Astrologisk Vejrudsigt

} Novembers • transitter {

• November måned er i år bærer af den tunge & transformerende 9’er vibration (1+1+2+0+2+3=9), og kan for nogle blive en ekstra barsk måned rent energetisk, da vi i år ikke bare har den sædvanlige afslutnings & forvandlingsenergi, hvor vi skifter ham & træder vores egen sjæl nærmere med Skorpionens sæson, men også en numerologisk afslutningsenergi. Selvom vi allerede har mærket mørket, formuldningen & efteråret de seneste uger. Og i år er det en virkelig intens udvikling vi går igennem kollektivt; Pluto høster sine sidste skjulte indsigter i Stenbukkens samfundsstrukturer; demaskerer & afslører de nøgne, hårde & brutale sandheder om vores civilisationer. Vi afvikler nu med fast hånd alle disse temaer, der har været oppe de seneste 15 år — men særligt siden 2020, hvor Saturn mødtes med Pluto i konjunktion i netop Stenbukken.

• Denne måneds 9’er energi er egentlig Vædderens iltre hersker, Mars’, potente tal. Men 9er energien er den modne udgave, af Mars drevne & erobrende energi, der besidder en dyb integritet & har tilegnet sig en række Stenbukkede tilgange i takt med visdommen & erfaringen, som 9tallet unægteligt har erhvervet sig. 9 er altså ikke bare en ambitiøs & modnet lederenergi, men også en afsluttende, afviklende & forløsende energi, der viser os, hvad der virkelig betyder noget & hvad der blot er unødig tung bagage. Bemærk den dobbelte nødvendighed & hvordan Stenbukkeenergien sætter trumf på. Vi oplevede Saturns tunge 8’er energi hele sidste måned — en slags forvarsel på hvordan den kollektive transformation vil se ud hele næste år (der er et 8’er år) + et øget fokus på Pluto, der slår sine sidste folder i Stenbukken denne vinter (+ 2 måneder til efteråret 2024).

• Det hele kommer nu ikke til at være kælder dybt & druknende hele måneden. Det er sandt at vi begynder november i Skorpionens mudrede & forvandlende vande med iskrystaller på overfladen — & det kan også opleves som emotionel druknedød for mindre vandholdige individer med Solen, Merkur, Mars, Saturn & Neptun i vandtegn & som en fastlåst spændetrøje-position i knæhøjt mudder med Venus, Jupiter, Uranus & Pluto i Jordtegn — den eneste af de store himmellegemer, der har fri adgang blandt de andre tegn er Månen, der kan bevæge sig som en joker mellem de forskellige territorier — ellers er alle andre bundet til de feminine tegn magnetiske indadsugende, jordbundne, forvandlende & erindrende tegn. Det er i mørket at minderne, kærligheden, mystikken & intuitionen bor. Der hvor livet bevidnes & erindres. Den kollektive energi er derfor massiv & langsom disse uger & vi arbejder os trægt igennem det kollektive dynd af skyld, skam, barbari, frygt & angst med Skorpionens sandheds-piercende transformations-energi. Det virker særligt udfordrende på os i år med månedens begyndende femdobbelte opposition mellem planeter i Tyren & Skorpionen, der VIRKELIG fronter os på egne ressourcer overfor andres; egne penge, privilegier, midler, positioner overfor andres. Der er stadig en hel del kvinkunser på himlen — ligesom sidste måned, der insisterer på at vi åbne os mod nye forståelser, så vi kan se ting fra sider vi ikke havde troet fandtes. Nye & anderledes perspektiver spirer frem af mudderet & viser os alternativer til vores måske lidt sort/hvide tankegange, selvbillede & verdensopfattelser.

• Heldigvis vil vi til slut på måneden opleve lidt mere optimisme & tiltro til livet, menneskeheden som koncept & et øget fokus på fremtiden, nye muligheder, horisonter & tilgange. Det er ikke tilfældigt at Skytten er intuitionens tegn, der længes efter at begrave sin hovmodige, akademiske analyseren & fuldt & fast tro på sin egen indre flamme af sandhed. Denne indsigt vil vi kollektivt blive introduceret for denne vinter & selvom december/januar også sætter trumf på livet med Plutos tegnskifte & planettæthed i Stenbukken, vil vi tage denne verdens vision med os. Og tro mig, det vil også være nødvendigt. Så op på hesten, kunne man sige — hold hovedet højt & håbet varmt & tæt til dit hjerte. Det er mørkest før daggry & det ved Skorpionen om nogen. Den kollektive transformation vi ser nu er nødvendig for at vi som art kan udvikle os — & de brud på magtstrukturer & magtfordelen, der foregår nu, verden over, er en forudsætning for den hyperteknologiske decentralisering vi vil se vokse med lynets hast med Pluto i Vandbæreren. Vi lever om noget i en brydningstid. Det er virkelig spændende, men også virkelig sorgfuldt at rydde op & omprogrammere de gamle (udtjente) magtstrukturer, så nye tider kan komme til. Hav tillid, være gode mod jer selv & så vil jeg opmuntre jer til at turde være idealistiske & gå efter den dybere sandhed, for jer.

