} Venus ● Pluto {

[ Venus i 26° i Krebsen i opposition til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, kl. 01.39 ]

• En gang om året står Venus & Pluto i opposition (med mindre Venus er retrograd & passerer henover dette punkt 3 gange). Det er en årlig påmindelse om, at vi skal balancere vores egen indre skaberkræfter (Pluto) overfor vores evne til at modtage (Venus).

• Dette møde er et svært møde, der for de fleste bringer et emotionelt lavpunkt omkring vores selvværd, selvtillid & værdighedsfølelse.

• Venus symboliserer vores forhold til skønhed, glæde, overflod, nydelse & kærlighed, men også vores værdisæt, fysiske værdier, selvværd, samt vores evner til at modtage repræsenteres af den lille gasplanet. Hun er livsnyderen, der excellerer i sund & tillidsfuld overgivelse. Hun inspirerer os til at forskønne alt i vores verden — i/på vores kroppe såvel som vores omgivelser — at elske, skabe & have tiltro til alt, der kommer vores vej, er godt, nydelsesfuldt & værdifuldt. Hun er en skaber-planet, hvor energien generes ved at læne sig tilbage & modtage. Hun tiltrækker simpelthen sin rigdom; hun knokler ikke for den & i denne proces aktiveres en stor & dyb kreativitet & kunstnerisk forståelse.

• Pluto, derimod, er underverdenens hersker & fungerer som den helt store transformator. Han river alt, der ikke er friskt & livskraftigt fra hinanden, lader liv forgå, metropoler falde & jorder erodere. Han er repræsentant for den yderste skaberkraft, selve livets opståen. Big Bang. Han er livet & døden som evigt gensidigt udvekslende princip. Han er kaos, angst, magt, kontrol, dominans, hierarki, tab, død, perversion, ondskab & ødelæggelse, men han er også modstandskraft, dyb indsigt, åndelig transformation, skaber af liv, hersker over det skjule, hemmelige, fordækte & okkulte, men også over penge, seksualitet, kønsdrift, lyst, rå urkraft & stålvilje. Når man kan kanalisere hans energi ud & holde til denne gigantiske kraftudladning er der næsten ikke noget i verden, man ikke kan bøje efter sin vilje. Vi kunne kalde det alkymi eller magi, men i “virkeligheden” er det blot at tappe ind i den fuldstændig rå livsenergi. Den der får os til at overleve de vildeste & mærkeligste ting & komme relativt uskadte ud på den anden side.

• Både Venus & Pluto påvirker altså vores lyst — Venus den, der får os til at føle os godt tilpas, trygge & glade — den lyse lyst, mens Pluto, den mørke/skjulte lyst, er vores liderlighed, ophidselse & begær (efter alt, hvad man kan begære i denne verden, ikke kun sex). Dette møde aktiverer altså både en følelse af, hvor vores lyst peger hen (eller oftest, hvor den ABSOLUT IKKE peger hen) samt vores følelser af selvstændighed/ (selv)kontrol — fordi aspektet oftest bringer os i situationer, hvor vi føler os ufrie, kontrollerede, låst, dominerede eller manipulerede.

• Derfor kan denne opposition oftest komme til udtryk som angst eller følelser af at være fanget (da Venus, nærmest ligegyldig aspekt, oftest er ganske utilpas sammen med Pluto). Men(!) vi kan vende dette møde til at have et positivt udfald — til sidst. Det viser os nemlig vores angst, hvad der trigger os & der hvor den holder os tilbage fra vores evne til at kaste os ud i livet & nyde (den største grad af tilfredshed).

• Begge planeter aktiverer altså også vores skaberevner/-trang. Pluto aktiverer vores lyst til at skabe i livet & opnå indflydelse (børn, monumenter & kejserdømmer), mens Venus er lysten til at skabe kærlighed (tilfredshed, harmoni, skønhed, kunst & lykke). Det er altså to principper, der balanceret kan skabe de smukkeste, stærkeste & mest dragende ting i denne verden. Typisk er det dog en udfordringen at komme derhen.

