} D e n • m a g i s k e • b u k {

[ Fortsat del III +lidt om læringen denne sæson ]

• Stenbukkens sagndyrsform med bukkeforkrop & havfruehale (nogle gange afbildet med søslangehale eller i konkylie, se billederne) viser os den dualitet dette tegn indeholder. Den hornede forkrop, som er det første man møder, når man støder på en Stenbuk, kan virke kalkuleret, nøjsom & skarpt skåret for tungebåndet. Blikket er ofte køligt eller kontant & bevidstheden ligger som en taktfast vejviser, omkring muligt & umuligt, lige inde bag de flitestensfarvede øjne… mens den hemmelige søgrønne glinsende bagkrop, man kun sjældent får at se, derimod mimer en næsten magisk spiritualitet, vi ellers bedst kender fra Dyrekredsens sidste tegn; Fiskene.
• Da Stenbukken tilhører de sidste 4 tegn i Dyrekredsen, de kollektive tegn, har den en moden, fysisk distance til livet; det er næsten som om Stenbukken er født lidt gammel, & konsekvens eller årsag/virkning har tidligt været en stor del af Havbukkens forståelse af livet. & det jordiske livs store principper, er da også noget af det Stenbukken forstår bedst.
• Dets planethersker Saturn, der er alle inkarneredes store læremester, forventer ikke just mindre sf sine egne børn, end af os andre, tværtimod. (Hvis du er lige omkring eller over 30, så har du allerede haft dit første Saturn Return & så ved du, hvad jeg taler om! Det er lærerigt, men kan også være nådesløst & til tider brutalt, når livets realiteter for første gang for alvor tikker ind).
• Selvom Stenbukken er livet i Dyrekredsens sidste, yderste bastion for det fysiske liv & forstår konsekvenser som ingen anden (hvilket typisk også bliver årsagen til at de kan være umådeligt glade for sikkerhedsforanstaltninger alla cykelhjelme & forsikringer), så står de som nævnt på tærskelen imellem Eksistensen & det hinsides. Det er her hvor Stenbukkens magiske transformation som lysvæsen træder i kraft & bliver portalen til *livet på den anden side*.
• Med Stenbukken vækker vi den skjulte spirituelle livsværdi & lutres igennem vores selvopofrelse, den kærlige slags, der kommer fra hjertet. Vi transformerer med andre ord det jordiske begær efter status & anerkendelse til den højeste form for ansvarlighed, hvor vi handler for det kollektives fælles bedste & ikke vores egen materielle vinding. Med denne opstigen transformerer Stenbukkens energi sig til enhjørningens ædelmodige & ubesmittede tjenstvillighed & herfra bliver penge & personlige besiddelser udelukkende anskuet som fysisk materialisering af energi & ren urkraft.
• Så ligesom Skorpionen, der smøger ærmerne op, når de får øje på noget emotionelt arbejde, der skal ryddes ud i, smøger Stenbukken gerne ærmerne op, når de øjner fysiske udfordringer, der skal bestiges, overkommes & transformeres. Derfor trives de også helt fint i kriser, hvor der er brug for deres bukkede, sejlivede gåpåmod & dette er en herlig gave, at vi netop har denne sæson omkring årsskiftet, hvert år! Men særligt i år med den voldsomme, fysiske transformation vi både privat & kollektivt, går igennem netop nu med formørkelsessæsonen & Det Store Stellium om 4 dage!
• Viljestyrke, praktisk begavelse & ceremoniel orden & magi er nøgleord for Hav(frue)bukken. Når vi har overkommet udfordringen *Personlig Ambition* kan vi træde ind i den højere åndelige opstigen. Stenbukkens tegn forædler altså personligheden eller sjælen, kunne man sige, eller krystalliserer vores egodrevne eksistens, for at transcendere vores tilknytning til det fysiske plan & opløse vores (hæmmende) egoperspektiver. (NB: Egoet er en nødvendighed for det enkelte menneskes overlevelse & skal dermed ikke ses som en fjende, men nogle aspekter af det kan være rart at løsne op for).
• Stenbukken er kollektivt det sidste fysiske ståsted i Dyrekredsen før vi bevæger os over i det rene intellekt (i Vandbæreren) & slutter i den rene ånd (i Fisken) før vi igen fødes på ny, – BANG – ind på det jordiske plan i den fuldstændig jordisk forankrede, begejstrede & nysgerrige Vædder.
• Så hvad skal vi alle lære af denne Stenbukkesæson? 🌱
~ Stødt & roligt træde ind i en mere moden energi & håndtere det hus, du har Stenbukken i, med respekt for dig selv, tradition & hårdt arbejde – hvad end det så er i parforholdet, karrieren eller hjemmet, fx!
