} Løvens • Sæson {

[ Solen i Løven: 22. juli kl. 16.14 — 22. august kl. 23.21 ]

• I dag er det store skiftedag, da både Venus & Solen skifter tegn. Venus forlader Løvens flammende kærlighed & træder ind i Jomfruens bevidste pertentlighed, mens Solen siger farvel til Krebsens følsomme sensitivitet & goddag til Løvens festlige, kreative & socialiserende energi.

• Venus skiftede tegn halv 3 i nat, mens Solen skifter tegn her til eftermiddag kl. 16.14. Dermed befinder vi os nu i de sidste timer af Krebsens sæson & høster alt vi har erfaret & følt under dette års opgradering af Krebsens oplyste arne. De sidste dage af et tegn kan godt være lidt intense, da indsamler den kondenserede læring.

• Så hvordan har du oplevet de seneste døgn med trumf på Krebsens indadvendte, (for nogle) overemotionelle måneenergi? Krebsens sæson kan være intens — især for kardinale tegn (Væddere, Vægte & Stenbukke), der kan opleve Krebsens sensitive bøger som en lille druknedød.

• Denne opsummering tæller altså alle følelser (& erkendelser omkring følelser) vi har haft de seneste 30 dage, samt opdagelser om, hvem vi egentlig er, hvad vi savner & længes efter for at føle os holdt, elsket & emotionelt trygge (om det så bare er i vores eget selskab).

• Måske har du fået vist, hvad du er nødt til at forvandle eller ændre? (Det er sandsynligt, at man har opdaget, at man er nødt til at opgive nogle af sine “gamle” drømme, fordi de faktisk ikke længere passer til, hvem man er vokset ind i at være — eller måske slippe nogle gamle historier om ens identitet, der er knyttet til fortiden, minderne, barndommen & lignende). & det kan være sorgfuldt at vokse (og vokse fra) — & det kræver tid at omorganisere sig & afbalancere sine erkendelser. Så tag disse sidste timer i den introverte, blide energi & lade inspirationen krystallisere sig i et momentum, vi tage kan med os videre ind i Løvens sæson & dér, kanalisere dem ud i konkrete planer med engagementet, leg & begejstring.

• Dagens dato er også et dobbelt månetal, 22, et mestertal, der indgyder til beherskelse af materien, kaldet mesterbyggeren eller Fredens arkitekt. Den blide 2’er energi, der trækker fine overjordiske tråde fra fantasien & drømmene som manifesteres i 4’tallets konkrete fysiske virkelighed; i verdens fire hjørner — alle nogle tal, der også mimer 20’ernes dobbelte 2’er energi & de omvæltninger, der unægteligt er komme i kølvandet på 2020.

• Både Solen & Mars står i Løven her til eftermiddag, hvilket giver os en ret kraftig følelse af optimisme, tiltro & begejstring, selvom der dog stadig også er en del oppositioner imellem Mars/Venus●Jupiter & Solen/Merkur●Måne/Pluto, som fortsat kan være lidt pres for de fleste — måske især i dag, kan vi opleve at skjulte sider eller gamle hæmninger kommer frem, da Mars står i inkonjunktion med Pluto — opfølgningen på hans opposition fra Krebsen tidligere på sommeren. Mars danner også en Yod disse dage med Neptun & Pluto, der peger på, at vi (på trods af de store kollektive skift vi oplever pt — som Pluto & Neptun skaber) stadig skal have Krebsens visdom & forståelse af de nære behov med os ind i Løvens sprudlende sæson & bruge denne sensitive indsigt, når vi handler på vores drømme & visioner.

• Så VELKOMMEN til Løvens sæson; livsglæde, farver, fest & nysgerrighed vil nu danse os i møde! Så tag dit bedste mest flamboyante sæt på & velkom denne energi på bedste Løvemanér! For nu skal vi glæde os over livet, sprudle & suge det hele ind i fulde drag! Løven er et af de mest vitale tegn i Dyrekredsen & opmuntrer os til at bruge vores kroppe, socialisere & dele & udfolde vores kunstneriske & kreative sider. Vi skal lege, vi skal underholde hinanden, vi skal glæde os; Vi skal gøre noget ud af det hele & dupere folk: føre os frem på en flot & overlegen facon; imponere omgivelserne som Løven med sit store hjerte gør bedst.

• Løver er ædle, omsorgsfulde & hjertelige væsner, der (hvis de får den rette opmærksomhed) er blide, underholdende & fantastisk godt selskab. En overset Løve kan dog godt være lidt selvcentreret, temperamentsfuld eller mugge lidt, men man vinder dem hurtigt ved at stryge dem med hårene & imødekomme deres ønske om at blive beundret eller bedåret. Og det er heldigvis let at beundre Løven, både for dens store hjerte, der banker for de svage & små, men også fordi de er et af de allermest vitale tegn i Dyrekredsen. Det kommer ofte til udtryk i form af en sund & stærk krop & meget strålende øjne — hvilket ikke er så besynderligt, da Solen er tegnets hersker — ligesom Månen er Krebsens.

• Da Solen altid bestemmer hvilken sæson vi er i, vil vi hvert år på denne tid opleve en ekstra kraftig vitalitet & livskraft. Det skyldes at Løvens sæson altid bliver aktiveret af sin egen hersker. De andre tegn må nøjes med mere sporadiske herskerbesøg — især fra de langsomme planeter. Som eksempel står Neptun også i eget tegn (Fisken) & da han er så langsom er det 174 år siden, at han sidst besøgte sit hjemlige domæne! Derfor kan man sige, at alle Løver er lidt særligt velsignede hvad angår glød, skaberkraft & livsenergi, da de hvert år oplever at deres tegnhersker kontakter deres Sol på deres fødselsdag! (Hvor heldig har man lige lov at være!)

• Næsten hvert år ser vi skiftet imellem de to himmellys’ sæsoner (Krebsen herskes af Månen, mens Løven herskes af Solen) på d. 22.7. Lige præcis denne dato støtter numerologisk den vitale, manifestationsenergi med en 11-søljeport. 2+2+7 = 11 & 1 er som bekendt Solens tal. (Om man vil reducere 11 til 2 eller arbejde med det som et mestertal afhænger af den numerologiske tradition man bekender sig til. Personligt anser jeg mestertal for at være dobbelte, da jeg kan se værdien i at bruge dem på begge måder.)

• 11 beder os om at forbinde os med kilden, stole på vores intuition & forbinde os med vores eget indre lys (helt i Løvens ånd). Vi kan downloade erkendelser, energi & stemninger direkte fra Kosmos nu, hvis vi åbner os. Vi kan være vores egne stjerne (Sole) der skinner ind i mørket. 1 repræsenterer også initiativ & højnede forestillingsevner.

• Dobbelt 11 bliver to søjler af lys, skaberkraft & manifestation, der kan repræsentere to modstridende principper (den dualistiske natur); nat & dag, det feminine & det maskuline, venstre & højre, ned & op — men viser os også den smukke deling juli hvert år er gjort af: Først har vi Månens indadvendte, intuitive, kardinale vandtegn, der repræsenterer nat, mørke, sensitivitet, erindring & kærlighed, der peger tilbage i fortiden i Krebsens sæson — & dernæst har vi Solens flammende udadvendte, inspirerede, faste ildtegn, der repræsenterer dag, lys, vitalitet, opfindsomhed & skabertrang, der peger mod fremtiden i Løvens sæson.

• Vi bevæger os altså igennem søjleporten fra den ene polaritet til den anden & har derfor mulighed for at skabe enhed & samhørighed — både inde i os selv, men også afvikle separationsfølelsen imellem os & andre mennesker — igennem balanceringer af de to sider af os selv; mørke & lys — hvile & aktivitet. Og for at det hele skal være endnu mere spændende i år, bliver denne frekvens forstærket af Fuldmånen i Vandbæreren om 2 dage, hvor Solen & Månen begge står i hhv Løvens & Vandbærerens 1. grad. Og ikke nok med det, så er Løvens sæson i år tilsmilet med intet mindre end 2 Fuldmåner i Vandbæreren.

Den første ser vi på lørdag d. 24. juli kl. 04.36 i 1°26′
Den anden ser vi d. 22. august kl. 14.01 i 29°37′

& på den måde slutter vi altså Løvesæsonen i år med et brag af en Blå Fuldmåne! (Ikke den sjældne slags, men den 3. Fuldmåne i et kvartal med 4. Fuldmåner — der er almindeligvis kun 3.)

Hav den bedste & mest sprudlende Løvesæson & stort tillykke til alle jer glade & kærlige Løver!

..
..
Billede 1) er af John Macallan Swan (1847-1910) & hedder “Orpheus”, 1896.
Billede 2) er af Gustave Moreau (1826-1898) & hedder “The Lion in Love”, 1876.

} 1. kvartals • Måne {

[ Post Solformørkelse & 1.Kvartal Måne i 27° i Jomfruen, 18.juni kl. 07.54 ]

• I dag står Månen præcis halv mellem ny & fuld. Det er en overgangsfase, der afvikler energierne fra de to kraftfulde formørkelser vi så for en & 3 uger siden. Energierne er dalende, men stadig intense, selvom vi også begynder både at kunne se lidt ud af den mentale tåge, der har ligget over os de seneste uger. Samtidig kan vi også opleve, at energien begynder at vende sig mere indad.

• Det skyldes både at vi nærmer os Krebsens følende vand-sæson & at både Jupiter & Neptun begynder at forberede sig til deres årlige retrograder.

• Men vi oplever også en lyst eller impuls imod at handle. Det store rekalibrerings-tema fra Solformørkelsen d. 10, når et springende punkt i dag. Der skyldes at 1.kvartal Månen markerer den første krise i Månecyklussen & dermed et konfliktende oplevelse vi er nødt til at handle på. Solen står i slutningen af Tvillingen & Månen er ved at binde sit organiserende & analytiske besøg i Jomfruen op. Derfor danner de det aktiverende,  dynamiske aspekt: kvadraten.

• Når Solen & Månen står i kvadrat oplever vi en konflikt eller spænding (oftest indre) imellem vores væsenskerne (Solen) & vores instinkter, indre liv eller dybe behov (Månen). Vi kan stå i en situation, hvor vores idéer eller opfattelse af, hvad der sker omkring os & hvad vi er nødt til at gøre, står i kontrast til hvad vi selv har brug for, længes efter & næres ved.

• De seneste par dage har vi mærket efterdønningerne af Saturn●Uranus-kvadraten, 2021s aller største aspekt (der kun finder sted hvert 14. år, men som i år helt exceptionelt optræder 3 gange)! Dette aspekt viser os en nye vej, en vej ind i fremtiden; ud af gamle, stivnede strukturer med et fikseret fokus på resultater & fremtiden & ind i en ny, nærværende & sanselig nutid, hvor vores tilknytninger altid er funderet i os selv fremfor i ydre skatte & besiddelser.

• Men det er også smertefuldt at sige farvel, løsrive sig fra de spændetrøjer vi har taget på af høflighed, for at blive socialt accepteret, elsket eller tilhøre en bestemt gruppe. Vi får nu mulighed for at opdage & opleve friheden i at udfolde vores sande, indre natur. Hvilket kan føles både angstprovokerende for os & faretruende for vores mere usunde & codependent relationer.

• Kombinationen imellem Saturn●Uranus & 1.kvartal Månen viser os steder, hvor vi er nødt til at sige nej, træde ud af konsensus & vælge os selv, vores grænser, behov & følelser først. For at vi kan være mere os selv & mere nærværende overfor de mennesker vi vælger at drage omsorg overfor.