Her kommer en oversigt over den kommende måneds planet-forbindelser & tegnskift, dog minus Månens. Kun hendes fire faser er indtegnet:

1. Samhain portalen lukker
2.
3. Solen 10°♏ opposition Jupiter Rx 10°♉ kl. 06.02
— Venus 24°♍ kvinkuns Eris Rx 24°♈ kl. 08.47
Venus 25°♍ opposition Neptun Rx 25°♓ kl. 23.05
4. Saturn går ret 0°♓ kl. 08.02
— Merkur konjunktion Ceres 21°♏ kl. 11.46
Merkur 21°♏ opposition Uranus Rx 21°♉ kl. 17.07
5. Ceres 21°♏ opposition Uranus Rx 21°♉ kl. 05.48
3. kvartal Måne 12°♌ kl. 09.36
6. Venus 28°♍ trigon Pluto 28°♑ kl. 15.37
— Merkur 24°♏ kvinkuns Eris Rx 24°♈ kl. 17.00
7. Merkur 25°♏ trigon Neptun Rx 25°♓ kl. 02.36
8. Venus skifter tegn 0°♎ kl. 10.19
— Venus 0°♎ kvinkuns Saturn 0°♓ kl. 22.13
9. Merkur 28°♏ sekstil Pluto Rx 28°♑ kl. 01.16
10. Merkur skifter tegn 0°♐ kl. 07.17
Merkur 0°♐ kvadrat Saturn 0°♓ kl. 16.07
11. 11.11-portal
Mars 21°♏ opposition Uranus Rx 21°♉ kl. 22.11
12. Ceres 24°♏ kvinkuns Eris Rx 24°♈ kl. 08.02
13. Nymåne 20°♏ kl. 10.27
— Ceres 25°♏ trigon Neptun Rx 25°♓ kl. 16.04
Solen 21°♏ opposition Uranus Rx 21°♉ kl. 18.20
14.
15. Merkur 8°♐ sekstil Venus 8°♎ kl. 13.48
16. Merkur 8°♐ kvinkuns Jupiter Rx 8°♉ kl. 04.34
— Venus 8°♎ kvinkuns Jupiter Rx 8°♉ kl. 08.48
— Mars 24°♏ kvinkuns Eris Rx 24°♈ kl. 14.16
17. Solen 24°♏ kvinkuns Eris Rx 24°♈ kl. 02.18
Mars 24°♏ trigon Neptun Rx 24°♓ kl. 09.35
— Solen 24°♏ trigon Neptun Rx 24°♓ kl. 15.51

18. Solen konjunktion Mars 25°♏ kl. 06.41
19.
20. 1. kvartal Måne 27°♒ kl. 11.49
— Solen konjunktion Ceres 28°♏ kl. 16.36
Solen 28°♏ sekstil Pluto 28°♑ kl. 22.26
21. Ceres 28°♏ sekstil Pluto 28°♑ kl. 06.43
22. Mars 28°♏ sekstil Pluto 28°♑ kl. 02.17
Solen skifter tegn 0°♐ kl. 15.02
23. Mars konjunktion Ceres 28°♏ kl. 06.40
Solen 0°♐ kvadrat Saturn 0°♓ kl. 10.46
24. Merkur 20°♐ kvinkuns Uranus Rx 20°♉ kl. 10.27
— Mars skifter tegn 0°♐ kl. 11.14
25. Ceres skifter tegn 0°♐ kl. 06.10
Mars 0°♐ kvadrat Saturn 0°♓ kl. 17.57
26. Venus 20°♎ kvinkuns Uranus Rx 20°♉ kl. 16.49
27. Merkur 24°♐ trigon Eris Rx 24°♈ kl. 04.04
Fuldmåne 4°♊ kl. 10.16
— Ceres 0°♐ kvadrat Saturn 0°♓ kl. 13.15
Merkur 24°♐ kvadrat Neptun Rx 24°♓ kl. 14.27
28.
29. Solen 7°♐ kvinkuns Jupiter Rx 7°♉ kl. 18.37
— Venus 24°♎ opposition Eris Rx 24°♈ kl. 23.13
30. Venus 24°♎ kvinkuns Neptun Rx 24°♓ kl. 11.12
..
..
Billedet er af The Voyage of Life: Old Age, 1939.