..
~ Vi vil føle et dybtliggende ønske om at level-up & efterlade dramaen, & nu er det helt rigtige tidspunkt at tage det skridt på.
..
~ Forpligte os langsigtet til områder/emner vi længe har undgået… privat såvel som kollektivt (Hej Klima).
..
~ Omstrukturere & implementere disciplin & struktur. Ikke så vi bliver drænet, minder Krebsen os om i Nordknuden, men blot så vi får opfyldt vores egne behov & draget omsorg overfor os selv & være kære. Struktur & rutiner hjælper vores krop & hjerne med at præstere, når de skal i stedet for at blive overvældet af omskiftelighed & skulle koncentrerer sig om selv de mindste opgaver.
..
~ rytme giver ro & ro giver overskud & overskud giver overflod. Ja tak!
..
~ Livet er en langsigtet proces, som vi håndterer bedst ved at inddele i små delmål, så vejen mod vores ønsker & drømme bliver synlig. (Dette er i øvrigt et tema for hele 2020 fordi Jupiter residerer her. Jupiter handler om ekspansion & succes, mens Stenbukken handler om at fordele arbejdsindsatsen i små kategorier & strukturere den, så vi stødt og roligt opnår vores mål.)
..
~ Stamina er nøglen til vækst i år! (Egentlig alle år, men særligt i år & det er vigtigt ikke at give op).
..
~ Sunde begrænsninger for fysisk & mental udfoldelse! Der er begrænsninger på alt her i livet! Så værn om din energi & brug den med Bukkevisdom!
..
~ Vi skal kun give af et godt hjerte, alt andet har konsekvenser på et senere tidspunkt!
..
~ Vær tålmodig, godmodig & fortrøstningsfuld. Det hele kan hurtigt blive værre — men det kan ligeså vel blive bedre! 🙈
..
~ Hvad er livet egentlig andet end at flytte ting i tid & rum? Og husk Ting. Tager. Tid!
..
~ Vær god ved dig selv, for du kan ikke forvente at der er andre, der er det!
🕢🕕🕜🕖🙏💙🌊

Billederne er fra Pinterest & stammer fra forskellige middelalderafbildninger. Nærmere kilder har ikke lige kunnet lade sig opstøve, desværre.

} H e s t e h a l e • B u k k e H o r n {

S t e n b u k k e n s • S æ s o n

• Kære Stenbukke, I er ikke blevet glemt! Tak fordi I er Dyrekredsens nok mest tålmodige & behovsudsættende tegn, & tillykke med alle jeres vinterkolde fødselsdage, der i år til trods har været en smule mere lune, ligesom jeres humor!
• Jeres sæson har været i gang i ca. 3 uger & h v i l k e n sæson! Der er planettræf i jeres tegn både nu & hele året ud, så denne fødselsdagssæson er noget ganske særligt! I har virkelig været værter af denne ombæring:
~ Udover årets dyreste & (for de fleste) mest stressende højtid, Julen, har vi de 12 hellige nætter – veloverstået, (Versterlandsk) Nytår, samt hele to eklipser; en sol- & en måneformørkelse som traditionen foreskriver + en ekstremt sjælden superkonjunktion.
• Det bliver en pakket fødselsdagssæson, hvilket betyder at de fleste af jer ikke bare vil have Sol-Sol-konjunktion på den dag I kom til verden, men sandsynligvis også en nuance fra en af de andre store kæmper, enten Pluto, Saturn eller Jupiter!
• I år er Søbukkens sæson særlig monumental! I har på skift haft ml. 5-7 planeter & sydknuden i jeres tegn. Det er sjældent, selv for en fødselsdagssæson & I har tilmed Saturn hjemme. Dette betyder også at vi alle (men især jer) er blevet bedt om at træde ind i vores mere modne & alvorlige energi, være den bærende struktur nu, hvor alt omkring os smuldrer. Stenbukken udgør strukturen i hele vores liv, skelettet i vores samfund, bygningsværker, sociale strukturer & faktisk også i vores kroppe. Stenbukkens energi er tæt forbundet med knæ & knogler & repræsenterer rygraden i vores eksistens på alle planer. Lider du af rygsmerter eller andre knoglerelaterede udfordringer er der typisk noget at hente i dine Stenbukkeplaceringer!
• Kollektivt bliver Vi alle bedt om at stige op, som Solen på himmelen, & træde i karakter (på forskellige planer). Månens sydknude står i jeres tegn & understreger den strenge struktur, vi hidtil har levet efter & viser os, at nu er det på tide vi transformerer temaer omkring rigide strukturer, orden & kontrol til mere inkluderende & kærlige rytmer & regler.