• Selvom det kan føles voldsomt, kan vi nu med Jomfruens analytiske, organiseringsevner løse de logistiske problemer vi måtte støde på i den ydre verden (som Merkur Retrograd måske besværliggør yderligere for nogle), selvom det ikke kan understreges nok at de egentlige udfordringer eksisterer på det indre plan. Krisen eller konflikten er med andre ord i os. En konflikt imellem hvad vi kan være bekendt & hvad vi selv har lyst til/brug for. Og klarheden omkring vores evne til at se os selv, stå ved os selv & udfolde os selv fra et ikke forudindtaget & autentisk sted.

• Dagene efter Solformørkelsen vil også for nogle have været fyldt med indsigter omkring vores egne mindre flatterende sider & vi kan måske føle skyld, skam eller forfærdelse omkring disse sider, mønstre, skygger, tanker eller hvordan det nu har udfoldet sig. Jomfruen kan have en tendens til at gemme sig for skammen & drukne det hele i ocd lignende adfærd hvor man enten får lyst til at kontrollere eller “rense” alt omkring sig & hvis det ikke kan lade sig gøre eller man ikke magter kan mere destruktiv adfærd som virkelighedsflugt igennem rusmidler komme til udtryk. Det anbefales selvfølgelig ikke at drikke sig fra sans & samling eller bedøve sig på anden vis. Kom hellere impulsen i forkøbet & forsøg at mærke ind i, hvorfor kontrolbehovet, skammen eller flugten bliver aktiveret & se om du kan tale dig selv ned,  tage ansvar eller på anden måde handle konstruktivt.

• Heldigvis er dette også et fysisk vendepunkt, hvor Solformørkelsens energi bøjer af & vi har en række blide aspekter disse dage inden Venus årlige opposition til Pluto kulminerer om en uge sammen med Fuldmånen. Så hvis du ikke er for opslugt af post energierne fra Saturn●Uranus & Solformørkelsen, prøv da at nyde de kreative & opfindsomme aspekter mellem Venus●Neptun & Solen●Jupiter.

..
..
Billedet er af Erin Vest & hedder “All the horses of iceland”.

} Solformørkelses • Optakt {

[ Ringformet Solformørkelse kl. 12.41 // Nymåne i Tvillingen i 19°, 10. juni kl. 12.52 ~ delvist synlig i Danmark ]

• Anden runde af dette års Sommerformørkelser er over os. Denne gang ser vi Himmellysene (Solen & Månen) mødes ved Nordknuden (Månebanens nordlige skæringspunkt) i en Nymåne, hvis konjunktion er så eksakt, at Månen vil skygge for Solen & dermed skabe en Solformørkelse.

• Nymånen i morgen er en MikroMåne, dvs at det er en af de hele Månefaser, hvor Månen befinder sig allerlængst væk fra Jorden i 2021. At den er sammenfaldende med en total Solformørkelse medfører det, vi kalder den ringformede Solformørkelse. Her kan man nemlig se en lille lysende ring rundt om den ellers totalt dækkede solskive, da Månen er så langt fra Jorden at den ikke helt kan dække hele Solen, heller ikke selvom den står direkte foran. “Ring of Fire” kaldes det også. Ser nogenlunde sådan her ud:

I Danmark vil den dog se sådan her ud:

• Desværre er denne Solformørkelse kun en hel Solformørkelse over Grønland, nogle dele af Canada & Arktis, hvorfor vi må nøjes med at se en delvis Solformørkelse på disse breddegrader. Månen vil dække 18-20% af Solskiven set fra Danmark i morgen i tidsrummet 11.33 –13.51. Solformørkelsen står på sit højeste 12.41 & selvom vi som sagt kun kan se en delvis formørkelse, vil vi bestemt kunne mærke energien. (Husk at man aldrig må kigge direkte på Solen uden beskyttelse & slet ikke igennem linser: kikkerter, kameraer, lup, osv da man kan få alvorlige skader på øjnene. Vil man se en Solformørkelse skal man have Solformørkelsensbriller med særligt egnet dæmpemde plastik-brilleglas eller kigge igennem en bestemt type metal-folie.)

• En formørkelse opstår når Jorden, Månen & Solen står på en lige linje ude i rummet & kan dermed kun forekomme under Fuld- eller Nymåne. Pga afstande & størrelsesforhold passer Solen, Månen & Jorden perfekt sammen, hvorfor Jorden & Månen på skift kan skygge for enten Månen eller Solen. Formørkelserne forekommer enten ved at Nymånens mørke bagside passer eksakt henover Solskiven set fra Jorden (Solformørkelse), hvis man befinder sig i totalitetszonen (der hvor den totale Solformørkelse er synlig, red.) & Jordens skygge skjuler Månen fra Solen under Fuldmånen (Måneformørkelse). Måneformørkelser har en bredere skygge (da Jorden som skygger for Månen står tættere på Månen & er tilsvarende større end Månen) end Solformørkelser, hvor det er Månen, der skygger for Solen. Da Månen er mindre & står meget længere fra Solen opstår situationen, hvor Månen rent faktisk kan skygge fuldstændig for Solen sjældnere. Derfor kan vi oftere se Måneformørkelser flere steder på Jorden samtidig, men Solformørkelsens totalitetszone er meget mindre & derfor begrænset til en helt specifik bane henover vores klode.

• Den røde stribe herunder er området hvor man kan se den ringformede Solformørkelse i sin fulde figur, mens de orange skygger markere mere & mindre delvise Solformørkelser.

• Formørkelser optræder altid i par med 14 dages mellemrum (eller tripletter med 2 x 14 dages mellemrum) dvs Måneformørkelse — Solformørkelse (eller omvendt). Dette fænomen forekommer ca hver 6. måned, men alt efter om Månen (som bevæger sig rundt om Jorden i en ellipseform) er længst fra (apogæum) eller tættest på (perigæum) Jorden, vil vi opleve dem forskelligt, hvorfor der findes 3 forskellige slags Solformørkelser: den totale, delvise & den ringformede. Månens perigæum & apogæum er også dét, der afgør om en Måne er en SuperMoon (Fuld- eller Nymåne tættest på Jorden) eller en MicroMoon (Fuld- eller Nymåne længst fra Jorden)

• Formørkelsessæsonen optræder altså hvert halve år ca. & skaber en form for energetisk tunnel på mellem 4-8 uger, hvor Solen, Jorden & Månen er i energetisk alignment. Astrologisk beskrives det som en udviklingsportal, der (i dette tilfælde) åbner sig med Måneformørkelsen (Fuldmånen) d. 26. maj & slutter med Solformørkelsen (Nymånen) i morgen d. 10. juni. Vi forvandler med andre ord vores opfattelse nu, som vi med Solen & Månens kræfter vil se transformere sig de kommende 2 uger. Resultatet vil vi dog nok først set til vinter, når der igen er formørkelsessæson i Skorpionen & Skyttens tegn.

• En anden detalje det giver mening at bemærke er, at formørkelsessæsonerne nogenlunde følger Måneknudernes akse. Dvs at i år, hvor Månens Nordknude står i Tvillingen, ser vi at formørkelserne ligger & vipper på Tvillinge–Skytte-aksen — men fordi vi allerede er et år inde i denne akse (og akserne “kun” varer 1,5 år), vil vi allerede til november se en Måneformørkelse i Tyren. Denne formørkelse vil initiere de kommende 1,5 år & derfor bliver det altså ekstra spændende at se, hvilke temaer den vil bringe op.

• Sammenfaldet imellem formørkelserne & Måneknuderne varierer som i ser en lille smule, hvorfor man godt nogle gange kan se nabotegnet have en enkelt formørkelse i en sæson. (Helt konkret i dette tilfælde: Selvom Nordknuden til vinter stadig befinder sig i Tvillingen (& Sydknuden dermed befinder sig i Skytten) vil vi alligevel se en Måneformørkelse i Skorpionen.
(Er du nysgerrige på at læse mere om den nuværende akse, kan du læse opslaget fra sidste sommer om akseskiftet fra Krebsen//Stenbukken til Tvillingen//Skytten, her: } Måneknudernes • akseskift { )
[ De to Måneknuder er i øvrigt Månens bane(rundt om Jorden)s skæringsakser på Jordens bane rundt om Solen & markerer i transit, dvs der hvor de står på himlen netop nu, hvor vi kollektivt bevæger os hen — altså en slags karmiske porte ind i fremtiden, mens at jeres private horoskopers Måneknuder synliggør den akse, hvor jeres åndelige udviklingspotentiale (i dette liv) ligger gemt for jer ].

..
..
Billedet er af John Ottis Adams & hedder “Dawn of Night”, 1909.

} Fiskepåvirkning {

[ 3. kvartal Måne i 11° i Fisken, 2. juni kl. 09.23 // Jupiter i 1° i Fisken // Neptun i 23° i Fisken ]

• Denne uge har været virkelig intens… om det “blot” er fordi vi har en meget potent formørkelsessæson hængende over os eller om det er Mars i opposition til Pluto, der kulminerer 5. juni & som forstærker alt, kan være svært at skille ad. Men vi er i hvert fald i vores føleler kollektivt & det forstærkes kun af Venus, der til eftermiddag skifter ind i Krebsens brusende følelsestegn, hvor hun langsomt lægger an til at indhente Mars.

• Mange vil føle sig særligt påvirkede disse dage & her kan 3. Kvartals Månen i Fiskene spille en rolle. Vi er i dag halvvejs mellem sidste uges Måneformørkelse i den visionære & nonchelante Skytte & den kommende uges Solformørkelse i den nysgerrige & drilske Tvilling. Formørkelsessæsonen står med andre ord på sit højeste & sikke en susen; der er travlt, næsten tumultaisk på øverste etage! Merkur er også retrograd (sammen med Saturn & Pluto) & tilføjer et godt mix af gamle tanker, følelser, overbevisninger & mennesker samt oplevelser fra fortiden, der kan komme & blande sig. Især de tungere følelser, der kommer af hidtil ubevidste/underbevidste emner, vil blive hvirvlet op fra dybet & tage form for øjnene af os.

• Når vi oplever halvmånerne står vi typisk i en krise imellem kulmination & frigivelse/spiring. Det kan være her, hvor vi afvikler festen, erfaringen, eksamen eller projektet. Krisen kan være ydre som en slags implosion af det oplevede, en sorg eller en skuffelse.

• Når 3. kvartal Månen står i Fiskene er afslutnings/afskeds/døds-temaet særligt aktivt & det skyldes at Fisken er det sidste tegn i Dyrekredsen & dermed også det sidste skridt inden den hinsides verden. Fisken er på én gang det lidt naive, romantiske & drømmende tegn, men er samtidig også i forbindelse med vores naturs dybeste sandheder; dem skorpionen kun drømmer om at penetrere med sit sind, dissekere, analysere & forstå. Fisken opererer imidlertid på et helt andet plan: det åndelige. Fisken behøver ikke forstå eller vide. For dem er det nok at mærke; at have en følelse, fornemmelse eller en tro. For dem er det ok at være i tvivl, usikker eller uvidende. For vi kan jo alligevel ikke forstår eller sammenholde hele universets hemmeligheder, så hvorfor spilde tiden med at prøve, når man kan drømme, sanse & skabe?

• Denne proces kan være tung for nogle, men ganske forløsende eller kreativ for andre. Månecyklussen går på held & vi frigiver dermed ikke kun lys & men også Måneseglet aftager i størrelse & derfor også energi. Føler man en tiltagende afmatning er det den aftagende Måne, der langsomt smider skal for skal, maske for maske — en slag begyndelse på enden i Solformørkelsen d. 10. juni.

