Astrologisk Vejrudsigt

} 1. kvartal • Måne {

[ Solen i 21° i Jomfruen i kvadrat til Månen i 21° i Skytten, 13. september, kl. 22.39 ]

• I dag & i morgen ser vi to eksakte aspekter imellem Solen & Månen (kvadratet bedre kendt som 1. kvartal) & Solen i opposition til Neptun. Begge peger på et ønske & en evne til at føle sympati, medfølelse & samhørighed, (Solen/Neptun) men også tilpasse os nye livsomstændigheder, ændre vores tilgange, vokse & modne vores indre liv & væsen + udforske nye horisonter & løsninger på den (indre) konflikt vi har imellem behov & visioner (Solen/Månen). Disse aspekter farver selvfølgelig også hinanden & dagens Månefænomen, især fordi Neptun også står i kvadrat til Månen, der dermed udgør spidsen (apex) i det T-kors de tre til sammen danner.

• Mange har også haft vilde, sære & livagtige drømme på det seneste — eller måske haft meget uro & svært ved at sove — & det forstærkes både af kvadratet til Månen & at Merkur forsigtigt kigger sin fremtidige retrograd i Vægten lidt i kortene disse dage. Neptuns opposition til Solen & kvadrat til Månen udrenser alle de tunge temaer & følelser, som vi ikke længere behøver bære rundt på. Fiske/Jomfru-aksens psykologiske/spirituelle vækkelse trækker i os! Nu kommer drømmene, følelserne & temaerne op til overfladen, så vi kan afvikle, tilgive, frigive & græde! At græde er en fantastisk måde at frigive kropslige & følelsesmæssige stress & traumer på, & en del vil formentlig også have følt sig mere stressede på det sidste & haft et stigende behov for kontrol over det indre liv, mens Månen gik igennem Skorpionen.

• En kontrol, der heldigvis også kan forløses igennem tårer & frisættelse nu i Skyttens bevægelige, joviale & idealistiske tegn. Alt dette giver mening; det er Fisken & Jomfruen, der samarbejder om at frigive stress, spænding & gamle mønstre, der kanaliseres ud igennem Skyttens visionære energiudladninger, der ønsker at forstå de større perspektiver på vores lille menneskeeksistens & afsøge nye veje — både for sindet & menneskeheden. Og dette højere perspektiv vil vi få brug for, for at kunne navigere i disse lidt uklare & forvirrede dage. Det er dog vigtigt at vi ikke bare kaster os ud i at handle eller sætter os mål, vi halser efter. Vi har brug for hvile de første dage af denne uge & så kan vi altid begynde at handle senere på ugen fx igennem omstrukturering af vores relationer, midler & værdier, når Venus møder Saturn i kvadrat. Der kan også være et ønske nu om at gøre sine egne erfaringer fremfor at få råd, vejledning eller instrukser fra andre, fordi vi har lyst til at udforske vores færdigheder & egne påfund.

• Så husk at handle med Jomfruens rettidige omhu, tag dine forholdsregler & anvend Skyttemånens indsigter; opsøg den viden/erfaring du har brug for, vær vidende, uddan dig & dan dig dine egne holdninger & så værn om dig selv & din energi disse dage. Vi må gerne lægge store planer med langsigtede mål, men vi skal ikke presse os selv ud over vores grænser.

..
..
Billedet er af Alphonse Osbert & hedder “The Sleeping Muse”, 1933.

} Solen ● Neptun {

[ 1. kvartal Måne i 21° i Skytten, 13. september, kl. 22.39
~ Solen i 21° i Jomfruen i opposition til Neptun Rx i 21° i Fiskene, 14. September kl. 11.20 ]

• Neptuns påvirkning af Solens vitale livsenergi giver en drømmende, kreativ, men også lidt tåget oplevelse af livet. Hans rosafarvede røgslør åbner for lagene imellem vores højere sjælsaspekter & vores daglige bevidsthed, hvorfor vi kan få meget klare beskeder enten fra højere lag eller fra vores dybere underbevidsthed om sorg, kærlighed, lidelse eller ansvar vi er nødt til at læge, tilgive, tage eller handle på. Bagsiden er at misforståelser, forvirring & (selv)bedrag også er mulige.

• Codependency eller traumabonding er også temaer, Sol●Neptun-oppositionen belyser, da vi ser en opposition imellem Jomfruens stringente, pertentlige, & måske pedantiske kontrolbehov overfor Fiskens udflydende, grænseløse, overromantiske & måske destruktive selvopofrelse. Både Fisken & Jomfruen har evner til at læge & heale på det jordiske & åndelige plan, men deres skygger er at dominere med hård kritik & rigidt pedanteri // skabe dyb følelsesmæssig afhængighed, sygdom (fysisk såvel som psykisk), offermentalitet samt martyrium.

• Hvilken tilgang vi på Jorden vælger er op til det enkelte menneske; vi kan søge forsoning & forbindelse, eller vi kan skabe konflikt & splid imellem de to energier. Overgiver vi os til strømmen — eller stritter vi imod? Tør vi overgive os til Jomfruens lyst til at organisere & nære, samt Fiskens ønske om at tilgive & acceptere, kan vi nå vidt omkring disse dage. Der er mange følelser, der kan blive frigivet & sendt videre.

• I min optik vil være helt oplagt at kræse for vores egen indre befrielse disse dage. Oppositioner mellem Solen & planeter fra Mars og ud, marker en fuldbyrdelse på den pågældende cyklus planeten er i (lidt svarende til en Fuldmåne) & fortæller os også, at vi er halvvejs igennem planetens retrograd (Planeter er altid retrograd, når de står i opposition til Solen). Dvs her fuldbyrdes, kulminerer & afsluttes temaerne siden planetens sidste konjunktion med Solen (i Neptuns tilfælde tilbage i marts i år). Fiskens overnaturlige magiske drømmeverden kan med Jomfruens virksomme finesse og fornuft virkeliggøres. Disse kreative, men meget potente kræfter, er noget vi kan høste resultater af de kommende måneder. Måske er det her vi med Jomfruens pertentlige snilde kan gøre vores drømme til virkelighed? Skal der lægges en massiv plan (Jomfruen)? Eller skal der være plads til Universets indgriben (Fisken) eller begge dele?

• Det bedste råd man kan give i nu er nok: Giv slip på alt som ikke længere tjener dig, lad dig — som Fisken — flyde med strømmen og forlad alt det, som ikke flyder med. Saml det, der er tilbage op og se — som Jomfruen — hvad der kan bruges, og hvad det kan bygges om til. Livet er smukt, især hvis vi lader det være — præcis den strøm af spiring og forfald — det er!

