Astrologisk Vejrudsigt

} Skyttens • Sæson {

[ 22. november kl. 03.33 — 21. december kl. 16.59 ]

• Hold nu op! Vi er godt nok fløjet hovedkuls ind i Skyttens højhastige, ekspansive, livsglade & tumultariske sæson. Andre der har følelsen af, at der bare sker SÅ meget? Selvom dagene ikke nødvendigvis forsvinder, så er der bare SÅ mange ting, der skal gøres på samme tid, kan det føles som, & som vi skal forholde os til. Det skyldes selvfølgelig, at vi kollektivt løfter vores blik mod himlen, visionerne & idealerne med Skyttens bevægelige ildenergi & dermed slipper Skorpionens faste, dybdeborende, hypnotiske, røntgenblik & det hyperfokus hvormed vi den seneste tid har dissekeret alt fra vores eget indre liv — til et bestemt projekt eller mysterie med mikroskop, som vi har undersøgt & bearbejdet helt ned i mindste detalje. Nu løfter vi altså blikket mod de højere mål, sætter dem & går benhårdt efter, med præcision, at møde dem, som bueskyttens velplacerede pil! Skyttens energi handler om de højere fællesmenneskelige idealer, retfærdighed & den eksistensens sandhed. Universets fraktale struktur, hvor alts enhed indeholdes i hvert eneste lille sandkorn. Skyttens sæson er de smukke solop- & nedganges & den, der giver os følelsen af, blot at være en sjæl på nysgerrig vandring igennem mange liv, der hver dag glædes & begejstres af livets forunderlighed. Her er vi ét med eksistensen & finder os tilpas i de store filosofier & religioners selskab, mens vi stræber efter idealerne, som var de de stjernebilleder, som vi pejler & indretter vores livs sejlads efter.

• Og det er en intens sæson i år, der ligesom i 2019 har Mars som sidevogn i Skorpionens mørke rige, der bebuder vores sidste rejse ned i mørket i år, før vi atter vender os imod lyset efter Vintersolhverv d. 21 december. Skorpionens knivskarpe, krigeriske snilde assisterer os altså med at agere & handle på vores ønsker.

• Helt lavpraktisk er vi dog tilbage til Solens skifte fra underbevidsthedens psykologiske fangekælder, Skorpionen, & ind i lyset med nysgerrighed, livsappetit (på alt!) & nye perspektiver, i Skytten!

• Som et meget vandpræget væsen med ingen planeter i ild, kan jeg personligt opleve ildtegnssæsonerne som virkelig intense. Nogle gange føles det som om, jeg ikke når at få et ben til jorden, men blot hvirvles derud af på denne begejstrede, handlekraftige vigør som først slipper taget efter ca 30 dage. Men for ildbesjælende mennesker vil dette skifte være så kærkomment! Skorpionens dybe, stille, vande kan være ligefrem kvælende for mere letlevende mennesker & jeg kan godt forstå, at det kan være svært at få luft, hvis ikke man er  v i r k e l i g  god til at holde vejret.

• Skytten er et idealistisk, traditionsbrydende, nysgerrigt, optimistisk, ekspansivt & bevægeligt tegn: tænk bueskytten, der sigter, slipper strengen & rammer målet! Bevidsthedens pil er altid i bevægelse! Mens Skorpionen er en proces, hvor vi gransker vores fortid, det inderste, ubekendte, begrænsende, måske endda forbudte eller beskidte ~ en healende & transformativ proces, så kan man sige at Skytten tænder lyset i Skorpionens mørke & udlever dette autentiske selv, der er blevet holdt tilbage!

• Skorpionen ser sig selv i forhold til andre mennesker (ligesom Vægten, Jomfruen & Løven), mens Skytten tilhører de sidste 4 kollektive tegn, der har sluppet partner- & en-til-en relationer & ser sig selv, som et individ i en større, divers menneskemængde! Her omfavner vi os selv, hvem vi er, hvad vi har brug for, & vi slipper de frygte, vi fandt under Skorpionens sæson, & blæser på konventioner, normer & begrænsende idéer! Vi skal udforske, undersøge, rejse, lære nyt, lade os inspirere, afsøge nye horisonter, sprog & levemåder. “Livet er for kort til at leve det samme liv igen & igen!” råber Skytten begejstret & svinger med armene; den vil have os med videre ud; opleve, gøre noget vi ikke turde i går, kaste os i grams, næsegrus eller bare ud fra et fly (med en faldskærm på, underforstået!). Lad dine tanker vandre, vokse eller svæve mod nye højder!

• En skyggeside kan være, at vi overvurderer os selv (det gælder mest meget Skytte/Jupiter- influerede individer) & vores evner. At vi tager for let på alvorlige anliggender, eller at vi bliver for generelle, filosofiske eller stædige i fht ting, vi reelt set ikke ved en fløjtende fis om… og det er lige meget for Skytten, for i teorien… & det er så her, vi skal huske, at det dogmatiske, arrogante eller pralende er en faldgrube under denne energis indflydelse, vi skal prøve at undgå for alles bedste. Man må gerne være modig & nysgerrig, men bedst at supplere det med at lytte, før vi dømmer eller konkluderer på ting/tilgange/oplevelser. Nogle gange er teorien noget meget andet end den praktiske udførelse, & man kan let blive en smule for idealistisk med Skytten, når det handler om videnskab, filosofi eller…

• Da Solen er en ildtegnshersker (Løvens helt specifikt) trives den godt i Skyttens lette, dynamiske ild, & det er et behageligt skifte fra Skorpionens dybe vande, hvor vi måtte blive opmærksomme på vores indre, inderste sår & skyggesider, der krævede opmærksomhed & healing. Skorpionens dybe indsigter transformeres nu til højere visioner, som vi længes efter at udforske & udleve — eller måske bare udvide alle tænkelige horisonter.

• Skyttens sæson er oplagt i fht at rejse til fjerne egne, at studere dybere religiøse eller intellektuelle skrifter eller at kaste sig hovedkuls ud i nye eventyr, hvor vi har mulighed for at afprøve, udforske & undersøge os selv eller verden. Den indre, såvel som den ydre! Disse år må de fleste dog nøjes med indre vandringer, da Corona desværre gør alle rejserne for os. Men fortvivl ikke, Skytten ved, at menneskemøder imellem kan være den største rejse & vi behøver ikke flytte os fysisk for at forvandle vores indre landskaber & dermed vores perception!

• Visdom, viden, erkendelser, oplevelser & udforskning, højere bevidsthed & øget opmærksomhed er nøgleord for denne sæson. For Skytten er universet uendeligt, & der her findes der ubegrænsede muligheder (& måske endda ressourcer? (kan vi finde ud af at anvende dem vi har optimalt). Skytten ønsker at vi skal vækste på alle planer: socialt, økonomisk, kropsligt, bevidsthedsmæssigt, mentalt, intellektuelt, seksuelt, åndeligt & spirituelt! Der er ikke et område, vi ikke skal vokse på! Vi skal oplyses i grunden, intet mindre!

• Skorpionens dybdeborende emotionelle & personelle transformation springer altså ud i Skyttens åndelig bevidsthed; den rene sjæls-essens! Menneskesjælen undergik metamorfosen fra blødt jordvæsen (larve) & kravlede fri af materiens smertende begrænsninger (igennem Skorpionens port), nu som luftvæsen i form af den totalt transformerende sommerfugl! Skytten er halvt menneske, halv hest også kendt som kentauren, [ Bemærk at alle de intellektuelle tegn bærer menneskesymboler: Tvillingen, Jomfruen, Vægten, Vandbæreren ] mens Skytten forbinder Dyrekredsens dyr (alle de andre tegn er dyr) med menneskeformen. Skytten bliver altså forbindelsen imellem dyrets fysiske erfaring & menneskets intellekt & idéverden. Skytten bruger sine pile som kompas i sin stræben efter at nå den højeste tinde & transcendere alt til et højere plan! Vi er i Skytten (& måske endda på Jorden) for at udforske selvet! En rejse hvis primære formål er at vi skal lutres! Vi ved ikke, hvad der venter os på den anden side af horisonten, men med Skytten på vores side, skal vi nok afsøgende den med friheden som kompas & nysgerrigheden som stjernekort!

• Skorpionens voldsomme død & genfødselstema leder os altså alligevel ikke ud over bevidsthedens afgrund (& dermed ind i vanviddet), men blot direkte ned igennem traumet & direkte ud i favnen på Åndens fysiske frihed, selvtillid, optimisme & på vej til vores inderste, jublende sjælsudtryk! Vi er sandsynligvis allesammen blot oldgamle sjæle, der endnu engang er på heltens jordiske rejse for at opleve vidunderne på de fysiske planer! Hvem ved? Så hvor skal du slippe tøjlerne lidt mere? Lege, afsøge, udforske & undersøge? Befri dig selv fra dine tidligere begrænsninger! Det er kun fantasien, der sætter grænser her!!!❤️🌱🙏

..
..
Billedet er af Eugène Fromentin & hedder “Centaurs”, 1868.

} Skorpionens • transformation {

• Indtil i morgen nat kl. 03.33 har vi været i Skorpionens sæson. Og det har været en virkelig intens sæson i år, forstærket af Mars’ besøg i tegnet (Skorpionen er hans nattetegn, så han står særlig stærkt her), som har fulgtes med Merkur & Solen, der alle har stået i aspekter til både Pluto, Saturn, Jupiter, Neptun & Uranus de seneste 2 uger!!
De fleste af os har i år været på en helt særlig tur ned blandt disse mange lag i Skorpionens habitat.

• Dette ekstra fokus på Skorpionens transformations-kræfter er en kollektiv læring til os allesammen, der er særligt understreget af Mars & hans konfliktende aspekter til Saturn & Uranus, der aktiverer det helt store temabærende, forvandlende & omvæltende kvadrat-aspekt imellem de to herrer, der har farvet hele 2021.

• Dette kunne også oversættes til: vi bruger disse uger i de dybeste afkroge af vores underbevidsthed, som vi belyser med vores intellekt (Solen/Merkur i opposition til Uranus). I løbet af denne periode, er vi blevet bedt om at forholde os til de menneskelige mysterier, vi alle er underlagt & undergår (fødsel, død, genfødsel & genopstandelse)! Pt står vi midt i en kollektiv forvandlingsproces, hvor vi er ved at blive mere bevidste, ærlige & parate til at smide vores sociale masker. Det kan være en brutal & ubehagelig proces, men det kan selve det at være menneske, & pludselig se sig selv uden illusioner, også være.

• Men disse undersøiske & brutale processer, kan virke meget voldsomme — især på individer, der ikke naturligt er farvet af Skorpionens skinnende transformationsenergi i deres horoskoper. Dette er også årsagen til at Skorpionen som tegn & dens projekt er et af de mest misforståede i Dyrekredsen. Det skyldes flere ting:

• For det første er Skorpionen berygtet for sine skyggesider. Det er dem vi oftest hører om: besidderisk, kontrollerende, jaloux, dominerende, hemmelighedsfuld, mystisk, mørk, forførende, hævngerrig endda ondskabsfuld. Og det er da også sandt, at man på ingen måde ønsker at lægge sig ud med en giftig Skorpion! Intelligent nok til at kunne gøre livet rigtig surt for én & (næsten) umulig at skjule noget for. For. De. Ved. Det! Intuitivt! De forstår den menneskelige psyke, dens faldgruber, begær & ubevidste stier bedre end nogen anden; for her vandrer Skorpionen ofte; stifinder, forsker & detektiv. (Det er ikke for sjov at Freud havde Skorpionascendant!)

