} Sol ● Pluto {

• Det kommende døgn har mange planetforbindelser & endda nogle lidt heftige nogle. Her kl. 13 møder Solen (24° i Vædderen) Pluto (24° i Stenbukken) i kvadrat. Kvadratet er det mest friktionsskabende af alle aspekter, der tvinger os (eller dem der har det i deres horoskop) til at forholde sig til den spændingsakse, aspektet skaber. Kvadrater er fantastiske udviklings-potentialer, vi simpelthen ikke får lov at ignorere, da de konstant minder os om en indre konflikt eller modstrid i vores person. Det samme gør sig gældende, når vi kollektivt bevidner et kvadrat-møde på himlen.
• Når Solen, der repræsenterer vores væsenskerne, & Pluto, der repræsenterer urkraften (som oftest kammer over i angst & kontrolbehov for os små mennesker, der har svært ved at rumme energien, der skaber universer) mødes, bliver vi oftest konfronteret med en mangel, en usikkerhed, en forhindring eller en mindre personlig krise. Pluto kan opleves tvangspræget — både som noget der kommer inde fra os selv eller ude fra vores omgivelser — & har oftest en agenda omkring overgivelse; At vi må smidiggøre os & læne os ind i, hvad end vi er udfordret på. (Med kvadrat-aspekter er det dog oftest en indre spænding, mens oppositions-aspekter typisk vil opleves som en ydre spænding.)
• Dette aspekt hænder 2 gange årligt, når Solen nærmer sig Plutos placering & når Solen fjerner sig fra Pluto igen (Solen når en hel runde rundt i Dyrekredsen på et år). Dette er 2020’s første Sol●Pluto-møde i kvadrat & er det aspekt, der fjerner sig — det der nærmer sig, står eksakt til efteråret d. 15. oktober & til den tid vil vi se en udvikling af det emne, vi bliver konfronteret med netop nu. Sidst Solen kontaktede Pluto i et hård aspekt var under Det Store Stellium 12. januar, det var dog ikke et kvadrataspekt, men en konjunktion, hvor Solen “stod” ovenpå Pluto (set i hjulhoroskopet). Dvs sandsynligvis vil de emner & temaer, der kom op den uge i januar (kollektivt såvel som privat) være emner, der bliver aktiveret igen nu her, men blot på en meget mere synlig & konfliktende facon.
• Med konjunktioner kan det være svært at observere, hvad der egentlig sker, da de to planeters energi står så tæt, at den ene enten skygger for den anden eller at de smelter sammen — men når vi får den anden planet ud med en armslængde, i kvadratet fx, kan vi pludselig se, hvad det er, der foregår & situationens omstændigheder bliver tegnet ganske skarpt op.
• Så kan vi huske, hvad vi tænkte, følte & oplevede under Det Store Stellium 12. januar? Følte vi os handlingslammede, i tvivl, usikre, angst, mindreværd eller at det hele var uoverskueligt? Eller blev vi enten udsat for — eller skabte — magtkampe, dominanslege & manipulation? Få mennesker vil også kunne have følt sig revitaliserede, egnede, handlekraftige & måske endda uovervindelige, da en balance imellem Solens selvfokus & Plutos magtfulde destruktions/skabelses-kraft, kan have denne effekt, men for de fleste vil ugen omkring 12. januar nok ikke have gjort et stort væsen af sig — de fleste vil have oplevet det som fysiske eller indre ubeskrivelige følelser & stemninger, som man enten ikke forstod eller kærede sig synderligt om.
• Alt det ser dog meget anderledes ud nu; Verden er i den grad også en anden her 14. april end den var 12. januar! De anelser & temaer vi privat blev præsenteret for i begyndelsen af året, vil vi nu for alvor få mulighed for at undersøge. Det Store Stellium varslede et område i vores private horoskop, hvor vi vil opleve markante skift & omvæltninger, nybrud, nye tilgange, idéer, men også en stor transformation af, hvordan vi ser os selv & ikke mindst agerer & er i verden. (Det sted i dit horoskop, hvor du har Stenbukkens 22. grad vil være det hus, hvis område, du bliver bedt om at arbejde med til bunds i år — se evt opslaget om Jupiter●Pluto, hvor der er en oversigt: kender du din ascendant, vil du udfra den liste kunne se tema — klik evt på tagget Husoversigt under artiklen).