• Stenbukken forstår princippet i at spænde bæltet ind, leve på en sten & knokle for at nå det forestående mål. Og selvom Stenbukkens seje & determinerede krop oftest klarer det meste, er det vigtigt at notere sig at deres viljestyrke overstiger deres fysiske formåen; de får tingene gjort & når succesens skinnende & funklende tinder, koste hvad det vil – også selvom det til tider kan gå ud over deres eget helbred. Hvilket selvfølgelig er noget vi alle skal være opmærksomme på i Januar, men egentlig hele 2020 ud.
• Stenbukken forstår konceptet at arbejde sig til tops & er da også jf Urhoroskopet tegnet der står på det allerhøjeste punkt på himmelen (10. hus): Vores karriere! Der er koldt på toppen, siges der, men det generer ikke Stenbukken, der, vant til vind & vejr, klatrer ufortrødent på de smalleste stier for at nå de ønskede mål & bevæger sig sindigt & tålmodigt fremad; den ene klov foran den anden.
• Kender du en Stenbuk, ved du, at de er ekstremt arbejdsomme. Skyggen for dette tegn kan være at hele livet bliver én meget lang to-do liste, der skal krydses af, så de e n d e l i g kan slappe af, & her ryger ting, der egentlig skulle være hyggelige eller adspredende desværre også nogle gange på listen som sure pligter eller noget, der skal overstås. Stenbukken kan blive lidt for alvorlig & miste livsgnisten, hvis de oplever at drukne i forpligtelser eller ansvar. & det er en faldgruppe for Stenbukken som let kommer til at påtage sig alle de tunge opgaver, som ingen andre gider have… for: nogen MÅ jo gøre det! (Tænk fx Greta Thunberg her). Her skal den godmodige Stenbuk kærligt mindes om, at livet ikke blot er arbejde, en konkurrence eller et ræs, hvor det gælder om at blive først færdig/klare det bedst. For hvad er det egentlig, der møder os ved livets afslutning…? Det er i hvert fald ikke en: ”Tillykke! Hvor var det flot du kom først i døden! Velkommen til det eksistensløse efterliv, hvor du rigtig kan nyde… livets ..ehm.. overflod… eller… ingenting!”
• Denne erfaring er væsentlig for os alle under Stenbukkens sæson, hvor vi let kommer til hovedkulds at kaste os ud i alt for mange arbejdsopgaver & knokle alt for meget & længe. Processen er størstedelen af oplevelsen & tilfredsstillelsen ligger her & ikke i målet i sig selv! Det er nydelsen i selve vores opstigen vi skal huske, selvom den kan være både sej & stejl… Men hvorfor ikke både nyde udsigten & sliddet?

• At højne vores Bevidsthed, kunne man derved sige, er Stenbukkens evige kæphest. Bevidsthed om vores kroppes behov, vore grænser, vores skygger, der hvor vi ikke ser os selv klart, vores forbrug, vores begrænsninger, vores ønsker, vores mål & drømme. Venus stod i kvadrat til Uranus lige omkring årsskiftet & pegede på alle de områder, hvor denne bevidsthedsproces afdækker konflikt imellem vores æstetik, idéer om skønhed, nydelse & så de transformationer, der sker omkring os, & hvordan vi, med eller imod vores vilje, er nødt til at transformere vores værdisæt & idéer om overflod & luksus.
• De store spørsgmål vi skal stille os selv i år er: Hvad/hvordan kan vi bidrage med til samfundet & verden uden at knokle os selv i sænk? & Hvor/hvordan kan vi gro i fht vores personlige & selvkærlige udvikling?