• Men når det så er sagt, er det vitterlig en fordom at alle Skorpioner altid er den giftige slags. Som regel er de  k u n  endt der, fordi de har oplevet markante svigt, bedrag, at blive forrådt eller dybt afvist på deres kærlighed. Skorpioner er nemlig nogle voldsomt følsomme & meget kærlige væsner. Så at de andre tegn frygter — eller ikke forstår — Skorpionens plads i Dyrekredsen, som mysterie-afdækkeren, har altså ikke noget med Skorpionen & dens mission at gøre. For Skorpionen ved instinktivt, at intet her i livet er skåret i sten & at de må være det faste holdepunkt i livets emotionelle storm af impermanens & kaos.

• At være emotionelt fast forankret i materien, fordi alt andet er i transformation, er en disciplin som er uhyre kompleks at mestre! For hvordan kan man ville præservere sit udgangspunkt samtidig med, at man søger den dybeste transformation? Er det ikke en indbygget modstrid? Et paradoks? Det blanke, sorte skjold må forblive fast, mens alt det indre er i dyb transformation!

• Livet er fuld af den slags mysterier & Skorpionen dykker hovedkulds ned i dem alle! For vi skal til bunds! Dette er også årsagen til, at der til Skorpionens rejse er knyttet intet mindre end 4 dyresymboler. Fire stadier, der repræsenterer udviklingstrinnene af denne transformator-energi, der er alle Skorpioners (eller Plutostyrede individers) fødselsudgangspunkt. Den sønderrivende, evige forvandling, der er det pansrede hjertes adelsmærke & som disse væsner frygtløst tager på sig. Smerte er blot en anden form for sansning; en slags delikat forståelse af impermanens! For en ægte connoisseur er enhver sansesensation; en udsøgt fornøjelse, selv den smertefulde!

Disse fire symboler er:

~ Skorpionen, der tilhører de underjordiske væsner, med det jordnære, blanke panser, klør, giftbrod, formidable reflekser, instinkter & en helt naturlig & unapologetic aggression. De kan overleve i fjendtlige miljøer, pga deres livsdrift, livsønske, tilpasningsdygtighed & modstandskraft. Et væsen, der kan trives i mulm & mørke, som har det skinnende lys inde i sit blanke sorte panser (& som Solen, der skinner dybt nede fra den sorte sø, Skorpionens sæson er), så henter Skorpionen sine regenerative kræfter indefra & ikke ude i verden.

~ Slangen, der nu har smidt sine ben & kan svømme igennem alle sfærer med sin smidige, glatte krop. Slangen; symbolet på evighed & udvikling. Nogle af jer kender måske Det alkymistiske slangesymbol Ouroboros; der bider sig selv i halen: Det maskuline princip (den lige linje/kroppen), der bliver opslugt af det feminine princip (cirklen; portalen/munden eller 0’et, Plutos tal; universets skabelse; Big Bang; evigheden, det uendelige feminine princip; fylde/indhold; alt materie indeholdt i én helhed: den befrugtede ægcelle). Symbolet på cyklisk liv, den evige gentagelse; alle sjælens inkarnationer; at livets polariteter IKKE er modsætninger eller oppositioner, men komplementære, kongruente; ens: at de mødes i det uendeligt fjerne punkt. Lys/Skygge, Fødsel/Død, Maskulin/Feminin, Yang/Yin, Materie/Ånd, etc. I virkeligheden er alt det samme; vi er alle den samme; vi er alle ens; vi er alle ét hele; vi er alle ET. ÉN eksistens kanaliseret ud i tusindvis af kroppe; tusindvis af eksistenser; hver & et unikt, men skåret over den evige samme læst; den samme skabelon; det samme liv, levet igen & igen i forskellige afskygninger. Slægten, der fortsætter.

~ Ørnen, nu i fjerpragt med knivskarpe næb & klør! Som Skorpionen & Slangen; et rovdyr med tålmodighed & evnen til nådesløst at spidde sit bytte. Forskellen er, at Ørnen pludselig har et højere perspektiv, der bringer klarhed & danner forbindelse imellem destruktion, transformation & fornyelse, der har været grundpillerne i vores kulturelle evolutionshistorie. Ørnen repræsenterer tillige: Klarsyn, intelligens, frihed & majestætisk magt, hvorfor den optræder som mytisk dyr & symbol for snilde & styrke verden over. Næsten alle byer, slægter & fyrstedømmer havde et adelsmærke/våbenskjold med enten en ørn, løve eller drage på.

~ Føniksen, der lader sig rense & fortære af sin egen ild for at genopstå i fornyet & mere lutret form; Præcis ligesom Ouroboros, der just gør dette på det jordiske plan; en slags alkymistisk rejse, så gør Føniksen det på det åndelige sjæleplan. Skorpionen lader sig her sønderrive af destruktionens ild skabt af deres egne intense følelser, for atter at rejse sig ud af den hellige flamme, intakte, fornyede & hærdede; hemmeligheden bag udødelighed & genopstandelse. Skorpionens mørke, dybe følelsesliv, de faste vande er nu fuldstændig illumineret & transformeret til gennemsigtig, oplyst ild & det klarsyn & den bevægelighed, der nu er til stede viser i sandhed Skorpionens fuldstændige usårlige kerne: den rene livsenergi & skaberkraft.

• Denne proces er også den vi kollektivt går igennem hvert efterår, når vi træder ind i Skorpionens sæson (det sidste tegn af de relationelle-tegn, der har fokus på 1-1 relationer) & så genfødes vi med naturen, som individer til foråret i Vædderens sæson! Indtil da, bevæger vi os (om ikke andet i hvert fald her på den nordlige halvkugle) igennem Vinterens indadvendte terræn, & forvandler os selv & vores livskræfter, præcis ligesom naturen udenfor.

• Her minder jeg den kritiske læser om, at selvom Skorpionen er et feminint (yin), natte & vandtegn herskers det stadig af Mars (yang; Solsystemets mest iltre planet) & Pluto, der begge bærer dybdeborende, aggressive & destruktive kræfter. Skorpionen er derfor, om man vil, et komplekst tegn, der både indeholder opbyggende, hvilende & nedbrydende, aktive energier! Mars giver den introverte & reserverede karakter mod, vilje & evner til at lade sig fortære af ilden & forvandles.

• Disse fire bevidsthedsstadier er almindelige for menneske-Skorpionen at bevæge sig igennem i løbet af deres liv (hvis de ønsker det, vel at mærke):

~ Vi fødes alle uprøvede & rå & dette er også tilfældet for Skorpionen, der først udtrykker sig som det sky & blanke nattevæsen med panseret udenpå. Reserverede, observerende, forsigtige & stille. Det er råstyrke, panser for beskyttelse & befrielse fra ydre hæmninger, men der er også en stor følsomhed & et dybt ønske om at forbinde sig til andre mennesker. Dette stadie er som regel hverken bevidst om sin frihedstrang, sin giftbrod eller sin evne til at spidde eller forgifte sine omgivelser, da det oplever alt igennem sin sanselige følsomhed. Det tiltider frygtsomme, bløde dyr forsøger kun at beskytte sig mod ydre trusler, ikke skade unødigt. Som regel forstår de ikke deres egen styrke, farlighed eller magt.
• Dette stadie et det mest rå & dyriske & korresponderer direkte med den (gamle) kaldæiske hersker, den maskuline energis repræsentant i reneste form: Mars! De kaster sig gerne i dybet blandt de mørkere bevægelser i den menneskelige psyke for at forstå, & bruger gerne Mars’ aggressive intensitet, hvor vrede & vilje anvendes som beskyttelse & værn imod verden. Angreb er det bedste forsvar.

~ Når den åndelige bevidsthed begynder at vågne, åbner vi op for det næste lag:
Slangen — eller den grå øgle.
• Her lægger vi Skorpionens ubevidste sider & indtager pludselig en bevidsthed omkring vores åndelig rejse, de maskuline & feminine principper, der eksisterer i os alle, deres evne til at sammensmelte (og ikke bare i den seksuelle akt, men) i os alle hver især. Slangen er bevidst om sin evne til at rejse imellem de forskellige planer, om det så er vågen tilstand, drøm, meditation, rekreation eller hinsides er underordnet. Giftbrodden, der hos Skorpionen er udenfor dens eget synsfelt, er nu en integreret bevidst del af dens ego & er placeret midt i ansigtet som hugtænder; hvorfor de kan vælge hvornår (& om), de ønsker at bruge deres forsvarsmekanismer. Der er her, hvor ord især kan stinge & svide, da de ganske bevidst placeres, der hvor byttedyret er mest sårbart.
• Denne placeret er stadig blandt krybdyrene, da de endnu ikke har sluppet deres jordiske ego & endnu ikke agerer udelukkende fra den højere integrerede, sags tjeneste. Dette stadie er dog meget svært at løbe om hjørner med for andre individer, da en stor del af den åndelige bevidsthed allerede er vågnet & deres forståelse for transformationens magi er vækket. De er bevidste om deres åndelige rejse, men er måske endnu drevet af jordisk vinding, magt, dominans & kontrol over sindet, sig selv & andre.
• Her er det Skorpionens moderne hersker Pluto, træder ind, men det er Plutos skygge eller den lavere del af Plutos bevidsthed, der styrer. Den del, der dyrker det rå, brutale, grimme eller frastødende; dét, som andre ikke ønsker. Her forstår Slangen dog, at den alkymistiske proces begynder med Jern, Ekskrementer eller Bly & er derfor ganske interesseret i disse “grundstoffer”. Dog har den endnu ikke forstået, hvordan denne proces egentlig forløber, men er forblændet af det specielle i at være indviet & tror måske, at man kan være “foran”, “længere” eller “mere ægte” i sin spirituelle udviklingsvej end andre. Ego’et skygger med andre ord stadig for den egentlig oplysning, selvom Slangen har fået en snært eller svag fornemmelse af, hvad magi egentlig er.

