} Farvel • 20 • 23 {

31 december, 2023

• Det seneste år har været vildt på alle måder. Både for mig personligt ~ men også for verden. Da jeg sidste år skrev om 2023’s spirituelle, fællesmenneskelige, kollektive 7’er vibration, havde jeg på ingen måde forestillet mig at jeg 1) skulle implementere healing i min praksis som behandler eller 2) at årets Neptun-præg ville bringe så meget kollektiv lidelse, og at vores horisonter skulle udvides igennem fællesmenneskelig smerte, politisk/religiøs/værdimæssige kontraster, samt mangel på indlevelse, medicin & bedøvelse (alt sammen noget Neptun hersker over). • Jeg havde dog forestillet mig en forværring af klimasituationen & nye, træls vejrfænomener, der involverede vand (Neptun i Fisken under egen årsenergi). Jeg havde forestillet mig en opløsning/dekonstruktion af vores bevidsthed/opfattelser af magtstrukturer (Saturn i Fisken) & en mulighed for at forbinde os med vores klode ved reelt at sanse livets frodighed igennem den indfødtes genkendelse & kærlighed til det landskab man selv er vokset ud af (Jupiter i Tyren). • Jeg havde også med betænkelighed reflekteret over Måneknudeaksens tegnskifte i sommer, og frygtet krig/masse panik eller ængstelse. • Men jeg selvfølgelig ikke forestillet mig et så brutalt folkemord eller en konsekvent undergravning af de demokratiske principper. Jeg havde heller ikke forestillet mig angste europæiske regeringer, vilde, langsigtede aftaler om fremmede soldater på skandinavisk jord & ej heller besynderlige våbenkøb eller statsstøtte til en massakre. • Jeg havde heller ikke forestillet mig, at det i år skulle lykkes rent faktisk at forblive gravid efter en lang række spontane aborter. Livet er så forunderligt ~ og […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Jupiter • Ret {

31 december, 2023

[ Solen i 5° i Stenbukken i trigon til Jupiter Rx i 5° i Tyren, 27. december kl. 16.28+ Jupiter Ret 28° i Fisken, 31. december kl. 03.40 ] • Sikke et vildt efterår! Jeg er fuldstændig blæst bagover af at have løbet rundt, føler jeg — personligt har jeg haft Astologikursus, flere Reikiklienter hver uge & så en flaskehals af opgaver & sessioner her i december optil min barsel — Mars i Skytten har virkelig herset rundt med os allesammen & Merkur retrograd har taget os tilbage til Skyttens joviale, visionære, sandhedskære kulturforståelser den seneste tid, for lige at slå en krølle på halen på 2023 — for hvad har vi *egentlig lært* i år? • Alt dette opsummerer Skyttens egen planet, Gudernes konge, Solsystemets største kæmpe Jupiter da også på nytårs dag! Planeten for glæde, vores sociale evne, visdom, erkendelse, retfærdighed, vækst & ekspansion afsluttede sin 4 måneders lange baglæns retræte d. 31/12, så vi lige kunne få lov til at hoppe ind i det nye år med vores etik, moral & livssyn vendt mod verden igen. Det er måske også netop dette perspektivskifte, der for nogle har virker ret opløftende. Både min mand & søster udtrykte forundret d. 1. januar, at de allerede kunne mærke dette års energi som værende meget mere opløftende end det foregående. Og det er jo interessant, at Saturns konkrete, ansvarsbevidste & ambitiøse 8’er energi, med dens naturlige tyngde kan virke beroligende ovenpå Neptuns udsvævende, opløsende & på det sidste håbløse energi. • […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus • i • Skytten • pt. I {

29 december, 2023

[ I transit: 29. december, kl. 21.13, 2023 — 23. januar, kl. 09.39, 2024 ] • Når Venus her til eftermiddag slipper de karmiske læringer & lænker i Skorpionens dybdepsykologiske vande, træder hun ind i Skyttens dynamiske, idealistiske & optimistiske tegn. Noget af den tunge, intensitet der har holdt os til ilden de sidste 3 […]

