} Merkur ● Neptun {

9 januar, 2024

[ Merkur i 25° i Skytten i kvadrat til Neptun i 25° i Fisken, 9. januar kl. 02.24 ] • Dette er tredje & sidste gang vi denne vinter oplever Merkur danne kvadrat til Neptun fra Skyttens visionære, målrettede, påståelige & akademiske ildtegn til Fiskens kollektive, næstekærlige, men også opløsende, religiøse & lidende vandtegn. Under deres første møde under Skyttens sæson, mens Neptun stadig var retrograd & raserede de indre, kollektive vande (27. november), blev vi introduceret til en tematik, der senere skulle folde sig ud under Merkur retrograd, da kommunikations bevingede lille stenplanets retræte igennem først Stenbukken & dernæst Skyttens tegn skulle vise os noget omkring vores tidligere måske mere hykleriske tilgange til lidelse, retfærdighed & nødvendighed. • Denne tematik blev genbesøgt under KrebseFuldmånen 27. december (nu under Stenbukkens pragmatiske & ansvarsbevidste sæson), nu med Merkur retrograd & Neptun retvendt, for ligesom at sætte fokus på hidtil usete & måske ignorante forestillinger om det kollektive, nu med vores bevidsthed rettet mod os selv & vores egne “domme” & “selvretfærdighed”. • I dag; en hel Merkur retrograd proces senere, er vi nu (formentlig) blevet klogere på mødet mellem Skyttens vision & Fiskens intuition. Det er egentlig et ganske smukt møde (de to tegn Jupiter tidligere begge herskede over, før Neptun erstattede ham, som moderne hersker for Fiskene) — begge tegn er intuitionens tegn. Skyttens læring går fra at erkende, at intellektet & den akademiske, filosofiske, religiøse tankegang, kun i nogen omfang kan anvendes til at opstille kollektive dogmer for ideelle […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Farvel • 20 • 23 {

31 december, 2023

• Det seneste år har været vildt på alle måder. Både for mig personligt ~ men også for verden. Da jeg sidste år skrev om 2023’s spirituelle, fællesmenneskelige, kollektive 7’er vibration, havde jeg på ingen måde forestillet mig at jeg 1) skulle implementere healing i min praksis som behandler eller 2) at årets Neptun-præg ville bringe så meget kollektiv lidelse, og at vores horisonter skulle udvides igennem fællesmenneskelig smerte, politisk/religiøs/værdimæssige kontraster, samt mangel på indlevelse, medicin & bedøvelse (alt sammen noget Neptun hersker over). • Jeg havde dog forestillet mig en forværring af klimasituationen & nye, træls vejrfænomener, der involverede vand (Neptun i Fisken under egen årsenergi). Jeg havde forestillet mig en opløsning/dekonstruktion af vores bevidsthed/opfattelser af magtstrukturer (Saturn i Fisken) & en mulighed for at forbinde os med vores klode ved reelt at sanse livets frodighed igennem den indfødtes genkendelse & kærlighed til det landskab man selv er vokset ud af (Jupiter i Tyren). • Jeg havde også med betænkelighed reflekteret over Måneknudeaksens tegnskifte i sommer, og frygtet krig/masse panik eller ængstelse. • Men jeg selvfølgelig ikke forestillet mig et så brutalt folkemord eller en konsekvent undergravning af de demokratiske principper. Jeg havde heller ikke forestillet mig angste europæiske regeringer, vilde, langsigtede aftaler om fremmede soldater på skandinavisk jord & ej heller besynderlige våbenkøb eller statsstøtte til en massakre. • Jeg havde heller ikke forestillet mig, at det i år skulle lykkes rent faktisk at forblive gravid efter en lang række spontane aborter. Livet er så forunderligt ~ og […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus • i • Skytten • pt. I {

29 december, 2023

[ I transit: 29. december, kl. 21.13, 2023 — 23. januar, kl. 09.39, 2024 ] • Når Venus her til eftermiddag slipper de karmiske læringer & lænker i Skorpionens dybdepsykologiske vande, træder hun ind i Skyttens dynamiske, idealistiske & optimistiske tegn. Noget af den tunge, intensitet der har holdt os til ilden de sidste 3 […]