• Solens opposition til Neptun mimer også et aspekt vi så 2.-3. september, nemlig da Mars stod i opposition til ham, hvor vi måske følte os forvirrede, vrede eller fuldstændig udmattede. Det kalder imidlertid ikke på, at vi presser os selv for at fungere i den ydre verden, som vi plejer, men derimod at vi sænker forventningerne & bruger mere tid på at tappe ind i os selv, mærke vores kroppe, dens behov & vores indre liv. Der kan være en del karmiske temaer & følelser, der bliver frigivet (især under Sol●Neptun opposition), så tillad hvad end der kommer op — måske er det ikke oplevelser eller følelser fra dette liv. Disse dage står Mars meget sigende også i sine sidste grader af Jomfruen & høster ligesom de samlede erfaringer han har gjort sig de seneste 6 uger & gør fx status over den manglende retning eller handleevne, han oplevede i begyndelsen af måneden — men han gør også status over vores helbred, rutiner, daglige arbejdsgange & mentale trivsel. Fungerer vores hverdag for os? Har vi indrettet os så det hele er et slid & en krig? Hvis ja, kunne det løsnes lidt op, så hølæsset ikke væltede, hver gang vi kørte over en høj tue eller et bump på livets landevej? At have en selvkærlig & økonomisk forståelse af sine egne ressourcer (dvs den energi vi har til hver dag) er også ikke at overbelaste vores systemer de dage, hvor energien er lav — som fx under Sol●Neptun-forbindelsen.

• Så husk at handle med Jomfruens rettidige omhu, tag dine forholdsregler & lad dig ikke presse (dig selv) ud over dine grænser. Og så skal vi allesammen huske at vaske vores hænder oftere, meget oftere siger Solen i Jomfruen, da denne transit (Sol●Neptun) også kan svække vores immunforsvar, da Neptun oftest har en svagelig, virkelighedsfjern & grænseopløsende effekt på os! Her er det også væsentligt at man ikke overgør indtaget af medicin, alkohol eller stoffer, fordi Neptun gør os mere påvirkelige & modtagelige — både overfor hallucinationer & ud-af-kroppen-oplevelser, men simpelthen også forgiftninger eller smitte er man i øget risiko for (Neptun hersker både over vores lymfesystem, sygdomme, infektioner, smitte, udbredelse — men også narkose, vacciner, medicin, humanitært/frivilligt arbejde (som fx Røde Kors eller Læger uden Grænser) & nødhjælpsorganisationer. (Det er ikke fordi vi skal blive skræmte eller bekymrede, men vi skal være opmærksomme & bruge vores sunde Jomfru-fornuft!)
Stay safe allesammen!

..
..
Billedet er af Jakub Schikaneder & hedder “Utonulá” (The Young Drowned Woman), 1893

} Solen ● Uranus {

[ Solen i 14° i Jomfruen i trigon til Uranus Rx i 14° i Tyren, 7. September kl.03.28 ]

• I disse Nymåne dage danner Uranus; fremtidens, opfindsomhedens, nybruddet, genialitetens, teknologiens & omvæltningernes planet for højere mental & kognitiv aktivitet en trigon til selve Nymånen, men også til Solen alene, dagene efter.

• Når frihedens & balladens planet danner aspekter er der lagt op til overraskelser, nye ideer, opfindelser & nye forbindelser — både til andre mennesker, teknologi & nogle gange helt til stjernerne. Om aspektet er blødt eller hårdt afgør, hvordan vi her på Jorden oplever energien. Egentlig vil himmelens planet altid det samme; løsne os fra de snærende lænker vi kalder rutine, det daglige, almindelige & forudsigelige. At vi er nogle, der godt kan lide disse ting, tager han meget let; vi skal udvikle os & hvis vi ikke gør det af os selv, presser han os gerne. Lidt som Saturn, der viser os, at vi må tage ansvar & ejerskab for vores liv, behov & handlinger. Uranus derimod saboterer blot status quo & kaster os ud i nye uforudsigeligheder, der kræver at vi tager et par skridt op ad udviklingsstigen. Mennesker udvikler sig mest & opfinder bedst, når vi står overfor kriser & trusler, har han bemærket… Og hvis det er det, der skal til for at motivere os & aktivere vores opfindsomhed; helt fint med ham.💡

• Når Uranus står i trigonens lette energi er det imidlertid primært positive indfald, behagelige overraskelser & heldige sammentræf der er de mest sandsynlige udfald — især når han mødes med repræsentanten for vores væsen, nemlig Solen! Vores selvfølelse & væsenskerne bliver altså direkte stimuleret af Uranus’ foranderlige energier, & vi får energi af at kaste os ud i nye ting & afprøve nye idéer. (Det er dog værd at bemærke, at vi nok vil opnå de bedste resultater, hvis vi holder os til de helt nære, sanselige, dagligdags-ting, da Merkur lader op til sin retrogradperiode & dette tidspunkt ikke er det bedste at opstarte eller eksekvere langsigtede & meget omfattende projekter … & at trigonaspektet ikke nødvendigvis hjælper os med at få tingede gjort, da energien er så friktionsløs at det nogle gange kan føles som en behagelig hængekøje… 🙈).
• Men som udgangspunkt giver denne forbindelse os en lyst til at forandre os & overskud, så vi bedre kan acceptere, glæde os over & integrere nye arbejdsgange, tilstande & cirkler i vores liv. Vores ego konflikter med andre ord ikke med fremskridtet & udviklingen; faktisk oplever vi at blive mere inspireret & begejstrede for de nye tiltag, idéer & påfund, vi selv eller andre kommer op med.

• Når Solen & Uranus begge står i de jordbundne, pragmatiske & fornuftige tegn Jomfruen & Tyren i positivt aspekt, skaber de næsten en glidende overgang imellem daglige gøremål/sanselighed eller nydelse (Tyren) til transformation & nye (Uranus) tilgange til det daglige, rytmiske & cykliske (Jomfruen). Når Solen & Uranus møder hinanden i et så elegant aspekt, vil forandringerne virke kærkomne, forløsende & inspirerende. Den højnede intuition giver os muligheder for at se os selv på nye måder, fra nye vinkler & måske endda i et helt nyt lys!

