} Mars • stationerer • ret • pt. II {

11 januar, 2023

[ Mars retrograd: 25° i Tvillingen, 30. oktober 14.26 — 8° i Tvillingen, 12. januar kl. 21.55, 2023 ] • Nogle tror, at Mars retrograd er en periode, hvor vi ikke skal handle. Det er imidlertid ikke helt så enkelt; det er rigtigt, at vi kan opleve forsinkelser, at tingene ikke går som planlagt eller […]

} Merkur • Retrograd • pt. II {

3 januar, 2023

[ Merkur Retrograd i 24° i Stenbukken, 29. december kl. 10.32 — 8° i Stenbukken, 18. januar kl. 14.08 ] • Når Merkur er retrograd opmuntrer han os til at reflektere over hvordan vi tænker, kommunikerer & modtager (ikke mindst!) verden omkring os. Han ønsker at vise os, at vi sjældent er i stand til at se ting uden vores følelser & at vores idéer om klarhed, nøgtern finesse & objektivitet altid er farvet af vores paradigmer, & den måde vi har lært at tænke & anvende vores sind på. Derfor er det vigtigt at møde andre med ydmyghed & ikke antage, at man ved eller forstår, hvordan verden omkring en nødvendigvis virker. • Stenbukkens tematikker kredser omkring ambitioner, karriere, status, eftermæle, omdømme, planlægning, finanser, ressourcer, forædlingsprocesser, modning, ansvarsbevidsthed, sikkerhed samt personlige bedrifter & forfremmelser. Pålidelighed, pragmatiske tilgange & langtidsholdbare resultater & løsninger er typisk i højsædet, når Merkur, vores konkrete kommunikation & tankeprocesser, befinder sig i Stenbukken. Måske endda en smertlige rå & ærlig realistisk sans & konklusionsevne. Fejl, svagheder, huller i planen eller urealistiske forventninger eller tossede budgetter bliver udpeget & kritiseret med kolde, hårde realiteter. Her skal fundamentet, vores livs struktur/skelet være holdbart & stærkt, er det ikke det, skal det forstærkes, ombygges eller erstattes. • Med Merkur Retrograd er der et særligt fokus på vores sind, en mulighed for at gå andre veje & se de indre kringelkroge efter i sømmene, genbesøge, revurdere & undersøge vores indre processer, hvordan vores sind fungerer & udfolder sig samt […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} At • forstå • sine • Drømme • pt. II {

3 januar, 2023

• Drømmene vi drømmer (og vi drømmer ca. 6 drømme af forskellig varighed på 8,5 times søvn — medmindre vi har indtaget noget søvndepraverende) bruges formentlig (der forskes stadig meget i det) til at rydde op i vores hjernes signaler, som når du genstarter din computer for at rydde dens RAM, så den igen kan virke med sin optimale processorkraft. Bliver vi forhindret i at sove — både at drømme under REM(Rapid Eye Movement)-søvn, men også at komme helt ned i den dybe Delta-søvn, så vil vi på sigt begynde at drømme, mens vi er vågne, hallucinere eller opleve kognitiv interferens i fht realitetssans, virkelighedsopfattelsen, hormon- & signalstof udskilning, samt vores mentale helbred, mm. Søvn er altså livsnødvendigt for at vi kan fungere — & ligeså er drømmene formentlig. Vi drømmer ca. en 1/12-del af vores inkarnerede liv & derfor må man antage, at det har en stor betydning for vores organisme & dens trivsel. • Da drømmene taler i et symbolsprog, hvor beskeder camoufleres som noget andet, tillader det os at komme i kontakt med nogle af de dybeste sider af os selv — sider vi har undertrykt i løbet af vores liv, fordi der stod en anden (et levende menneske) på den plads. Det kunne fx være Faderrollen. Når vi fødes er alle sider i os aktive eller åbne & i løbet af vores opvækst tilsidesætter vi de personlighedsdele, der tilsyneladende allerede er optaget af andre — eller udskammes af vores samfund. Derfor fortrænger det lille barn fx, […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} At • forstå • sine • Drømme • pt. I {

