} Venus ● Retrograd ● Optakt {

[ Venus Retrograd i Løven (28°) 23. juli kl. 03.32 — (12°12′) 4. september kl. 03.19 ]

• Ligesom Merkur (& alle de andre planeter) har Venus to skyggefaser — en før & en efter hendes retrogradperiode. Disse skyggefaser er en introduktions-periode op til & en implementeringsfase bagefter. Pre-skyggen, som begynder på mandag vil i det små afsløre hvilke temaer, emner & refleksioner vi modtager under selve retrograden, mens post-skyggen er integrationsfasen, hvor vi for alvor erkender & implementerer, hvad vi har lært.

• Denne transit begynder altså i det spæde om nogle dage (d. 19), når Venus bevæger sig ind i Løvens 12. grad. Det betyder at de kommende ugers små begivenheder, lidt usynligt, vil slå temaerne an for den kommende Venus Retrograd. Nogle vil allerede kunne mærke et øget behov for egenomsorg eller lidt svære følelser omkring relationer, parforhold, at være single eller vores egen indre følelse af værdighed. Det skyldes at vi under skyggeperiode (pre-skyggen) allerede besøger de grader af Løven (fra 12.-28. grad) som vil være det emotionelle landskab, vi fra 23.juli-4.september vil bevæger os baglæns igennem.

• Venus Retrograd handler om at reflektere, sanse, føle & opleve alt det velkendte på ny. Det er en introspektionsperiode, hvor planeten for kærlighed, skønhed, nydelse & overgivelse, vender sin energi inad mod de indre/psykologiske/åndelige planer, så vi kan anvende hendes visdom på vores indre liv. Når hendes energi skifter retning, rebalancerer hun sig & det bliver dermed lettere for os, at tappe ind i sin grundessens uden forstyrrende elementer udefra. Her beder hun os om at rekalibrere, genbesøge, genforhandle & reetablere vores glemte sider & værdier.

• Selve Retrograden vil vise os nye sider af os selv, vores behov, drømme, ønsker & evner. Nye sider af vores indre liv, hvordan vi kan relatere anderledes, genbesøge oplevelser, følelser, holdninger, værdier, forestillinger om kærlighed & skønhed, fx. Vi kan opdage nye (eller gamle, glemte) interesser, vi kan ønske at skifte fokus, aktivere vores kreativitet på nye måder, redefinere eller forfine hvad vores smag er, hvad vi i sandhed længes efter & mærke, hvad der på de dybere planer opfylder fremfor blot at underholde os. Vi får med andre ord mulighed for at undersøge os selv på ny.

• Hvad vi kan lide, hvem vi er & hvad vi gerne vil være, kan dukke op. Dybere refleksioner over vores personlige smag, hvad æstetik eller skønhed egentlig er for os, vores dybere menneskelige værdier, holdninger, følelsesmæssige, sociale & politiske værdier, kan forvandle sig & vi kan se os selv, vores liv eller omgivelser i et helt nyt lys — vi kan opleve at vi har forandret os, at vores liv eller omgivelser har forandret sig — eller at verden rundt om os har. Hvad end det er, kan dette nye perspektiv kalde på permanente ændringer. Der er mange ting, der kan komme op i luften — det er dog essentielt at vi ikke handler på noget/søsætter ting under selve retrogradperioden. For selvom den bestemt forvandler os & ændrer vores syn & smag, værdier og andet — så er der mange ting, der lige skal falde på plads efter selve retrograden under post-skyggefasen, før vi rigtig ved, hvad vi egentlig synes!

• Derefter kommer den sidste skyggefase (post-skyggen) hvor hun igen bevæger sig frem fra de 12° til 28°. I denne periode integrerer, accepterer & slutter vi (forhåbentlig) fred med de indsigter, denne introspektion har bragt op. (Man skal dog vide, at der ingen garanti er; vi får kun det fulde udbytte af denne sjældne transit, hvis vi tør være ærlige med os selv, have vores forfængelighed, stolthed & værdighed for øje & turde mærke, føle & opleve, hvad det er, af temaer & mønstre, der kommer op — i stedet for at lukke øjnene & ignorere indsigterne & realiteterne. Du er kaptajn på dit skib, Venus er blot havet der pisker mod stævnen, men du alene er den, der kan styre skibet udenom livets skær & sikkert i havn. Du behøver ikke frygte processen eller tvivle på dine lederevner eller værdier. Det vigtigste er, at du tager en modig & aktiv beslutning om at møde dig selv & dine temaer ærligt & åbent med et varmt, kærligt & tilgivende Løvehjerte.

