Astrologisk Vejrudsigt

} Solen ● Mars ● Neptun • Pt. I {

[ Mars i 25° i Skorpionen i trigon til Neptun Rx i 25° i Tyren, 17. november kl. 09.35~ Solen i 24° i Skorpionen i trigon til Neptun Rx i 24° i Tyren, 17. november kl. 15.51~ Solen konjunktion Mars i 25° i Skorpionen, 18. november kl. 06.41 ] • Disse dage mødes Solen & Mars i sidste dekan af Skorpionens transformerende, dybdeborende, intense & voldsomme tegn. Det er en transit vi oplever hvert andet år i forskellige tegn, men som hvert år genstarter en ny cyklus af bevidsthed omkring vores egne handlinger & os selv; eller rettere, hvad vores handlinger egentlig siger om, hvem vi i grunden er — til trods for selvbillede, idéer & (tomme) ord. • Alle der har SkorpionMars i deres fødselshoroskop vil mærke denne transit potenseret — især hvis ens return også falder disse dage (dvs hvis ens egen SkorpionMars er placeret i de sidste grader af Skorpionen). Det skyldes at ens egen Mars ikke blot bliver mødt af Mars, men også af den alt forstærkende Sol. Der yderligere danner eksakt trigon til Neptun nogenlunde samtidig med deres konjunktion — læs næste opslag. • Når Solen & Mars er i konjunktion, er der fuld knald på. At de to ildherskere mødes i det Marsstyrede vandtegn Skorpionen afdæmper dog deres ilterhed en smule, især da Solen står svagt & mere kompliceret i Skorpionens mørke vande. Solen vil som regel gerne ses, stråle & indtage folk, mens den strategiske & sandhedssøgende Skorpion er mere optaget af at […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Venus {

[ Merkur i 8° i Skytten i sekstil til Venus i 8° i Vægten, 15. november kl. 13.48 ] • I morgen eftermiddag møder Merkur Venus i det aktive, arbejdsomme & hurtigtflydende aspekt sekstilen. Der er 60° imellem hver planet, hvilket betyder, at de begge står i tegn af den samme polaritet. I dette tilfælde er det de initierende, maskuline, dagstegn Skytten & Vægten. At de to planeter, der står Solen nærmest, mødes i aspekter hænder relativt ofte, da de sjældent befinder sig særlig langt fra hinanden. De står i sekstil ca. 2 gange om året, men i år, pga Merkur retrograd, mødes de faktisk hele 4 gange i sekstil. Dette er deres tredje møde i 2023, men det andet i ild/luft-tegn. • Når Merkur, intellektet, kommunikationen & trafikkens planet, mødes med skønhedens, værdierne & ressourcernes planet, Venus oplever vi et særligt fokus på det, der betyder noget for os. Vi kan føle os livlige, optimistiske & som om, at alt kan lykkes for os. Vores åndelige & kulturelle værdier bliver mere synlige for os; pludselig forstår vi måske mønstre, opfattelser eller sociokulturelle-holdninger, vi ubevidst har haft, men ikke har været klar over. • En blid, venskabelig & romantisk stemning kan brede sig, hvor vi har lyst til at mærke & komme hinanden ved — vi har især lyst til at møde nye mennesker, dele ud af os selv, stråle & skinne, samt snakke en masse når aspektet finder sted mellem tegnene Skytten (formidling, horisontudvidelse, nysgerrighed & livsfilosofier) & Vægten […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Nymåne • i • Skorpionen • pt. I {

