} Jupiter • i • Vandbæreren {

[ 19. december 2020, kl. 13.12 ~ 13. maj 2021, kl. 21.48
28. juli 2021, kl. 15.34 ~ 29. december 2021, kl. 04.06 ]

• Jupiter hersker over vores evne til at erkende, sammenstykke information & anvende det brugbare i praksis & er altid optaget af at udfolde & udvide vores opfattelser, oplevelser, viden, erfaring & forståelse. Han repræsenterer bl.a. vækst, optimisme, generøsitet, glæde & overflod.

• Her til aften er han atter på vej ind i Vandbærerens visionære, fremtidsorienterede & komplekse kognitive faste luft. Denne gang ikke fra Stenbukken, men tilbage (i kraft af sin retrograd) fra Fiskenes bevægelige, flydende, tillidsfulde, magiske, virkelighedsfjerne & tiltider psykotiske eller blindt troende vandtegn.

• I midten af december trådte Jupiter, himmelens konge, ind i den Nye tidsalders tegn & var på den led med til at cementere overgangen ind i den nye 2100 år lange æra også kendt som Vandbærerens Tidsalder. En æra vi vil se i det omvæltende, nyskabende, abstrakte, intellektuelle, rebelske & ejendommelige, faste lufttegn.

• Jupiter skifter kun tegn én gang om året (plus minus lidt retrograd nogle år) & velsigner dermed Vandbærerens tegn størstedelen af 2021 med sin nysgerrighed, visdom & ekspansionslyst. Dette er med til at skabe et særligt stort fokus på den ejendommelige mundskænk, hvis tegn i år under egen sæson vil rumme hele 5 planeter. Pt ser vi Merkur, Saturn, Jupiter & Solen — og pr. 1. februar slutter Venus, der pt står i alvoren & ambitionernes tegn Stenbukken, sig til resten af troppen.

• Den ærlige & joviale gaskæmpe har ikke været i Vandbæreren siden 2009 & opfordrer os til at kigge med lidt mere nysgerrige øjne på det område i vores horoskop, hvor Dyrekredsens 11. tegn befinder sig. For her vil han de kommende 12 måneder vækste et eller andet. [ Her giver det mening at notere sig, i hvilket hus (& dermed livsområde) du har Vandbæreren & dermed Jupiter det næste års tid ].

• Én ting er dog sikkert, Jupiters forstørrelseskraft vil komme ud på en omskiftelig & utilregnelig facon, for den ekspansive kæmpe, der hersker over vores gode humør, humor, retfærdighed, overflod, lykke, livslyst & erkendelse, vil blive vakt til live af Vandbærerens omvæltende & overraskende energi. Vores frihedstrang kan blive ekstra stærk disse måneder — og vil virke stik modsat Saturn (der også er på besøg hos Vandbæreren) & hans sammentrækkende energi.

• Drømme om vækst & udlængsel kan også forekomme — (og endda særligt forstærket pga Saturns modsatrettede energi), måske endda imod fremtiden, fremmede Solsystemer &/eller nye horisonter (& der er jo allerede nogen, der drømmer om at kolonisere Mars efter vi har terraformet den). Vi kan altså også have længsel mod udlandet, frihed & have lyst til at udvide vores forståelsesrammer, kulturelle forestillinger & idéer om normer, systemer & metoder. Særligt dem, der berører de dogmer, vi altid har taget for givet & især, hvis de har med tænkning, tankemønstre, abstraktioner, avancerede systemer eller overbevisninger at gøre.

• Vi kan også få lyst til at videreuddanne os & dykke endnu dybere ned i vores evne til at forstå, se mønstre & sammenhænge. Her er lidt mere alternative tilgange til verden oftest tilfældet. Det kan være astrologi, mystik, okkultisme — men også opfindelser, ny videnskab eller — konspiratoriske eller decideret sølvpapirshattede tendenser.

• Jupiter hersker også over religion (hvorfor han i den gamle, kaldæiske astrologi både behersker Skytten & Fiskene) & derfor kan vi måske se tendenser til at “tro” på videnskab eller pseudovidenskab det kommende år. & da 2021’s 5’er energi (frihed, kommunikation, omskiftelighed, handel & valg) er den dominerende energi i år, kan vi måske komme ud for at “viden” omkring tidligere cementerede videnskabelige emner kan skifte & kamme over i overtro, konspirationsteorier & andre spekulative eller paranoide forestillinger, der har mere hold i nogle specifikke menneskers virkelighedstuneller & overbevisninger end i faktuel viden. Her tænker jeg især QAnon eller Flat-Earth’ere er et glimrende eksempel — men generelt alle konspiratoriske tendenser kan tage overhånd med Jupiter, der forstørrer Vandbærerens paranoide, spekulative, mønsterdannende & angste tendenser.

• Og Vandbæreren ER et gakket tegn — og her er der kun ganske kort afstand imellem galskaben & genialiteten. Dette tegn indeholder bestemt begge sider, så spørgsmålet man altid kan stille sig selv (hvis man bliver i tvivl om noget er vanvittigt eller ej) er: Er denne opfattelse, hvis rigtighed jeg er overbevist om, virkelig skåret i sten? Kan jeg rumme, at der findes andre sandheder end min? Og er jeg i stand til at re-evaluere min virkelighed? Som man siger: Only the mad man is absolutely certain. Og det kan Vandbæreren altså godt finde på at være. Balancen i dette tegn skal altså findes der, hvor vi tør bevæge os væk fra at være 100% sikre — og VIDE (der jo ellers er Vandbærerens adelsmærke) — & kan lade tvivlen eller uvisheden komme os til gode. (Her kan Vandbæreren lære meget af sit nabotegn, Fisken, der TROR. Den fuldstændig åbne, men samtidig dybt tillidsfulde position, der tillader alt fra alle verdener & parallelle universer at mødes i én åbenbaringens øjeblik).

• Jupiter har altså taget sit gode tøj & er gået; han forlod det mere alvorlige & materielt fokuserede tegn, Stenbukken, for at bevæge sig ind i dets brodertegn, Vandbæreren. De seneste 12 måneder har han brugt i det ansvarlige & ambitiøse kardinale jordtegn for nu at være entreret ind i det visionære, innovative & modsatrettede faste, lufttegn. Kan de ambitioner vi har sat os for bestå det højere intellekts dissekerende tilgange? Og er der egentlig noget at vinde ved at følge strømmen & alle de andre? Hos Vandbæreren har vi både det originale individ, der går sine helt egne finurlige veje i fokus — samt det store kollektive fællesmenneskeliges tanke & kærlighed til idéernes verden, opfindelser, livsprincipper & idéerne om menneskeheden som art, fx. Vandbærere kan fx have en tendens til at være imod alt det ordinære, konforme & almindelige, bare fordi andre menneskers snærende rammer keder dem. Denne lyst til at gøre noget andet (end dét de andre gør), kan være særlig stor hos os hele 2021, men især fra slut juli & frem til Jupiter for alvor skifter ind i Fiskens tegn d. 29. december.

• I Skytten i 2019 opmuntrede han os til at øge vores kulturelle & religiøse forståelse ved at udvide vores højere sind, opfattelser, oplevelser samt vores tiltro til Universet & dets mangefacetterede udtryksformer.

• I Stenbukken i 2020 opfordrende han os til at definere vores langsigtede mål, tage vores ambition alvorligt, handle med intention, modenhed, ansvarsbevidsthed & etik. Tage os selv alvorligt & med flid & disciplin lægge en grundig 5-års plan, hvor vi kan realisere vores visioner for vækst, materielle vindinger, strukturer, mål & grænser.

• I Vandbæreren i 2021 vil han gerne udvide vores bevidsthed, åbne vores sind, øge vores abstrakte tænkning & evner til at analysere de bredere strøg i vores fælles bevidsthed, samfundet, vores individuelle roller samt vores plads i samfundet. Her bliver vi tilskyndet til at holde fokus på alle i gruppens behov, retfærdighed, upartisk adfærd, individualitet & humanitære tilgange. I Vandbæreren ved han, at vi vinder mest på sigt ved at være inkluderende, respektfulde & retfærdige. Vi åbner vores sind & hjerter op til den kollektive fællesmenneskelige kærlighed, fremskridt & innovation.

• Jupiters vækstpotentiale kan dog også kamme over i et negativt udtryk & forstærke skygger & umodne/uheldige temaer fra ethvert tegn, han besøger. Med Jupiters transit igennem Vandbærerens faste luft har vi et øget fokus på vores mentale udvidelse. Vi er mere eventyrlystne & risikovillige, hvilket kan resultere i umoden, ignorant eller ansvarsløs adfærd. Her kan vi godt underminere kultur, tradition & fremtidige konsekvenser — ligesom vi kan være emotionelt distanceret til andres ulykke & dermed være uforstående overfor folks følelser.

• Vi fungerer bedst, når vi har vores frihed, men vi kan også overgøre det & have en tendens til at ville bryde alle barrierer, former & strukturer ned. Vores tilgange til religiøse spørgsmål, politik, uddannelse, etik & moral har en tendens til at være progressiv, visionær & original, men vi kan også falde i fælden, der hedder intolerancer overfor intolerante eller ignorante mennesker. Ligesom vi let kan komme til at politisere forskning, idéer eller adfærd. Når Saturn også står i tegnet, kan han i nogle tilfælde regulere disse tendenser på en positiv måde & raffinere Jupiters lidt overdrevne udtryk, men han kan også virke begrænsende & hæmmende på Jupiters mere positive natur.

• Vi værdsætter frihed, individualitet, venskab, ligeværdighed & gruppens trivsel — men Vandbæreren er også fast & kan derfor have rigide overbevisninger, fikse idéer, ufleksible eller firkantede holdninger. Her kan man blive ekstremt oprørsk & i stedet for at anvende Vandbærerens positive rebelske potentiale & skabe positive forandringer, have en tendens/lyst til at ødelægge alle gamle, anderledes eller begrænsende tilgange. Især med kvadraten til Uranus kan vi have en tendens til ikke at magte at gennemføre vores idéer, fordi vi er eksisterer for meget i vores hovedet — ligesom kvadraten imellem Uranus & Saturn, kan skabe en yderligere negativ tilgang til at ville overholde regler eller på nogen måde indordne sig, ligesom det kan være virkelig svært at forpligte sig til mere langsigtede opgaver.

