} Solen • Saturn {

[ Solen & Saturn i konjunktion i 27° i Vandbæreren, 16. februar kl. 17.48 ]

• Denne uge har været et langt sejt træk for mange, især alle, de har prominente placeringer i slutningen af Løven, Vandbæreren, Skorpionen & Tyren. Men også alle jer med sene kardinale placeringer såsom Stenbukken, Krebsen, Vædderen & Vægten. Det skyldes at Solen & Saturn mødes i de sidste 3 grader af Vandbæreren torsdag & at Pluto nærmer sig de allersidste grader af Stenbukken denne & noget af næste måned. Når en planet står i de sidste grader af et tegn, sættes der trumf på. Det betyder at vi oplever dens energi intensiveret fordi den opsummerer alle de læringer & erfaringer vi har samlet sammen i den periode planeten har stået i tegnet. For Saturns vedkommende er det de seneste 3 år, hvor han er spadseret igennem Vandbæreren, mens det for Plutos vedkommende er de seneste 15 år! Det vi opsummerer nu er altså de menneskelige erfaringer vi har draget os siden Pluto gik ind i Stenbukken i 2008. De faste tegn vil føle sig udfordret af Saturn, der beder os om at træde ind i vores mod, tage ansvar for & stå op for/ved os selv — mens Pluto udfordrer de kardinale tegn & insisterer på, at de smider al overflødig bagage, så vi kan rejse videre, lettere.

• Når Solen & Saturn mødes i konjunktion (i Vandbæreren) er der lagt op til at tage os selv en god del alvorligt. Implementere den længe ventede & måske afviste fader (enten i os selv eller den vi har projiceret over på vores faktiske fædre, ægtemænd, venner, kærester eller faderfigurer i vores liv; Vi har alle én, der udfylder rollen som Saturn. Oftest en mand, men det kan faktisk også være en dominerende kvinde.) De seneste tre år har alle, der er født imellem februar 1991 — januar 1994 haft deres Saturn Return. Nu bevæger han sig ind i Fisken & det bliver en begyndelse på alle med Saturn i Fiskens Saturn Return i løbet af de kommende 3 år.

• Denne mere skeptiske energi kan overskygge den ellers ganske positive Venus•Neptun-forbindelse, vi så onsdag. Når vores Væsenskerne, vitalitet & livskraft — det alt-overstrålende, livgivende princip, Solen — møder de fysiske begrænsningers hårde realiteter (Saturn) i fremtidens innovative, frihedselskende, rebelske opfindertegn, Vandbæreren, er der lagt op til at vi lægger de barnlige følelser på hylden, ser realiteterne i øjnene & handler i overensstemmelse med dem. Denne forbindelse kan opleves virkelig intens, fordi den ber os om at pådrage os vores ansvar & level up! Der er ikke mere tid til pjat, at skyde skylden på andre, uheldet eller omstændigheder, vi ikke er i kontrol over. Livet er en dynamisk vekselvirkning af et hav af cykliske bevægelser, vi som voksne må lære at navigere i, samtidig med at vi står fast & sikkert i vores eget væsen n-æ-s-t-e-n ligegyldigt, hvad der sker (& det er benhårde lærepenge & bla. noget af det, som vi bliver bevidste om & lærer af under vores første Saturn Return omkring 28-30års alderen).

• På nogle måder kan en Sol-Saturn, konjunktion som vi kollektivt mærker disse dage, have den samme, kompromisløse modnende effekt som vores første Saturn-Saturn møde i vores horoskoper. Når Solen bevæger sig hen over Saturn bliver vi bedt om at tage ansvar for os selv, livet, & det vi har sat i værk (eller verden) hvad end det er løfter, projekter, bygningsværker, gæld eller børn. Forsinkelser, begrænsninger, uhensigtsmæssige lappeløsninger (der må gøres om), udfordringer, omveje, besværligheder, osv, er oftest resultatet af denne energi. Det skyldes at Saturn er Den Lille Tærskelvogter, der viser os, hvad der kan lade sig gøre indenfor de 4 verdens hjørner & den fysiske virkeligheds 4 dimensioner.