[ Solen & Månen i konjunktion i 20° i Skorpionen, 13. november kl. 10.27 ] • Når Månen står i Ny i Skorpionen dybdegående, faste, transformerende & underjordiske tegn, inviteres vi til at forny vores forhold til vores eget indre, det underbevidste, hemmelige, skjulte, tabuiserede, mørke & afviste. Skorpionen viser os glimt af livets mysterier & denne Nymåne beder os om at trække energien helt ind & initiere en sandhedssøgende, stille indre, alkymistisk forvandling, hvor vi tillader os selv for alvor at *se* & kalde disse nye åbenbaringer ind. • Denne Nymåne understreger sæsonens energi & viser os, hvordan transformation er en uundgåelig del af livet her på jorden. Nymåner er en kalibrering eller genstart, hvor energierne imploderer i den balsamiske (sorte) måne — lige op til Nymånen, hvorefter et hamskifte finder sted & den fortættede indadvendte energi folder sig ud, for langsomt at skinne på verden igen; som et frø der spirer. Denne rejse forstærkes yderligere af Skorpionen, der guider os fra den mørke kerne ud i genopstandelsens lys — en tur helt ned i underverdenen & tilbage igen. Som bekendt hersker det faste vandtegn nemlig over livets skabelse (& mysterier), fødsel, død & genfødsel. Genopstandelse & reinkarnation. • Skorpionens herskere (Pluto & Mars) er dermed også Nymåneherskere & viser os, at igennem den fysiske verdens standhaftige materie skal vores egne indre hæmninger falde & understreger dermed den insisterende, strategiske stædighed & sejrsvilje vi nu møder disse udfordringer med. • Denne Måne ønsker altså for os at vi skifter […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Uranus • Rx {

[ Solen i 21° i Skorpionen i opposition til Uranus Rx i 21° i Tyren, 13. november kl. 18.20 ] • Solen & Uranus står årligt i opposition, da dette aspekt markerer midtvejen for Uranus Retrograd, men forbindelsen flytter sig 4 grader fra år til år. Dette aspekt var i grunden det bærende for årets Nymåne i Skorpionen (og bytter dermed akse i fht sidste år, hvor oppositionen var aktiv under TyreFuldmånen, som også var en Måneformørkelse). Så ikke nok med at vi fik illumineret vores inderste kerne & så vores instinkter, behov & indre liv (Månen) smelte sammen med vores væsenskerne, identitet, formål & livserfaring i en dybdegående & for nogle barsk opvågnen under Nymånen, så så stod de også sammen i opposition til Uranus vilde, frie & til tider uregerlige energi. Udover denne Nymåne, oplevede vi altså også oppositionen til Uranus, omvæltningerne, friheden & forandringernes revolutionære, opfindsomme & fremtidselskende planet, der disse år residerer & forvandler vores eksisten her på Jorden igennem Tyrens godmodige, jordbundne, Venusstyrede tegn. • Denne forbindelse bringer altid en form for friskt pust eller afbræk fra det vante. En nervepirrende situation har måske været under opsejling i nogle uger & kulminerer disse dage i en nå åbning, fremtid eller mulighed vi kan gribe. Den vil formentlig bringe os helt nye & andre steder hen, psykisk, fysisk, forståelses- eller følelsesmæssigt, ligesom den kan skabe fysisk flytning, jobskift eller lign. Nogle vil også opleve at bryde op med et veletableret struktur, hvad end det så er […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} 11.11.11 ● Portalen {

• Der er sådan en kraftig forvandling i kølvandet på formørkelsessæsonen, vi langsom ser lægge sig disse dage — & de skygger den bragte med sig, som vi kollektivt arbejder mod at oplyse disse måneder.

• Ligesom sommeren hvert år har d. 8.8, også kendt som Lions Gate, har efteråret d. 11.11 — Portalen til kilden.

• Blandt mange spirituelle traditioner er denne dato særlig stærk & betydningsfuld. I år er selvfølgelig ikke en undtagelse. Numerologisk set er 11, jf. den Pythagoraske numerologi, et mestertal, der ikke reduceres til sin sum, 2. (Gælder for alle dobbelte talt i denne numerologiske tradition, dvs. 22, 33, etc. Disse tal går også undertiden under navnet Engletal, fordi de vibrerer særligt stærkt & siges at kommunikere direkte til os.)