• Kollektivt har vi fået lov til at se, hvordan det kapitalistiske samfunds mønstre ikke er det endegyldige svar på løsninger for det moderne liv, & hvordan den “balance” alle vores samfund stod & vippede på, viste sig at være meget mere skrøbelig & afhængig af andre nationer, end vi har lyst til & havde forestillet os.
• Hvordan vi end oplevede Sol●Pluto-konjunktionen 12. januar, får vi nu muligheden for at se os selv, situationerne eller angsten fra en anden vinkel. En dyb sjæls-undersøgelse begyndte måske under konjunktionen (bevidst, som ubevidst) & har siden arbejdet i det skjulte (som Pluto ynder) — disse emner kommer nu fuld ud frem i lyset (sammen med 3. kvartal Månen & kvadraten til Jupiter i morgen) & skinner med sine indsigter ned på os. Har vi opdaget nye ting om os selv & vores indre strukturer? Er vores egne kontrolbehov eller destruktive mønstre blevet synlige? Hvor handler vi imod vores egen inderste kerne? Af frygt for at blive udstødt, afvist, dømt ude, kritiseret, svigtet, forladt, etc?
• Når Solen møder Pluto i kvadrat vil de ubevidste eller usikre sider, vi fik en forsmag på under deres sidste møde, blusse op. Vi kan opleve et øget kontrolbehov, ønske os at forstå tingene til bunds eller få styr på det hele i den fysiske verden én gang for alle! Interessekonflikter imellem viljen (Vædderen) & fornuften (Stenbukken) kan også blive synlige, ligesom vi — hvis vi ikke gør os umage — kan komme til at projicere disse indre spændinger ud på vores omgivelser & aflade på dem, skabe konflikter med andre mennesker eller institutioner.
• Kvadrater handler som nævnt om, at vi er nødt til at ændre tilgang eller indstilling. Så hvor er du for låst i dine idéer om, hvordan tingene, rytmerne, dit liv, din økonomi, dine interesser, dit selvbillede skal se ud? Er der områder, hvor du ubevidst har sat dig selv i umulige situationer, der kun kan ende med skuffelse, ulykke eller sorg? Insisterer du på et minimumsbeløb, en vane, et dagligt ritual, en idé, et selvbillede, en opfattelse eller en relation — der måske har fået tildelt en værdi & betydning af dig, som det/den slet ikke har/fortjener?
• Pluto viser os, at der hvor vi holder fast i ting, der har udtjent deres formål (både fysiske genstande, men også livs-epoker, idéer om realiteterne, vores opfattelse af vores egen person, vores behov & vores rettigheder, etc) — & der hvor vi insisterer på specifikke omstændigheder & tilstande, der vil vi blive ramt af hans transformation. Præmisset for livet på jorden er evig impermanens — lige meget hvor meget vi ønsker at fastholde en idé, et udseende, en levestandart, et menneske eller en omstændighed — så vil der være perioder, hvor alle disse ting forandrer sig, forsvinder ud af vores liv & afløses af noget andet.
• Menneskets iboende frygt, når forandringen banker på døren, er altid, at tingene bliver værre. Og set ud fra den kapitalistiske idé om, at alt enten er godt/værdifuldt eller dårligt/værdiløst, giver det også mening, at vores mentale tilgang (eller programmering) oplever vores nuværende kollektive situation som yderst skræmmende & ildevarslende. Han ønsker imidlertid at vise os, at nogle positioner er umulige at flytte sig fra; Vi kan mure os selv så meget inde i bekvemmelighed & hygge & overspringshandlinger & selvmedlidenhed, at vi ikke længere kan få øje på hverken vores dybeste, inderste kerne — eller de ting, der i sandhed betyder noget for os. Og i disse tilfælde står han parat til at rive indbildningernes slør fra vores øjne & affortrylle os. Pluto viser os realiteterne; viser os hvem vi er & hvad vi elsker, men han gør det ved at skrælle alle vores lag af, helt indtil den friske kerne. De stædige af os, kan dog have brug for lidt ekstra skruetvinge før vi opgiver vores idéer & overgiver os. Her er især mennesker med dominerende placeringer i faste tegn typisk stærkt repræsenteret, dvs. Tyre-, Løve-, Skorpion- & Vandbærer-placeringer.