• Nymåne●Neptun-aspektet, der også er aktivt & tiltagende disse dage, bringer måske nogle gamle følelser eller mønstre op, der konfronterer os med, at vi ikke længere er, som vi troede — eller omvendt, at vi måske ikke helt er vokset fra nogle sider, til trods for, at vi nu føler os langt mere voksne. I samklang med Solen & Uranus bliver vi næsten båret på en bølge af kærlig forandring, hvor vi løfter os selv op på et højere bevidsthedsplan, der vil give os en øget selvtillid & tillid til egne evner. Vi ser os selv udefra & forstår, hvordan vi (oftest) selv er skyld i vores egen lidelse, & hvordan vi i bund & grund selv er ansvarlig for alle vores følelser. Lige meget hvad vi gør, så kan vi ikke bestemme over andre. Om vi skal have en hyggelig Juletid (eller hvad end det kunne være, der krævede dygtigt samarbejde i fremtiden) er bestemt af vores opmærksomhed, beredvillighed, samarbejdsvillighed, samt evne til at tage ansvar for, hvad & hvordan vi ønsker det.

• Hvor brutalt det end lyder, så er det den voksne erfaring, der taler: ligemeget hvad andre mennesker gør i deres liv (eller imod os), har vi altid et ansvar for vores eget velbefindende, handlinger, følelser & respons på andre menneskers ageren. Hvis andre gør noget, vi ikke bryder os om, må vi sige fra; hvis de ikke lytter, må vi tage konsekvenserne & enten fjerne os fra situationen eller handle på anden vis. Solen●Uranus opmuntrer os til at træde ud af vores komfortzone & kærligt konfrontere de måder, mønstre eller overbevisninger, som vi ikke længere finder passende. Det vigtige er, at vi ærer vores egne grænser & behov. Selvfølgelig kan man ikke mestre denne teknik fra den første dag, & selvfølgelig er der gråzoner, hvor livet & situationer bliver meget komplicerede, men hvis vi ønsker at frigøre os fra skyld, skam, andres forventninger, offermentalitet mm, så er egenomsorg & ansvar for egne følelser & handlinger (i min optik) den eneste vej frem.

..
..
Billedet er af Tuco Amalfi & hedder “Rise to the Real World”.

} Venus • i • Skorpionen • pt. II {

[ Har man selv — eller dater/kender man en der har — Venus i Skorpionen ]

• Venus repræsenterer den feminine, overgivende, modtagende pol af partnerrelationer, hvordan vi udtrykker denne femininitet eller modtagelighed (det er ikke kønnet i binær forstand), hvad vi længes efter i kærlighedsanliggender, men også vores æstetik, kreativitet, værdier (både de materielle, men også de åndelige), samt hvad vi søger i partnerrelationer, hvis vi er den givende eller aktive part // Hvad vi giver i partnerrelationer, hvis vi er den modtagende eller passive part.

• Venus hersker over den godmodige, sensuelle & nydelsesorienterede Tyr, hvorfor Skorpionen altså står i opposition til hendes almindelig domæne. Skorpionen er imidlertid styret af hendes modsatte princip, det aktive, Mars-drevne & herskes da også både af begærlige & stridslystne Mars samt dominerende & nådesløse Pluto.

• Disse to herskere siger noget om Skorpionens temperament. Selvom det er et vandtegn & dermed tilhører de indadvendte, feminine, nattegn, så giver Mars den pansrede hævner en handlekraftighed & aggression, vi da også ser, når Skorpionen bruger sin giftbrod til enten forsvar eller angreb. Det er en kompromisløs position, hvor intet er for smertefuldt, angstpræget eller seksuelt til vi tør dykke helt dybt ned i det. I modsætning til Mars-energiens meget umiddelbare, overfusende, kamphane-facon han udviser i Vædderen, er han anderledes dark, brutal & udspekuleret i Skorpionen. Dette giver naturligt SkorpionVenus nogle lidt Mars/Pluto-agtige kvaliteter.

• For det første nøjes hun ikke med noget… O V E R H O V E D E T! Hun vil hellere brutalt destruere enhver elsker hun nogensinde har haft end hun vil nøjes med noget middelmådigt. Hun er intens, passioneret & m e g e t lidenskabelig!!! Hun nyder det seksuelle i dybe drag & det må gerne være mørkt & voldsomt — men i ubalance bliver hun skånselsløs, ubarmhjertig, bitter & i værste fald hadefuld. Både Skorpionen & Tyren føler stærke ejerfornemmelser overfor deres partnere, materielle værdier & ressourcer. Mens Tyren nøjes med én partner, den kan fremelske sin egen nydelse med, fokuserer Skorpionen på andre (gerne flere) & deres nydelse. Som Vægten har Skorpionen også et udpræget fokus på sin partner, men imens Vægtens bløde, charmerende flirten kan holde os på overfladen, ønsker Skorpionen at dykke dybt ned i vores mørkeste, mest dyriske drift & i sandhed afdække menneskets fordækte natur.

• Den seksuelle (livsskabende) kraft er meget nærværende i individer med denne placering & deres erotiske, til tider hypnotiske udstråling kan være så massiv, at de snildt kan tryllebinde andre grænsende til besættelse. Men det passer SkorpionVenus fint, for hun gider kun at åbne & vigtigst(!) knytte sig, hvis vi kan kigge dybt ned i det skjulte, det hemmelige, det tabuiserede, det forbudte, det mørke, det angste, det smertefulde, brutale, dramatiske & morbide sammen!

..
..
Billedet er af Raffaello Sanzio & forestiller Elisabetta Gonzaga, 1503.

} Venus • i • Skorpionen • pt. I {

[ I transit: 10. sepember, kl. 22.38 — 7. oktober, kl. 13.19 ]
• I aften forlader Venus Vægtens lettere luftlag & skrider med værdighed ind i Skorpionens intense, intime mørke. Her følger hun efter Månen, der skiftede ind i Skorpionens dybdepsykologiske, rekreationelle & mystiske, sorte vande kl 8 i morges.

• Når kærlighedsgudinden træder ind i underverdenens rige, har vi behov for overgivelse, dominanslege, sjælelig intensitet, dyb intimitet & nydelse. Med de plutoniske temaer sex, død, transformation & genfødsel bliver vi inviteret til at forvandle vores værdisystem, vores forhold til selvværd, parforholdsrelationer samt materielle besiddelser. Men det giver os også adgang til nogle af de tungere sider af den menneskelige eksistens såsom det underbevidste, traumatiske oplevelser, samt vores primale, udomesticerede dyriske drifter samt vores skabende rå, urkraft.

• Som transit giver den os en nysgerrighed på det okkulte, det seksuelle, det dybdepsykologiske, det intense, det menings- & nydelsesfulde. Det ægte, der har skrællet alle de søde overflader fra Vægtens tegn, det ærlige, det dybe & det rå, ufiltrerede tiltaler os nu. Glem de røde roser; Vi vil have rå kærlighed: rødt blod, ægte sved, intens smerte & salte tårer; vi vil ikke bare have mere ud af vores relationer, vi vil have ALT! Ekstremer er under denne transit ikke noget vi frygter, men noget vi dyrker!

