Astrologisk Vejrudsigt

} Septembers • Transitter {

• September er i år en måned, der bærer præg af & forstærker hele 2022’s 6’er energi, da 9+2+0+2+2=15, der reduceres til 6. Venus’ blide, omsorgsfulde, familieorienterede modtager-energi, kalder os ind i kærlighed, overflod & rigdom. Rigdom skal her ses som et åbent begreb, der ikke kun betegner fysiske eller materielle ressourcer, men også som muligheden for et rigt indre liv, fantasifuldhed, kreativitet, tiltro & tillid til livet, os selv & vores omgivelser. Rigdom som en følelse af højt selvværd & en kærlig iboende værdighed, der ikke er til forhandling. 6-tallet forbindes også med moderen, der “ud af ingenting”, kan skabe, nære & bære livet i sit skød (den lille bolle), der på sin vis repræsenterer hele universets iboende skaberkraft (nullet, cirklen & den evige gentagelse) — livsenergiens fantastiske overflod. Vi bliver altså opmuntret til at mærke ind i vores egen-værdi & reflektere over, hvad vi har at tilbyde verden — men også hvad vi inderst inde drømmer om at modtage. Men da denne måned hvert år er en 9’er måned, kan vi også opleve en slags modsatrettet energi; nemlig en afsked & en modenhed, som kræver af os at vi bliver voksne. Det kan den gøre ved at pege ind alle de steder, hvor 6’er energiens positive sider ikke møder os. Der hvor vi føler os ensomme, isolerede, afviste, alene, uønskede, usikre, mm. Vi får ikke vist disse sider som en *sandheden om os*, tværtimod er den en guide til at vise os kontrasten imellem vores ønsker & der hvor vi står *lige nu* som vi har evnerne (9), magten (15), modet & ressourcerne (6) til at ændre på.

• 15/6 er et af de mest okkulte tal, der findes i numerologien. Det indeholder manifestation (1) & evnen til at formidle denne (5), der leder ud i dyb kærlighed, sanselighed & nydelse i Venus tal: 6. 15 besidder en esoterisk, nydelsesfuld, indsigtsrig, kunstnerisk, æstetisk & erotisk kraft. Et tal, der lyser med klarhed & indsigt ind i mørket. Jeg tænker altid denne vibration lidt som Venus i Skorpionens magtfulde, dybdeborende & transformerende energi. Skyggesiderne af 15/6 er kontrolbehov, at være manipulerende, bruge “kvindelist”, at spille på sin seksualitet/bruge sex som et våben, humørsvingninger, jalousi & andre ubevidste manifestationer (1) af egoet/sindet (5). Men det kan også aktivere illusioner om os selv & vores motiver, samt ubearbejdede følelser. Man kan tilføje, at for at blive nogle *hele* mystikere (& beherske alkymistens kunst) er vi nødt til at integrere vores skygger & forædle alle vores lavere sider/følelser fra jern & bly til guld. Man kan sige, at det er i dette tal (& med djævelen, dens korrespondent i Tarotten; slangen i edens have) at vi mister uskylden, bliver bevidste & derfra kan skabe vores eget liv, i oplyst bevidsthed & i vores eget (& ikke i Guds) billede.

• Dertil er planeten som 6tallet vibrerer sammen med, Venus, just gået ind i høstsæsonens tegn. Mars befinder sig i år i Tvillingen & vil næsten hele sæsonen danne kvadrat til Venus & Solen i Jomfruen. Det vil udfordre os en del på vores selvværd, selvtillid & selvkærlighed, fordi vores lidt forvirrede arbejdsomhed vil have svært ved at leve op til vores idealiserede standarter. Jomfruen søger naturlig, rytmisk & logistisk perfektion — & hvis de indre processer halter bagefter eller lign kan de ønskede resultater udeblive — her giver det mening at bemærke 15/6 vibrationen & se, hvor man kan anvende den til at skinne ind i (sit eget indre) mørke.

• Med Jomfruens behov for struktur, orden, tilregnelighed, faste & rene rammer & linjer kan vi dog også opleve måneden som særligt kritisk & fokuseret på at evaluere & gøre status over året. Det er en meget almindelig energi på denne årstid, da september jo er en 9’er måned, der handler om fuldbyrdelse, aktivt & modent lederskab, afslutninger af cyklusser & afvikling.