~ Tredje stadie, der korresponderer med klarsyn & det tredje øje er Ørnen.
• De negative, angstprægende undertoner forvandles nu til dyder, der kan opløfte & beskytte andre, kærlighedens rose bliver den sorte ridders brystværn & emblem. Ørnen har fra sin højtflyvende position øje for det store perspektiv & ser det i mennesker & deres indbyrdes dynamikker, som andre måske misser. Magtforhold, -akser & -balancer forstås intuitivt & Ørnen ønsker at balancere disse, dele Sol & Vind lige, fremfor Slangens tendens til Del & Hersk-princippet.
• Selvom Ørnen er transformeret, bærer den stadig Skorpionens grundtræk. Der hvor den jordbundne Skorpion eller Slange ville blive såret eller skadet & trække sig tilbage i bitterhed, vrede eller fortrydelse & hævngerrighed, oplever Ørnen også sorg. Men i stedet for at lade bitterhedens gift flyde ud i egne (& fremtidige relationer/generationers) årer, tager Ørnens visdom denne erfaring & healer egne sår. Ørnens intense følelser & stolthed bliver det transformative udgangspunkt for jagten på helhed & højere visdom.
• Ørnen har ikke brug for bekræftelse, at bevise sig selv, at høste anerkendelse eller teste sine omgivelser. Ørnen ved, at den har ansvaret for egen healing & at alt er en proces; en nedbrydende & opbyggende evig, transformativ proces. Vi destruerer for at skabe! I Ørnen er det sjælen eller den højere befriede bevidste Pluto-oktav, der driver handlingerne. Fremfor det Marsdrevne eller Plutodrevne ego hos Skorpionen & Slangen.
[ Ørnen er i øvrigt også den sidste byggesten i materiens fikserende kors, der udgør de fire verdenshjørner, som optræder i (& dermed forbinder) alle de esoteriske discipliner. (De 4 faste tegn: Tyren, Løven, Skorpionen & Vandbæreren, optræder oftest som Tyren, Løven, Ørnen & Englen, se fx i Tarotten & sågar i bibelen! Der er masser af eksempler!!) ]

~ Og sidst men bestemt ikke mindst: Føniksfuglen, der ikke længere er et væsen bestående af hverken skjold, fjer, kød eller blod, men udelukkende er den reneste, inderste, ilds væren. Den ild, vi på et plan alle er forbundet af: eksistensen ypperligste væren, og som kan svide lidt for os almindelige, dødelige mennesker & vores jordiske tilknytninger til ting, steder & mennesker. Her er Skorpionens jagt efter sjælens inderste lys lykkedes!
• Vejen fra den jordbundne Skorpion ned igennem den brutale, beskidte, voldsomme & ubarmhjertige materie har bragt os helt tilbage til vores allerypperste sjælsudgangspunkt: Vi er blevet renset af materien & dernæst flammerne. Heltens rejse til underverdenen & tilbage til midjord igen, lykkedes! Vi har skabt forbindelse til den højeste kilde! Her skinner Solen endelige klart igennem Skorpionens dybe, stille skovsø; intet lys bøjes, dæmpes eller kastes sløret tilbage. Det er ren skaberkraft & intet andet!

• Skorpionens rejse er altså en overlevelse. En jagt på vores dybeste, inderste natur; sandheden om, hvad vi er for et slags væsen! Et væsen, der balancerer på aksen imellem (selv)destruktion & transcendens. Om de vil kapitulere i egen aske efter at være brændt op af indre intensitet — eller om de vil forvandle al denne kraft til kærlighed er et valg, enhver Skorpion på et tidspunkt må træffe. Men deres rejse er i bogstaveligste forstand et lysende eksempel for alle os andre: vi må bøje os & leve et liv, hvor vi stræber efter forståelse & medfølelse fremfor fordomme & fordømmelse. Vores drift imod magt, rigdom, seksuel tilfredsstillelse må transformeres til en stræben efter tillid, passion & kærlighed — en rejse man kan sige lykkes i det næste vandtegn: Fisken.

• Skorpionens rejse vil kræve mange små transformationer eller indre *dødsfald*, hvorefter de genfødes på ny. En vej alle i Dyrekredsen kan kigge efter & lade sig inspirere af! Alle tegn stræber efter en egen indre, højere, renere Essens, men eftersom ingen af os kun er ét tegn (& vi i øvrigt alle har alle planeterne i vores individuelle horoskoper) kan vi lære meget af Skorpionen & Pluto. Jo modigere vi er de kommende måneder, desto renere, friere, kærligere vil vi rejse os på den anden side! Jo mere vi kan åbne vores hjerter & modtage alle vi møder med den dybeste respekt & reneste kærlighed, jo bedre er vi, i min optik, stillet fremadrettet.

• Denne rejse vi kollektivt er på — især alle os der interesserer sig for astrologi — åbner for noget transcendens & fællesmenneskeligt, hvor indsigter taler til os igennem arketyper. Som Skorpionens vej, der i bund & grund er alkymistens, må vi være villige til at transformere alle vores tunge grundstoffer (inde i os) til guld … & hvem ved, måske er det det, vi er ved at gøre lige for tiden, med al denne hudløse, nervesliberi vi kollektivt mærker med Mars i opposition til Uranus?

Hold ud(!) & Rigtig god weekend,
Allerkærligst,
A

..
..
Billederne er af Andrea Mantegna & er et fragment + hele “Madonna della Vittoria”, 1496.

} Måneformørkelse • i • Tyren • pt. I {

[ Delvis Måneformørkelse & Fuldmåne: Solen i 27° i Skorpionen i opposition til Månen i 27° i Tyren, 19. november kl. 09.57 ]

• Som jeg skrev i går er dette års Fuldmåne i Tyren ganske speciel. For det første er den begyndelsen på årets anden formørkelsessæson & dermed en Måneformørkelse. (Der har ikke været en Måneformørkelse i Tyren siden 2004), men ud over det, så er Fuldmånen også en mikro-Fuldmåne, hvilket vil sige at Månen står på et af sine allerfjerneste yderpunkter i sin bane rundt om Jorden. Disse to sammenfald medfører to andre ganske specielle fænomener, der opstår fordi Månen netop står så langt væk: først var det næsten en total Måneformørkelse med 97.4% af sin lysende flade dækket af Jordens røde skygge & dernæst, så har denne Måneformørkelse nemlig været den længste i 580(!!!!) år, med en varighed på 3,5 time (til sammenligning er den næst længste Måneformørkelse dette århundrede fra 2018 & varede en time & 45 min).

• Hvor er det smukt, at Dyrekredsens mest langsommelige, taktfaste, arbejdsomme & tålmodige stjernetegns Fuldmåneformørkelse også er den længste i mands mind (& i hele det århundrede vi befinder os i)! Hvilken symbolsk måde at fejre startskuddet til Måneknudernes akseskift ind i Tyren & Skorpionen, der begynder 18. januar næste år & som hænder med 18 års interval!

• En anden meget spændende detaljer er, at Tyrens herskerplanet Venus, netop dagen inden denne Fuldmåne, som hun hersker over, krydsede ind i sin retrograds pre-skyggefase (hvilket vil sige, de grader hun vil rejse baglæns i sin kommende retrograd i Stenbukken, der begynder 19. december & varer frem til 29. januar næste år).

• Der er altså et øredøvende vakuum af stille opbremsning, der viser os, at det er tid til at kigge dybt, dybt ind, hvad angår vores Venus tematikker såsom selvværd, egne værdier, midler & ressourcer, men også emner som egenomsorg, selvkærlighed, skønhed, selvglæde & penge er særligt aktiveret. Vi befinder os i slutningen af Skorpionens dybdegående sæson; det mest insisterende, gennemborende & kompromisløse tegn i hele Dyrekredsen — & vi bliver bedt om at dykke endnu dybere ind med Venus forestående rejse ned i underbevidstheden — ligesom at vores indre liv, behov, instinkter & sind blev illumineret af vores Jordiske bevidsthed & afdækket langsomt & tålmodigt i nat. Vi skal med andre ord på visit i vores ubevidste forhold til penge, kærlighed, overgivelse/nydelse, os selv & vores evne til at danne relation/knytte os til andre.

• Den stædige Tyr, der holder af vanen, rytmen & de faste værdier bliver altså kærligt henvist til at rykke sig lidt af de dybe erkendelser Skorpionen bringer. Og selvom Tyren er stædig & almindeligvis ikke lader sig koste rundt, er det også et pragmatisk & fornuftsbetonet tegn, der godt kan se meningen med, at nu er det på tide vi smider den nostalgiske, følelsesmæssige sutteklud! Erkendelserne & viljen bliver derved enige om, at nu er det på tide at vaske det sengetøj, der ellers dufter så dejligt af forlist kærlighed. Det giver jo mening at give slip på noget, der ikke eksisterer længere & bevæge sig imod ny kærlighed, der (atter) kan sanses i nu’et… det må selv Tyren medgive — så vi flytter os en smule. (Hvad end, der er din personlige sutteklud, du skal smide, kan du få en fornemmelse af ved at se på hvor Fuldmånen falder i dit horoskop).

• I går nat havde vi muligheden for med modent, lettet hjerte at give slip på vores mindreværd, de forestillinger om kærlighed, partnerskab & kropslig nydelse som ikke gavner vores selvværd & åbne os imod hvad vi virkelig længes efter. Denne bevægelse er ikke nem & Uranus jager da også gerne en skræk i livet på alle med sine abrupte skift & overrumpler den fornuftige Tyr, der ellers altid sikrer sig både at gå med livrem & seler i alle livets anliggender.

• TyrenFuldmånen minder os om alle de ting, Tyren hersker over: langsom, men stedfast produktivitet, selvværd!, vores kerneværdier, penge, nydelse, sikkerhed, alle personlige ressourcer & kærlighed! Den godmodige & preserverende Tyr, der ønsker at skabe tryghed & harmoni! Det er altså almindeligvis en meget rolig & harmonisk energi, men i år er intet som det plejer & denne indre sikkerhed bliver da også truet eller trynet af både Mars, Merkur, Saturn & Jupiter, der alle i år står i konfliktende aspekt til denne Fuldmåne (+ Solen selvfølgelig. Men oppositionen imellem Solen & Månen er jo forudsætningen for, at vi overhovedet kan have en Fuldmåne).

• Denne Fuldmåneformørkelse domineres også af Mars-Uranus-oppositionen, der står eksakt halvandet døgn inden kulminationen. Begge disse planeter danner dog også en smidigt aspekt til Venus, der dermed kan agere “omkørsel”, dvs afdæmpe energien med sin indlevelse, kærlighed, forståelse & tilgivelse imellem Mars & Uranus, og derved blive den kanal oprørt (Uranus) vrede (Mars) kan forsones igennem. Det er godt at huske, at der oftest findes andre løsninger på vores negative følelser end at springe i luften.

• Dertil er weekenden præget af to T-kors, der står og skurrer oven i hinanden. Et imellem Mars/Uranus & Saturn — & et imellem Solen/Månen & Jupiter. Disse to aspektmønstre TVINGER os til at ændre holdning. Noget er simpelthen så uholdbart nu, at vi er nødt til at tage ejerskab over det, gøre opmærksom på det, forholde os til det & sidst handle på det (når vi er klar).

} Ritual • eller • ej? {

[ Måneformørkelse // Fuldmåne i Tyren i 27°, 19. november kl. 09.57 ]

• Til alle, der er i tvivl mht om man skal udføre ritualer/forsøge at manifestere i dag:

• Husk at intet er skåret i sten & man altid kan gøre det på sin egen måde; gå efter din intuition eller mavefornemmelse… men når det er sagt, så er der oftest en grund til de guidelines man hører om, & det skyldes, at det er nogle meget kraftfulde & forvandlende energier vi ser under formørkelsessæsonerne.