• Skyggesiden af denne transit er jalousi, mindreværd, utilstrækkelighedsfølelser, seksuel eskapisme, utilfredshed (når man er kompromisløs, kan hverdagen godt virke ret leverpostejsgrå & usexet), utålmodighed, fjendtlighed, mistro & mistillid. Skorpionen kan ironisk nok have svært ved at åbne sit hjerte, selvom den så brændende ønsker sig det. Men ligeså hård, pansret, aggressiv & stolt den er, ligeså blød, følsom, hengiven & committet er den også … for livet!!! hvis — & vitterlig først h v i s — den åbner sig.

• At overgive os til “overmagten” (hvad det så end må være i dit liv), kan være et tema frem til 7. oktober, hvor Venus træder ind i Skytten — og for Plutostyrede individer kan denne øvelse godt være en smule svær.

• NB: Man må gerne bede sin(e) partner(e) om assistance, nærhed & hjælp, samt praktisere tillidsøvelser. Overgivelse er vitterlig nøglen de kommende uger & sammen med den transformation, Uranus bebudede i JomfruNymånen, vil den øvelse virkelig gavne os — også på sigt — disse tider. Smidighed har aldrig været Skorpionens spidskompetence, men er heldigvis noget den ligevægtige Jomfru oftest mestrer med mindre energien er tilfals for den ekstremt kritiske perfektionisme. Overgivelse, at lytte ind i vores følelser & behov er altså temaer & at turde smide rygskjoldet, forbeholdende & den skrappe, stramme facon vil altså tjene os de kommende 3 uger ✨🔮

• Dette års Venustransit igennem Skorpionen bliver en introduktion til disse tre års Venus●Saturn-kvadrater, der vil finde sted i hhv Skorpionen — Vandbæreren — Tyren. Indtil 2023 vil vi under Venus transit igennem Skorpionen & Tyren opleve at blive mindet om livets alvor & de realiteter, vi måske mest af alt ønsker at ignorere, fordi de (i nogle tilfælde i alle fald) forhindrer os i at nyde totalt overgivet & i overflod. En mere sparsommelig tilgang til luksus vi indtræffe & det bliver især spændende fordi Måneknudeaksen her til efteråret skifter ind i Tyren/Skorpionen. Men meget mere om det senere. Pointen er, at denne transit igennem Skorpionen for Venus vil bære præg af kvadrater til både Saturn & Jupiter, samt en opposition til Uranus, så der bliver nok at se til mht at undersøge, arbejde med & forvandle vores værdier — nogle vil tage opgaven til sig, andre vil føle sig presset ud i det, men om ikke andet skal det nok blive godt på sigt.

..
..
Billedet er af Frank C. Papé & hedder “Marina Fondled the Fiery Dragon”, 1916.

} Nymåne • i • Jomfruen • pt. II {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 14° i Jomfruen, 7. september kl. 02.51 + trigon til Uranus i 14° i Tyren = 14.14.14-kode ]

ASPEKTER & NUMEROLOGI

• Det mest dominerende aspekt Nymånen dannede, var en næsten fuldstændig eksakt trigon til Uranus (med kun 2 bueminutters afvigelse, hvilket er meget sjældent) i 14°. 14 er et Merkur-tal, fordi det reduceres til 5, Merkurs dynamiske, omskiftelige, udvekslende, foranderlige & forandrende tal; et tal, der ligger & tipper mellem det ene, snart det andet.

• 5tallet ligger i midten af alle de små tal: 1,2,3,4(5)6,7,8,9 & bliver derved et skifte/en tippen/et vendepunkt fra nogle indre erfaringer(1,2,3,4), der handler om at cementere eller skabe på det ydre plan; at stofliggøre & dele disse erfaringer(6,7,8,9). Oftest peger denne energi på noget, der ikke fungerer & som må forandres. Denne forandringsproces forstærkes yderligere af Uranus, der glad & nysgerrigt med den innovative tanke for øjet kalder os ind i fremtiden — en fremtid, der bryder med gammeldags normer, vaner & tilgange. Knokle- & mangelmentaliteten, der netop har bragt os hen til det sted hvor vores samfund & klode er: udpint, udplyndret, udaset, udnyttet, ufrugtbart, stresset, udmattet & ødelagt.

• Og det er de heller ikke nogen hemmelighed, at 2021’s mest markante aspekt Uranus’ kvadrat til Saturn aktiverer & repræsenterer netop dette brud med fortiden. Et aspekt, som Nymånens trigon til Uranus netop aktiverer, da de to herrer står i deres kvadrat hele året. Og der bliver råbt vagt i gevær! Forandringerne kommer & vi kan ikke presse os selv ind i gamle tilgange, overbevisninger eller levemåder; den gamle verdens tilgange er udtjent & tiden er en anden. Og det kan føles sorgfuldt, frygtindgydende, foruroligende & forfærdeligt. Men det er kun vores menneskelige dom over den utilregnelige Uranus energi (som denne kommunikative 5’er kode forstærker). 5’er energien er netop en sjov, fordi den ikke dømmer. Den er bare dynamisk; ikke interesseret i om noget er “godt” eller “dårligt”. At vi som mennesker kan synes at 5tallet er svært, handler i min optik om, at vi ikke er så villige til at flyde med strømmen & skifte perspektiv, fordi vi holder for meget af det, som der er lige nu, & vi ikke er så interesserede i at det forsvinder eller forandrer sig — eller at vi faktisk ikke tør vende blikket mod fremtiden & smide skik & brug, sædvanen, reglementet & de gamle normer ud, fordi det var alt, der gav os magt, ret & autoritet (her tænker jeg især på Mette Frederiksen, der helt tonedøvt insisterer på at vi skal fortsætte med at leve i den gamle verden).