} Mars ● Neptun {

29 december, 2023

[ Mars 25° i Skytten i kvadrat til Neptun i 25° i Fisken, 28. december kl. 23.15 ] • Selvom Merkur & Mars befinder sig i den optimistiske Skytte, kan de seneste dage godt have føltes som et lavpunkt. Det skyldes at de begge danner kvadrat til Neptun; her til aften mødes Mars & han *endelig* eksakt i det aktive & konfliktende aspektet, som de har nærmet sig de sidste 2 uger. Denne forbindelse, forstærket af Mars konjunktion med Merkur Retrograd (sammen med Venus tiltagende kvadrat til Saturn) har ligget som en underliggende strøm de seneste 12 dage & bedt os om at reflektere over vores energiressourcer & hvordan vi egentlig bruger dem. • Det skyldes at utilstrækkelighed er en generel grundfølelse, når disse to sejlivede herrer mødes & det giver mening da handlekraften, ærgerrigheden & begærets planet, Mars, bliver kuet af realitetssansens, drømmesynene & det grænseløses planet, Neptun — især når Mars er lidt på udebane i den bevægelige & omskiftelige Skytte, mens Neptun står stærkt på egne bølgekamme i Fiskens oceaniske & opløsende rige. • Når de to herrer mødes i kvadrat oplever vi oftest at føle os drænede, udmattende & ængstelige — påvirkningen har været kraftigst de seneste dage & er det til & med i aften, hvor bølgen endelig bryder & energien tipper over i aftagende bevægelse. Men særligt sensitive mennesker vil dog opleve forbindelsen helt til 8. januar, hvor aspektet endelig slipper (vi ser dog en gentagelse af det til sommer med omvendte fortegn, da […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • Rx ● Neptun {

29 december, 2023

[ Merkur i 25° i Skytten i kvadrat til Neptun i 25° i Fisken, 27. december kl. 08.42 ] • Når tænkningen, fornuften & vores rationelle sind står i konfliktende aspekt til vores ønskedrømme, idealer, forestillinger & utopia er det klart, at vi kan føle os ved siden af os selv — for hvad er egentlig virkeligt? Almindeligvis forvrænger denne transit vores perception, så oplevelser, aftaler & udvekslinger kan opfattes vidt forskelligt af de deltagende parter, hvilket forvirrer & komplicerer kommunikation, samvær, aftaler & ikke mindst handler. Hvilket gælder alle former for udveksling. Klarhed er i grunden det, der mangler på alle planer, da Neptun slører vores sinds rationale med sine grumsede, fantasifulde vande. Vores sind kan opleves forvirrede, ufokuserede & tågede (hvilket forstærkes med Merkur i Skyttens videbegærlige, intellektuelle & horisontudvidende tegn, retrograd, i kvadrat til Neptun i sit eget tegn, Fiskene). • Derfor er det vigtigt at være rummelig & skabe ekstra tidslige margener til at rette op på misforståelser, miskommunikation, mangelfulde instruktioner & fejlfortolkninger. Står man i en situation, hvor man er nødt til at underskrive kontrakter eller andre lign juridiske dokumenter som ikke kan udskydes, kan det anbefales at have flere øjne på sagen, en ven eller måske professionel rådgivning. • Her under Merkur Retrograd kan vi opleve at blive dybt desillusionerede, især disse dage med kvadratet til Neptun, hvor hans undersøiske strømme er særligt stærke, nu hvor vi slipper de sidste dage af hans 7’er år. Måske er ting, situationer, aftaler eller relationer SLET IKKE […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Mars {

28 december, 2023

[ Merkur & Mars i konjunktion i 24° i Skytten, 28. december kl. 01.30 ] • Når Merkur & Mars mødes i konjunktion er der oftest meget fart over feltet. Vores tanker flyver afsted & vi har lyst til at gøre 1000 ting på én gang — hvilket forstærkes af Skyttens intellektuelle, mentale, hurtige, visionære karakter. Skytten tilhører også de bevægelige tegn, som Merkurs herskertegn (ja, faktisk er det Tvillingens modstående tegn) — mens den tilhører ildelementet, som Mars eget herskertegn, Vædderen. Begge planeter føler sig altså på en måde forstærket af velkendte omgivelser. • Vores tanker kredser under denne transit om idealer, visioner, fællesmenneskelige forestillinger, etik, moral, intellektets nuancer & vores evne til at organisere, se det store billede, skabe meningsfulde rammer & regler (jura) for alle mennesker, hvad end kultur, religion, tro eller politiske overbevisninger, de måtte have. Skytten elsker diversitet, eventyr, uudforskede egne, anderledes kulturer & skikke, samt at udvide sine horisonter & dele sine erfaringer med andre; lære fra sig & tale (ja, nogle gange prædike) om de store filosofiske tanker, erkendelser & fremhæve exceptionelle legemliggørelser af store idéer, opfindelser & vidtrækkende systemer eller værdier. • Med Mars & Merkurs tilgange, dagligdagens opfattelser & hvordan vi omdanner disse idéer til handlinger, kan denne transit være en ganske progressiv, nyskabende & aktivistisk transit! Her kan vi bruge Merkurs omstillingsparathed & nysgerrighed, samt Mars stædighed, vrede, vilje & utilfredshed til at få handlet på nogle af de større visioner — eller måske endda vores intuition; Når Skytten tør […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Fuldmåne • optakt {