• Stenbukken kan også have en bagside, hvor den bliver nådesløs, kontrollerende & stivnakket. Dette forekommer typisk, hvis man har ofret for meget & bliver bitter eller fortørnet over at andre driver den af. Selvom det er sandt, at vi må løfte i flok, er det vigtigt at minde sig selv om, at ingen nogensinde er blevet mere hårdtarbejdende, sparsommelige eller betænksomme af at blive kritiseret, skældt huden fuld eller ydmyget. Hvis du møder mennesker, du bliver forarget eller forbitret over i løbet af de kommende uger, Husk: Hver gang vi møder nogen, der pisser os af, så giver de os en gave. “Og hvordan det?!?” tænker du måske. Jo, ser du, de viser os hvor vi kan vokse, blive blødere & tilgive (hvilket er noget alle Stenbukken skal træne på et tidspunkt i løbet af deres liv) — for når vi bliver provokerede, vrede eller forargede handler det tit om at folk opfører sig på måder, vi har forbudt os selv at opføre os på. Områder, hvor vi sandsynligvis udsulter os selv eller ofrer os af princip, men ikke af hjertet & her er det vigtigt vi tillader os selv at være menneskelige & møder os selv (& andre) med kærlighed & tilgivelse. Vi er trods alt fejlbarlige væsner af kød & blod & ikke maskiner (endnu i hvert fald), selvom Stenbukken nogle gange kan glemme det. Jeg ved det kan være ubehagligt & provokerende at møde denne type udsagn, men i år bliver ikke året, hvor vi kan vende det blinde øje til vores egne skygger & bare smile & vinke. Vi bliver bedt om at luge gevaldigt ud især i vores egne overbevisninger & tilgange!
• Så hvis du oplever at føle dig ramt, så tænk over hvad det er du ofrer & hvorfor du gør det? At vi som en ægte martyr ødsler ud af vores energi uden at bemærke, om der rent faktisk er et behov for vores indsats, er vores eget ansvar & ikke dem vi ellers giver så ‘gavmildt’ til. Hvis du er en voksen person er det dit ansvar at sørge for dine egne behov, ligesom det er for alle andre voksne… & det er denne modne bevidsthed Stenbukken i sin lyseste form kropsliggør. En Stenbuk der føler sig taget for givet, at dens hårde arbejde bliver ignoreret eller miskendt er en Stenbuk stadig på sin udviklingsrejse, for det betyder at den giver mere end den har — & dette gælder os alle netop nu! Denne frustration kan lede til selvhævdelse & hovmodighed, som er et Stenbukketræk, vi alle kan falde i, hvor vi føler os bedre eller mere rigtige end andre. Dette er imidlertid en forsvarsmekanisme, hvor vi prøver at beskytte vores egne værdier & forsvare, hvorfor vi gjorde som vi gjorde & hvorfor det er vigtigt & rigtigt… for hvis det ikke var det… så var det jo spildt arbejde & hvis der er noget, Stenbukken hader, så er det hårdt, forgæves arbejde. Pga denne mekanisme kan vi derfor have en tendens til at dømme andre rigtig hårdt disse uger. Det er ikke for sjov, at Stenbukken i Tarotten er afbildet som Djævelen; den yderste vogter mellem ånden & den jordiske eksistens. På den ene side er Stenbukken konge af de højeste tinder på jord (du kan sælge din sjæl til Djævelen, som man siger), men har også et ben i den åndelige lejr… eller skulle vi snarere sige hale? Djævelen viser os nemlig en transformationsakse, hvor vi vipper imellem den yderste ego-præstation, som vi betaler for med blod, sved & tårer — eller de dybeste indsigter, hvor vi erkender, at der intet fysisk er på jorden, vi ikke kan skabe i vores sind. Her er det også meget interessant at bemærke, at vi fejrer Jesu Fødsel under Stenbukkens sæson (i stedet for i marts, hvor han siges at være født, i Fiskens næstekærlige tegn). For måske repræsenterer Stenbukkens jordiske kamp imellem begær & andagt …& den efterfølgende opstigen i virkeligheden bedre Jesu liv end Fisken? Fisken har aldrig været knyttet til jordiske præstationer eller overflod & ofrer dermed ingenting, hvorimod Stenbukken, der til at begynde med stræber efter det højeste, for at erkende at den i virkeligheden selv er den kolde, hårde tinde den bestiger! Himmelens konge lod sig føde i fattigdom & gav et offer; tog aldrig imod hverken scepter eller prægtige klæder, en mand, der ikke søgte materiel rigdom, men åndelig. Han levede i ydmygt afsavn & delte sin rigdom med dem, han fandt trængende..
• Med dette i mente tænker jeg vi kan gå dette materialiserende 4’er år i møde & anerkende, at det vi kollektivt higer mest efter er omsorg, plads, frihed & kærlighed… Til os selv, vores næste & til planeten! 💫
..
..
..
Billedet 1 er af den spanske maler Francisco Goya & bærer titlen: “Witches’ Sabbath” fra 1798.
Billedet 2 er af Jean-François Millet & kaldet “The sheepfold, Moonlight”, 1856-1860.

} MerKur • i • Stenbukken {

• Merkur gik i Stenbukken d. 29 & cementerede for alvor Stenbukkens sæson! 5 planeter & Ceres residerer nu i Saturns tegn!
