} Nymåne • Optakt {

[ Solen & Månen i konjunktion i Løven i 16°, 8. august kl. 15.49 ]

• I morgen eftermiddag vil vi opleve et af de energetiske højdepunkter for 2021, da Lions Gate portalen i år falder samtidig med årets Nymåne i Løven. Det gør både 8.8 & Løvenymånen ekstra potent netop i år. Der vil være særlig trumf på det karmiske — da vi aktiverer Saturns markante 8’er energi (både i kraft af det dobbelt 8tal i datoen & fordi han står i opposition til Nymånen), men der vil også være mulighed for at kalde nogle seriøse manifestationer ind.

• Derfor er morgendagens Nymåne en virkelig god & potent Måne at sætte intentioner under — hvis(!!!) vi er villige til at tage ejerskab for os selv (Solen/Månen i Løven) & ansvar for vores handlinger, personlige udfoldelse & hvordan det påvirker vores omgivelser — både følelsesmæssigt & fysisk — også på sigt (Saturn i Vandbæreren).

• Morgendagens Lions Gate er altså helt særlig i år. For det første falder den på en Søndag, Solens dag, under en Nymåne i Solens tegn. Dette sammenfald åbner for en kraftigt forbindelse til de højere sfærer & fungerer som en særlig potent ny begyndelse med en høj, stærk vibration vi enten kan anvende til at invitere manifestationer ind eller, hvis vi vil et spadestik dybere; forbinde os dybere med vores eget indre højere selv.

• Lions Gate er en fejring af, at fiksstjernen Sirius nu atter kan ses stige op på himlen som morgenstjerne i den sydøstlige horisont just før solopgang (specifikt hvornår man kan se ham (mellem 26. juli — 12. august), er selvfølgelig afhængigt af hvor på kloden vi befinder os, så derfor fejrer man oftest hans opstigen på den numerologiske superdato 8.8).

• Mens Solen som nævnt er vores fysiske jordiske legemers livgivende stjerne, troede man i mange af oldtidens kulturer at Sirius (den klareste stjerne på himlen) var de sjælelige legemers stjerne. Sirius bliver dermed vores åndelig Sol & vores port indtil de højere åndelige planer. Hans (gen)opstigen på himlen, hvert år på denne tid, menes altså at indikere en stigning i vores egen selvforståelse & vores spirituelle bevidsthed, hvorfor åbningen af Lions Gate, hvert år, kan bringe vækkelser, aktivering af det tredje øje, løft af vores åndelige bevidsthed & skabe nye erkendelsesmæssige højder.

• Siden midt maj har han været skjult bag Solen. Her dykkede han ned i underverdenen & aktiverede en transformation (en slags dark night of the soul) af vores sjæl & afsluttede sin årlige cyklus som budbringer for vores bevidste åndelige arbejde ved en sidste gang at gå ned som aftenstjerne — dvs at han var synlig efter solnedgang. Nu genfødes han til en ny cyklus — samtidig med at Månen også skifter ind i sit månedlige reset.

• Nymåner er altid en tid for afslutning/afvikling (dagene op til Månen står Ny, hvor hun trækker al sin energi ind & lader alle de gamle udtjente følelser, mønstre & hamme fra den foregående måned, falde) & nye begyndelser (når hun atter begynder at tage til i styrke & vender sin imploderede energi udad igen). Nymånen er altså et vendepunkt eller en lille genfødsel vi energetisk går igennem hver måned, hvor Månecyklussen atter begynder forfra. Det er oftest gode tidspunkter at sætte intentioner under (med få undtagelser), begynde på ny eller generelt tænke over/invitere nye måder, idéer & handlemønstre ind i vores liv. I Løven er Nymånen kreativ, modig & glad & ønsker at støtte os i at tage de første skridt i retning af at virkeliggøre vores drømme med selvsikkerhed.

• Denne dobbelt genstart eller genfødsel giver os altså virkelig potente muligheder for at pode & høste Saturns kraftfulde, materialistiske, karmiske vibration. 8’tallet er et stående uendelighedstal, der vipper imellem verdener & kropsliggør vendingen “As above so below” & viser os, at der er en direkte korrespondance imellem vores tankegange & virkelighed (men ikke nødvendigvis, som man skulle tro). 8-tallet emmer af modent, ansvarligt lederskab & virkeliggørelse af vores drømme. Det fejrer & forstærker alt der kan føles permanent, udødeligt & skaber uendelige muligheder, potentiel rigdom & overfold. Både 8-tallet & Sirius repræsenterer vores ubegrænsede sjæleliv, der har levet længe før denne inkarnation & vil leve længe efter den, hvis ikke evigt.

• Men vi kan også opleve det stik modsatte: tyngde, angst, mismod, klaustrofobi, mangel eller fattigdoms-følelser. Det skyldes at vibrationen kalder os ind i vores eget autentiske lederskab & viser os dér, hvor vi ikke formår at vælge & forme vores liv (hvilket med Saturn selvfølgelig aldrig er nemt, men han opmuntrer os til at det er muligt med tålmodighed, tiltro, tillid & overgivelse). Nogle vil altså føle sig vitaliserede & virkelig optimistiske; Være ovenud begejstrede omkring fremtiden & generelt glæde sig rigtig meget til, hvad der kommer. Andre vil mærke de tungere karmiske kræfter som 8’tallet også aktiverer, der kalder på oprydning, grænsesætning & afsked — & det kan føles afviklende, sorgfuldt, svært eller nedslående (især mennesker med markant 4’er energi, kan finde denne vibration virkelig tung, dvs alle der har fødselsdag d. 4, 13, 22 eller 31 i en måned).