• Derfor anbefaler jeg heller ikke, at man forsøger at manifestere nye ting eller initiere nye begyndelser under en Sol- eller Måneformørkelse. Selvom Solformørkelsen er en Nymåne (= mulighed for at så nye kim), så er det mere en slags sjæls•transformation, et perspektivskift eller en korrektion af vores kurs – end en egentlig ny begyndelse. Det samme gælder Måneformørkelsen, der er en Fuldmåne, hvor man almindeligvis fejrer, fuldbyrder & handler — her vi det at ære erkendelserne, vejen man er gået fremtil nu & det at suge de nye indtryk & indsigter til sig være en god måde at møde denne forvandlende energi.

• Dvs vi har brug for tid, rum & fred til at tage forandringerne ind. Og derfor er det ikke ideelt at prøve at initiere noget med sin menneskevilje. Universet har en plan med det vi skal under disse energitunneller.

• At ville manifestere under en Solformørkelse eller handle under en Måneformørkelse svarer lidt til at skulle flytte + samtidig at have bestilt helt nye møbler til det nye hjem, uden at vide, hvad ens behov vil være i fremtiden –- eller have ryddet op & ud i det gamle.

• Selvfølgelig er det ikke umuligt at manifestere/handle/få leveret de nye møbler til vores gamle adresse, før vi er klar til at flytte, men det er både upraktisk, stressende & måske omsonst… For vi har ikke haft tid til at mærke vores nye, anderledes behov, undersøgt vores videre retning & hvad vi i virkeligheden har brug for.. & måske vil vi hellere have noget helt andet?

• Det betyder imidlertid ikke, at man ikke kan lave et ritual eller en lille ceremoni. Der findes mange måder at udføre rituelle handlinger på, & nogle af dem handler om overgivelse, at flyde med nuet & være taknemmelig.

• En tommelfingerregel i fht alt slags bevidsthedsarbejde er, at følge sin intuition & mærke/ære energierne & de processer, der er igang internt i én.

~ Så hvad føler du?
~ Hvad har du brug for?

~ At tilgive?
~ Frisætte?
~ Åbne dig?
~ Være mere modig?
~ Kvitte dramaet?
~ Overgive dig
— eller blot at flyde med?

~ Sige mere nej?
~ Aflyse aftaler?
~ Ære dine egne grænser ved at undgå situationer, hvor du konfrontatorisk behøver sætte dem?
~ Passe bedre på dig selv?
~ Ære dine fysiske begrænsninger?
~ Hvile dig mere? Elske dig selv mere eller måske bare nyde mere?

• Det bedste vi kan gøre under formørkelsessæsonen, der som nævnt er en opgradering/oprydningsproces, er, at tillade os selv bare at være med det, som er inde i os (hvad end det er, om det er spændende, ubehageligt, triggende, overvældende, angstprovokerende, etc) & ikke forsøge at presse noget ind eller igennem -– tværtimod skal gamle ting ud, slippes, tilgives & forvandles, men kun i det tempo, det helt naturligt flyder af sig selv. Her skal vi huske at være ydmyge. Vores menneskeoplevelse af, hvad der er “det rigtige”, “det bedste” eller “det sande” for os, kan godt være nogle fikse idealer, som egentlig ikke stemmer overens med vores behov. Og Månen & Tyren handler 100% om, hvad vores inderste, dybe behov er.

• Hvis det føles behageligt & vi er parate til at åbne os, slippe, flyde med, sanse, mærke vores følelser, energierne & universets klukkende strømmen, så er det, den rigtige metode nu. Føles det ikke godt, må vi godt stadig krampagtigt holde fast i det, vi ikke kan rumme at give slip på. Og det er også helt okay ❤

• At sætte sig med lukkede øjne & bare være tilstede i 10 minutter kan være en god måde at mærke sig selv & tune ind på, hvad der rør sig i lige netop dig. Blot at lade alle tanker, der kommer op passere uden at dømme dem, uden at redigere eller korrigere dem, men blot være med dem & deres umiddelbare natur. Bemærke om de forsøger at afdække noget i os & tillade denne nye indsigt at åbne sig, når vi er parate til at modtage den.

• Så lyt, sug til dig & tag ind.
Og hvis du har brug for at udtrykke dig, så prøv at brug din krop & sans, hvad end den kunne have lyst til, brug for eller kalder på. Bevægelse, sansninger, afslapning, nydelse, skønhed & ro er nøgleord. Et detaljeret skriv om dagens temaer følger… 🙏❤😌
..
..
Billedet er et fragment af Salvator Rosa’s “Witches at their Incantations”, 1646.

} Måneformørkelses • optakt {

[ Delvis Måneformørkelse & Fuldmåne: Solen i 27° i Skorpionen i opposition til Månen i 27° i Tyren, 19. november kl. 09.57 ]

• Vi nærmer os så småt årets Fuldmåne i Tyren, der i år også er en Måneformørkelse. Det betyder, at vi har indledt årets anden & sidste formørkelsessæson.

• Formørkelsessæsonen har egentlig været over os siden Nymånen i Skorpionen 4. november, men har først rigtig taget fart efter 1. kvartal Månen i Vandbæreren d. 11/11. Selvom Himmellysene ikke stod helt på linje for 14 dage siden under Nymånen, var det alligevel begyndelsen på den Månecyklus, der giver illumination på en række områder omkring Tyrens værdighed, tryghed, stabilitet & ressourcer i form af den Fuldmåne/Måneformørkelse, som vi bevidner i morgen tidlig.

• Fuldmånen er præcis Fuld i morgen kl. 09.57, mens at Måneformørkelsen (der på vores breddegrad kun er i Jordens halvskygge & derfor desværre vil være svært at se) står på sit højeste kl. 10.02. Under alle Måneformørkelser er Månen altid er lokaliseret stik modsat Solen på himlen, hvor vi vil kunne se den stige simultant med at Solen synker. Desværre krydser hun kun lige akkurat horisontlinjer for Danmark på selve tidspunktet for den delvise formørkelse, så med mindre man bor ved vandet eller har et højt toppunkt man kan se udsigt fra, vil det nok ikke være muligt at se denne gang — selvom at hele fænomenet strækker sig fra kl. 07.02 til 13.03. Månen går ned kl. 07.50.

• Fuldmåner opererer altid på en astrologisk spændingsakse, hvor vi skal balancere de to poler Solen & Månen repræsenterer. Det kan fx være Hjem/arbejde, dig selv/din partner, hvad du vil have/hvad du har brug for, etc. Denne type komplementære positioner skaber klarhed, men kan også opbygge spændinger og resultere i konflikt/krise — eller at man føler sig drænet. Vores personlige forhold er typisk tydeligere i konturen efter en Fuldmåne, da vi kan have en tendens til at projicere et af de modstående forhold over på andre mennesker. Disse forhold er særligt forstærkede under en formørkelse. Derfor er det SÅ VIGTIGT at vi ikke aflader al den spænding, uro, nervøsitet eller frustration, der opbygger sig under disse fænomener på andre. Energien kalder på en kanal, men det gavner os ikke kanaliserer den ud igennem skænderier.

• Astrologisk set befinder denne Fuldmåne sig på værdiernes & ressourcernes akse. Tyre/Skorpion-aksen handler om sansning, værdighed & magtforhold. Tyren varetager egne sanseoplevelser, egne værdier & egne ressourcer, mens Skorpionen varetager andres. Vi har altså et fokus på *selv*, hvor Månen står & os *selv, i forhold til andre*, der hvor Solen står. Tyren er Venusstyret & Skorpionen er Pluto/Marsstyret. Vi har derved polariteten imellem det maskuline & det feminine princip, der skal balanceres.

• Der hvor du har denne akse i dit horoskop, fx. 1. overfor 7.hus, vil være de livsområder, der er særligt aktive & vi kan nok (i kraft af Måneformørkelsen) opleve et gennembrud & dybere erkendelser af vores temaer, der knytter sig til vores aktive huse. Som man måske har oplevet de seneste døgn handler dette års Fuldmåne i Tyren rigtig meget om penge. Egne penge, andres penge, skyldte penge, lånte penge, arvede penge, penge fået i gave, osv. Og det er spændende fordi denne Fuldmåne/Måneformørkelse er et lille forvarsel på, hvordan Måneknudernes akseskift ind i denne polaritet vil komme til udtryk de følgende 18 måneder efter de officielt krydser over d. 18. januar næste år.

• Egentlig befinder vi os stadig på Tvillingen & Skyttens lærdoms-akse, men fordi Universet er et plastisk urværk, så kan vi opleve, at disse formørkelser optræder i nabotegnet fordi Jorden & Solens lige linje ikke står helt lige. Det er bl.a. også derfor at der er forskel på delvise eller totale sol- & Måneformørkelser. Solformørkelsen om 14 dage under Nymånen i Skytten er fx en total Solformørkelse, fordi Solen, Jorden & Månen til den tid står på en helt lige linje. Denne Solformørkelse vil også afslutte Måneknude-aksens de seneste 18 måneders rejse igennem Tvillingen (Nordknuden) & Skytten (Sydknuden).

• Dagen i dag har budt på en lang række spændinger & markerer VIRKELIG, hvordan januars akseskift vil komme til at påvirke os kollektivt. Som I kan se på horoskopet nedenfor så er Månen spadseret henover Uranus i løbet af i dag & har sammen med ham, Vandbærerens frihedselskende & lænkebrydende hersker, stået i opposition til Solen, Merkur & Mars hele dagen. Vi kan altså opleve en stor brudfalde eller opposition imellem vores indre, næsten dyriske behov for at bryde fri & have ret til os selv, vores egne kroppe, sansninger, værdier & ressourcer — overfor en række oplevelser af at fornuften, vores modne voksenforståelse & de ting vi har lyst til eller ønsker at gøre. Vi kan føle os hæmmet af ansvar, forpligtelser (Saturn) etik, moral eller forståelse (Jupiter), der begge udgør et apex i hver deres T-kors, der udgøres af disse femdobbelte oppositioner. Der er med andre ord en ganske kraftig fornemmelse af spændetrøje disse dage. Men! Der er også en lang række blide & opbyggelige aspekter, der også forbinder sig til disse mange oppositioner. Her agerer Neptun i Fisken & Pluto i Stenbukken ben i det store aspektmønster man kalder Vuggen, der skaber et helt vanvittigt talent & overskud. Vi har med andre ord masser af gåpåmod & kreativitet til at overkomme de udfordringer universet byder os disse dage, selvom vi måske ved første øjekast blive en anelse rystede i vores grundvold.

• Disse to mønstre sammen (især når de peger i samme retning som herunder) ynder jeg at kalde for Pyramiden, fordi min oplevelse er, at disse spændings & forløsningsforhold skaber en dyb intuitiv & clairvoyant forståelse hos de individer, der er bærer af dem. Det betyder også at vi under denne Fuldmåne-formørkelse, vil have mulighed for at modtage dybe downloads & erkendelser omkring nydelse, overflod, sansning, investeringer, gæld & finanser. Eller måske få epifanier omkring vores egne holdninger, værdier eller overbevisninger.

• Husk at det i aften ikke er en oplagt aften at skubbe ønsker eller specifikke fejringer igennem, men at blid overgivelse & at lytte dybt ind til vores indre stemninger er den allemest givtige måde at arbejde med denne illumination.

