} Vægtens • Sæson {

[ V i • B a l a n c e r e r — 23. september kl. 08.38 — 23. oktober kl. 18.09 ]

• I morges skiftede Solen endelig tegn & slap en ret målrettet, fokuseret & for nogle nok også lidt udmattende Jomfrusæson.

• Denne Vægtsæson bliver heldigvis lettere end den Jomfrusæson vi har mærket høste sine indsigter den seneste uge. Årets Vægtesæson vil være flankeret af Mars i tegnet, der entrerede i Vægtens retfærdige, harmonisøgende energi i jagten på den perfekte (ideelle), indre balance tilbage 27. august. Her vil han stå fremtil 12. oktober & på den måde næsten støtte Solen igennem hele sæsonen. Hans tegnskift ind i Skorpionen bliver næsten en optakt til den kommende formørkelsessæson, der kulminerer 14. oktober med en sen Solformørkelse i Vægten, men det skal jeg nok skrive noget mere om.

• Med ildhuen & viljekraftnes planet i Vægten får vi altså i år muligheden for at handle på vores impulser, bevidste ansvarlighed & ønsker om at dele & udbrede vores sandhed & begejstring for livet & hinanden. Her vil Merkur også fra 5. oktober (hvor har flyver ind i tegnet) osgå kunne give os indsigter om vores egen adfærd, forventninger til samarbejde, alle vores 1-1-relationer & idéer om kærlighed & parforhold.

• Vægtens sociale, livsglade & charmerende energi vil skinne på os kollektivt de næste 4 uger & invitere mere umiddelbare & hyggelige interaktioner ind i vores liv. Her er bevidste, velformulerede & opvakte samtaler i højsædet — især kredsende om retfærdighed, lighed & slægtskab — hvis man da ikke bare kaster sig ud i jovial flirteri, som den blide Venusstyrede Vægt også er så kendt for. Vægten stræber, som Jomfruen, efter perfektion, men det er en anderledes slags end Jomfruens systematiske, minutiøse & logistiske perfektion, der handler om at forstå sindige systemer & altings rytmiske forbundethed.

• Hos Vægten skal alt være visuelt smukt; stilistisk & formfuldendt — en idealistisk, intellektuel skønhed & perfektion — med andre ord: alt skal være i balance, as above so below; en evig balance mellem lyset & mørket — hvorfor det også er så smukt at det netop er dette tegn vi ser på jævndøgn. Det ydre skal afspejle det indre & vice versa. Her er Jomfruen mere optaget af den tekniske perfektion, ethvert system bygger på, & ikke så optaget af den menneskelige interaktion, som er et stor fokusområde for Vægten.

• Nu har vi fået kigget kritisk på os selv, vores liv & vores mønstre — samt vores evne til at handle på det hele sammen med Mars, vil vi også have mulighed for at spidde forestillinger & måske gøre op med steder, hvor vi ikke får været helt tro mod os selv. Nu er vi klar til en lidt lettere lufttegnsenergi, der kan bære os videre ind i efteråret med tro, viljestyrke & vision for øje. Det er dog også med denne vished i baghovedet, at vi skal huske ikke at spidde alt vi møder med Vægtens syrlige, kritiske ordkløveri. Med Mars i tegnet kan der nemlig (i den umodne form) være en tendens til at aktivere den mere krigeriske side af Vægtens energi. Måske opstår der et unødigt behov for at kritisere andre for deres verdenssyn, værdier, ønsker, behov, værdier & idealer — & her skal man huske at have for øje: Er disse værdier et reelt problem i fht at man jo selv *bare* kan leve sit liv som man vil? Er kritikken berettiget eller er det bare *en holdning* man selv har, der er noget andet end *en holdning* som nogle andre har. Det er essentielt at huske at værdier ofte bygger på emotionel opdragelse, klasse, kultur, arv & miljø. Og — hvis ikke det er en værdi, der virker decideret skadelig på andre — så er der måske ingen grund til at kritisere eller afvise den? Måske vi kan finde på bedre ting at bruge vores tid på end fx at pege på & grine ad “hvor dumme den & den er”. Det kan nemlig være en skygge hos Vægten; at hævde sig på andres bekostning & gøre sig bedre, ved at præsentere andre som dumme, uvidende, kedelige, etc.