• Denne transit kan være særlig god til at udvide sine sociale cirkler, sine perspektiver, opfattelser & interesseområder. Emner såsom astrologi, okkultisme, telepati, videnskab, teknologi — herunder især robotteknologi, programmering, mønstergenkendelse & filosofi, kan vi have særlig talent for at fremelske & opøve nu, ligesom vores interesser kan bevæge sig i retning af revolutionerende tankegange, politiske, fremtidsorienterede & innovative reformer. Fællesmenneskelige idéer vil typisk også stortrives især udviklet mellem venner & interessefællesskaber.

• Generelt befinder vi os i idéernes verden & her kan vi fremelske, udvide & vækste. Vores sinds virkeevne, overbevisninger, idéer, opfattelser & tankegange kan udvikle sig & trives. Generøsitet imellem venner, grupper, fællesskaber eller fremmede er sandsynligt.

• Her kan Vandbærerens evne til at være følelsesmæssigt nøgtern også blive en styrke — hvor vi kan løsrive os fra mønstre, ønsker eller overbevisninger med mindre sentimentalitet end ellers. Her bliver Vandbærerens detachment ganske anvendeligt. Vores længsel efter den nye innovative fremtid, forandringer & forvandlinger er stærk & vi kan med gode resultater ændre mindre velfungerende vaner. Her kan vi også føle os mere opfyldt, når vi samarbejder & hjælper andre med at lykkes, trives & virke i verden — især hvis vindingerne gavner samfundet, fællesskabet & kloden.

..
..
Billedet er af

} Merkur • i • Løven • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Merkur i Løven ]

• Med den hurtige kommunikationsplant Merkur i det faste, buldrende ildtegn Løven er vores kommunikation rolig, fattet, stolt & værdig. Vi har ikke nødvendigvis travlt med at snakke hurtigt med denne placering, men det betyder noget for os, at folk lytter, når vi gør. (Når det er sagt gælder det ikke alle med LøveMerkur; nogle kan godt fræse derudaf med underlige anekdoter, hvor de altid selv er hovedpersonen har man fx TvillingeSol, -Måne eller Ascendant).

• Når vores kommunikationsstil er farvet af Løvens royale & selvkærlige tegn, der elsker at være festens midtpunkt — & i det hele taget bare elsker festligheder, festivitas & at socialisere — kan der være en tendens til at være både melodramatisk & storladen i sine formuleringer. Nogle vil endda opleve det, som om man er en smule overdreven eller bombastisk i sit sprog (især det skriftlige kan være meget storladent & måske endda decideret svulstigt).

• Denne placering kan godt virke lidt selvglad eller selvcentreret, fordi der vil være en tendens til gerne at ville dele en hel masse om, hvad man har oplevet, hvordan man ser det hele, hvad man har gjort sig af tanker eller måske bare, hvad man sidder & funderer over lige nu. Denne selvoptagethed skal dog ses igennem den linse, der hedder at LøveMerkur generelt er så begejstret for livet, at tænke & alt hvad man kan opleve af spændende ting, at deres ønske om at tale & dele kommer fra et meget hjerteligt, uskyldigt, nysgerrigt & måske også lidt barnligt sted.

• Dette medfører at de kan være lette at begejstre (med mindre de måske har Solen &/eller Venus i den lidt mere reserverede & kritiske Jomfru) & generelt altid er med på at undersøge sig selv, livet & andre mennesker (hvis du altså kan tale om noget, der interesserer dem & rent faktisk VED noget om det — er der noget LøveMerkur kan hade er det (egen eller andres) manglende ekspertise, hvilket kan gøre dem decideret ustadige & utålmodige).

• Når det er sagt, kan LøveMerkur også komme ud på en lagt mere moden & fattet måde. Her kan man være meget optaget af det forkromede overblik eller at holde styr på alle “tropperne” — hvilket kan gå ud over evnen til at holde styr på de mindre detaljer. Og det er da heller ikke for sjov at Løven beskrives som Dyrenes Konge & at der med den titel ligger et iboende ønske om at lede & herske — for alles bedste forstås — man bestemt ikke skal undervurdere. Derfor kan LøveMerkur godt fremstå (eller komme til at spille) en anelse vigtig eller overlegen overfor andre. LøveMerkur er oftest meget fast i sine meninger & kan i lyset af det komme til at fremstå en smule snobbet eller vrænge på næsen af andres mindre velunderbyggede eller ufornuftige holdninger.

• Der ligger en varm glød i LøveMerkurs røst, der oftest automatisk får folk til at lytte, når de taler. Der er en naturlig autoritet; en evne til at skære igennem salens mumlen, når de taler, hvorfor mennesker med denne placering oftest er oplagte talspersoner eller arbejdsledere. De har typisk en fantastisk evne til at lyde, som om de virkelig ved, hvad de taler om (også selvom de just nu er blevet indført i, hvad de skal tale om) hvorfor det er en placering man hyppigt ser hos statsoverhoveder — her er Barack Obama, Nelson Mandela, Bill Clinton, George W. Bush, Benito Mussolini, Fidel Castro & Jacqueline Kennedy Onassis glimrende eksempler — selvom det også er en yndet placering blandt kunstere bl.a. Mick Jagger, Michael Jackson, Frida Kahlo, Andy Warhol, Charlotte Gainsbourg, Jennifer Lopez, Cameron Diaz for at nævne nogle.

• Der er altså en dybt værdig udtryksform hos dem med LøveMerkur, der naturligt indgyder tillid & respekt (med mindre andre placeringer såsom Sol eller Ascendant (fx) decideret modarbejder denne evne). Men som nævnt kan dette også kamme over i et overdrivende & selvcentreret udtryk, hvor verden kommer til at dreje sig om ens egen navle. Disse to poler ligger altid & spiller ind hos Løven — bliver vi selvoptagede & egocentrerede? Eller formår vi at skinne vores kærlige lys ud på alle vores omgivelser?

• Den yderst selskabelige & hjertelige omgangstone LøveMerkur har, gør dem dog oftest virkelig afholdt & beundret — så selvom en gnaven Løve kan være træls at være i selskab med, bliver de dog hurtigt gode igen, hvorfor venner & familie som regel ser mildt på de lidt mere selvoptagede tendenser.

• Dater du en person med LøveMerkur er det altså vigtigt at du giver dem plads til at udtrykke deres Løveside. At du fx lader dem føre ordet, lede & lytter respektfuldt til deres overvejelser & idéer. Dette kan selvfølgelig føles en smule dominerende, men det er vigtigt at forstå her, at Løven er gladest, hvis de føler de kan få lov at dele deres (leder)evner med dig & med værdighed føre dig igennem hverdagens & livets farer. De har en stor beskyttertrang (det har alle Løveplaceringer) & ønsker at du skal trives & have det behageligt i deres selskab.

• De elsker at underholde, men vil også gerne underholdes, så er du sjov, vittig & veltalende er det bestemt et plus. Er du ikke det, er det også helt ok, for det er LøveMerkur oftest for to — og de bliver ikke trætte af at snakke, slet ikke hvis du lytter bedåret & beundrende! Faktisk er det ret let at have med de stolte katte at gøre, hvis du ikke har behov for at hævde dig eller fremhæve dit eget ego. Kan du glide med ind i deres solbeskinnede verden & anerkende dem & deres evner, vil de stråle deres generøse lys på dig & alle andre I møder på jeres vej. Stryg dem med hårene & ros dem med oprigtighed; det virker hver gang!

..
..
Billedet er af Laurits Tuxen (1853-1927) & hedder “Male Nude in the studio of Bonnat”, 1877.

} Merkur • i • Løven • pt. I {

[ I transit: 27. juli kl. 03.06 — 21. august kl. 23.49 ]

• I nat skred Merkur ind i Løvens værdige, rolige & blussende ildtegn & forlod Krebsens nærende & omsorgsfulde energi. Når Merkur transitter igennem Løven oplever vi oftest en selvsikker, fast & klar kommunikation, hvor vi finder os selv (og nogle gange andre) mere tydelige & overbevisende.

• Vi oplevede altså fra i går til i dag et skifte fra en emotionelt forankret feminin, bevægelig kommunikation i Krebsen brusende, kardinale vande — en Månedominans, kunne vi kalde det — til en intellektuelt styret maskulin, fast kommunikation i Løvens buldrende, fikserede flammer — en Soldominans. Med andre ord skifter vi fokus fra hvordan andre oplever & føler, til hvordan vi selv oplever & føler.

• Vi er dermed klar til at flytte os fra ønsket om at forstå & komforte andre til et sted, hvor vi holder vores egen trivsel, personlige mål & egenomsorg højest. Denne transit er — trods sin korthed — er et ganske kærkomment indspark ovenpå Merkurs ophold i det moderlige & fortidsorienterede tegn, der pga in Retrograd i Tvillingen tidligere på sommeren, har ageret hale på Krebsens sæson & lukket & slukket i slipstrømmen på Solens tegnskifte for 5 dage siden.

• Vi føler os måske derfor ekstra parate til at vende blikket bort fra tidligere følelser, tankemønstre (tankemylder måske endda) & oplevelser for at vende os imod fremtiden, de resterende måneder af 2020 & hvad vi selv har brug for af næring & pleje. Så hvordan udtrykker vi os bedst? Ser andre os sådan, som vi ser os selv? Er vores kommunikation klar, tydelig & fast — eller hvad mangler vi, for at kunne stå autentisk i vores væsens strålende glans? Alt det kan Løven hjælpe os med.

• Under denne transit vil de fleste opleve en større selvtillid & tiltro til egne evner — især verbalt & på skift. Vores tale kan blive mere ekspressiv & bombastisk, og vi bruger måske flere & mere farverige ord. Vi er nysgerrige på at dele vores idéer & person med andre — især igennem samtale eller digital udveksling — og gør det med stor overbevisning. Løven er kendt som et af de mest kreative & ekspressive tegn & her hører bla. romance, storytelling & eventyr til. Alt dette farver vores tanker, ønsker & tale disse uger; Vi ønsker en tilhørerskare, at folk oprigtigt lytter, ser & anerkender os.