• Det bliver altså en spændende måned med meget fokus på den mentale energi med både Mars i Tvillingen, Merkur, Venus & Solen i hhv både Jomfruen & Vægten; første halvdel har vi fokus på det stringente, ordentlige & ordnede med Jomfruens skarpe detaljeforståelse & sluttelig bevæger vi os over i en blødere luftig energi med tid til at reflektere over vores måder at formidle & skabe på, hvor det virkelig vil give mening at tillade vores kreative fornemmelser at løbe nye veje. Både Jomfruen & Vægten stræber efter det perfekte. Hos Jomfruen kommer det til udtryk igennem den jordiske energi — en naturlig, cyklisk skønhed & finesse, praktikaliteter, der flasker sig & ordnede forhold. Hos Vægten ser vi perfektion på tankens plan, her strømmer idealet os i møde med skønne, strømlinede overflader & harmoniske relationer — en idéel verdensorden, der synes behageligt & perfekt så langt øjet rækker.

1. Venus 24°♌ 🔺️ Eris 24°♈ kl. 02.38
— Mars 6°♊ ✴ Jupiter Rx 6°♈ kl. 13.51
2. Venus 26°♌ kvinkuns Pluto Rx 26°♑ kl. 08.33
3. Merkur 6°♎ opposition Jupiter 6°♈ kl.03.49
— 1. kvartal Måne 🌓 11°♐ kl. 20.07
4. Mars går ind i sin pre-skyggefase 8°8’♊ kl. 00.04
— Ceres 18°♌ 🔶️ Uranus Rx 18°♉ kl. 01.46
5. Venus skifter tegn 0°♍ kl. 05.55
6.
7. Ceres 20°♌ opposition Saturn Rx 20°♒ kl. 03.09
8.
9.
10. Venus 6°♍ kvinkuns Jupiter Rx 6°♈ kl. 00.06
Merkur går retrograd 8°♎ kl. 04.32
Fuldmåne 🌕 17°♓ kl. 11.58
— Månen 🔵 Neptun 24°♓ 22.55
11. Solen 18°♍ 🔺️ Uranus Rx 18°♉ kl. 15.08
12. Solen 19°♍ kvinkuns Saturn Rx 19°♒ kl. 18.08
13.
14.
15. Ceres 24°♌ kvinkuns Neptun Rx 24°♓ kl. 19.38
16. Venus 14°♍ 🔶️ Mars 14°♊ kl. 20.48
17. Solen 24°♍ opposition Neptun Rx 24°♓ kl. 00.20
— Ceres 24°♌ 🔺️ Eris 24°♈ kl. 09.43
— Solen 24°♍ kvinkuns Eris 24°♈ kl. 18.13
— 3. kvartal Måne 🌗 24°♊ kl. 23.52

18.
19. Merkur Rx 4°♎ opposition Jupiter Rx 4°♈ kl. 00.33
Solen 26°♍🔺️ Pluto Rx 26°♑ kl. 05.57
20. Venus 18°♍ 🔺️ Uranus Rx 18°♉ kl. 06.44
— Ceres 26°♌ kvinkuns Pluto Rx 26°♑ kl. 16.33
— Venus 19°♍ kvinkuns Saturn Rx 19°♒
21.
22.
23. Solen skifter tegn 0°♎ kl. 02.51
Solen 🔵 Merkur Rx 0°♎ kl. 08.49
— Merkur Rx skifter tegn 29°♍ kl. 14.04
24. Venus 23°♍ opposition Neptun Rx 23°♓ kl. 10.50
25. Venus 24°♍ kvinkuns Eris 24°♈ kl. 03.32
— Nymåne 🌑 2°♎ kl. 23.54
26. Venus 26°♍ 🔺️Pluto Rx 26°♑ kl. 18.13
— Merkur Rx 🔵 Venus 26°♍ kl. 19.58
— Solen 3°♎ opposition Jupiter Rx 3°♈ kl. 21.32
27. Merkur Rx 26°♍ 🔺️Pluto Rx 26°♑ kl. 14.55
28. Mars 19°♊🔺️Saturn Rx 19°♒ kl. 07.48
29. Venus skifter tegn 0°♎ kl. 09.40
— Ceres skifter tegn 0°♍ kl. 10.55
30. Merkur Rx 24°♍ kvinkuns Eris 24°♈ kl. 04.43

..
..
Billedet er af Hans Steiner.