• Dette gav et markant skift fra den visionære, optimistiske, lidt højtravende & idealistiske SkytteMerkur til en tungere, mere fortættet & måske endda træg tankeproces for intellektets planet. Tidens begrænsninger, tradition, punktlighed, pålidelighed & pragmatik er nøgleord! Strikt selvdisciplin påkræves nu!
• Vi kan have et øget fokus på praktiske opgaver, cutte small talken & generelt være mere ordknappe & fåmælte. Hellere integritet & intention i vores tale end kvantitet & at råbe op, bare for at blive hørt. Strategi, gode planlægningsevner, styr på mange bolde i luften samt ambitiøs målsætning er alle kvaliteter som Merkur kropsliggør i Stenbukken (& det er jo ikke så tosset, når nu vi netop har skrevet alt det, vi ønsker os af det nye år, ned!)
• Men vi bliver også mere skeptiske, kritiske & sort/hvide i vores tankegang & vi kan have tendenser til at spidde mennesker & ideer med kolde, benhårde kalkyler & overrationalisere alle situationer i forsøget på at holde begge ben på jorden. Kontante ord & hårde toner er også mulige, så tænk over dit ordvalg & vid, at StenbukkeMerkur giver mere myndighed i stemmen & dermed hurtigt mimer dominans & kontrollerende adfærd. (Dette kan vi opleve fra os selv såvel eller andre.)
• Merkur i Stenbukken giver også en mere tænksom kommunikator & natur, samt øget fokus på proces & mål. Den bevingede budbringer kan dog også føle sig lidt hæmmet af indre såvel som ydre restriktioner, når han står i Stenbukken. Mindreværd, mangelmentalitet eller følelser af ikke at være dygtig, klog, boglig eller uddannet nok — især i selskab med vidende mennesker — er klassiske.
• Alle disse følelser & tanker er ikke usædvanlige for denne transit (& slet ikke med de andre temaer, der er aktive på dagens himmel). Ligesom tungsind, dyb alvor, tristhed & mismod er bagsider af denne punktlige, ekstremt ambitiøse & stræbende karakter. Denne modenhed kan ofte give dyb ensomhed i ungdommen, da alvoren & ambitionen kan fremmedgøre det unge Stenbukkemenneske fra mere letsindige & sorgløse jævnaldrende. Dette er dog noget vi kollektivt mærker af denne ombæring, men det skyldes andre temaer, der også er aktive på himlen netop nu (se næste opslag om Sydknuden) 🙏
• Merkur, tyvene, købmændene & trafikkens gud giver dog også noget andet i Stenbukkens jordnære tegn: nemlig Udholdenhed! Vores virksomme intellekts planet, der er hersket af Tvillingen & Jomfruen, begge (udflydende) bevægelige tegn, får et andet fokus & skarphed i det kardinale Jordtegn. Selvom vi (som nævnt) kan føle os lidt dumme, uvidende eller underuddannede under denne transit, modtager vi tålmodigheden & fokusets gave, der netop aktiveres af denne mangelfølelse, hvis vi kan se bort fra de mere nedslående stemninger, der kan overmande os.
• At lægge planer, skive lister, visualisere/gøre sig tanker omkring, hvordan noget metodisk skal opbygges er oplagt. & selvom vi måske stadig føler mindreværd, så hul i det! Det gælder om at kaste sig ud i det, for med Stenbukken kan vi ikke tænke os til resultaterne! Vi er nødt til at handle (ud fra en plan, forstås😅)! Jo bedre, udførlig & realistisk en plan du får lagt, desto bedre vil du have det med dig selv. Stenbukken værdsætter hårdt arbejde & hvis vi kan pejle vores intellekt, & Merkurs ellers lidt utøjlelige tankevirksomhed, i den rigtige retning, kan vi virkelig præstere nu med imponerende resultater, hvor selvtilfredshed & selvværd vil være positive følger.
• Med Merkur i Stenbukken forstår vi bedre slægters gang & at al den viden, vi kan generere & tilegne os i dag, udelukkende kommer af, at vi står på forfædrende skuldre.
• Historiens gang & vores roller i livet bliver mere synlige & vi forstår måske også bedre de større perspektiver, & hvad der må gøres fremadrettet. Stenbukken er ikke bleg for at bringe ofre nu for senere at høste sine storslåede mål på den lange bane. Dette kunne være en nøgle for os kollektivt & måske et af de store temaer, der kommer op 12. Januar?
• Vi får mulighed for at se de overordnede strukturerer, forstå hvordan det hele er bygget op & kan måske også i højere grad værdsætte vores eget & andres hårde arbejde dette år.