} Merkur ● Neptun • Rx {

[ Merkur i 24° i Skytten i kvadrat til Neptun Rx i 24° i Fisken, 27. november kl. 14.27 ] • Når tænkningen, fornuften & vores rationelle sind står i konfliktende aspekt til vores ønskedrømme, idealer, forestillinger & utopia er det klart, at vi kan føle os ved siden af os selv — for hvad er egentlig virkeligt? Almindeligvis forvrænger denne transit vores perception, så oplevelser, aftaler & udvekslinger kan opfattes vidt forskelligt af de deltagende parter, hvilket forvirrer & komplicerer kommunikation, samvær, aftaler & ikke mindst handler. Hvilket gælder alle former for udveksling. Klarhed er i grunden det, der mangler på alle planer, da Neptun slører vores sinds rationale med sine grumsede, fantasifulde vande. Vores sind kan opleves forvirrede, ufokuserede & tågede (hvilket forstærkes med Merkur i Skyttens videbegærlige, intellektuelle & horisontudvidende tegn, overfor Fuldmånen i Merkurs eget tegn Tvillingen også i kvadrat til en planet i Fiskene, dog ikke Neptun, men derimod Saturn). • Derfor er det vigtigt at være rummelig & skabe ekstra tidslige margener til at rette op på misforståelser, miskommunikation, mangelfulde instruktioner & fejlfortolkninger. Står man i en situation, hvor man er nødt til at underskrive kontrakter eller andre lign juridiske dokumenter som ikke kan udskydes, kan det anbefales at have flere øjne på sagen, en ven eller måske professionel rådgivning. • Her under Neptun Retrograd kan vi opleve at blive dybt desillusionerede, især disse dage, hvor hans undersøiske strømme er særligt stærke fordi han stationerer ret igen om 8 dages tid. Måske er ting, […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Fuldmåne • i • Tvillingen • pt. I {

[ Solen i 4° i Skytten i opposition til Månen i 4° i Tvillingen, 27. november kl. 10.16 ] • Dagens Fuldmåne i Tvillingen aktiverer som skrevet lærdoms-aksen & inviterer os til at undersøge os selv/verden på ny (Tvillingen) & se/forstå den i et nyt lys (Skytten). Solen & Månens opposition danner en række aspekter, der belyser/forstærker tematikkerne for Fuldmånen. • Ceres & Mars står i konjunktion med Solen — & dermed i opposition til Månen. Begge himmellys danner kvadrat med Saturn i Fiskene + skaber en sekstil/trigon omkørsel med Skorpionens hersker, Pluto i Stenbukken. Dertil står Solen stadig i trigon til Fiskenes hersker, Neptun, som står hjemme i eget tegn. Fuldmåneherskeren, Tvillingens hersker Merkur, befinder sig også i Skytten & danner et næsten ekskat kvadrat til Neptun & en sekstil til Venus, og aktiverer dermed både personlige & kollektive temaer omkring værdier & idealer. • Påvirker Mars en Fuldmåne, betyder det typisk at vi under dens energi vil være mere opfarende, pågående, aggressive & optagede af vores egen vilje/behov & på den måde også være mere stejl på vores personlige grænser, på godt & ondt. Det gør, at vi på det personlige plan kan have en tendens til at være mere irritable, hidsige & måske endda bare godt gammeldags vrede. • Men både Mars & Ceres i konjunktion med Solen er ikke noget et nyt aspekt på himlen. Denne triplets energi vi netop mærker forstærket under Fuldmånen, har faktisk fulgt os ned igennem dybet under næsten hele Skorpionens sæson, […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Fuldmåne • optakt {

[ Solen i 4° i Skytten i opposition til Månen i 4° i Tvillingen, 27. november kl. 10.16 ]

• Vi nærmer os i skrivende stund kulminationen af årets næstsidste Fuldmåne; Fuldmånen i Tvillingen. En Fuldmåne, der aktiverer lærdoms-aksen & åbner for temaer for egen forståelse & viden overfor andres forståelse & viden. Læring & uddannelse, paratviden & erkendelse/visdom.

• Ligesom i alle Månecyklusser er Fuldmånen en fejring, en illumination, en afsløring, en kulmination af Nymånen for 2 uger siden. Oftest er denne Nymåne en som falder i Skytten, men i år falder Fuldmånen i en given sæson før Nymånen & derfor er det altså Nymånen fra Skorpionens indre, mørke muld, hvis stille spirende processer vi ser bære første frugt under denne videbegærlige, sitrende & informationsorienterede Fuldmåne. Selvom vi først for alvor vil se, hvad SkorpionNymånen initierede (nemlig under Fuldmånen i Tyrens sæson til foråret om 6 måneder), så ser vi alligevel fuldbyrdelsen af de første spæde knobskud her til formiddag.

• Nymånen 13. november, der var bærer af en prominent afslutningsenergi, da den markerede en afsked med de seneste 18 måneders karmiske kollektive temaer i form af sydknuden, som i Sommer forlod Skorpionens tegn, men altså bragte os en sidste Måneformørkelse i Tyren d. 28. oktober. En udrensningsproces, som vi har stiftet bekendtskab med igennem de seneste ugers virkelig voldsomme kollektive skygger, afvikles nu. Vi kan se elementer af indsigter, brudstykker, der kommer op til overfladen eller den nøgne, brutale sandhed, der efter lang tids insisteren på at holde øjnene på de fjerne horisonter, kalder (eller rettere måske; tvinger) vores øjne hjem på det helt nære & hverdagen. Vi kan ikke længere ignorere de små begivenheder under påskud af de store verdens-strøminger.