• 11.11 danner en søjleport til alt det hinsides & fungerer derved som en manifestationsportal, hvor vi kollektivt har fri adgang til den oprindelige, guddommelige skaberkraft, vi alle kommer af. Også kendt som Universet, Kosmos, Kilden, Gudinden eller Gud — Hvad end man nu foretrækker at kalde denne livskraft er sådan set underordnet, det væsentlige er, at der er en åbning opadtil — eller indadtil (alt efter om man tror på at kilden eksisterer inde i os eller rundt om os — eller begge dele).

• I dag bliver vi bedt om fokus. Vi må lytte til vores sjæls kald; det inderste, vores indre sandhed — & vi må åbne os; vores hjerte, samt sænke de parader, vi almindeligvis har oppe, der holder verden ude for at beskytte os mod sårbarhed, sorg, smerte, mm — men dette skjold holder også mange mange gode ting ude. Desto mere slukkede vi er, desto mindre bliver vi rørt — & dette er en invitation til at turde gå i modsat retning end at pansre os op. Der er håb i verden, hvis vi tør skabe det, der er frihed i verden, hvis vi tør se den, der er kærlighed, hvis vi tør åbne os. Alle disse ting eksisterer simultant sammen med smerten, ulykken & sorgen. Jeg siger ikke, at vi skal kigge væk fra denne, jeg siger blot, at kan vi tåle at stå med den, mærke vores menneskelighed & rumme os selv i den vilde oplevelse, livet & eksistensen er, ja, så er der så uendeligt meget at opleve, give, skabe & glædes over.

• Vi er allesammen umådeligt kraftfulde energivæsner; det vi giver vores energi forvandler; derfor er vi også nødt til at kigge på skyggerne, mørket — det traumatiske, væmmelige & sorgfulde, så vi kan tage de misforståede ønsker, behov & længsler med ud i lyset. Så vi kan se dem for hvad de er, og opfylde dem. Langt de fleste mennesker er motiveret af deres egen sikkerhed, tryghed, følelser af at høre til, være i orden & være elskelige. Føler vi os uværdige, forkertgjort, afvist eller negligeret, jamen så vil vi have en tendens til at projicere årsagerne til de her følelser & vores lidelse overpå andre. Jorden befinder sig i en fælles upgraderingstunnel; menneskeheden begynder kollektivt at se flere nuancer, vi oplever en dybere medfølelse, indlevelse & åbning af vores hjerter.

• Vi ser ikke længere os selv eller andre som repræsentanter for sort-hvide værdisystemer — & dem, der stadig bekender sig til de gamle paradigmer om helten & skurken, det gode & det onde, de rigtige & de forkerte, vil nænsomt blive presset ind i den nye energi. Rigtig, rigtig mange er dog allerede i skiftet — et skift i vores hjerte, en blid, spirende åbning af medmenneskelighed, enhed & kærlighed. Og i takt med at vi vokser ændrer verden sig i vores billede. Desto mere vi kan minde hinanden om, at håbet bor i hjertet & at hjertet spirer, desto lettere vil det være for os kollektivt at forvandle verden, sammen.

• Igennem smerte & håbløshed, fødes lyset. Der eksisterer altid et valg inde i os, som vi kollektivt bliver mindet om nu — et valg mod mere fred, kærlighed & samhørighed. Fred & tryghed kommer kun, hvis vi tør give den til alle — ellers vil der altid være nogen, som har brug for at gøre oprør. Friheden eksisterer kun reelt i samhørighed. Er min frihed betinget af dit fangenskab er jeg ikke i sandhed fri, og det er dét, vi i Vesten begynder at se.

• Og det er glædeligt, selvom det er sorgfuldt, affortryllende & forfærdeligt ~ i det øjeblik realiteterne dæmrer for os. Men det er også nøglen til fremtiden & kollektiv fred. Mist ikke håbet min ven, men lad det skinne i dit hjerte sammen med alle os andres.

