} D e • 1 2 • H e l l i g e • S a k r a m e n t e r {

[ Fortsat ]
• Her er de 12 hellige nætters sakramenter, der skal hviskes 3 gange lige inden sengetid fra i nat af, man kan også forestille sig at man tænder et lys for hvert tankefrø:
..
24.–25. December: Stenbukkens–nat
~
Jeg vier den ånd, der denne nat er født i mig, til tjeneste i kærlighedens ånd.
(1. Sakramente: ”Arbejdet adler” – Måtte vort liv gennem arbejdets adel virke sakramentalt.)
..
25.–26. December: Vandbærerens–nat
~
I det kommende år skal mit sande hjem være i kærlighedens Helligdom. Jeg lover at lyde kærlighedens lov.
(2. Sakramente: ”Dannelsen af folkefællesskab” – Måtte mit liv gennem arbejdet i mit folk virke sakramentalt.)
..
26.–27. December: Fiskens–nat
~
Jeg modtager min ret til at give kærlighed og husker, at jeg ingen ret fik til at fordre den – at jeg må ofre mig selv for verden.
(3. Sakramente: ”Betragt arbejdet som en gudstjeneste”) – Måtte vort liv gennem arbejdets lovmæssighed blive gudstjeneste, blive sakramentalt.
..
27.–28. December: Vædderens–nat
~
Jeg er som en soldat i lysets hær, og lover ubrydeligt ikke at vige en hårsbred fra min sidemand. Jeg holder min plads.
(4. Sakramente: ”Dannelsen af det nye menneske,” – Måtte mit liv gennem arbejdet på mig selv blive til gavn for hele menneskeheden.)
..
28.–29. December: Tyrens–nat
~
Jeg ved, at jeg påtager mig ansvaret for helheden – af egen fri vilje – når jeg bevidst slutter mig til den.
(5. Sakramente: ”Det tusindåriges rige, Kristus-hemmeligheden i blod og jord.” – Måtte dette sakramente gennemgløde mit blod og opflamme mit hjerte.)
..
29.–30. December: Tvillingens–nat
~
Skønt delt er vi ét – jeg lover at værne om denne enhed, så intet kan bringe os til at vakle & falde.
(6. Sakramente: ”De Helliges Samfund.” – Måtte vort liv gennem kærligheden til alle tjene den hellige sandhed, blive delagtig i dens styrke.
..
30.–31. December: Krebsens–nat
~
– Hvad Solen er for naturen, er kærlighedens varme for menneskehjertet. Jeg lover at værne og nære denne arne.
(7. Sakramente: ”Ærbødighed for vore forgængere.” – Måtte min personlighed ved at ære det bedste hos mine forgængere udvikle sig kraftfuldt til tjeneste for Helheden.)
31. December – 1. Januar: Løvens–nat
~
Uden at beklage mig & af egen fri vilje vil jeg finde mig i at blive styrtet fra min plads, hvis jeg skulle vige eller vakle under nogen prøvelse, der rammer mine nærmeste.
(8. Sakramente: ”Lydighedens hemmelighed” – Måtte mit liv gennem erfaringen for Guds allestedsnærværelse og Hans hellige orden virke sakramentalt.)
..
1.–2. Januar: Jomfruens–nat
~
Jeg ved, at kærligheden er uendelig, uagtet jeg selv kun formår at rumme en dråbe af den. Jeg lover at værne om dens rene ægteskab med Jorden.
(9. Sakramente: ”Det rene ægteskab.” – Måtte vort liv gennem ærefrygten for naturen virke sakramentalt.)
..
2.–3. Januar: Vægtens–nat
~
Kærligheden har kun én straf for synderen, og det er tilgivelse. Jeg lover mod synderen at udøve denne straf og hjælpe til en ny pagt med kærligheden (som er Gud).
(10. Sakramente: ”Ærbødighed.” – Måtte ærbødigheden for Guds love bevirke som en selvfølge, at vi mødes i enighed om at vise de vildledte godhed og at hjælpe dem til rette.)
..
3.–4. Januar: Skorpionens–nat
~
Jeg giver af mit hjertes fulde skaberkraft, som jeg fik af kærligheden, da det ikke kan rumme alt, hvad det indeholder. Således er mit løfte.
(11. Sakramente: ”Offer.” – Måtte mit liv gennem dybden og storheden i dette sindelag blive sakramentalt.)
..
4.–5. Januar: Skyttens–nat
~
Kærligheden er den eneste konge, den eneste hersker og den eneste skaber. Kærligheden er min bue og min pil. Mit løfte og min løn.
(12. Sakramente: ”Enhed.” – Måtte mit liv gennem den enes allestedsnærværelse virke sakramentalt.)
..
• God fornøjelse med Sjælens 12 indvielser. Jeg glæder mig til at høre om nogle af jer har givet jer i last med dem & om I føler i har fået nogle indsigter 🙏❤️
Glædelig Jul til alle 🌕
..
..
Billedet er af Edward Robert Hughes & hedder “Midsommer Eve” fra 1908.