• Hvad end du oplever det ene eller det andet er i morgen eftermiddag eller aften et virkelig kraftfuldt tidspunkt for at ønske sig nye situationer, udfordringer, muligheder, mennesker, oplevelser & omstændigheder i vores liv. Derfor vil jeg af hele mit hjerte opmuntre til, at I holder en lille seance, hvor I giver jer selv tid til at mærke ind i jeres væsen, hvad der oprigtigt opfylder jer op, hvilke forhåbninger I har & hvad der dybfølt aktiverer jeres glæde — både omkring jer selv & jeres selvudfoldelse, men også mht hvad der gør jeres liv glædelige & værd at leve.

• Løve-Nymåne-porten kalder altså på bevidstgørelsen om os selv & vores vej — & er er en åbning imod at invitere glæde, succes, fuldbyrdelse, lykke ind i vores liv & at manifestere vores drømme på de fysiske planer (et aspekt, der i øvrigt forstærkes af Plutos sekstil til Neptun). Men det kræver af os, at vi tør være modne, ansvarsbevidste & rydde op inde i os selv & sætte gamle overbevisninger, mennesker der ikke støtter os i vores udvikling; & generelt bare gamle ting, der holder os nede — fri.

• Vi har altså både en 8.8-kode & en 21.21-kode i morgen. 21 aktiverer vores indre sandhed, glæde, fryd & vores personlige kreative udtryk. Sirius er associeret med rigdom, ære, passion, berømmelse & genfødsel, mens Solen/Løven er repræsentanter for vores inderste selv, lederskab, mod, selvsikkerhed, selvtillid, skaberkraft & kreativitet. Lions Gate-portalen symboliserer det galaktiske, kosmiske energiflow, hvor kildens rene skaberkraft bliver tilgængelig for os — uden den jordiske bevidstheds begrænsende blokeringer. Sirius, der stiger på himlen nu, kalder altså på vores egen indre skaberkraft, rigdom & overflod. Han inviterer os til at følge ham & lade vores sjæle genføde, for på den led at lutre vores væsens kraftfulde livsflamme & højne vores åndelige bevidsthed. Denne særligt potente forbindelse er en oplagt tid at (gen)oplade os selv energetisk & frigive al unødig bagage, så vi bedre kan åbne os imod de guddommelige downloads, der venter os.

• Vores jordiske Sol i dette solsystem, illuminerer vores fysiske verden, der i princippet er en illusion eller om ikke andet så en mangefacetteret spaltning af Gud/Kosmos eller den evige skaberkraft, mens Sirius illuminerer den bagvedliggende åndelige, evigt forbundne Verden, hvor vores sjæle er udødelige & vores eksistens er enhed — Sirius ønsker dermed at guide os igennem livets kompleksitet her på Jorden nu, lade os se igennem & tilgive denne fysiske verdens dualitet, konflikter & paradoksale fremtoning.

• Markeringen for Sirius opstigen på himlen er blevet anset for at være en særlig hellig begivenhed af mange gamle kulturer verden over & har været fejret som en ekstraordinært kosmisk fænomen i tusinder af år. Man anså stjernen for at være indgangsporten til himlen & hjem for højere guddommelige væsner. Hans genkomst bebudede fertilitet & var en velsignelse af livet på jorden, da Nilen omkring denne årstid skyller over sine bredder & efterlader brinkerne med fed, rig, nærende, lerholdigt & frugtbar Jord, når den senere på året trækker sig tilbage til sit vanlige flodleje.

• Sirius’ energi & lys blev anset for at være bærer af højt udviklet viden & visdom, som vi kan tappe ind i ved at åbne vore hjerter, når han står særligt kraftigt & klart på himlen, som den blå stjerne gør denne tid. Han blev anset for at sende os kosmisk kærlighed & høj guddommelig energi, & derfor er Lions Gate i dag en opmuntring til os allesammen om at forbinde os med os selv, vores egen indre guddom samt guderne & energierne omkring os. De gamle Ægyptere ærede Sirius livgivende indflydelse på Nilen ved at bygge de tre store pyramider i Kongernes Dal i Giza, så de indrammer hans & Orions Bæltes opstigen på himlen. Nogle mener endda at de 3 pyramider er bygget som forstærkere, så det var lettere at opfange & kanalisere hans energi, visdom & budskaber. Selv Sfinksen med sine Løvekvaliteter, står på linje med stjernerne disse dage & knytter sig til de gamle ægyptiske guder Isis & Anubis, der ansås for at være Ypperstepræster for den kraftige blå stjerne.

• Lions Gate handler altså om at fejre omfavnelsen af både vores jordiske & åndelige kroppe; vores frugtbarhed, skaberkraft & dødelighed, men også vores evige erfaringer, visdom & vores udødelighed. Den bekræfter os i, at livet skal levet fuldt ud i nuet & at vi får mest ud af det, hvis vi tør tappe ind i den kraftfulde, kærlige hjertevibration, der — ligegyldigt hvor meget det ellers regner eller tordner udenfor — altid er kærlig tillid, tilgivelse & tilfredshed. Sirius opstigen & Saturns magiske magnetisme viser os vores uendelige muligheder i dette univers & med Nymånen oveni har vi altså muligheden for at skabe vores liv på ny i vores eget kærlige & kraftfulde billede; spejlingen af eget vores højere selv, forstærket af Sirius.

..
..
Billedet er af Jean Delville (1867-1953) & hedder “The forgetting of Passions”, 1913.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0