..
..
Billede 1) er af den Flamske skole. Pt kreditteret Mesteren af Mansi Magdalen & er et fragment af det billede hedder “Salvator Mundi” (Verdens frelser), ca. 1520.
Billede 2) Denne grafik viser, hvordan måneformørkelser opstår. Her til aften kommer Månen kun ind i Jordens halvskygge & bliver derfor ikke rød, men kun lettere formørket. (Grafik: Shutterstock).
Billede 3) & 4) 3D kort over Jorden venligt lånt fra timeanddate.com; der hvor skyggen er mørk er står Månen i Kerneskyggen af Jorden, mens den lysere skygge markerer halvskyggen.

} Formørkelsessæson {

[ Vinter 2021: Måneformørkelse 19. november, 27° i Tyren
// Solformørkelse 4. december, 12° i Skytten ]

• Årets anden formørkelsessæson er i fuld igang! Energien kan derfor føles meget højstemt, hektisk, overvældende eller spændende, alt efter hvordan man personligt har det med hyperenergisk tumult. Man kan let opleve det som om, at der sker rigtig mange ting på én gang — eller det kan føles som om, der sker noget meget spændende liiiige om lidt. Og det er ikke helt forkert, for lige om lidt: Nærmere i morgen tidlig, befinder vi os i den højintense portal, der strækker sig mellem Måneformørkelse i morgen til Solformørkelsen om 14 dage. Disse 14 dage (eller nogle gange 4 uger, hvis der er 3 formørkelser i træk), hvor Solen & Månen står på lige linje med Jorden er særligt potente & inviterer os, som nævnt, til at slippe, transformere & opgradere, vores indre systemer både individuelt & kollektivt.

• Der er intet sjældent over selve formørkelses-sæsonerne. De optræder 2 gange om året med et interval på ca 6 måneder — & de kommer altid i par på minimum 2. Forudsætningen for en formørkelse, som finder sted ved at enten Jorden skygger for Månen eller at Månen skygger for Solen, er, at Solen & Månen står på lige linje med Jorden. Det sker hvert år, når de passerer henover Månens knudepunkter (de to akser, hvor Månens bane rundt om Jorden, skærer Jordens bane rundt om Solen).

• På et gennemsnitligt år ser vi 4 formørkelser; to vinterformørkelser (en Sol- & en Måne), samt to Sommerformørkelser (en Sol- & en Måne). Men nogle år har endda 5 eller 6. De forrige år (2018 & 2019) havde hver 5 formørkelser & 2020 (der jo generelt har været et ekstremt aktivt år astrologisk) havde hele 6 — her 3 sæsoner, en enkelt Måneformørkelse, der hørte til en sæson i slutningen af 2019, en med 3 henover sommeren (Måneformørkelse — Solformørkelse — Måneformørkelse) & en med 2 sidste jul! Sidste gang vi oplevede et så potent år var i 2011. Mens næste gang det vil forekomme først bliver i 2029! 2029 bliver dog også helt vildt, da der vil optræde hele 4 Solformørkelser (det er mest almindeligt at der er dobbelt Måneformørkelse, så det år bliver også et ganske særligt år), men den tid, den lykke.

• 2021 er imidlertid et helt almindeligt år, hvad angår formørkelser, med 4: et par på en Måne- & en Solformørkelse i sommer & et par med en Måne- & en Solformørkelse her til vinter, som følger:

~ 26. Maj: Måneformørkelse/Fuldmåne i Skytten 5°
~ 10. Jun: Solformørkelse/Nymåne i Tvillingen 19°

~ 19. Nov: Måneformørkelse/Fuldmåne i Tyren 27°
~ 4. Dec: Total Solformørkelse/Nymåne i Skytten 12°

• Som med alle andre månefaser handler formørkelserne også om vores indre liv, der enten bliver illumineret (Fuldmånen) eller en indre kim, der spirer (Nymånen/Solformørkelse). Men disse lunationer peger ud over deres egne cyklusser på en måned (fra Nymåne til Nymåne) & et halvt år (fra Nymåne i et tegn til Fuldmånen i samme tegn 6 mdr senere). Formørkelserne arbejder med Måneknuderne i cyklusser af 18 måneder & ca 18 år. Dvs de 18 måneder måneknuderne befinder sig på en akse, for vores vedkommende Tvillinge/Skytte-aksen, der kulminerer 4. december, & så de 18 år, der går fra nu af & til at Den Nordlige Måneknude atter står i Tvillingen igen. Det er nogle store cyklusser, som de fleste mennesker kun oplever 4 af. Lige i morgen, sker der dog det spændende, at vi faktisk får en lille forsmag på de kommende 18 måneder, da denne TyreFuldmåne bebuder det akseskift Måneknuderne foretager i januar næste år.

• Derfor kan man sige, at Måneknuderne aktiverer fortiden & fremtiden samt et historisk perspektiv på vores (karmiske) udvikling & beder os om at være vågne & bevidste. Under denne portal som vi befinder os i fra 19. november til 4. december, kan vi tappe ind i de kollektive energistrømme. Vi har med andre ord en optakt til denne portal, der begyndte under Nymånen i Skorpionen 4. november, men som først rigtig tog fart 11/11 indtil (Fuld)Måneformørkelsen i morgen, hvor vi har mærket formørkelsesenergien stige — & tilsvarende vil vi på den anden side af de kommende 14 dages formørkelsestunnel, have en afmatningsperiode hvor energien synker fra portalen afsluttes d. 4. december til Månen atter står Fuld i Tvillingen d. 19. december.

• Når vi befinder os midt formørkelsessæsons portal er der meget tryk på energien & de fleste vil føle sig højspændte eller lidt elektriske. Formørkelserne viser os oftest hvilke veje, der er gangbare & hvilke der ikke er, ligesom der kommer et sælsomt skæbnesvangert skær over de sammenfald & begivenheder, vi kan opleve.

• En Solformørkelse — efterfulgt af en Måneformørkelse (eller omvendt) skaber en transformationsportal. Dvs 14 dage, hvor energierne er så massive, at vi oplever en kraftig forvandling. Er vi parate til det (i alignment, kunne vi også kalde det) vil det føles let, fedt, sjovt, inspirerende & som det gennembrud, vi har ventet på. Er vi ikke helt parate, vil det føles drænende, overskueligt, smertefuldt, trist, uoverkommeligt eller decideret nedslående. Man skal dog ikke fortvivle. Der findes ikke en rigtig eller forkert måde, at møde disse universelle skift på — der findes kun den måde, du er på lige nu & den er helt rigtig for dig. (Nævner ovenstående fordi vi kan opleve at have meget forskellige oplevelser medFormørkelsessæsonerne).

• Hvorend du er i dit liv, møder energierne dig. Det fantastiske ved universet er, at det er kollektivt — på en måde oplever vi alle sammen det samme; den samme stemning eller påvirkning — på den anden siden møder det os fuldstændigt enestående i vores unikke væsen & kommer til udtryk på helt konkrete måder i vores menneskeliv. (Dette er det, der gør, at jeg kan skrive astrologisk vejrudsigt & at det på næsten mystisk vis passer ind i “alles” personlige liv; den skyldes at vi alle oplever de samme energier, der blot krystaliseres forskelligt i os hver især).

• Denne første formørkelse, som vi står lige på tærsklen til & hvis energi, vi har kunnet mærke de sidste 2 uger — falder som sagt i Tyren for at pege fremad mod den erfaring, vi de kommende 18 måneder kollektivt vil opleve: Vurdering af egne evner, værdier, ressourcer & muligheder. Evner til at skabe tryghed & nydelse. Værdier vi kan udveksle, anvende eller akkumulere. Ressourcer der skal fordeles & muligheder, der skal benyttes. Vi skal søge tryghed & sikkerhed i nye områder af den menneskelige eksisten & vi skal ikke klamre os til det vi kender, det gammeldags eller forgangne. Vi skal skabe ressourcer & overflod, vi skal åbne verden & vores oplevelser igennem sanselighed. Vi skal begynde at værdsætte det helt nære, hinanden, det lokale & det vi med flid, knofedt & tålmodighed har plantet & ønsker at se vokse.

• Men denne formørkelsessæson er også en kulmination af Skyttens ekspansive, visionære erobringskraft & Tvillingens videbegærlige, fordomsfri nysgerrighed, som har vi undersøgt os selv med de seneste 18 måneder. Vi har prøvet kræfter med at flytte vores fokus fra de universelle lovmæssigheder, akademiske idéer & forestillinger om, hvordan Verden er & ikke mindst bør være (hos Skytten) — & flyttet fokus hen på os selv & vores egen personlige tilgang, oplevelse & udveksling: Hvad kan jeg gøre for at bidrage, hvor påvirker min adfærd andre uden jeg ved, kan se eller forstår det? & Hvor kan jeg hjælpe med mine personlige evner & færdigheder? Det er de spørgsmål vi har stillet os selv kollektivt, og som vi forhåbentlig også er blevet lidt mere bevidste om eller klogere på.

• Skytten kan have en tendens til at se alt i de store linjer & insistere på, at alt politisk arbejde skal foregå ude i institutionerne, på skolerne, i samfundet & i folketingssalen; at læringspotentialet skal undersøges før det kan anvendes — mens Tvillingen mener (og det er den læring, vi har været igennem, da Nordknuden står her) at vi må begynde med os selv, lokalt & helt lavpraktisk: lave vores egne undersøgelser; forholde os til vores venner, familie, lokal- & nærmiljø: hvad foregår der her? Hvordan tænker jeg? Hvordan forstår jeg? Hvordan forstår mine nærmeste? Hvordan forstår de mennesker jeg lever op & ned ad, livet? Hvordan forstår min nabo, kollega eller klassekammerat det? Tvillingen ved, at vi ikke nødvendigvis behøver de helt store filosofiske linjer (som ovre hos Skytten), men kan nøjes med at tale med alle dem, vi møder i livet (online, såvel som på gaden): Hvordan kan vi hver især tjene verden i vores hverdag, i det helt små; i dagligdagen? Hvordan kan vi bruge vores unikke gaver & talenter? Hvordan kan vi ære os selv SAMTIDIG med at vi ærer andre? Det er den nærværende, undersøgelse vi har været igennem & som denne formørkelsestunnel på mange måder er en afslutning af.

• Denne hybrid formørkelses-sæson, der både peger ud i fremtiden med Tyre/Skorpion-aksen, der er aktiv netop dette døgn, & så kulminationen på Tvillige/Skytte-aksen, der spøger os: Hvad har vi lært det sidste 1,5 år? Er der noget specifikt, vi kan se, vi er nødt til at gøre anderledes — som vi måske allerede ER begyndt at gøre anderledes? Og i så fald, hvordan gør vi bedst det? Det har vi de kommende 14 dage til at fundere over & implementere indtil den totale Solformørkelse i Skytten 4. december for alvor lukker denne lærings-cyklus for de næste 18 år.