(Alt dette får vi dog ekstra rig mulighed til at dykke ned i med vores psyke & forståelsesapparat — især vores indre modstrid & konflikter — når Pluto går retrograd d. 25. april & 5 måneder frem.)
• 2020 bliver/er et Wake up call for hele menneskeheden. Vi har længe vidst, at der var ting, der ikke fungerede heeeeeeelt optimalt i fht vores samspil med Kloden & naturen, men vi har ikke været villige til at opgive vores privilegier & bekvemmelighed, så vi har udskudt handlingen til vi stod helt ude på skrænten… hvor vi står nu. Der er imidlertid en balance imellem os alle sammen hver i sær & Kosmos — & denne balance er vi begyndt at kalibrerer igen. Hvor der før var for meget, skal der modereres & hvor der før var for lidt, skal der fyldes op.
• Under netop denne dags transit, vil mange af disse skygger & ubevidste behov & følelser komme op. Nogle vil kunne have mærket det hele ugen, mens andre måske først fornemmer det i dag. At blive dybt trigget eller konfronteret med mangler i ens liv er derfor i højsædet denne uge. Vid dog, at det på sigt er til for det bedste. Jo mere vi kan få øje på, hvor det niver, desto lettere vil vi kunne tage vores smerte, usikkerhed eller frygt frem i lyset & forstå den. I det øjeblik vi får afdækket vores kontrolbehov & forstår deres bagvedliggende årsag, fra det punkt vil vi kunne forvandle os, vokse til en højere bevidsthed, tilgive, give slip, slappe af & føle os mindre truede & mere frie.
• Tør man rigtig gå i dybden nu med sine traumer eller temaer, vil man kunne opleve dette aspekt som en kæmpe befrielse & genfødsel. Vi kan komme ud på den anden side totalt forandrede & lettede, med en følelse af en øget indre styrke & tro på os selv. Fra da af kan denne enorme friktionskraft kanaliseres ud i kreative projekter (Vædderen/Solen), & intensiteten (Pluto) kan forvandles til succes (Jupiter) igennem ambition & flid (Saturn).
• Aspektet har været aktivt siden d. 6. april, hvor Solen passende nok mødte Lilith i konjunktion i 16° i Vædderen & gav os et hint om, hvad der ville komme: 16 er som bekendt Tårnet i Tarotten & varsler store & dybe fysiske omvæltninger med åndelige indsigter som gevinst på den lange bane. Aspektet topper i dag, men vil være aftagende (& dermed stadig virksomt) helt til d. 22. april (dagen inde årets måske mest hidsige Nymåne). Hold ud & hold ved, det bliver bedre, det lover jeg — men vi er i et lidt langt sejt træk de næste 45 dage ca.
..
..
Billedet er af Ramon Casas (1866-1932) & bærer titlen: “Decadent young woman after the dance”, 1899.

} M a r s ● J u p i t e r {

• Det har været en intens weekend med to meget modsatrettede energier. På den ene side har vi Solen, som er gået i Vædderen, & i bedste Ronja Røverdatter-stil skriger et lykkebrusende forårsskrig for fulde halse — & på den anden side har vi haft Saturn, der holder et massivt hof i de sidste grader af Stenbukken sammen med Mars, Jupiter & Pluto, der nu alle står med få graders mellemrum.
• Denne ekspansionskraft vi ser i Vædderen, der gerne vil handle, lede, arrangere, afprøve nye ting & undersøge hele verden, står i skærende kontrast til den sammentræknings-bevægelse, der finder sted i Stenbukken. Det svarer lidt til at man træder på speederen & bremsen samtidig. Så har du følt dig frustreret, irritabel, kortluntet, opfarende, hidsig, afvisende, aggressiv, etc. giver det god mening.
• Vi står et sted i årscyklussen, hvor vi almindeligvis ville vågne op igen, efter en kold & lang vinter, for at vende os imod nye begyndelser, plante nye kim for det kommende astrologiske år, rydde ud, gøre plads, spire op, vokse ud, danse under Solen, begynde nye rutiner & undersøge os selv & livet på ny — i bedste nyfødte Vædderånd!