• Bagsiden kan være at man er stædig, højtråbende eller decideret dominerende — eller at man er lidt for fast i sine synspunkter & ikke formår at se situationerne fra flere sider. Her er det væsentligt at vi checker ind med os selv & vores stolthed og ikke lader et såret eller underspillet ego løbe af med os. Merkur i Løven viser os den hårfine grænse imellem selvoptaget at Løvebuldre derudaf på andres bekostning; udbasunere fordomme, samt en påståelig & stivnet attitude — overfor en ansvarsfuld, moden & kærlig fasthed, der fungerer som ledestjerne.

• Man kunne sige, at vi under denne transit bliver inviteret til at se os selv i øjnene på ny; mærke vores inderste, strålende væsenskerne & undersøge de historier vi fortæller om os selv: er vi offer for andres forfængelighed, brutalitet & ondskab? Eller er vi selv skabere af det liv, vi lever? Det kan stikke dybt & gøre ondt, men at påtage os ansvaret for egen stolthed & tilfredshed kan blive et af 2021’s gennembrud, hvis vi tør undersøge dette.

• Her spiller taknemmelighed & næstekærlighed også en stor rolle. Tør vi give plads, lytte & rumme? Tør vi stå op for de svage & gå vejen før andre viser os den? Her ligger nogle af Løvens smukkeste kvaliteter nemlig! Aktivt lederskab fra hjertet! Checker vi altid ind med vores hjerte, kan vi undgå yderligheder af egoets påfund. Ligesom vi vil stå mere selvtilfredse & rolige ved aktivt at anerkende & være opmærksomme på vores kreative (& seksuelle) udtryk under denne transit, der ellers ubevogtet kan lede os ind i drama eller selvsabotage. Styrke, selvkontrol & et vitalt udtryk er altså gevinsten ved bevidst at anvende LøveMerkurs strålende egenskaber.

• Nøgleord for denne transit kunne være, at blive bevidst om os selv & vores adfærd. Formår vi at balancere stolthed & ydmyghed? At udtrykke os rent, autentisk & uden omsvøb — samt kommunikere vores egen sandhed?

..
..
Billedet er af Alexander de Riquer & hedder “Temptation of Saint Anthony”, 1896.

} Merkur ● Neptun {

[ Merkur i 22° i Krebsen i trigon til Neptun i 22° i Fisken, 24. juli kl. 18.34 ]

• Første årlige trigon-forbindelse mellem rationalet, kommunikationen & den vågne bevidstheds planet, Merkur & Neptun — drømmene, idealerne, visionerne & næstekærlighedens planet står i år eksakt under Fuldmånen i Vandbæreren just efter Løvens sæson er begyndt. Årets første VandbærerFuldmåne ud af to.

• Dette er sommer-mødet i hhv Krebsen & Fisken — efterårs mødet ser vi til november, når Merkur transitter igennem Skorpionen: Alle tre er de vandtegn, som giver os flere, dybe (vandelementet) erkendelser (Merkur; vores logiske & rationelle tænkning).

• Logiske tanker & struktur er altså ikke i højsædet disse dage, da Merkurs almindelige luft-fornemmelse er oversvømmet af kreativitet, indlevelse & dybere følelser. Favoriseret er i stedet drømme, fantasier & følelsesmæssige erkendelser. Hvis man er i en markant letting-go proces (som Merkur Retrograd i Tvillingen måske igangsatte), kan man med hans placering i Krebsen opleve at dybe følelser, erindringer & minder kommer op & niver. Selvom det almindeligvis er et positivt, meget kreativt aspekt, kan det godt bringe forvirring, rastløshed eller måske ulykkelighed op disse dage — hvilket vil forstærkes af Venus, kærlighedens planet, der fra 27. juli går ind i trigon til Uranus, friheden, fremtiden, men også revolutionerne & de pludselige brud eller afslutningers planet — & fra 2. august bevæger sig ind i krydsfeltet for sin årlige opposition til Neptun.

• Kollektivt set handler Merkur●Neptun-trigonen, i min optik, om fremtiden & hvordan vi bedst griber den an. Hvad vi har brug for at håndtere nu — kollektivt som privat — så vi bedst muligt kan samarbejde fremover? Med Krebsens nyligt afsluttede sæson & Merkur i Krebsen er der et stort fokus på følelser, nære relationer, tryghed, familiemønstre & tilknytning — en tilknytning, der som børn former os, & som vi reproducerer i vores voksne kærlighedsrelationer, hvis vi ikke bliver bevidste om, hvad det var for en måde vi delte omsorg & tryghed i vores kærlighedsrelation til vores forældre på. Derfor er der altid — når Fisken & Krebsen forbindes — et fokus på at heale (Fisken) vores følelser (Krebsen) både i de nære relationer (Krebsen) & i de store kollektive bevidsthedsstrømme (Fisken). & når Neptun; drømmene, idealerne & visionernes forvirrende, clairvoyante, kaotiske, grænseløse kaot er en del af forbindelsen bliver fokus på Fisken selvfølgelig forstærket — ligesom at Merkur vækker indsigterne i vores kollektive bevidsthed & trækker følelserne frem i sindets analytiske erkendelses-arena.

• Hvis ikke vi healer, vil vi blive ved med at bebrejde & beskylde andre for vores ulykke (& det gælder både privat & i de større strømninger kollektivt) — også selvom meget af det vi oplever, faktisk er genaktivering af allerede forlængst afsluttede traumatiske situationer, vi blot bliver ved med at opsøge & genaktivere, fordi vi (ubevidst) så inderligt ønsker at bearbejde & læge dem. Det, vores sind dog sjældent ved, er, at man ikke nødvendigvis skal rejse sig ved den hest, man er faldet ved. Faktisk er det oftest langt lettere at deale med sine børnetraumer udenom sit parforhold, selvom vi har en tendens til at søge den opmærksomhed & omsorg vi følte vi manglede som børn, netop i vores voksne kærlighedsrelationer. Men dette er blot én af de ting Merkur-Neptun belyser for os.

• Jeg er engang blevet præsenteret for tanken om, at omfanget af et menneskes forståelsesramme svarede til at prikke et hul i et stykke papir & holde det op foran det ene øje. Jovist, man kan se noget, men slet ikke det store billede på 180° som vi almindeligvis kalder vores synsfelt. Hvis man forestiller sig, at alle mennesker kun kan se ud igennem et lille hul i et stykke papir (deres virkelighedstunnel, kunne vi kalde det) & at vi alle sammen, hver dag, prøver at få vores oplevelser til at passe sammen, så forstår man pludselig omfanget af den opgave vi kalder at *samarbejde*.

• Det er imidlertid det som Merkur●Neptun ønsker af os: at vi deler, tegner, skriver, synger, maler, stenograferer vores ideer & virkelighed ud, så vores tilgange, drømme, opfindelser & fremsyn kan blive grebet af vores medmennesker & realiseret. Måske formår vi ikke selv at realisere de komplekse idéer, men vi kan videreformidle dem til nogen, der har evnerne til at gøre dette!

• Neptun har stået i Fisken hele året & bliver i sit eget tegn helt indtil begyndelsen af 2026, så vi har tid nok til at få indsigter omkring, hvor vi overromantiserer, hvor vi mangler næstekærlighed, hvor vi kan & bør anvende vores kreativitet, samt hvor vi har dybe illusioner omkring vores fysiske liv/plads på Jorden. & med Merkur i Krebsen bliver vi bedt om at forstå, hvor vores fokus på os selv, forhindrer os i at forstå den anden; hvor er det vores usikkerheder & sårende følelser gør, at vi trækker os, afviser at deltage, resignerer eller lukker øjnene & nægter at forholde sig til de bagvedliggende traumer, smerter & blokeringer, der ubevidst ligger som bevæggrunde for de fleste af vores handlinger — & dermed forhindrer os i at stå rent, råt & autentisk i, hvem vi er & hvad der bør gøres?

• Det smukke ved alt dette er, at de gælder på det personlige, individuelle plan præcis ligeså meget som det gælder for os kollektivt! & heldigvis er der masser af forgangssjæle, der forsøger at vise vejen mod mere anerkendende, selvkærlige, bæredygtige & næstekærlige levemåder & livspraksisser, så vi kan mærke hinanden som mennesker igen!

• På den måde nærmer vi os en meget spændende tid! Vi bliver bedt om at åbne vores sind/intellekt/fatteevne for hyper-virkeligheder, flere dimensioner, augmented reality, robottilværelser, programmet bioteknologi, etc, der kommer til at møde os i den nye tidsalder — men der er samtidig et træk imod at sanse, mærke, anerkende ånden, kødet, naturen, nærværet & livet uden skærme. Personligt tror jeg vi skal finde en balance, kombinere det på nye måder, vi endnu ikke har set eller tør drømme om. (Det bliver SIMPELTHEN SÅ SPÆNDENDE!!!)

• Det tør Merkur●Neptun heldigvis godt, for sammen med Uranus & Jupiter er det de 4 planeter, vi skal kigge efter, når vi skal forene informationsteknologi, forståelse for kulturen, opfindsomhed & genialitet samt kunstnerisk kreativitet & designmuligheder. Og det er netop det Merkur●Neptun ber os kigge efter nu: hvor hjælper vores intuition & kreativitet os med at finde på langsigtede løsninger, hvor vi kan tage højde for både vores spirituelle liv, samt vores dybere, sårbare psyke? Venus nærmer sig også sin trigon til Uranus; et andet aspekt af at indstille os på fremtiden & hvad den vil bringe. Men det må vidst blive i et andet opslag 🙏❤️🌱

..
..
Billedet er af Maxwell Ashby Armfield (1881-1972) & hedder “The Shells Remain”,

} Fuldmåne • Optakt {

[ Fuldmåne: Månen i Vandbæreren 1° — Solen i Løven 1°, 24. juli kl. 04.36 ]

• I nat har vi Fuldmåne i Vandbærerens kollektivistiske, fremskridtsdrevne & menneskekærlige tegn. Solen står i Løven, tegnet for livsglæde, kreativitet & selvkærlighed & Månen står altså direkte overfor.