..
..
Billede 1) er en illustration fra “The Beauty of the Heavens: A pictorial display of an astronomical phenomena of the universe” The Rainbow & er malet af Charles F. Blunt, 1842.
Billede 2) er venligst lånt af timeanddate.com

} Solen ● Pluto {

[ Solen i 24° i Skorpionen i sekstil til Pluto i 24° i Stenbukken, 16. november kl. 22.01 ]

• Vi nærmer os stille vintermånederne & mørket, kulden & introspektionen tager til, men vi mærker også Solen høste de sidste grader af Skorpionens tegn & der bebuder, at dennes sæson går på held. Solens transit (ned) igennem Skorpionens intense, dybdepsykologiske & mørke, stille vande understreges af dagens opbyggende aspekt, den karmiske & kontinuerligt arbejdende sekstil til underverdens egen hersker, Pluto!

• Vi har haft en række astrologiske transitter de seneste døgn, der alle har opbygget denne energi. Vi er næsten alle på stikkerne & spændte på, hvad der kommer til at ske, nervøse endda — hvad vil vinteren bringe? Ser vi en udvikling i den umiddelbare stilstand eller kommer der bare endnu en vinter med deprime følelser af stagnation? Er de valg vi tidligere træf frugtbare eller… gav de overhovedet mening & hvordan kommer fremtiden egentlig til at se ud? De & mange andre spørgsmål fylder måske i os for tiden. Og vi har travlt, som om alle de temaer, der lå brak hele foråret nu haster afsted, presser sig på, falder over hinanden, for at komme i mål eller i hus eller bare halvvejs inden 2021 er ovre. Det føles som et stort ræs her på årets sidste uger & som om at en hel masse hængepartier skal ordnes nu, helst igår eller på samme tid. Det kan føles af stor tumult.

• Det skyldes blandt andet Mars (også i Skorpionen) i kvadrat til først Saturn & siden Jupiter + hans opposition til Uranus & konjunktion med Merkur, der giver os et ønske om at handle, bevæge os, virke, etc: Vi kan have følelsen af, at nu skal der bare ske noget — og alligevel ser det ikke ud som om, at det sker endnu, for Saturn holder os stadig fast i sit greb. Vi bliver dog mødt kærligt af universet, der giver os styrke & tiltro til at komme igennem denne anstrengende tid med dagens mere milde aspekt.

• Det sker igennem Solens møde med Pluto i sekstil her til aften; et kraftfuldt, intenst møde, der skaber jernvilje, et mod & en alvorlighed omkring vores fællesmenneskelige idealer & den omsorg vi ønsker skal være tilgængelig i de bredere linjer (her tænker jeg især på debatterne om solidaritet overfor etniske minoriteter i samfundet & anerkende, at det (også) er et job at være mor). Aspektet i aften øger vores vilje imod at lykkes, giver vores mål mening & skaber et determineret gåpåmod.

• Har vi en indflydelse eller en magt på et område, har vi gode muligheder for at tage det på os disse dage & løfte opgaven, inspirere & virkeliggøre de vidtløftige idealer vi (& andre) måske længe har drømt om (& det lyder jo egentlig meget lovende med dagens kommunalvalg). Med denne øgede energi kan vi have følt os mere optimistiske eller forhåbningsfulde i dag & måske en tiltagende indre styrke.

• Nogle kan dog også have oplevet de mere harske sider af Sol●Pluto-forbindelsen. Selvom det er en styrkende & opbyggelig forbindelse de to himmellegemer har til hinanden — er der med Pluto altid en risiko for at det kammer over & bliver FOR intenst eller FOR kraftfuldt & det kan resultere i stress, ængstelighed, overstimuli eller mere angst- eller tvangspræget adfærd (angst/tvang/kontrol er altid en risiko forbundet med Pluto-transitter). Er man opmærksom på den skyggeside, kan dette aspekt dog oftest samles & anvendes brugbart som fx hyperfokuseret virketrang & ukuelig kampgejst, der kan bruges til at løse komplicerede & energikrævende opgaver. Denne højnede energi skal bruges til at konfrontere løgne & forlorne fremstillinger & anvendes til at dykke i dybden & spidde sandheden; enten i os selv, en kultur eller i andre (da Solen står i Skorpionen), for misbruger man dens magt, vil det give massivt bagslag. Denne transit giver også højnede mentale evner — både de clairvoyante & psykologiske; udholdenhed & et stærkere, næsten ekstremt fokus, som også kan anvendes til at lære nye færdigheder, lære om den menneskelige psyke, studere det okkulte eller løse kryds-og-tværs, sudoku eller mysterier.

• De seneste dage har Månen været i Vædderen & speedet alting op — på godt & ondt. Vigør, gåpåmod & stress har måske været resultatet. I nat spadserer hun videre ind i den godmodige & magelige Tyr & nærmer sig de kommende dage Uranus. Hun danner dog et kvadrat til Pluto — & har gjort det hele dagen — & det kan godt aktivere noget nervøsitet, ulykke eller sorg, til trods for det ellers styrkende & opbyggende aspekt, han også danner til Solen. Neptun midt i Fisken skinner dog også på både Merkur, Solen & Pluto & giver dermed dynamik & storsind til mange aspekter af vores liv.

• Så ser vi os selv med milde, tilgivende øjne, og forstår vi at alt sker, så vi kan gøre os erfaringer, vi senere hen kan anvende for at heale os selv & andre — og måske endda hele kloden? Som jeg har skrev lidt om over det seneste års tid, er denne pandemi en global samarbejdsøvelse. En øvelse i at gå på kompromis, sætte evner & behov lidt tilside & arbejde for fællesskabet. En øvelse i at se det store billede & forstå konsekvenserne. Alt sammen noget erfaring, vi får brug for på den anden side, hvor klimakrisen & potentielt nye udfordringer stadig vil være en realitet — & hvem ved, måske skal vi bruge netop de erfaringer vi gør os globalt netop nu til at bosætte os på andre planeter, terraforme dem, osv. Vi har aldrig set en lignende situation i Verden før, men hvis vi ikke gør os de bitre erfaringer nu, kan det være vi risikerer at opleve det hele igen, til vi har forstået konsekvenserne, lært at håndtere udfordringer som denne & forstået, hvad det kræver af os kollektivt.

• Det lyder måske en kende skrapt, men det kommer fra et sted af ren kærlighed. Et sted, hvor alt egentlig er i sin skønneste orden, men det vi her på Jorden “mangler” er at erkende denne sandhed & i det lys tage ejerskab for vores handlinger, hver især såvel som samlet. Både de handlinger, der ikke direkte er blevet begået af os, men af vores forfædre — men også vores egne & måske morgendagens fejltrin. Ingen er skyldige her; vi er allesammen i vores grundform uskyldige ligesom i Paradis; (Syndefaldet er en kollektivt konstrueret skamfølelse, vi ikke længere behøver bære rundt på). Men vi er ansvarlige for at handle & gøre det bedre nu. Alle sammen — og det kan vi heldigvis godt finde ud af! Fat mod siger Pluto, der er ingen skam i vores skygger, kun i at fornægte dem, fortrænge dem & projicere dem over på andre sagesløse mennesker.

..
..
Billede 1) & 2) er af Albrecht Dürer & hedder “Iris Troiana”, fragment + hele billedet, 1508.
Billede 3) er af Barbara Regina Dietzsch & hedder “Blue Iris, caterpillar and beetle”, 1800tallet.
Billede 4) er af en illustration fra “The temple of Flora” af Robert John Thornton, 1799.
Billede 5) er et udsnit af Sandro Botticellis “Primavera”, 1470-80.
Billede 6) er af Michael Triegel “Iris”, 2015.

} Merkur • Uranus {

[ Merkur i 12° i Skorpionen i opposition til Uranus Rx i 12° i Tyren, 13. november 16.56 ]

• Merkur er som bekendt i Skorpionen disse uger & gør vores måde at se information på mere intuitiv, kritisk & dybdeborende… men disse dage mødes han også i opposition til Uranus & mimer dermed Nymånen for 10 dage siden. Denne forbindelse viser os nye perspektiver på det vi oplevede dengang & kan give os idéer til, hvordan vores ønsker/muligheder, der opstod under Nymånen nu skal implementeres eller planlægges. Så har du følt dig lidt flyvende, forvirret eller inspireret på det seneste, så er der en god forklaring på det 😉

• De seneste uger er den bevingede trickster nemlig listet ind i en tiltagende opposition til Uranus — en planet, der ikke bare spiller en stor rolle disse transformative år (men som hele året, har danset sin takkede kvadrat-dans med Saturn, der nok skal ændre alle de måder vi tænker, vurderer & bygger på i fremtiden). Uranus insisterer på, at når hans tidsalder skal etableres, ja, så kommer der nye boller på suppen.

• Vi har med andre ord Merkur, det lavere intellekt, i Skorpionens dybdeborende, transformative & bundløse sorte dyb; fast vand (Plutos hjemtegn; den dybe & synderrivende forvandlings tusmørke-land) & Uranus, det højere intellekt, i det sensuelle, sansende, back-to-basics, hands-on, nydende, Venusstyrede & pragmatiske, faste jordtegn, Tyren.

• Når disse to planeter mødes i opposition er der lagt op til en anderledes form for perspektiv eller gennembrud — en polarisering af vores sind, hvor nye perspektiver træder frem for vores indre blik — ligesom når Solen i opposition til Månen illuminerer dennes fulde flade.

• At vi kan få vendt vores verden på hovedet & blive udfordret på vores værdisæt, overbevisninger eller almindelige tankegang vil være yderst sundt, gavnligt & givtigt for os disse dage. Men(!) her er det også vigtigt, at vi tør slå vores gængse værdimæssige automatpilot fra & gør os særligt umage med at lytte — især til dem vi er uenige med (eller uforstående overfor) — ligesom at man bør kærre sig om, at der er en tendens til at tale over sig eller tale før man tænker under denne transit.

• Vi kan også have en tendens til at tale mere, hurtigere & mere usammenhængende, ligesom at gå rundt og spænde op i kæberne eller skære tænder i søvne kan være fysiske følger af Merkurs møde med Uranus.

• Denne forbindelse højner vores intuition, mavefornemmelse (Uranus), skarpheden på vores tungebånd (hvis ikke vi er lidt efter os selv; Merkur i Skorpionen) & bearbejder vores sind med Skorpionens nådesløse sandhedssøgen.

• I fødselshoroskopet giver dette aspekt en lynende intelligent, omskiftelig, vilter & (til tider) utæmmelig rebel, der kræver højt spændingsniveau samt masser af intellektuel stimuli — men også angst & sarte nerver kan følge med denne placering.

• I transit giver aspektet os lidt mere hovedpine, da det øger vores mentale tempo & gør os meget omskiftelige i vores sind(stilstande). Det hektiske element (der er nerverne igen) kan efterlade os udbrændte & usammenhængende med en indre utålmodighed, utilfredshed eller uro — eller i værste fald angst.

• Opgaver der kræver stort fokus, langsigtet planlægning eller finesse skal man om muligt undgå under denne transit, da resultatet oftest vil være noget utålmodigt sjusk. Tålmodighed & selvdisciplin er ligeledes byer i Rusland.

• Til gengæld er der gode muligheder for at få en lysende idé, opfinde noget helt nyt eller få vendt sit verdenssyn igennem samtale med andre, da denne transit bryder med det forventelige, kontrollerede & allerede tænkte.