• Imidlertid er realiteterne ikke sådan i år. Selvom vi både har Solen i Vædderen, der støttes af Mars & Jupiter, så har vi også et tungt efterslæb i Stenbukken, der begrænser, opsætter restriktioner, komprimerer, hæmmer & generelt bare skaber en sammentræknings-energi, fremfor den naturlige ekspansionsenergi, vi almindeligvis ser på denne årstid. Denne planetariske sammentrækning udmønter sig helt konkret som karantæne & udgangs-forbud (eller -restriktioner) de fleste steder i Verden & en generel følelse af ressourceknaphed, mangel, angst, frygt; som om nogen har lagt en klam & usynlig (virus)hånd på vores naturlige forårsvitalitet!
• Helt konkret så vi denne weekend en række planetariske møder, der er med til at skabe mange af disse følelser. Solen (29° i Fisken) dannede fredag, lige efter midnat, et sekstilaspekt til Saturn (29° i Stenbukken), for at vise os, hvor vi stadig skal vokse ud af vores frygt, utryghed & forvirring (Fisken), samt begrænsninger, mangelmentalitet & mindreværd (Stenbukken). Måske gav dette aspekt os gåpåmod & tillid til at konfrontere disse temaer, for just efter gik Solen ind i Vædderen & henad middagstid mødtes Mars●Jupiter i 22° i Stenbukken, der gav os fornyet energi.
• Mødet imellem Mars●Jupiter finder sted ca. hvert andet år, men det særlige i år er, at de to herrer mimer Saturn●Pluto konjunktionen (også kendt som Det Store Stellium) vi så d. 12. januar i år. Den konjunktion fandt nemlig også stod i 22° i selv samme tegn!
• Dette møde med Mars’ handlekraftige & iltre energi, der forstørres af Jupiter, understreges yderligere af, at det sker på dagen for Solens entre ind i Vædderen; tegnet Mars hersker over! Vi ser altså en KÆMPE kanal for Mars’ hidsige & livlige energi. Dette leder mig hen til, at der kollektivt har været meget undertrykt vrede & frustration, der nu bliver synligt for os hver især.
• Da Solen nærmer sig asteroiden Chiron (5° i Vædderen), der læger alle sår, er det ikke underligt, at vi bliver vist alle de steder, hvor vi af frygt, høflighed eller pga sociale konventioner har undertrykt vores naturlige Mars-energi & ikke fået sagt fra & nej, stået op for os selv eller udvandret, når vi ikke kunne stå inde for, hvad der foregik. Disse gamle & uforløste følelser kan komme til os igennem drømme nu, hvor vi måske oplever at være vrede, skælde ud, råbe, skubbe & måske endda udtrykke os voldeligt. Dette er en måde hvorpå vores sind renser ud & balancerer (det man kalder en kompensations-drøm), alle de situationer, hvor vi enten ikke kunne, turde eller havde mulighed for at forsvare os eller reagere på at vi blev behandlet med uret.
• Disse gamle, vrede følelser kan dog også komme frem i løbet af vores dagligdage, & vi kan føle os som løver i bur, være knotne & opfarende. Her er det dog vigtigt at minde sig selv om, at frihedsberøvelse (som samfundsstraf) tjener det ene formål, at konfrontere mennesker med, hvad de har gjort. At det i dette tilfælde ikke er en straf samfundet har udstedt for en forseelse, men derimod en nødvendighed for nations overlevelse, ændrer ikke på, at vi kommer i kontakt med nogle af de dybeste emotionelle temaer, som vi almindeligvis får distraheret os selv fra eller ikke bliver konfronteret med i vores frie, daglige, vestlige liv. Det eneste vi kan gøre er at byde denne mulighed for healing velkommen & acceptere, føle & ære vores egen vrede (helst uden, at vi aflader på andre, uskyldige) & på den måde får frigivet & luftet disse ikke anerkendte følelser.
