} Jupiter • i • Vandbæreren {

[ 19. december 2020, kl. 13.12 ~ 13. maj 2021, kl. 21.48
28. juli 2021, kl. 15.34 ~ 29. december 2021, kl. 04.06 ]

• Jupiter hersker over vores evne til at erkende, sammenstykke information & anvende det brugbare i praksis & er altid optaget af at udfolde & udvide vores opfattelser, oplevelser, viden, erfaring & forståelse. Han repræsenterer bl.a. vækst, optimisme, generøsitet, glæde & overflod.

• Her til aften er han atter på vej ind i Vandbærerens visionære, fremtidsorienterede & komplekse kognitive faste luft. Denne gang ikke fra Stenbukken, men tilbage (i kraft af sin retrograd) fra Fiskenes bevægelige, flydende, tillidsfulde, magiske, virkelighedsfjerne & tiltider psykotiske eller blindt troende vandtegn.

• I midten af december trådte Jupiter, himmelens konge, ind i den Nye tidsalders tegn & var på den led med til at cementere overgangen ind i den nye 2100 år lange æra også kendt som Vandbærerens Tidsalder. En æra vi vil se i det omvæltende, nyskabende, abstrakte, intellektuelle, rebelske & ejendommelige, faste lufttegn.

• Jupiter skifter kun tegn én gang om året (plus minus lidt retrograd nogle år) & velsigner dermed Vandbærerens tegn størstedelen af 2021 med sin nysgerrighed, visdom & ekspansionslyst. Dette er med til at skabe et særligt stort fokus på den ejendommelige mundskænk, hvis tegn i år under egen sæson vil rumme hele 5 planeter. Pt ser vi Merkur, Saturn, Jupiter & Solen — og pr. 1. februar slutter Venus, der pt står i alvoren & ambitionernes tegn Stenbukken, sig til resten af troppen.

• Den ærlige & joviale gaskæmpe har ikke været i Vandbæreren siden 2009 & opfordrer os til at kigge med lidt mere nysgerrige øjne på det område i vores horoskop, hvor Dyrekredsens 11. tegn befinder sig. For her vil han de kommende 12 måneder vækste et eller andet. [ Her giver det mening at notere sig, i hvilket hus (& dermed livsområde) du har Vandbæreren & dermed Jupiter det næste års tid ].

• Én ting er dog sikkert, Jupiters forstørrelseskraft vil komme ud på en omskiftelig & utilregnelig facon, for den ekspansive kæmpe, der hersker over vores gode humør, humor, retfærdighed, overflod, lykke, livslyst & erkendelse, vil blive vakt til live af Vandbærerens omvæltende & overraskende energi. Vores frihedstrang kan blive ekstra stærk disse måneder — og vil virke stik modsat Saturn (der også er på besøg hos Vandbæreren) & hans sammentrækkende energi.

• Drømme om vækst & udlængsel kan også forekomme — (og endda særligt forstærket pga Saturns modsatrettede energi), måske endda imod fremtiden, fremmede Solsystemer &/eller nye horisonter (& der er jo allerede nogen, der drømmer om at kolonisere Mars efter vi har terraformet den). Vi kan altså også have længsel mod udlandet, frihed & have lyst til at udvide vores forståelsesrammer, kulturelle forestillinger & idéer om normer, systemer & metoder. Særligt dem, der berører de dogmer, vi altid har taget for givet & især, hvis de har med tænkning, tankemønstre, abstraktioner, avancerede systemer eller overbevisninger at gøre.

• Vi kan også få lyst til at videreuddanne os & dykke endnu dybere ned i vores evne til at forstå, se mønstre & sammenhænge. Her er lidt mere alternative tilgange til verden oftest tilfældet. Det kan være astrologi, mystik, okkultisme — men også opfindelser, ny videnskab eller — konspiratoriske eller decideret sølvpapirshattede tendenser.

• Jupiter hersker også over religion (hvorfor han i den gamle, kaldæiske astrologi både behersker Skytten & Fiskene) & derfor kan vi måske se tendenser til at “tro” på videnskab eller pseudovidenskab det kommende år. & da 2021’s 5’er energi (frihed, kommunikation, omskiftelighed, handel & valg) er den dominerende energi i år, kan vi måske komme ud for at “viden” omkring tidligere cementerede videnskabelige emner kan skifte & kamme over i overtro, konspirationsteorier & andre spekulative eller paranoide forestillinger, der har mere hold i nogle specifikke menneskers virkelighedstuneller & overbevisninger end i faktuel viden. Her tænker jeg især QAnon eller Flat-Earth’ere er et glimrende eksempel — men generelt alle konspiratoriske tendenser kan tage overhånd med Jupiter, der forstørrer Vandbærerens paranoide, spekulative, mønsterdannende & angste tendenser.

• Og Vandbæreren ER et gakket tegn — og her er der kun ganske kort afstand imellem galskaben & genialiteten. Dette tegn indeholder bestemt begge sider, så spørgsmålet man altid kan stille sig selv (hvis man bliver i tvivl om noget er vanvittigt eller ej) er: Er denne opfattelse, hvis rigtighed jeg er overbevist om, virkelig skåret i sten? Kan jeg rumme, at der findes andre sandheder end min? Og er jeg i stand til at re-evaluere min virkelighed? Som man siger: Only the mad man is absolutely certain. Og det kan Vandbæreren altså godt finde på at være. Balancen i dette tegn skal altså findes der, hvor vi tør bevæge os væk fra at være 100% sikre — og VIDE (der jo ellers er Vandbærerens adelsmærke) — & kan lade tvivlen eller uvisheden komme os til gode. (Her kan Vandbæreren lære meget af sit nabotegn, Fisken, der TROR. Den fuldstændig åbne, men samtidig dybt tillidsfulde position, der tillader alt fra alle verdener & parallelle universer at mødes i én åbenbaringens øjeblik).

• Jupiter har altså taget sit gode tøj & er gået; han forlod det mere alvorlige & materielt fokuserede tegn, Stenbukken, for at bevæge sig ind i dets brodertegn, Vandbæreren. De seneste 12 måneder har han brugt i det ansvarlige & ambitiøse kardinale jordtegn for nu at være entreret ind i det visionære, innovative & modsatrettede faste, lufttegn. Kan de ambitioner vi har sat os for bestå det højere intellekts dissekerende tilgange? Og er der egentlig noget at vinde ved at følge strømmen & alle de andre? Hos Vandbæreren har vi både det originale individ, der går sine helt egne finurlige veje i fokus — samt det store kollektive fællesmenneskeliges tanke & kærlighed til idéernes verden, opfindelser, livsprincipper & idéerne om menneskeheden som art, fx. Vandbærere kan fx have en tendens til at være imod alt det ordinære, konforme & almindelige, bare fordi andre menneskers snærende rammer keder dem. Denne lyst til at gøre noget andet (end dét de andre gør), kan være særlig stor hos os hele 2021, men især fra slut juli & frem til Jupiter for alvor skifter ind i Fiskens tegn d. 29. december.

• I Skytten i 2019 opmuntrede han os til at øge vores kulturelle & religiøse forståelse ved at udvide vores højere sind, opfattelser, oplevelser samt vores tiltro til Universet & dets mangefacetterede udtryksformer.

• I Stenbukken i 2020 opfordrende han os til at definere vores langsigtede mål, tage vores ambition alvorligt, handle med intention, modenhed, ansvarsbevidsthed & etik. Tage os selv alvorligt & med flid & disciplin lægge en grundig 5-års plan, hvor vi kan realisere vores visioner for vækst, materielle vindinger, strukturer, mål & grænser.

• I Vandbæreren i 2021 vil han gerne udvide vores bevidsthed, åbne vores sind, øge vores abstrakte tænkning & evner til at analysere de bredere strøg i vores fælles bevidsthed, samfundet, vores individuelle roller samt vores plads i samfundet. Her bliver vi tilskyndet til at holde fokus på alle i gruppens behov, retfærdighed, upartisk adfærd, individualitet & humanitære tilgange. I Vandbæreren ved han, at vi vinder mest på sigt ved at være inkluderende, respektfulde & retfærdige. Vi åbner vores sind & hjerter op til den kollektive fællesmenneskelige kærlighed, fremskridt & innovation.

• Jupiters vækstpotentiale kan dog også kamme over i et negativt udtryk & forstærke skygger & umodne/uheldige temaer fra ethvert tegn, han besøger. Med Jupiters transit igennem Vandbærerens faste luft har vi et øget fokus på vores mentale udvidelse. Vi er mere eventyrlystne & risikovillige, hvilket kan resultere i umoden, ignorant eller ansvarsløs adfærd. Her kan vi godt underminere kultur, tradition & fremtidige konsekvenser — ligesom vi kan være emotionelt distanceret til andres ulykke & dermed være uforstående overfor folks følelser.

• Vi fungerer bedst, når vi har vores frihed, men vi kan også overgøre det & have en tendens til at ville bryde alle barrierer, former & strukturer ned. Vores tilgange til religiøse spørgsmål, politik, uddannelse, etik & moral har en tendens til at være progressiv, visionær & original, men vi kan også falde i fælden, der hedder intolerancer overfor intolerante eller ignorante mennesker. Ligesom vi let kan komme til at politisere forskning, idéer eller adfærd. Når Saturn også står i tegnet, kan han i nogle tilfælde regulere disse tendenser på en positiv måde & raffinere Jupiters lidt overdrevne udtryk, men han kan også virke begrænsende & hæmmende på Jupiters mere positive natur.