• I Fiskenes spirituelle, åndelige tegn for klarsyn, kærlighed & idealer, kan vi pga den dybe følsomhed & særligt sensitive indlevelsesevne let blive overmandet af verdens lidelse & tristhed — især under Månefasen imellem de to formørkelser. Det vi erkendte under FuldMåne-formørkelsen, skal nu for alvor tages ind & transformeres under Solformørkelsen/Nymånen. Derfor vil denne 3. kvartal Måne føles som særlig intens oprydning — & det er den i og for sig også! Så er der noget tyngde du den kommende uge kan slippe? Noget sorg, uretfærdighed, umenneskelighed, smerte? Det kan ligeså vel være den kollektive stemning som vores eget vi mærker & derfor kan man være med til at heale ind i det kollektive ved at lytte til sine behov & følelser netop nu. Fisken er ligesom Vandbæreren et meget humant & humanitært optaget tegn, derfor hører støtteorganisationer som Røde Kors fx også til dens domæne.

• Denne Måne opmuntrer os til sammen med Merkur Rx at evaluere vores liv; hvad er udtjent, hvad er afsluttet & hvordan ser det store billede egentlig ud? Fisken (& Venus i Krebsen) ber os om at føle vores følelser & ikke være bange for dem. Ikke være bange for smerten, sorgen, ulykkeligheden, mismodet & hvad der ellers eksisterer derned i dybet. Alle disse følelser er dynamiske ligesom havet. De skal ikke fæstnes eller gemmes, de skal blot føles & slippes fri. De er på rejse igennem os — intet andet. Vi er ikke vores følelser & vores kroppe tager ikke skade af at føle dem — ligegyldigt hvor ubehagelige de føles — & så er det jo kun en fase. Følelserne transitter igennem os, som planeterne transitter hen over himlen.

• Freden vil på sigt komme, når vi har sluppet al dramaen, uroen, smerten, frustrationen & vreden. Du har tilladelse til at lade din rustning falde, slappe af & sætte dig ned. Du har tilladelse til at gi op, melde afbud & blive hjemme. Du har tilladelse til at være fri & tilladelse til at hvile dig, når du er træt & udmattet.

• Med Månen i Fiskene står både Jupiter & Neptun også for tiden — & de er sjovt nok begge Fiskenes herskere. Jupiter er den kaldæiske (gamle) hersker, mens Neptun er den moderne. Jupiter giver Fisken fryd, optimisme, glæde, kærlighed, tro & retfærdighedssans, mens Neptun giver idealer, redningsaktioner, opløste grænser, fantasi, offervilje, illusion, trylleri, indbildning, kaos, sindssyge, opløsning, offertendenser & en dybe uovervindelig næstekærlighed. Jupiter repræsenterer den mere pragmatiske del af tegnet, mens Neptun er den mere romantiske.

• Jupiter står i 1° & forstærker Solen & Månens 11° — vi får altså en slags 1.1.1.1.1-kode, der af denne ombæring ikke handler om at manifestere, men som viser os at nye begyndelser er på vej helt af sig selv. Her ønsker Jupiter for os, at når nu vi har ladet panseret falde, at vi så åbner vores hjerter op imod noget større & mere ideelt. At vi tror på menneskeheden. Siden 13. maj har han stået i Fisken & brygget på nye foranderlige vinde (som vi for alvor vil se folde sig ud til næste år, når han tilbringer næsten hele 2022 her). Overgivelse er en nøgle nu; at gå med det flow tidevandet skaber. Dertil skal nævnes at medfølelse, sympati, healing — dyb kollektiv fællesmenneskelig healing — mirakler & næstekærlighed er noget af de egenskaber Jupiter får frem i Fisken, som vi forhåbentlig vi se mere af de kommende år. At hjælpe & støtte andre er vigtigere end nogen sinde!

• Så hvad afslører Jupiter for dig? Han vil de kommende uger standse op & begynde sin årlige retrograd, men i mellemtiden vil han vise os, hvad vi tror på & hvorfor? Hans gigantiske snurren vil vise os sine ekspansionskræfter i fht at udvide vores kosmiske bevidsthed & åbne for download omkring os selv & hele menneskeheden (han står i 1°, Solens grad, der giver fokus, manifestaion & momentum). Her vil vores oplevelse af at være separeret fra det store, uendelige, skabende univers langsomt opløse sig & afsløre vores forbundethed. Langsomt vil vi glide ind i den totalte enheds gyldne & fredelige tågedis. Vores fællesskabstanke & enhedsfølelse vil vokse de kommende måneder — både i os hver især & kollektivt.

• Og sidst står Neptun i sin egne guddommelige & beskyttende 23°. 23, der er den fineste mest ophøjede & beskyttede vibration — en frekvens der matcher 2021 — nemlig en højere oktav af 5’er energien, der specifikt korresponderer med vores sind & hvordan vi processer vores tanker. Neptun vil stå rigtig længe i denne grad (helt til 24. juli) før han bevæger sig baglæns). Neptun beskyldes af nogle for udelukkende at være den store illusionist & lurendrejer. I virkeligheden er hans vision at vise os Sandheden! Måden hvorpå denne sandhed kommer til syne, kan dog være ubehagelig & derfor kan vi få lyst til at etablere en illusion, distancere os til virkeligheden eller forgøgle sandheden, fordi den pt er for smertefuld at tage ind råt. For Neptuns sandhed kan være rå, ufiltrerede beskeder om fremtiden, intuition & dybe indsigter. Vores måske begrænsede opfattelse af hvad sandhed er, kan også bringe os i problemer nu. Derfor opfordres vi til at kigge nøje på os selv & ikke lade vores tidligere rosenrøde illusioner forhindre os i at se os selv & livet klart.

• Det hele intensiveres selvfølgelig af Neptuns kvadrater til Merkur Rx (næsten aktivt under hele retrograden) & Venus, samt formærkelsessæsonen, der river op i al det vi helst ikke vil se. Der bliver i hvert fald nok at slippe, forløse, oplæse, frigive, heale & tilgive.

..
..
Billedet er af Galileo Chini (1873-1956) & hedder “Love”, 1909.

} Solen ● Nordknuden {

[ Solen & Nordknuden i konjunktion i 10° Tvillingen, 1. juni kl. 02.22 ]

• Vi befinder os midt i formørkelsessæsonen & i dag bevidnede vi en meget vigtig transit, der er en lige så sikker bestanddel af enhver eclipseseason som selve Sol- & Måneformørkelsen, nemlig Solens møde med en af Måneknuderne, i dette tilfælde Nordknuden. Det karmiske knudepunkt, der hvor Månens bane skærer Jordens bane. (NB: til Vinter-formørkelsessæsonen vil Solen også møde et af Månens knudepunkter, men denne gang vil det være Sydknuden i Skytten). Hver evig eneste år har Solen et møde med Nordknuden & Sydknuden med 6 måneder imellem sig, ca midt i mellem de to formørkelser.

• Det usædvanlige i år, er altså ikke denne transit, men at det sker som følge af først Merkurs & så Venus’ møde med Nordknuden. De aktiverede begge dette punkt for nogle dage siden. Solen er altså den sidste ud af tre, der på række aktiverer vores kollektive vej videre & det sætter et fokus på vores måde at se & forstå verden på (Merkur), vores værdier, ret, rimelighed & selvfølelse (Venus) samt hvordan vi ser os selv & vores ansvar i denne kontekst.

• Når Solen står på disse skæbneportes akse, befinder vi os på et illuminationspunkt. Porten er åben! Lyset er tændt. Det er et tidspunkt, hvor vi får muligheden for at se — sådan virke se os selv & verden; hvad er det egentlig vi laver, hvor er vi på vej hen & hvordan føles det? Føles det rigtigt? Solen oplyser alt den berør. Når Solen står i konjunktion med Nordknuden har vi adgang til at møde vores højeste potentiale. & når det tilmed sker i Tvillingen, oplever vi en masse nye ting, der skal integreres & meget ny information kommer til os. Sløret trækkes fra vores øjne & nye, dybe indsigter om vores vej i dette liv kan komme til os — hvis vi giver os selv tid & plads til at mærke efter & lytte ind.

• Solen repræsenterer vores væsenskerne, vores sjæls uddødelighed, vores allesammens guddommelighed, men også individet, individualitet & eget lederskab. At vi kan være os selv. At vi er frie til at være os selv, hvis vi tør tage ansvaret for vores egen frihed & fremtid. Med dette møde kan gamle, glemte erkendelser komme op, måske husker vi, hvem vi inderst inde er; en gammel visdom fra tidligere liv. Måske oplever vi “bare” tilladelse til at stå i vores egen energi. Til at stå i vores egen guddommelige skaberkraft. Det ene er dog ikke bedre end det andet. Det der er dit i dette liv, kommer til dig.
No stress, du skal nok nå det hele. Vitterlig.

• Jeg vil gerne uddybe lidt: Jeg tror (eller ved, hvis vi skal undlade at gøre det til et spørgsmål om tro & tvivl) at vi allesammen har levet mange liv på denne eller andre planeter. Jeg tror, at vi er mange gamle sjæle, der er her med gammel visdom. Og at vi allesammen er her med et formål, som er vores egen unikke sandhed & årsag til at inkarnere. En erfaring vores sjæl har valgt at beskæftige sig med i netop dette liv, & dermed også de udfordringer, der skal til for at vi kan undersøge & måske beherske dette formål. Det er dog også meget vigtigt for mig at punktere idéen om, at dette formål er eller kan være ophøjet eller specielt — eller skal være det. Et sjælsformål kan være at skulle lære at nyde. Eller at tilgive. Eller at inspirere andre. De kan være ufatteligt enkle, men trække os igennem meget komplekse & udfordrende liv alligevel. Men ingen af disse formål er specielle eller særlige. Alle formål er lige vigtige — for de bidrager på deres egen måde til vores fælles kollektive udvikling. Vi er alle blot en puslespilsbrik i livets store puslespil. Ligegyldigt hvilken brik, der mangler, så er det irriterende. Her er kongen ikke højere en bonden.

• Så idéen om, at nogen kan være bedre, mere rigtige eller spirituelle end andre, er i min optik en gammel rest fra Kirken (& kapitalismen). Kirken, der havde brug for at hævde sig, at bilde meningmand ind, at de, præsterne, var den eneste kilde/forbindelse til Gud. For hvis bonden opdagede sin egen iboende guddommelighed & kontakt til ånden, ja, så var præsten pludselig overflødig & det blev det, at betale aflad for sine synder også… og hvordan skulle Kirken så tjene penge? Det samme gælder kapitalismen. Hvis du er glad & tilfreds, så er du en dårligere kunde. Det er sværere at sælge ting til folk, de ikke har brug for, hvis de ikke er utilfredse eller har behov for at være specielle eller særlige… Men at inkarnere handler ikke om specialness & narcissistisk selvfokus, det handler om at opleve & erfare — sammen med andre mennesker. At dele sine sorger & glæder.

• Så i fht det. Er det ikke så vigtigt “hvor langt” vi er på vores egen spirituelle rejse eller opvågning. Så at være inkarneret på denne Jord betyder ikke, at vi kan huske (eller skal kunne huske) alt hvad vi er & al vores visdom for tidligere liv. Tværtimod. Hvis det var meningen, kunne vi nok huske alt. Vi fødes på ny & skal lære alt her i livet på ny i hvert liv, fordi denne proces tjener et formål. Ydmygheden, nysgerrigheden & erfaringens formål. Derfor er det heller ikke vigtigt, om vi kan huske tidligere liv eller ej. Alt hvad du har brug for, det har du lige ved hånden — & når du får brug for ting, mennesker, erfaringer eller erkendelser, så kommer de til dig. Der var mange år, hvor jeg som ung længtes efter den dybe indsigt, at kunne se tegnene klart & få direkte beskeder fra mine åndelige vejledere. At jeg kunne tappe ind i tidligere liv & hente den erfaring/forklaring på, hvorfor jeg er, som jeg er, eller har de udfordringer, som jeg har. Men nu hvor jeg kan det & ved, hvad (om ikke andet noget af det) jeg har med, så føles det mindre essentielt nu. Og det vigtigste er, selvom jeg dengang ikke vidste, hvilke begivenheder, der havde resulteret i de udfordringer jeg havde, så var udfordringerne jo tydelige også allerede dengang. Og det samme gælder for dig. Du behøver ikke nødvendigvis vide, hvorfra dine traumer eller hæmninger kommer fra. Det vigtigste er, at du tør arbejde med dem — & så skal indsigterne nok komme, når vi er parate til at modtage dem.