• Når det så er sagt, er mødet mellem Mars●Jupiter hovedsagligt et positiv & meget kraftfuldt møde: især hvis vi kan mestre energien nu eller bruge den til at undersøge, hvorfor vi føler denne vrede & kanalisere den ud i konstruktive & målrettede udtryk. Her er det oplagt at bruge den til at finpudse idéer, arbejdsgange eller måder man vil optimere/transformere sit daglige virke på. Mars●Jupiter giver nemlig en kæmpe energiudladning, som det vil være oplagt at bruge konstruktivt (& ikke i voldsomme vredes udbrud); vi er fysisk styrket, vi er mere i synk med vores instinkter, vi er mere årvågne, hurtigere & skarpere. Man kunne sige, at vores overlevelsesinstinkt er særlig højnet disse dage. Vi har større tillid til egne evner, vi er optimistiske & vi tror på at selv de mest umulige ting kan lade sig gøre.
• Ulempen på den positive side kan være, at man ikke kan mærke, når man har opbrugt sine ressourcer (Jupiters bagside) eller forstår, hvornår man overskrider grænsen for det rimelige, realistiske eller mulige. Heldigvis finder deres møde sted i den bekymrede & mådeholdne Stenbuk, som nok hjælper os med at se lidt mere kritisk, realistisk, ansvarligt & forsigtigt på situationen. Vores fysiske præstationer vil dog stadig være bedre end sædvanligvis, & vi kan arbejde hårdere, længere & tungere end vi almindeligvis magter. Så vil man imponere sin chef, er det oplagt disse dage. Det er her, hvor man med fordel kan vende Jupiters ekstreme ekspansionskraft for overophedning, overforbrug & overproduktion til erkendelse, visdom, retfærdighed & håb, samt Mars’ umodne, aggressive hidsighed til handlekraftighed, målrettethed & moden løsningsorientering. Selvom begge planeters energier bliver begrænset af Stenbukken, er de positive sider faktisk netop mulige, da de bliver tvunget ind i et mere realistisk mindset — ligesom hele menneskeheden, kunne man fristes til at sige.
• Som sagt er der dog også en modpol til denne arbejdsomme, ivrige, ekspansive & nyfødte Vædder-energi & det er Pluto i Stenbukken & Saturn, men det må følge i næste opslag.
• Opsummerende kan vi bemærke, hvordan Mars & Jupiters møde i 22° grader atter mimer 2020’s dobbelt 2’er energi & henstiller os kollektivt til samarbejde, coeksistens, næstekærlighed, nærvær, empati, diplomati & omsorg — for som Saturn & Pluto så massivt istemte i begyndelsen af året: “Forandringerne kommer, hvad end I vil det eller ej & I er nødt til at samarbejde jer ud af den situation, I selv har skabt her på Jorden!” Når et gammelt system (den Vesterlandske Kapitalisme, eksempelvis) har udtjent sit formål, må det falde; vi har set det gentaget igennem historien hundredvis af gange; Det ægyptiske rige faldt, romerriget faldt, osmannerriget faldt, det kinesiske kejserdømme faldt, sovjet faldt, etc.
• Vi står midt i en helt naturlig afslutning på en cyklus, & som med enhver anden afslutning, så er det også altid en ny begyndelse! Bemærk lige, hvordan al denne tid, vi nu har for os selv, sætter en masse ting på spidsen, både i os individuelt, som familier, men også kollektivt. Måske findes der andre, roligere, kærligere & mere inkluderende måder at drive samfund, familieliv & forretning på? Denne time-out eller tænkepause, som naturen så gavmildt giver os nu, vil med garanti medføre grundlæggende, positive forvandlinger i vores opfattelse & forståelse af det moderne liv.
• For som Uranus & Pluto altid lover os; forandringerne er kommet for at blive & i 2020 handler de om at implementere Nordknuden i Krebsen & Månens 2-tals energi, der giver øget sensitivitet, tålmodighed, dybere forbindelser — især i en-til-en relationer — blidhed, samt at vise omsorg & kere sig for andre. Heldigvis er det netop noget vi ser i stor stil i det danske samfund lige for tiden, og hvor bliver jeg bare rørt & glad, når jeg ser andre, der også deler gratis ud af deres ressourcer, især når det handler om at løfte os stemningsmæssigt kollektivt & ære alle i sundhedssektoren!
Tak til alle jer for det store arbejde i gør! Af hjertet tak!
..
Billedet er af den serbiske maler Uroš Predić (1857-1953) & bærer titlen “Tue Kosovo Maiden” fra 1919.