• Vi værdsætter frihed, individualitet, venskab, ligeværdighed & gruppens trivsel — men Vandbæreren er også fast & kan derfor have rigide overbevisninger, fikse idéer, ufleksible eller firkantede holdninger. Her kan man blive ekstremt oprørsk & i stedet for at anvende Vandbærerens positive rebelske potentiale & skabe positive forandringer, have en tendens/lyst til at ødelægge alle gamle, anderledes eller begrænsende tilgange. Især med kvadraten til Uranus kan vi have en tendens til ikke at magte at gennemføre vores idéer, fordi vi er eksisterer for meget i vores hovedet — ligesom kvadraten imellem Uranus & Saturn, kan skabe en yderligere negativ tilgang til at ville overholde regler eller på nogen måde indordne sig, ligesom det kan være virkelig svært at forpligte sig til mere langsigtede opgaver.

• Denne transit kan være særlig god til at udvide sine sociale cirkler, sine perspektiver, opfattelser & interesseområder. Emner såsom astrologi, okkultisme, telepati, videnskab, teknologi — herunder især robotteknologi, programmering, mønstergenkendelse & filosofi, kan vi have særlig talent for at fremelske & opøve nu, ligesom vores interesser kan bevæge sig i retning af revolutionerende tankegange, politiske, fremtidsorienterede & innovative reformer. Fællesmenneskelige idéer vil typisk også stortrives især udviklet mellem venner & interessefællesskaber.

• Generelt befinder vi os i idéernes verden & her kan vi fremelske, udvide & vækste. Vores sinds virkeevne, overbevisninger, idéer, opfattelser & tankegange kan udvikle sig & trives. Generøsitet imellem venner, grupper, fællesskaber eller fremmede er sandsynligt.

• Her kan Vandbærerens evne til at være følelsesmæssigt nøgtern også blive en styrke — hvor vi kan løsrive os fra mønstre, ønsker eller overbevisninger med mindre sentimentalitet end ellers. Her bliver Vandbærerens detachment ganske anvendeligt. Vores længsel efter den nye innovative fremtid, forandringer & forvandlinger er stærk & vi kan med gode resultater ændre mindre velfungerende vaner. Her kan vi også føle os mere opfyldt, når vi samarbejder & hjælper andre med at lykkes, trives & virke i verden — især hvis vindingerne gavner samfundet, fællesskabet & kloden.

..
..
Billedet er af

} Solen ● Pluto • pt. II {

• Hjælp til at finde din Sol●Pluto-tematik? Har du et hjulhoroskop foran dig, kan du nøjes med at finde 25˚ i Stenbukken: ♑︎ (Symbolet for Stenbukken, kan have variationer, men ser ca. sådan der ud, de fleste steder) & 25˚ i Krebsen: ♋︎.

Har du ikke et hjulhoroskop, men kender din ascendant, så er nedenstående liste 90% sikker, hvis du er født i Danmark. Listen nedenfor markerer Stenbukkens placering i dit horoskop; Krebsen befinder sig stik modsat. Dvs har du Jomfruascendant befinder Pluto sig i Stenbukken i 5.hus — & dermed befinder Solen i Krebsen sig overfor i 11. hus. Derfor giver det mening at læse om 5. & 11. hus.

Husparene fordeler sig således:
1. & 7. hus
2. & 8. hus
3. & 9. hus
4. & 10. hus
5. & 11. hus
6. & 12. hus
— eller omvendt, hvis du har Stenbukken i 12.hus har du Krebsen i 6.hus.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kommentere.

Har du [ indsæt din ascendant ] falder Sol●Pluto sandsynligvis i [ se hus/tema nedenfor ] & skaber fokus på:

~ Vædder-ascendant = (10.)/ 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Tyre-ascendant = 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Tvillinge-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Krebse-ascendant = 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres værdier, penge & ressourcer.
// 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Løve-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Jomfru-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Vægt-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Skorpion-ascendant (2.)/3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser.

~ Skytte-ascendant (1.)/ 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Stenbukke-ascendant (12.)/1. hus: Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen & udseende.

~ Vandbærer-ascendant: 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Fiske-ascendant: 12. hus eller 11. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).

..
..
Billedet er af Martin Johnson Heade & hedder “Thunderstorm on Narragansett Bay”, 1868.

} Solen ● Pluto • pt. I {

[ Solen i 25° i Krebsen i opposition til Pluto Rx 25° i Stenbukken, 18. juli kl. 00.46 ]

• Vi har de seneste 8 dage nærmet os Solens årlige opposition til Pluto; underverdenen & Skorpionens hersker, der transformerer, destruerer, forvandler & skræller alle lag af. Denne opposition finder sted når han er halvvejs sin retrograd, dybt ned i vores underbevidste, hvor han stædigt øser vores ubearbejdede følelser & skygger ud af bunden på vores sinds galej.

• Denne dybe årlige sjælsudrenselse kan være en lidt tung proces, især mens Pluto står i den træge, komplekse & dybt materialiserede Stenbuk & lader mange strukturelle koncepter, systemer & strukturer erodere for øjnene af os. Verden (Stenbukken) er fysisk ved at blive transformeret (Pluto) & det er noget vi ikke blot oplever på det sjælelige/individuelle plan, selvom netop dette møde konfronterer vores individuelle person (Solen) & de inderste, menneskelige (og måske endda barnlige) følelser (Krebsen) omkring disse forandringer.

• Selvom denne type dyb transformation (nogle vil opleve det som destruktion) kan være hårdt for vores menneskelige tilgange & idéer om, hvad der er værd at fastholde — & hvad der ikke er — så er det nu, at vi skal overgive os til livets naturlige cyklusser af liv, død & genfødsel. Selvom det kan virke uoverskueligt at læne sig ind i foranderlighedens strømme & acceptere, at vi pt befinder os i en overgangsfase — eller udslusningskanal — hvor vi transgresserer vores kognitive, åndelige & fysiske grænser, fordi vi bevæger os ind i helt nyt territorium — er det væsentligt ikke at kæmpe imod. Det er ikke forandringerne i sig selv, der er smertefulde, det er den modstand vi udviser overfor forandringen, der er det.

• Dette kan være lettere sagt end gjort, alt efter hvilket livsområde, der er påvirket. Dem, der har Krebse/Stenbukke-aksen i nogle af de materielle huse, kan opleve denne transit som ganske svær, mens dem, der har den i de kognitive, relationelle eller åndelige huse, vil have en lidt lettere periode. Det bedste vi kan gøre er imidlertid at tro på, at denne proces er en forædling & at vi vokser psykologisk, materielt & modenhedsmæssigt — & hvordan denne proces på sigt vil give en enorm Empowerment.

• Vi bliver også mindet om, at vi som art er ved at skifte gear & bevæge os ind i Vandbærerens tidsalder (til december), hvilket betyder (på sigt) at vores opfattelse af tidslighed vil skifte fra nutidens lineære til en spiraliserende — i takt med at vi igennem en højere fællesmenneskelig bevidsthed får kontakt til andre & højere sfærer. Vi bevæger os altså fra denne begrænsede 3D-bevidsthed ind i en højere, galaktisk bevidsthed. Her vil vi stille & roligt begynde at føle os mere & mere tilpas i en ny smidighed, fordi vi konstant vil bevæge os; som vand, der strømmer (det ultimative yin-energetiske udtryk).

• Som jeg har skrevet før, har vi under oppositionsaspekter oftest en tendens til at projicere noget (oftest vores ubevidste skygger eller noget vi ikke kan lide/vil kendes ved i os selv) ud på andre. Tør vi acceptere at den modstand, vi tilsyneladende møder udefra, er noget inde i os selv — & tør vi smide den “gode & rigtige” maske, der dækker over denne skyggeside — vil vi have mulighed for at forbinde os til et dybt & meget forløsende healingsarbejde disse dage. De ting vi skjuler for os selv (eller andre) kan være smerte, depression, lidelse, raseri, forurettelse, skuffelse, livslede, liderlighed, mismod, had, foragt, selvdestruktion, dødsønsker mm. (indsæt selv noget du oplever som tabuiseret, forfærdeligt, forargeligt eller forkasteligt…).

• Man kan sige at dette oppositionsmøde er at tegne kontrasterne skarpt op imellem vores klareste lys & væsenskerne (det vi er stolte af & identificerer os med; Solen) overfor vores dybeste mørke & forkastede skyggesider (dvs alt det vi skammer os over & ikke vil stå ved; angst, skyld, begær & brutalitet; Pluto). Det er menneskeligt; vi besidder alle disse poler — også selvom det vil være variationer over det samme tema, som vi skjuler for os selv & hinanden.

• Oppositionsaspektet holder dette skjulte mørke & fordærv frem i strakt arm for at vi virkelig kan få et godt kig på disse undertrykte, dæmoniserede & måske endda forkrøblede sider af os selv. Det er imidlertid vigtigt at vi anerkender, at disse sider ER vores egne — allesammen! — vi kan ikke slippe afsted med at projicere dem over på andre; underkende vores egen andel eller beskylde andre for at være mindre menneskelige eller rigtige end os! Hvor end du vender dig i verden & ser brutalitet, udbyttelse, overgreb & forfærdelse er vi nødt til — kollektivt som individuelt — at tage det på os, at det er os selv vi ser; vores eget væsen, vores egen natur, vores egne skygger. Måske bilder vi os ind, at vi aldrig kunne handle SÅ brutalt, som det vi ser på de sociale medier, men det er vigtigt at holde sig for øje, at mange af os i den vestlige verden ikke behøver (& derfor måske aldrig har været i kontakt med vores dybeste overlevelsesinstinkt & dermed heller ikke vores indre dræber). Det er let at fordømme andre mindre bemidlede skæbner for vold, brutalitet & dyrisk adfærd — & fornægte at vi ville handle eller reagere præcis ligeså, var vi i samme sted — når vi ikke selv er truede på liv, leveomstændigheder eller vores familie.

