} Neptun • Ret {

[ Neptun går ret; 18° i Fisken, 29. nov kl. 01.36 — 23° i Fisken 25. jun kl. 20.21, 2021 ]

• Vi har haft nogle rigtigt intense dage de seneste to uger; selvom himlen har været “stille”, hvad angår eksakte forbindelser, har energien været massiv. Sidste weekend havde vi en række tegnskift: Solen i Skytten & Venus i Skorpionen & dertil en kraftfuld konjunktion ml Jupiter●Pluto d. 12 som har fulgt os lige siden — & nu Fuldmåne i Tvillingens tegn med måneformørkelse her på mandag. Der er mange forvandlinger undervejs & det kan let føles som om en meget kraftfuld & tryktfyldende energi, skal bevæge sig igennem en meget smal tunnel.

• Dertil har vi været påvirket af en lang række kvadrater, med fokaliseringspunkt i Pluto, Jupiter & Saturn i Stenbukken, der virkelig tager prisen som efterårets sværvægtere, der både har presset Solen, Venus, Merkur, Mars & Månen. Så der har virkelig været tryk på energien & mange idéer, følelser, oplevelser, bevidstheder, handlinger, der skulle belyses & transformeres; noget er på vej til det højere plans bevidsthed. Noget der har rumsteret både inde i os hver især på det sidste, men også kollektivt — & måske endda igennem generationer! Vi er snart klar til at bryde ud, transformere, forvandle & slippe! Det kan føles særligt presserende, men her er det også væsentligt, at vi væbner os med tålmodighed!

• For at understrege denne tendens af afklaring & forandring er Neptun gået ret i nat! Den store, mystiske, blå gaskæmpe, der hersker over det grænseløse, opløsende, fantasifulde & ubevidste har afsluttet sin 5 måneder lange retrograd & er endelig færdig med at splitte vores ideer om livet, kærligheden & de højere idealer ad!

• Siden 23. juni (Bemærk 23 koden) har han, set fra vores jordiske synspunkt, bevæget sig baglæns hen over himmelen & helt præcist sit eget flydende oceaniske rige i arketypernes drømmeland; nemlig Fisken! Fra Fiskens 20.° til dens 18.°.

• Men da Neptun, ligesom Pluto, er en langsom planet, vil vi først for alvor mærke hans retningsskift omkring d. 5 december, da han den dag bevæger sig et enkelt bueminut fremad! Nogle vil dog kunne mærke allerede at han har stationerede ret siden d. 22 efter sine 150 dages introspektion. Det kan føles som om noget, en tung sky eller tåge måske, letter — eller at ingenting er, som man ville have eller troede det var. Nogle kan også opleve at få håbet & troen på tilværelsen tilbage efter 150 dages desillusionering — især fordi han udelukkende danner positive aspekter.

• Ligesom Merkur hvis introspektion altid handler om kommunikation, information & vores intellekt eller sind, så handler Neptuns retrograd om vores drømme, fantasier, idealer & illusioner. Sammen med Merkur & Mars har Neptun den seneste måned skruet bissen på i fht at vise os, hvor vi i fortiden var yderst modtagelige overfor illusorisk tågesnak & bedrag … alleroftest selvbedrag.

• Der er en masse temaer der har rumsteret (også kollektivt) omkring skyld, skam & ansvar de sidste 5 måneder. Samt tanker om hvem kan vi regne med & hvem vi ikke kan. Vores fantasiverdener er blevet godt & grundigt destrueret det sidste halve år & for nogle har det helt klart føltes som at vågne op fra en fortryllende drømmerus (tænk på 2019; det var et vildt år, men vi havde ikke med vores vildeste fantasi kunnet forestille os 2020) med meget slemme tømmermænd. Jo mere vi har underkendt eller flygtet fra realiteterne, desto hårdere kan det føles nu; som at få en kold spand vand i hovedet mens man sover. & det er ikke for sjov at der også hører sindslidelser, virkelighedsflugt & rusmidler til denne planets domæne; det skyldes at han oftest anvender disse værktøjer til at vise os indsigt & klarhed. På den måde er Neptun spøjs; han afslører den klokkeklare, reneste virkelighed for os ved momentvis at lade den tykke, drømmetåge han almindeligvis lader os valse rundt i, lette.

• Der vil være følelsen af kold tyrker for nogle, mens andre vil føle at en trykkende hovedpine er lettet. Hvor end du står, er det vigtigt at være god mod sig selv de kommende uger. Ingen binder sig selv historier på ærmet for sjov; der er altid en grund til at vi beskytter os imod realiteterne eller virkeligheden. Lige gyldigt hvad, var det tid til at vågne op til dåd nu & tage ejerskab over dit liv.

