} Venus ● Saturn {

[ Venus i 13° i Tvillingen i trigon til Saturn i 13° i Vandbæreren, 20. maj 04.07 ]

• Når selvværdet, nydelsen, romantikken, overgivelsens, skønheden, sanseligheden, kærligheden, romantikken & overflodens planet, Venus står i trigon til Den Lille Tærskelvogter, Saturn, der hersker over alle begrænsninger på det fysiske plan; tid, rum, kroppens afgrænsning, samt tradition, strukturer, forpligtelse, alvor, ambition & familien (ikke som Krebsen, der står for omsorg, tryghed & tilknytning, men som institution, den trygge arne, slægten & arvestykkerne) — så er der lagt op til at tage vores værdier alvorligt!

• Denne trigonforbindelse baner vejen for den modne stemme i vores sind; den der forstår at alt her i tilværelsen ikke er pjank, pjat, tant & fjas. Når planeten, der repræsenterer den strenge far bliver understøttet af værdiernes planet (både de materielle & de åndelige værdier) — får vi mulighed for, at implementere alle de ting, vi har lært henover vinteren. Først igennem vores selvbillede & vores værdier, vi i øjeblikket hurtigt omstiller. Tvillingens indflydelse påvirker os i en nysgerrig, forsonende, undersøgende & balancerende retning. Måske har vi brug for at indføre mere åbenhed i fht til vores værdier, holdninger & idéer om verden?

• Dernæst igennem Saturns arbejdsomme, mådeholdende & langsigtede tilgange. De fleste vil nok have følt Saturns massive nærvær de seneste måneder — siden han skiftede ind i Vandbærerens tegn samt i kraft af hans konstante armlægning med kvadraten til Uranus i Tyren. Denne forbindelse skaber en lyst i os til at bryde fri af gamle vaner, tilgange, systemer, mm. men aktiverer samtidig en frygt for fremtidens usikkerhed & utryghed. Alt dette skaber en lyst i os til at opbygge nye praktiske, selvkærlige vaner, men det kan virke svært eller uoverskueligt & Venus i Tvillingerne kan da også give os en lidt flaksende tilgang, hvor det kan være svært at beslutte sig eller vælge én ting.

• De kommende uger vil Saturn kalde os til bevidsthed omkring vores hængepartier på det mentale plan. Det kan være alt fra faste overbevisninger om rigtigt & forkert — eller hvad der er realistisk & kan lade sig gøre. Det kan handle om vores verdensbillede(r), visioner, vores tro eller mistro til fremtiden, vores mismod eller pessimisme omkring vores evne til at opfinde, overleve, osv. Samt skeptiske indstillinger til om menneskeheden overhovedet fortjener at leve (Vandbæreren kan blive ekstremt pessimistisk, når det kommer til folk, der skuffer mht at samarbejde eller ville hinanden det bedste & verdensfreden). Konspirationsteorier & andre paranoide tankemønstre, kan også komme op — ligesom vores manglende evne til at overgive os til kærligheden & åbne os, vores blinde vinkler & frygt for at knytte os mht parforhold. Men også fikse idéer omkring egenomsorg, selvbillede, vores kulturelle & politiske værdier, forbrugsvaner samt filosofiske, spirituelle eller intellektuelle mønstre vil blive synlige & kan ønske en revurdering. Her viser Saturn os, hvor vi er angst, blokerer os selv eller er afvisende, skeptiske & forsøger at undgå at blive skuffede eller sårede. Denne bevidsthed åbner selvfølgelig op for at vi kan se vores blokeringer for, hvad de er & forløse, opløse & forvandle dem. Så selvom vi kan opleve at det er hårdt arbejde at manifestere noget på det fysiske plan, forsøger Saturn at vise os, at vi ikke skal give op, blot fordi det ikke lykkes første gang. At manifestere kommer af vores evne til at tro på det (& senere hen overgive os til følelsen omkring at det er sket). Men hvis vi forudindtagede & er sikre på, at det er urealistisk, ja så er det meget svært at ændre noget.