• Så denne transit er altså en transit, hvor der er åbent for download. Her bliver vi inviteret til at se os selv med Solen, der illuminerer vores højeste potentiale i dette liv (Nordknuden) & i stedet for at antage, at vi ved, hvem vi (eller andre) er, så se på os selv med nye nysgerrige øjne, uden forbehold eller fordømmelse (Tvillingen) — men vi bliver også inviteret til at slippe nogle ting omkring vores menneskevæsen (Solen i opposition til Sydknuden). Det kunne fx være at slippe hæmmende, selvcentrerede, selvhævdende, egoidentifikationer; alle idealerne, den bedrevidende attitude, arrogancen & de fikse ideer (Skytten). Plus tillært adfærd, der ikke er i harmoni med vores egentlige væsenskerne, så vi bedre kan udfolde hvem vi inderst inde er, & hvad vi i sandhed ønsker at gøre i dette liv.

• Dette fænomen gælder selvfølgelig ikke kun for os hver især som individer; det gør sig også gældende på verdensplan. Derfor bliver det også spændende at se, hvordan denne transit tilsvarende sætter de forskellige nationers lederskaber i fokus disse uger. Er det de kærlige, rummelige statsledere, der ønsker befolkningerne det bedste — eller er det brutale, hemmelighedsfulde eller manipulerende regeringer? Ja, det vil disse dage vise. Vi vil i højere grad se os selv & folk for dem, de er. Gamle sager vil komme frem i medierne & med Merkur Rx oveni vælter skeletterne ud af skabet. Især hvad angår informationer & sager, der er blevet mørklagt eller underkendt. Mennesker hvis stemmer & historier er blevet afvist, lukket ned for eller dræbt. Disse ting, ser nu dagens lys — & der vil være impulser imod at rette disse ugerninger (& det vil også være på tide at løfte det ansvar i fællesskab). Dette fokus ser vi forstærket i år både pga Merkur Rx & sesqui-kvadraten til Pluto (lilla stiplet linje). Med Pluto med i forbindelsen, ser vi pludselig det skjulte, det fordækte, det tabuiserede, det rådne & døde komme frem. Men også frygt, rædsel & angst, kan komme op eller historier, der er blevet hemmeligholdt. Sandheden vil frem nu. Og det er så her vi skal stråle klart; vende Plutos urkraft til vores fordel & stå stærkt i vores egen kraft & med vores egen sandhed, hvad end andre eller offentligheden anerkender den. Når vi træder ind i lyset, bliver skyggerne mørkere & mere tydelige, så vi kan se dem & afvikle/integrere/heale dem.

• Vores fællesmenneskelige karma er altså aktive disse dage, så vær opmærksom på, hvad du ser, møder, føler & oplever — der kan ligge små beskeder til dig der. Vigtige samtaler & valg vil oplyse vores retning & dér, hvor vi stadig kan vokse. Vi får nu muligheden for at forvandle vores liv, omskrive fortiden, vores mønstre & det vi er knyttet til, men vigtigst af alt, vi kan nu korrigere vores kurs, så den passer bedre til hvem vi er & hvad vi i sandhed vil. At være opmærksom på synkronisitet & åben for beskeder vil være særligt givtigt. Måske læser du noget (ud af kontekst på SoMe fx, som taler direkte til dig) — det vil sige pudsige sammenfald, en sætning, der ræsonnerer i dig eller talkoder, du ser gentaget. Alt efter hvilke tal du ser, indeholder de forskellige beskeder. (Se bla. tidspunket nedenfor, der indeholder en 222-kode). God jagt!

..
..
Billede 1) er af Hieronymus Bosch & en detalje fra “Ascent of the Blessed”, c. 1500.
Billede 2) er af William Blake & er en illustration til Henry IV af William Shakespeare, der kaldes “As if an angel dropped down from the clouds”.

} Formørkelsessæson {

[ Sommer 2021: Måneformørkelse 26. maj, 5° i Skytten
// Solformørkelse 10. juni, 19° i Tvillingen ]

• Årets formørkelsessæson er i fuld igang! Energien kan derfor føles meget højstemt, hektisk, overvældende eller spændende. Man kan let opleve det som om, at der sker rigtig mange ting på én gang — eller det kan føles som om, der sker noget meget spændende liiiige om lidt. Pt befinder vi os i den højintense portal, der strækker sig mellem Måneformørkelse i forgårs til Solformørkelsen om 12 dage. Disse 14 dage (eller nogle gange 4 uger, hvis der er 3 formørkelser i træk), hvor Solen & Månen står på lige linje med Jorden er særligt potente & inviterer os, som nævnt, til at slippe, transformere & opgradere, vores indre systemer både individuelt & kollektivt.

• Der er intet sjældent over selve formørkelses-sæsonerne. De optræder 2 gange om året med et interval på ca 6 måneder — & de kommer altid i par på minimum 2. Forudsætningen for en formørkelse, som finder sted ved at enten Jorden skygger for Månen eller at Månen skygger for Solen, er, at Solen & Månen står på lige linje med Jorden. Det sker hvert år, når de passerer henover Månens knudepunkter (de to akser, hvor Månens bane rundt om Jorden, skærer Jordens bane rundt om Solen).

• På et gennemsnitligt år ser vi 4 formørkelser; to vinterformørkelser (en Sol- & en Måne), samt to Sommerformørkelser (en Sol- & en Måne). Men nogle år har endda 5 eller 6. De forrige år (2018 & 2019) havde hver 5 formørkelser & 2020 (der jo generelt har været et ekstremt aktivt år astrologisk) havde hele 6 — her 3 sæsoner, en enkelt Måneformørkelse, der hørte til en sæson i slutningen af 2019, en med 3 henover sommeren (Måneformørkelse — Solformørkelse — Måneformørkelse) & en med 2 sidste jul! Sidste gang vi oplevede et så potent år var i 2011. Mens næste gang det vil forekomme først bliver i 2029! 2029 bliver dog også helt vildt, da der vil optræde hele 4 Solformørkelser (det er mest almindeligt at der er dobbelt Måneformørkelse, så det år bliver også et ganske særligt år), men den tid, den lykke.

• 2021 er imidlertid et helt almindeligt år, hvad angår formørkelser, med 4: et par på en Måne- & en Solformørkelse her til sommer & et par med en Måne- & en Solformørkelse til vinter, som følger:

~ 26. Maj: Måneformørkelse/Fuldmåne i Skytten 5°
~ 10. Jun: Solformørkelse/Nymåne i Tvillingen 19°

~ 19. Nov: Måneformørkelse/Fuldmåne i Tyren 27°
~ 4. Dec: Total Solformørkelse/Nymåne i Skytten 12°

• Som med alle andre månefaser handler formørkelserne også om vores indre liv, der enten bliver illumineret (fuldmånen) eller en indre kim, der spirer (Nymånen/Solformørkelse). Men disse lunationer peger ud over deres egne cyklusser på en måned (fra Nymåne til Nymåne) & et halvt år (fra Nymåne i et tegn til Fuldmånen i samme tegn 6 mdr senere). Formørkelserne arbejder med Måneknuderne i cyklusser af 18 måneder & ca 18 år. Dvs de 18 måneder måneknuderne befinder sig på en akse, for vores vedkommende Tvillinge/Skytte-aksen, & så de 18 år, der går fra nu af & til at Den Nordlige Måneknude atter står i Tvillingen igen. Det er nogle store cyklusser, som de fleste mennesker kun oplever 4 af.

• Derfor kan man sige, at de aktiverer fortiden & fremtiden samt et historisk perspektiv på vores (karmiske) udvikling & beder os om at være vågne & bevidste. Under denne portal som vi befinder os i fra 26.maj til 10. juni, kan vi tappe ind i de kollektive energistrømme. Vi havde en optakt til denne portal fra Nymånen 11. maj indtil (Fuld)Måneformørkelsen d. 26, hvor vi kunne mærke formørkelsesenergien stige & tilsvarende vil have en afmatningsperiode hvor energien synker fra portalen afsluttes d. 10. juni til Månen står Fuld i Stenbukken d. 24. juni.

• Når vi befinder os midt formørkelsessæsons portal er der meget tryk på energien & de fleste vil føle sig højspændte eller lidt elektriske. Formørkelserne viser os oftest hvilke veje, der er gangbare & hvilke der ikke er, ligesom der kommer et sælsomt skæbnesvangert skær over de sammenfald & begivenheder, vi kan opleve.

• En Solformørkelse — efterfulgt af en Måneformørkelse (eller omvendt) skaber en transformationsportal. Dvs 14 dage, hvor energierne er så massive, at vi oplever en kraftig forvandling. Er vi parate til det (i alignment, kunne vi også kalde det) vil det føles let, fedt, sjovt, inspirerende & som det gennembrud, vi har ventet på. Er vi ikke helt parate, vil det føles drænende, overskueligt, smertefuldt, trist, uoverkommeligt eller decideret nedslående. Man skal dog ikke fortvivle. Der findes ikke en rigtig eller forkert måde, at møde disse universelle skift på — der findes kun den måde, du er på lige nu & den er helt rigtig for dig. (Nævner ovenstående fordi vi kan opleve at have meget forskellige oplevelser med Formørkelsessæsonerne).

• Hvorend du er i dit liv, møder energierne dig. Det fantastiske ved universet er, at det er kollektivt — på en måde oplever vi alle sammen det samme; den samme stemning eller påvirkning — på den anden siden møder det os fuldstændigt enestående i vores unikke væsen & kommer til udtryk på helt konkrete måder i vores menneskeliv. (Dette er det, der gør, at jeg kan skrive astrologisk vejrudsigt & at det på næsten mystisk vis passer ind i “alles” personlige liv; den skyldes at vi alle oplever de samme energier, der blot krystaliseres forskelligt i os hver især).

• Denne første formørkelse, hvis energi vi har kunnet mærke de sidste 2 uger — & hvis grænseland vi befinder os i denne uge ud også — faldt som sagt i Skytten for at pege fremad mod den erfaring, de seneste 12 måneders kollektivt har oplevet: Omskoling. Omskoling af vores måde at se os selv, verden, andre mennesker, deres kulturer — vores egen kultur, samt hvilket ansvar vi hver især & fælles bærer.

• Med Skyttens ekspansive, visionære erobringskraft & Tvillingens videbegærlige, fordomsfri nysgerrighed har vi undersøgt os selv denne Måneknudecyklus. Vi flytter fokus fra de universelle lovmæssigheder, akademiske idéer & forestillinger om hvordan Verden er & ikke mindst bør være — & flytter fokus hen på os selv & vores egen personlige tilgang: Hvad kan jeg gøre for at bidrage, hvor påvirker min adfærd andre uden jeg ved, kan se eller forstår det? & Hvor kan jeg hjælpe med mine personlige evner & færdigheder?

• Skytten kan have en tendens til at se alt i de store linjer & insistere på, at alt politisk arbejde skal foregå ude i institutionerne, på skolerne, i samfundet & i folketingssalen; at læringspotentialet skal undersøges før det kan anvendes — mens Tvillingen mener (og det er den læring vi har været igennem, da Nordknuden står her) at vi må begynde med os selv, lokalt & helt lavpraktisk: lave vores egne undersøgelser; forholde os til vores venner, familie, lokal- & nærmiljø: hvad foregår der her? Hvordan tænker jeg? Hvordan forstår jeg? Hvordan forstår mine nærmeste? Hvordan forstår de mennesker jeg lever op & ned ad livet? Hvordan forstår min nabo, kollega eller klassekammerat det? Tvillingen ved, at vi ikke nødvendigvis behøver de helt store filosofiske linjer (som ovre hos Skytten), men kan nøjes med at tale med alle dem vi møder i livet (online, såvel som på gaden): Hvordan kan vi hver især tjene verden i vores hverdag, i det helt små; i dagligdagen? Hvordan kan vi bruge vores unikke gaver & talenter? Hvordan kan vi ære os selv SAMTIDIG med at vi ærer andre? Det er den nærværende, undersøgelse vi har brug for nu.