• Tvillingemånen aktiverer en meget lokal fornemmelse & vil gerne hive os tilbage fra de store vidder & ind i hverdagens små ordudvekslinger, der på sigt kan være af uhyre betydning. Denne energi giver en meget aktiv, snakkende & måske endda sitrende eller rastløs mental energi. Meget af denne transformation, vi har fået rodet op i den seneste tid (& forhåbentlig lukket ud) vil komme til udtryk igennem vores humør/handlinger nu & vi kan have brug for at ventilere en masse tanker & følelser, for bedre at forstå sig selv & hvordan vi virker på andre i verden! En meget vigtig udvikling, hvor vi ikke længere ser verden med de store brede perspektiver; igennem statistik, jura, politik eller andre lidt anonymiserende systemer, men mærker de helt nære forbindelser, ord & udvekslinger mellem andre mennesker (fx i Palæstina) som var de vores egne. Vores egne ord, vores egne sorger, vores egne kroppe.

• Det er her, hvor vi skal bruge vores ord; bruge vores perspektiv på at formulere verden omkring os i et let forståeligt sprog, så vi kan formidle (Tvillingen) de indsigter (Skytten) vi har haft ved at grave dybt i vores internaliserede mønstre (Mars) & frigive de ubevidste & adfærdsstyrende traumer (Skorpionen), som vi i mange, mange år, har ignoreret.

• Fuldmåner repræsenterer altid en akse i Dyrekredsen; to modsatrettede energi, der egentlig har det samme sigte eller nogle af de samme intentioner, men håndterer det på meget forskellige måder & måske også synes at problemet skal løses på forskellige planer.

• Skytten kan have en tendens til at mene, at løsningen er at rejse ud, missionere, ændre folks synspunkter & forvandle verden i sit eget billede (Skyttens idé om rigtigt, sandt & ideelt). Tvillingen mener, at vi skal komme os selv nær(mere), mærke egne impulser & bevidsthed for igennem disse, at se Verden i et mindre analyserende & mere undersøgende lys. Hvad hvis alle var ligesom mig? Hvad hvis den oplevelse, dette menneske står i, var min? Hvad hvis denne sorg, var min sorg? I Tvillingen begynder vi med os selv & ændrer vores synspunkter & opfattelser, så vi er mere orienterede & kan danne holdninger (Skytten) baseret på realiteterne & fakta (Tvillingen) & ikke bare forudindtagelser, fordomme & antagelser — eller gamle røverhistorier nogle engang har fortalt os, efter de havde været på eventyr på de syv verdenshave.

• Tvillingens nysgerrighed inviterer os til at genlæse & genlære historien på ny; omskrive den med nye, ikke-eurocentriske-kristne-briller. Lære om livet med en bevidsthed om, at vi oftest er vurderende & fæstede i vores egen opfattelse & på den måde åbne for en ny, dybere forståelse & anerkendelse af en kollektiv kompleksitet med forskelligartethed, forskellige traditioner, folkeslag, religioner, trosretninger, behov & menneskelige værdier.

• Tvillingen er dualitetens tegn, der kan se det gode & sande & retfærdige i alle positioner, mens Skyttens vurderinger & domfældelse guider os til at træffe valg, sætte mål, visioner & agere ud fra dem. I Skyttens skygge kommer vi let til at gøre andre forkerte & afvise deres eksistens, deres grundlag & opfattelser i *sandheden* & *retfærdighedens* navn, mens Tvillingen i sin skygge nægter at gå ind i sine følelser & mærke verden, og derfor forbliver på et tænkt idémæssigt plan, hvor den nægter at tage stilling til ret & vrang samt insisterer på, at alt er lige godt, lige ret & lige sandt. At alle skal behandles lige for at oprette balance & fred, uden refleksion over om folk har *lige* udgangspunkter. Man kan ikke give to mennesker et sæt sko hver & sige, at de selv skal finde ly for uvejret, hvis den ene ikke har nogen ben & dermed ingen fødder til at gøre brug af skoene. Det siger sig selv, at ingen af de to yderpoler, der er ganske lukket af, alene er en løsning.

• Fuldmånen inviterer os med andre ord til at balancere disse to energier; bruge Skyttens vurderingsevne & visdom til at anvende Tvillingens menneskeoplevelse & indlevelse. Så vi både kan holde os det store universelle perspektiv for øje, men samtidig også det nærværende menneskelige & de unikke øjenvidneberetninger; de navne, de liv, de sorger & glæder, der med de over 20.000 dræbte er blevet slukket for for altid.