• Det kan til at begynde med virke urimeligt, trægt & træls, men i virkeligheden ønsker Saturn ikke at begrænse os med frygt, mismod, manglende selvtillid eller følelser af uduelighed (som han for de fleste af os kan aktivere i ny & næ), nej, han ønsker at vise os, hvor ekvilibristisk behændige vi kan blive, hvis vi øver os; hvor meget støtte, tillid & ro vores egen hårdt tjente erfaring kan give — & hvor solidt vi efterfølgende kan stå, når livets hårde & kolde vinde piber os om ørerne på succesens kolde tinder. Den modenhed & ro, som Saturn (på sigt) giver os i sit møde med Solen, er altså en spirende proces, som vi mærker år efter år, jo ældre vi bliver, & jo længere vi lever, hver evig eneste gang disse to mødes i et tegn. Det er deres & vores skæbnecyklus, fortæller Saturn os om, & han glædes hver gang over de landvindinger & den (selv)tilfredshed, vi erobrer hver gang vi har udstået en af (hans eller) livets prøvelser.

• Denne transit har været aktiv siden begyndelsen af februar (eftermiddagen 4.feb helt konkret) & har skabt et øget fokus på livets realiteter, & hvad der ikke fungerer så hensigtsmæssigt for os, især den seneste uge (bemærk hvordan dette tema også mimes af Pluto i Stenbukken + Mars/Merkur retrograd dette efterår/januar). Man kan sige at vi pt bliver stillet overfor en række realitets check, så spørgsmålet er: hvordan reagerer vi på dem & hvor kan vi mærke, at vi er nødt til at vokse & tage os selv (& andre måske) mere alvorligt? Tage ansvaret på os for vores løfter, men også vores egen integritet.

• Energien kulminerer torsdag aften, hvilket gør den lettere at handle på & drage sig erfaringer af nu. Typisk er optakten er oftest den mest intense (og ubeviste), & der hvor vi mærker frustrationen & gnidningerne i energien, mens kulminationen bringer klarhed & forløsning (& hvis energien har været låst, som kan forekomme med konjunktioner) samt giver os mulighed for at handle på det erfarede eller konfliktende. Forbindelsen vil følge os helt frem til 1. marts, længe efter Solen er gået i Fisken — hvilket sker på lørdag 18/2.

• Når Solen bevæger sig henover Saturn bliver vi som sagt bedt om at træde i karakter. Hårdt arbejde, disciplin, ansvarlighed, tålmodig planlægning & tid til at udføre de fysiske handlinger der følger, er områder vi er nødt til at give opmærksomhed i denne periode. Vores forpligtelser kalder & måske venter mere ansvar eller flere pligter i denne periode.

• Transitter Saturn derimod henover vores fødselsSol (også kaldet natalSol) kan vi opleve at bliver mentor eller vejleder for et andet menneske, ligesom at denne transit kan åbne for vores eget behov for at blive guidet eller søge guidance hos andre. Ligesom udfordringerne kan virke store & uoverkommelige, kan den stolthed & tilfredshed, der følger med at udstå hårde prøvelser eller udfordringer — & lykkes med det — også være en del af denne forbindelse.

• Derfor kan man opleve at afslutte store opgaver, projekter på arbejdet, blive hyldet, hædret eller anerkendt med priser, på sine præstationer eller igennem en forfremmelse; men det sker oftest når vi har ladet Solen passere Saturn i en hel del runder (år) af vores liv. Indtil da kan denne transit bringe usikkerhed, besværligheder, udfordringer & føleler af afsavn. Og her er vores evne til at stå op for os selv & do what it takes afgørende for resultatet. Vi skal med andre ord walk the talk.