• Det denne sidste komplette formørkelses-sæson på Tvillige/Skytte-aksen spøger os om er: Hvad har vi lært det sidste år? Er der noget specifikt, vi kan se, vi er nødt til at gøre anderledes? Og i så fald, hvordan gør vi bedst det? Det har vi 6 måneder til at implementere indtil den totale Solformørkelse i Skytten 4. december for alvor lukker denne lærings-cyklus for de næste 18 år.

..
..
Billede 1) er af Sebastian Pether (1790-1844) & hedder “The Eruption of Vesuvius”, 1825.
Billede 2) er venligst lånt af timeanddate.com
Alle horoskoperne herunder viser årets 4 formørkelser:

Fuldmåne: Total Måneformørkelse i Skytten, mimer den Måneformørkelse i Skytten, der skød denne akse i gang 5. juni sidste år.
Nymåne: Ringformet Solformørkelse i Tvillingen, sidste lunation i Tvillingen på Tvillinge/Skytte-aksen.
Fuldmåne: Total Måneformørkelse i Tyren, initiering af den nye Måneknude-akse Tyren/Skorpionen, der handler om værdier, nydelse & at skabe.
Nymåne: Total Solformørkelse i Skytten: den sidste formørkelse på Tvillinge/Skytte-aksen, kulminationen på den læring vi har haft omkring perspektiver, vores internationale samt lokale miljøer & kulturer.

} Måneformørkelse • i • Skytten • pt. II {

[ Total Måneformørkelse // Super Blod Fuldmåne i 5° i Skytten, 26. maj kl. 13.13 ]

Tematikker: Etik, moral, et større perspektiv samt frihed & autonomi til at udfolde disse.

• Årets mest markante & kraftfulde lunation, der i år falder under maj måneds BlomsterFuldmåne, står over os & danner en smuk 5.5.5.5-kode. Det er den første totale Måneformørkelse i en serie på 3, der strækker sig over det kommende 1,5 år & dermed også en invitation til at gå dybt.

• Alt er højnet & sat på spidsen. Måneformørkelsen er kulminereret nu. Indtil kl 16 står Månen dog stadig dækket af Jordens skygge over Stillehavet. Mens eftervirkningerne af energien vil følge os de kommende døgn.

• Månen repræsenterer vores indre liv, ubevidste sind, vores forhold til mødre, slægt & fortiden, men også vores behov, instinkter, intuition & offentligheden.

• Når Jorden står imellem Solen & Månen og skygger for, at hun kan modtage Solens livgivende lys opstår en illumination af vores ubevidste. Månens spejl formørkes, men er nu synligt i et andet lys, intuitionens. Det er første gang indenfor de kommende 14 dage, hvor vi oplever at ét himmellegeme kaster sin skygge over et af himmellysene og i den proces bringer vores ubevidste, denne gang vores indre liv & sociale forhold (Månen) frem fra mørket.

• For nogle vil i dag være meget intens følelsesmæssigt. Da Solen & Månen altid aktiverer Måneknuderne under en formørkelse, sker der også en aktivering af vores skæbne & karma. Kollektiv såvel som individuelt. Det betyder at fortiden (& fremtiden for den sags skyld) kan strømme os i møde & vores oplevelse af tidslighed kan føles opløst. Det kan virke voldsomt, overvældende & umuligt at rumme. Det sker dog imidlertid for at vi kan se på vores levede liv i andre perspektiver & igennem Skyttens energi med nye, nysgerrige øjne. Så prøv ikke at ville alt for meget i dag, men vær blot med de ting & temaer, der kommer op.

• Med et nedslagspunkt af Skyttens filosofiske, bevidsthedsudvidende jagt på sandheden & større sammenhænge — midt i Tvillingens undersøgende, dataprocessende, nysgerrige & drilske sæson —

• Vi omdirigerer energierne nu & vi har mulighed for at sætte segl mod en ny & anden virkelighed i fremtiden. Skjulte sider af tilværelsen bliver afsløret for os nu; sløret for vores øjne falder & vi kan blive meget mere bevidst om vores levede liv, fortiden, vores antagelser om retfærdighed, virkelighed & sandhed står for skud. Nu får vi muligheden for selv at genskrive vores fortid & transformere vores historier, så de fremadrettet fungerer opbyggende, kraftfulde & befriende & ikke længere hæmmer os eller holder os tilbage. Både de kollektive & vores individuelle historier om vores liv, vores rolle samt vores plads i livet. Når formørkelsesenergierne er over os, handler det ikke om at sætte ønsker eller aktivere drømme & manifestationer, men derimod om at overgive sig til Universets strømninger & tillade de følelser, temaer, energier & indsigter, der kommer op, at komme ind. Overgivelse & det at åbne sig imoddet iboende potentiale er i højsædet nu. Vi kunne også kalde det en slags status eller evaluering: Hvad fungerer i vores liv & hvad fungerer ikke? Helt kort giver det mening at stille spørgsmål (Tvillingen) ved vores overbevisninger & det vi tror på (Skytten) netop nu.

• Månen i Skytten får lyst til at afspænde denne pludrende, lokalt fokuserde & legende energi i Tvillingen — & det er da også sandt, at vi kan komme til at fokusere lidt for meget på vores egen andedam, en sludder for en sladder & hvad der lige rør sig inde i os selv.

• Men fordi dette ikke bare er en almindelig Fuldmåne, men en Måneformørkelse, bliver denne almindelige energistrøm imellem Solen & Månen afbrudt af Jordens passage ind over Månen. Det er en måde, hvor vi ’vågner’ & ser det hele i et andet lys (i bogstaveligste forstand). Dette strømsvigt forstyrrer vores almindelige trummerum & giver os en genopstart af hele vores system — en opgradering af styresystemet. Vi kan ikke længere køre på automatpilot eller undertrykke hvad vi føler/følte!

• Denne forbindelse er også begyndelsen på enden, kan man sige. Det er en opsummering af de erkendelser vi har haft det seneste år, mens Måneknuderne har stået på Tvillinge/Skytte-aksen. Kollektivt har det handlet om vores måde at anskue retfærdighed, frihed, ligeværdighed & historieskrivningen på. Vi er blevet bedt om at se på vores verden, *fremmede* kulturer, traditioner & overbevisninger med fornyet nysgerrighed. Vi er blevet bedt om at aflære den gamle skoling; den udbyttende, kolonialistiske tankegang, der begrænser & forkrøbler mennesker med sine usande & urimelige hierarkier. Vi er blevet bedt om at se på ansvar, meddelagtighed, samt årsag & virkning. Inviteret til at eksaminere vores samvittighed: er vi virkelig så uskyldige — eller uvidende om vores medskyld?

• Alt dette er Måneknudernes værk. Når de står på Læringsaksen handler det om at se, forstå & undersøge vores synspunkter, standpunkter & tilgange. Hvordan oplever vi? Hvordan fortolker vi? Hvordan fortæller vi historier? Hvordan forholder vi os til nyhedsmedier — er vi kritiske? Digter vi vores egne konspiratoriske sammenhænge? Hvordan sikrer vi os, at sandheden kommer frem? Og er den entydig? Kan vi være sikre på, at vi rent faktisk forstår verden – eller er det blot et spejl af vores egne overbevisninger & verdensbilleder? Skytten er meget optaget af sandhed & retfærdighed, men Tvillingens evne til at se alle vinkler & upartisk holde informationerne op mod hinanden viser os nu, at verden er et uhyre komplekst sted, hvor intet er så sort/hvid, at vi bare uden at blinke kan dømme rigtigt/forkert. Heldigvis er det op til Skytten at skulle skelne, skabe mening & forstå alle de erkendelser Tvillingen har arrangeret. Det tager tid, det kræver nuance & det kræver et stort, retfærdigt hjerte.

• Denne Måneformørkelse er altså en slags aktivering af Måneknudernes sidste cyklus: Måneformørkelse i Skytten nu & Solformørkelse i Tvillingen om 14 dage & så Måneformørkelse i Tvillingen om 6 måneder & derefter Solformørkelse i Skytten 14 dage senere. Skytten, hvor Sydknuden befinder sig — den vej vi kommer af, som vi har gået i tidligere liv, & den karma vi skal forløse — begynder & afslutter altså den sidste 1/3-del af denne læringskurve. Måneknuderne har altså befundet sig 2/3 del af deres samlede tid (18 mdr) i Tvillingen & Skytten & giver os nu en status på, hvordan det står til. Så hvordan står det til i dit liv? Hvad oplever du for tiden? Er du blevet klogere, mere selvbevidst eller kærligere siden maj sidste år? Eller er det andre områder, der har forvandlet sig for dig?

• I tilgift ser vi en numerologisk kode, der mimer hele 2021’s tema: Solen & Månen står begge i 5°, i den 5. måned i et 5’er år. Det er Merkurs grad, der handler om udveksling, fordeling & omskiftelighed — lufttegnenes temaer. Og smukt nok falder alle Merkur Retrograd også i lufttegn i år for ligesom at understrege pointen. 5 er tallet for frihed, fremdrift & mediering. Essensen af 2021.

• Skytten ønsker frihed & retfærdighed for alle. At vi alle kan leve lige & frie side om side. Så hvad forhindrer dig i at udfolde dig? & hvor forhindrer du (formentlig ubevidst) andre i at udfolde sig? Disse spørgsmål er vigtige nu. Måske kommer svaret til os, måske ikke. Men det er ikke så væsentligt. Det vigtigste er, at vi tør åbne os. Åbne os for, at vores overbevisninger er fejlhæftede. Åbne os overfor at vi ikke er i stand til at se det store billede. Her giver det mening at slippe de begrænsende overbevisninger, der handler om, at vi ved bedst, ved det hele eller har patent på sandheden. Åbne os overfor, at vi er gode nok, som vi er, & at vi ikke behøver hævde os, vækste eller have succes for at leve det gode liv. Åbne overfor at der er glæde & nærvær ved at tillade andre at udleve deres autonomi uden at sætte regler eller begrænsninger op for deres udfoldelse. Åbne overfor at vi er lige værdige & vigtige, ligegyldigt hvor vi kommer fra & hvad vi mener. Respekt er det første skridt. Respekt for os selv, såvel som respekt for andre.

• Denne energetisk tunnel vi bevæger os igennem de kommende 14 dage er også en invitation til at ophøre med at gentage vores gamle liv, dets mønstre & fejltagelser. At turde konfrontere vores mangler uden at blive ødelagte af mindreværd, men tillade os at være helt ok & i orden MED fejl. Skytten er Dyrekredsens mest skamløse tegn (efterfulgt af Tvillingen) & de ønsker at vise os en verden uden skam & skyld. Vi behøver ikke gå i vejen for os selv & vores egen succes længere, vi må gerne være her & virke. Det ubehag vi føler ved at tage på os, at vi er fejlbarlige, menneskelige, uperfekte, til tider uvidende, privilegerede osv er ikke farligt. Det er en besked om, at der findes et sted i os, hvor vi kan vokse. Et sted hvor vi kan slippe. Et slip der er OPLAGT under denne Måneformørkelse. Måske er det ukomfortabelt, men på sigt ligger der en utrolig frihed & venter, når vi har sluppet alle disse personlighedshæmmende & skamfulde følelser. Vi behøver ikke skamme os over vores uvidenhed eller tidligere ignorante livsførelse — men vi bør tage ansvar for den.