• Egentlig er det jo først i morgen tidlig, d. 24, at vi har denne kulmination, men mere følsomme sjæle, har nok kunnet mærke det tiltagende træk Månen har i os allerede her til aften (og måske endda de foregående nætter) — & selvom dagen i morgen også vil bære præget af denne Fuldmåne, vil energien her atter være blevet blidere igen.

• Det sjove ved denne Fuldmåne er, at det er den første ud af to Fuldmåner i træk i Vandbærerens tegn — hvilket gør denne Måne til en Blue Moon. Du kender måske udtrykket once in a Blue Moon, når noget sker meget sjældent. Men egentlig er denne type Blå Måne ikke så sjælden endda (der findes to slags, den anden er mere ualmindelig). Det hænder oftest på år, der har 13 Fuldmåner. Denne type Blue Moon er den 3. Fuldmåne ud af 4 på en sæson (3 måneder), hvor der jo almindeligvis kun er én Fuldmåne pr måned/tegn.

• Men det korte & det lange er, at vi i år altså har to Fuldmåner i Vandbæreren — som en understregelse af det store fokus, vi har haft på Vandbærer-temaer, der har domineret siden begyndelsen af 2020. & hvor giver det dog god mening nu hvor vi er på vej ind i Vandbærerens tidsalder! Ja, faktisk befinder vi os netop i den slipstrøm, som Den Gamle Verdens afslutning trækker os igennem før vi ‘fødes’ ud i Den Nye Verden — dén, der vil rejse sig i det fællesmenneskeliges navn, hvordan det så end kommer til at se ud. Det spændende er her, at netop denne nye Verden er du & jeg med til at skabe på aftener som denne med vores ønsker & visioner for os selv & andre. Så hvad ønsker vi os? Hvordan skal fremtiden se ud for individer som om om 25, 50, 100 eller 200 år? Det spørger Vandbæreren & Løven os om i nat.

• Og hvis vi lige skal opsummere vandbærer-temaerne:
2020 var et 4’er år (2+0+2+0=4), Uranus’ tal, Vandbærerens hersker, der varslede store forandringer for os kollektivt (og det skal jeg da love for, at vi fik!). Dertil er 2021 et 5’er år, der fokuserer på bevægelse, vekselvirkning, frihed & forandringer — & især de sidste to værdier er lige i Uranus & Vandbærerens ånd. I tilgift så vi også en stor samling planeter i Vandbæreren i foråret lige i kølvandet på Saturn●Jupiter-konjunktion i december sidste år — også i Vandbærerens 0° — som faktisk varslede denne overgangs-tunel vi pt befinder os i. (Jeg skriver mere om denne tunnel en dag snarligt, det lover jeg). Og hvor spændende er det ikke, at de mødtes næsten lige dér, hvor denne første Fuldmåne finder sted? Her giver det mening at spørge sig selv, om du oplevede noget omkring 21. december sidste år, som du disse dage ser i et nyt & andet lys? Man kan sige, at det vi oplevede blive igangsat kollektivt dengang, ser vi nu i et mere personligt & dybtfølt perspektiv, hvor vi på vores individuelle plan, kan integrere & forvandle det under energien fra nattens Fuldmåne.

• Med Solen i Løven & Månen i Vandbæreren har vi altså en spændingsakse imellem at have et kærligt fokus på gruppen (Månen) & et kærligt fokus på os selv (Solen). De erfaringer vi kollektivt så i vinters, skal formidles ud igennem os hver især som individuelle personer nu.

• Der kan være temaer omkring at balancere sin egen individuelle rolle overfor gruppen — & friheden (Vandbæreren) til at udtrykke (Løven) sit eget unikke (Vandbæreren) væsen, præcis som man er (Løven). Det handler om at ære vores sande autentiske selv & balancere det overfor at navigere fornuftigt, ansvarlig & næstekærligt i verden sammen med andre. Hvor kunne vi kollektivt godt give mere plads til det enkelte unikke menneske & dets personlige udtryks form? & hvor kunne vi godt tillade normaliteten & de bredere masser at være lidt mere divers & mangefacetteret?

• Vi inviteres nu til at frigøre os fra snærende overbevisninger, egoets drift & byde de sociale forandringer velkommen — hvordan skal vi interagere? Socialisere? Danne par, danse, lege, møde nye mennesker i fremtiden? Hvordan skal vi udfolde os mere frit sammen, med fokus på det enkelte individs frihed, men samtidig også skabe mere plads i fællesskabet til alle mennesker & vores hver isærs originalitet? Med Vandbærerens fællesskabsfølelse føler vi os kaldet til aktivt at deltage i livet omkring os med vores Løvehjerter & gå på barrikaderne for social retfærdighed, frihed, lighed, værdighed & kærlighed til alle — og ikke mindst retten til at eje sig selv & selv bestemme, hvordan man vil se ud & hvordan man (for eksempel) vil gå klædt.

• Både Solen & Månen står i 1° i nat og danner dermed endnu en 11- manifestationsportal (hvilket er spændende lige op til Lions-gate d. 8/8 — opslag følger), hvor vi kan invitere nye ting ind i vores liv – så ønsker du at anlægge en ny retning er disse dage oplagte. & jo mere denne vej både tjener os selv & fællesskabet desto mere medvind vil vi have. Så hvor længes du efter at udfolde dig selv noget mere, brede dine vinger ud, holde op med at gøre dig lille? Fyld din plads ud, brøler Løven!

• Så hvor kan du træde frem i Verden & invitere & inspirere andre til at gøre det samme? Hvor kan du skinne med dit indre liv lys ud på andre & transformere dine omgivelser igennem næstekærlig selvkærlighed? Den mest stille revolution er selvkærlighedens — & den om nogen forstår Løven sig på. Det der fejlagtigt kan mistolkes som selvglad selvhævdelse hos Løven er i virkeligheden en helt naturlig, selvkærlig selvnydelse. Giv kapitalismen & patriarkatet fingeren & elsk dig selv hårdnakket, uden omsvøb eller undskyldninger!

• Som sagt er det en spændende Fuldmåne. Den er ikke kun en Blue Moon, men i år falder den også just som Løvens Portal (Lions Gate) begynder & bliver dermed et startskud til den årlige hjerteåbnende port, der står på sit højeste d. 8/8 den samme dag vi har Nymån i Løven i år! Vores kosmiske kærligheds-download falder altså i år sammen med opgraderingen & resettet af vores hjertes modtagelighed & følelsen af enhed. For at styrke vores kollektive bevidsthed, næste- (& selv)kærlighed & åndelige klarsyn — & vise os vej mht hvordan vi sam-skaber vores oplevelse her på Jorden.

• Denne Fuldmåne er altså en slags fejring af al den kærlighed, der allerede eksisterer i & omkring os — og en kulmination på Nymånen i Vandbæreren fra d. 11. feb i år (så hvis du satte intentioner dengang, kan det være sjovt at se tilbage og undersøge om dine ønsker har taget form — kan du ikke huske, hvad der skete under den måne, kan du læse det her: } Nymåne • Optakt { & her: } Nymåne • i • Vandbæreren { ). Bemærk i øvrigt numerologien her: 11. februar stod Nymånen i Vandbæreren i 23° (den højeste mest beskyttede & velsignede vibration af alle i numerologien) & i dag, d. 23.juli står Fuldmånen — kulmination #1 på denne Nymåne i 1° & danner dermed 11 med Solen & Månen i hver deres 1°. 11 er et mestertal, der viser os, at vi er på rette vej, at vi er holdt & guidet & at manifestationer eller ting, vi ønsker os er på vej ind i vores liv. Man kunne sige at stjernerne her siger: Hold ud, gode ting kommer! Elsk dig selv & husk at være taknemmelig for alle de gode ting vi har, så skal al lykke nok komme.

• Der er dog også et aspektmønster på himlen, der skaber en del ensomhed eller irritation i dag (især på det personlige plan) — for som sædvanlig bliver vi spurgt om vi nyder kontrasten i tilværelsen her på planeten Jorden. Det er en slags invitation til at træde ind i et bevidst VALG & agere ud fra vores indre kærlige lys i stedet for at lade os rive med af ulykke, nød & dårligdom (som der selvfølgelig også findes alle dage).

• Dette aspektmønster er “irritationens rektangel” eller klemmen. To oppositioner bundet sammen af to inkonjunktioner. Venus●Jupiter i opposition & Solen●Månen i opposition bundet sammen af Venus i inkonjunktion til Månen & Solen i inkonjunktion til Jupiter. Disse forbindelser kan som sagt skabe en følelse af længsel efter at forbinde sig til andre — især ens partner (hvis man har en), som man ikke føler kan forstå én — eller måske endda længslen efter en partner, der kan.

• De afsondrings-temaer eller manglende følelser af at høre til, være elsket & tilvalgt, kan stamme fra vores tidlige barndom & de tilknytningsmønstre, vi udviklede der. Især dem, der er relateret til vores mor. At adressere uforløste tematikker omkring tidlig tilknytning, kan skabe dyb healing & selvkærlighed nu & vil være en måde at vende dette mønster til noget positivt på. Så føler vi inderst inde at vi fortjener at blive elsket? Hvis ikke, så er det den torn vi skal rive ud i nat. Her kan friskrivning være en fin måde at få det hele ud på. Merkur står stadig i Krebsen & kan bruges til at undersøge & udtrykke alle de sårede sider & dybe følelser vi har omkring tidlig barndom, familie & tilknytning. Det er nemlig i Urmoderens tegn, at alle vores sårede indre barn-følelser & vores mor-sår, hvis vi har et, ligger.