• 1-tallet symboliserer en ny begyndelse; nyt momentum, ny handling, bevægelse & nye veje. Jeg tænker altid 1-tallet som manifestationen, der krystalliseres eller et lyn, der slår ned, når energien er parat til at virkeliggøre sig efter idéen sætter ind. Ren energi, klarhed, retning & et mål. For dem, der interesserer sig for Tarot kan kortet Magikeren give lidt nuancer på dette tal også. Manifestation er, når en idé begynder at tage form på det fysiske plan. At tillade idéernes plan at krystallisere sig i den fysiske virkelighed, er udgangspunktet for alt vi kalder *magi*. Vores evne til at *tillade* livet at komme ind, respondere på vores drømme & de oplevelser vi møder skaber vores muligheder for at skabe.

• Magi er, når vi beslutter os for at bryde vores mønstre. Det er baggrunden for den Astrologi, jeg arbejder med, at vi kan forvandle vores fødselshoroskop, så vi ikke længere er *slave* af vores mønstre, aspekter & karma. Det betyder også, at vi faktisk *kan* forvandle vores omgivelser (selvom det selvfølgelig tager længere tid end bare at rykke os indeni os selv).

• Når det kraftfulde, materialiserende & inspirerende 1-tal repræsenteres 4 gange (faktisk seks gange i år) giver det en særlig kraft — et ekstra momentum, kunne vi sige; et slags kraftfelt af lys, klarhed & muligheder — til at fokusere vores energi. Vi kan føle os hyper-nærværende under dette fænomen, men måske også opleve stor lykke & momentvis at tiden føles opløst. Enhver indre tærskel vi træder over i dag vil lede os til kernen, hvis vi tør overgive os! (Der vil være nogen (og i år er det måske os allesammen kollektivt?), der ikke er et så let sted i deres liv & for dem, kan denne dag godt føles ekstra intens eller tung. Vid, at det ikke er fordi du er forkert eller gal på den, men se det mere som et signal om at din indre kontakt til det højere kalder på dig. Når vi er langt fra vores kerne, oplever vi lidelse. Alle de negative følelser eller tanker, som man kan gå igennem, er nogle gange nødvendige, for at vi kan frigive *årsagerne* til, at de er der. Nogle gange giver det mening at mærke smerten & bekymre sig til bunds. [ Husk at man altid kan søge hjælp, hvis man har brug for det! ]

• Hvert år åbnes denne portal indtil et nyt tema. Dette år er det 1+1+1+1+2+0+2+3 = 11. Det betyder at portalen i år er ekstra potent, især fordi den er flankeret af månedens 9’er energi, der handler om at rydde op, tage ansvar og afviklede forældede temaer, projekter & tilgange. Vi kan altså aktivere & høste de iboende manifestationskræfter i universet, der er særligt højnede i dag — så fx at sende et taknemmeligt ønske ud om fred i verden, kan gøre underværker, hvis vi er mange, som gør det. Generelt temaer, der handler om mere fred, samarbejde & samhørighed er oplagt, da denne fine 11’er energi jo skjult er bærer af Månens samarbejdende, kærlige tosomheds-vibration.

• Hvert år d. 11/11 er der meget kraftige energier på spil & derfor vil være godt at være åben overfor overraskelser i dag & egentlig hele ugen ud. Dette er tiden for sjælens alkymi, hvor vi omdanner alle de tunge grundstoffer (følelser & oplevelser) til guld (visdom & kærlige erfaringer).

• Men det betyder selvfølgelig også, vi skal også huske at hvile vores legeme & sind rigeligt disse dage & gerne igennem at nyde naturen & dens ro. At være ude i den kolde, klare luft vil være en god måde at få den fred i sindet, man kan trænge til, når nu vores underbevidsthed er fordybet i denne kontinuerte, inspirerende samtale med kilden i dag.

• Fulgte du mig allerede i efteråret ’22 & udførte du dengang følgende ritual, giver det mening at tage din ønskeseddel frem & se, hvad du (ubevidst) har manifesteret i løbet af det sidste år; hvad er gået i opfyldelse? & hvad er gået i opfyldelse på en anden måde end du forestillede dig? (Og fik du noget bedre end det du havde inviteret ind — eller fik du noget lignende, du ikke var helt tilfreds med? Vores manifestationer belønner eller straffer os ikke, men de viser os, hvor veltilpas vores selvværd & selvfølelse er med vores mål & drømme, og hvor vi kunne lære noget, ved at træne disse sider yderligere) — eller er der nogle ønsker, du gerne vil aktivere igen i 2024?