• Det kræver selvfølgelig af os, at vi tør være menneskelige & *mærke* livet & smerten. Tør vi ikke det, er det et indre arbejde, som er nødt til at gå forud for vores indlevelse & forståelse. Derfor dukker TvillingeMånen op midt i Skyttens idealistiske, visionære & filosofiske sæson for at gøre os opmærksom på, at de ting vi siger & gør i det daglige HAR betydning for det hele & store billede. Et hvert lille menneskes handlinger betyder noget; en hver donation, en hver deling, en hver ytring, der insisterer på, at sandheden må være baseret på fakta; objektive iagttagelser — & ikke bare en eller anden gammel, luvslidt ideologi med afsæt i den katolske kirkes 1000års rige eller den altædende kapitalistiske & imperialistiske civilisations selvforståelse & ikke mindst selvretfærdigelse.

Læs mere i næste opslag.

..
..
Billedet er af Henri Joseph Harpignies – Un Lac au Clair de Lune (1890)

} Mars ● Saturn {

[ Mars i 0° i Skytten i kvadrat til Saturn i 0° i Fisken 25. november, kl. 17.57 ] • Den seneste uge har været farvet af en ganske kraftig & friktionsfyldt astrologi. Siden den dybdeborende Nymåne i Skorpionen — eller faktisk siden formørkelsessæsonen begyndte med Fuldmånen i Vædderen i slutningen af september — har en række tiltagende oppositioner & kvadrater presset os helt vildt, både personligt & kollektivt. En af de sværeste er nok Mars i kvadrat til Saturn, der står eksakt lige i skrivende stund. De møder hinanden denne gang fra Skyttens intuitive, sandhedskære & idealistiske bevægelige ild-energi (Mars) & Fiskens sensitive, kollektive, opløsende, men også spirituelle bevægelige vandtegn (Saturn) i hhv hver deres 0. grad — Plutos kraftfulde, destruktive, men også skabende tal, der repræsenterer altet i intetheden, helheden i en-delen; den energi, der destruere & skaber verdener simultant. • Saturn & Mars er fra oldtidens astrologi kendt som nogle af de malefikke (altså ulykkebringende) planeter, der skaber udfordringer, besværligheder & bekymringer. I dag anser man dem dog i højere grad for forskellige temperamenter eller livsaldre af den samme utålmodige (Mars) eller stædige (Saturn) maskuline energi. • Saturn er den gamle seje, patriark, der værner om traditionen, strukturen, lov & orden, regler & reglementer, samt forstår & respekterer livets begrænsninger — mens Mars er den unge, opfindsomme, oprørske rebel, der handler før han tænker, ubændig & ilter, som har troen på sig selv, livet & fremtiden fuldkommen intakt, mens Saturn ved, af bitter erfaring, at grundig planlægning, […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Saturn {

[ Solen i 0° Skytten i kvadrat til Saturn i 0° Fisken, 23. november kl. 10.46 ] • Som jeg skrev lidt om i sidste opslag kalder planeterne os virkelig til samling & konfronterer os med de steder, vi ikke er særlig gode til at tackle *livet*. Det kommer selvfølgelig til udtryk på alle mulige (& umulige) forskellige måder & det bedste vi kan gøre er at observere os selv, vores mønstre, vores følelser & handlinger, for så at bruge Skyttens energi til at forstå. • Prøve at forstå, hvad vi ikke forstår. Turde påtage sig den ydmyge & usikre position af, at vi ikke ved det, at vi ikke er sikre & at vi er åbne overfor, at vi måske tager fejl, har (haft) en urigtig opfattelse af en intention, en kommentar, en hensigt eller en forventning. • Anerkende, at logikken, og dermed forståelsen er begrænset & at det eneste, der findes bag vores *opfattelse* er troen. Ikke som i den religiøse tro, men som i idéen om, at ting *måske* (måske ikke) er, som vi havde troet. Det er noget Fisken gerne vil lære os om ~  • Det får vi en særlig mulighed for denne uge, da Solen i den vidsynede, videbegærlige & kloge Skytte (der dog også kan være for kategorisk & påståelige) danner kvadrat til Saturn i den næstekærlige, kollektivistiske, kreative, men også opløsende & selvudslettende Fisk. Mars hjælper os godt på vej med vigør & handlekraft, da han her til formiddag går i Skytten. […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Skyttens • Sæson {

[ 22. november kl. 14.50 — 22. december kl. 04.15 ]

• Efter en virkelig tung, intens, dramatisk & stabaserende Skorpionsæson, er Solen endelig fløjet ind i Skytten her til eftermiddag. Og man kan håbe, at vi med dette energiskifte, letter; at tankerne klarer & vi med årvågen bevidsthed & determination flyver, som bueskyttens velplacerede pil, ind i Skyttens højere luftlag, med dens optimistiske, ekspansive, livsglade & tumultariske energi.

• Og som for at give Skyttens intuitive, vidsyn et særligt momentum i år — når vi skal navigere disse virkelig dunkle, kollektive Skygger, der handler om imperialismens selvretfærdigende skelnen mellem menneskeliv & hvad de er værd — ser vi i år en triplet af Solen, Ceres & Mars, der alle skifter tegn henover de samme dage & dermed også afslutter deres mørke rejse ned i underverdenen med et sidste honnør til Underverdenens hersker, Pluto, som de alle møder igennem sekstilens karmiske, arbejdende & hjælpsomme aspekt. Det betyder at vi i løbet af denne uge vil modtage alle tre himmellegemer & dermed bliver de 4 inkl Merkur i tegnet den kommende uge! Det vil føles som et virkelig markant skifte, fra den mørke, formuldende & dybdepsykologiske sæson, Skorpionens mørke rige har udgjort i år.