} Mars ● Neptun {

29 december, 2023

[ Mars 25° i Skytten i kvadrat til Neptun i 25° i Fisken, 28. december kl. 23.15 ] • Selvom Merkur & Mars befinder sig i den optimistiske Skytte, kan de seneste dage godt have føltes som et lavpunkt. Det skyldes at de begge danner kvadrat til Neptun; her til aften mødes Mars & han *endelig* eksakt i det aktive & konfliktende aspektet, som de har nærmet sig de sidste 2 uger. Denne forbindelse, forstærket af Mars konjunktion med Merkur Retrograd (sammen med Venus tiltagende kvadrat til Saturn) har ligget som en underliggende strøm de seneste 12 dage & bedt os om at reflektere over vores energiressourcer & hvordan vi egentlig bruger dem. • Det skyldes at utilstrækkelighed er en generel grundfølelse, når disse to sejlivede herrer mødes & det giver mening da handlekraften, ærgerrigheden & begærets planet, Mars, bliver kuet af realitetssansens, drømmesynene & det grænseløses planet, Neptun — især når Mars er lidt på udebane i den bevægelige & omskiftelige Skytte, mens Neptun står stærkt på egne bølgekamme i Fiskens oceaniske & opløsende rige. • Når de to herrer mødes i kvadrat oplever vi oftest at føle os drænede, udmattende & ængstelige — påvirkningen har været kraftigst de seneste dage & er det til & med i aften, hvor bølgen endelig bryder & energien tipper over i aftagende bevægelse. Men særligt sensitive mennesker vil dog opleve forbindelsen helt til 8. januar, hvor aspektet endelig slipper (vi ser dog en gentagelse af det til sommer med omvendte fortegn, da […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • Rx ● Neptun {

29 december, 2023

[ Merkur i 25° i Skytten i kvadrat til Neptun i 25° i Fisken, 27. december kl. 08.42 ] • Når tænkningen, fornuften & vores rationelle sind står i konfliktende aspekt til vores ønskedrømme, idealer, forestillinger & utopia er det klart, at vi kan føle os ved siden af os selv — for hvad er egentlig virkeligt? Almindeligvis forvrænger denne transit vores perception, så oplevelser, aftaler & udvekslinger kan opfattes vidt forskelligt af de deltagende parter, hvilket forvirrer & komplicerer kommunikation, samvær, aftaler & ikke mindst handler. Hvilket gælder alle former for udveksling. Klarhed er i grunden det, der mangler på alle planer, da Neptun slører vores sinds rationale med sine grumsede, fantasifulde vande. Vores sind kan opleves forvirrede, ufokuserede & tågede (hvilket forstærkes med Merkur i Skyttens videbegærlige, intellektuelle & horisontudvidende tegn, retrograd, i kvadrat til Neptun i sit eget tegn, Fiskene). • Derfor er det vigtigt at være rummelig & skabe ekstra tidslige margener til at rette op på misforståelser, miskommunikation, mangelfulde instruktioner & fejlfortolkninger. Står man i en situation, hvor man er nødt til at underskrive kontrakter eller andre lign juridiske dokumenter som ikke kan udskydes, kan det anbefales at have flere øjne på sagen, en ven eller måske professionel rådgivning. • Her under Merkur Retrograd kan vi opleve at blive dybt desillusionerede, især disse dage med kvadratet til Neptun, hvor hans undersøiske strømme er særligt stærke, nu hvor vi slipper de sidste dage af hans 7’er år. Måske er ting, situationer, aftaler eller relationer SLET IKKE […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Mars {