Bemærk i øvrigt at denne konjunktion kategoriseres som en Cazimi, der betyder i hjertet af Solen. Det forædler Saturns energi, fordi Solen tilsmiler ham med sin styrke, vitalitet & selvsikkerhed. Det betyder dog også at Saturn har været *Combust* eller forbrændt optil deres møde, hvilket gør hans energi mere svag, forvirret, usikker & utilregnelig i ugen optil — & ugen efter deres møde.

• Denne konjunktion er en afslutning på Sol-Saturn-cyklussen (der tager et år). De resultater vi har set komme til frugt (eller mangel på samme) viser os noget omkring den indsats, vi har lagt i et givent område det seneste år. Oplever man at tingene smuldrer eller ikke udfolder sig som ønsket, kan det være en invitation til 1) enten at gøre dét man gjorde med endnu større dedikation eller 2) at ændre kurs & sætte nye mål. Husk at være blid mod dig selv. Vi mister aldrig fodfæstet for sjov — til gengæld gør vi det oftest for at genfinde det igen & derefter stå stærkere & mere erfarne. Denne konjunktion er en konklusion på Saturns sidste 3 år i Vandbæreren — for 7. marts bevæger han sig ind i Fisken!

• Denne Sol•Saturn-konjunktion kan give os lyst til at give op, men ligesom med en Nymåne, der smider alle de gamle hamme & skaller helt op til sin genfødsel eller fornyelse, så gør det samme sig gældende med denne cyklus. Frem til kl 18 d. 16. februar blev vi sat på en prøve & de kommende dage fremadrettet (frem til d. 1/3) vil være mulighed for at tage det erfarede ind & så nye, mere præcise & måske ambitiøse frø for den kommende Sol-Saturn-Cyklus. Husk at have for øje, at de disse år mødes i Vandbærerens omvæltende, humanitære, bæredygtige, opfindsomme & lidt gakkede energi. Jo mere du kan acceptere, at hvad end der bliver lagt kimen til nu, vil udfolde sig på nye, spændende, utilregnelige & uforudsigelige måder det kommende år & det vil handle om frihed, udtjente bånd & fremtiden. (Man kan også kigge på sit horoskop & identificere hvor Vandbæreren befinder sig. Det hus/livsområde vil udpege, hvilke temaer, der har været aktive for dig de sidste tre år.)

• Strukturer er altså en stor det af livet nu & kan kræve, at vi er mere omhyggelig med at skabe rammer, rytmer & regler — eller at vi simpelthen bare begynder at overholde dem, der allerede er der 😉 — om det så handler om sengetider, arbejdstider, rutiner i vores hverdag, fritid & hjem; hvordan vi organiserer vores arbejdsliv, etc, vil variere. At forenkle & fokusere på de store linjer, samt vores egentlige værdier & den dybeste trivsel, vil give de bedste resultater. Derfor kan denne transit også bruges til at tage ansvar for sin egen trivsel, rydde op & ud, begynde på at komme i form eller på anden måde organisere & skabe langtidsholdbare strukturer. Jo mindre bekymringer der er, desto lettere er det at handle, & jo lettere det er at handle, desto mindre kompliceret bliver det at nå sine mål. SÅ Yes! Du kan jo godt! Start ud i det små, så opgaverne bliver overkommelig & succesen dermed er til at føle på! Jo mere vi kan opbygge en tillid til, at vi kan overholde aftaler med os selv, jo mere selvtillid — desto mere selvtillid, desto større opgaver tør vi tage på os. Derfor skal vi altid starte ud i det små, der hvor vi VED at vi vil kunne fuldføre.