• Kollektivt har Neptun vist os noget om uvidenhed & offermagt de seneste år & har ageret som katalysator for den offentlige anklager, inkvisitor & bøddel. Saturn har spillet på social skyld & skam, mens Pluto har vist os hvordan magtmisbrug i højere rækker ser ud & Jupiter har bare forstørret det hele! Mikro som i makro; vi er alle i en bevidsthedsproces, hvor vi frigiver smerte, skyld & offerhistorier samt (forhåbentlig) tager medansvar, deler optimisme & næstekærlighed.

• Hvis det har været en svær uge & du oplever angst, bekymring, skyld, skam, ydmygelse, ængstelighed eller smerte, vid at det sandsynligvis er et dybt, gammelt sår, der er sprunget op &/eller er blevet trigget. Egenomsorg, selvhjælpsbøger, rådgivning, terapi, healing, meditation, yoga, tarot, astrologi, svømning & en sund kost er ting, der kan hjælpe netop nu. At læne sig ind i sin feminine modtager-energi (understøttet af den tiltagende Venus●Neptun-trigon) er yderst virkningsfuldt, da de to værdiplaneter netop danser en vals i vandelementet & giver os på den måde mulighed for at berøre vores dybere idealer, ønsker, længsler & drømme; Her kan vi se, hvad vi allerhelst så udfolde sig i verden & hvordan vi ønsker at forme den i fremtiden. Disse krystalklare indsigter kan være værd at skrive ned (især kan de komme til én i form af natlige drømme).

• I dag danner Neptun udelukkende en række harmoniske forbindelser; sekstil til Månen i Tyren, sekstil til Pluto i Stenbukken & trigon til Merkur — og senere på dagen, Venus, samt en semisekstil til Mars. Her skabes det meget kreative & talentfulde vuggemønster (se oversigt nedenfor), der dominerer det meste af dagen. Neptun i Fisken udgør med tripletten (Pluto, Jupiter & Saturn) i Stenbukken de to dynamiske ben, mens Månen & Merkur udgør oppositionen for en stund; forbindelsen her højner vores evner, fantasi, løsningsorientering — men kan også sætte vores barnlige følelser omkring tilknytning, ejerskab & skønhed under lup.

• Alt i alt kan dagen opleves lige fra opløftende & kreativ til tung & nedslående — lige meget hvad skal man huske at være god med sig selv & følge sine impulser — og nu hvor det ER søndag, må man især godt bare tage et fodbad & gå tidligt i seng, hvis det er helt udkørt, man er — også selvom det er første advent & Julen banker på døren. For vi skal huske at hvile, når vi er trætte; uden mad & drikke, duer helten ikke (og man kunne sige det samme om søvn!) 🙏✨
..
..
Billede 1) er af Herbert James Draper (1864-1920) & bærer titlen: “A Deep Sea Idyll”, ukendt årstal.
Billede 2) er af Henri-Pierre Picou (1824–1895) & hedder “Venus” (fra 1800-tallet).
Oversigten herunder er af planetforbindelserne på himlen, på det eksakte tidspunkt for Neptuns retningsskift & dermed også på de indflydelser hans fremadskridende periode, vil blive udsat for.