• Dvs oplever vi konflikter med autoriteter, institutioner eller folk, der tilsyneladende er i en magtposition i fht os — kan også være forældre, partner eller andre “fader”figurer — er det oftest et område, hvor vi har givet vores magt væk. Dette møde skinner lys på den uhelede, underkendte, fordømte eller undertrykte side af os selv, som denne figur repræsenterer. Derved kan vores indre offer, barn, krænker, sabotør, sårede selv, etc. bliver synligt for os; komme frem i lyset & blive læget. Pluto peger altid på de udstødte & uhele sider af os selv, der ønsker at blive forenet med os igennem en dybdepsykologisk integration. Dette er Plutos lære. Han ønsker at vise os det dybeste mørke & med Solens hjælp skinne lys derind: En alkymistisk proces, hvor vi transformerer vores psykologiske bly (skyld, skam, vrede, ubrugte reserver & ressourcer) til guld (vender disse skygger til selvaccept, -kærlighed & integrerer disse svagheder & gør dem til styrker). Det er en dyb & kraftfuld proces, vi bliver inviteret til at dykke ned i denne uge!

• Så har du følt dig lidt mast den seneste tid eller føler, du stirrer ned i et mørkt, depressivt dyb, hvor livet, opgaver, ønsker etc virker uoverskuelige, håbløse & umulige, fortvivl ikke. Det er ikke hele sandheden om dit liv, men blot et spejl af din inderste smerte. Måske føler du dig udsat, udstødt eller alene, mens du stirrer ned i din sjæls uudgrundelige afgrund — det uendelig, mørke tomrum, der findes et sted inde i os allesammen; der hvor de fleste af os er så bange for at gå ind alene.

• I nat står aspektet eksakt & er altså det tidspunkt, hvor energiens intensitet er højest — men da dette er en ganske træg transit, der har været aktiv længe, vil den kunne mærkes de kommende 8-10 dage (også selvom det er aftagende) da Pluto bevæger sig så langsomt.

• Pluto handler altid om angst, magt & kontrol, men også det forvandlingspotentiale & den frigørelse, der ligger i den totale overgivelse (tænk genfødsel igennem død på et billedligt plan). Når han så er i opposition til Solen, vores væsenskerne, kan vi let komme til at føle os klemt, afsondrede, kontrolleret, afvist, utilstrækkelige el.lign. (indsæt selv).

• Oppositioner er oftest en type spændingsforhold, der kridter to poler op, og derfor er det almindeligt at vi kommer til at indtage den ene pol & projicere den anden pol over på et andet menneske, der er “villig” (i højere eller mindre grad frivilligt) til at agere modstanderen. Fordi denne opposition er imellem væsenskernen & diktatoren indtager vi oftest Solpositionen i vores liv og vælger at projicere Plutosiden udad.

• Dette aspekt er perfekt til at luge ud i sine projektioner. Så hvem kommer du til at give magt over dig ved at projicere dine skyggesider overpå?

• Hvordan kommer det til udtryk? Oplever du at de manipulerer, kontrollerer, tyranniserer eller?

• Eller søger de medlidenhed igennem offermagt (eller gør du)? Og hvordan/hvorfor tillader du dem at have den magt over dig? Andre mennesker kan ikke kontrollere os — med mindre vi på et eller andet plan har afgivet vores egenbestemmelseskraft — eller at de har noget, vi ønsker os, som dermed gør os villige til at gå på kompromis med os selv.

• Typisk fungerer kontrol sådan, at vi bliver ekskluderet fra fællesskaber, frynsegoder, kærlighed etc, men deres magt virker jo kun, så længe vi køber ind i, at vi ikke er mere værd end, at vi må underkaste os for at være med. Et sundt & kærligt fællesskab, familieliv, parforhold eller arbejdsplads fungerer uden eksklusionsstrategier, og det er vel i grunden det, vi allerhelst vil have: Omgivelser der elsker og respekterer os for hvem vi dybest inde er, og ikke fællesskaber, der kun vil have os med, hvis vi underkaster os.

• Pluto har også en fantastisk evne til at få os til at føle mindreværd; at vi ikke kan, er gode nok, har evnerne, motivationen, udseendet – Ja, faktisk er der ikke det, der ikke kan være “galt”. Al denne *smallness* er dog ikke noget, vi behøver tage ind. Hvis disse følelser kommer op i løbet af det næste stykke tid, så giver det god mening at minde sig selv om, at det er en mindreværds-illusion og at succes oftest er en række vel-kuraterede fejltagelser & fejlslagne forsøg. Så hvis angsten siger nej, se om du ikke kan overkomme det alligevel. Den sejr det kan være at kaste sig ud i noget, man ikke føler man kan, og så finde ud af, at det gik fint, er lige præcis sådan vi kan vende Plutos forkrøblende angstregime til en stor personlig power, hvor vi hverken er bange for at tabe ansigt eller miste, fordi vi ved, at vi har prøvet genfødslens vej før, og derfor kan vi gøre det igen — om nødvendigt.

• Jeg håber at denne lille note gør din Pluto-opposition en smule lettere og hvis dem (du føler dig kontrolleret af) ikke nødvendigvis er nogen, du har kær, så husk at de fleste mennesker kun bruger denne type strategi, hvis de selv er bange for at blive ekskluderet eller tror, de ikke kan blive elsket for hvem de i inderst inde er. #kærliggrænsesætning

• Healing kommer i mange former. Husk at søge professionel hjælp, hvis du ikke kan klare det alene </3

..
..
Billederne er af Otto Marseus van Schrieck & hedder “Still Life with Flowers”, 1670 & “Forrest still Life with animals”.

} Nymåne • i • Krebsen • pt. II {

[ Nymåne forbindelser: 18° i Krebsen, 10. juli 03.16 ]

• Ligesom alle hele, halve & tomme måner, dannede denne skjulte Nymåne en række planetforbindelser. De mest markante er oppositionen til Pluto i Stenbukken, trigonen til Neptun i Fiskene & sekstilen til Uranus i Tyren. Venus & Mars, der nærmer sig konjunktion, gør dog også opmærksom på sig selv igennem deres forbindelse til Uranus & Saturn, ligesom at Chiron står i aftagende kvadrat til Solen & dermed også Nymånen.

• Når Solen & Månen står i sekstil til Uranus, bringer han en udtalt løsrivelse fra fortiden, nye idéer og nye erkendelser. Så vær åben overfor forandringer, og at du har friheden til at vælge, hvordan de skal implementeres i dit liv. Dette er dog en form for point of no return, så gamle løsninger, idéer, strukturer & tankemønstre vil blive revet løs og lagt øde nu. Det betyder, at vi er nødt til at give slip på alle de ting, der ikke er i balance med vores inderste kerne. Det kan betyde parforhold, venskaber, familierelationer, etc — alt der har været på en bestemt måde, der ikke rigtig tjener os, vil forsvinde eller forvandle sig. Det kan være smertefuldt, hvis man ikke er klar til at give slip eller træde ind i sin egen sandhed. Men ! Selvom det er svært er der altid en ekstra belønning ved at være tro imod vores egen sandhed. Måske virker det brutalt & forfærdeligt, måske er det en lettere løsrivelse; hvordan vi oplever disse fænomener afhænger af, hvor meget vi er i balance med os selv & hvor langt vi er i livet/vores modningsproces. Hvor end du står i dit liv, kalder stjernerne os til en ny tid med mere frihed, kærlighed og uafhængighed. Både af mennesker, substanser og idéer.

• Vi bliver præsenteret for muligheden for at vælge noget nyt og bedre for os selv; se om du ikke kan vende dig imod noget, der opmuntrer dig, gør dig glad og føles som en lettelse/frigørelse (jf Uranus). Uranus elsker uafhængighed og vil gerne tænde en gnist i dit indre: så du kan gå på opdagelse i din nye verden med færre begrænsende overbevisninger og flere frigørende idéer. (Man skal dog huske, at Saturn altid er der til at minde os om, at frihed kun fungerer under ansvar. Selvom vi bliver inviteret til at nedlægge veto imod gammel, hæmmende programmering af vores sind, så er vi stadig nødt til at opføre os på en måde, vi kan stå inde for i fremtiden. Saturn er meget forhippet på, at ægte frihed kan kun opnås, hvis vi tager ansvar for vores valg). Denne forvandling, som vi høster frugten af ved krebsefuldmånen næste år ligger 6 måneder fra nu. For nogen kan det blive et langt, sejt træk — for andre langt lettere. Men hav tillid til din proces; du er på rette vej & ting udfolder sig for dig, som de skal — også selvom vi ikke altid kan se hvorfor i situationen.

..
..
Billedet er af Kirill Vikentievich Lemokh (1841-1910) & hedder “Summer (Congratulations)”, 1890.

} Merkur ● Neptun {

[ Merkur i 23° i Tvillingen i kvadrat til Neptun i 23° i Fisken, 6. juli kl. 09.39 ]

• Selvom jeg skrev om et virkelig opbyggeligt & herligt aspekt imellem Solen●Uranus i går, så kan man sagtens føle sig nede, tung, træt, forvirret, modløs & trist disse dage. Det er ikke bare stress, søvnmangel, manglende fokus eller tømmermænd; det er Merkur, sindets planet, der møder den grænseløse, oceaniske hersker Neptuns tågede virkelighed i en konfliktende forbindelse. Og efterdønningerne af Mars●Saturn-oppositionen, der begrænser vores energi & efterlader os udmattede, umotiverede & måske endda opgivende. Nogen, der trænger til ferie?