3 januar, 2023

• Vi nærmer os afslutningen af De 24 Hellige nætter & det Juleritual, jeg har delt med jer, den seneste tid. Vi har undersøgt potentialerne & bedt om højere guidance først for vores personlige udvikling de første 12 dage op til Jul — og dernæst for vores sjælelige udvikling, de 12 dage efter Jul. Selvom man kan argumentere for, at disse to — altså vores personlige & sjælelige — sider, er det samme eller overlappende, definerer jeg det som, at den personlige udvikling handler om erfaring, modenhed & selvtillid; at udvikle de egenskaber, evner & færdigheder vi har anlæg for i dette liv. Det gør vi, fx, ved at træde lidt udenfor vores komfortzone hver dag & gå efter vores drømme (de visionære, ikke de natlige), fremfor at leve efter andres definerede rytmer eller gemme os bag normer som høflighed, jantelov, etc. • Den sjælelige udvikling derimod handler om en bevægelse vores bagvedliggende ånd gennemlever i løbet af en række liv; en slags sjæle-forfinelse, hvor vores sjæl lærer om at være et menneske med sorger, glæder, ansvar, konsekvenser samt årsag/virkning på det jordiske plan, der altså sliber eller forædler vores højere væsen. Hvert liv har et udviklingspotentiale vi kan indfri — eller gemme til næste liv, det afgør de valg vi træffer. Denne udvikling i enhver inkarnation handler om selvværd; at mærke ind i, hvem du i sandhed er & leve ud fra din inderste autenticitet & visheden om, at du er værdig, fuldkommen & velkommen her i verden: og […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Farvel • 20 • 22 {

31 december, 2022

• 2022 har været endnu et af de der år, hvor de sidste seks måneder er spurtet afsted. På nogle måder minder det lidt om slutningen af 2020, hvor vi så Mars Retrograd i Vædderen, der under lockdown gav os allesammen kløe i skinnebenene af uro & utålmodighed. I år har det sidste halve år været præget af Mars preskygge-fase & så retrograd fra oktober af i Tvillingens hvirvlende, drillende & urolige tegn. Det har givet rigtig mange tanker & overvejelser, men også refleksioner omkring hvordan vi egentlig forstår os selv, verden, vores evne til at formidle & hvorfor vi *formidler* kollektivt/kulturelt, som vi gør. • Efteråret var også lidt hårdt på andre måder, da vi så den sidste etape af formørkelserne på ressource-aksen, hvor Måneknuderne står i hhv Tyren & Skorpionens tegn for værdier, talenter & midler. • Men især den seneste måned har været vild efter Solen, Merkur & Venus gik i Skytten og dannede opposition til Mars, der i forvejen har utrolig travlt i vores kollektive sind. Personligt forstår jeg slet ikke hvor tiden er blevet af. Jeg havde planlagt så mange opslag, som ikke nåede at blive færdige fordi livet & energierne simpelthen bare har drevet os fremad + tusind kaotiske ting i det virkelige liv, der simultant insisterende på at blive taget hånd om! Og med den lille karavane, der senere entrerede Stenbukken, har sørget for at det er de praktiske gøremål, der har været i fokus; gerne dem, der tegner de store linjer op, […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernekigger Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • Retrograd • pt. I {