I år har det virkelig været en rejse ned i det skjulte, slammen, slummen & de allermest ækle kroge af det menneskelige — dét vi kalder for ondskab. At Mars, krigens gud, har fulgtes med høstens gudinde, Ceres, der viser os de steder, hvor vi høster, som vi sår — må man sige, at de barske realiteter, om at vi lige nu høster død, hungersnød, sygdom & horror, som vi har sået de sidste måske 75 år — sandsynligvis længere, ja, det er hjerteskærende brutalt. Mars & Ceres følgeskab, har bebudet vores sidste rejse ind i mørket for i år, før vi atter vender os imod lyset. Og vi har en meget potent Skytteenergi denne vinter, så lad os håbe, at det også betyder vi går lysere tider i møde! Merkur befinder sig som sagt allerede i det bevægelige ildtegn; så når Ceres d. 25 slipper Skorpionens mørke, dybe vande, så er det farvel til den transformative, preserverende vandenergi! Det vil for nogle kunne føles som en stor lettelse, som om universet udstøder et dybt lettelsens suk.

• (Bemærk også her, hvordan den maskuline & feminine energi stadig danser ud & ind ad sin vekselvirkning. I kølvandet på de store skift fra ’19, hvor vi for alvor bevægede os ind i det nye århundrede — dét, der er domineret af 2’tallet! Vi balancerer Det guddommelige feminine princip overfor Det hellige maskuline; 10’erne (1 = Solens tal; lys, maskulin, manifestation, inspiration, vilje, intelligens, form, retning) til 20’erne (2 = Månens tal; mørke, feminin, kreativitet, indlevelse, kærlighed, erindring, indhold, rummelighed) — vi har med andre ord skiftet fra det maskulint styrede til det feminine på flere planer: Overgangen fra 10’erne til 20’erne. Fra Fiskens monoteistiske, mørke, religiøse æra til Vandbærerens spirituelle, lyse, teknologiske æra. Vi ser deres indbyrdes dans på flere planer som en smuk fraktal-bevægelse. Det er også sjovt, hvordan denne Yin-Yang forbindelse, altid indeholder en plet af det “andet” i sig.

• Pga dette aspekt vil vi denne sæson kunne mærke dybt ind i vores polariteter & undersøge, hvordan vi rent faktisk handler her i livet & *gør* ting, men samtidig også hvordan vi accepterer & overgiver os til (måske endda, nyder det) at være menneske.

• Helt lavpraktisk er vi dog tilbage til Solens skifte fra underbevidsthedens psykologiske fangekælder, Skorpionen, & ind i lyset med nysgerrighed, livsappetit (på alt!) & nye perspektiver, i Skytten!

• Som et meget vandpræget væsen med ingen planeter i ild, kan jeg personligt opleve ildtegnssæsonerne som virkelig intense. Nogle gange føles det som om, jeg ikke når at få et ben til jorden, men blot hvirvles derud af på denne begejstrede, handlekraftige vigør, som først slipper taget efter ca 30 dage. Men for ildbesjælende mennesker vil dette skifte være så kærkomment! Skorpionens dybe, stille vande kan være ligefrem kvælende for mere letlevende mennesker & jeg kan godt forstå, at det kan være svært at få luft, hvis ikke man er  v i r k e l i g  god til at holde vejret.

• Skytten er et idealistisk, traditionsbrydende, nysgerrigt, optimistisk, ekspansivt & bevægeligt tegn: tænk bueskytten, der sigter, slipper strengen & rammer målet! Bevidsthedens pil er altid i bevægelse! Mens Skorpionen er en proces, hvor vi gransker vores fortid, det inderste, ubekendte, begrænsende, måske endda forbudte eller beskidte ~ en healende & transformativ proces, kan man sige, at han i Skytten tænder lyset & udlever dette autentiske selv, der er blevet holdt tilbage!

• Skorpionen ser sig selv i forhold til andre mennesker (ligesom Vægten, Jomfruen & Løven), mens Skytten tilhører de sidste 4 kollektive tegn, der har sluppet partner- & en-til-en relationer & ser sig selv som et individ i en større, divers menneskemængde! Her omfavner vi os selv, hvem vi er, hvad vi har brug for, & vi slipper de frygte, vi fandt under Skorpionens sæson, & blæser på konventioner, normer & begrænsende idéer! Vi skal udforske, undersøge, rejse, lære nyt, lade os inspirere, afsøge nye horisonter, sprog & levemåder. “Livet er for kort til at leve det samme liv igen & igen!” råber Skytten begejstret & svinger med armene; den vil have os med videre ud; opleve, gøre noget vi ikke turde i går, kaste os i grams, næsegrus eller bare ud fra et fly (med en faldskærm på, underforstået!). Lad dine tanker vandre, vokse, svæve mod nye højder!