• At vi kan have et lyst, opbyggende aspekt den ene dag & en trægere, forvirrende aspekt den næste, skyldes, at himlen er et komplekst urværk, hvor mange planeter danner aspekter til hinanden samtidig. Nogle gange opstår der konkurrerende energier på himlen, hvorfor forskellige mennesker mærker forskellige ting, alt efter hvad vi hver især er i sync med. Et forstærkende element kan være, hvis der fx er temaer på himlen, der går igen i vores egne liv — eller at nogle af vores fødselsplaceringer modtager direkte aspekter fra transitterne på himlen & dermed aktiverer en personlig dynamik den planet allerede har, der er knyttet til vores eget personlige horoskop & dets temaer. Det lyder måske ret teknisk & uoverskueligt, men i virkeligheden skal man blot se det hele som var det toner i en melodi. Nogle toner sammen, 3 eller flere klange, kan lyde smukt & det kan ræsonnere i os. Mens andre kan danne diskord & skære i ørerne, hvorimod andre igen måske ligger helt udenfor vores høre-spektrum, så vi helt slipper for at høre de toner. Så vi kan altså høre forskellige toner & vi kan opleve melodierne & klangene forskelligt — hvilket er det, der gør astrologisk vejrudsigt muligt.

• Og for tiden er der virkelig tæt pakket på himlen, (da vi denne måned ser en lang række af inkonjunktioner (150° imellem hver placering) så det er lidt svært at give et enkelt, entydigt eller helt akkurat billede, fordi der er så mange påvirkninger, der trækker i hver sin retning. Mange markante spændingsakser (oppositioner & inkonjunktioner) imellem vores lyst (Venus), evner (Mars) & person (Solen) kontra system, frygt (Saturn), angst (Pluto), overbevisninger, mindreværd & usikkerhed. & så er der jo Nymåne i Krebsen snart & den energi er meget fortættet. Derfor vil nogle også allerede kunne mærke, at energien trækker sig ind, ind, ind. Månen transitter iøvrigt igennem Tvillingen i dag & belyser dagens temaer yderligere med sårede, små følelser, vores indre barn-temaer, traumer, dybe behov & instinkter — men også hvad der stå i vejen for at vi kan udfolde vores skæbnevej (Nordknuden). Månen møder først Merkur i konjunktion i morgen, men nogle vil allerede mærke det i dag.

• Men lad os vende os mod dagens eksakte aspekt. Det er efterhånden en gammel kending, da det er 3. gang i år vi oplever Merkur stå i kvadrat til Neptun. Vi får med andre ord et genbesøg af nogle af temaerne fra Merkur Retrograd (da det er årsagen til aspektets hyppighed). Så hvad skete der i dit liv omkring d. 22. maj & 5. juni — som som måske atter gentager sig — eller måske kommer med en afklarende brik i et mønster, der var svært at se dengang? Især tiden omkring 22.maj, vil give et praj, da begge planeter gik ret dengang & tematikken enten opstod eller blev genaktiveret i den periode.

• Når tænkningen, fornuften & vores rationelle sind står i konfliktende aspekt til vores ønskedrømme, idealer, forestillinger & utopia er det klart, at vi kan føle os ved siden af os selv — for hvad er egentlig virkeligt? Almindeligvis forvrænger denne transit vores perception, så oplevelser, aftaler & udvekslinger kan opfattes vidt forskelligt af de deltagende parter, hvilket forvirrer & komplicerer kommunikation, samvær, aftaler & ikke mindst handler. Hvilket gælder alle former for udveksling. Klarhed er i grunden det, der mangler på alle planer, da Neptun slører vores sinds rationale med sine grumsede, fantasifulde vande. Vores sind kan opleves forvirrede, ufokuserede & tågede (hvilket forstærkes med Merkur i sit eget tegn Tvillingen & Neptun i sit eget tegn, Fiskene).

• Derfor er det vigtigt at være rummelig & skabe ekstra tidslige margener til at rette op på misforståelser, miskommunikation, mangelfulde instruktioner & fejlfortolkninger. Står man i en situation, hvor man er nødt til at underskrive kontrakter eller andre lign juridiske dokumenter som ikke kan udskydes, kan det anbefales at have flere øjne på sagen, en ven eller måske professionel rådgivning.

• Her under Neptun Retrograd kan vi opleve at blive dybt desillusionerede. Måske er ting, situationer, aftaler eller relationer SLET IKKE som vi havde troet eller håbet på. Drømme eller lykkelige omstændigheder kan vise sig at have været ren ønsketænkning & vi bliver nu bedt om at rydde gevaldigt op i drømmerierne, luftkastellerne & de fikse idéer & tage hånd om realiteterne. Det kan selvsagt være meget trist at se sine forhåbninger eller opfattelser opløse sig & forvandle sig til noget, der slet ikke er ønskværdigt. Og fortvivlelse eller tanker omkring, hvordan vi dog kunne være så blinde, kan let dukke op. Husk, at vi stikker dybt; Merkur står i tiltagende inkonjunktion/kvinkuns til Pluto (eksakt 17.35 8.juli) & giver os indsigter, vi måske helst ville være foruden. Men når vi rydder ud & op i vores sind, tanker & mønstre, kan vi ligeså godt få det hele med, siger Pluto & det har han jo irriterende ret i).

• Og vi står da også netop i en afsluttende fase af en Merkur-cyklus, da han står lige på kanten til at forlade sin post-retrograd-skyggefase (altså de grader han er rejst retrograd igennem tidligere på året) & derfor høster vi nu de samlede erfaringer af Merkur Retrograd i Tvillingen. Og ligesom alle andre indsigter, niver det måske lidt. Vi har erfaret & integreret de seneste uger & står nu i den sidste fase, hvor alt skal bindes op & implementeres. Så hvor er vi nogle urealistiske drømmere, der forestiller os ting, der hverken kan lade sig gøre eller tjener os? Og for at give det hele et lidt større perspektiv, danner Merkur også en sekstil til Eris (7.7 kl 20.59), sandheden, retfærdigheden & stridens planet & spørger os, hvad der egentlig er sandt for os personligt (Eris står i Vædderen) & om de konflikter eller stridigheder, vi måske står midt i, egentlig leder os derhen, hvor vi ønsker — eller om det bliver nogle stædige principsager, der handler om at holde på sin ret, få ret eller bare bestemme. Vi har altså hele to indflydelser igennem Eris & Pluto, der gerne vil hjælpe os med at komme ind til kernen, se sandheden an & (måske) i øjnene.

• Da Merkur står i Tvillingen er temaer omkring venner, familie, søskende, naboer & lokale relationer i højsædet. Og her gælder det også om at undgå misforståelser, der kan være svære at korrigere fordi man simpelthen ikke har helt mulighed for at få talt ud. Derfor giver det mening at holde sig til de teknisk & faktuelle ting & lade følelserne ude af ligningen, hvis man kan. En lidt for levende & tvistet fantasi kan skrue op for tanker, der stammer fra usikkerhed & frygt for bedrag — men også barndomstemaer, -følelser & -traumer er særligt aktive disse dage, fordi Solen også står i kvadrat til Chiron i Vædderen. Chiron viser os et sted i livet, hvor vi har nogle dybe sjælelige — måske karmiske — sår & dermed overbevisninger. Det kan være tanker som at vi altid bliver svigtet, forladt, afvist, etc, der er aktive nu også. Forvirring, usikkerhed & misforståelser er altså mere almindeligt end ellers & for Guds skyld (men måske mest din egen) undgå fortielser, (hvide) løgne eller lignende. Det spinder hurtigt ud af kontrol, da både Neptun (Retrograd) & Pluto ønsker at afdække “Sandheden”.

• Tilsvarende skal man ikke tro på alt, hvad man hører, forestiller sig, frygter eller ser — for vi ser ikke tingene klart disse dage. På godt & ondt. Derfor, drag ingen forhastede konklusioner, se tiden an. Har du modtaget klokkeklare Neptun-indsigter denne periode er du ikke i tvivl om deres rigtighed — heller ikke om en uge — derfor vent & rid stormen ud. Man kan også have tendens til at falde for konspiratoriske tankegange eller religiøse/sekteriske synspunkter — men også her giver det mening at implementere en sund skepsis for dem kommende uge. Merkur & Neptun danner aspekt indtil 12. juli.

• Selvom vi også kan have lidt sort/hvide tankegange (Merkur/Pluto) & være på jagt efter “Sandheden” (Pluto & Neptun), vil jeg opmuntre til, at man anvender Tvillingens dualistiske & dynamiske måde at se verden på — vi kunne åbne os overfor, at der findes mangeartede måder at se verden på & at sandheden er mangefacetteret; at der ikke findes én definition & at andres opfattelser ikke er nødvendige for at validere vores egen oplevelse. Alles oplevelser er særegne & at to tilsyneladende modstrinde synspunkter kan coeksistere & begge være sande på samme tid — vi kan måske også bruge Neptuns perspektiv til at transcendere rationel eller lineær tankegange? Kan vi anvende Fiskenes & Tvillingernes bevægelighed & få de uvirkelige, fantasifulde tilgange til at smelte sammen med hverdagens behov & forpligtelser? Måske er der også en idé eller et påfund, der opstod tilbage i maj, som kan videreudvikles nu? Måske ligger der også nogle store fællesmenneskelige visioner & gemmer sig i denne forbindelse, der kalder på at blive erkendt, fordi den verden vi lever i godt kunne bruge mere fornuft & idealisme på én og samme gang.