[ Læs med i næste opslag 🙏 ]

} Venus • i • Vandbæreren {

• For 9 dage siden om morgenen forlod Venus det ambitiøse, alvorlige, fornuftige & tålmodige jordtegn, Stenbukken, (hvis sæson begyndte dagen efter) & bevægede sig ind i det Uranusstyrende, originale & måske endda lidt gakkede lufttegn, vandbæreren, hvor hun residerer indtil 13. Januar.
• Vi får altså årets første måned i 2020 med fuld smæk på fremsynede & revolutionerende værdier! 😍 Vandbæreren viser os, at vi kan finde værdi i alt der falder udenfor normen, & når Venus står her, bliver vi i stand til at værdsætte os selv & andre for de mere usædvanlige (eller måske endda socialt uacceptable) sider. Venus i Vandbæreren viser os, at vi ikke længere behøver hænge vores selvværd & selvkærlighed op på ydre faktorer/andres stive & kontrære idéer om verden.
• Nogle vil allerede have kunnet mærke slippet d. 20 december; især for mere luftstyrede individer, har det nok føltes som et behageligt skift til en mere let & nysgerrig energi.
• Når Venus står i Stenbukken er hun ambitiøs & hårdtarbejdende, hvilket egentlig ikke passer så godt til hendes natur. Planeten for selvværd & modtagelighed, der helst bare åbner hjertet & nyder, står ikke så let i denne bestemte, seje, fysiske energi. Her i dette arbejdsomme jordtegn kan hun have svært ved at modtage & “bare kræve”, ja, faktisk kan hun have decideret dårlig samvittighed, hvis hun får noget, hun ikke har betalt for med enten guld, blod, sved eller tårer.
• Hendes lidt stoiske eller arkaiske facon, der holder hovedet koldt & værner om traditioner & familiære roller bliver transformeret på det kraftigste i Vandbæreren. Her er Venus ganske vidst lige så stolt, som hun er i Stenbukken, men anderledes ligeglad med tradition & skikke: lev & lad leve, kunne være hendes motto & denne filosofi dækker da også over, at hun har tænkt sig at leve sit liv, p r æ c i s  som det passer hende & det er der ingen, der skal blande sig i!!!
• Frihed & uafhængighed er (som med alle andre Vandbærer eller Uranus-placeringer) et nøgleord. Venus i Vandbæreren interesserer sig for forskellighed & inviterer gerne et hav af forskelligartede individer, dyr, ja, sågar udenjordisk liv ind i sine cirkler. Hendes omgangskreds er broget & hun dømmer hverken høj eller lav, tværtimod er hun nysgerrig på alle typer eksistens & hvilke historier de mon kan fortælle. Venus i Vandbæreren tager os for alvor med ind i det kollektive tegn for kærlighed. Kærlighed til eksistensen & livet i sin allermest besynderligste form. Her bringer vi gerne fremtiden ind i nutiden & kan næsten ikke vente med at eksperimentere med nye livsformer & levemåder — især hvad angår værdier, æstetik & kærlighed. Vores forhold til penge bliver også lidt mere afslappet, da mange af de menneskekonstrukter vi almindeligvis stresser over (tid, alder, diplomer, status & penge), bliver både påfaldende fjollede & irrelevante. Det er jo bare noget vi allesammen har fundet på? Matadorpenge, siger du? Hvad er de værd?💸
• Når Venus går i Vandbæreren bliver vi (på nogle områder) mere dynamiske. Vi accepterer i højere grad uforklarlige sammenfald, bliver mere optagede af ejendommelige idéer & hvordan disse mon kan udføres. Progressive tanker, måske endda geniale idéer & transformationer i vores værdisæt er mulige nu. Måske vi alligevel skulle investere i den solcelle? Eller robotstøvsugeren… kan man ikke få én man kan tale med, som måske kan spille musik eller gø? Det kunne være festligt!
• Der er et øget fokus på frihed — også i vores kærlighedsrelationer. Vi kan blive mere eksperimenterende eller ønske at afprøve nye former; kan man ikke være tre forældre? Ville det egentlig ikke være mere smart? Så kunne der altid være én, der var udhvilet…
• Generelt gør denne transit os interesseret i at nedbryde alle gamle mønstre, regler & normer (hvilket basically er det Stenbukken ønsker at bevare & bygge op). Rebel with a cause!
• Vi ønsker måske forandringer eller noget mere *specielt*. Vandbærer-Venus giver særpræget smag i alt fra partner til plyssofa & det kan være svært at blive tilfreds. Derfor er det typisk heller ikke under denne transit man skal ud & købe det helt nye sofasæt eller male stuen — medmindre man selvfølgelig er så vanvittigt klassisk i sin boligindretning at man er begyndt at kede sig selv — for chancen er, at når transitter var ovre, er det man har kastet sig ud i måske lige lovligt specielt.