• Oplever man Sol-Saturn-konjunktion i sine relationer, kan Saturn virke som en ydre autoritet, der begrænser ens (fri) selvudfoldelse. Her kan Saturn oftest blive projiceret over på en ældre figur i ens liv, der måske befinder sig i en slags magtposition (en forælder, en partner, en underviser, en sagsbehandler, ens bankrådgiver, etc. Her er det essentielt at man ikke bare går i et barnligt oprør (Vandbæreren). Isolationsfølelser, kulde, knaphed, fjernhed eller andre nedbøjede eller begrænsende effekter kan opleves, men husk at det er en invitation til at tage mere ansvar, udtrykke dine behov klart & tydeligt (Merkur står i Vandbæreren & Jupiter i Vædderen) & at med den rigtige indsats & ansvar kan alle relationer vendes & forbedres. Her tænker jeg især, at de fleste har brug for en god aftale, & at man kan regne med hinanden. At man kan se hinanden ligeværdigt & at respektere hinandens behov & krav. Tilsvarende kan vi også selv agere Saturn i en anden persons liv. Og lige så frustrerende som det kan være for dem, ligeså svært kan det være for os (vores børn, partner, søskende, venner, kollegaer, etc) at stå fast & ved at de skal overholde reglerne, tage konsekvenserne & holde hvad de har lovet/forpligtet sig til. Husk dog at det bliver lettere for dem, at møde dine kriterier, hvis du kommunikerer klart ud, hvad det er & hvad der skal til for at de kan få det som de ønsker. Det er også i denne periode at vi kan være en solid skulder for nogen & tør vi stå i den erfarne Saturn-rolle kan vi blive set op til for vores ansvarlighed, stabilitet & erfaring.

• Generelt er himlen altså præget af en lang række konjunktioner disse dage, der kan opleves som om de låser/begrænser vores energi. Det er dog essentielt at vi bliver opmærksomme på, at vi selv er herre i huset — så om vi oplever dette aspekt som værende begrænsede/låsende — eller om vi opfatter den som en katalysator for at sammensmelte de involverede planeters energier — afgøres udelukkende af vores evne til at identificere “hvad der sker” i vores liv eller i astrologien & med bevidsthed aktivt anvende energierne i konjunktionerne.

• Så selvom der var en stor kulmination i går, som de fleste af jer måske oplevede? Så vil disse energier kunne anvendes ugen ud, hvis ikke længere. Så selvom det hele måske føltes af lidt meget i går, har vi mulighed for de kommende dage at tage skeen i den anden hånd & ejerskab over det — & med bevidsthed reflekterer over, hvad det er vi følelsesmæssigt oplever disse dage, observere hvad der foregår i den ydre verden & vores fysiske liv; i vores relationer, på vores job eller ude i verden — & så forholde os aktivt til det. Stemmer det overens med vores værdier? Det vi synes er rigtigt, sandt & vigtigt? Leder det os ned ad en sti vi ønsker at gå på? Kan vi se en fremtid vi kan lide? Alle den slags ting giver så god mening at tænker over denne uge.

Forslag til arbejdsspørgsmål:

~ Hvad kunne du godt tænke dig at tage mere ansvar for?
~ Hvilke områder af dit liv synes du sejler?
~ Hvad er du utilfreds med?
~ Hvor føler du, at du har været for ambitiøs? Og går det måske ud over din trivsel? Din glæde, din kreativitet? Typisk er der nogle ambitioner, vi har taget på os pga noget, vi gerne vil opnå i fremtiden eller noget vi føler os forpligtede til. En ny projekt, en innovation af noget eller lign.
~ Savner du morskab? At kunne være dig? At udtrykke hvem du inderst inde er?
~ Drukner du i forpligtelser, job, opgaver & andres behov?
Kan du svare ja til de tre første spørgsmål, kan du sandsynligvis få noget ud af at implementere mere Saturn i dit liv. Er det i højere grad de tre nederste spørgsmål, der vækker genklang, giver det sandsynligvis mening at skrue lidt ned for Saturn i dit liv.

Rigtig god arbejdslyst

..
..
Billedet er af Edward Robert Hughes & hedder “Dream Idyll (A Valkyrie)”, 1902.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0