• En givtig måde at bruge denne tid kan være at værne om vores energi. Dvs sætte grænser, ikke give mere end vi kan i vores relationer, hvile os, holde ferie & slippe kontrollen lidt. Det kan være godt at meditere, skrive dagbog, danse, synge, tegne, lege, male, fantasere, filosofere & skrive — især poesi, prosa & friskrivning. Og som altid bør man begrænse indtag af rusmidler af enhver art. Det gælder for alle hårde Neptun-aspekter, da vores psyke er særlig aktiv & sensitiv under Neptuns påvirkning.

..
..
Billede 1) & 2) er af Remedios Varo & hedder “Still Life Reslicitando”, 1963 & “Meeting”, 1959.
Billede 3) & 4) er af Nikolai Astrup (1880-1928) & hedder “Selvportræt ved Sandal strand med Engel og hendes søster”, 1919 & “Interiør med stor blå potte”.

} Solen ● Uranus {

[ Solen i 13° i Krebsen i sekstil til Uranus i 13° i Tyren, 5. juli kl. 21.14 ]

• Når Solen møder Uranus i sekstil oplever vi typisk glædelige overraskelser. Lykken kan tilsmile os (med mindre aspektet aktiverer hårde aspekter i vores private horoskoper). Uranus fungerer meget stimulerende på vores nerver (på godt & ondt), men i denne positive forbindelse skulle vi meget gerne føle os opfyldt, kreative, opfindsomme, idérige samt interesserede i at meningsudveksle, opfinde & lære andre mennesker at kende. Stimulerende & spændende menneskemøder eller opdagelser er i højsædet under dette møde — sekstilens møder er et dynamisk, oftest karmisk aspekt, der trækker dybe forbindelser ind i vores liv & sind.

• Denne forbindelse er dermed også oplagt til at kaste sig ud i nye, længerevarende projekter eller prøve noget helt nyt. Spontane eller uventede invitationer eller oplevelser kan også banke på vores dør. Da Uranus hersker over det højere sind & frihed, burde der opstå åbninger eller positive sammentræf, der sætter os fri fra hæmmende forpligtelser eller strukturer, der har hold os fast eller låste længe (dette kan selvfølgelig komme som en velsignelse i forklædning; så mister man sit job eller lignende optil denne transit, skal man se sig om efter de positive muligheder, der åbner sig).

• Øget selvbevidsthed eller indsigter om sig selv, systemer eller samfundet er aktive & vi kan lettere gennemskue mønstre, sammenfald eller forbindelser end ellers. Opfindsomhed på det personlige plan er et nøglepunkt for denne transit, ligesom selvtillid, tiltro til egne evner & ens kreativitet også vokser. Vi er mere originale & oplever (oftest) større komfort med at udtrykke os & vores (måske lidt gakkede eller nye) idéer. Vi kan også opleve en lettere excentrisk & måske flamboyant side af os selv, som vi nu ønsker at udtrykke — dette skyldes at mødet aktiverer de to modstående tegn Løven (Solen) & Vandbærerens (Uranus) iboende kvaliteter (også selvom Solen står i Månens tegn, Krebsen, & Uranus står i Venus’ tegn, Tyren). At finde sig selv i centrum for sociale aktiviteter eller som frontløber for nye tiltag er også almindeligt. Generelt er socialisering, gruppeaktiviteter & skæbnebegivenheder eller -møder (der oftest er ekstremt oplysende & inspirerende) tilsmilede.

• Er det ikke os selv, der udtrykker denne ekstravagante skødesløshed, kan det være nye mennesker (eller gamle bekendtskaber, der overrasker) der entrerer vores liv, som enten ER anderledes eller udtrykker anderledes værdier. Det vil især være muligt at blive aktiveret på dine interesseområder — særligt med videnskabelige, elektriske eller digitale landvindinger, der måske udvider din forståelsesramme eller idéhorisont. Eller — hvis man ønsker at lære nye ting, der beskæftiger sig med Uranus-relaterede emner — er denne periode særligt oplagt at kaste sig over det, da vores sind vil have lettere ved at forstå sammenhænge & skabe den fornødne forbindelse & erkendelse.

• Bagsiden kan være, at vi måske keder os i det mondæne, dagligdags & drømmer om nye eller anderledes måder at udfolde os selv eller vores liv på. Vi er lettere at distrahere & kan komme til at tænke på 1000 forskellige ting; derfor kan fokus på mere almindelige opgaver lige foran én også momentvis svigte. (Kender du en klassisk Vandbærer, ved du hvordan deres opmærksomhed kan være ekstremt flaksende & zoome ind & ud af samtaler i tide & utide. Denne evne er også den, der giver disse lynende klare indsigter & idéer, men det kan være frustrerende, hvis man prøver at tale om et specifikt emne eller strukturere noget (i Vandbærerens øjne) ordinært, Stenbukke-agtigt arbejde).

• Der kan også være en tendens til bare at være Rasmus-modsat & have lyst til at gøre alt bagvendt, baglæns eller modsat af, hvad man plejer (for på den måde at opdage, hvad det egentlig er for nogle rutiner vi ubevidst handler efter i hverdagen). Denne se-det-hele-fra-den-anden-side kan bringe interessante opdagelser, erkendelser eller indsigter, der måske kan føre til gennembrud mht problematikker eller temaer, man ellers har siddet lidt fast i. Da den udprægede mønstergenkendende side af vores sind også er særligt aktiv under denne transit, vil disse landvindinger ofte medføre innovation eller større effektivitet — især på det område/hus Uranus eller Solen befinder sig i under pågældende transit.

~ 22. Feb: Solen 3° i Fisken ✴ Uranus 3° i Tyren, kl. 15.05, 2020
~ 1. Jul: Solen 9° i Krebsen ✴ Uranus 9° i Tyren, kl. 07.45, 2020
~ 25. Feb: Solen 7° i Fisken ✴ Uranus 7° i Tyren, kl. 22.05, 2021
~ 5. Jul: Solen 13° i Krebsen ✴ Uranus 13° i Tyren, kl. 20.05, 2021
~ 2. Mar: Solen 11° i Fisken ✴ Uranus 11° i Tyren, kl. 06.05, 2022
~ 10. Jul: Solen 18° i Krebsen ✴ Uranus 18° i Tyren, kl. 09.45, 2022
~ 6. Mar: Solen 15° i Fisken ✴ Uranus 15° i Tyren, kl. 14.37, 2023
~ 14. Jul: Solen 22° i Krebsen ✴ Uranus 22° i Tyren, kl. 23.45, 2023

..
..
Billedet er af Childe Hassam & hedder “Spring Morning”, 1909.

} Mars ● Uranus {

[ Mars i 13° i Løven i kvadrat til Uranus i 13° i Tyren, 4. juli kl. 03.39 ]

• I dag & i morgen danner Uranus; fremtidens, frihedens, opfindelsernes, nybruddet, genialitetens & teknologiens planet for højere mental & kognitiv aktivitet — to aspekter til hhv Mars (eksakt i nat 03.39) & Solen (eksakt i morgen 21.14) alle i den transformerende & mystiske grad 13°, der jf numerologien svinger med Uranus’ egen vibration, 4 (13/4).

• Mars repræsenterer det maskuline princip i ethvert væsen; vores handlekraftighed, ærgerrighed & forvandlingsønske, og Uranus; fremskridtet & opfindsomheden, lader alt der ikke har en plads i fremtiden bryde sammen & omvæltes. Mens deres møde står på, fastholder Mars stadig energien fra sin opposition til Saturn (eksakt 1. juli) & genaktiverer dermed Saturn●Uranus-kvadratet fra 14. juni, der de seneste mange uger har ligget som en understrøm & skubbet os imod fornyelse & transformation. Grundlæggende kan man sige, at hele 2021 er farvet af Saturn●Uranus — både da den står eksakt hele 3 gange grundet de to planeters retrograder — men også fordi effekten af de meget langsomme planetmøder oftest først ses en rum tid efter.

• Når en hurtigere planet som Mars — der jo i øvrigt også repræsenterer en fyrig, handlekraftig, hurtigt-arbejdende, opfarende & hidsig energi — aktiverer en af de tunge transitter (som Saturn●Uranus) så begynder vi at kunne se temaerne udfolde sig. Saturn●Uranus-kvadratet skubber som sagt til os, og beder os udvikle & udforske vores værdier & gennemarbejde vores systemer & strukturer til i højere grad at kunne omfavne smidig foranderlighed & progressive tilgange & principper.

• Når Uranus, danner aspekter er der lagt op til overraskelser, nye ideer, opfindelser, nye forbindelser — både til andre mennesker, teknologi & nogle gange helt til stjernerne. Om aspektet er blødt eller hårdt afgør, hvordan vi her på Jorden oplever energien. Egentlig vil himmelens planet altid det samme; løsne os fra de snærende lænker vi kalder rutine, det daglige, almindelige & forudsigelige. At vi er nogle, der godt kan lide disse ting, tager han meget let; vi skal udvikle os & hvis vi ikke gør det af os selv, presser han os gerne.

• Lidt som Saturn, der viser os at vi må tage ansvar & ejerskab over vores liv, behov & handlinger. Uranus derimod saboterer “blot” status quo & kaster os ud i nye uforudsigeligheder, der kræver at vi tager et par skridt op ad udviklingsstigen. Mennesker udvikler sig mest & opfinder bedst, når vi står overfor kriser & trusler, har han bemærket… Og hvis det er det, der skal til for at motivere os, helt fint med ham.