29 december, 2022

[ Merkur Retrograd i 24° i Stenbukken, 29. december kl. 10.32 — 8° i Stenbukken, 18. januar kl. 14.08 ] • Merkur, den hurtigste planet i vores Solsystem, også kendt som Hermes i den græske mytologi, hersker over al information, data- indsamling & opbevaring, samt trafik, handel & kommunikation. Dvs alt, der kan udveksles; information, pakker, breve, beskeder, etc. Han bestrider & bestemmer over alle former for afsendelse & modtagelse ( — & man forstår pludselig hvorfor både tyve & købmænd bad så dedikeret til ham i sin tid). Dette er også årsagen til at Merkurs retrograd-perioder oftest er frygtet i populærastrologien. Fordi store dele af vores samfund bygger på digital udveksling af penge, varer, værdipapirer, kontrakter, beskeder, ord & følelser — kan det føles uoverskueligt, hvis noget forkludres, bliver misforstået, sendt til de forkerte, kikser eller ender i spamfilteret. • Det er da også sandt, at vi kan miste data, at elektronisk udstyr kan drille eller gå i stykker & at breve eller pakker kan forsvinde hos postvæsenet, etc. Men denne baglæns bevægelse handler imidlertid ikke om at genere eller drille os; TVÆRTIMOD vil Merkur gerne udvide vores horisont & vise os, hvordan kommunikationsstrømmene pludselig løber en anden, tidligere skjult vej. Livet er ikke altid højt solskin & 100 km/t; nogle gange er det regnvejr & en punkteret cykel. Denne vekselvirkning imellem den handlende, udadvendte energi & den modtagende, indadvendte energi er en nødvendig bevægelse, minder han os om. Aktivitet er altid fulgt af en hvileperiode & vice versa […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • stationerer • Retrograd {

29 december, 2022

[ Merkur Retrograd i Stenbukken (24°) 29. december kl. 10.32 — Stenbukken (8°8′) 18. januar kl. 14.08 ] • Vi har haft nogle travle dage den seneste uge & for at gøre forvirringen større her optil årsskiftet, så stationerer Merkur retrograd i dag, torsdag, & begynder sine 20 dages baglæns snurren i Stenbukkens ansvarsbevidste, fysisk fortættede & begrænsende tegn. • Når Merkur skifter retning, mærker vi det i vores kommunikationsstrøm & derfor kan overgangsdagene føles særligt intense & besværlige (det vil altså sige fra tirsdag aften) — ligesom hvis man har rørt i én retning i en gryde med vand & så skifter til modsat omrøring. De krusninger, der opstår i vandet, er de samme vi kan opleve energetisk i vores flow & kollektivt i vores trafik, kommunikation, interaktioner, udvekslinger, etc. • Merkur begyndte teknisk set sin retrograd-periode allerede 12. december, da han gik ind i det man kalder pre-skyggefasen (de grader Merkur senere vil genbesøge 2 gange; først baglæns & så forlæns igen). Dengang stod han i 8° i Stenbukken (hvor han igen vil stå 18. januar). Den periode siden d. 12/12 kan altså have givet os nogle fingerprej om, hvad den kommende retrograd vil handle os for os hver især. • Under Pre-skyggen får vi en snært af de temaer, der vil være aktive under selve Retrogradperioden. Ting, mennesker, begivenheder eller steder, der kan have tjent deres formål, bliver synlige for os — ligesom områder, der kræver gentænkning, fornyelse, omstrukturering, etc træder frem. Tilsvarende kan vi komme i […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus ● Neptun {

29 december, 2022

[ Venus 22° i Stenbukken i sekstil til Neptun 22° i Fisken, 28. december kl. 09.31 ] • Selvom det har været en travlt & begivenhedsrig uge, så ser vi mange milde & ganske magiske forbindelser på himlen disse dage, der kan virke som balsam for et træt & udmattet julehjerte. Dette er en påmindelse om også at mindes & huske de gode ting, alt dét der fungerer & det vi VIRKELIG kan glædes over, som oftest har det med at blive henvist til baggrunden eller måske endda kulisserne i et travlt liv med højt tempo, mange uforudsigelige skift & bekymringer. • Først (i søndags) så vi nemlig Merkur danne et opbyggende & bevidstgørende sekstilaspekt til Fiskenes hersker Neptun — og derefter; her i dag (onsdag) følger Venus efter, da de to nærmer sig konjunktion i Stenbukkens 24. grad. Læs om Neptun-Merkur her. • Neptun er ubetinget, universel kærlighed, medfølelse, empati, tjenestvillighed, kreativitet, idealer & forestillingsevne. I sin skygge kan han være grænseoverskridende, opløsende, nedbrydende, smittende, blind hengivenhed, virkelighedsflugt, at drukne sig i (indsæt selv i hvad), eskapisme, virkelighedsfjernhed & at drømme sig væk i/til andre verdener. • Fiskens transgressive, indadvendte blidhed tilføjer yderligere til den introverte energi, mens Venus påvirkning viser os, at vores egne værdier, blidhed & overgivelse, spiller en stor rolle i dette møde. Vi kan altså alle have en følelse af at vores værdisæt & adfærd er under lup, at vi er sårbare, at folk kigger lige igennem os, & at vi bliver observeret (fx igennem […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Neptun {