} Venus • i • Vægten • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Venus i Vægten ] • Når Venus er hjemme i sit eget dagstegn, Vægten, har man en ubevidst, men oftest uimodståelig charme. Ja, faktisk er det personens egen uvidenhed herom, der gør dem særligt søde & indtagende. VægtVenus er kendt for med mildhed & dybe smilehuller at charme alle & enhver uden selv at opdage eller forstå det. Faktisk er man som regel slet ikke selv klar over, at man flirter — eller rettere, at det man gør oftest opfattes som flirt af andre. Det kan skabe en række misforståelser i interaktioner med andre mennesker, men især i datinglivet. Folk kan let fejltolke VægtVenus som interesseret, fordi hun er så lattermild, sød & måske endda nuttet. Men det behøver hun altså ikke være… hun er bare høflig. Og hvis man ikke forstår hendes subtile afvisning(er), kan hun til sidst godt blive en kende strid. • At Venus hersker her, gør hende mere fyldig & indflydelsesrig, hvorfor mennesker med denne placering oftest udstråler en kraftig Venusenergi — gælder alle køn. Det er ønsket om overgivelsen samt stræben efter den højeste skønhed eller perfektion, der giver Venus i Vægten sin sødme. & i modsætning til hendes andet herskertegn, Tyren, & dens fyldige sanselighed, der skaber en solid, fortættet, fysisk pol for nydelse & materiel velstand, er Venus i Vægten en næsten fejlfri, ideallignende skønhed & harmoniske æstetik, som både kan komme til udtryk igennem eksemplarisk opførsel, en fintfølende & […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus • i • Vægten • pt. I {

[ I transit: 29. september kl. 09.40 — 23. oktober kl. 09.41 ] • Venus har her til morgen smidt arbejdstøjet & sluppet Jomfruens hårde, nøgterne, intellektuelle & perfektionistiske energi, som er lidt for kølig & bister til hun rigtig trives i den — & er valset ind i et af sine absolut yndlings tegn, nemlig den (til tider) blide, charmerende & sociale Vægts smukke & velafbalancerede kardinale luftenergi. De kommende tre uger vil møde os med en mere dynamisk tilgang til perfektion, hvor det ydre & den blanke, skinnende overflade vil stråle os i møde med velbehag & lethed. Æstetik, skønhed, formfuldendt perfektion, svirrende nysgerrighed & bløde, romantiske følelser vil farve vores hverdag de kommende 3 uger — men også de mere stride sider af Vægtens retfærdige tegn vil møde os igennem en øget diplomatisk fornemmelse, retfærdighedsfølelse, ønsket om lighed & med sans for strategiske finesser. • Venus befinder sig ikke bare vel i Vægten, hun er dagshersker i tegnet & stortrives. Formentlig vil dværgplaneten Eris, striden eller splidens gudinde, overtage herskerposten på sigt, så Eris vil være den moderne hersker & Venus vil forblive den kaldæiske. Så i min optik er det vigtigt at se Vægten igennem begge linser. ~ Venus repræsenterer den æstetiske, sociale, kreative, legende, flirtende, ubeslutsomme, pleasende, høflige Vægt, der har svært ved at sige nej & fra, som ikke kan lide når folk er uvenner (heller ikke de situationer, hvor Vægten ikke selv er en del af konflikten) & som kan have en tendens […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus ● Neptun Rx ● Pluto Rx {