• Denne retrograds tidslinje ser sådan her ud:

~ 5. juni: Venus går ind i Løvens tegn, 0° kl. 15.46
~ 19. juni: Venus går i sin pre-skyggefase: 12°12′, Løven kl. 09.12
~ 23. juli: Venus går retrograd: 28°36′, Løven kl. 03.33
~ 4. september: Venus går ret: 12°12′, Løven kl. 03.19
~ 7. oktober: Venus forlader post-skyggefasen 28°36′ Løven kl. 12.22
~ 9. oktober: Venus forlader Løven & går i Jomfruen, 0° kl. 02.55

Illustrationen herunder viser os, at hendes retrograd består af en omvendt Ƨ-form — først frem, så tilbage & dernæst frem igen. Pre-skyggen er altså de grader hun rejser ind i et tegn, som hun senere vil genbesøge — først baglæns under selve retrograden — & derefter for tredje gang, når hun igen går forlæns under post-skyggen.

• Med Venus som planeten for relationer & kærlighed, har Venus retrograd i populærastrologien ofte et dårligt ry — & kigger man vores narrativer omkring kærlighed (i Vesten) efter i sømmene, forstår man det måske godt. Kærlighed er svært & det gør ofte ondt på langt de fleste; Den er tit forbundet med stor usikkerhed, uklarhed & utryghed og den kan være så frygtelig umuligt at finde rundt i & få styr på. Heldigvis (& irriterende nok for nogle) er det et inside job — & det gælder, hvad end man søger råd hos astrologien eller andre steder.

• Venus Retrograd er derfor oftest frygtet & udskældt; vi er bange for at vores relationer slutter, smuldrer; at der kommer uelskelighedsteamer op over alt; at vi bliver kontaktet af alle vores gamle flammer & forliste kærlighedsrelationer (som vi skal vælge imellem?!) eller at vi endelig møder/finder sammen med vores *Twin Flame* eller *Soulmate*; som vi måske frygter vi er “dømt” til at miste — for sådan er kærligheden jo, flygtig & diffus. Der er så mange myter & meget overtro forbundet med kærligheden, *Den Eneste Ene* & hvor langtidsholdbare vores varme følelser egentlig er & kan være (Honeymoon fasen var ca kun 3 måneder, hvordan skal man overhovedet kunne skabe en lykkelig relation med så kort et udgangspunkt?! etc).

• Især i disse Tindertider, hvor man bare kan blive erstattet med det næste swipe & hvor den første konflikt betyder enden på relationen (fordi der jo er en hel række af andre, man bare kan gå på date med) — er vi blevet dovne, konfliktsky & uvillige til at kigge på vores egen adfærd & skygger, der måske (i langt højere grad) er det, der saboterer relationerne for os, end det egentlig er alle de utilgængelige idioter vi støder på — for nissen har jo en tendens til at flytte med. Og det er just dét, Venus er kommet for at lære os noget om disse uger.

• Som med alle andre klichéer indenfor kærlighed er der dog lidt om snakken jf Venus Retrograd skrækscenarier, men i min optik handler denne periode i højere grad om en bevidsthedsproces, vi går i gennem, hvor vores værdier & sårede følelser bliver synlige for os — & ikke nødvendigvis en test af vores relationers holdbarhed. Med andre ord; braser dit datingliv sammen eller din eks ind ad døren i løbet af retrogradens 43 dage, så er der en række begivenheder, der har ledt op til denne episode, som du enten har ignoreret (glup!) eller ikke kunnet få øje på — før nu. Men *sandheden* er, at det ikke har noget med selve Venus Retrograd at gøre, men i langt højere grad det hullede fundament vores (i min optik) ret misforståede kollektive billede af dating, kærlighed, romantik & kæresterelationer har.