27 december, 2022

[ Merkur i 22° i Stenbukken i sekstil til Neptun i 22° i Fisken, 25. december kl. 02.16 ] • Den anden årlige sekstil-forbindelse mellem rationalet, kommunikationen & den vågne bevidstheds planet, Merkur, & drømmene, idealerne, visionerne & næstekærlighedens planet, Neptun, stod eksakt i forgårs & giver disse dage en drømmende kreativitet. Dette forstærkes yderligere af Fiskenes kreative, tryllebindende, overjordiske fantasifuldhed, hvor Neptun står, mens Stenbukkens pragmatiske, fornuftige, ansvarsbevidste & langsigtede energi farver Merkurs’ ellers så livlige & legende udtryk. • Når Merkur & Neptun mødes mellem Stenbukken & Fiskene er det muligt for os at forstå, hvad der kræves af os, for at virkeliggøre vores drømme — & Stenbukken ønsker også for os, at vi sætter os ind i forholdene & nødvendighederne, så vi på den lange bane kan gennemføre & virkeliggøre vores forestillinger & idealer. Aspektet er aktivt i næsten 20 dage (19/12-7/1), da Merkur stationerer retrograd d. 29. december & bevæger sig baglæns ind i sekstilen igen & dermed fastholder denne potente kanal udsædvanligt længe. (Ligesom vi vil se den genaktiveret, når han går ret igen i midten af januar i 2023). • Dette møde er efterårs-mødet i hhv Stenbukken & Fisken — et aspekt, hvor Merkur bevæger sig mod Neptun. Vi befinder os med andre ord i den aftagende fase, hvor Merkur sagt vandrer mod Neptun for til foråret at forny deres cyklus med en slags Nymåne igennem deres årlige konjunktion, der begyndte en ny poetisk cyklus imellem sindet & fantasien; vi kan altså se det […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Stenbukkens • Sæson {

25 december, 2022

[ 21. december kl 22.47 — 20. januar kl. 09.17 ] • Stenbukkens sæson er over os & den begynder i år med en Nymåne 1° i tegnet! Solen skiftede tegn just efter Vintersolhverv for 2 dage siden & kalder os hjem til familien, trygheden & ansvaret for familiens trivsel & samfundets store linjer. Stenbukken er nemlig ikke blot tegn for karriere & ydre præstationer, men også for slægtens trivsel, vores arv, eftermæle & de resultater, frembringelser & strukturer vi videregiver efter vi træder tilbage fra magten eller familiens overhoved. • I år under Søbukkens sæson bliver vi inviteret til at tage os selv, livet, skønheden, kærligheden & vores egne værdier (både fysiske midler & personlige/åndelige værdier) særligt alvorligt. Stenbukken udgør strukturen i hele vores liv, skelettet i vores samfund, bygningsværker, sociale strukturer & faktisk også i vores kroppe. Stenbukkens energi er tæt forbundet med knæ & knogler & repræsenterer rygraden i vores eksistens på alle planer. Lider du af rygsmerter eller andre knoglerelaterede udfordringer er der typisk noget at hente i dine Stenbukkeplaceringer, dit 6.hus (vores helbred generelt) eller det hus Stenbukkens tegn står i i dit horoskop! • Kollektivt bliver Vi alle bedt om at stige op, som Solen på himmelen, & træde i karakter (på forskellige planer), undersøge & måske afvikle den strenge struktur, vi hidtil har levet efter. Venus & Merkur viser os, at vi må reflektere over rigide strukturer, orden & kontrol, og hvordan vi vender vores frygt for knaphed & tanken om, at der […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0