• Oplever man ikke en sorg over en mangel i relationen til ens mor, kan ulykken komme til udtryk en anden vej, nemlig igennem et stort behov for at blive set, anerkendt, værdsat & respekteret (en anden måde at føle sig vigtig på. Her er ikke det ikke hjemmets kampplads, dramaet udspiller sig på, men arbejdspladsens). Solens inkonjunktion til Jupiter kan udtrykkes som en ærgerrig længsel efter succes. Vi kan knokle på eller presse på. Vi kan brændende ønske at nå et bestemt mål eller generelt bare opleve en smule succes. Vi kan aktivt forvandle inkonjunktionens energi, hvis vi tør gå ind i den & tage ejerskab over den. Spiller vi højt & flot spil, kan vi optræde heldige med Jupiters charme & usandsynlige sammenfald. Men Højt at flyve, dybt at falde er dog et ordsprog, der giver mening her, for vi kan i samme ombæring også kamme over i at overgøre alting. Det er bagsiden af Venus i opposition til Jupiter, der egentlig er en heldig forbindelse, men som let bliver nydelse, overflod eller vækst i en ekstrem form, der ikke kan indskrænkes eller kontrolleres. Vi kan også få lyst til at kaste os ud i livet, gøre noget nyt, spændende eller måske noget lidt farligt. Nogle vil også have tanker omkring, at der må være andet & mere til livet end den kedelige, dagligdags trummerum, der er.

• Alt i alt kan vi tage ejerskab over os selv & livet nu — vi kan fokusere på vores virke, vores ønsker & vores vordende selvkærlighed. Eller vi kan kaste os ud i dumdristige eller måske endda dumme gerninger, bare for at få lidt spænding i livet. & i grunden er det jo bare os, der bestemmer, hvad der bringer spænding & hvad, der er en forlængelse af det kedelige, forpligtende hverdagstyranni. Valget er vores, så hvad vælger du? Er du magikeren, der opfylder sine egne ønsker & selv fylder sit glas op (halvt tomt eller halvt fuldt?) — eller er du bonden, der er trælbundet til sin slægts skæbne, der måbende kigger på? Valget er altid vores — selvom ingen selvfølgelig siger at det kommer let. Men hvorfor skulle det også det? Det ville jo være kedeligt 😉

..
..
Billedet er af N. C. Wyeth (1882-1945) & hedder “The Astrologer emptied the whole of the bowl into the bottle”, 1916.

Himlen i skrivende stund. Månen står i konjunktion med Pluto her til aften, så hvis man føler sig særligt træt, mast eller i det hele taget bare dybt — nede, inde eller i forvandling, så giver det god mening. Denne Måne har en ganske forvandlende potentiale på det personlige plan.
Fuldmånen står eksakt Fuld lige inden Solopgang, hvilket vil sige, at hun skinner aller kraftigst lige over horisonten inden hun går ned. Vi får altså en rigtig herlig klar & skinnende Fuldmåne nat i nat…

} Løvens • Sæson {

[ Solen i Løven: 22. juli kl. 16.14 — 22. august kl. 23.21 ]

• I dag er det store skiftedag, da både Venus & Solen skifter tegn. Venus forlader Løvens flammende kærlighed & træder ind i Jomfruens bevidste pertentlighed, mens Solen siger farvel til Krebsens følsomme sensitivitet & goddag til Løvens festlige, kreative & socialiserende energi.

• Venus skiftede tegn halv 3 i nat, mens Solen skifter tegn her til eftermiddag kl. 16.14. Dermed befinder vi os nu i de sidste timer af Krebsens sæson & høster alt vi har erfaret & følt under dette års opgradering af Krebsens oplyste arne. De sidste dage af et tegn kan godt være lidt intense, da indsamler den kondenserede læring.

• Så hvordan har du oplevet de seneste døgn med trumf på Krebsens indadvendte, (for nogle) overemotionelle måneenergi? Krebsens sæson kan være intens — især for kardinale tegn (Væddere, Vægte & Stenbukke), der kan opleve Krebsens sensitive bøger som en lille druknedød.

• Denne opsummering tæller altså alle følelser (& erkendelser omkring følelser) vi har haft de seneste 30 dage, samt opdagelser om, hvem vi egentlig er, hvad vi savner & længes efter for at føle os holdt, elsket & emotionelt trygge (om det så bare er i vores eget selskab).

• Måske har du fået vist, hvad du er nødt til at forvandle eller ændre? (Det er sandsynligt, at man har opdaget, at man er nødt til at opgive nogle af sine “gamle” drømme, fordi de faktisk ikke længere passer til, hvem man er vokset ind i at være — eller måske slippe nogle gamle historier om ens identitet, der er knyttet til fortiden, minderne, barndommen & lignende). & det kan være sorgfuldt at vokse (og vokse fra) — & det kræver tid at omorganisere sig & afbalancere sine erkendelser. Så tag disse sidste timer i den introverte, blide energi & lade inspirationen krystallisere sig i et momentum, vi tage kan med os videre ind i Løvens sæson & dér, kanalisere dem ud i konkrete planer med engagementet, leg & begejstring.

• Dagens dato er også et dobbelt månetal, 22, et mestertal, der indgyder til beherskelse af materien, kaldet mesterbyggeren eller Fredens arkitekt. Den blide 2’er energi, der trækker fine overjordiske tråde fra fantasien & drømmene som manifesteres i 4’tallets konkrete fysiske virkelighed; i verdens fire hjørner — alle nogle tal, der også mimer 20’ernes dobbelte 2’er energi & de omvæltninger, der unægteligt er komme i kølvandet på 2020.

• Både Solen & Mars står i Løven her til eftermiddag, hvilket giver os en ret kraftig følelse af optimisme, tiltro & begejstring, selvom der dog stadig også er en del oppositioner imellem Mars/Venus●Jupiter & Solen/Merkur●Måne/Pluto, som fortsat kan være lidt pres for de fleste — måske især i dag, kan vi opleve at skjulte sider eller gamle hæmninger kommer frem, da Mars står i inkonjunktion med Pluto — opfølgningen på hans opposition fra Krebsen tidligere på sommeren. Mars danner også en Yod disse dage med Neptun & Pluto, der peger på, at vi (på trods af de store kollektive skift vi oplever pt — som Pluto & Neptun skaber) stadig skal have Krebsens visdom & forståelse af de nære behov med os ind i Løvens sprudlende sæson & bruge denne sensitive indsigt, når vi handler på vores drømme & visioner.

• Så VELKOMMEN til Løvens sæson; livsglæde, farver, fest & nysgerrighed vil nu danse os i møde! Så tag dit bedste mest flamboyante sæt på & velkom denne energi på bedste Løvemanér! For nu skal vi glæde os over livet, sprudle & suge det hele ind i fulde drag! Løven er et af de mest vitale tegn i Dyrekredsen & opmuntrer os til at bruge vores kroppe, socialisere & dele & udfolde vores kunstneriske & kreative sider. Vi skal lege, vi skal underholde hinanden, vi skal glæde os; Vi skal gøre noget ud af det hele & dupere folk: føre os frem på en flot & overlegen facon; imponere omgivelserne som Løven med sit store hjerte gør bedst.

• Løver er ædle, omsorgsfulde & hjertelige væsner, der (hvis de får den rette opmærksomhed) er blide, underholdende & fantastisk godt selskab. En overset Løve kan dog godt være lidt selvcentreret, temperamentsfuld eller mugge lidt, men man vinder dem hurtigt ved at stryge dem med hårene & imødekomme deres ønske om at blive beundret eller bedåret. Og det er heldigvis let at beundre Løven, både for dens store hjerte, der banker for de svage & små, men også fordi de er et af de allermest vitale tegn i Dyrekredsen. Det kommer ofte til udtryk i form af en sund & stærk krop & meget strålende øjne — hvilket ikke er så besynderligt, da Solen er tegnets hersker — ligesom Månen er Krebsens.

• Da Solen altid bestemmer hvilken sæson vi er i, vil vi hvert år på denne tid opleve en ekstra kraftig vitalitet & livskraft. Det skyldes at Løvens sæson altid bliver aktiveret af sin egen hersker. De andre tegn må nøjes med mere sporadiske herskerbesøg — især fra de langsomme planeter. Som eksempel står Neptun også i eget tegn (Fisken) & da han er så langsom er det 174 år siden, at han sidst besøgte sit hjemlige domæne! Derfor kan man sige, at alle Løver er lidt særligt velsignede hvad angår glød, skaberkraft & livsenergi, da de hvert år oplever at deres tegnhersker kontakter deres Sol på deres fødselsdag! (Hvor heldig har man lige lov at være!)

• Næsten hvert år ser vi skiftet imellem de to himmellys’ sæsoner (Krebsen herskes af Månen, mens Løven herskes af Solen) på d. 22.7. Lige præcis denne dato støtter numerologisk den vitale, manifestationsenergi med en 11-søljeport. 2+2+7 = 11 & 1 er som bekendt Solens tal. (Om man vil reducere 11 til 2 eller arbejde med det som et mestertal afhænger af den numerologiske tradition man bekender sig til. Personligt anser jeg mestertal for at være dobbelte, da jeg kan se værdien i at bruge dem på begge måder.)

• 11 beder os om at forbinde os med kilden, stole på vores intuition & forbinde os med vores eget indre lys (helt i Løvens ånd). Vi kan downloade erkendelser, energi & stemninger direkte fra Kosmos nu, hvis vi åbner os. Vi kan være vores egne stjerne (Sole) der skinner ind i mørket. 1 repræsenterer også initiativ & højnede forestillingsevner.

• Dobbelt 11 bliver to søjler af lys, skaberkraft & manifestation, der kan repræsentere to modstridende principper (den dualistiske natur); nat & dag, det feminine & det maskuline, venstre & højre, ned & op — men viser os også den smukke deling juli hvert år er gjort af: Først har vi Månens indadvendte, intuitive, kardinale vandtegn, der repræsenterer nat, mørke, sensitivitet, erindring & kærlighed, der peger tilbage i fortiden i Krebsens sæson — & dernæst har vi Solens flammende udadvendte, inspirerede, faste ildtegn, der repræsenterer dag, lys, vitalitet, opfindsomhed & skabertrang, der peger mod fremtiden i Løvens sæson.

• Vi bevæger os altså igennem søjleporten fra den ene polaritet til den anden & har derfor mulighed for at skabe enhed & samhørighed — både inde i os selv, men også afvikle separationsfølelsen imellem os & andre mennesker — igennem balanceringer af de to sider af os selv; mørke & lys — hvile & aktivitet. Og for at det hele skal være endnu mere spændende i år, bliver denne frekvens forstærket af Fuldmånen i Vandbæreren om 2 dage, hvor Solen & Månen begge står i hhv Løvens & Vandbærerens 1. grad. Og ikke nok med det, så er Løvens sæson i år tilsmilet med intet mindre end 2 Fuldmåner i Vandbæreren.