[ Venus i 23° i Jomfruen i opposition til Neptun Rx i 23° i Fisken, 24. september kl. 10.50 ] • Venus står i Jomfruens healende, pertentlige, kærlige & nærende tegn & har gjort det de seneste uger. Denne transit gør os mere opmærksomme på vores kroppes trivsel, fordøjelse, hvordan vores evne til at håndtere hverdagen & vores generelle færdigheder påvirker vores selvfølelse & selvværd. Men den kan også være lidt svær, da Venus egentlig ikke føler sig særlig tilpas i Jomfruens meget praktiske energi — heller ikke selvom det er en af de store feminine energier, den vi kunne kalde den vise kvinde, heksen, shamanen eller medicinkvinden, der kender alle urter & planter i skoven, som hun sanker & bruger til at læge, heale, helbrede & rense sig selv, sit hjem & trængende forbifarende. Energien er dog for praktisk & optaget af trivsel, sundhed & at udvide sin forståelse for omverdenen, til at Venus’ naturlige, nydelsesfulde, elskovssyge, magelige & skønhedselskende facon egentlig kan føle sig tilpas i denne rolle. Den er for intellektuel & for pragmatisk, det passer ikke den magnetiske tilbagelænede Venus særlig godt & på mange måder er denne kvindeenergi også for selvstændig. Hun behøver nemlig ikke en mand (eller partner) til at opvarte, forkæle eller forgude sig. Den slags pjat har Jomfruens energi ikke tid til. Hvis man vil gøre hende glad, skal man respektere hendes behov for alenetid, ikke overskride hendes grænser (med overraskende bejleri på upassende tidspunkter!) & ikke gå i vejen. Hvis man […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Vægtens • Sæson {

[ V i • B a l a n c e r e r — 23. september kl. 02.51 — 23. oktober kl. 06.38 ] • Natten til i dag skiftede Solen endelig tegn & slap en ret målrettet, fokuseret & for nogle nok også lidt udmattende Jomfrusæson. • Denne Vægtsæson bliver heldigvis lettere end den Jomfrusæson vi har mærket høste sine indsigter den seneste uge. Men vi vil dog stadig mærke efterdønningerne fra alle kvadraterne til Mars i Tvillingen, især her i begyndelsen. Samtidig vil vi dog også mærke Merkur Rxs indsigter tage form, da Solen danner konjunktion med både Merkur Rx (Og giver os en sammensmeltning af forståelse & væsen) & om nogle uger også Venus blide værdier & accept. Dertil vil vi se en række trigoner imellem Solen, Mars & Saturn til slut i sæsonen, mens Jupiter de kommende uger vil stå i opposition til både Solen & Merkur. Vi får altså i år muligheden for at handle på vores vilje, bevidste ansvarlighed & ønsker om at dele & udbrede vores sandhed & begejstring for livet & hinanden. Her vil Merkur Retrograd vi er i midten af også kunne give os dybe indsigter om vores egen adfærd, forventninger til samarbejde, alle vores 1-1-relationer & idéer om kærlighed & parforhold et godt kig indad. • Vægtens sociale, livsglade & charmerende energi vil skinne på os kollektivt de næste 4 uger & invitere mere umiddelbare & hyggelige interaktioner ind i vores liv. Her er bevidste, velformulerede & opvakte samtaler […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Merkur • Rx {

[ Solen & Merkur Retrograd i konjunktion i 0° Vægten, 23. september kl. 08.49 ] • I dag møder Solen & Merkur hinanden i konjunktion. Det er et relativt almindeligt møde i astrologien, hvor Solen mødes med sin nærmeste planet i Solsystemet; den lille bevingede budbringer, der i astronomien er repræsenteret ved den lille, vakse stenplanet, Merkur — der i astrologien repræsenterer vores evner til at udveksle; ord, pakker, beskeder, data, mm. Og som i vores private horoskoper viser kvaliteten & vores personlige stil indenfor verbal såvel som skriftlig kommunikation. • Rent teknisk mødes Solen & Merkur i konjunktion ca hver anden måned, pga Merkurs 3 årlige retrograder, hvilket betyder at vi ser dem krydse hinanden 6-7 gange om året; hvor de fletter sig ind & ud af hinandens baner (set fra Jorden) & mødes i øvre (dominerende) eller nedre (underkastende) konjunktioner. Det skyldes at Merkur er den planet, der står Solen allernærmest & de to himmellegemer derfor oftest går hånd i hånd igennem tegnene — hvilket også årsagen til, at Merkur er den planet, der har flest retrogradperioder overhovedet. • Dette møde er altså relativt almindeligt i astrologien & et af dem, man kalder et neutralt møde, da det relativt let kan aktiveres & vi sjældent har nogle dybere konflikter eller temaer knyttet til disse to positioner. Dog kan Merkur godt brænde sig på Solen & få begrænset/overskygget nogle af sine færdigheder & det kan være en skam — men tilsvarende kan vi også se en sammensmeltning imellem Solen […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Efterårs • Jævndøgn {