• Men ud over den ubærlige verdenssituation, så er i dag altså også en  o p l a g t  dag at tænke lidt over, hvad du ønsker dig af dit liv det kommende år. At lave et lille manifestationsritual kl. 11.11 (23.11 eller 01.11) hvor du frit skriver ud i en køre (friskrivning) i 11 minutter. Dernæst læser du, hvad du har skrevet & koger dine ønsker ned til nogle korte, konkrete punkter. Så undersøger du, om nogle af disse er overlappende eller om formuleringen kan blive endnu mere præcis.

• Når alt det er gjort, sætter du dig med et lys & mediterer, mens du kigger på flammen. Du mærker, hvordan det vil føles, når dine ønsker kommer dig imøde i løbet af det nye år. Alt efter temperament kan man brænde alt man har skrevet — også de små punkter, man er endt med at ville manifestere; én efter én. Jeg anbefaler dog at man beholder en kopi af sine ønsker, så man kan læse dem til næste år på denne dag & at man husker at behandle ild med respekt.

• November, årets 11. måned, deles af Skorpionen & Skytten. Bemærk at begge tegns forbogstav er S. S’et der er den snoede sti, der udfolder sig foran os, mens vi går. Stien, der forandrer sig; som kræver vores fokus & en hvis fleksibilitet! S’ets flydende bevægelse kræver, at vi er opmærksomme, ligesom 11.11. S er det vestlige alfabets 19. bogstav, hvis rod også er 1. 1+9=10=1.

• I dag inviterer os altså til at åbne vores horisonter, vores nysgerrighed, vores bevidsthed. Vi inviteres til at vågne & møde det uventede. En ny årvågenhed kan manifesteres idet vi genstarter vores tilgang til livet i dag. Kilden er ren, pulserende idé-potentiale, der blot venter på, at vi former det i vores eget billede! Ud af kildens evige, ukendte rum, kan vi så et kim & lade det spire i vores eget lille væsens hulrum. Et frø, der kan gro & vokse sig stort & skinne på verden! En ny, anderledes verden, som er mulig, hvis vi tør drømme, ønske & arbejde for den.

• Alle disse 1-taller giver selvfølgelig også summen 2, hvis vi kigger til den Kaldæiske tradition. & så kunne man spekulere lidt over hvad denne mængde dobbelt 2 dog vil os, nu hvor vi befinder os i 20’erne — hvad mon vi kan lære af 2tallet disse år? Der findes jo en stærk mimelse af 1920’erne med uro & højredrejning i Europa & jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at vi kollektivt (også den store majoritet) jo ER blevet klogere & kommet mere i kontakt med hinanden igennem informationsteknologien.
..
..
Billede 1) er af Jean Antoine Théodore Gudin (1802-1880) & hedder “Effet de lumière au cœur d’une tempête en mer”, 1830.
Alle følgende billeder er af Pascal Dagnan-Bouveret (1852-1929):
Billede 2) “Marguerite on the Sabbath”, 1911.
Billede 3) “Madonna of the Rose”, 1885.
Billede 4) “Christ and the Pilgrims at Emmaus”, 1898.
Billede 5) “Chimères”, ukendt årstal.