Den første ser vi på lørdag d. 24. juli kl. 04.36 i 1°26′
Den anden ser vi d. 22. august kl. 14.01 i 29°37′

& på den måde slutter vi altså Løvesæsonen i år med et brag af en Blå Fuldmåne! (Ikke den sjældne slags, men den 3. Fuldmåne i et kvartal med 4. Fuldmåner — der er almindeligvis kun 3.)

Hav den bedste & mest sprudlende Løvesæson & stort tillykke til alle jer glade & kærlige Løver!

..
..
Billede 1) er af John Macallan Swan (1847-1910) & hedder “Orpheus”, 1896.
Billede 2) er af Gustave Moreau (1826-1898) & hedder “The Lion in Love”, 1876.

} Venus • i • Jomfruen • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Venus i Jomfruen ]

• Når Tyrens hersker; Kærligheden, skønheden & romantikkens planet, Venus, står i Jomfruens beskedne & pertentlige tegn, er hun alt andet end storladen & dramatisk. Hun er kræsen, stilig og stiller høje krav til æstetik & renlighed (Og sin udkårne & dennes færdigheder indenfor begge discipliner). Rene linjer på alle fronter, kunne vi kalde det. Det skal være praktisk, funktionelt & nydeligt. Der skal være orden & ordnede forhold.

• Jomfruens intellektuelle tilgange giver Venus et køligere islæt her & hun kan godt risikere at blive beskyldt for at være en kynisk logikker af mere varmblodige tegn, når de er i deres følelsers vold. Og Venus står da også i sit fald i Jomfruen. Det betyder at Jomfruens påvirkning er den port i Dyrekredsen, Venus’ energi har sværest ved at rejse igennem, hvilket giver JomfruVenus et kritisk & reserveret udtryk, der kan gøre det svært for hende at give sig hen eller nyde.

• En anden skyggeside kan være ekstrem kræsenhed, besværlige præferencer & et generelt bekymret — måske endda angst — sind. Her ser vi fx tendenser til at være for meget i hovedet (Merkur hersker over Jomfruen), ikke kunne slappe af & at overanalysere alt, der er relateret til samvær, samspil & udveksling med andre mennesker — helt ned til reaktioner, specifikke formuleringer, blikke, attituder eller stemninger, kan blive vendt & drejet i timevis, når JomfruVenus bliver usikker på sig selv.

• Man skal dog ikke tage fejl. JomfruVenus er bestemt følsom, hun v i s e r det bare ikke; det er hun alt for selvbevidst & stolt til. Det er simpelthen under hendes værdighed. Men ikke desto mindre blev hun altså såret & hvis du er uheldig kan hun godt finde på at bære nag over det. For lige så kontant & kritisk JomfruVenus kan være, når hun ikke føler sig tilpas, lige så nærtagende kan hun (oftest) også være i samme situation.

• Pertentlig til fingerspidserne — der kan grænse op til pedanteri på dårlige dage — får JomfruVenus til at virke kritisk, når hun påtaler sin bejlers manglende sans for detalje. The devil’s in the detail & det om NOGEN ved Jomfruen. De går ikke på kompromis her i livet — og hvis de gør lider de stille under det HVER dag. Derfor er det vigtigt ikke at tvinge sig selv — eller sin Jomfruelsker — med på idéer, de ikke kan lide.

• Venus i Jomfruen har brug for en del følelsesmæssig plads & alenetid. De trives bedst ved selv at kunne vælge ting, mennesker & situationer til & fra, hvilket skyldes at de oftest har et stort behov for ikke at træde (især fremmede) over tæerne, opfylde behov omkring dem & generelt sikre sig, at flest muligt har det bedst muligt. Det giver sig selv, at dette kan være ganske trættende & derfor har de selvfølgelig brug for tid, hvor de ikke skal behage nogen som helst anden end dem selv. Derfor er det også virkelig vigtigt ikke at fremskynde eller presse dem til at møde dine venner, familie eller lign.

• Denne eneboer-tendens kan bevirke at JomfruVenus fremstår privat, forsigtig & måske endda genert, hvilket bestemt er en del af hendes charme. At prale, være selvhævdende eller overspændere, sker sjældent for JomfruVenus, men hvis de lader sig rive med eller lokke, medfører det oftest pinlig selvbevidsthed eller en kæmpe skyldfølelse. De bryder sig ikke om at fremhæve sig selv, men deres behov for at blive værdsat kan til tider komme i vejen for deres naturlige beskedenhed.

• JomfruVenus kan ved første øjekast virke en smule tør & kan i sit sirlige forsøg på at planlægge alt også godt ende uden et spontant element i livet — overhovedet. Hun kan have svært ved at udtrykke sin kærlighed eller hengivenhed direkte, men har en tendens til at hinte den eller komme med små indforståede kærlighedserklæringer eller udtrykke den igennem små handlinger & tjenester, der gør dit liv sødere eller nemmere. Og de gør gerne så meget i det små, at man ikke altid lægger mærke til HVOR meget de gør. & det bør man virkelig værdsætte, hvis man vi gøre sig håb om at vinde en JomfruVenus’ hjerte, for det ER oftest deres primære kærlighedssporg.

• Den manglende fyrighed bliver dog opvejet af en uopslidelig stabilitet & hun er meget dedikeret & pligtopfyldende i alle sine kærlighedsrelationer (også til børn & familie). Har hun først valgt sig en mage, så bliver hun; hun er (i modsætning til mange andre Venus-placeringer) interesseret i at få relationen til at fungere — i virkeligheden — & ikke kun i drømmen eller teorien. Offervilligheden er stor & kan — hvis hun ikke føler sig set & anerkendt, for alt det hun gør — godt kamme over i martyrium. Man skal dog blot bemærke, hvor meget hun gør & hvordan intet ville være det samme uden hende, før hun beredvilligt er oppe af stolen igen med sin faste følgesvend Ajax for at pudse vinduerne — endnu en gang. JomfruVenus motto kunne meget vel være: Hvad er et hjem uden en mor? (gælder også for mænd eller andre, der ikke identificerer sig som kvinder).

• Har hun elementer af usikkerhed omkring sine egne evner, så er hun ingenlunde bekymret omkring at imponere eller bjergtage folk. Hun har (hvis hun får passet & plejet sig selv) en helt naturlig værdighed, hvor hun ikke behøver gøre meget væsen af sig for at være tilfreds med sig selv. Til festen stjæler hun ikke billedet, men du kan være sikker på, at hun i grunden er den mest velklædte; der er ikke en plet at finde, en fold som sidder forkert eller noget i tænderne. Alt er sirligt udført & de små detaljer er på plads — også selvom det generelle indtryk kan være beskedent, reserveret eller sågar ydmygt.

• Nogle JomfruVenus kan dog også kamme over i den anden grøft & gøre et stort nummer ud af at være uperfekt, casual, skødesløs & måske endda lidt lurvet. Der kan ligge en næsten hellig askese i IKKE at gå op i sit udseende — dvs at gå op i ikke at gå op i det (dette kan især ske for mænd, der har svært ved at få deres behov for perfektion til at passe sammen med en mere maskulin stereotyp). Det er afvisningen af at gøre et væsen af sig taget til en ekstrem, kunne man sige. Her kan man faktisk også opleve en aversion imod markant eller flamboyant sminke. Mange JomfruVenus (især hvis de er mænd) har en tendens til at foretrække ‘naturlig’ skønhed & kan dermed have en tendens til at opfordre deres veninder eller kærester til ikke at gå med maku-up, men min personlige erfaring er, at det skal man lade sig kue af.

• Ligesom i sine kærlighedsrelationer er JomfruVenus hengivenhed i sin mest dedikerede form. Selvom hun aldrig er prangende eller bryder sig om at være centrum til selskaber eller anden sammenkomst, kan du være sikker på, at omtanken bag hendes generøsitet er velovervejet. I modsætning til LøveVenus, der har travlt med både at imponere & blive set også i deres valg af gave til dig, så har JomfruVenus faktisk sat sig ind i, hvad du har brug for, hvad du mangler, ikke får gjort selv eller hvad der — endnu bedre — virkelig kunne klæde dig. Hendes dybfølte stille kærlighed, der ønsker at bedåre & forkæle dig, kender ingen grænser — du skal have det allerbedste — især hvis du udviser blufærdig taknemmelighed & bliver slet skjult rørt over hendes betænksomhed. Den fine dannelse & lidt gammeldags høflighed kan blive vægtet meget højt af JomfruVenus, hvis hun føler sig fri til at udtrykke sin inderste natur.

• Denne interesse i at hjælpe dig med at være perfekt, kan dog også kamme over i kritik, hvor de kommer til at irettesætte dig & påpege alle dine fejl, de mindste fortalelser eller fejlagtigt sprogbrug. Det kommer i midlertidigt ikke fra et ondt sted (allerhøjst et selvisk, hvor de bliver lidt flove over dig & dine manglende evner); langt de fleste gange, tænker de, at du da gerne vil vide, hvis du har noget mellem tænderne, ikke har fået strøjet dit tøj godt nok, har fejlslutninger i dine overvejelser, huller i planlægningen eller måske endda usympatiske eller barnlige sider, du nok burde arbejde lidt på. Det skal man dog ikke tage for ilde op, men blot bede dem om hjælp næste gang — eller bede dem om ikke at sige det, med mindre det kan fikses på 5 minutter.

• Men ligeså ren & from Venus i Jomfruen kan være, ligeså mørk, destruktiv & skamfuld, kan hun også være. Generelt er Jomfruen drevet af perfektion & det mismod, selvhad eller skam, der følger, hvis det ikke kan opnås, er også en del af denne pakke. Venus er som bekendt planeten for vores romantik, hengivelse, overgivelse, modtagelighed, selvkærlighed, værdier (åndelige & politiske såvel som materielle besiddelser) & ikke mindst selvværd & tiltrækningskraft (simpelthen den magnetisme, der opstår i kølvandet på vores egen indre værdighedsfølelse). Det siger måske sig selv, at hvis målet her er den højeste form for teknisk perfektion (den æstetiske finder vi i Vægten) & ‘naturlighed’ (mange Jomfruer kan have en tendens til at være besat af den ‘ubesmittede’ renhed også i kroppens udtryksform) så kan det til tider være utrolig svært — som virkelig nærmest umuligt — at være tilfreds for Venus i Jomfruen.

