} Venus ● Uranus {

[ Venus i 14° i Skorpionen i opposition til Uranus Rx i 14° i Tyren, 23. september kl. 11.40 ]

• Når Venus; værdierne, kærlighedens & selvværdets planet, møder Uranus; omvæltningerne, nybruddet, fremtiden & frihedens planet i eksakt opposition, kan vi opleve at alt er sat på spidsen & vores værdier & visioner, kan have svært ved at mødes — eller at der er en konflikt imellem vores hjerte/følelser & vores frihedstrang. (Eller at vi ønsker en dybere & mere intim forbindelse, mens vores partner er mere optaget af at skabe en tryg & fri tilværelse for dem selv. Der er nemlig altid en god mulighed for at projicere en opposition ud på vores nærmeste omgivelser).

• Alt kan føles som om, det er sat på spidsen med Venus/Uranus (i bogstaveligste forstand) & samtidig bliver vi bedt om at skifte perspektiver, undersøge vores værdier & selvforståelse (+ alle andre Venus-relaterede emner, såsom skønhed, penge, selvværd & forventninger til kærlighed & romantik) & måske endda omvælte eller forkaste (Uranus) disse værdier, hvis de viser sig at være forældede.

• Det kan være svært her under Vægtens konsensussøgende sæson, hvor vi egentlig helst bare vil have komfort, gøre det nemt for os selv, flyde med & skabe harmoni, at vi bliver bedt om så kraftig en stillingtagen til fremtiden, vores trivsel, længsler & behov. Uranus & Venus mødes på Tyre/Skorpion-aksen, der handler om spiring & forfald, sikkerhed & overlevelse, egne værdier & ressourcer overfor andres/det kollektives værdier & ressourcer — & selvom vi dermed bliver bedt om at forholde os til nytteværdien af mennesker, positioner & genstande, så er det også væsentligt, at vi har os selv med & kan sætte grænser, men samtidig husker at ære menneskers forskellighed (& ret til at være forskellige) & at vi praktiserer det respektfulde kompromis’ kunst.

• Uranus ryster os i grundvolden, men om det handler om vores nære forhold, kærlighedsrelationer, selvværd, penge, visioner, værdier, politiske overbevisninger, mm. vil variere fra person til person. & fordi både Solen & Mars står i Vægten, vil der formentlig være et øget fokus på vores evne til at relatere til andre, samt alle slags 1-1-relationer (partner, børn, chef, forældre, venner, etc) & netop derfor er anerkendelsen & den respektfulde omgang med andre vigtig her (også så man ikke kommer til at agere dørmåtte, som der kan være en tendens til).

• Derfor vil nogle også have oplevet konflikt eller sammenstød omkring tilgange, emner eller temaer, vi troede vi allerede havde snakket om eller var enige om. Dette aspekt viser os, hvordan vi i bund & grund alle har en unik virkelighedstunnel & opfattelse af verden, selvom de fleste af os til daglig går rundt & tror, at der hersker en ret udbredt konsensus om hvad der er virkeligt, rigtigt, godt & forkert. Vores virkelighedsopfattelser, vores standarter & værdier, hvad der er sandt & vigtigt, varierer altså meget mere end vi lige tror & dette aspekt viser os, at vi må være mere ydmyge overfor “realiteterne” & at nysgerrighed & åbenhed bringer os meget langt — både på den korte & lange bane.

• Venus i Skorpionen gerne til bunds & udgrave, hvilke projektioner, skygger, traumer, illusioner, løgne & forstillelser, vi til daglig går rundt & antager på den blanke & polerede overflade. Hun viser os, hvor vores intime fundament er ustabilt & bygger på fejlslutninger, usikkerhed & indbildning & hvordan vi kan komme os selv — og andre nærmere ved at rykke disse idéer op med rode & skrælle alle vores masker & stivnede lag af. Måske mangler vi ægthed, nærhed, sand intimitet & sårbarhed, fordi vi har pansret os imod verden? Måske tør vi ikke stå ved vores inderste følelser eller holdninger? Lige meget hvad, skal det frem i lyset også selvom det kan være smerte- eller pinefuldt.