• Uranus, planeten for frihed, omvæltninger & forandringer insisterer på at blive ved med at udfordre Saturn, vores strukturer, begrænsninger, frygte, traditioner & rigide gamle systemer. Så selvom Saturn mener at de gamle måder, der har fungeret i hundreder af år er stolte, opdyrkede metoder, så bliver Uranus ved med at drille ham & spørge hvor tilpasningsdygtige de systemer egentlig er, hvor fremsynede, bæredygtige, inkluderende, innovative & progressive de er? Vi er altså næsten konstant blevet udfordret på vores mest forankrede systemer, overbevisninger & strukturere — især dem, der er skåret i den fysiske materie samt de overbevisninger, der følger med de fremherskende måder at se vores verden på, såsom de konstruerede køn(sroller), de fremherskende videnskabelige paradigmer & økonomiske teorier, infrastrukturer i samfundet, inddelinger af landegrænser, kulturer & folkeslag, vores politiske idéer, polariteter & styreformer, vores tilgange til hvad et godt, rigt & alsidigt liv, hvad det vil sige at “bidrage til samfundet” & hvordan man bør & skal opføre sig for at være normal & ved sin sunde fornuft. Saturn hersker også — lidt overraskende — over vores mentale, intellektuelle & endda spirituelle systemer, regler & levemåder. Alle disse tilgange bliver nu udfordret af Uranus, hvorfor skepsis overfor mange af de ældste “sandheder” nu opstår. Uranus mistillid til autoriteter, undertrykkende mekanismer & systemer sparker da også ind (& har gjort det de seneste år) med alle mulige slags fællesskaber & grupperinger, der pludselig begyndte at tro at Jorden er flad (for at pege på en af de mere Sølvpapirshattede tendenser), men også helt reelle spørgsmål omkring blind tillid til medicinal industrien, det gavnlige ved adskillelseskulturen & institutionaliseringen af vores børn, samt tilgange til overforbrug, magtmisbrug, udbytning af mennesker, planter & dyr på vores kære klode.

• Tovtrækkeriet imellem den gamle & den nye verden er da heller ikke ovre endnu, da vi vil se den sidste (ud af tre) eksakte kvadrater imellem de to kæmper på selveste Juleaften. Denne Nymåne aktiverede med andre ord, hvilke forandringer denne kværnende konflikt har af betydning i vores hver især personlige liv samt hvilke områder, de vil gøre sig gældende på i resten af 2021, men måske endda også længere ud i fremtiden.

• Denne frygt for forandringer, som konflikten imellem Saturn & Uranus fremkalder, kan også have gjort sig gældende i vores private horoskoper. Nogle vil have oplevet det som en kærkommen genfødsel; en løsrivelse, befrielse eller frigørelse fra (det område, Jomfruen repræsenterer i ens horoskop), mens andre kan have oplevet det angstfyldt, sørgmodigt, bekymrende, foruroligende eller vredesvækkende fordi dette ønske om frihed & selvstændighed ikke lader sig gøre eller er muligt. Grundlæggenden tillader Nymånen os friheden til at være os selv, vores egne & slippe de fordømmelser andre har fældet over én, som man sidenhen har internaliseret — hvor vidt man står i en situation, hvor man kan fejre det, handler altså om, hvorvidt man har turde kaste sig ud i det & tage springet endnu, sætte den grænse eller gå sin egen vej.

Er du i tvivl om, hvad Nymånen aktiverede for dig, kan du undersøge i hvilket af dine 12 huse i dit horoskop, den fandt sted? Det giver et ganske klart praj om, hvor du skal kigge hen.

• Nedenfor ser du himmelen som et hjulhoroskop da Nymånen stod eksakt. Horoskopet er inddelt af 2 akser, som deler cirklen i 4 dele, hver del er yderligere inddelt i 3 rum & disse rum kaldes huse. I kan se på de små tal, hvilket hus, der hedder hvad. På dette billede falder Nymånen (dvs Månens eksakte konjunktion med Solen; der hvor de står præcis ovenpå hinanden set i horokopset) i 3. hus (Tvillingens hus, der repræsenterer kommunikation, indlæring, skolegang, søskende, naboer, korte rejser & grund-uddannelser) i 14˚ i Jomfruen.

• Herunder er listet en ca. oversigt med stikord til de forskellige huse. (Alt efter *hvor* man er født, kan ens husstørrelse godt variere, så læs evt for tegner før (angivet i parentes), & vælg det du føler passer bedst, hvis du ikke har et hjulhoroskop foran dig).

• Nedenstående optegning er for mennesker født i Danmark & burde passe; grunden til at nogle ascendanter har to huse (fx Krebsen, der ikke deler 7. hus med nogen) skyldes Jordens hældning. I Nordeuropa er Krebse, Løve, Jomfru, Vægt, Skorpion & Skytteascendanter, de mest almindelige, mens Stenbukke, Vandbærer, Fiske, Vædder, Tyre & Tvillinge-ascendanter er de mere ualmindelige.

• Har du et hjulhoroskop foran dig, kan du nøjes med at finde 14˚ i Jomfruen: ♍︎

Har du (indsæt ascendant) faldt Nymånen sandsynligvis i nedenstående hus & skaber fokus på:

~ Vædder-ascendant = 6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Tyre-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Tvillinge-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Krebse-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Løve-ascendant = (1.) 3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser

// 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Jomfru-ascendant = 1. Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen, udseende, samt eget forhold til udtryk & udseende.

// 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Vægt-ascendant = (12.) 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Skorpion-ascendant = (9.) 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Skytte-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Stenbukke-ascendant (7.)/ 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres vær

~ Vandbærer-ascendant: 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Fiske-ascendant: (6.) / 7. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).

..
..
Billedet er af Hope Gangloff & hedder “Mickey Hernandez”, 2011.

} Nymåne • i • Jomfruen • pt. I {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 14° i Jomfruen, 7. september kl. 02.51 + trigon til Uranus i 14° i Tyren = 14.14.14-kode ]

• Gårsdagens Fuldmåne i Jomfruens sindige, dygtige & arbejdsvillige tegn har bragt et friskt pust over land, men også nogle nybrud, omvæltninger & måske konflikter omkring retten til sin egen krop, sundhed & frie (selv)udfoldelse.

• Jomfruens cykliske, arbejdende, forløsende, tekniske & rene virke i verden minder os om, hvor vi kan tjene de store linjer på bedste vis. Ikke i blindt knokleri & overarbejde, men i gensidigt samarbejde med hinanden, vores energiniveau & naturen omkring os & dens rytmer & cyklusser.

• Denne Nymåne er en genfødsel & en fornyelse af os selv & vores forhold til Jomfruens kerneområder; jordforbindelse, healing, mavefornemmelse, daglige ritualer, rytmer, mønstre & praksisser. Dagligt arbejde, trivsel, sundhed — mental såvel som kropslig, renlighed, renhed, renhjertethed, udrensning, organisering, indlæring & rengøring. Der hvor vi har Jomfruen i vores horoskoper vil denne Nymåne åbne sit blide mørke & invitere os til at kigge ind. De nybrud, forandringer, opgraderinger, om-organisering, som vi kan mærke skal finde sted, vil komme til udtryk igennem det hus, det aktiverer i vores respektive horoskoper.