} M e r K u r ● N e p t u n • pt. II {

[+ lidt andet]
• Dette aspekt er et rigtig *Soul Searcher* aspekt, hvor vi forholder os kritisk, intellektuelt, dybdeborende, udforskende & modigt til vores psyke & alt, hvad der findes der nede, mens vi samtidig åbner for en dyb sårbarhed & overgivelse, hvor vores personlige indre kontakt med vores højeste væsen bliver aktivt & vi får mulighed for at spejde bag psykens begrænsninger & bore dybt ind, med vores penetrerende sind, i vores egen (eller måske endda andres) sjæleforbindelse.
• Indre granskelse, dyb healing igennem meditation, ceremonier eller kanalisering, samt universelle budskaber udtrykt igennem kunst & dybt kreative udtryk er særligt mulige disse dage! (Især pga Neptuns sekstil til både Saturn & Pluto, der cementerer & manifesterer vores idéer.)
• Vi kan altså enten gå ind i vores dybeste smerte & udgrave denne — eller vi kan bruge kontakten til at forbinde os til vores højere, sjælelige formål — eller til andre mennesker & udbygge en dyb, tillidsfuld & yderste empatisk tilgang til deres situation.
• Hvad end du har brug for netop nu, vid at intet er rigtigt eller forkert. Neptun viser os, at hele vores menneskelige idé om godt & dårligt er et konstrukt. Nogle gange har vi brug for at forbinde os til vores dybeste smerte for at finde lindring igennem at se vores *værste* følelse eller skræk i øjnene & opdage, at vi enten kunne håndtere det (imod forventning) eller at vi ikke kunne (og at det var helt ok), & at vi kunne få hjælp. Andre gange har vi brug for at vende os mod *lyset* (hvad det end er for dig) & elske, tilgive, hengive & overgive os.
• At være et helt menneske vil både sige, at vi kan være stærke & svage, aktive & passive, modige & bange, fokuserede & forvirrede; indsæt selv. Alt det er en del af menneskeoplevelsen & at vi snyder os selv for det magiske i denne oplevelse, ved kun at vælge alle Solsiderne til er en skam, prøver Skorpionen at vise os. Der er præcis ligeså meget lykke, nydelse, forundring & inspiration at hente i den mystiske, fordækte & mørke natside af eksistensen. Det er blot et spørgsmål om hvordan vi møder denne forbindelse -møder vi den med ro & mod? Eller angst & rædsel?
..
} Denne uge, ganske kort: {
• Den sidste uge har Merkur & (så småt) Venus bevæget sig ud af Uranus-oppositionen, så vi har afsluttet meget af den forvandling i vores måde at se & forstå os selv & verden på, som vi er gået igennem de sidste 2 uger. Og der hvor opbruddets, omvæltningerne & revolutionernes planet slap har uvirkelighedens, mystikken, det ukendte & uhåndgribeliges planet, Neptun, taget over! Vores virkelighedsoplevelse & vores måde at forholde os mentalt til vores omgivelserne på bliver altså kastet frem & tilbage imellem de ydre planeters indsigter, men vores udvidede horisont slutter ikke her!
• I morgen står kommunikationens planet i sekstil til Pluto & giver os dybde, mod & en stålsat vilje til at komme til bunds i denne sag. Merkur står som sagt i Skorpionen, som Pluto hersker over, så dobbelt skorpion-energi!
• Alle disse indsigter er nødvendige eftersom Merkur lader op til sin tredje & sidste årlige retrograd, denne gang i Skorpionen! Forvent: shit is about to get deep!
• Trafikken & signalernes planet, Merkur, er allerede i sin skyggezone & begynder at aktivere sin baglænssnurrende kvaliteter.
Vi har haft en forsmag på denne utilregnelighed de sidste to uger, da Merkur●Uranus-oppositionen gav os drilleri mht computere, telefoner, internetforbindelser & strømafbrydelser. Da Uranus er en højere oktav af Merkur, samt teknologien & elektrisitetens hersker, er det ganske forventeligt, at når de to står sammen opstår forvirrende, fejlslagen, besynderlig & utilregnelig informations-forbindelser.
• Merkur går retrograd om 12 dage henad aftenen på selveste Allehelgens aften, men mere om, når vi nærmer os. Hvis du er meget merkurstyret (dvs at dine primære placeringer Sol, Måne eller Asc er Jomfru eller Tvivlling, eller hvis du har Merkur i 1. 3. eller 6. hus — eller hvis du har Merkur i Tvillingen eller Jomfruen) vil jeg nok anbefale at du allerede nu tager en back-up af din telefon, computer eller andet teknologi, der kunne dø, forsvinde eller blive slettet. Det kommer til at handle om psyke, indre liv & følelser, så især ting vi er meget knyttet til, der er relateret til teknologi eller kommunikation generelt vil være ekstra sårbart… På den anden side, måske er det på tide vi giver slip, så hvis ekskærestens storladne kærlighedserklæringer & ophidsende sexting-beskeder forsvinder under Merkur retrograd er der nok en mening med det… Nogle gange er vi nødt til at lade det døde ligge & vende os mod livet & sige: “Pyt” & “De bedste ting sker” — for der kommer et tidspunkt hvor vores selvmedlidende & destruktive selvpineri ikke tjener os længere. Hvis et menneske ikke er i interesseret i at være sammen med os, hengive sig 1000% ( + en lille smule underkastelse) så er de ikke den rigtige, siger Skorpion-Venus, for hun vil hellere dø, forgiftet, ensom & alene end hun vil indgå i en relation, hvor hen (eller partneren) ikke kan være autentiske!
• Nå, det blev en lang monolog! Imens vi venter på Merkur retrograd i Skorpionen & de indsigter han vil bringe, må I nyde ugens Neptun●Merkur forbindelse & alle have mod til at udforske jeres egne eller andres dybe, frodige, ukendte kløfter & må I have tillid, ro & en god portion Saturn-fornuft til ikke at lade jer overvælde, tilte & miste fodfæstet.
• På den anden side, hvis det sker opdager vi måske, at vi ikke altid behøver have begge ben på jorden, men at vi engang imellem kan nøjes med blidt at svømme & flyde med strømmen & lade os føre som Fisken til takterne af vores ubevidstheds underverden & dens endnu uudforskede polyfoniske dybhavssymfoni.🌊🎶
..
..
Billedet er endnu et Dulac fra Den Lille Havfrue.