• De fleste har nok kunnet mærke denne Venus●Uranus-forbindelse nærme sig den seneste uge, da energien har bygget sig op over nogen tid. Det har gjort både vores værdisæt, vores selvværd, vores selvforståelse & vores kærlighedsrelationer mere utilregnelige & ustabile (især hvis der længe har ligget nogle ubalancer i relationen). Hvis begge parter i kærlighedsrelationen ikke ønsker den (nødvendige) ligeværdighed & frihed, som dette aspekt kalder på, kan vi opleve ulykkelighed & brud — men der er bestemt også mulighed for at træde ind i en mere seriøs & intim relation ved — på bedste Skorpionmanér — at tage krisen ved hornene, konfrontere, åbne os & gå i dybden (med hjælp fra Skorpionen) & give os hen & committe os (med støtte fra Tyren)). For nogle vil denne overraskende, utilregnelige dynamik skabe begejstring & spænding, for andre rædsel – & i bund & grund er udfaldet af denne forbindelse også et spørgsmål om temperament, modenhed & mod.

• Venus●Uranus uforudsigelige forbindelse giver os også en potentiel adgang til en dybere selvforståelse & selvkærlighed, fordi vi opdager, hvor vi er slave af andre, deres værdier & anerkendelse — og at vi formentlig har lyst til at løsrive os fra det & blive vores egne.

• Sorg over manglende erhvervelser eller status i vores liv, kan også komme op, da det er aksen mellem Tyren (egne værdier & ressourcer) & Skorpionen (andres værdier & ressourcer), der er aktiv — og derfor kan vi let drømme os til andre friere situationer & positioner, hvor vi fx har bedre midler, mere plads, mere fred, selvtillid eller rigdom. Det gode ved dette er, at vi får vist, hvad vi drømmer om & ønsker os — og dér ligger kimen allerede til at opnå — eller komme tættere på — vores dybeste længsler & ønsker. Ligesom opdagelsen af, at vi måske har andre, anderledes værdier & idealer pludseligt kan komme op — måske ønsker vi et helt andet liv eller verdensorden, end den vi ser i dag. Der er også den mulighed at vi indser, at nogle af vores drømme & ønsker, måske slet ikke tjener os — og det kan der jo selvsagt også være en sorg forbundet med.


• Nogle overvejelser det kan gavne os at reflektere lidt over disse dage, som vi for alvor bliver bedt om at forholde os til med Venus i opposition til Uranus, er:

~ hvordan kan vi være mere nuancerede i vores oplevelser & tilgange?
~ hvornår er vi mest empatiske & forstående?
~ hvad skal der til før vi tør træde ud i det uvisse?
~ hvilke områder er vi blevet mere opfindsomme, kreative & nytænkende?
~ hvor er vores grænser blevet mere synlige?
~ vi har erfaret, at vi er nødt til at være mere ærlige med os selv & tage både de positive & negative sider af vores person på os.
~ vi forstår at healing er et kærligt selvarbejde & at det er en kontinuerlig proces, resten af livet.
~ vi har et ønske om at slippe traumer, smerte & drama, så vi for alvor selv kan være frie.
~ vi ønsker for andre at de skal kunne leve i frihed & kærlighed.

• Yderligere har de sidste to år med al sandsynlighed kastet lys over, hvad der reelt set betyder noget for os, hvad vi inderligt ønsker os, samt hvordan vi har lyst til at leve vores liv fremadrettet — men vi har også fået øje på alle de områder, der skal transformeres & de ting, vi ikke længere finder nødvendige, meningsfulde, acceptable eller rimelige. Og disse uger er oplagte i fht at finpudse visionerne for fremtiden, især mht nye relationer & partnerskaber, vi gerne vil samarbejde om at skabe den nye verden med.

..
..
Billedet er af Anne-François-Louis Janmot (1814-1892) & fra billedserien: Le Poème de l’âme, L’Échelle d’or (The poem of the soul) & hedder “The golden stairs”, 1854.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0