• Henover forsommeren 2020 gik Venus Retrograd i Tvillingens tegn & viste os, at der var en laaaaang række ting, vi ville ændre holdning til den kommende tid. Især hvad angik vores dagligdagsopfattelser af værdier, ret & forkert, rettigheder, virkeligheder & hvilke nyhedsmedier man kan stole på — eller ej. Ligesom hun viste os, at vi fremadrettet ville have et udpræget fokus på vores lokalmiljø, naboer, venner, ligesindede & søskende — og at kommunikation, trafik, dataudveksling, samt hvordan vi interagerer & udveksler værdier, idéer, holdninger & følelser på, ville forandre sig radikalt fremadrettet & gud, hvor havde hun dog ret. Dette bliver endnu mere synligt i år, med den markante 5’er energi, Merkurs omskiftelige legesyge energi, vi for alvor tager hul på nu hvor Solen er gået ind i Tvillingens tegn & har skudt den duale tænkers sæson igang.

• Venus●Saturn aspektet har været aktiv siden d. 13. maj (Tyrens Sæson) & vil være det til morgenen d. 27. maj (Tvillingens Sæson). Dette aspekt vil altså følge os de kommende dage & lede op til Formørkelsessæsonens første kontakt; en formørkelse af Fuldmånen i Skytten. Vi får dermed mulighed for at undersøge alle vores hængepartier denne uge & se det hele kulminere i bevidstheden & visdommens Fuldmåne d. 26. maj; en Fuldmåne, der med Fuldmåneherskeren Jupiters hjælp vil skabe fokus på vores tro, opfattelser, værdier & tilgange fremadrettet — & hvordan vi måske godt kunne tro lidt mere, have lidt større ambitioner på menneskehedens vegne, men også tiltro til at vi kan hjælpe andre (og os selv) & at tingene godt kan løses, falde på plads & lykkes.

• Dette aspekt følger os altså fra Tyrens materielle & groundende sæson til Tvillingens flyvske & idérige. Vi skal altså både være i stand til at holde begge ben på jorden & have os selv & vores værdier med os, når vi bevæger os ind i de usikre terræner, der udgør dagens verden. Men vi skal også kunne skifte retning, ændre holdning & indrømme vores fejl, uden dog at lade os blæse væk & glemme, hvad vi egentlig syntes eller havde gang i. Nu er tiden til at stå op, stå ved & lære.

• Saturn viser os, at vi altid kan blive bedre, dygtigere, mere erfarne & mere grundige (irriterende nok). Venus viser os, at vi skal lytte ind & sanse, hvad der er sandheden for os, hvor vi oplever virkelig frihed & hvordan vi bedst udveksler & deler den med andre. Hvordan deler vi vores komfort, vores visioner & vores midler med andre? Hvordan akkumulerer vi fælles erfaringer & overflod? Tyrens lavere bevidsthed frygter, at der ikke er nok til alle. Mens den højere ser, at overflod er et spørgsmål om indstilling & ved, at vi i kraft af vores hænder altid kan skabe mere. Måske ikke på de traditionelle måder, men med kreativiteten i behold er der altid mulighed for at modtage ny inspiration & på den måde generere overflod.

• Da vi oftest bliver ramt af et aspekts lavere funktion først & derefter forvandler det med intention, vil der være nogle, der oplever realiteterne banke på. Da trigonen er en blid, strømmende energisk forbindelse, vil disse realiteter måske virke fornuftige, meningsfulde eller nødvendige & vi kan tilpasse os dem med modenhed & velvilje — hvis vi vil. Men man kan også have lyst til at ignorere dette ansvar — og da trigonen netop er blid, vil den ikke nødvendigvis insistere på, at vi tager det. Jeg vil selvfølgelig altid opmuntre til, at man vælger den mest ansvarsfulde tilgang & det skyldes, at der med dette ansvar ligger en enorm frihed (som jeg, Vandbærer, ønsker for alle).