• Det skyldes at Plutos kræfter oftest er alt for massive til at Venus’ passive energi kan kanalisere dem ud i kærlighed & kreativitet. Derfor kan Venus-Pluto relationer i fødselshoroskoper også være ret brutale, hvilket kan resultere i kronisk lavt selvværd (hvis der ikke aktivt tages hånd om det). Det bliver alt for ofte frygten for at miste (negative Pluto-kvalitet), der tager over, som kan resultere i jalousi & voldsom besiddertrang (Pluto) overfor vores partnere, børn, venner, mm. — hvis man er en mere aktiv type (oftest Ild-/Lufttegn) — eller en generel manglende tro på livet eller egen duelighed, hvis man er mere passiv (oftest Jord-/Vandtegn).

• Vi kan også føle os domineret af en overmagt (af enhver art), men vores personlige oplevelse vil berøre vores personlige værdier — både åndelige & materielle — samt vores kreative evner & modtagelighed (både sjæleligt & fysisk). Dette kunne være banker eller andre tilsvarende institutioner, der arbejder med kontrol, værdier eller finanser, vi oplever restriktioner fra.

• Nogle vil også opleve dette tema i deres nære relationer, hvor man kan føle sig manipuleret, domineret, ydmyget, kontrolleret, afvist, udstødt, fordømt eller i værste fald, kan man opleve at være et offer for fysisk eller psykisk vold. Det er dog essentielt at huske, at Pluto oftest ønsker at vise os vores egen kraft — simpelthen ved at fronte den — så hvor kommer du til at træde tilbage, bøje dig, underkaste dig & lade dig dominere, lade dig kontrollere?

• I vores voksenliv er vi ret sjældent faktisk kontrolleret af andre — medmindre vi lader os kontrollere, fordi dem, der udøver magt over os tilbyder en service, nogle midler eller en position, vil gerne vil have & dermed (måske ubevidst) går på kompromis med vores frihed/værdighed. (Dette gælder SELVFØLGELIG ikke for børn. De ER afhængige af deres voksne & kan dermed sjældent bestemme over sig selv, beskytte sig selv & fjerne sig fra situationen, hvis det er deres voksne, der udover overgrebet. Nogle af os har denne slags sår med ind i voksenlivet fra vores barndom, & her kan det være særlig vigtigt at bevidstgøre dem & rydde op i dem, så vi ikke længere ubevidst er styret af en overlevelsesstrategi, der blev formet i vores barndom.)

• Og husk, hvis der er nogen, du føler dig mast af, så send dem en kærlig tanke… for de hjælper dig fantastisk meget med at få øje på, hvor dine personlige grænser går, & hvad du vil finde dig i (nærmere, hvad du IKKE vil) — og det er fantastisk vigtigt at vide. Mit råd er, at man skal forsøge ikke at gakke ud på personen, da det som regel ikke hjælper meget, men derimod tænke lidt over, hvad der bragte én i denne afhængighedsrelation, hvor man pludselig havde afgivet sin egen selvbestemmelseskraft — kunne det være undgået eller hvordan ligger landet? Uafhængighed handler oftest om at turde tage tyren ved hornene & tage ansvaret hjem, men det er også SÅ fedt, at være herre i eget hus — og det kan vi nemlig, når vi tør kanalisere vores Plutokræfter rent (dvs ikke manipulere, udbytte, udnytte, true, dominere eller kontrollere andre) ud i verden.

• Vi befinder os stadig i den kollektive transformationsproces, hvor vi går fra at agte den ydre (statslige eller samfundsmæssige) autoritet højest, den der sætter grænser & kontrollerer individet — til individets intuitive lederskab, hvis indre autoritet sætter kærlige, kropslige & personlige grænser for de ydre strukturer & deres kontrol over vores liv. Dette vil løbende ske i forbindelse med at vi får øjnene mere og mere op for, at magt kan være noget andet end den Stenbukke-struktur vi kender (Og her står Pluto i Stenbukken & sønderriver, forvandler & transformerer alle vores gamle strukturer helt ind til 2024).