[ Solen i 0° i Vægten + Solen eksakt på ækvator, 23. september kl. 03.03 ] • Her i nat finder Efterårsjævndøgn sted; tidspunktet hvor vi fejrer at dag & nat er lige lange, hvilket konkret betyder at dagene nu er tippet for at blive kortere & kortene frem imod 21. december, mens nætterne bliver længere & længere. • September-jævndøgnet bebuder Vinterens komme — for os på den nordlige halvkugle — & at vi nu går mørkere tider i møde. Astronomisk set er “jævndøgn” ikke et døgn, hvor dagen & natten er lige lange (selvom det kunne lyde sådan), men faktisk et helt specifikt tidspunkt, der markerer, hvornår det geometriske centrum for Solskiven (set fra Jorden) passerer himlens ækvator og dermed har deklinationen på 0 grader. Det betyder at vi ser Solen stige op præcis i øst & synke præcis i vest netop i dag, lige gyldigt hvor på Jorden vi er. Dette sker i år i dag, d. 23. september kl. 03.03 & varierer altså fra år til år. • Denne bevægelse markerer at Dagen & Natten nu har vagtskifte, så sæsonen med de lange, lyse dage slipper & de lange, mørke nætter begynder her på den nordlige halvkugle, mens de oplever det modsat på den sydlige halvkugle. VinterMånerne vil nu bade vores nætter i måneskin her i Nord, mens Solen vil vogte over dagene & bebude sommerens komme i Syd. En påmindelse om livets evige cyklus & at der altid er en balance imellem lys & mørke — […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus ● Uranus • Rx {

[ Venus i 18° i Jomfruen i trigon til Uranus Rx i 18° i Tyren, 20. september, kl. 06.44 ] • Når Venus berører Uranus på denne blide facon betyder det, at vi er klar til de forandringer, der kommer ind i vores liv. Om det fx er en ny hobby, et nyt sted at bo, nyt job, ny hverdag, rytmer, rutiner eller nye tilgange til værdier, egenomsorg, kærlighed eller måske endda en ny, romantisk relation er bestemt af, hvor i dit horoskop Jomfruen & Tyren står, dvs hvilke huse & dermed livsområder Venus & Uranus pt transitter igennem. • Men når det så er sagt; ja, det er sandt at Uranus●Venus-møder ofte giver ofte nye bekendtskaber, hvorfor affærer eller korte romancer tit er associeret med denne transit, men det er ikke ens betydende med, at de har nogen synderlig varighed. (Faktisk giver alle Uranus●Venus forbindelser (ligegyldig om det er et blødt eller hårdt aspekt) oftest nye møder, men reglen er, at de hårde aspekter skaber relationer, der størstedelen af tiden ender ligeså pludseligt, som de opstod). • En anden måde denne forbindelse kan udfolde sig på, er som sagt ved at skabe pludselige & overraskende skift i vores tilgange til os selv, livet & vores værdier. Dvs vores tanker, oplevelser, idéer & forestillinger om de ting, der har værdi & betydning i vores liv. Her kan Uranus bringe omvæltende indsigter, der kommer uforvarende som lyn fra en skyfri himmel. Her går Uranus det højere sinds ærinde & beriger den […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Pluto • Rx {