• En skyggeside kan være at vi overvurderer os selv (det gælder mest meget Skytte/Jupiter- influerede individer) & vores evner. At vi tager for let på alvorlige anliggender eller at vi bliver for generelle, filosofiske eller stædige i fht ting, vi reelt set ikke ved en fløjtende fis om… og det er ligemeget for Skytten, for i teorien… & det er så her, vi skal huske, at det dogmatiske er en faldgruppe under denne energis indflydelse, vi skal prøve at undgå for alles bedste. Man må gerne være modig & nysgerrig, men bedst at supplere det med at lytte, før vi dømmer eller konkluderer på ting/tilgange/oplevelser. Nogle gange er teorien noget meget andet end den praktiske udførelse, & man kan let blive en smule for idealistisk med Skytten, når det handler om videnskab, filosofi eller…

• Da Solen er en ildtegnshersker (Løvens helt specifikt) trives den godt i Skyttens lette, dynamiske ild, & det er et behageligt skifte fra Skorpionens dybe vande, hvor vi måtte blive opmærksomme på vores indre sår & skyggesider, der krævede opmærksomhed & healing. Skorpionens dybe indsigter transformeres nu til højere visioner, som vi længes efter at udforske & udleve — eller måske bare udvide alle tænkelige horisonter. Skyttens sæson er oplagt i fht at rejse til fjerne egne, at studere dybere religiøse eller intellektuelle skrifter eller at kaste sig hovedkuls ud i nye eventyr, hvor vi har mulighed for at afprøve, udforske & undersøge os selv eller verden. Den indre, såvel som den ydre! I år må vi dog nøjes med indre vandringer, da Corona desværre gør alle rejserne for os. Men fortvivl ikke, Skytten ved, at menneskemøde imellem kan være den største rejse & vi behøver ikke flytte os fysisk for at forvandle vores indre landskaber & dermed vores perception!

• Visdom, viden, erkendelser, oplevelser & udforskning, højere bevidsthed & øget opmærksomhed er nøgleord for denne sæson. For Skytten er universet uendeligt, & der her findes der ubegrænsede muligheder (& måske endda ressourcer? (kan vi finde ud af at anvende dem vi har optimalt). Skytten ønsker at vi skal vækste på alle planer: socialt, økonomisk, kropsligt, bevidsthedsmæssigt, mentalt, intellektuelt, seksuelt, åndeligt & spirituelt! Der er ikke et område, vi ikke skal vokse på! Vi skal oplyses i grunden, intet mindre!

• Skorpionens dybdeborende emotionelle & personelle transformation springer altså ud i Skyttens åndelig bevidsthed; den rene sjæls-essens! Menneskesjælen undergik metamorfosen fra blødt jordvæsen (larve) & kravlede fri af materiens smertende begrænsninger (igennem Skorpionens port), nu som luftvæsen i form af den totalt transformerende sommerfugl! Skytten er halvt menneske, halv hest også kendt som kentauren, [ Bemærk at alle de intellektuelle tegn bærer menneskesymboler: Tvillingen, Jomfruen, Vægten, Vandbæreren ] mens Skytten forbinder Dyrekredsens dyr (alle de andre tegn er dyr) med menneskeformen. Skytten bliver altså forbindelsen imellem dyrets fysiske erfaring & menneskets intellekt & idéverden. Skytten bruger sine pile som kompas i sin stræben efter at nå den højeste tinde & transcendere alt til et højere plan! Vi er i Skytten (& måske endda på Jorden) for at udforske selvet! En rejse hvis primære formål er at vi skal lutres! Vi ved ikke, hvad der venter os på den anden side af horisonten, men med Skytten på vores side, skal vi nok afsøgende den med friheden som kompas & nysgerrigheden som stjernekort!

• Skorpionens voldsomme død & genfødselstema leder os altså alligevel ikke ud over bevidsthedens afgrund (& dermed ind i vanviddet), men blot direkte ned igennem traumet & direkte ud i favnen på Åndens fysiske frihed, selvtillid, optimisme & på vej til vores inderste, jublende sjælsudtryk! Vi er sandsynligvis allesammen blot oldgamle sjæle, der endnu engang er på heltens jordiske rejse for at opleve vidunderne på de fysiske planer! Hvem ved? Så hvor skal du slippe tøjlerne lidt mere? Lege, afsøge, udforske & undersøge? Befri dig selv fra dine tidligere begrænsninger! Det er kun fantasien, der sætter grænser her!!!❤️

..
..
Billedet er af Gherardo di Giovanni del Fora, (1444 – 1497) & hedder “The Combat of Love and Chastity”, 1475-1500.