• Derfor: hav tålmodighed med dig selv, dit humør & dine nærmeste. Vi står på brinken af formørkelsessæsonen & Merkur & Saturn Retrograd, der vi sætte trumf på & vise os det steder, hvor vi ikke får set os selv helt klart. Venus bevæger sig også ind i sin 2-årlige kvadrat forbindelse til Neptun, som kan slå os lidt ud, gøre os slukørede, skuffede & mismodige. Det skyldes oftest at Neptun tvinger os til at se, hvor vi bilder os selv historier på ærmet. Og netop derfor skal vi huske at være tilgivende, næstekærlige & blide. Både mod os selv & andre. Vi gør det alle så godt vi kan & nogle gange må vi falde og slå os, for v i r k e l i g at lære, hvad det er vi ønsker os & værdsætter. Men en ting er sikkert; livet bliver anderledes bagefter affortryllelsen. Vi må genindtage det tabte land mht tid & energi; hvor har vi givet mere end vi havde? Strukket os for langt eller ikke stået op for os selv? Saturn viser os hvor grænserne går — og når han står sammen med Venus viser det enten begrænsninger i os, blandt midlerne, vores evne til at modtage eller i vores emotionelle relationer.

• Så hvor skal du sætte dine grænser? Hvad kan du gøre for at ære dit velbefindende? Taber du energi i Venusområderne: penge & kærlighed & i så fald, hvad kan du gøre for at vende strømmen? Hvem har i sandhed din ryg? Hvem støtter dig & kan du lade dem, der ikke gør, gå? & er der en måde du sten for sten langsomt kan skabe en struktur, der kan gøre dine drømme virkelige? Det er spørgsmål, det giver mening at stille os selv disse dage.

• Mange af disse spørgsmål & de efterfølgende erkendelser vil selvfølgelig aktivere en dyb ærlighed, modenhed & nøgtern måde at forholde sig til livet & følelserne på. Hvem er vi egentlig inderst inde? Og hvorfor gør vi som vi gør? Hvorfor har vi de værdrier vi har? Og hvorfor synes vi nogle ting er pæne, værdifulde & attraktive, mens andre ikke er. Har vi virkelig selv defineret disse værdier? Hvis ikke giver det måske mening at undersøge, hvem der i så fald har — og om man egentlig — på bundet af sit mørke Skorpionhjerte egentlig deler disse værdier, eller om man i et ubevidst øjeblik er kommet til at adoptere disse ukritisk.

• Selvom det måske lyder lidt kedeligt (& unødigt pragmatisk) at opdage, at man synes at lange øjenvipper eller plantefarvede gardiner er smukke, fordi man bliver bombarderet med det via reklamer eller de sociale medier, skal man dog ikke tage fejl af de gevinster denne sjælegranskning giver; selvom Saturn kan virke (& være!) noget så alvorlig & tør, så har han et varmt hjerte & meget af den strenghed (og forsigtighed) der forlanges er i virkeligheden et udtryk for kærligheden til det fysiske & ønsket om at være autentisk, reel & ikke en person, der er til fals eller salg for noget — og den selvtillid dette giver er uvurderlig!

• Det, kombineret med, at Venus & Saturn mødes i 13°, Venus transformative, liv & død vibration, indgyder en dyb forvandling i os & peger i retning af, at det nu er tid til at møde vores mindreværd & usikkerheder med en anden & anderledes ro. Vi kan nu forvandle os selv & vores tilgange ved at tage modent ansvar & beslutte os for, hvad vores værdier er & hvilke (nye) idealer, vi vil gå efter. Knoklementaliteten kan vi sende på ferie, da den højere Tyrekvalitet har tillid til, at de ting vi har brug for kommer til os.

• Saturn & Venus mulighed for at træffe de rigtige langsigtede beslutninger: Hvad ønsker vi os egentlig på den lange bane & hvilke tiltag er nødvendige for at komme derhen?
• Skal vi satse på nye måder at forbruge på?
• Skal der investeres i Kryptovaluta?
• Skal der købes aktier? Doneres til velgørenhed eller investeres passiv indkomst?
• Tegnes forsikringer? Opsiges forsikringer?
• Skal vi satse på en anden karriere? Skal vi efteruddannes?
• Skal vi have børn? Skal naboen have børn?
Alle mulige (& umulige) slags overvejelser, hvor vi investerer os selv i fremtiden & dedikerede planer er aktuelle nu & noget der fylder i vores bevidsthed disse dage. Hvilke huse Vandbæreren & Tvillingen falder i i dit horoskop, giver fingerpeg om hvilke områder/emner der er fokus på for dig.
Rigtig god fredag ♡

..
..
Billedet er af William Hennessy (1839-1920) & hedder “The Pride of Dijon”, 1879.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0