[ Solen i 26° i Jomfruen i trigon til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, 19. september kl. 05.57 ] • Her i nat stod Solen i trigon til Pluto i hhv hver deres 26°. Almindeligvis er trigonaspekter opbyggende, blide energistrømne imellem to planeter (med 120°s mellemrum) & det gælder da også for Solen & Pluto. Men(!) det svære ved denne forbindelse (som vi i øvrigt kan mærke hele ugen, hvis ikke lidt længere) er, at alt, der har kontakt til underverdenens altgennemstrømmende transformations- eller destruktionskraft bliver frontet på de sider, vi ikke er helt afklarede med. • Så selvom Sol●Pluto-forbindelsen giver os mulighed for at tage al magten hjem, skabe vores liv, som vi ønsker dem, være herre i eget hus, rejse igennem dyb, healende & måske endda smertefuld transformation — og komme uskadte ud igen på den anden side — så er der også mulighed for, at vi får belyst alle de steder, hvor vi kommer til at give/projicere vores personlige power over på andre. • Det kan fx være en partner, fordi vi føler os følelsesmæssigt afhængige af deres gode humør & luner, eller det kan være nogle internaliserede idéer eller idealer omkring, hvornår man er et godt menneske. Det kan være et værdisæt eller en idé om, hvem vi selv er som person, der ikke stemmer overens med vores inderste kerne eller vice versa. Det kan også handle om seksualitet, skam, tabuer, kontrol, magtudøvelse — you name it; generelt alt Pluto-relateret, såsom dybdepsykologi, sex, magt, død, […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Hjælp • til • Merkur • Retrograd {

[ dette opslag er en guide til at lokalisere hvor du har transitten Merkur retrograd i dit fødselshoroskop ] • * Transit betegner der hvor han pt står på himlen & går retrograd. Den Merkurplacering du har i dit horoskop hedder natal-Merkur. Vi lægger altså nutidens stjernehimmel ovenpå vores horoskop for at se, hvordan astrologisk vejrudsigt påvirker vores private horoskoper hver især. • Hvordan det *specifikt* udfolder sig i dit horoskop, kan man selvfølgelig ikke generalisere over, men man kan sige noget generelt om *hvordan* -– eller rettere på hvilke områder -– denne retrograd vil påvirke dig. Dvs i hvilket hus, han vil bringe introspektion & dermed hvilke temaer de kommende 3 ugers retrograd vil have for dig. • Du skal kende din ascendant for at kunne bruge denne guide — & du skal være født i Danmark. (Er du ikke født i Danmark er der stor sandsynlighed for at dine huse ligger anderledes). Er man født i Danmark er guiden 90% akkurat.Har du [ indsæt din ascendant ] & er født i Danmark, så har du sandsynligvis Merkur i [ et af de huse, der er nævnt; læse evt begge to ] & skaber fokus på: ~ Vædder-ascendant = (8.)/ 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender. ~ Tyre-ascendant = (7.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser. ~ Tvillinge-ascendant = (6.) 5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn. […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Neptun {

[ Solen i 24° i Jomfruen i opposition til Neptun Rx i 24° i Fiskene, kl. 00.20~ Ceres i 24° i Løven i trigon til Eris Rx i 24° i Vædderen i kvinkuns til Solen i 24° i Jomfruen~ 3. kvartal Måne i 24° i Tvillingen, 17. september kl. 23.52 ] • Den seneste uge har været farvet af et årligt tilbagevendende aspekt mellem Solen & Neptun, der kan give os lidt nedbøjede følelser, manglende energi, træthed, håbløshed, sygdom & manglende tiltro til egne evner eller livets vej for os. Det stod eksakt d. 17. september, men har kunnet mærkes fra d. 6. september & vil påvirke os helt frem til 27. september. Det er en periode hvert år, hvor vi kan tappe ind i en dybere kreativitet & intuitiv forståelse — hvis vi kan slippe vores behov for at knokle på & presse ting igennem. Gør vi alligevel det, vil vi ofte opleve de negative sider af Neptuns trylletåge, hvor sunde grænser, barrierer, fysiske præstationer & godt helbred kan svigte & vi kan blive tvunget ind i dybsindig refleksion over livet, dybere mening & finere fornemmelser i kraft af en sengeliggende sygdomsperiode eller lign, der får os til at sætte farten ned & mærke vores egne behov dybere ✨ • I år var den eksakte dato for aspektet dog lidt speciel — ikke nok med at dagens energi ekkoer af udødelighedens karmiske tal, 17/8, en mesterlig & massiv saturn-vibration, så oplever vi også en flot 24.24.24.24.24-kode mellem Solen, Neptun, […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via {products}. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in
Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0