• Selvom denne skam kan resultere i (igen, det er bestemt kulturelt betinget, det her) at man måske har en lidt forfinet eller snerpet tilgang til sex, så kan JomfruVenus, når hun e n d e l i g har overgivet sig til nydelses dybe suk, vise sig at være en virkelig ferm & talentfuld elsker. Hendes utrolige sans for finesse, dedikation & timing kan give meget nydelsesfulde & intime stunder — & måske en smule overraskende — kan hun vise sig at være til diverse kinks. Men altså FØRST når du har vundet hendes tillid & hun føler sig 100% sikker på at du ikke vil dømme hende for sine tilbøjeligheder.

• Det knusende selvhad, der kan kamme over i dyb, løssluppen nydelse, kan dog også forvandle sig til en mystisk, reserveret & indtagende persona, der bliver båret med stoisk værdighed som et uigennemtrængeligt sort enkeslør. For nogle kan dette mørke blive kanaliseret ud i en virkelig storslået, næsten guddommelig skaberkunst, hvor kun meget få får lov til at komme ind bag. JomfruVenus kan have et stort, hemmeligt indre landskab, det kan være meget fascinerende at få lov til at blive lukket ind i.

• Denne Venusplacering rummer altså en stor spændevidde, selvom man måske ved første øjekast måske ikke øjner dybderne. Denne placering har en stædig, kærlig evne, hvor den langsomt, stille & med elegance baner sig vej ind i folks hjerter. Selvom de ikke er usikre på deres ydre værdighed, kan der godt var en sensitivitet eller usikkerhed omkring kærlighedsrelationer. Derfor skal man være nænsom overfor dem, når de åbner sig & overbærende overfor deres kritiske pedanteri. & da de er meget optagede af at gøre alting godt, rigtigt & perfekt, kan de godt — især i kærlighedsanliggender — blive intimiderede af din erfaring (både i sengen & på væddeløbsbanen). Den bedste måde er at holde rum for dem & værdsætte dem HVER dag. Giver du dem den lykke beriger de dig med dyb, livslang hengivenhed & en pligtopfyldende villighed til at få jeres relation til at fungere — på alle planer.

..
..
Billedet er af Sir George Clausen (1852-1944) & hedder “Evening Song”, 1893.

} Solen ● Pluto • pt. II {

• Hjælp til at finde din Sol●Pluto-tematik? Har du et hjulhoroskop foran dig, kan du nøjes med at finde 25˚ i Stenbukken: ♑︎ (Symbolet for Stenbukken, kan have variationer, men ser ca. sådan der ud, de fleste steder) & 25˚ i Krebsen: ♋︎.

Har du ikke et hjulhoroskop, men kender din ascendant, så er nedenstående liste 90% sikker, hvis du er født i Danmark. Listen nedenfor markerer Stenbukkens placering i dit horoskop; Krebsen befinder sig stik modsat. Dvs har du Jomfruascendant befinder Pluto sig i Stenbukken i 5.hus — & dermed befinder Solen i Krebsen sig overfor i 11. hus. Derfor giver det mening at læse om 5. & 11. hus.

Husparene fordeler sig således:
1. & 7. hus
2. & 8. hus
3. & 9. hus
4. & 10. hus
5. & 11. hus
6. & 12. hus
— eller omvendt, hvis du har Stenbukken i 12.hus har du Krebsen i 6.hus.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kommentere.

Har du [ indsæt din ascendant ] falder Sol●Pluto sandsynligvis i [ se hus/tema nedenfor ] & skaber fokus på:

~ Vædder-ascendant = (10.)/ 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Tyre-ascendant = 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Tvillinge-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Krebse-ascendant = 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres værdier, penge & ressourcer.
// 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Løve-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Jomfru-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Vægt-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Skorpion-ascendant (2.)/3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser.

~ Skytte-ascendant (1.)/ 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Stenbukke-ascendant (12.)/1. hus: Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen & udseende.

~ Vandbærer-ascendant: 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Fiske-ascendant: 12. hus eller 11. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).

..
..
Billedet er af Martin Johnson Heade & hedder “Thunderstorm on Narragansett Bay”, 1868.

} Solen ● Pluto • pt. I {

[ Solen i 25° i Krebsen i opposition til Pluto Rx 25° i Stenbukken, 18. juli kl. 00.46 ]

• Vi har de seneste 8 dage nærmet os Solens årlige opposition til Pluto; underverdenen & Skorpionens hersker, der transformerer, destruerer, forvandler & skræller alle lag af. Denne opposition finder sted når han er halvvejs sin retrograd, dybt ned i vores underbevidste, hvor han stædigt øser vores ubearbejdede følelser & skygger ud af bunden på vores sinds galej.

• Denne dybe årlige sjælsudrenselse kan være en lidt tung proces, især mens Pluto står i den træge, komplekse & dybt materialiserede Stenbuk & lader mange strukturelle koncepter, systemer & strukturer erodere for øjnene af os. Verden (Stenbukken) er fysisk ved at blive transformeret (Pluto) & det er noget vi ikke blot oplever på det sjælelige/individuelle plan, selvom netop dette møde konfronterer vores individuelle person (Solen) & de inderste, menneskelige (og måske endda barnlige) følelser (Krebsen) omkring disse forandringer.

• Selvom denne type dyb transformation (nogle vil opleve det som destruktion) kan være hårdt for vores menneskelige tilgange & idéer om, hvad der er værd at fastholde — & hvad der ikke er — så er det nu, at vi skal overgive os til livets naturlige cyklusser af liv, død & genfødsel. Selvom det kan virke uoverskueligt at læne sig ind i foranderlighedens strømme & acceptere, at vi pt befinder os i en overgangsfase — eller udslusningskanal — hvor vi transgresserer vores kognitive, åndelige & fysiske grænser, fordi vi bevæger os ind i helt nyt territorium — er det væsentligt ikke at kæmpe imod. Det er ikke forandringerne i sig selv, der er smertefulde, det er den modstand vi udviser overfor forandringen, der er det.

• Dette kan være lettere sagt end gjort, alt efter hvilket livsområde, der er påvirket. Dem, der har Krebse/Stenbukke-aksen i nogle af de materielle huse, kan opleve denne transit som ganske svær, mens dem, der har den i de kognitive, relationelle eller åndelige huse, vil have en lidt lettere periode. Det bedste vi kan gøre er imidlertid at tro på, at denne proces er en forædling & at vi vokser psykologisk, materielt & modenhedsmæssigt — & hvordan denne proces på sigt vil give en enorm Empowerment.

• Vi bliver også mindet om, at vi som art er ved at skifte gear & bevæge os ind i Vandbærerens tidsalder (til december), hvilket betyder (på sigt) at vores opfattelse af tidslighed vil skifte fra nutidens lineære til en spiraliserende — i takt med at vi igennem en højere fællesmenneskelig bevidsthed får kontakt til andre & højere sfærer. Vi bevæger os altså fra denne begrænsede 3D-bevidsthed ind i en højere, galaktisk bevidsthed. Her vil vi stille & roligt begynde at føle os mere & mere tilpas i en ny smidighed, fordi vi konstant vil bevæge os; som vand, der strømmer (det ultimative yin-energetiske udtryk).

• Som jeg har skrevet før, har vi under oppositionsaspekter oftest en tendens til at projicere noget (oftest vores ubevidste skygger eller noget vi ikke kan lide/vil kendes ved i os selv) ud på andre. Tør vi acceptere at den modstand, vi tilsyneladende møder udefra, er noget inde i os selv — & tør vi smide den “gode & rigtige” maske, der dækker over denne skyggeside — vil vi have mulighed for at forbinde os til et dybt & meget forløsende healingsarbejde disse dage. De ting vi skjuler for os selv (eller andre) kan være smerte, depression, lidelse, raseri, forurettelse, skuffelse, livslede, liderlighed, mismod, had, foragt, selvdestruktion, dødsønsker mm. (indsæt selv noget du oplever som tabuiseret, forfærdeligt, forargeligt eller forkasteligt…).

• Man kan sige at dette oppositionsmøde er at tegne kontrasterne skarpt op imellem vores klareste lys & væsenskerne (det vi er stolte af & identificerer os med; Solen) overfor vores dybeste mørke & forkastede skyggesider (dvs alt det vi skammer os over & ikke vil stå ved; angst, skyld, begær & brutalitet; Pluto). Det er menneskeligt; vi besidder alle disse poler — også selvom det vil være variationer over det samme tema, som vi skjuler for os selv & hinanden.

• Oppositionsaspektet holder dette skjulte mørke & fordærv frem i strakt arm for at vi virkelig kan få et godt kig på disse undertrykte, dæmoniserede & måske endda forkrøblede sider af os selv. Det er imidlertid vigtigt at vi anerkender, at disse sider ER vores egne — allesammen! — vi kan ikke slippe afsted med at projicere dem over på andre; underkende vores egen andel eller beskylde andre for at være mindre menneskelige eller rigtige end os! Hvor end du vender dig i verden & ser brutalitet, udbyttelse, overgreb & forfærdelse er vi nødt til — kollektivt som individuelt — at tage det på os, at det er os selv vi ser; vores eget væsen, vores egen natur, vores egne skygger. Måske bilder vi os ind, at vi aldrig kunne handle SÅ brutalt, som det vi ser på de sociale medier, men det er vigtigt at holde sig for øje, at mange af os i den vestlige verden ikke behøver (& derfor måske aldrig har været i kontakt med vores dybeste overlevelsesinstinkt & dermed heller ikke vores indre dræber). Det er let at fordømme andre mindre bemidlede skæbner for vold, brutalitet & dyrisk adfærd — & fornægte at vi ville handle eller reagere præcis ligeså, var vi i samme sted — når vi ikke selv er truede på liv, leveomstændigheder eller vores familie.