• Vandbæreren er også tegnet for venskab, hvorfor kærligheden aldrig kommer i romantikkens reneste form, her elsker vi vores venner & er venner med vores elskere, & sådan kan VandbærerVenus bedst lide det. Der er en enorm kærlighed til menneskeheden, men det enkelte menneske, der kræver det meget følelsesnære… eller generelt bare emotionelt nærværende relationer kan godt være en smule svære for VandbærerVenus, hvis kikkert er indstillet efter universet & dets mysterier. At være nøgtern eller kold i emotionelle anliggender kan være en bagside, men for meget følelsesbetonede mennesker, kan denne transit være en oplagt genvej til at få tænkt lidt over hvad vi egentlig mener & synes, uden at vi får blandet hele vores samvittighed & alle de upraktiske (menneske)følelser ind i det hele. & det kan være rart netop nu! Alle de planeter vi har i Stenbukken pt peger også i én retning! Vi må skille følelser & pragmatik.. & heldigvis hjælper Venus os med det netop nu. Hun giver os også intellektuel distance til vores situationer & vil for nogle bidrage med lidt sort humor omkring livets nuværende form. Hun kan også hjælpe os til at være mere visionære i vores planer for fremtiden, da hun ikke bekymrer sig om, hvordan vi skal nå vores mål… Hun er fuldstændig stensikker på, at det hele løser sig også selvom det virker umuligt. & det bed du, hvis du kender en Vandbærer… de kan være SÅ stædige. Når de ved noget, så VED de det & det er der intet der kan punktere eller modbevise, for Vandbærerens indbyggede logik slår aldrig fejl.
..
..
Billedet er af John William Waterhouse & hedder “Circe Invidiosa” fra 1892.

} Nymåne /// SolformørKelse {

• I går kl.06.12 om morgenen d. 26 havde vi Nymåne i Stenbukken i 4° som også var en Solformørkelse. Jorden, Månen & Solen cirkulerer på den samme akse de næste 14 dage, som for at balancere deres energier & det kan være intenst.
• Vores emotionelle liv, vores instinkter & vores ubevidste (Månen) skygger for vores bevidste væsen (Solen) & synliggør dermed det skjulte. Denne Solformørkelse aktiverer en portal, der strækker sig fra i natten d. 26 til Måneformørkelsen d. 10 januar, hvor Jorden nu skygger for Solens lys, hvilket bliver synligt på fuldmånens lysskive.
• Energien er særligt højnet, hvilket forstærkes af Jupiter, der kun står én grad væk og Månens sydknude, der markerer det vi kommer af, gammel karma eller de evner vi allerede har tilegnet os. Formørkelsessæsonen følger altid Måneknudernes akse, hvorfor de temaer vi kollektivt arbejder med bliver illumineret.
• Nymåner er almindeligvis både portaler for at manifestere nye begyndelser, men også tidspunkter, hvor vi vender os indad & hviler. Men da denne nymåne vil skygge for Solens lys, sker der en bevidstgørelse & når den samtidig står sammen med sydknuden, er det fortiden der bliver synliggjort, samt alt det vi har lært & nu skal bevæge os væk fra & frigive.
• Det vil være kraftfuldt at anvende denne Solformørkelse til at frigive hele 2019 & alle de ting vi har været igennem.
[Jeg kan anbefale at man laver en meditation, hvor man forestiller sig, at man bygger et stort rituelt bål ude i en skov, man kan visualisere at man danser omkring, mens man sender alt det, der kunne trænge til transformation op på bålet et efter et & frigiver det i rensende kærlighed & tilgivelse (man kan også selv træde ind i flammerne, hvis man ønsker). Ilden her er ikke ødelæggende eller destruktiv men forædlende. Alt der bliver kastet på bålet vil lutres af ildens rensende flammedans.]