• Ideerne kan have været ualmindeligt klare de seneste dage med en usædvanligt gennemborende kvalitet, der skaber dybde eller fokus (pga Skorpionen) & vi bliver opmuntret til at skifte syn på vores overbevisninger omkring værdier, kvaliteter, forhold til finanser, luksus &/eller kærlighed (Tyren).

• Vores tidligere magelige selvoptagethed kan også især blive synlig denne weekend, da Uranus i sin opposition til Merkur forsøger at vise os kollektiv kærlighed & hvordan vi samarbejder & coeksisterer bedst som art. I hans verden er det massernes trivsel over det enkelt individs rigdom, der hersker.

• Ligesom omskiftelighed i vores ideer om verden, eller hvad vi vil eller skal/hvad vi har godt af, også kan have været temaer; især idéer omkring dybere emner såsom det okkulte (skjulte), vores psyke, eller tanker vedr. selve det at leve (eller dø) kan have været aktive i dag, pga det store fokus på Skorpionens dybdegående, destruktive & genskabende energi.

• Vi kan have lyst til at deltage i, påbegynde eller skabe noget nyt. Vores nysgerrighed kan være særlig aktiveret, ligesom vi måske lettere keder os ved det mondæne eller rutinen. Igen; at kanalisere denne energi ud, så dens højspændte sitren ikke resulterer i uheld, er at fortrække. Ligeledes kan disse højere forbindelser, idealer eller idéer resultere i arbitrær eller utilregnelig adfærd fra os selv eller andre mennesker, hvilket kan være utryghedsskabende eller forstyrrende for os.

• Det kan skyldes frihedstrang eller et (mere eller mindre) midlertidigt ønske om uforpligtelse, oprør eller løsrivelse. Skænderier, adskillelse — eller det der er værre — kan være resultatet af en usmidig tilgang, utålmodighed eller en uvillighed til at flyde med, lytte eller se tingene fra flere perspektiver.

• Lidt ligesom under en Merkur Retrograd i et af lufttegnene, kan der være en øget drillepinds energi eller et ønske om at lege djævelens advokat & ville diskutere eller modsige, blot for at lege eller drille. Dette øger kun Skorpionens trick or treat-tema, så vær ekstra opmærksom på denne tendens både i dig selv & andre.

• Tager man det hele let eller med et skuldertræk er der mulighed for at lege mere med Merkurs trickster energi, der forstærkes af Uranus’ frihedstrang & meget lidet melodramatiske natur. Planer vil sandsynligvis gå i vasken, hvis ikke der er indbygget mulighed for universets indgriben eller en relativt flydende & smidig struktur. Afbrydelser, start-stop eller aflysning er mulige — især vedr aftaler, rejser, forsendelser eller lign. Så dobbelttjek gerne dine apparater, aftaler eller afgange, det kan let blive lavet om i sidste minut — ligesom computere, telefoner eller andre elektriske apparater kan drille gevaldigt.

• En modvægt til denne rastløse, sitrende energi kan være puslespil, ordspil, krydsord, computerspil, detektivromaner eller andre aktiviteter, der aktiverer dit sind, udforsker eller udfordrer det.

• Vi har med andre ord et særligt fokus på sindet denne uge med højnet (om end lidt ukoncentreret) tænkning. Vi er mere på dupperne & har fokus (& ønske) på kommunikation. Tilpasning, fleksibilitet & nysgerrighed — ligesom vi kan have en mere kontakt med vores søskende, naboer, skole eller lokalmiljø disse dage (lokalmiljø kan også være et internetfora eller andre grupperinger, der mødes via SoMe).

• Alt i alt bringer disse forbindelser aktivitet, rastløshed, menneskemøder samt en masse(!!!) aftaler, interaktioner, forbindelser, møder, aktiviteter, mm. Ligesom nye informationer, idéer, omstændigheder, planer, udvekslinger, etc, opstår & er noget vi skal forholde os til.

• Planer, rejser, trafik & kommunikation kan altså skifte eller blive afbrudt lidt abrupt disse dage, men hvis man dobbelttjekker sin kalender/tog/flytider burde det gå godt, men vær obs på at denne transit kan minde en smule om Merkur Retrograd også mht at huske at backe op & generelt tage sine forholdsregler med at misforstå kommunikation eller komme til at ødelægge elektronik! 🔭🔬📡📺💡🚀 Må opfindelserne & kreativiteten være med jer 🙏

Billedet er et digital artwork af nulevende kunstner Yumikrum.

} Solen ● Neptun {

[ Solen 20° i Skorpionen 🔺️Neptun Rx 20° i Fisken 12. november, kl. 17.23 ]

• Som jeg skrev i begyndelsen af måneden har november en mere drømmende stemning over sig i år end den plejer, det skyldes bl.a. at den i år er en univesel 7’er måned, der dermed er gennemsyret af blide toner, fantasi & en underlæggende drømmende fornemmelse, der dog også kalder på visdom, indsigt, introspektion & alenetid. Men det handler nu også om Neptun & (et af) Solens årlige møder med ham, nemlig den anden trigon, der varsler at hans årlige retrograd periode snart ophører.

• Hvert år står Solen i trigon til Neptun to gange — og disse år, mens Neptun står i eget rige, Fisken (2012-2025), falder de to trigoner hver sommer under Krebsens sæson & hvert efterår under Skorpionens sæson. Det betyder, at vi har mulighed for at forbinde os med vores højeste idealer & drømme under Krebsen sensitivitet & Skorpionens dybde. At forbindelsen foregår mens begge himmellegemer står i Vandtegn giver os et hint om, at dette handler om at møde os selv & de dybeste følelser eller fineste fornemmelser.

• Her har vi den anden trigon i år & selvom der er sket så meget på himlen de seneste par uger, har den faktisk allerede været aktiv i nogen tid. Helt præcist begyndte Solens kontakt til Neptun at melde sin ankomst allerede 4. november — så selvom de først mødte hinanden i eksakt aspekt i 20° 12. november, så har de fleste nok kunnet mærke deres forbindelse i nogen tid.

• At Sol●Neptun forbindelsen er aktiv så længe skyldes selvfølgelig at Neptun stort set ikke flytter sig & vi derfor er nødt til at vente på, at Solen stødt og roligt bevæger sig ud af den oceaniske herskers favntag. Det betyder, at vi vil have glæde af denne transit helt indtil om aftenen d. 21 & at denne dybe vandtegnsforbindelse først slipper os, når vi går over tærsklen til Skyttens visionære & sandhedssøgende ildsæson.

• Men hvad betyder det så, at næsten hele Skorpionens sæson har været gennemsyret af dette positive Neptunaspekt, der har ligget som blide & forførende undersøiske undertoner i vores allesammens bevidsthed? Det betyder at vores ellers så insisterende, kritiske, dybdegående & forvandlende sæson, der ærer sandhed, at kløve de flaske masker, afdækkelse af tabu, kontrol, hemmeligheder & løgn disse år har en meget mere drømmende & romantisk, og måske endda asketisk fornemmelse.

• Mens Neptun står i sig eget tegn, Fiskene, de kommende år, er hans mission at vække os spirituelt & medmenneskeligt fra vores dybe slumren — her kan vi ikke længere forlade os på familiens trivsel & lune arne — vi er nødt til at inddrage Fiskens bredere perspektiv & se alt i et fællesmenneskeligt lys. Det er i grunden en smuk forbindelse, hvor vi har den helt nære følelsesmæssige tilknytning i Krebsen & den helt store universelle kærlighed i Fisken, der skal harmonere & finde balance netop nu.

• & hvilken indsigt! Neptun er en mesterlig budbringer af perspektiver, dybde, forståelse & medfølelse — men også af fantasi, drømmebilleder, kreativitet, illusioner, foregøglede sandheder & røgslør. Han skyr med andre ord ingen midler, når han skal illustrere for os, at vi alle hænger sammen i vores bevidstheder på tværs af tid, dimensioner & rum — & han luller os gerne ud af tankerne om, at det eneste, der betyder noget er livets intense insisteren på bevægelse & udvikling — som vi kan have en tendens til at fokusere på under Skorpionens sæson. Han giver os nye følelsesmæssige oplevelser ved at opløse grænserne imellem os & vores medmennesker, imellem vores opfattelser om normer & normalitet samt fantasi & realiteter, så vi også nogle gange bare kan *være* uden at skulle ændre, forvandle eller transformere noget som helst.

• Netop derfor kan det også have været frygteligt svært for os at få noget konkret fra hånden de seneste par uger; der er sikkert nogle, der har haft lyst til at give pokker i forpligtelser, fysisk arbejde & praktikaliteter & bare drømme sig væk i sine kreative projekter, nye, spændende drømme for & om fremtiden — eller måske en intens hemmelig forelskelse. Og det er sandt, at denne tid ikke er den mest oplagte knoklesæson (heller ikke selvom Mars er medhersker & i år står i tegnet), det er langt mere en integrerende & strategisk energi, der viser os, at vi skal lægge vores planer grundigt & først slå til, når den helt rigtige lejlighed byder sig. Dette aspekt & novembers blide 7’er energi viser os dog i år, at det er oplagt periode til sjælearbejde & at undersøge sig selv med henblik på nye & dybe indsigter.

• Pt. er Neptun stadig i sin retrogradfase, hvilket betyder, at hans trolddomskraft & fortrylleri heldigvis ikke har helt den samme forblindende effekt på os — så vi når ikke at forsvinde helt ind i en parallel verden, hvor vi uvilligt får opløst vores nuværende univers. Tværtimod vil vi have rige muligheder for at komme i kontakt med vores egen dybere sandhed.

• Under denne transit giver det derfor gode muligheder for at se os selv klart & forstå, hvor det er, vi (når han er ret) stikker os selv blår i øjnene & bilder os ting ind. Det bliver med andre ord sværere for os at ignorere områder i vores liv, hvor vi gør os mindre, disrespekterer os selv i forsøget på at elske andre (blindt) eller decideret lukker øjnene for misbrug, overforbrug, uholdbare situationer; etc.

• Disse indblik skyldes, at sløret imellem drøm & virkelighed letter en smule under Neptuns retrograd & derfor bliver realiteterne mere skarpe i konturerne, hvilket forstærkes af Skorpionens dybdeborende røntgenblik. Dette gør det muligt for os at stoppe op, vurdere situationerne & begynde at handle på vores drømme fremfor bare at drømme om dem — & hvis man ikke orker at handle endnu, kan man beslutte, hvordan man vil handle fremover, for det er som sagt strategiens sæson.

• Tilsvarende har vi en mere direkte forbindelse imellem vores væsenskerne/ identitetsfølelse & vores idealer disse dage & det gør det lettere at tænke klart, se klart & forsigtigt (men med optimismen & heldet i behold) planlægge fremtiden & i det lys, bliver det netop synligt for os, hvad der i sandhed betyder noget for os — & hvad der egentlig ikke gør!

• Denne transit højner altså ikke bare vores forbindelse opad & udad — jo ganske vist mærker vi andre mennesker, stemninger & vores omgivelser langt tydeligere disse dage — men der er også fabelagtige muligheder for at forbinde (eller genforbinde) os med os selv (skulle vi føle, at vi havde mistet den kontakt). Det fine ved Sol●Neptun forbindelser er, at vi har en god blanding imellem forståelsen af vores individualitet, behov & livsopretholdelsesdriften (Solen) samt vores næstekærlige, altruistiske, (til tider selvopofrende) fællesskabsfølelse (Neptun).