28 december, 2023

[ Merkur & Mars i konjunktion i 24° i Skytten, 28. december kl. 01.30 ] • Når Merkur & Mars mødes i konjunktion er der oftest meget fart over feltet. Vores tanker flyver afsted & vi har lyst til at gøre 1000 ting på én gang — hvilket forstærkes af Skyttens intellektuelle, mentale, hurtige, visionære karakter. Skytten tilhører også de bevægelige tegn, som Merkurs herskertegn (ja, faktisk er det Tvillingens modstående tegn) — mens den tilhører ildelementet, som Mars eget herskertegn, Vædderen. Begge planeter føler sig altså på en måde forstærket af velkendte omgivelser. • Vores tanker kredser under denne transit om idealer, visioner, fællesmenneskelige forestillinger, etik, moral, intellektets nuancer & vores evne til at organisere, se det store billede, skabe meningsfulde rammer & regler (jura) for alle mennesker, hvad end kultur, religion, tro eller politiske overbevisninger, de måtte have. Skytten elsker diversitet, eventyr, uudforskede egne, anderledes kulturer & skikke, samt at udvide sine horisonter & dele sine erfaringer med andre; lære fra sig & tale (ja, nogle gange prædike) om de store filosofiske tanker, erkendelser & fremhæve exceptionelle legemliggørelser af store idéer, opfindelser & vidtrækkende systemer eller værdier. • Med Mars & Merkurs tilgange, dagligdagens opfattelser & hvordan vi omdanner disse idéer til handlinger, kan denne transit være en ganske progressiv, nyskabende & aktivistisk transit! Her kan vi bruge Merkurs omstillingsparathed & nysgerrighed, samt Mars stædighed, vrede, vilje & utilfredshed til at få handlet på nogle af de større visioner — eller måske endda vores intuition; Når Skytten tør […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Jupiter {

27 december, 2023

[ Solen i 5° i Stenbukken i trigon til Jupiter Rx i 5° i Tyren, 27. december kl. 16.28+ Jupiter Ret 28° i Fisken, 31. december kl. 03.40 ] • Som vanen tro, ser vi altid et trigon-aspekt imellem Solen & Jupiter just før Jupiters retrograd ophører. Dette skyldes, at Solen som regel står i direkte opposition til en planet, når den er midtvejs i sin retrograd — & når vi så nærmer os afslutningen af denne retrograd er den pågældende planet (især hvis det drejer sig om alle planeter fra Mars os ud) nu kun 120° fra Solen (fremfor oppositionens 180°). • Fortolkningsmæssigt kunne vi sige, at nu havde Solen & Jupiter været omkring deres uoverensstemmelser — været i direkte opposition; fået deres holdninger diskuteret samt undersøgt, hvor de var uenige — for nu efter en række forhandlinger at være parate til at indgå et strålende, gensidigt & givtigt samarbejde. Og Solen i trigon til Jupiter er da også et af de mest positive aspekter; ja faktisk er det så positivt, at de mennesker, der har dette aspekt i deres fødselshoroskop sjældent selv lægger mærke til de positive kvaliteter det giver, da de oftest har uretfærdigt let ved mange ting & som udgangspunkt er usandsynligt heldige: næsten urimeligt heldige, kan vi andre synes af og til. • Jupiter●Sol relationer er som sagt nogle af de mest positive astrologiske aspekter, vi overhovedet kan opleve. Selv når de er hårde. Det giver humor, overskud, generøsitet, optimisme, selvtillid, tillid, glæde, overflod & […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Fuldmåne • i • Krebsen #2 • pt. I {

27 december, 2023

[ Solen i 4° i Stenbukken i opposition til Månen i 4° i Krebsen, 27. december kl. 01.39 ] • I nat så vi decembers Kolde Måne stå strunk & klar over os; disse vinterfuldmåner står særligt højt på himlen & har lange nedgangstider, så Månemorgener i de frostklare vinterdage er typisk meget smukke & farverige på denne årstid. Og i nat da jeg skulle i seng, oplevede jeg da også selv et ganske særligt fænomen; få minutter før at Månen stod eksakt fuld (kl. 01.33), begyndte en lille Rødhals i min gård pludselig at synge Solen op for fulde halse, som gjaldt dens liv af det. Det var meget sælsomt at stå der i soveværelsets mørke & kunne høre den lille, beskedne, brune spurv synge så klare & smukke toner. • Det mest fantastiske er, at rødhalsen i de gamle skrifter er kædet sammen med Jesus; den lille, brune, beskedne spurv fik eftersigende sit flammende rubinrøde bryst af at dyppe sig i den hellige gral, der opsamlede Jesu blod på korset. Den er et genopstandelses symbol & synger for håb & fred i verden, om lysere tider & frelse. I lyset af det, er det fuldstændig magisk under Fuldmånen i Moderens tegn, at vi hører denne lille fugl synge om fremtiden. Miraklernes tid er endnu ikke forbi, kærligheden & retfærdigheden vinder til sidst. • Det er spændende hvordan vi fejrer Jesus fødsel i Julen under Stenbukkens sæson & Johannes døberen under Krebsens. Tilsvarende korresponderer Krebsens tegn også med Jomfru […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus ● Neptun {