} F o r å r s • J æ v n d ø g n {

• Natten til i morgen falder Forårsjævndøgn; tidspunktet hvor vi fejrer at dag & nat er lige lange, & Marts-jævndøgnet bebuder Sommerens komme — for os på den nordlige halvkugle i alle fald — & at lysere tider nu kommer os i møde. Astronomisk set er “jævndøgn” faktisk et helt specifikt tidspunkt, der markerer, hvornår Solen står præcis over ækvator. Dette sker i morgen 20. marts kl. 04.49, omtrent halvanden time før Solen står op.
• Så fra i morgen af er Sommerhalvåret altså officielt i gang & forhåbentlig ser vi lysere tider foran os — også i overført betydning. Vi er vitterlig i en overgangsperiode i mere end én forstand: Det Astrologiske år begynder på ny, da Solen bevæger sig fra Fiskens esoteriske, transgressive & afsluttende tegn ind i Vædderens livsdriftige, igangsættende & begyndende tegn; Vi tager for alvor fat på 2020 & dermed det kommende årti — & vi er så småt begyndt på den transition til Vandbærerens tidsalder, som Maya-kalenderen tilbage i 2012 varslede ville begynde. Dette betyder selvfølgelig ikke Dommedag, som det Kristne/Europæiske menneske har været så optaget af igennem historien, men genfødsel — på et globalt plan! Lige i Vædderens pionerånd! Og man må sige, at vi for alvor mærker denne kollektive transformation verden over for tiden. Mange sjæle vil tage herfra, men mange sjæle vil også komme hertil & begynde deres cyklus på ny! Bare vent til næste år & se alle de børn, der vil blive født.
• 11 minutter før Forårsjævndøgn i morgen marcherer Solen stolt ind i Vædderen & markerer det nye Astrologiske År. En ilddåb i sejrsskjorte! Her vil optimismen, tilliden, troen, selvtilliden møde os som en massiv virketrang & utålmodighed. For de fleste klør det nok allerede lidt i benene for at komme ud; løbe, lege, suge Solens stråler til sig & for alvor tage fat på foråret. Vi bør dog besinde os, som vores kloge Vædderdronning manede til fornuft for 2 dage siden.
• Denne nationale karantænetid er svær for os allesammen, især for ildvæsner, & med Vædderens sæson bliver det ikke desværre ikke lettere for nogen af os. Vædderens naturlige virketrang & vitalitet har brug for at bruge alle disse energireserver, hvorfor stillesiddende arbejde slet ikke er i højsædet nu. Derfor vil det kræve mesterlig disciplin at handle rationelt (& ikke impulsivt som Vædderen) & med mådehold for at tage de hensyn, vi nu én gang som nation har besluttet os for.
• Heldigvis står Saturn nu i sin sidste grad af Stenbukken & trækker på en massiv udholdenhedsreserve, vi alle bør spejde efter. Fra natten til d. 22. marts skifter han dog tegn til Vandbærerens opfindsomme, rationelle & nøgterne lufttegn, men det kan I læse mere om i Weekenden.
• Indtil da må vi dog huske, at ligegyldigt hvor meget vejret & det ubekymrede mindsæt end lokker, så finder vores frivillige nedlukning af samfundet først os fremmest sted, for at vores sundhedsvæsen ikke lider for meget overlast & kollapser! Vi må minde os selv om, midt i iveren & forårskulleren, at lige nu holder vi ud for at hjælpe & støtte vores allesammens sundhedspersonale, der går på arbejde for hele nationens skyld! Vi må hjælpe, ære & støtte deres arbejde ved at overholde de anbefalede 2 meters afstand — også når vi går på gaden — så vi ikke begynder nye smittekæder, så vi kan afbøde smittekurvens eksponentielle stigning.
• For deres skyld, for vores skyld, for økonomiens skyld, for samfundets skyld… ja i bund & grund for vores allesammens skyld!
Jeg ønsker jer alle et glædeligt forårsjævndøgn!
Må lyset & tiltroen skinne ind i jeres hjerter.
..
..
Billedet af den kedsommelige er af russeren Konstantin Somov (1869-1939) & bærer titlen “A Sleeping Woman”, 1909.