• Med Mars, Neptun & Uranus i aspekt til Nymånen vil vi have mulighed for at undersøge vores jordforbindende frigivelsesproces igennem en organiseret, handlingsorienteret (Mars), visionær, idealistisk (Neptun) & fremtidsorienteret (Uranus) tilgang.

• Disse dage vil jeg opmuntre til at vi er mere omsorgsfulde overfor vores kroppe, der formentlig trænger til en pause, en omgang nus eller et dejligt køligt eller varmt bad. At vi husker, at af Jord er vi kommet & til Jord skal vi blive. At vi alle er forbundet, om ikke andet, så igennem vores kærlige, frodige klode, vores kropslige menneskelighed & de fællesskaber, vi er en del af (for slet ikke at tale om de kollektive åndelige & intuitive forbindelser).

• At vi værner om vores nervesystem, der oftest er på overarbejde, når Uranus står kraftigt på himlen. Her gælder det om at tappe ind i Jomfruens lægende & jordforbindende energi & mærke vores tilhørsforhold til Moder Jord — fremfor at forsvinde stressede ud i intellektets sitrende nerveland, hvor vi let stempler ud, dissocierer fra vores kroppe & lader angsten ride afsted med os under perfektionismens & (selv)kritikkens hidsige faner.

• Dette er en blid påmindelse om, at den stride perfektionisme aldrig har bragt os lykke, overskud eller frihed, men derimod tættere på sygdom, mismod & ulykke. Jomfruen bærer den iboende kvalitet, at vi både kan se hungersnød & overflod i tegnet alt efter, hvordan & hvor godt vi forvalter den vise græsenkens kvaliteter.

..
..
Billedet er af Umberto Brunelleschi & er tegnet til Perrault’s ‘Contes du Temps Jadis’ (Tales from Long Ago), 1912.

} Nymåne • Optakt {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 14° i Jomfruen, 7. september kl. 02.51
+ trigon til Uranus i 14° i Tyren = 14.14.14-kode ]

• Månen står Ny i morgen tidlig kl 02.51 i Jomfruens tegn for høst, helse & healing.

• Nymåner inviterer os til at vende blikket indad & modtage indsigter om vores krop, vores rytme & behov, samt den situation vi pt befinder os i + ønsker for vores videre færd. Dette forstærkes yderligere, når den står i Jomfruens logiske, strukturerede, kropsbevidste & selvkærlige tegn.

• Nymånen er der, hvor vi vender blikket indad, lader op & sætter intentionerne for, hvordan vi vil handle i fremtiden. Vi planter et kim, der vil spire & blomstre til JomfruFuldmånen i Fiskens sæson om 6 måneder. Denne cykliske bevægelse mimer også kroppens, især dem af os, der oplever månedlig blødning. Nymånen repræsenterer blødningen; en forløsning af det, vi ikke skal bruge alligevel og samtidig en forvandling & udrenselsesproces, hvor vi gør klar til at så den næste, nye spire. Fuldmånen er ægløsningen, hvor alle vores anstrengelser kan bære frugt, hvis vi har forberedt os fyldestgørende. Man kunne også beskrive Nymånen som indåndingen overfor Fuldmånen som udåndingen.

• Alt dette betyder, at der er gode muligheder i dette døgn for at sidde nogle minutter i stilhed & forestille sig, hvordan resten af 2021 — & endda det næste halve år — helt indtil Jomfrumånen står Fuld til marts næste år — skal udfolde sig.

• Hvis Fisken repræsenterer den intuitive, flydende, ulegemlige åndelige forbindelse, er Jomfruen den praktiske, jordbundne, legemlige, rituelle åndelige forbindelse. Jomfruens intuition er en slags mavefornemmelse, hvor de mærker naturen, stemninger, & hvordan det hele bedst anvendes fysisk. Der er altså en forbindelse til Moderjord, de cykliske processer såsom årstidernes gang & den frodighed, der følger med, hvorfor ernæring også er en del af Jomfruens område. Og det er da heller ikke et tilfælde at Jomfruens kropslige region er maven & vores fordøjelsessystem; der hvor vi tager alle vores oplevelser ind, næres & fordøjer på det indtagede & det oplevede. Tegnet associeres også med frugtbarheds- & høst-dværgplaneten Ceres (som formentlig overtager herskerskabet over Jomfruen fra Merkur).

• Vi har altså rig mulighed for at komme godt fra start & planlægge de næste 6 måneder frem — & hjælpe os med at høste det fulde udbytte af denne Nymåne & lægge et stærkt fundament igennem tjenstvillighed, andagt & healing. Denne Nymåne er endnu en af dem, der står i eksakt, opbyggende aspekt til Uranus, Vandbærerens fremtidsorienterede visionære, frihedselskende hersker, & giver os frugtbare muligheder for at tilpasse os til morgendagens verden med en ansvarsbevidst, kærlig, innovativ & fremsynet tilgang; hvis vi tør vokse med opgaven, prøve nye grænser af, slippe vores frygt, nervøsitet, kontrolbehov & angst.

• Den balsamiske Månefase vi pt befinder os i, hjælper os altså med at slippe, transformere & frisætte alt det gamle; fortiden & det, der ikke længere tjener os — og med det bevægelige, jordiske tegn, Jomfruen, slipper vi også på det fysiske plan; mennesker, steder, minder, det forgangne & forhenværende — ligesom sommeren, der langsomt bevæger sig over i efteråret, suger sin saft & kraft til sig igen for at kunne overleve vinteren på vågeblus & puste livskraft & kærlighed i de mest essentielle & basale funktioner i naturen — & i os.

• Nymånen — & de første dage efter — bliver altså en tid, hvor vi kan initiere alt det, vi ønsker os af fremtiden — & denne Nymåne er særlig stærk mht at manifestere langsigtede (Tyren) & fremsynede (Uranus) resultater: så hvad ønsker du at manifestere? Hvad ønsker du at tage ejerskab & ansvar for? Hvad ønsker du at frigive, tilgive, heale & slippe? Hvor ønsker du at tage mere ansvar? & hvor kan du gøre en selvkærlig indsats for at få et mere opfyldende, skabende, sundt, nærende & kærligt liv? Alt dette giver mening at notere i sin Månedagbog — eller bare på et pænt stykke papir. Når vi formulerer os på skrift, sender vi klarere intentioner ud i universet & med kommunikationens planet, Merkur, i blødt aspekt til Saturn, der stadig danner hårdt aspekt til Uranus er der særlig gunstige vinde til at skabe de fremskridt vi ønsker. Venus i Vægten, der repræsenterer vores evne til at skabe & tiltrække skønhed, lykke & kærlighed, får forstærket sin magnetisme yderligere af endnu et trigon aspekt. Denne gang er det dog til ekspansionens & visdommens planet, Jupiter, der støtter os i at aktivere vores iboende visdom, forståelse, skrivefærdigheder, intellekt & vores ord især med henblik på at formidle vores drømme, ønsker & værdier.