27 december, 2023

[ Solen i 4° i Stenbukken i opposition til Månen i 4° i Krebsen, 27. december kl. 01.39 ] • Nattens Fuldmåne finder sted i Krebsens kardinale Urmoderenergi & har kunnet mærkes siden i går eftermiddag, hvor hun skiftede ind i tegnet. Dette er årets allersidste Fuldmåne — & en potent & transformerende én. 2023 […]

} Venus ● Neptun {

26 december, 2023

[ Venus i 25° i Skorpionen i trigon til Neptun i 25° i Fisken, 25. december kl. 18.14 ] • I morges tidlig så vi Venus & Neptun mødes i den blide, gnidningsfri trigon-forbindelse fra de to søstervandtegn Skorpionen & Fisken i hhv hver deres 22. grad. Dette aspekt fylder os op med kreativitet, skønhed, fantasi & drømmerier &, selvom det er et meget positivt møde, kan det gøre os lidt virkelighedsfjerne, da vi kan få lyst til bare at være i vores egen lille boble & sysle med det vi har lyst til. Dertil kan dette aspekt drille os, fordi vi måske ser mere optimistisk på problemstillinger end de egentlig kan bære. Her har vi disse dage heldigvis (kunne man fristes til at sige) et kvadrat til Saturn, der stod eksakt i for tre dage siden, som har den stik modsatte effekt; en tendens til at konfrontere os med de hængepartier vi har ignoreret eller set lidt for let på på det sidste). • Venus●Neptun giver en florlet, glitrende, skinnende, lyserød stjernetåge, hvor det næsten er umuligt at undgå romantik, hvis man er i selskab med én, der også har lune følelser imod denne forening. Vi bliver mere sensuelle & omsorgsfulde. Erotisk nydelse, Skorpionens kødelige begær, der kan mødes i næsten okkult forening, intimitet & dyb, dyb sjælelig forbindelse er mulig nu. • Denne drømmetåge Neptun generelt luller os ind i, giver os nu sine allerfineste kvaliteter i det forfinede & gnidningsfri trigonaspekt. Der kan dog godt blive så […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} De • 12 • Hellige • Sakramenter {

23 december, 2023

[ Fortsat ]• Her er de 12 hellige nætters sakramenter, der skal hviskes 3 gange lige inden sengetid fra natten d. 24. december. Man kan også forestille sig at man tænder et mentalt lys for hvert tankefrø — eller man kan tænde et faktisk lys, som jeg gør med min lysestage med 24 lys.Bemærk at der både er et tankefrø for Sjælens udvikling til natten d. 24/25 & et til sjælens, som står just herunder: 24.–25. December: Stenbukkens–nat~Jeg vier den ånd, der denne nat er født i mig, til tjeneste i kærlighedens ånd.(1. Sakramente: ”Arbejdet adler” – Måtte vort liv gennem arbejdets adel virke sakramentalt.) 25.–26. December: Vandbærerens–nat~I det kommende år skal mit sande hjem være i kærlighedens Helligdom. Jeg lover at lyde kærlighedens lov.(2. Sakramente: ”Dannelsen af folkefællesskab” – Måtte mit liv gennem arbejdet i mit folk virke sakramentalt.) 26.–27. December: Fiskens–nat~Jeg modtager min ret til at give kærlighed og husker, at jeg ingen ret fik til at fordre den – at jeg må ofre mig selv for verden.(3. Sakramente: ”Betragt arbejdet som en gudstjeneste”) – Måtte vort liv gennem arbejdets lovmæssighed blive gudstjeneste, blive sakramentalt. 27.–28. December: Vædderens–nat~Jeg er som en soldat i lysets hær, og lover ubrydeligt ikke at vige en hårsbred fra min sidemand. Jeg holder min plads.(4. Sakramente: ”Dannelsen af det nye menneske,” – Måtte mit liv gennem arbejdet på mig selv blive til gavn for hele menneskeheden.) 28.–29. December: Tyrens–nat~Jeg ved, at jeg påtager mig ansvaret for helheden – af egen fri vilje – […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernekigger Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Stenbukkens • Sæson {

21 december, 2023

[ 22. december kl 04.15 — 20. januar kl. 14.54 ] • Stenbukkens sæson er over os & den begynder i år med en Sol-Merkur konjunktion i 0 grader i tegnet! Før Merkur (som er retrograd) går tilbage ind i Skytten & Solen skrider fremad i Stenbukkens ambitiøse & konsekvensbevidst tegn. Solen skifter tegn just […]

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0