• Dvs oplever vi konflikter med autoriteter, institutioner eller folk, der tilsyneladende er i en magtposition i fht os — kan også være forældre, partner eller andre “fader”figurer — er det oftest et område, hvor vi har givet vores magt væk. Dette møde skinner lys på den uhelede, underkendte, fordømte eller undertrykte side af os selv, som denne figur repræsenterer. Derved kan vores indre offer, barn, krænker, sabotør, sårede selv, etc. bliver synligt for os; komme frem i lyset & blive læget. Pluto peger altid på de udstødte & uhele sider af os selv, der ønsker at blive forenet med os igennem en dybdepsykologisk integration. Dette er Plutos lære. Han ønsker at vise os det dybeste mørke & med Solens hjælp skinne lys derind: En alkymistisk proces, hvor vi transformerer vores psykologiske bly (skyld, skam, vrede, ubrugte reserver & ressourcer) til guld (vender disse skygger til selvaccept, -kærlighed & integrerer disse svagheder & gør dem til styrker). Det er en dyb & kraftfuld proces, vi bliver inviteret til at dykke ned i denne uge!

• Så har du følt dig lidt mast den seneste tid eller føler, du stirrer ned i et mørkt, depressivt dyb, hvor livet, opgaver, ønsker etc virker uoverskuelige, håbløse & umulige, fortvivl ikke. Det er ikke hele sandheden om dit liv, men blot et spejl af din inderste smerte. Måske føler du dig udsat, udstødt eller alene, mens du stirrer ned i din sjæls uudgrundelige afgrund — det uendelig, mørke tomrum, der findes et sted inde i os allesammen; der hvor de fleste af os er så bange for at gå ind alene.

• I nat står aspektet eksakt & er altså det tidspunkt, hvor energiens intensitet er højest — men da dette er en ganske træg transit, der har været aktiv længe, vil den kunne mærkes de kommende 8-10 dage (også selvom det er aftagende) da Pluto bevæger sig så langsomt.

• Pluto handler altid om angst, magt & kontrol, men også det forvandlingspotentiale & den frigørelse, der ligger i den totale overgivelse (tænk genfødsel igennem død på et billedligt plan). Når han så er i opposition til Solen, vores væsenskerne, kan vi let komme til at føle os klemt, afsondrede, kontrolleret, afvist, utilstrækkelige el.lign. (indsæt selv).

• Oppositioner er oftest en type spændingsforhold, der kridter to poler op, og derfor er det almindeligt at vi kommer til at indtage den ene pol & projicere den anden pol over på et andet menneske, der er “villig” (i højere eller mindre grad frivilligt) til at agere modstanderen. Fordi denne opposition er imellem væsenskernen & diktatoren indtager vi oftest Solpositionen i vores liv og vælger at projicere Plutosiden udad.

• Dette aspekt er perfekt til at luge ud i sine projektioner. Så hvem kommer du til at give magt over dig ved at projicere dine skyggesider overpå?

• Hvordan kommer det til udtryk? Oplever du at de manipulerer, kontrollerer, tyranniserer eller?

• Eller søger de medlidenhed igennem offermagt (eller gør du)? Og hvordan/hvorfor tillader du dem at have den magt over dig? Andre mennesker kan ikke kontrollere os — med mindre vi på et eller andet plan har afgivet vores egenbestemmelseskraft — eller at de har noget, vi ønsker os, som dermed gør os villige til at gå på kompromis med os selv.

• Typisk fungerer kontrol sådan, at vi bliver ekskluderet fra fællesskaber, frynsegoder, kærlighed etc, men deres magt virker jo kun, så længe vi køber ind i, at vi ikke er mere værd end, at vi må underkaste os for at være med. Et sundt & kærligt fællesskab, familieliv, parforhold eller arbejdsplads fungerer uden eksklusionsstrategier, og det er vel i grunden det, vi allerhelst vil have: Omgivelser der elsker og respekterer os for hvem vi dybest inde er, og ikke fællesskaber, der kun vil have os med, hvis vi underkaster os.

• Pluto har også en fantastisk evne til at få os til at føle mindreværd; at vi ikke kan, er gode nok, har evnerne, motivationen, udseendet – Ja, faktisk er der ikke det, der ikke kan være “galt”. Al denne *smallness* er dog ikke noget, vi behøver tage ind. Hvis disse følelser kommer op i løbet af det næste stykke tid, så giver det god mening at minde sig selv om, at det er en mindreværds-illusion og at succes oftest er en række vel-kuraterede fejltagelser & fejlslagne forsøg. Så hvis angsten siger nej, se om du ikke kan overkomme det alligevel. Den sejr det kan være at kaste sig ud i noget, man ikke føler man kan, og så finde ud af, at det gik fint, er lige præcis sådan vi kan vende Plutos forkrøblende angstregime til en stor personlig power, hvor vi hverken er bange for at tabe ansigt eller miste, fordi vi ved, at vi har prøvet genfødslens vej før, og derfor kan vi gøre det igen — om nødvendigt.

• Jeg håber at denne lille note gør din Pluto-opposition en smule lettere og hvis dem (du føler dig kontrolleret af) ikke nødvendigvis er nogen, du har kær, så husk at de fleste mennesker kun bruger denne type strategi, hvis de selv er bange for at blive ekskluderet eller tror, de ikke kan blive elsket for hvem de i inderst inde er. #kærliggrænsesætning

• Healing kommer i mange former. Husk at søge professionel hjælp, hvis du ikke kan klare det alene </3

..
..
Billederne er af Otto Marseus van Schrieck & hedder “Still Life with Flowers”, 1670 & “Forrest still Life with animals”.

} 1. Kvartal • Måne {

[ Solen i 25° i Krebsen i kvadrat til Månen i 25° i Vægten, 17. juli kl. 12.10 ]

• I middag står Månen i 1.Kvartal også kendt som det tiltagende kvadrat mellem Sol & Måne.

• Fænomenet “HalvMåne” markerer halvvejen imellem Nymånen i Krebsen vi så for en uge siden & Fuldmånen i Vandbæreren, vi ser om en uge. Første kvartal viser os en eksakt halv Måne på himlen & betyder, at Månen står i det aktive, konfliktende kvadrat-aspekt til Solen. Dvs at der er en spænding (oftest indre) imellem vores væsenskerne (Solen) & vores instinkter, indre liv eller dybe behov (Månen).

• Dette aspekt er et spændingsaspekt, der driver os frem imod handling samt en holdningsændring. Disse følelser kan være besværlige, modstridende & lidt skuffende. Når der er modstrid imellem vores ønsker & behov — eller det vi vil have & det vi har brug for — vokser vi. Det er nemlig her at modenheden træder ind & vi bliver inviteret til at kigge på os selv med mere voksne & modne briller.

• Månen står eksakt halv i Vægtens 25. grad i dag. Det kardinale lufttegn hjælper os til at søge balance, diplomati, samarbejde & en dybere forståelse af os selv igennem mødet med andre. Her udvikler vi vores tænkning, idealer & vores evne til at lede & vise vej fra et kognitivt sted. At den står i den Neptun-herskede grad 25/7 viser os, at vi vinder visdom (7) igennem erfaring, udveksling (5) & samarbejde (2), men også at internationale fællesskaber & interesseorganisationer er vejen frem.

• Dertil aktiverer den også Solens årlige opposition med Pluto, der finder sted når han er præcis halvvejs i sin årlige retrograd — da også de begge står i 25°. Månen bliver dermed det man kalder apex (spids) i den røde trekant I kan se nedenfor & modtager dermed et pres fra både Solen & Pluto. Når Månen står i kvadrat til Pluto kan vi føle os ret udfordrede. Her kan vi opleve kontroltab, at føle os trængt, kontrolleret eller domineret af *noget* — oftest en intern tematik — der presser eller maser os imod en form for kontrol, struktur, orden eller forvandling. Oftest med magt, angst & tvang som virke midler (bemærk især dine tankemønstre, hvordan du indre dialog udfolder sig & hvilke overbevisninger, der er aktive i dag. De kan give et hint om hvor/hvad det er, som 1.kvartal Månen viser os i dag). I dag kan altså godt føles ret træg for nogle. Især mennesker med markante Vægteplaceringer, der befinder sig i 20°-29° eller mennesker med markante Vædderplaceringer i 20°-29°.

• Vi har altså en meget smuk 25•25•25•25-kode, da Venus senere på dagen bevæger sin ind i Løvens 25. grad & dermed står i kvinkuns (også kaldet inkonjunktion) til Pluto. Faktisk er inkonjunktionen et meget dominerende aspekt hele denne måned & det er interessant, fordi det er et meget dynamisk aspekt, der har stort forvandlings potentiale. Det betyder, at det vil opføre sig som en opposition indtil vi har “løst” det & derefter agere som en trigon. Dvs, at vi kan opleve konfliktende forhold, vi kan have svært ved at blive kloge på (med inkonjunktionen befinder de to planeter, der indgår i forbindelsen, sig 150° fra hinanden. Det er typisk to tegn, der har uendeligt forskellige tilgange til livet; fx Venus i Løven: fast, ild, maskulint tegn i forbindelse med Pluto i Stenbukken: kardinalt, jord, feminint tegn. Det er 30° fra trigonen (120°) & 30° fra oppositionen (180°). Når vi taler om transit-astrologi indikerer inkonjunktioner ofte en konflikt, der snart kulminerer (i oppositionen) eller viser os en anden version af en konflikt, der allerede er kulmineret. Derfor ved vi, at når der en måned er mange inkonjunktioner, betyder det, at der vil følge mange oppositioner & dermed være en række spændingsakser, vi skal balancere. Den kommende tid vil vi se Krebsens hjemlige, nære følsomhed (Merkur) vs. Stenbukkens arbejdsorienterede, ambitiøse, langsigtede perspektiv (Pluto). Løvens selvkærlige, optimistiske selvudfoldelse (Venus) vs. Vandbærerens frihedselskende, futuristiske kærlighed til gruppen (Saturn). Og sidst Jomfruens pertentlige, healende organisering af hverdagen (Mars) vs. Fiskenes altruistiske, fællesmenneskelige visioner for det kollektive (Neptun). Men mere om alt det.

..
..
Billedet er af Carl Gustav Carus & hedder “View of Dresden at Sunset”, 1822.