• Et andet bemærkelsesværdigt sammentræf er, at alle de store planeter på himlen danner minimum et hårdt aspekt til en andet himmellegeme. Solen & Månen står i opposition & danner begge et kvadrat til Jupiter — Skyttens hersker — i Fiskene (et tegn fra gammel kaldæisk tid, som han også hersker over). Der er altså ekstra meget fokus på Skytteværdierne & -kvaliteterne.

• Dertil nærmer Mars i Krebsen sig en opposition til Pluto i Stenbukken & fortæller en historie om frihed til at handle på vores følelsesmæssige impulser vs. de iboende professionelle magt- & samfundsstrukturer. Udover det danner Merkur & Venus i Tvillingen en kvadrat til Neptun i Fiskene, der både gør os overdrevent idealistiske, men måske også lidt urealistiske, udmattede & nedslåede. Sidste men ikke mindst ser vi Saturn i Vandbæreren i kvadrat til Uranus i Tyren, der atter nærmer sig eksakt aspekt 14. juni. En samfundsomvæltende forbindelse, der ønsker at ruske godt & grundigt op i det vi plejer, vores normer & traditioner. Kigger vi på dværgplaneterne nærmer Ceres sig også en kvadrat til Saturn, der taler om en hvis diskomfort ved at indføre nye strukturer i vores hverdag/verden — & tilsvarende ser vi en opposition imellem striden & retfærdighedens gudinde Eris i opposition til Haumea, ildgudinden, der skænker os frugtbarhed, fødsel & kreativitet — eller mangel på samme — begge danner de kvadrater til Pluto & Mars og dermed skaber alle 4 planeter det mest besværlige (men også kraftfulde) aspektmønster vi overhovedet kan opleve på himlen: Storkvadratet. Der er altså trykt på alle planer: himlen er klar i spyttet: det er tid til en opgradering & vi er nødt til at flytte os, ændre holdning, ståsted eller synspunkt.

FRISÆTTELSES RITUAL:
• Er man i humør til et ritual findes der en række muligheder for at tappe ind i formørkelsesenergien på en god & opbyggende måde. Man skal dog huske, at denne periode er en udviklingsportal, hvor energierne i Universet sætter agendaen, hvorfor man bør undgå at forsøge at sætte intentioner eller manifestere ting. Det er sandt, at der er meget åbent opad & at denne kraftige energi kan anvendes til manifestation, men med mindre man er et virkelig godt sted & er vandt til at navigere i tunge, træge & intense følelser, så ja, gem dine fortsæt til om en måneds tid.

• Det, der derimod giver mening er at finde ro. Ritualer er noget vi anvender for at bringe vores sind & hjerne i den rigtige andægtige stemning, så vi lettere kan lukke ned for vores skepsis & åbne op for vores intuition & indføling. Formørkelserne er en tid til opgradering, et realitetschek, hvor sløret falder & vi bliver konfronteret med *Sandheden(erne)*. Det er her skyggerne, de skjulte & fortrængte følelser eller motiver kommer frem & ønsker at blive forløst. At det, vi almindeligvis ikke orker, tør, ønsker eller magter at tage stilling til eller konfrontere. Det kan være nedslående, deprimerende, drænende, udmattende, trist, etc. Derfor kan det for nogle være bedst at hvile sig & blot fornemme, hvad der sker (vi modtager denne transformation, hvad end vi gør noget aktivt for det eller ej. Ved ikke at deltage skal vi integrere & tilpasse os det nye format senere hen, men der er i & for sig ikke en forkert måde at udvikle sig på.)

• Ønsker man aktivt at deltage vil jeg af HELE MIT HJERTE anbefale at føre en lille, kort dagbog de kommende 14 dage. Skriv tanker, idéer & indsigter/erkendelser ned her. Gerne på papir med blyant, da det virker beroligende & preserverende på hjernen (især under Tvillingens hvirvlende sæson — dertil kommer også at Merkur Retrograd nærmer sig & der vil man gerne ikke pludseligt kunne miste alle sine indsigter fordi teknologien svigter).

• Der udover er i dag (ja sorry, det har vi misset), i nat eller i morgen/morgen aften oplagt til at lave et lille frisættelses ritual. Har du en ven, roomie eller partner, du ønsker at dele denne oplevelse med, kan I sætte jer i skrædderstilling på gulvet overfor hinanden med hinanden i hænderne & sidde sammen i stilhed i 5-10 minutter, mens I hver især forestiller jer alle de ting i frygter, er bange for eller som afholder jer fra at udfolde jeres fulde potentiale eller leve jeres bedste, frieste liv. Enten kan man blot visualisere hvordan disse følelser, tanker eller værdier langsomt opløser sig & løsriver sig fra en mens de stiger til vejrs som røg. Er man mere komfortabel med ildelementet kan man visualisere et stort, kærligt, rensende bål, hvor man en efter en sender alle de ting, man gerne vil slippe ind, så de kan blive renset & forløst. Jo mere vi kan sige farvel til desto bedre. Skytten holder af at rejse med let bagage & det er i grunden de færreste tankemæssige strukturerer vi egentlig behøver bære rundt på.

• Er man alene & mere til fysiske ritualer kan man skrive en liste over alle de ting, man føler har udtjent sin værnepligt — især begrænsende overbevisninger, ting man måske skammer sig over eller mennesker/relationer, der hæmmer ens frie udfoldelse & autonomi, etc. Læs evt de lange opslag jeg har skrevet om denne Måneformørkelse, hvis du mangler inspiration til hvilke områder det er oplagt at frigive & forløse. Derefter finder man en stentøjskrukke, en urtepotte, en gryde eller en anden beholder af metal, der kan tåle høje varmegrader samt et lille lys. Her sætter man sig i stilhed i nogle minutter & forbereder sit sind på, at man nu har tænkt sig at frigive alle disse ting. Så tændes lyset, hvorefter man brænder sin liste af. Er man i humør til at undersøge hvilke ting man har sværest ved at slippe, kan man rive papiret op, så hvert emne får sin egen lille snip man kan brænde af én efter en. Hold papiret ind over lysets flamme, lad ilden tage fat & smid da snippen ned i dit ildsikre kar. Hvor knyttet man er til det pågældende emne, vil afsløres alt efter hvor let eller svært ilden har ved at fortære papiret. Tag dig god tid, husk at det er en dyb oprydningsproces du har gang i & undgå at blive forstyrret. Almindeligvis vil jeg ikke anbefale at man har sin telefon med (jeg optog min egen årlige proces tidligere i dag som eksempel, men det har bedre effekt på sindet, hvis man kun koncentrerer sig om at være tilstede i nuet & frigøre pladsen i sit indre). Dertil husk altid at være varsomme med ild. Undgå at brænde dig & pas på dig selv & dine omgivelser.

Rigtig god fornøjelse med denne dybe & potente oprydningsproces,
Allerkærligst,

A

..
..
Billede 1) er af Scott Kahn (f. 1946) & hedder “Lunar Eclipse”.
Billede 2) er af Samuel Colman & hedder “The Rock of Salvation”, 1837.
Billede 3) er af Francisco de Zurbarán (1598–1664) & hedder “Allegory of Charity”, 1655.

} Måneformørkelses • optakt {

[ Total Måneformørkelse // Super Blod Fuldmåne i 5° i Skytten, 26. maj kl. 13.13 ]

• Formørkelsessæsonen er atter over os & har egentlig været det siden sidste Nymåne i Tyrens tegn 11. maj. Selvom Himmellysene ikke stod helt på linje for 14 dage siden, var det alligevel begyndelsen på den Månecyklus, der giver illumination på en række områder omkring Skyttens videbegær i form af Fuldmåne/Måneformørkelse, som vi energetisk bevidner i morgen omkring middag.

• Dette års BlomsterFuldmåne er altså ikke en helt almindelig én, men ganske kraftfuld & speciel. Det er både en Måneformørkelse (Måneformørkelser finder altid sted under Fuldmåner) & årets kraftigste Supermoon — dvs en af de fulde Månefaser, der finder sted mens Månen er et sted i sin elliptiske bane (perigee), hvor hun er allernærmest Jorden. Dette fænomen bevirker at Månen virker 30% større & skinner ca. 14% kraftigere end når hun er allerlængst væk (apogee) & står som MikroMåne. Og så er det i tilgift også den første totale Måneformørkelse siden 21. januar 2019 & den første totale Super Måneformørkelse siden 28. september 2015!

• Dertil er denne Fuldmåne også startskuddet på et fænomen, der kaldes en Måne Tetrad (Græsk: gruppe af fire), der markerer at vi indenfor 2 kalenderår har en sekvens af 4 totale Måneformørkelser i træk. Disse Blodmåner forekommer i sæt af to med 6 måneders mellemrum. Det betyder, at energien er særligt højnet & intens i denne (relativt lange) periode, men også at vi bliver inviteret til at gå igennem en energetisk udviklingsportal, der strækker sig fra nu af til 2022. I år er fænomenet dog ikke komplet. Vi ser i 2021-22 “kun” 3 totale Måneformørkelser, mens den sidste er en delvis Måneformørkelse. Dog én, der nærmer sig meget den totale Måneformørkelses karakter.

• Sidste gang vi havde en ægte Måne Tetrad var i 2015. Selvom sekvenserne ikke ligefrem er sjældne, så forekommer de i nogle spændende cyklusser på 600 år. I ca. 300 år ser vi INGEN Tetrader overhovedet, hvorefter de følgende 300 år vil have disse sekvenser af 4 Blodmåner i træk ca hvert 15. år. Det er både pudsigt & spændende og siger i min optik noget om, at disse år er overgangsår, hvor vi afvikler, afslutter & forvandler os mere som art end ellers. Det overrasker nok ikke nogen, at vi pt. befinder os i de 300 år, der har de aktive Tetrader.

• Pt befinder vi os halvvejs igennem anden halvdel af denne intense cyklus. Som nævnt så vi den sidste ægte Tetrad i 2014-15, mens den næste vil finde sted i 2032-33.

• Det ændrer dog ikke på, at vi i år også står i en brydningstid, & at denne totale Måneformørkelse vi ser i morgen, der altså også er en Super BlodMåne, vil sætte sit aftryk på os. For de nysgerrige, så finder det kommende halvandet års totale Måneformørkelser sted: 26. maj 2021 (total; i Skytten) & 19. november (dyb delvis, men næsten total; i Tyren), 16. maj 2022 (total; i Skorpionen) & 8. November (total; i Tyren) *Se oversigter nederst i oplsaget.

• Fuldmånen står 100% Fuld præcis kl. 13.13, mens Måneformørkelsen (der på vores breddegrad i Danmark desværre slet ikke kan ses på himlen; se modellerne herunder) står på sit højeste kl. 13.18. Under alle Måneformørkelser er Månen altid lokaliseret stik modsat Solen på himlen, hvor vi vil kunne se den stige simultant med at Solen synker. Hvilket også er årsagen til, at når Månen bevæger sig bagom Jorden, vil den skygge for Månens lys midlertidigt. Selvom vi på ingen måde fysisk vil kunne se eller fornemme denne totale Måneformørkelse — da den finder sted på den anden side af Jorden over Stillehavet — så vil vi i den grad kunne mærke den! Det skyldes, at det er årets største & kraftigste Supermoon — altså den Måne, der står Jorden aller nærmest i 2021 med “kun” 357.311 kms afstand (imodsætning til de gennemsnitlige 384.500 km). & så det er i tilgift en Blodmåne — det vil sige, at den bliver rød på himlen i ca. 14 minutter, der hvor man kan se den totale Måneformørkelse. Det er altså et meget smukt & ganske specielt fænomen, som jeg selv havde fornøjelsen af at bevidne i New York i efteråret 2015.