26 december, 2023

[ Venus i 25° i Skorpionen i trigon til Neptun i 25° i Fisken, 25. december kl. 18.14 ] • I morges tidlig så vi Venus & Neptun mødes i den blide, gnidningsfri trigon-forbindelse fra de to søstervandtegn Skorpionen & Fisken i hhv hver deres 22. grad. Dette aspekt fylder os op med kreativitet, skønhed, fantasi & drømmerier &, selvom det er et meget positivt møde, kan det gøre os lidt virkelighedsfjerne, da vi kan få lyst til bare at være i vores egen lille boble & sysle med det vi har lyst til. Dertil kan dette aspekt drille os, fordi vi måske ser mere optimistisk på problemstillinger end de egentlig kan bære. Her har vi disse dage heldigvis (kunne man fristes til at sige) et kvadrat til Saturn, der stod eksakt i for tre dage siden, som har den stik modsatte effekt; en tendens til at konfrontere os med de hængepartier vi har ignoreret eller set lidt for let på på det sidste). • Venus●Neptun giver en florlet, glitrende, skinnende, lyserød stjernetåge, hvor det næsten er umuligt at undgå romantik, hvis man er i selskab med én, der også har lune følelser imod denne forening. Vi bliver mere sensuelle & omsorgsfulde. Erotisk nydelse, Skorpionens kødelige begær, der kan mødes i næsten okkult forening, intimitet & dyb, dyb sjælelig forbindelse er mulig nu. • Denne drømmetåge Neptun generelt luller os ind i, giver os nu sine allerfineste kvaliteter i det forfinede & gnidningsfri trigonaspekt. Der kan dog godt blive så […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Saturn {

24 december, 2023

[ Solen i 2° i Stenbukken i sekstil til Saturn i 2° i Fisken, 24. december kl. 18.27 ] • I morgen aften mødes Solen endelig i det tiltagende sekstilaspekt vi (også) har kunnet mærke denne uge, hvor Saturn forlanger tålmodighed & slidsommelig ansvarlighed af os. Ikke for at gøre livet besværligt for os, men snarere for at assistere os i at cementere vores drømme i fysisk form & bygge et solidt fundament til dem, hvor vi har taget højde for de fysiske begrænsninger livet også byder os. Man kan sige, at Saturn på sin vis forsøger at beskytte os imod skuffelse ved (lidt bagvendt) hele tiden at præsentere ting for os, som vi kunne blive skuffede over. Bare lige for at forberede os på alt det, der kunne gå galt — så hvis det går galt, jamen så har vi en bevidsthed eller erfaring omkring situationen, så vi bedre kan håndtere den & få det bedste ud af den…• I lyset af sidste uges kvadrat mellem Solen & Neptun (og næste uges kvadrat mellem Mars & Neptun), der kan virke både håbløst, frustrerende, desillusionerende & skabe en brat opvågning fra vores fantasier & drømmerier om os selv, menneskeheden & verden, kan denne jordbundne, pragmatiske forbindelse give os en fornemmelsen af at vi hemmeligt & stille arbejder os mod en ny drøm; en ny virkelighed, som Saturn hjælper os med at skabe & materialisere. En drøm, der de kommende uger vil bestyrkes af Mars & Merkurs tiltagende sekstil til Saturn, […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | — engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0