} Ceres ● Pluto {

[ Ceres i 28° i Skorpionen i sekstil til Pluto i 28° i Stenbukken, 21. november kl. 06.43 ] ....Billedet er af Frans Snyder & hedder “Hunting”.
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Pluto {

[ Solen i 28° i Skorpionen i sekstil til Pluto i 28° i Stenbukken, 20. november kl. 22.26 ] • Vi nærmer os stille vintermånederne & mørket, kulden & introspektionen tager til, men vi mærker også Solen høste de sidste grader af Skorpionens tegn & der bebuder, at dennes sæson går på held. Solens transit (ned) igennem Skorpionens intense, dybdepsykologiske & mørke, stille vande understreges af dagens opbyggende aspekt, den karmiske & kontinuerligt arbejdende sekstil til underverdens egen hersker, Pluto! • Vi har haft en række astrologiske transitter de seneste døgn, der alle har opbygget denne energi. Vi er næsten alle på stikkerne & spændte på, hvad der kommer til at ske, nervøse endda — hvad vil vinteren bringe? Ser vi en udvikling i den umiddelbare stilstand eller kommer der bare endnu en vinter med deprime følelser af stagnation? Er de valg vi tidligere træf frugtbare eller… gav de overhovedet mening & hvordan kommer fremtiden egentlig til at se ud? De & mange andre spørgsmål fylder måske i os for tiden. Og vi har travlt, som om alle de temaer, der lå brak hele foråret nu haster afsted, presser sig på, falder over hinanden, for at komme i mål eller i hus eller bare halvvejs inden 2023 er ovre. Det føles som et stort ræs her på årets sidste uger & som om at en hel masse hængepartier skal ordnes nu, helst igår eller på samme tid. Det kan føles af stor tumult. • Det skyldes blandt andet Mars (også […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Skorpionens • afskedsgave {

• Indtil kl. ca. 15 her til eftermiddag har vi været i Skorpionens sæson; en sæson, der har været forstærket af Ceres & Mars rejse med Solen ned igennem underverdenen — & forstørret & intensiveret af både Jupiter & Uranus i Tyren, der har dannet opposition til de tre himmellegemer den seneste uge.De fleste af os har i år været på en helt særlig tur ned blandt disse mange lag i Skorpionens habitat & det har virkelig ikke været for kønt, hvad der er kommet op af traumer, skygger & kollektiv ballast, vi allesammen er blevet tvunget til at kigge på. • Dette ekstra fokus på Skorpionens transformations- kræfter er en kollektiv læring til os alle sammen, der er særligt understreget, da vi vil se Venus bevæge sig igennem de blanke vande fra begyndelsen af december & frem til årsskiftet! • Dette kunne også oversættes til: vi bruger disse uger i de dybeste afkroge af vores underbevidsthed, som vi belyser med vores intellekt. I løbet af denne ca. 2 måneders periode, er vi blevet bedt om at forholde os til de menneskelige mysterier, vi alle er underlagt & undergår (fødsel, død, genfødsel & genopstandelse)! • Pt står vi midt i en kollektiv forvandlingsproces, hvor vi er ved at blive mere bevidste, ærlige & parate til at smide vores sociale masker & falske idéer om vores egen godhed & den vestlige verdens civilisation & retskaffenhed. Det kan være en brutal & ubehagelig proces, men det kan selve det at være menneske, […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding, Stjernekigger Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Mars ● Neptun • Pt. II {

[ Mars i 25° i Skorpionen i trigon til Neptun Rx i 25° i Tyren, 17. november kl. 09.35~ Solen i 24° i Skorpionen i trigon til Neptun Rx i 24° i Tyren, 17. november kl. 15.51~ Solen konjunktion Mars i 25° i Skorpionen, 18. november kl. 06.41 ] Fortsat opslag. • Når det så er sagt, lægger trigonen fra Neptun et lidt mere drømmende islæt over denne skarpe, intense Sol-Mars-konjunktion. • Som jeg skrev i begyndelsen af måneden har november i år både en ganske kontant & uvirkelig, næsten drømmende (mareridtsagtig) stemning over sig & det skyldes blandt andet at både Merkur, Solen, Ceres & Mars følges ad ned igennem Skorpionen & alle danner aspekt til Neptun på en smuk perlerække. Især Solen, Ceres & Mars, der står sammen lige nu, aktiveres på skifte af den drømmende, søgrønne oceaniske kæmpe. Almindeligvis betyder trigon-aspektet mellem Skorpionen & Fisken at vi bliver gennemsyret af blide toner, fantasi & en underlæggende mystisk fornemmelse, men i år er det en forbindelse, der også kalder på visdom, indsigt, introspektion & rigtig meget alenetid til at processe alle de voldsomme indsigter, der lander i vores kyse disse uger. Der er så meget sorg, kollektive (Fisken) traumer (Skorpionen), der dukker op nu & kalder os ind i vores menneskehjerte (Solen), beder os om at tage handling & ansvar (Mars) for de ting, den hjerteløse brutalitet, vi ser & sørger os, om det virkelig er sjæle vi vil høste (Ceres) & ikke fred? • Hvert år står […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in
Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0