• Men selvom Uranus oftest anskues som den, der chokerer, ryster & omvælter igennem pludselige begivenheder eller hændelser, så arbejder han også på et meget mere subtilt plan, hvor han igangsætter radikale, næste gale idéer, der pludselig dukker op til overfladen i det kollektives sind. Disse idéer får oftest stemme af nogle højråbende, banebrydere, der senere bliver anset for at være toneangivende for den tidsalder, man står på brinken af. Disse idéer spreder sig som ringe, i takt med at flere & flere vågner op til disse “vanvittige” Uranske luftkasteller, der snart skal vise sig, at være bundsolide (det er ikke et tilfælde, at Uranus tal 4 er et af de tungeste & mest fysiske tal i numerologien).

• Aspektet i dag er en kvadrat imellem Mars & Uranus, to aktiverende & omskiftelige planeter, der almindeligvis godt kan have rigtig meget fart på — især sammen. Men da de begge også aktiveres af Saturn i Vandbæreren, bliver denne forbindelse yderligere kompleks, hæmmet & besværlig. Saturn repræsenterer nemlig stabilitet & skaber både frygt & modstand (i opstartsfasen), hvilket har en opbremsende effekt på både Mars & Uranus. Det kan føre til utrolig mange frustrerede, negative, modløse, stressede, nervøse, angste & vrede følelser. Men det er dog kun i begyndelsen, at Saturn modarbejder de nye tider. På sigt tilføjer han strukturel, håndgribelig erfaring & integritet, når de nye tankegange har vundet indpas & begynder at manifestere sig på det fysiske (der jo som bekendt er Stenbukken & Saturns domæne).

• Egentlig kaldes denne trippelforbindelse et T-kors & er en halv storkvadrat — det mest aktiverende & udfordrende aspektmønster vi ser i astrologien. Den befinder sig i andet, femte & ellevte tegn i Dyrekredsen — dvs, Tyren (Uranus), Løven (Mars) & Vandbæreren (Saturn) — der hersker over ressourcer/fertilitet/værdier, kreativitet/leg/selvudtryk & fremtiden/organiserede strukturer (ofte konceptuelle), der sigter efter at at støtte & underbygge menneskeheden & vores potentiale.

• På det individuelle plan vil denne forbindelse forandre & udvikle specifikke områder af vores liv de bevæger sig igennem (de huse, hvor Tyren, Løven & Vandbæreren befinder sig i hver vores respektive horoskoper) — selvfølgelig også afhængig af, hvilke aspekter & aktiveringer, der finder sted.

• Siden slutningen af juni, men bestemt siden 1. juli, har vi mærket den tidlige fase af dette mønster: En udtalt langsommelighed, der (afhængig af hvor utålmodig man er i fht at bevæge sig fremad & rykke på sine ønsker) formentlig har resulteret i tilbagegang, opbremsning & frustration. Mars opererer ikke med opbremsninger — hans energi er altid fuld fart frem — hvilket bevirker, at når han møder Saturns indskrænkende & begrænsende mure, bliver hans energi eksplosiv. Denne bevægelse kan sammen med Uranus abrupte & utilregnelige energi godt være lidt farlig (uforudsigelige ulykker & operationer (Mars/Uranus), & når Saturn er med i mixet kan det blive langtidsmén vi modnes af & ikke vores kreative erfaringer — og det skal vi ikke have noget af lige nu, så pas på jer selv & gør ikke overilede ting — heller ikke i trafikken).

• Anden fase af forbindelsen vil vi begynde at kunne mærke fra i dag: Nemlig den fandenivoldske lyst — et næsten ubændigt behov — for at træde på speederen & bare tonse derudaf. Det siger sig selv, at Mars’ tidligere indespærrede vredesenergi, vogtet af Saturn & nu frisat af Uranus, kan give rigtig, rigtig meget lyst til at give pokker i alting & gøre fuldstændig vovemodige & uovervejede ting. Faktisk kan oplevelsen af fravær af frygt & emotionel smerte være en sidegevinst ved denne transit for nogle, der kan resultere i ganske farlig & dumdristige udskejelser. Mars’ naturlige vovehalseri kan her kamme over i en følelse af udødelig uovervindelighed. Fordi vi har følt os hæmmet, begrænset & holdt tilbage så længe, at nu skal der bare SKE NOGET! Man skal selvfølgelig huske, at denne impuls er værd at vogte lidt over & at man ikke bare skal lade den løbe af med sig. Men når det så er sagt, så åbner der sig også nye muligheder i livet disse uger (især med Uranus’ sekstil til Solen i morgen); Uranus giver os en lyst til at forandre & måske endda skrotte en masse gamle værdier & livssyn, mens Mars giver os lyst til at undersøge & realisere os selv. Så hvad er dit næste skridt i bogstaveligste forstand?

• Kanaliseres Mars●Uranus rigtig ud, kan forbindelsen give en fantastisk & spændende skaberkraft (især når de står i Solens tegn for kreativ selvudfoldelse & selvudtryk (Løven) & Venus’ kunstneriske, sanselige & skønhedselskende tegn (Tyren). Så prøv at grib inspirationen — lad frustrationen & de negative følelser gå & fokuser på noget du brænder for eller som tænder dig (beklager for Mars jokes) & brug kvadratets aktiverende & insisterende energi til at handle på det du GERNE vil have mere af i dit liv. Måske er der noget fornuftig i ikke bare at handle hovedløst på det, men sætte sig ned & danne sig et overblik over, hvad det egentlig er man ønsker, så kan kan tilrettelægge & målrette sin energi & indsats.

• Kan man ikke slippe vreden eller forargelsen er det fornuftigt at kanalisere denne energi ud i (hårdt) fysisk arbejde de kommende dage — eller kreative projekter, der kræver udholdenhed & viljestyrke, men pas som sagt på liv & lemmer. For vi kan både opleve bål & brand, eksplosioner & destruktion — både kollektivt & individuelt — under denne transit; kan man finde en gedigen kanal til energien, er der dog gode chancer for at undgå at vi futter helt af.

• Er man interesseret i at forstå astrologien i kontekster, vil der være noget omkring de temaer, der er aktive i vores respektive privatliv, der mimer Saturn & Mars møde i foråret 2020 (der stod de i konjunktion i Vandbæreren & var også begge i tiltagende kvadrat til Uranus, mens de i dag står i opposition & dermed også begge i kvadrat til Uranus). Vi kan altså se en slags udvikling, der blev igangsat i slutningen af marts 2020, der kulminerer disse uger. Så hvor I dit liv, har du haft temaer omkring fastlåsthed & tabt handleevne, omvæltninger, du ikke var parat til/brød dig om, eller ansvar, du var nødt til at tage, men som du ikke har lyst til? Det er nogle af de ting, der typisk er oppe at vende nu.

• Alt i alt er det altså vigtigt, at vi ikke undertrykker impulserne under denne transit, men aktivt tager ansvar & ejerskab over dem. Hvad er det, vi har lyst til at gøre? Og ville det virkelig være en god løsning på vores udfordring/konflikt/problem? Mange tendenser kan forvandles ved at reflektere & måske filosofere (Uranus) over vores impulser (Mars) & derfra træffe nogle fornuftige & givtige beslutninger (Saturn).

..
..
Billedet er af Martínez del Rincón y Trives & hedder “La perezosa”, 1887

} Venus ● Pluto {

[ Venus i 26° i Krebsen i opposition til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, kl. 01.39 ]

• En gang om året står Venus & Pluto i opposition (med mindre Venus er retrograd & passerer henover dette punkt 3 gange). Det er en årlig påmindelse om, at vi skal balancere vores egen indre skaberkræfter (Pluto) overfor vores evne til at modtage (Venus).

• Dette møde er et svært møde, der for de fleste bringer et emotionelt lavpunkt omkring vores selvværd, selvtillid & værdighedsfølelse.

• Venus symboliserer vores forhold til skønhed, glæde, overflod, nydelse & kærlighed, men også vores værdisæt, fysiske værdier, selvværd, samt vores evner til at modtage repræsenteres af den lille gasplanet. Hun er livsnyderen, der excellerer i sund & tillidsfuld overgivelse. Hun inspirerer os til at forskønne alt i vores verden — i/på vores kroppe såvel som vores omgivelser — at elske, skabe & have tiltro til alt, der kommer vores vej, er godt, nydelsesfuldt & værdifuldt. Hun er en skaber-planet, hvor energien generes ved at læne sig tilbage & modtage. Hun tiltrækker simpelthen sin rigdom; hun knokler ikke for den & i denne proces aktiveres en stor & dyb kreativitet & kunstnerisk forståelse.

• Pluto, derimod, er underverdenens hersker & fungerer som den helt store transformator. Han river alt, der ikke er friskt & livskraftigt fra hinanden, lader liv forgå, metropoler falde & jorder erodere. Han er repræsentant for den yderste skaberkraft, selve livets opståen. Big Bang. Han er livet & døden som evigt gensidigt udvekslende princip. Han er kaos, angst, magt, kontrol, dominans, hierarki, tab, død, perversion, ondskab & ødelæggelse, men han er også modstandskraft, dyb indsigt, åndelig transformation, skaber af liv, hersker over det skjule, hemmelige, fordækte & okkulte, men også over penge, seksualitet, kønsdrift, lyst, rå urkraft & stålvilje. Når man kan kanalisere hans energi ud & holde til denne gigantiske kraftudladning er der næsten ikke noget i verden, man ikke kan bøje efter sin vilje. Vi kunne kalde det alkymi eller magi, men i “virkeligheden” er det blot at tappe ind i den fuldstændig rå livsenergi. Den der får os til at overleve de vildeste & mærkeligste ting & komme relativt uskadte ud på den anden side.