• Pluto giver os dybde i en hvilken som helst oplevelse, så hvis angsten & overmagten ikke overvælder disse dage, vil han i selskab med Venus give mulighed for at kanalisere dybden ind i (alle) kærlighedsrelationer eller i kunstneriske skabelser (af enhver art). Denne forbindelse kan bringe os nye erkendelser omkring vores værdier & hvilken retning, vi ønsker at tage i vores liv fremover.

• Plutos ønske, om at fjerne alt det overfladiske & overflødige & komme helt ind til kernen, skaber en evne til at komme i kontakt med vores dybeste begær & ønsker nu; her kan meget af skammen & angsten meget vel have taget bolig og derfor er det særlig vigtigt, at vi bruger Fiskens kærlige øjne, når vi kigger på os selv, og alle de ting, vi har gemt dernede i dybet. Og så er det jo meget heldigt at både Jupiter & Neptun er retrograd (og giver os et dybt kig indad) netop i Fiskene disse dage. Og vi bliver yderligere velsignet, da Månen bevæger sig hen over Pluto i dag & illuminerer vores skygger, angst & forhold til gamle hæmmende spændetrøjer, vi måske selv har taget på for ikke at blive udstødt af flokken her til middag.

• Både Pluto/Månen & Venus danner også hhv en sekstil & en trigon til Neptun & giver os dermed nogle større perspektiver, lidt mere sandhed & tilgivelse (især overfor os selv & vores indre reaktioner) i forbindelse med denne Pluto-Venus-forbindelse, der heldigvis er aftagende. Bløde aspekter til Neptun giver os en kærlig, næsten drømmende følelse, hvilket vi især kan bruge på denne grå, blæsende lørdag, så hold ud, hvis det niver, og hvis ikke, så nyd de kreative & blide energier, der også er til stede i dag 🌸

• En anden lidt spændende ting er, at dette møde finder sted d. 24.6 en dato, der mimer dronningevibrationen, Venus højeste, harmoniske, kærlige frekvens 24/6 — & at både Venus & Pluto står i 26° (ligesom at dagen i dag jo faktisk er d. 26.6) — en karmisk, oprydningsenergi, der hører til Saturns domæne. At denne forbindelse var sammenfaldende med Fuldmånen i Stenbukken er spøjs & viser os, at et indre, autentisk, modent lederskab er det, der skal til, for at løsrive os fra vores umodne, sårede, sårbare & uselvstændige børnesider, som i løbet af vores barndom ikke fik en naturlig mulighed for at modnes — men som vi nu, igennem bevidst lederskab, får muligheden for at læge. At datoen 24.6.2021 også lander på den universelle 17/8 vibration, der kan cementere gerninger i det evige & gøre ikoner, monumenter, statements mm udødelige er pudsigt. 17/8 også kendt som Stjernen i Tarotten (Vandbærerens kort), der giver inspiration & dyb, åndelig guidance er også en 8’er vibration & dermed Saturns domæne.

• Både Pluto & Fuldmånen står altså i Saturns tegn, Stenbukken & numerologien peger også på Saturns modne alvor med en 8-8-8-kode på dagen for Fuldmånen. Denne faldt dog i 3°, Jupiters tal, der løsner lidt op for den tunge, krampagtige energi & hjælper Venus lidt ud af Plutos jerngreb med en smittende tro & optimisme. 3-tallet støtter aktivt Venus med sin glade, kreative, intelligente, optimistiske ekspansionskraft & derfor vil der være en mulighed for at vælge, om det er Pluto eller Venus, der skal sidde ved rorpinden disse dage. Men det kræver at vi bevidst vælger & at vi tar det voksne ansvar det vil kræve af os at transformere de lavere aspekter af dette møde til de højere.

..
..
Billede 1) er af Mary Lizzie Macomber (1861-1916) & hedder “Night and Her Daughter Sleep”, 1902.
Billede 2) er af Karl Wilhelm Diefenbach & hedder “Innocence”, 1900.
Billede 3) er af Kinuko Y. Craft & hedder “Jane and His Lordship’s”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0