} Nymåne • Optakt {

[ Solen & Månen i konjunktion i 20° i Skorpionen, 13. november kl. 10.27 ] • Som en opfølgning på Måneformørkelsen/Fuldmånen i Tyren for 14 dage siden, har vi her til formiddag en Nymåne i Skorpionen, der afrunder formørkelsessæsonen. Fra denne Måne, står Jorden, Solen & Månen ikke længere på linje ude i rummet eller på måneknudernes akse. • Denne Nymåne afrunder også hele den udviklingsrejse vi kollektivt har været på siden Fuldmånen i krigens tegn; Vædderen d. 29. september, der begyndte formørkelsessæsonen. Vi så et ydre udtryk for vreden fra den Fuldmåne i 3. kvartal Månen i Krebsen 6.okt, ligesom nye niveauer af uretfærdige forhold & manglende evne/mod til at gribe ind lige optil/omkring/efter Solformørkelse I vægten 14. oktober. Denne konflikt tiltog frem til 1. kvartal Månen i Stenbukken 22. okt & så blev vi virkelig bedt om at betale regningen ved kasse 1 under Måneformørkelsen 28. oktober. For en uge siden så vi stivnakket, såret stolthed under 3. kvartal Månen i Løvens tegn 5. november ~ og nu ser vi en forvandling af alle disse indsigter under Nymånen i dag 13. november i Skorpionen. • Nymånen kalder os med andre ord tilbage til sæsonaksen & teamerne omkring egne (Tyren) & andres (Skorpionen) værdier. Her er andres midler, goder & ressourcer dog særligt i fokus, da både repræsentanterne for vores vitalitet & væsenskerne (Solen) samt indre liv & instinkter (Månen), står sammen i konjunktion i Skorpionens intense, autentiske & medmenneskeligt fokuserede tegn. Aksen forstærkes yderligere, da Tyrens hersker Venus […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Saturn {

[ Merkur i 0° i Skytten i kvadrat til Saturn i 0° i Fisken, 10. november kl. 16.07 ] • Just efter Merkurs tegnskift ind i Tvillingens modstående tegn, Skytten, mødes han af et markant & insisterende kvadrataspekt fra Saturn, der også fornyligt er stationeret ret i 0 grader i Fiskene. Det kan både give følelser af unødige restriktioner, at vi er begrænsede eller hæmmede på urimelige baggrunde i vores udtryk, især af utilregnelige, umodne & utroværdige autoriteter (vi ikke kan undslippe) — eller at livet, verden eller udfordringerne går os & vores verdenssyn urimeligt imod disse dage. • Når Saturn udfordrer Merkur (især i den hurtige Skytte), kan vi opleve at tale for døve ører, at vores formidling ikke når frem, at der er hæmninger, begrænsninger & forsinkelser på at ting kommer igennem, ud & frem, at det kan føles umuligt at trænge ind, blive forstået, hørt & taget alvorligt. Saturn er en blokerende, forsinkende & bekymret, frygtstyret energi, der har en tendens til at holde fast i det gamle & de velkendte strukturer — også selvom de forlængst er uddaterede & ALLE kan se det! Derfor kan vi virkelig opleve frustration med ikke at blive hørt, set eller forstået disse uger. Aspektet har kunnet mærkes fra 5. november & vil kunne mærkes frem til aftenen d. 15. november, hvor Mars & Solen i forening forlængst har overtaget spændingsaksen. Så vi vil virkelig føle os hæmmet af Saturn dette efterår. • Aspektet giver os dog også et langt sejt […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Pluto {

[ Merkur i 28° i Skorpionen i sekstil til Pluto i 28° i Stenbukken, 9. november kl. 01.16 ] • I nat mødtes den bevingede budbringer Merkur, der står i Skorpionens dybe vande i sekstil med Skorpionens & underverdenens hersker, Pluto, der befinder sig i Stenbukkens realistiske & pragmatiske jorder i en af de allersidste grader af begge tegn. Fra 27-29 grader, kaldes vilde grader, fordi man aldrig rigtig helt ved, hvad de kan bringe. De sidste grader af et tegn sætter trumf på tegnet iboende lærdom & tematik for den pågældende transit. • Det vil sige, at for Merkurs vedkommende, får vi en opsummering af de seneste 2,5 uge (fra 22. oktober), hvor alskins fordækt magtmisbrug er væltet ud af Europæernes ellers så nydelige chatol i empire-stil — mens vi for Plutos vedkommende bliver bedt om at tænke tilbage på alt, hvad der er sket siden 2008… • Ligesom man troede vi ikke kunne komme dybere ind i vores egne kognitive verdener, traumer & følelser her på falderebet af Skorpionens intense sæson, kommer dette karmiske, opbyggende & arbejde aspekt & inviterer os endnu længere ind! Energien er meget intens for tiden & har været det siden Fuldmånen/Måneformørkelsen i Tyren; vi kan føle os aktiverede, men også trætte — eller fulde af følelser, udbrud, holdninger & idéer, men stadig lidt ufokuserede & ikke være klar til at handle på dem (og det er helt fint, for Mars står stadig i Skorpionen & venter på det helt rigtige, strategiske tidspunkt at […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • i • Skytten • pt. I {