• Både Venus & Pluto påvirker altså vores lyst — Venus den, der får os til at føle os godt tilpas, trygge & glade — den lyse lyst, mens Pluto, den mørke/skjulte lyst, er vores liderlighed, ophidselse & begær (efter alt, hvad man kan begære i denne verden, ikke kun sex). Dette møde aktiverer altså både en følelse af, hvor vores lyst peger hen (eller oftest, hvor den ABSOLUT IKKE peger hen) samt vores følelser af selvstændighed/ (selv)kontrol — fordi aspektet oftest bringer os i situationer, hvor vi føler os ufrie, kontrollerede, låst, dominerede eller manipulerede.

• Derfor kan denne opposition oftest komme til udtryk som angst eller følelser af at være fanget (da Venus, nærmest ligegyldig aspekt, oftest er ganske utilpas sammen med Pluto). Men(!) vi kan vende dette møde til at have et positivt udfald — til sidst. Det viser os nemlig vores angst, hvad der trigger os & der hvor den holder os tilbage fra vores evne til at kaste os ud i livet & nyde (den største grad af tilfredshed).

• Begge planeter aktiverer altså også vores skaberevner/-trang. Pluto aktiverer vores lyst til at skabe i livet & opnå indflydelse (børn, monumenter & kejserdømmer), mens Venus er lysten til at skabe kærlighed (tilfredshed, harmoni, skønhed, kunst & lykke). Det er altså to principper, der balanceret kan skabe de smukkeste, stærkeste & mest dragende ting i denne verden. Typisk er det dog en udfordringen at komme derhen.

• Det skyldes at Plutos kræfter oftest er alt for massive til at Venus’ passive energi kan kanalisere dem ud i kærlighed & kreativitet. Derfor kan Venus-Pluto relationer i fødselshoroskoper også være ret brutale, hvilket kan resultere i kronisk lavt selvværd (hvis der ikke aktivt tages hånd om det). Det bliver alt for ofte frygten for at miste (negative Pluto-kvalitet), der tager over, som kan resultere i jalousi & voldsom besiddertrang (Pluto) overfor vores partnere, børn, venner, mm. — hvis man er en mere aktiv type (oftest Ild-/Lufttegn) — eller en generel manglende tro på livet eller egen duelighed, hvis man er mere passiv (oftest Jord-/Vandtegn).

• Vi kan også føle os domineret af en overmagt (af enhver art), men vores personlige oplevelse vil berøre vores personlige værdier — både åndelige & materielle — samt vores kreative evner & modtagelighed (både sjæleligt & fysisk). Dette kunne være banker eller andre tilsvarende institutioner, der arbejder med kontrol, værdier eller finanser, vi oplever restriktioner fra.

• Nogle vil også opleve dette tema i deres nære relationer, hvor man kan føle sig manipuleret, domineret, ydmyget, kontrolleret, afvist, udstødt, fordømt eller i værste fald, kan man opleve at være et offer for fysisk eller psykisk vold. Det er dog essentielt at huske, at Pluto oftest ønsker at vise os vores egen kraft — simpelthen ved at fronte den — så hvor kommer du til at træde tilbage, bøje dig, underkaste dig & lade dig dominere, lade dig kontrollere?

• I vores voksenliv er vi ret sjældent faktisk kontrolleret af andre — medmindre vi lader os kontrollere, fordi dem, der udøver magt over os tilbyder en service, nogle midler eller en position, vil gerne vil have & dermed (måske ubevidst) går på kompromis med vores frihed/værdighed. (Dette gælder SELVFØLGELIG ikke for børn. De ER afhængige af deres voksne & kan dermed sjældent bestemme over sig selv, beskytte sig selv & fjerne sig fra situationen, hvis det er deres voksne, der udover overgrebet. Nogle af os har denne slags sår med ind i voksenlivet fra vores barndom, & her kan det være særlig vigtigt at bevidstgøre dem & rydde op i dem, så vi ikke længere ubevidst er styret af en overlevelsesstrategi, der blev formet i vores barndom.)

• Og husk, hvis der er nogen, du føler dig mast af, så send dem en kærlig tanke… for de hjælper dig fantastisk meget med at få øje på, hvor dine personlige grænser går, & hvad du vil finde dig i (nærmere, hvad du IKKE vil) — og det er fantastisk vigtigt at vide. Mit råd er, at man skal forsøge ikke at gakke ud på personen, da det som regel ikke hjælper meget, men derimod tænke lidt over, hvad der bragte én i denne afhængighedsrelation, hvor man pludselig havde afgivet sin egen selvbestemmelseskraft — kunne det være undgået eller hvordan ligger landet? Uafhængighed handler oftest om at turde tage tyren ved hornene & tage ansvaret hjem, men det er også SÅ fedt, at være herre i eget hus — og det kan vi nemlig, når vi tør kanalisere vores Plutokræfter rent (dvs ikke manipulere, udbytte, udnytte, true, dominere eller kontrollere andre) ud i verden.

• Vi befinder os stadig i den kollektive transformationsproces, hvor vi går fra at agte den ydre (statslige eller samfundsmæssige) autoritet højest, den der sætter grænser & kontrollerer individet — til individets intuitive lederskab, hvis indre autoritet sætter kærlige, kropslige & personlige grænser for de ydre strukturer & deres kontrol over vores liv. Dette vil løbende ske i forbindelse med at vi får øjnene mere og mere op for, at magt kan være noget andet end den Stenbukke-struktur vi kender (Og her står Pluto i Stenbukken & sønderriver, forvandler & transformerer alle vores gamle strukturer helt ind til 2024).

• Pluto giver os dybde i en hvilken som helst oplevelse, så hvis angsten & overmagten ikke overvælder disse dage, vil han i selskab med Venus give mulighed for at kanalisere dybden ind i (alle) kærlighedsrelationer eller i kunstneriske skabelser (af enhver art). Denne forbindelse kan bringe os nye erkendelser omkring vores værdier & hvilken retning, vi ønsker at tage i vores liv fremover.

• Plutos ønske, om at fjerne alt det overfladiske & overflødige & komme helt ind til kernen, skaber en evne til at komme i kontakt med vores dybeste begær & ønsker nu; her kan meget af skammen & angsten meget vel have taget bolig og derfor er det særlig vigtigt, at vi bruger Fiskens kærlige øjne, når vi kigger på os selv, og alle de ting, vi har gemt dernede i dybet. Og så er det jo meget heldigt at både Jupiter & Neptun er retrograd (og giver os et dybt kig indad) netop i Fiskene disse dage. Og vi bliver yderligere velsignet, da Månen bevæger sig hen over Pluto i dag & illuminerer vores skygger, angst & forhold til gamle hæmmende spændetrøjer, vi måske selv har taget på for ikke at blive udstødt af flokken her til middag.

• Både Pluto/Månen & Venus danner også hhv en sekstil & en trigon til Neptun & giver os dermed nogle større perspektiver, lidt mere sandhed & tilgivelse (især overfor os selv & vores indre reaktioner) i forbindelse med denne Pluto-Venus-forbindelse, der heldigvis er aftagende. Bløde aspekter til Neptun giver os en kærlig, næsten drømmende følelse, hvilket vi især kan bruge på denne grå, blæsende lørdag, så hold ud, hvis det niver, og hvis ikke, så nyd de kreative & blide energier, der også er til stede i dag 🌸

• En anden lidt spændende ting er, at dette møde finder sted d. 24.6 en dato, der mimer dronningevibrationen, Venus højeste, harmoniske, kærlige frekvens 24/6 — & at både Venus & Pluto står i 26° (ligesom at dagen i dag jo faktisk er d. 26.6) — en karmisk, oprydningsenergi, der hører til Saturns domæne. At denne forbindelse var sammenfaldende med Fuldmånen i Stenbukken er spøjs & viser os, at et indre, autentisk, modent lederskab er det, der skal til, for at løsrive os fra vores umodne, sårede, sårbare & uselvstændige børnesider, som i løbet af vores barndom ikke fik en naturlig mulighed for at modnes — men som vi nu, igennem bevidst lederskab, får muligheden for at læge. At datoen 24.6.2021 også lander på den universelle 17/8 vibration, der kan cementere gerninger i det evige & gøre ikoner, monumenter, statements mm udødelige er pudsigt. 17/8 også kendt som Stjernen i Tarotten (Vandbærerens kort), der giver inspiration & dyb, åndelig guidance er også en 8’er vibration & dermed Saturns domæne.

• Både Pluto & Fuldmånen står altså i Saturns tegn, Stenbukken & numerologien peger også på Saturns modne alvor med en 8-8-8-kode på dagen for Fuldmånen. Denne faldt dog i 3°, Jupiters tal, der løsner lidt op for den tunge, krampagtige energi & hjælper Venus lidt ud af Plutos jerngreb med en smittende tro & optimisme. 3-tallet støtter aktivt Venus med sin glade, kreative, intelligente, optimistiske ekspansionskraft & derfor vil der være en mulighed for at vælge, om det er Pluto eller Venus, der skal sidde ved rorpinden disse dage. Men det kræver at vi bevidst vælger & at vi tar det voksne ansvar det vil kræve af os at transformere de lavere aspekter af dette møde til de højere.

..
..
Billede 1) er af Mary Lizzie Macomber (1861-1916) & hedder “Night and Her Daughter Sleep”, 1902.
Billede 2) er af Karl Wilhelm Diefenbach & hedder “Innocence”, 1900.
Billede 3) er af Kinuko Y. Craft & hedder “Jane and His Lordship’s”

} Sol ● Jupiter {

[ Solen i 2° i Krebsen i trigon til Jupiter i 2° i Fiskene 23. juni, kl. 12.11 ]

• Som vanen tro, ser vi altid et trigon-aspekt imellem Solen & Jupiter just optil/lige efter han er begyndt at stationere retrograd & lige efter. Dette skyldes, at Solen som regel står i direkte opposition til en planet, når den er midtvejs i sin retrograd — & når vi så nærmer os begyndelsen & afslutningen af denne retrograd er den pågældende planet nu kun 120° fra Solen (fremfor oppositionens 180°).