• Med så mange planeter i Jordtegn; Solen, Månen, Mars, Pluto & Uranus er der altså et massivt fokus på det praktiske & at få virkeliggjort vores intentioner — & de støttes som sagt op af en tilsvarende mængde planeter i Lufttegn: Merkur, Venus, Saturn & Jupiter. Alle de trigoner hjælper os til med legende lethed af transskribere vores ideer, tanker, værdier & ønsker om til fysiske landvindinger — & vi begynder altså denne proces med at manifestere vores ønsker & tanker på papiret! Når det så er sagt, må vi dog også huske at Nymånen (vores blødningsperiode) er en introvert periode, hvor vi har brug for mere alenetid, hvile, ro, varme, næring og tid… bare til at vende opmærksomheden indad & modtage/give os selv den fornødne omsorg. Det er derfor ikke meningen, vi skal haste ud & gøre alle mulige ting lige nu (selvom vi måske føler et skub i den retning). Det er nu vi skal trække stikket, tage den med ro, prioritere & lave lister over vores mål! Det er Jomfruen heldigvis rigtig god til (så det kan vi måske alle trække lidt på med denne massive planetariske tilstedeværelse i Jord- & Lufttegn).

• Vi kan ikke nå det hele & slet ikke, når vi har travlt & har brug for hvile. Denne tilbagetrukne facon omkring Nymånen er i øvrigt noget, vi alle kan mærke & er ikke reserveret til mennesker med en livmoder. Så hvis din mand, mor, partner, du selv eller dit barn har behov for ekstra hvile, er det oplagt at tillade os det i denne uge. At omlægge planer kan også være oplagt, for der er meget der skal gøres & Jomfruen holder af at have en finger i et hvert gøremål, men det giver bedst mening, når vi har overskud. Jomfruen minder os også om, at uden mad og drikke (og søvn, faste sengetider, renlighed, selvkærlighed, mm.) duer helten ikke.

• Så selvom vi måske har brug for en ekstra lur, ER der bare ekstra meget tryk på denne Nymåne, da den både står i opposition til idealisten Neptun i Fisken, i lidt vid orbis-konjunktion til utålmodige & oprørske Mars & i trigon til Uranus i Tyren. Det sidste aspekt giver virkelig muligheder for at ændre på de måder, hvorpå vi møder, handler, vurderer & ser verden (& os selv) — & med den rette indstilling, overgivelse & offervillighed kan disse omvæltninger (Uranus), der uden tvivl vil bringe os nærmere fremtiden gøres relativt permanente (Tyren).

Rigtig god & blid Nymåne!

..
..
Billedet er af John Simmons & er en detalje fra maleriet “A Midsummer Night’s Dream”.

} Venus ● Pluto {

[ Venus i 24° i Vægten i kvadrat til Pluto i 24° i Stenbukken, 6. september kl. 05.06 ]

~ Venus 24°♎ kvadrat Pluto Rx 24°♑ kl. 05.06
~ Venus 24°♎ opposition Eris 24°♈ kl. 06.41
~ Mars 24°♍ trigon Pluto Rx 24°♑ kl. 14.19
~ Venus 25°♎ trigon Jupiter Rx 25°♒ kl. 15.04
~ Mars 24°♍ kvinkuns Eris 24°♈ kl. 17.15

• Huhej sikke en begyndelse på ugen! I dag har været en lidt sjov dag, rent astrologisk & det skyldes at vi har noget af en optakt til Nymånen (i nat omkring kl. 03). Vi ser nemlig en lang række eksakte forbindelser på himlen i dag. Venus danner først kvadrat til Pluto & dernæst opposition til Eris (det skyldes at Pluto & Eris står i et kvadrat-aspekt og vrider sig disse dage, så hver gang en planet i Vægten aktiverer Pluto i Stenbukken, aktiverer den altså også Eris i Vædderen, da alle står i 24°) — der i numerologien er kendt som en af de mest heldige, lykkebringende & feminine vibrationer, nemlig dronningevibrationen 24/6, en af Venus egne tal.

• For at det ikke skal være lyv, så danner den tilfredse, magnetiske Venus’ modpart — den ærgerrige & utilfredse Mars også et aspekt til Pluto (trigon) fra Jomfruens 24. grad & dermed kvinkuns eller inkonjunktion til Eris.

• Vi ser med andre ord nogle temaer omkring en magtbalance, der er ved at forskubbe sig. Vi har den guddommelige feminine energis repræsentant & den hellige maskuline energis repræsentant, der begge danner aspekter til Pluto & Eris — for dernæst at blive tilsmilet af velsignende, optimistiske, vækstende & overflodsgenererende Jupiter. Venus dannede trigon her til eftermiddag & Mars danner inkonjunktion i morgen tidlig et par timer efter Nymånen.

• Alt dette peger i retning af en dyb transformation på de lavere fysiske plan & de jordiske ressourcers begrænsning. Eris er Vægtens moderne hersker & en krigergudinde, der slås for retfærdighed, rimelighed & for sjov. Hun er stridens & splidens igangsætter & hun er motiveret af vrede & uretfærdighed. Her ser vi et dybt kald omkring at anvende denne vrede konstruktivt til at demaskere alle de fordækte, skjulte & måske ubalancerede områder, hvorpå magt/vold/dominans udøves i vores samfund. Vi ser altså en forbindelse imellem Vægtens kaldæiske hersker (Venus) & dens moderne hersker (Eris), der begge kæmper for kvinders rettigheder til at udtrykke deres magnetiske modtager pol helt uden skam, udbytning eller at lide overlast. Og her ses det måske tydeligt som et opgør med de gamle patriarkalske trukturer, hvor Pluto står længe & spinder alt høet til guld. Selvom han kan optræde skurkagtigt, så er hans primære mål at afdække alle sår, smerte, angst, traumer, løgne, magtmisbrug, kontrol, etc for at erstatte det med bevidst intention & tillid.