• For det er nemlig det Venus giver os, når hun er retrograd ca hver 18. måned; hun hjælper os med en længe tiltrængt introspektion på vores værdimæssige områder; kærlighed, skønhed, økonomi, selvværd, egenomsorg, selvrespekt & grænser. Hun viser os med andre ord *hvordan* det står til hos os — ikke hvad sandheden er om relationer eller kærlighed. Venus Retrograd behøver ikke være dramatisk — eller smertefuld. Hun kan være interessant, bevidsthedsudvidende, inspirerende, kærlig, underholdende, forfriskende, modig, hjertevarm, mm.

• Venus retrograd er kommet for at hjælpe os med at redefinere vores nydelse, værdighedsfølelse, selvværd, æstetiske smag, pengeflow, samt vores forhold til selvkærlighed, egenomsorg & selvværd. I denne periode vil vi se ting anderledes. Men dette er også årsagen til, at man fraråder dyre impulskøb, at give sit hjem en makeover i denne periode, plastikkirurgi eller andre skønhedsorienterede forskønnelser såsom en drastisk ny frisure eller lign.

• Vores æstetik & smag er nemlig påvirket i perioden; vi ser ligesom alt fra en anden vinkel & det kan give os lidt særpræget (& mere nuanceret) smag indenfor æstetik & partnervalg; som vi dog kan være lidt udfordrede af, når introspektionsperioden er overstået… Derfor kan man også opleve at venskaber eller romancer, der indgås under denne periode som regel opløser sig, når Venus retrograd er ovre igen (dette gælder i øvrigt også relationer indgået under Venus/Uranus forbindelser; de opløses ligeså pludseligt & ofte med sammen intensitet, som de blev indgået).

• Dette skyldes ikke at relationen var forgæves eller dårlig, men at den (ligesom det gælder for de fleste andre planeters retrogradperioder) formentlig var karmisk & indeholdt nogle vigtige indsigter eller læringer som du & den anden part, havde brug for hinanden til at erkende/erfare/indse. For lad os se det i øjnene; det der ikke kan stå af sig selv, var aldrig meningen. Er vores relationer så skrøbelige, at de ikke kan holde til et emotionelt stormvejr; en uoverensstemmelse, en trigger, et rødt flag, en grænse eller et skænderi, så ville man ikke have kunnet få det til at fungere på sigt alligevel — & den slags relationer giver det ikke mening at bruge alt for meget tid på at give kunstigt åndedræt. Det svarer lidt til at lægge al sin energi i at bygge et sandslot tidevandet alligevel bare vil komme op på kysten & langsomt skylle bort.

• Og apropos det utilregnelige, forgængelige & foranderlige, så er denne Venus retrograd særlig stærk, fordi den danner et meget langtrukkent aspekt til Uranus i Tyren, der viser os hvor dybt de opfattelser, følelser & rødder vores kærlighedsoverbevisninger eller programmering ligger i os. I tilgift danner de også begge aspekt til Mars nu & viser os, at vo kan forvandle os under disse omvæltende, uforudsigelige & måske overraskende eller forfriskende skift vi vil opleve de næste ca 6 uger. Vi bliver altså året ud inviteret til at undersøge os selv, vores kærlighedsevne, selvværd & vores idéer & visioner for & om kærlighed + vores evne til at overgive os & nyde, men mere om alt det.

..
..
Billedet er af Marcel Rieder (1862-1942) & hedder “The Dinner”, ca. 1900.

Venus bevæger sig ind i sin pre-skygge & står omtrent solopgang. Står i konjunktion med Mars (når aldrig at blive eksakt pga hendes retrograd), kvadrat til Jupiter, sekstil til Merkur + semikvadrat til Solen & sesquikvadrat til Neptun.
Venus stationerer retrograd i konjunktion med Lilith! Er i øvrigt apex i en kvinkuns-Yod med Pluto & Neptun som ben. Opposition til Saturn & kvadrat til Uranus + semisekstiler til Solen & Månen (der står i sekstil). Meget spændende & kraftfuld dag, der også både har en drage & en mystisk rektangel bl.a. aspektmønstrene.
Venus sidste minut retrograd. Bemærk kvadrater til Jupiter & Måne +sesquikvadrat til Neptun igen. Og at hun står lige på horisontlinjen i konjunktion med Juno + semisekstil til Solen.
Venus forlader Post-skyggefasen & danner nu igen kvadrat til Uranus, opposition til Saturn & inkonjunktion til Pluto.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0