• Selvfølgelig er det en balance, der skal opnås — hvor vi ikke bruger de højere idealer eller Neptuns trylleslør til at manipulere eller påvirke andre mennesker for vores eget ego’s vindings skyld (som især kan være en skygge for den umodne Skorpion energi) — men vi skal heller ikke i den helt modsatte grøft, hvor vi er villige til at ofre vores velbefindende, tilsidesætte vores jordiske behov for at frelse, skabe eller forvandle menneskene eller verden omkring os. Nej, her skal vi tilgodese både kroppen & sjælens behov — vores personlige & gruppens interesser.

• Er man allerede i tillid, tilgivelse & fred med sig selv, kan der blomstre den smukkeste & dybeste kreativitet ud af os under denne forbindelse. Neptun har det med at spille på nogle af sjælens dybeste strenge, & det kan være umådeligt smukt & rørende. Disse dage kan vi især opleve, at der åbner sig en hemmelig port ind til et helt andet verden; et univers hvor alt er muligt, alt kan lade sig gøre & alt er i fred & coeksisterer i kærlighed. Det er oftest det kunst kan gøre ved os, hvis vi tør lade os overvælde af Neptuns fortryllende energier. Her kan vi smykke & svøbe os i ømhed & længsel efter det sublimes overjordiske & næsten ubærlige skønhed & melankoli.

..
..
Billedet er af Edward Okun (1872-1945) & hedder “Self-portrait with the Sicilian pomegranates”, 1901.

} 11.11 ● Portalen {

• Ligesom sommeren hvert år har d. 8.8, også kendt som Lions Gate, har efteråret d. 11.11 — Portalen til kilden.

• Blandt mange spirituelle traditioner er denne dato særlig stærk & betydningsfuld. I år er selvfølgelig ikke en undtagelse. Numerologisk set er 11, jf. den Pythagoraske numerologi, et mestertal, der ikke reduceres til sin sum, 2. (Gælder for alle dobbelte talt i denne numerologiske tradition, dvs. 22, 33, etc. Disse tal går også undertiden under navnet Engletal, fordi de vibrerer særligt stærkt & siges at kommunikere direkte til os.)

• 11.11 danner en søjleport til alt det hinsides & fungerer derved som en manifestationsportal, hvor vi kollektivt har fri adgang til den oprindelige, guddommelige skaberkraft vi alle kommer af. Også kendt som Universet, Kosmos, Kilden, Gudinden eller Gud — eller hvad end man nu foretrækker. Hvad end man holder af at kalde denne livskraft er underordnet, det væsentlige er, at der er en åbning opadtil — eller indadtil (alt efter om man tror på at kilden eksisterer inde i os eller rundt om os).

• I dag bliver vi bedt om fokus. Vi må lytte til vores sjæls kald; det inderste, vores indre sandhed — & vi må åbne os; vores hjerte, samt de parader vi almindeligvis har oppe, der holder verden ude (også mange gode ting).

• 1-tallet symboliserer et ny begyndelse, ny momentum, handling, bevægelse & nye begyndelser. Jeg tænker altid 1-tallet som manifestationen, der krystalliseres eller et lyn, der slår ned. Ren energi, klarhed, retning & et mål. For dem, der interesserer sig for Tarot kan kortet Magikeren give lidt nuancer på dette tal også. Manifestation er udgangspunktet for alt vi kalder *magi*.

• Når dette tal repræsenteres 4 gange giver det en særlig kraft, ekstra momentum, kunne vi sige; et slags kraftfelt af lys, klarhed & muligheder. Vi kan føle os hyper-nærværende under dette fænomen, men måske også opleve stor lykke & momentvis at tiden føles opløst. Enhver indre tærskel vi træder over i dag vil lede os til kernen, hvis vi tør overgive os! (Der vil være nogen, der ikke er et så let sted i deres liv & for dem, kan denne dag godt føles ekstra intens eller tung. Vid, at det ikke er fordi du er forkert eller gal på den, men se det mere som et signal om at din indre kontakt til det højere kalder på dig. Når vi er langt fra vores kerne, oplever vi lidelse. Alle de negative følelser eller tanker, som man kan gå igennem, er nogle gange nødvendige, for at vi kan frigive *årsagerne* til, at de er der. Nogle gange giver det mening at mærke smerten & bekymre sig til bunds. [ Husk at man altid kan søge hjælp, hvis man har brug for det! ]

• Hvert år åbnes denne portal indtil et nyt tema. Dette år er det 1+1+1+1+2+0+2+1 = 9. Et rent 9-tal, der aktiverer selvstændighed, mod, ejerskab & lederevner! Vi følger dermed op på sidste års karmiske 8’er portal, hvor vi arbejdede os igennem energien fra 2019’s portal med den voldsomme & transformerende 16/7-vibration, der skaber store brud & tab på vejen til en indre oplysning, som vi så i løbet af 2020 & nu her i 2021 har måttet forstå & lære at balancere. Tog vi ansvaret på os med det rene 8-tal & Saturns arbejdsomme, stræbsomme & ambitiøse frekvens i 2020, der hjalp os med at få øje på vores forpligtelser, ansvar + den evige gentagelse & det regnskab — samt de fysiske begrænsninger — vi skal gøre op. Så mærker vi nu en bevægelse imod at level op & afslutte de processer. Energien er højaktiv i dag & der er meget visdom, der gerne vil vækkes i os nu, hvis vi lader det. Men energien kan ligeså vel handle om ubalancer eller nogle regnskaber, der skal afregnes. Alt dette skal vi i 2022 følge op med handling, der initieres af det Mars drevne 9tal, hvis energi vi mærker enormt kraftigt i dag. Derfor er det ikke underligt, hvis de seneste dage er blevet særligt konfronteret med gamle ukonstruktive mønstre, der springer frem for at blive afviklet. 11.11-energien viser os nemlig en dyb indre, iboende visdom, der findes i os alle & som kalder på at blive vækket & anvendt. Vi har med andre ord evnerne til at *se* os selv klart nu & for alvor forvandle vores situationer & mønstre. Det kan være frygteligt nedbøjende & smertefuldt, men 9tallet viser os, at bag sorgen & vreden er der en utrolig sejrsstyrke, som vil skinne sit klare & kærlige lys på os, tør vi tage ansvaret på os.

• Hvert år d. 11/11 er der meget kraftige energier på spil & derfor vil være godt at være åben overfor overraskelser i dag & egentlig hele ugen ud. Dette er tiden for sjælens alkymi, hvor vi omdanner alle de tunge grundstoffer (følelser & oplevelser) til guld (visdom & kærlige erfaringer).

• Men det betyder selvfølgelig også, vi skal også huske at hvile vores legeme & sind rigeligt disse dage & gerne igennem at nyde naturen & dens ro. At være ude i den kolde, klare luft vil være en god måde at få den fred i sindet, man kan trænge til, når nu vores underbevidsthed er fordybet i denne kontinuerte, inspirerende samtale med kilden i dag.

• Fulgte du mig allerede i efteråret ’20 & udførte du dengang følgende ritual, giver det mening at tage din ønskeseddel frem & se, hvad du (ubevidst) har manifesteret i løbet af det sidste år; hvad er gået i opfyldelse? & hvad er gået i opfyldelse på en anden måde end du forestillede dig? (Og fik du noget bedre end det du havde inviteret ind — eller fik du noget lignende, du ikke var helt tilfreds med? Vores manifestationer belønner eller straffer os ikke, men de viser os, hvor veltilpas vores selvværd & selvfølelse er med vores mål & drømme, og hvor vi kunne lære noget, ved at træne disse sider yderligere) — eller er der nogle ønsker, du gerne vil aktivere igen i 2022?

• I dag er altså en  o p l a g t  dag at tænke lidt over, hvad du ønsker dig af dit liv det kommende år. At lave et lille manifestationsritual kl. 11.11 (23.11 eller 01.11) hvor du frit skriver ud i en køre (friskrivning) i 11 minutter. Dernæst læser du, hvad du har skrevet & koger dine ønsker ned til nogle korte, konkrete punkter. Så undersøger du, om nogle af disse er overlappende eller om formuleringen kan blive endnu mere præcis.

• Når alt det er gjort, sætter du dig med et lys & mediterer, mens du kigger på flammen. Du mærker, hvordan det vil føles, når dine ønsker kommer dig imøde i løbet af det nye år. Alt efter temperament kan man brænde alt man har skrevet — også de små punkter, man er endt med at ville manifestere; én efter én. Jeg anbefaler dog at man beholder en kopi af sine ønsker, så man kan læse dem til næste år på denne dag & at man husker at behandle ild med respekt🙏

• November, årets 11. måned, deles af Skorpionen & Skytten. Bemærk at begge tegns forbogstav er S. S’et der er den snoede sti, der udfolder sig foran os, mens vi går. Stien, der forandrer sig; som kræver vores fokus & en hvis fleksibilitet! S’ets flydende bevægelse kræver, at vi er opmærksomme, ligesom 11.11. S er det vestlige alfabets 19. bogstav, hvis rod også er 1. 1+9=10=1.

• I dag inviterer os altså til at åbne vores horisonter, vores nysgerrighed, vores bevidsthed. Vi inviteres til at vågne & møde det uventede. En ny årvågenhed kan manifesteres idet vi genstarter vores tilgang til livet i dag. Kilden er ren, pulserende idé-potentiale, der blot venter på, at vi former det i vores eget billede! Ud af kildens evige, ukendte rum, kan vi så et kim & lade det spire i vores eget lille væsens hulrum. Et frø, der kan gro & vokse sig stort & skinne på verden! 🌱

• Alle disse 1-taller giver selvfølgelig også summen 2, hvis vi kigger til den Kaldæiske tradition. & så kunne man spekulere lidt over hvad denne mængde dobbelt 2 dog vil os, nu hvor vi befinder os i slutningen af 2021 & på brinken af 2022. 22 er mesterbyggeren også kendt som Fredens Arkitekt og viser os at vi kan skabe healing, harmoni, sameksistens, samhørighed & samarbejde. Ja, faktisk alle ord, der begynder med sam- eller co- er 22 ord. 20/20 giver os klarsyn eller *perfekt vision*, mens 20/2 tilbyder kærlighed, harmoni & fred. Og mon ikke vi har brug for lidt mere af det på verdens plan 🙏 Heldigvis bliver 2022 et meget blidere 6’er år, som vil vise os en hel del om at elske, samt at dele igennem nogle smukke møder mellem Mars, Venus & Jupiter.

Alle billeder er af Hilma af Klint (1862-1944)
Billede 1) hedder “Altarpiece, No. 1, Group X”, men kendes også under navnet rainbow-hued stairway to the heavens.
Billede 2) hedder “The Swan, No. 9, Group IX/SUW”
Billede 3) hedder The Dove, No. 05, Group IX/UW, No. 29, 1915
Billede 4) hedder “The Swan, No. 21, Group IX/SUW”, 1915
Billede 5) hedder
Billede 6) hedder

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0