• I nat bliver vi inviteret til at dykke dybt i os selv & skrælle en masse lag af & forbinde os med vores inderste, dybe sandhed — føle os selv & vores inderste værdier, selvfølelse & selvværd an. Denne Nymåne i Jomfruen mimer det astrologiske års første Nymåne i Vædderen, der også bad os stikke et spadestik dybere i år. Dengang skyldtes det at Nymånen stod sammen med Venus, der et par timer efter Nymånen kulminerede, stod eksakt i kvadrat til underverdenens hersker, Pluto. Denne gang står Nymånen ikke sammen med Venus, men Venus danner alligevel sit andet årlige kvadrat til Pluto disse dage & det stod som sagt eksakt i morges, så på den måde farver deres dybe & måske nedslående transformations energi også denne Nymåne.

• Pluto●Venus-kvadratet finder som sagt sted 2 gange årligt — når Venus nærmer sig Pluto i Stenbukken (disse år fra Vægten) & når Venus fjerner sig fra Pluto (disse år i Vædderen) — grunden til at jeg skriver år, skyldes, at Pluto står så længe i hvert tegn. Denne gang ser vi altså Venus bevæger sig mod Pluto; mod vinteren, underverdenen, mørkere tider & dyb transformation.

• Nu møder de hinanden eksakt i 24° — en af Venus egne opløftende grader, hvilket mildner dets effekt en smule — eller i hvertfald kan pege i retning af mere opbyggende & fortrøstningsfulde miner. Aspektet har været tiltagende den seneste uge & det har bestemt kunnet mærkes — nogle vil nok have følt sig drænede, uoplagte, nedslåede, usikre, angst, mm. (hvilket kun er blevet forstærket af Mars’ opposition til Neptun, der kan have nogenlunde samme effekt minus angst, måske).

• Så at føle sig håbløs, ikke god nok, uelskelig, ensom, forladt eller det der er værre ~ er naturlige reaktioner på denne type transit. Venus●Pluto-relationer er (stort set ligegyldigt aspekt) komplicerede — men når vi befinder os under et af de udfordrende, som dette, er det særligt intenst.

• Hvis vi formår at balancere Venus●Pluto-forbindelserne giver Pluto et fantastisk momentum, hvor vi næsten er uovervindelige, samt en magnetisk, tryllebindende karisma.

• Formår vi i k k e at balancere dem er angst, mindreværd, selvdestruktion (enten direkte eller via vores relationer) oftest resultatet. Så har du følt dig domineret, kontrolleret, alene, udenfor, forkert, for meget, for lidt, for kedelig, uværdig, i opløsning etc de seneste dage er du bestemt ikke alene.

• Venus er oftest ikke særlig glad for sine årlige, hårde møder med Pluto. Da hendes energi er nænsom & passiv (hun handler primært om at læne sig ind i modtagerrollen, nyde, overgive sig & acceptere) står hun sjældent særlig stærkt overfor denne monumentale dværg. Han viser os, hvor vi har angst for nydelse, underkastelse, overgivelse & generelt der i livet (& kærlighedsrelationer) hvor vores manglende tillid & tiltagende kontrolbehov saboterer os / vores kærlighedsrelationer — eller vores forsøg på at dele sårbarhed & kærlighed.

Men! Det kan selvfølgelig (som med alt andet Pluto-relateret) forvandles (tag det fra én med dette aspekt i deres fødselshoroskop!). Da Venus’ blide, passive energi oftest er for sart til at kanalisere Plutos massive skaber/destruktionskraft ud i kærlighed eller kreativitet, giver denne transit oftest kollektiv tvivl, usikkerhed & manglende tiltro, med mindre man aktivt tager hånd om den. Besiddertrang, besættelse, jalousi, drama, magtkampe, dominansspil med manipulation &/eller seksuel dominans/krænkelse/underkastelse kan være måder, hvorpå denne forbindelse gør sig synlig i vores liv.

• Ekstreme følelser af frastødelse eller tiltrækning er også mulige, men vær opmærksom på, at det vil være mest intenst, mens aspektet står på & at disse følelser ikke vil være så markante (hvis eksisterende overhovedet), når det er ovre. Markante, dramatiske brud &/eller trusler om sådanne fulgt af ultimati er også mulige i ubalancerede partnerrelationer.

• Men vi kan også opleve transitten som noget ydre: Vi kan fx føle os domineret af en overmagt (af enhver art); systemet, bankverdenen, andre grupperinger eller institutioner, vi oplever restriktioner fra. Selvom langt de fleste vil opleve, at forbindelsen aktiverer deres personlige værdier — både åndelige & materielle — samt vores kreative evner & modtagelighed (både sjæleligt & fysisk).

• Så har du oplevet temaer omkring at være uværdig eller uattraktiv er det altså ganske naturligt, & ikke noget vi skal tage alt for tungt. Selvfølgelig skal vi se vores smerte i øjnene (Månen danner her til aften også et kvadrat til Pluto), men vi skal også (så vidt muligt) anskue det fra et transformativt synspunkt & vide, at det, der ikke slår os ihjel, gør os stærkere — & at Pluto til trods, hjælper os igennem disse ekstreme følelser, netop for at vise os, hvor vi (måske ubevidst) læner os op ad andres kærlighed, accept, værdsættelse, mm, når vi i virkeligheden helst skulle kunne læne os op ad vores egen selvkærlighed & selvværd.

• Så hold ud, hold fast & giv ikke op — du er mere end god nok, også selvom det ikke føles sådan hele tiden <3

..
..
Billedet er af Rogelio de Egusquiza (1845-1915) & hedder “Tristan and Isolde (Death)”, 1910.

} Merkur ● Saturn {

[ Merkur i 7° i Vægten i trigon til Saturn Rx i 7° i Vandbæreren, 5. september kl. 03.30 ]

• Har vi brug for at fordybe os eller dykke ned i ny læring vi, skridt for skridt, skal tilegne os; at undersøge eller udforske nye landvindinger, opfindelser, tilgange, erfaringer eller visioner, bliver vi velsignet med stor koncentration, målrettethed & retfærdighedssans her fra morgenstunden med Merkur i den diplomatiske, velformulerede & velartikulerede Vægt overfor Saturn, den velforberedte, grundige, fornuftige & ansvarsbevidste planet, der pt snurrer baglæns i Uranus utopiske, innovative, fremsynede & foranderlige tegn, Vandbæreren.

• Dertil ser vi også dobbelt 7, Neptuns indsigtsrige & klarsynede spirituelle tal, mens dagen bærer præg af en trippel 5•5•5-kode med d. 5. september, der i år er en 14/5 måned (9+2+0+2+1) i et 5’er år (2+0+2+1=5). Der er altså rigtig meget dygtig dynamik & udveksling, denne dag. Aspektet er dog aktivt siden 30. august, da Merkur spadserede ind i Vægten — & vil følge os helt frem til midnat 11. september.

..
..
Billedet er af Odilon Redon & hedder “The Cyclops”, 1914.

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0