• Vi vil kunne mærke intensiteten fra denne Måneformørkelse fra omkring kl. 11.00 — den topper som sagt kl. 13.18 — til kl. ca. 16.00.

• Men hvad betyder alt det her så for os astrologisk? Fuldmåner er almindeligvis følelsesmæssige kulminationer på en sæson, mens Måneformørkelser er langt kraftigere, karmiske fænomener, da de opstår fordi Solen & Månen står på linje med Månens knudepunker også kendt som Dragens hoved & hale.

Læs med i følgende opslag: } Måneformørkelse • i • Skytten • pt. I {

..
..
Billede 1) er af Douglas Girard & hedder “Red Moon Painting”.
Billede 2 & 3) 3D kort over Jorden venligt lånt fra timeanddate.com; der hvor skyggen er mørk er står Månen i Kerneskyggen af Jorden, mens den lysere skygge markerer halvskyggen.
Billede 4) Denne grafik viser, hvordan måneformørkelser opstår. Her til aften kommer Månen kun ind i Jordens halvskygge & bliver derfor ikke rød, men kun lettere formørket. (Grafik: Shutterstock).
Billede 5, 6, 7 & 8) er alle transithoroskoper, der viser det eksakte tidspunkt for de kommende 4 blodmåner. Bemærk hvordan symbolet, der ligner en grå hestesko altid står tæt på Solen eller Månen.

Kraftig delvis Måneformørkelse i Tyren.
Total Måneformørkelse i Skorpionen.
Total Måneformørkelse i Tyren. Og i øvrigt en VIRKELIG spændende & meget heftig Fuldmåne med triplet i Skorpionen i konjunktion med MC (her i Danmark) + Månen i konjunktion med Uranus (& Nordknuden). Alle i kvadrat til Saturn. Denne totale Måneformørkelse bringer også en dybt transformerende & omvæltende 16.16.16.16-kode med Solen, Månen, Uranus alle i 16 grader & selve datoen 8.november giver en universel 16/7 dag (8+1+1+2+0+2+2=16). Det bliver en vild formørkelse! Og så oveni købet på MC/IC aksen! Ja, den tid, den lykke.

} Nymåne • aspekter {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 21° i Tyren, 11. maj kl. 20.59 ]

• Månen stod Ny på himlen i nat i Tyrens tegn & her står hun særlig stærkt, da Månen er det, man kalder forhøjet i Tyrens faste jordtegn. Dvs at hun befinder sig virkelig godt i Tyrens rytmiske, taktfaste energi & her bliver Månens naturlige styrker fremhævet.

• Den ellers lidt sarte, omskiftelige & nogle gange lidt umodne eller naive 2’er energi, Månens tal, aktiveres altså med sin allermest kærlige, inkluderende, samarbejdende & samskabende energi (der både er aktiv i dagens dato 11 = 1+1=2) & de grader Solen & Månen befinder sig i (21: det er både Månen (2) & Solens (1) tal).

• Når Månen står i Tyren lader hun sig sjældnere kue & dens faste jordenergi giver hendes cykliske energi et fortættet & mere formfuldendt udtryk.

• Under Nymånen står Månen imellem Jorden & Solen & vender dermed hele sin lysende side væk fra os. Den balsamiske Måne trækker al sin energi til sig dagene & timerne op til hun (astrologisk set) står i eksakt konjunktion med Solen (det vi kalder Nymåne). Derfra vender energien — & hun begynder så småt at tage til i fylde (dvs lysskiven bliver mere synlig fra Jorden) & aktiverer en spæd spiring.

• Derfor er Nymåner idéelle til at slippe færdige cyklusser, følelser & udtjente formål — samt at plante nye kim til den kommende Månecyklus & alle de ting, vi nu (i kraft af al den plads, der er kommet fordi vi slipper en masse gammelt) kan lade spire.

• Denne Nymåne er lidt speciel. For det første er det årets første mikroMåne. Det betyder, at Månen i sin elliptiske bane, står på en af de pladser allerlængst væk fra Jorden & dermed synes hun mindre på himlen (hvis vi altså kunne se hende). Det er ret almindeligt at mikroMåner følger SuperMåner, hvad end det er den Fulde eller Nye måne, der er Super eller mikro. I den nuværende cyklus ligger denne Mikro Nymåne i Tyren imellem to Super Fuldmåner; i Skorpionen i april & i Skytten om 14 dage.

• Dernæst er dette den først rolige Nymåne i 2021 — og så alligevel ikke. Først & fremmest har vi nemlig lige været igennem en god energetisk oprydning (som ikke alle er helt færdige med) & dernæst så er denne Nymåne faktisk startskuddet til formørkelsessæsonen. Dette er nemlig sidste Nymåne inden Måneformørkelsen i Skytten d. 26. maj, en Fuldmåne denne Nymåne deler cyklus med.

• Denne Nymåne kan altså lidt af hvert & vi vil da også opleve den forskelligt. For de fleste har den dog kaldt på ro, ro & atter ro. Langsommelighed, dybe vejrtrækninger, overgivelse & genopladning. Nogle vil dog også have oplevet, at en række gamle, genstridige mønstre, der skulle luges ud i, voksede frem i vores indre urtehave. Vildtvoksende vedbend & vidjer, der skal rykkes op med rode, fordi de spolerer vores indre græsgange.

• Der er med andre ord rige muligheder for en dyb introspektion, hvor vi har mulighed for at se vores allermørkeste sider i øjnene & konfrontere os selv med de sider, som vi almindeligvis afviser & dermed ubevidst projicerer ud på vores omverden. Dette skyldes konjunktionen med SortMåne Lilith, der viser os vores rå, uciviliserede overlevelsesdrift, & den potente sekstil til Neptun i Fiskene, der aktiverer en blidere, mere generøs & tilgivende side af Tyrens natur.

• Lilith kan være en utilregnelig faktor. På den ene side er hun den vilde kvinde, der står udenfor samfundet & nægter at underkaste sig patriarkatet, mænd, autoriteter eller i det hele taget nogen. Hun lystrer kun sin egen lov & den hedder lyst! Dertil bliver hun en trussel imod det etablerede, det normale, det almindelige & det dagligdags. Når kvinder igennem tiden er blevet brændt på bålet eller kaldt heks, er det typisk denne frivole, selvoptagede, rå, utæmmede feminine urkraft, de er blevet beskyldt for at kropsliggøre. Hun kan også ligge & forhindre os i at fungere i fællesskaber & grupper, hvis hun opererer i os ubevidst (bare rolig, vi har alle Lilith et eller andet sted i vores horoskoper, så ingen går fri) & derfor er det vigtigt at turde se hende, ærer hendes vildskab, selvstændighed & ukuelighed.

• På en måde er det smukt, at denne kvindelige (dæmoniske, destruktive) Plutolignende kraft, der forsager kvindens domesticerede roller (især moderens, hustruen & den dydige madonna), underkastelse & overgivelse smelter sammen med denne Nymåne (de står i konjunktion med en grad imellem sig). Netop denne Måne, der handler om frugtbarhed, at stå i fuldt flor & at lade alt spire frem (i livmoderen), men også fordi mange af de nye idéer & identiteter, der fødes ud af denne tid. Og som de fleste nok er bekendt med er man i kontakt med urkræfterne under en fødsel. Det kan føles som om hele ens væsen bliver sprættet op eller revet vidt åbent, for at det nye, livet & barnet, kan vokse ud af materiens bristede former. Her er overlevelsesdriften, adrenalinen & dopaminen i en slags symbiotisk glædes-sejrrus. Endnu engang levede livet videre, endnu engang overlevede vi & arten — & endnu engang blev slægten ført videre. Denne rå, dyriske urkraft, der både er aktiv under undfangelse & fødsel er altså Liliths domæne. Dem, der kender myten om Lilith fra Bibelen, ved da også, at hun oprindeligt var Adams første kone. Gud skabte Adam & Lilith lige, begge formet i hans billede af ler. Lilith ønskede imidlertid ikke at underkaste sig Adam & forlod derfor ham & paradisets smertefri tilværelse. Hun ville hellere leve frit, i den fysiske virkeligheds udfordringer & dens lidelse end hun ville domineres af Adam. Og selvom Gud da skabte en mere lydig udgave (nu af Adams eget ribben, så hun ikke kunne stikke af — har altid moret mig over den foranstaltning; tænk at Adam ikke kunne holde på en kvinde med mindre hun var skabt af hans eget kød & blod), så endte Eva alligevel med at spise af kundskabens træ & blive bevidst, eller lig Gud. Straffen herfor var også at hun — ligesom Lilith — skulle føde sin børn i smerte. Både Lilith & Eva ønsker altså bevidstheden over uvidenheden & de vælger smerten, risikoen & det dyriske til, fremfor det stiliserede, steriliserede & ufarlige paradis.

• En anden måde, vi kan anskue denne meget potente Nymåne, der får alle safter & kræfterne i naturen til at spire frem — er, at huske, at alt her på Jorden handler om at sanse. Vi forstår & analyserer (Nymåne-herskerinden Venus står pt i Tvillingerne, så vi har ekstra momentum på forståelsen & tankerne) altså alt igennem vores sansninger. Det er vores sanser, der fortæller os, hvad der foregår & dermed også dem, der danner rammen for vores evne til at analysere det, vi har oplevet.

• Her må vi huske Tyrens visdom & læring: Om sensoriske oplevelser føles behagelige eller ubehagelige er oftere afgjort af vores tilgang til sansningen end til den egentlige sensation, vi føler. Noget, der gør ondt, kan i nogle kontekster opleves som nydelse & noget, der kan være rart (at blive aet, fx) kan, hvis man aer det samme sted for længe, på sigt føles ubehageligt. At glæde sig usigeligt meget & have sommerfugle i maven, minder egentlig utrolig meget om frygt eller eksamensangst… Forskellen på den fysiske sanseoplevelse afhænger af vores tilgang & forventning til, hvad der kommer til at ske, & hvordan vi har det med den begivenhed. Denne forventning farver med andre ord, vores oplevelse af, om noget føles behageligt eller ubehageligt for vores nervesystem. Det samme princip, kan man på en måde tale om her. Selvom vi socioøkonomisk står i en af de største kriser i mands minde — & at det kommer til at trække dybe spor langt ind i vores fremtidige livsførelse — så vil der også komme mange nye, spændende opfindelser, levemåder, tilgange, idéer & måske endda samfund & økonomier ud af denne tid. Derfor kan vi vælge at se de omvæltninger vi står midt i som muligheder — eller begrænsninger.

• Mennesket har generelt for vane at have modstand på at forandre sig eller reelt ændre sit udgangspunkt — ser vi bort fra små ændringer af vaner eller tilgange — næsten ligegyldigt, hvor dårligt vi har det. Det kan skyldes, at det ukendte oftest kan virke mere truende end det velkendte, vi kender ud & ind — også selvom det er sorgfuldt eller nedbøjende. Dette karaktertræk kan tilskrives Tyrens arketype, der kan være så stolt & stædig, at det kan være svært at opgive principper, idealer & forestillinger — med mindre man bliver decideret tvunget til det. Vi kan se de celestiale bevægelser netop nu, som den slags tvang. Vi kan have tendens til hellere at ville blive i det destruktive, som vi finder tryghed i — fordi det er genkendeligt & vi ved hvad vi får — end vi kan overskue at kaste os ud i en total omvæltning. Her må vi minde os selv & hinanden om, at vi oftest — i de aller fleste tilfælde — har mulighed for at se en situation fra flere sider & vide, at Tyrens behov for at bibeholde det genkendelige, trygge & velkendte, er en egenskab, der skal understøtte os — ikke modarbejde vores helbred, opfindsomhed eller udvikling.