• Som nævnt i gårsdagens opslag bevæger formørkelsesakserne sig nogenlunde om de samme grader, som Måneknuderne. Derfor aktiverer denne energitunnel hele årets afbalancering imellem det kollektivt maskuline & det kollektivt feminine, da Måneknuderne siden november 2018 har vippet imellem Stenbukken & Krebsen; dyrekredsens faderlige & moderlige princip. Som yderligere forstærkes af Månen, den Feminine kraft, der skygger for den Maskuline, Solen, for at vise os, hvad der ikke er synligt til hverdag. Dette betyder at vi kan have haft brug for ekstra hvile, omsorg, nærhed, anerkendelse & tid disse dage & det er vigtigt at vi ærer disse behov. Meget gamle mønstre helt tilbage fra vores barndom kan komme i spil & blive synliggjort & jo mere åbent, sårbart & ærligt vi kan møde disse sider af os selv (& andre) jo lettere vil det føles. Når vi taler fra hjertet lytter andre 🙏❤️
• Her repræsenterer Krebsen det moderlige princip, det intuitive & instinktive, det underbevidste, emotionelle, hjemlige & omsorgsfulde, nære & nærende, vores forfædre & familie, mens Stenbukken repræsenterer det faderlige princip, samfundsmæssige strukturer, traditioner, forbindelser, ambition, ære & målsætninger, arv & eftermæle.
• Som jeg skrev en del om i Sommer, bevæger vi os fra en patriarkalsk kultur imod en mere matriarkalsk selvforståelse. Men som Måneknuderne minder os om, er det altid en balance vi efterstræber & ikke voldsomme udsving til enhver pol med jævne mellemrum. Derfor er det vigtigt at vi tager de positive kvaliteter fra Stenbukkens domæne med os videre fremad i det kommende årti & stjernerne lader os da heller ikke slippe så let, da vi har en masse planeter i Stenbukken det meste af næste år, som for at minde os om, at vi har brug for begge energier for at virke selvstændigt, kærligt, handlekraftig & omsorgsfuldt i verden.
• & Stenbukkens kærlige ansvarlighed er der bestemt brug for. Vi har igennem de sidste mange hundreder af år udelukkende brugt den umodne, selvcentrerede, udbyttende, aggressive (Vædderagtige) maskuline energi & nu er det på tide, at vi kollektivt tager ansvar for vores handlinger & flytter os ind i den modne (Stenbukkeagtige) maskuline energi, hvor vi kan lede med integritet & beredvillighed; hvor vi står ved vores væsen, kan stå inde for vores handlinger & har klare holdninger funderet i hjertet.
• Denne Solformørkelse falder som alle de foregående & alle de kommende nymåner i 4° — summen af næste år — & står i en sjælden konjunktion med Jupiter, som netop på grund af denne forbindelse vil farve hele næste år. Hvis vi er villige til at gøre arbejdet, vil han belønne os. Så hvor i dit horoskop har du denne Solformørkelse? Huset vil afsløre, hvor du vil opleve nye erkendelser, forløsning, frigivelse af gamle mønstre & mulighed for at plante nye frø, der vil spire til Stenbukkenfuldmånen om 6 måneder, 5. Juli 2020.
• Jupiter, ekspansionen, visdommen, humoren & erkendelsens planet giver alt, hvad vi beslutter os for at manifestere nu, ekstra momentum, især, hvis vi som nævnt, er villige til at arbejde for det, pga hans placering i Stenbukken.
• Denne Solformørkelse bringer os Klarhed & viser os muligheder, forbindelser & de beslutninger, vores drømme vil kræve at vi tager, samt hvilke forberedelser, der skal til for at det kan lykkes. For nogle vil denne Solformørkelse endda afsløre ægte sjælsformål.
• Vi bliver med Stenbukkens fornuft & Krebsens omsorg bedt om at vende blikket væk fra verden & mod det nærende hjem & vores egne indre behov; vi opfordres vil at mærke efter hvad vi inderst inde længes efter & handle derpå. Slippe rotteræset, andres forventninger & ydre statussymboler for at forbinde os med vores inderste autentiske selv. Så hvad ønsker du dig? Hvad længes du virkelig efter? Jupiter vil give dig vind i sejlene til at kunne fuldføre det hele & Uranus tilsmiler både Merkur, Solen, Månen & Jupiter med sin blide, flydende & forandrende energi. Vi kan ændre det meste nu, så hvad ønsker du dig for fremtiden?
[ NB: Månen har bevæget sig henover Pluto & Saturn i dag (se billede 2) & prikket til de temaer, vi vil se både privat & kollektivt til det Store Stellium d. 12 januar. Så hvis du har følt dig tynget af ydre omstændigheder, restriktioner, realiteter, angst eller andet, så vid at det er steder du kan vokse, & at intet er så håbløst, som det nogle gange kan føles. Det er her hvor Stenbukken prøver at lære, os at vi må skille følelser & logistik ad. Det er en disciplin, der kræver en hel del øvelse. Men vi kan ikke føle med forstanden eller tænke med hjertet. De må samarbejde om at skabe en balance (præcis som Stenbukken & Krebsen), hvor de varetager hver deres domæne!🙏