• Fortolkningsmæssigt kunne vi sige, at nu havde Solen & Jupiter været omkring deres uoverensstemmelser — været i kvadrat tidligere på året; fået deres holdninger diskuteret samt undersøgt, hvor de var uenige — for nu efter en række forhandlinger at være parate til at indgå et strålende, gensidigt & givtigt samarbejde. Og Solen i trigon til Jupiter er da også et af de mest positive aspekter; ja faktisk er det så positivt, at de mennesker, der har dette aspekt i deres fødselshoroskop sjældent selv lægger mærke til de positive kvaliteter dette giver, da de oftest har uretfærdigt let ved mange ting & som udgangspunkt er usandsynligt heldige: næsten urimeligt heldige, kan vi andre synes af og til.

• Vi kan også se Sol●Jupiter-aspektet som en slags positiv validering (igennem det smilende varme aspekt) for lige at belyse her i opstartsfasen, hvad denne Jupiter retrograd vil lære os. I år falder denne forbindelse i Vand/luft-tegnene (sidste år så vi det i jordens element) & viser os, at vi har flyttet vores fokus fra realiteterne til indlevelsen/idealerne. Vores indre granskning af værdier, viden, spiritualitet, overbevisninger & livsfilosofi er just begyndt & vi får nu muligheden for at visualisere, hvordan disse emner skal udfolde sig inde i os, både følelsesmæssigt & forståelsesmæssigt.

• Det får vi hjælp til af Solen (vores selvbillede; væsenskerne) i Krebsens indlevende, omsorgsfulde, krigerisk-kærlige beskyttelse, mens at Jupiters ekspansionskraft udfolder sig på det mest spirituelle plan; Fiskes magiske evne til at forvandle alt til kærlighed på det åndelige plan. Vi kan med andre forandre (stort set) alt omkring os, hvis vi anlægger den rette indlevelse, overgivelse & tilpasningsdygtighed samt udviser rettidig tilgivelse til at heale alle konflikter, stridigheder & ulyksagligheder. Fisken ved nemlig, at hvis vi vil ændre verden, må vi først ændre den måde vi ser på den på — da vores syn oftest er en del af problemet.

• Jupiter er stadig retrograd indtil 18. oktober, så med Solens fokus bliver vi bedt om at undersøge, om der er et par indsigter omkring vores selv, selvbillede eller selvværd i fht vores tro, åndelighed eller overbevisninger, vi skal have styr på.

• Jupiter●Sol relationer er som sagt nogle af de mest positive astrologiske aspekter, vi overhovedet kan opleve. Selv når de er hårde. Det giver humor, overskud, generøsitet, optimisme, selvtillid, tillid, glæde, overflod & lykke. Så disse dage kan også føles som om vi kan klare alt. Det er oplagt at udtrykke sine ønsker & idéer, især dem, der handler om positive forandringer vi gerne vil implementere ovenpå alle de erkendelser, vi har haft.

..
..
Billedet er af Francis Danby (1793-1862) “Scene from the Apocalypse”, 1829.

} Solformørkelses • Optakt {

[ Ringformet Solformørkelse kl. 12.41 // Nymåne i Tvillingen i 19°, 10. juni kl. 12.52 ~ delvist synlig i Danmark ]

• Anden runde af dette års Sommerformørkelser er over os. Denne gang ser vi Himmellysene (Solen & Månen) mødes ved Nordknuden (Månebanens nordlige skæringspunkt) i en Nymåne, hvis konjunktion er så eksakt, at Månen vil skygge for Solen & dermed skabe en Solformørkelse.

• Nymånen i morgen er en MikroMåne, dvs at det er en af de hele Månefaser, hvor Månen befinder sig allerlængst væk fra Jorden i 2021. At den er sammenfaldende med en total Solformørkelse medfører det, vi kalder den ringformede Solformørkelse. Her kan man nemlig se en lille lysende ring rundt om den ellers totalt dækkede solskive, da Månen er så langt fra Jorden at den ikke helt kan dække hele Solen, heller ikke selvom den står direkte foran. “Ring of Fire” kaldes det også. Ser nogenlunde sådan her ud:

I Danmark vil den dog se sådan her ud:

• Desværre er denne Solformørkelse kun en hel Solformørkelse over Grønland, nogle dele af Canada & Arktis, hvorfor vi må nøjes med at se en delvis Solformørkelse på disse breddegrader. Månen vil dække 18-20% af Solskiven set fra Danmark i morgen i tidsrummet 11.33 –13.51. Solformørkelsen står på sit højeste 12.41 & selvom vi som sagt kun kan se en delvis formørkelse, vil vi bestemt kunne mærke energien. (Husk at man aldrig må kigge direkte på Solen uden beskyttelse & slet ikke igennem linser: kikkerter, kameraer, lup, osv da man kan få alvorlige skader på øjnene. Vil man se en Solformørkelse skal man have Solformørkelsensbriller med særligt egnet dæmpemde plastik-brilleglas eller kigge igennem en bestemt type metal-folie.)

• En formørkelse opstår når Jorden, Månen & Solen står på en lige linje ude i rummet & kan dermed kun forekomme under Fuld- eller Nymåne. Pga afstande & størrelsesforhold passer Solen, Månen & Jorden perfekt sammen, hvorfor Jorden & Månen på skift kan skygge for enten Månen eller Solen. Formørkelserne forekommer enten ved at Nymånens mørke bagside passer eksakt henover Solskiven set fra Jorden (Solformørkelse), hvis man befinder sig i totalitetszonen (der hvor den totale Solformørkelse er synlig, red.) & Jordens skygge skjuler Månen fra Solen under Fuldmånen (Måneformørkelse). Måneformørkelser har en bredere skygge (da Jorden som skygger for Månen står tættere på Månen & er tilsvarende større end Månen) end Solformørkelser, hvor det er Månen, der skygger for Solen. Da Månen er mindre & står meget længere fra Solen opstår situationen, hvor Månen rent faktisk kan skygge fuldstændig for Solen sjældnere. Derfor kan vi oftere se Måneformørkelser flere steder på Jorden samtidig, men Solformørkelsens totalitetszone er meget mindre & derfor begrænset til en helt specifik bane henover vores klode.

• Den røde stribe herunder er området hvor man kan se den ringformede Solformørkelse i sin fulde figur, mens de orange skygger markere mere & mindre delvise Solformørkelser.

• Formørkelser optræder altid i par med 14 dages mellemrum (eller tripletter med 2 x 14 dages mellemrum) dvs Måneformørkelse — Solformørkelse (eller omvendt). Dette fænomen forekommer ca hver 6. måned, men alt efter om Månen (som bevæger sig rundt om Jorden i en ellipseform) er længst fra (apogæum) eller tættest på (perigæum) Jorden, vil vi opleve dem forskelligt, hvorfor der findes 3 forskellige slags Solformørkelser: den totale, delvise & den ringformede. Månens perigæum & apogæum er også dét, der afgør om en Måne er en SuperMoon (Fuld- eller Nymåne tættest på Jorden) eller en MicroMoon (Fuld- eller Nymåne længst fra Jorden)

• Formørkelsessæsonen optræder altså hvert halve år ca. & skaber en form for energetisk tunnel på mellem 4-8 uger, hvor Solen, Jorden & Månen er i energetisk alignment. Astrologisk beskrives det som en udviklingsportal, der (i dette tilfælde) åbner sig med Måneformørkelsen (Fuldmånen) d. 26. maj & slutter med Solformørkelsen (Nymånen) i morgen d. 10. juni. Vi forvandler med andre ord vores opfattelse nu, som vi med Solen & Månens kræfter vil se transformere sig de kommende 2 uger. Resultatet vil vi dog nok først set til vinter, når der igen er formørkelsessæson i Skorpionen & Skyttens tegn.

• En anden detalje det giver mening at bemærke er, at formørkelsessæsonerne nogenlunde følger Måneknudernes akse. Dvs at i år, hvor Månens Nordknude står i Tvillingen, ser vi at formørkelserne ligger & vipper på Tvillinge–Skytte-aksen — men fordi vi allerede er et år inde i denne akse (og akserne “kun” varer 1,5 år), vil vi allerede til november se en Måneformørkelse i Tyren. Denne formørkelse vil initiere de kommende 1,5 år & derfor bliver det altså ekstra spændende at se, hvilke temaer den vil bringe op.

• Sammenfaldet imellem formørkelserne & Måneknuderne varierer som i ser en lille smule, hvorfor man godt nogle gange kan se nabotegnet have en enkelt formørkelse i en sæson. (Helt konkret i dette tilfælde: Selvom Nordknuden til vinter stadig befinder sig i Tvillingen (& Sydknuden dermed befinder sig i Skytten) vil vi alligevel se en Måneformørkelse i Skorpionen.
(Er du nysgerrige på at læse mere om den nuværende akse, kan du læse opslaget fra sidste sommer om akseskiftet fra Krebsen//Stenbukken til Tvillingen//Skytten, her: } Måneknudernes • akseskift { )
[ De to Måneknuder er i øvrigt Månens bane(rundt om Jorden)s skæringsakser på Jordens bane rundt om Solen & markerer i transit, dvs der hvor de står på himlen netop nu, hvor vi kollektivt bevæger os hen — altså en slags karmiske porte ind i fremtiden, mens at jeres private horoskopers Måneknuder synliggør den akse, hvor jeres åndelige udviklingspotentiale (i dette liv) ligger gemt for jer ].

..
..
Billedet er af John Ottis Adams & hedder “Dawn of Night”, 1909.