• Sidste år så vi denne Nymåne i konjunktion med Uranus, hvorfor dette tema var særligt aktivt — & selvom forandringer også er en del at Nymånen i Tyren i år, så står Nymånen & Uranus alligevel med for bred en afstand (orbis) til at man ville regne det som en konjunktion i et transithoroskop. (I et fødselshoroskoper er en orbis på 10 grader tilladt til Solen & Månen, men det skyldes, at jo længere tid man har at arbejde med et horoskop (som fx ens fødsels eller bryllupshoroskop) desto mere vil energien udfolde sig & dermed vil selv de svage forbindelser på sigt blive aktive. Men arbejder vi med et øjebliksbillede er denne konjunktion for vid til at den tælles med.)

• Det ændrer dog ikke på at Uranus stod i eksakt aspekt til Mars i Krebsen i 11° i morges kl. 04.47 & at Mars dannede en kvadrat til Chiron i 11° kl. 01.36. Bemærk i øvrigt en skøn & sjov dobbelt talkode her: Vi har 11. maj 2021.
Kl. 21.00 har vi Nymåne i Tyren i 21° & både Solen & Månen står præcis på descendanten i Nymånehoroskopet her til aften i opposition til ascendanten også i 21°. Dertil står Nymånen i konjunktion med Lilith i 22° & i sekstil til Neptun også i 22°. Dertil har vi d. 11. + Chiron (11° i Vædderen), Uranus (11° i Tyren), Merkur (11° & senere på dagen 12° i Tvillingen) samt Mars (11° i Krebsen). Vi har altså 11+11.11 x 11.11. Denne 11.11-kode er en meget kraftfuld manifestationsportal — & tænk at det sker lige under den mest fertile & frugtbare Nymåne.

• Den klassiske Nymåne i Tyren er altid idéel til at plante finansielle frø & ønsker for bedre økonomi, en højere stilling, overflod eller en øget indtjening: hvad du planter i den frugtbare muld, skal du få tifoldigt igen, kunne man sige. Finansiel sikkerhed eller at købe hus, grund eller et stykke jord er også oplagt, for at bevæge os i de klassiske forestillinger. At manifestere disse ting, er selvfølgelig altid en mulighed med denne Nymåne & til trods for de mere introverte toner, så gør denne 11.11 portal det muligt. At sætte intentioner vil være oplagt i morgen (d. 13), da Månen både er begyndt at tage til i styrke & hvor Solen møder idealernes drømme via Neptun i sektil, Venus går igennem sin første Rosenport siden sin konjunktion med Solen & overflodens planet Jupiter skifter ind i Fiskene. Her er det vigtigt at vi har Tyrens rolige gemyt med os til at skabe balance til Fiskenes åndelige eventyr. Begge ben på Jorden, mens vi drømmer om stjernerne. Derfor vil vores ønsker om at manifestere mere overflod også bære mere frugt, hvis vi ikke kun tænker på egen vinding, men nu ber om mere overflod til verden, dem, der lider eller lign. Et næstekærligt & udtalt empatisk ønske vil blive tilsmilet af både Jupiter & Neptun.

• Dertil giver det også mening at være opmærksom på, at Mars & Chiron står i kvadrat i hhv Krebsen & Vædderen. Der bliver vores indre barn aktivt & der kan være komplicerede følelser omkring at blive vores egne, stå selvstændigt i verden & få lov til at udtrykke & udøve vores egen frie vilje. Det kan være sorgfuldt, komplekst & oftest kan disse mekanismer også forhindre os i at føle os værdige til at modtage de ting vi ber om (dette kan være en blokade i fht at manifestere penge).

• Denne Nymånes sigte er at stille skarpt på værdi & værd samt at invitere os til en dybere samhørighed med verden & naturen & lande mere kærligt & blidt i vores kroppe & sanseoplevelser. At forbinde os til vores egen indre fred, handler ikke om at søge ud eller væk & sidde i ensomhed på en bjergtinde, langt fra verdens støj & larm. Nej, at finde fred handler om at sidde midt i livets virvar af konflikt, udfordringer & hårdt arbejde & stadig være i stand til at stilne dit hjerte & være i fred med, hvad end der måtte komme.

• Vi bliver altså bedt om at kigge lidt længere ud over vores egen næsetip & ikke kun fokusere på at overleve eller samle til forråd til os selv. Det handler om sanselighed & nærvær; at genskabe eller omforme vores liv i de nye indsigters billede. I dit eget nye selvs billede. Det er den rene kerne & vores værd, der skal bestemme vores værdier, selvværd & værd — samt vores evne til at samarbejde & til at ville fællesskabet.

• Denne Nymåne har altså aktiveret en række forskellige placeringer — om vi tænker at vi har brug for introspektion, hovedrengøring & ukrudt lugning — eller om vi er parate til at manifestere overflod, fred & frihed for hele menneskeheden, vil altså variere (eller man vil måske opleve det første under selve Nymånen & det andet fra i morgen af). For nogle har denne Måne været tung & intens, men husk, at det kun er en transit — den aftager igen & følelser er flygtige. Det er dog vigtigt at vi ærer dem; især hvis det er vores indrebarn-følelser, der er aktive. Prøv at giv dig selv fred & vær med dine følelser. Lyt ind. Hvad er dine behov? Hvorfor er de som de er? Hvad kan du gøre for at komforte dig selv, hvis de ikke kan opfyldes eller “lade sig gøre”? & hvis de kan, hvordan opfylder du dem så bedst? Alt her i livet er flygtigt, selv vores smerte — der kommer altid noget nyt; det er livets evige cyklus & vid, at det altid er tilladt at sende ønsker ud i Universet & hjælpe fremtiden lidt på vej. Vi er her hver især sammen som kraftfulde medskabere & ingen behøver været fanget af deres Skæbne, omstændigheder eller livsforhold — og slet ikke på sigt. Rigtig glædelig Nymåne.

..
..
Billedet er af Henri Jean Guillaume Martin (1860-1943) & hedder “Study for the champs elysees” Sérénité, 1938 & “La lumière guidant le poète (Dante et Béatrice).

} Nymåne • i • Tyren • pt. I {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 21° i Tyren, 11. maj kl. 20.59 ]

• I aften bevæger vi os igennem forårets energetiske portal med Nymånen i Tyren. Fertilitetens tegn, hersket & forkyndt af kærlighedsgudinden Venus. Dette tegn korresponderer direkte med Det Urmoderlige (sammen med Krebsen); den hulde muld; Jorden som alting blomstrer op af & trækker sig tilbage ned i igen, når en cyklus er afsluttet. Vi bliver mindet om, at vi alle er cykliske væsner & at vores indre cyklusser er ligeså forskelligartede som de ydre årstider, fx, & at der er en ting, til hver sin tid.

• Som Nymånen, der forsigtigt har frigivet sit sidste lys & livskraft de seneste dage i Vædderen, for at vende sig sort & lille mod mørket, for igen at spire frem i morgen i Tyrens tegn. Vi kravler billedligt ind i livmoderen igen & lader os sammen med Nymånens tynde Månesegl genføde på ny, i en friskere & friere form. Fornyet, åben overfor at indfrie nye potentialer, udforske nye muligheder & ikke mindst så nye kim — i fysisk eller åndelig forstand.

• Tyren, det andet tegn i Dyrekredsen, giver os ro, stabilitet, jordforbindelse, overflod, nydelse, skønhed & rigdom. Tyren i sin højeste form viser os vejen fra den ydre værdi i vores materielle besiddelser & fysisk sikkerhed til vores indre værdi, sjælero, i kraft af en tillidsfuld eksistens & et stabilt, højt selvværd. Tyren viser os, at vi har en urokkelig værdighed, der eksisterer i kraft af, at vi blot er lige den, vi er; et kærligt & nysgerrigt menneskevæsen — blandt andre — her på Jorden. Intet ydre kan definere værdien af os.

• Denne Månefase for fornyelse & renselse minder os om, at vi må ære moder Jord; det vi alle har til fælles: vores stjernehjem, der svæver ude i universet — det vi alle er kommet af & det vi alle skal blive til; det vi lever af & på — & det som lever i os — ja, vi kan endnu ikke leve uden vores dyrebare Jord.

• Det er nu vi skal ære, lytte, nyde & sanse naturen omkring os. Egentlig behøver vi ikke gøre noget særligt, vi kan blot stille os i en solstråle, gå med bare tæer, være nøgne eller i stilhed lytte til verden omkring os. Faktisk er det meningen at vi ikke skal gøre noget. Denne Nymåne er et opgør med den kapitalistiske mangelmentalitet, der får os alle til at halse stressede afsted. Det er der ingen grund til her. Her er der overflod, her er der fred & nydelse. Vi behøver hverken særlige krystaller, blomster, remedier eller gevandter (som vi skal købe for penge) — selvom det både kan være smukt & stemningsskabende — for at være i dyb kontakt med os selv eller naturen. Det er kun hjernen & sindet, der har brug for særlige remedier for at komme i stemning til at åbne sig for andagten eller miraklet. Kroppen er altid sårbar & åben (og er den ikke det, er det fordi sindet har pansret den, & så kan vi hjælpe kroppen ind i dens sande væren ved at forholde os mildt & afventende. Ro, blidhed & tålmodighed er nøgler, hvis vi vil se kroppen i harmoni).

• For Nu’et, den nærværende & allestedsværende natur eksisterer konstant omkring os. Vi ER natur i vores væsen, essens & i vores kroppe; vi er åbne — vi er på vej i blomst. Vi kan forbinde os med jordenergien i os selv — eller vi kan skabe forbindelse med den fysisk. Vi kan plante rigtige frøkapsler i mulden i haven eller potter — eller vi kan plante imaginære frø i vores bevidsthed & hjerte. Der er fri leg & fred til dem, der tør overgive sig.

• I nat er det vores dybeste, inderste værdier, der forsigtigt kan titte frem & tilkendegive sig. For hos Tyren er dét, det allerhelligste. I nat bliver vi ikke blot energetisk hjulpet igennem en fornyelse eller genfødsel af vores sanselige bevidsthed, vi bliver også inviteret til at reevaluere & genetablere vores værdier. Hvad er det dybeste for os? Hvordan ser vores allermest basale behov ud & hvordan bliver disse opfyldt eller mødt bedst? Hvad er i sandhed det dyrebareste for os, bag al den jordiske overflod, vores rigdom & vores materielle ejendele? De fleste vil nok lande på et svar, der hedder Kærlighed. En smuk forbindelse til Tyrens planethersker, Venus.

• I nat bliver vi altså inviteret til at tage den med ro, læne os ind i enkeltheden & mærke os selv & hvad vi har kært. Vi bliver bedt om at vurdere vores liv, vores tilgange & vores levemåder. Vi bliver bedt om at se alt igennem Nu’ets nydelse, men også det store fællesmenneskelige perspektiv. Så hvor står du? Hvad er vigtigt for dig? & hvordan kan du bidrage til at hele denne smukke planet forbliver et sted, vi alle kan trives & bo? Det er de store spørgsmål & vores dybe, grundlæggende kerneværdier, der nu springer ud af de helt små sanselige oplevelser & værdsættelser.

• Især i denne turbulente tid, prøv om du kan nyde denne Måne. Om du vil plante intentioner fysisk med blomsterfrø eller om du vil plante dem imaginært er helt optil den enkelte, men det vi planter nu, vil vi have muligheden for at høste til november!

..
..
Billedet 1) 2) & 3) er af Emile Octave Denis Victor Guillonet (1872-1967) & hedder “Femmes au jardin”, “Garden Party” & “Tea Time”, 1908, 1911 & 1909. Ps. Jeg har aldrig forstået hvordan malere i “gamle dage” havde råd til så overdådige haver. Heldigvis findes der mange smukke, gratis naturområder i Danmark.
Billede 4) & 5) er af Lawrence Alma-Tadema & hedder “The Roses of Heliotabalus”, 1888.