[ I transit: 10. november kl. 07.17 — 1. december kl. 15.20 ] • I morgen formiddag bliver det Merkurs tur til at skifte tegn; to dage efter Venus’ entre i retfærdige, balancerende & dualistiske Vægt, skifter Merkur ind i Skyttens eventyrlystne tegn. Han afslutter dermed en intens rejse sammen med Mars & Solen ned gennem Skorpionens dybdepsykologiske rige. • Her fik vi syn for sagen med vores usikkerheder, mindreværd, fortrængte sorg, barndomstraumer, undertrykte lyster, følelser, tanker & skyggesider: alt hvad vi så pænt har fejet ind under gulvtæppet i løbet af de seneste år blev hvirvlet op til overfladen med både Merkur & stridslystne, sandfærdige & sejrsorienterede Mars, der på skift vil/har danne(t) oppositioner til Uranus, så vi bevidst kunne forholde os til alt det nye. Og hvis du ikke fik udnyttet denne periode til at transformere dit emotionelle bly til guld & rejse dig fra dine gamle mønstre på bedste Skorpionmaner som fugl Føniks, så fortvivl ej. Vi får chancen på ny igennem Skyttens bevidsthedsudvidende landskaber, der strækker sig så langt, at det næsten er ufatteligt for sindet. Jagten på lærdom er sat ind & vi kan nu blive mere opmærksomme på os selv og de områder vi (før i tiden) ikke var så bevidste om — ligesom vi kan udforske verden omkring os, forbinde os med vores overbevisninger drage os nye erfaring samt udforske vores altruisme. • Vi går fra de emotionelle dybder i det sidste af de relationelt-fokuserede tegn til de visionære vidder i det første […]
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • i • Skytten • pt. II {

[ Har man selv — eller kender/dater man én med — Merkur i Skytten ] • Med Merkur i Skytten i fødselshoroskopet er man optimistisk af natur, heldigere end gennemsnittet, hurtig i hovedet & på aftrækkeren. Nogle mennesker med denne placering taler næsten ligeså hurtigt som de tænker & leverer præcise replikker, som pile, der rammer deres mål. Der er en videnbegærlig, no-nonsense & tiltider lidt akademisk facon & selvsikkerhed over SkytteMerkur. • Han han også være dreven, fræk & komme med hurtige come-backs, selvom bevidsthedsudvidende samtaler & det at undersøge andre menneskers sind & tænkemåder ofte interesserer ham meget. Han er nysgerrig & vil gerne opdigte filosofier & sammenhænge for hvordan verden mennesket & vores verden hænger sammen. • Denne Merkur-placering kan dog også godt fremstå ganske nedladende, overlegen eller arrogant, hvis man ikke er opmærksom på, at ikke alle kan lide “Sandheden” råt for usødet. Her deler han karaktertræk med sine luftbrødre VægtMerkur eller VandbærerMerkur. Men mestrer man det talte sprog er SkytteMerkur oftest vældig charmerende & sjov & slipper på den led langt bedre fra at være ærlig & endda uforskammet end VandbærerMerkur, der oftere socialt sætter sig imellem to stole — nogle gange endda helt uden at opdage, at han har trådt værtinden over tæerne. ....Billedet er af Sir Edward Coley Burne-Jones (1833-1898) & hedder “Perseus and the Sea Nymphs (The Arming of Perseus)”.
For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | -- uden binding or Astrologisk Vejrudsigt hele 2024 | -- engangsbeløb. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in
Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0