} De • 12 • hellige • nætter {

[ 24. December ~ 6. Januar ]
• Det slog mig lige i går, at det måske blev lidt indforstået med de 12 hellige nætter & det ikke nødvendigvis er jer alle, der kender til dem, derfor kommer der her en lille guide.
• Ligesom vi har forskellige lys-traditioner, der afslutter året; adventskransen, hvor vi tænder et lys de 4 søndage op til Jul for at mindes & ære det forgange år, Lucia-optog, adventsspiral samt Vintersolhverv, så er de 12 hellige nætter en periode, hvor vi kan åbne os imod det kommende år; 12 nætter hvor der er en højere energitilstrømning, der svarer til de 12 stjernetegns sjælekræfter & deres højeste indvielse. Det er et gammelt Rosenkreuzisk Juleritual, hvor man beder sine drømme guide én igennem det kommende år.
• I denne periode er vi pga mørket udenfor mere åbne i vores sjæle overfor lysvæsner. Hvis vi ønsker at sætte intentioner for det kommende år, kan vi igennem disse 12 nætter, hver nat hviske de pågældende tegns sakramente før vi lægger os til at sove. Det er en periode, hvor vi åbner os for spirituel vejledning. Læg papir & pen klar på natbordet, så du, når du vågner, kan notere det drømte for hver nat. Disse drømme vil give os indsigt i det kommende års udviklingsarbejde. Drømmene vil vise os, hvilken retning vores udvikling vil tage i den astrologiske måned, der passer til sætningen.
• [ Husk at drømme opererer med symboler & derfor skal det drømte ikke tages bogstaveligt. Vi forstår ikke altid, hvad de betyder & det behøver vi ikke bekymre os om, for erkendelserne kommer, når vi er parate. Da det er højere guidance du beder om, vid at det ikke er onde varsler du modtager, heller ikke selvom du skulle drømme noget voldsomt. Det er en symbolbesked, du modtager fra din underbevidsthed, der siger noget om dig. *NB: alle steder, figurer, episoder vi drømmer om, er sider af os selv, som skal omfavnes.*
• Så noter dine drømme nøjsomt & beskriv også gerne de følelser & tanker du har omkring dem. De vil bringe lys på vejen senere. ]
• Nogle mener sågar at der er 24 hellige nætter ; 12 nætter før Jul til personlighedens udvikling & 12 nætter efter Jul til sjælens udvikling, hvor natten d.24/25 tæller med i begge perioder, da det både er en afslutning & en begyndelse; hvorfor vi har to tankefrø for denne nat. (Jesu fødsel, markerer overgangen fra det fysiske til det åndelige. Jesus symboliserer sjælens fødsel i ethvert menneske). Julenat skifter energistrømningen til Jorden til en højere frekvens; fra det jordiske til det sjælelige.
• De mest kendte er dog de 12 nætter imellem Jule nat & Hellig 3 Konger d. 6 Januar.
• Bemærk at Stenbukken både begynder & afslutter de 2 x 12 hellige nætter: det skyldes at Stenbukken er et indvielsestegn, der tager os over tærsklen. Fra ét niveau til et andet på vores udviklingsvej, hvor end den leder os hver især hen.
• De 12 hellige nætter før Jul begynder natten d. 13/14, Vandbæreren: Jeg er livets vand, som udgydes for tørstende mennesker.
~ 14/15 dec. Fiskene: Jeg forlader Faderens hus, og idet jeg vender tilbage frelser jeg.
~15/16 dec. Vædderen: Jeg træder frem, og fra tankens plan hersker jeg.
~ 16/17 dec. Tyren: Jeg ser, og når øjet åbnes, er alt lys.
~17/18 dec.Tvillingen: Jeg erkender mit andet selv, og når dette selv toner bort, vokser og stråler jeg.
~ 18/19 dec. Krebsen: Jeg bygger et oplyst hus, hvori jeg dvæler.
~ 19/20 dec. Løven: Jeg er det, og det er jeg.
~ 20/21 dec. Jomfruen: Jeg er moderen og barnet. Jeg er Gud, jeg er materie.
~ 21/22 dec. Vægten: Jeg vælger den vej, der går mellem de to store kraftlinjer.
~ 22/23 dec. Skorpionen: Kriger er jeg, og fra kampen står jeg sejrrig frem.
~ 23/24 dec. Skytten: Jeg ser målet. Jeg når dette mål, og derefter ser jeg et andet.
~ 24/25 dec. Stenbukken: Hensunken er jeg i overjordisk lys og vender dog dette lys ryggen.de hellige sakramenter, for de kommende 12 nætter kommer i næste opslag.
..
..
Billedet er af Arthur Wardle & hedder “A fairy tale” & afbilder alle de vejledere, der våger over os mens vi sover 🙏

} H v i l e d a g {

• Mørket er kommet & vi trækker os forsigtigt tilbage med den andagt & ro de 12 hellige nætter bringer; Stenbukkens sæson er en kærkommen energi oven på Skyttens intense festivitas.
• Hvil dig & frigiv, hvad end der kommer op disse dage. Hav tålmodighed med dig selv & dem omkring dig & forsøg så vidt muligt at tage tempoet af det meste fra nu af. Månen er i Skytten nu & giver os en sidste snert af dennes sæson, der sluttede i går. Det betyder at vi kan være særligt utålmodige, fordi vi ønsker at vores liv skal falde på plads nu, men at kunne nyde processen er en vigtig del af livet. Det ved Stenbukken & viser os den grundige & tålmodige vej til vores ønsker. Ét skridt ad gangen!
• Jeg skriver et opslag om Stenbukkens sæson & Venus i Vandbæreren snart, men indtil da: Glædelig Jul ♡
#denkortevejrudsigt
..
..
Billedet er i øvrigt eget & viser Karlsvognen fotograferet forrige sommer i mine bedsteforældres ødegård i Småland. Bemærk den lyse sommerhimmel. Vi nærmer os allerede igen!