• At vi kan se andre mennesker & dømme dem hårdt uden overhovedet at kende til deres liv, position eller personlige sandhed — er også en af årsagerne til at Vægten kan få skudt i skoene (af de andre tegn), at den er overfladisk & pedantisk.

• Det er imidlertid ikke hele sandheden om Vægten, selvfølgelig ikke. Vægten kan have en tendens til at kritisere pga en oplevet provokation, der aktiveres inde i dem (vi kunne også kalde det en trigger), der enten gør dem særlig stridslystne — eller pleasende, hvorfor de kan opleves som om de er uærlige, fordi de skjuler deres sande følelser for at skåne en relation (eller dem selv fra en reaktion) eller holde en gruppe mennesker i harmoni, der måske egentlig ikke er så harmonisk endda. Her bliver det essentielt at anskue Vægten fra dens eget perspektiv, som altid er mangefacetteret. Den er ikke uærlig, den er diplomatisk — & høflig… og hvis man er for selvoptaget, ignorant eller håbløs til at forstå afvisningen imellem linjerne, er det altså ens eget problem. Vægten holder meget af fred & fordragelighed (og herskes da også af Venus & Eris) & kan bedst lide, når alle har det rart. Men det betyder også, at åbenlys stridighed eller hårde modsatrettede holdninger ikke er noget Vægten bryder sig særlig meget om, med mindre den selv har startet slagsmålet. Den kan bedst lide, når vi er høflige & pakker tingene lidt ind, så vi undgår det ufølsomme, grove & brutale. Det er ikke at være uærlig, siger Vægten, men at være taktfuld & diplomatisk.

• Hvilket bringer os til en anden af Vægtens ekspertiser, nemlig dygtig diplomati, hvor den moderne hersker Eris kommer på banen. En målrettet Vægt kan få selv de mest stridende parter til at indgå forlig — eller selv de bedste venner til at komme op at toppes — hvorfor mange Vægte også er tiltrukket af enten modeindustrien (det perfekte) eller jura (det retfærdige). Vægtskålene må balanceres med lige dele kærlighed & lige dele skønhed & lige dele rimelighed.

• Vægten er også det første tegn i dyrekredsens bevægelse, der ser sig selv som en del af helheden. De foregående 6 tegn oplever verden igennem sig selv, mens de følgende 6 tegn oplever verden igennem fællesskab.

• Vægten ligger smukt nok lige i midten & har da også mottoet: Vi balancerer. Den ønsker at skabe en balance i alt hvad den foretager sig; hvordan aftensmaden krydres, hvordan hjemmet indrettes & alle dens opgaver på arbejdet handler om at finde den perfekte middelvej. Og dette bliver altså en energi vi kollektivt er tilsmilet af de kommende 4 uger. Så hvor savner dit liv en kærlig, balancerende hånd?

• & så ELSKER Vægten romantik! Med Venus som hersker & ønsket om balance, er Vægten altid på jagt efter den perfekte partner, hvorfor de også kan have en ret ambitiøs liste af tidligere elskere eller flirts. Vægten *e l s k e r * at flirte & charmere, & hvis du kan lege med på det subtile spil, vil du være højt skattet af Vægte. Det er altid et spørgsmål om elegance & finesse..

• Selvfølgelig findes der også den stride Vægt, som er den modsatte skål af sin diplomatiske, pleasende til tider leflende bror, nemlig den stridslystne Vægt. Denne Vægt diskuterer gerne for diskussionens skyld eller for bare at se sin modstander kludre i gloserne & fejle i den verbale fejde Vægte som regel kan kæmpe lige så let med en pen, som med en kårde — & vinder oftest begge! Vægtens evne til at overtale andre, tale til ro eller mane til fornuft er også et udtalt karaktertræk — & besidder man de rigtige færdigheder, vil Vægten fx kunne have stor succes med at sælge havemagasiner selv til folk uden have!

• At vinde en ordduel eller få sin vilje igennem det luftige, kardinale lederskab kan fryde dem umådeligt & deres stræben efter retfærdighed & sandhed kan — på dårlige dage — føre til en ret skadefro & barsk facon, hvor andre må lide under “Ærlighedens tyranni”, hvor Vægten simpelthen serverer sandheder råt for usødet. Denne side af Vægten, som vi kunne tillægge en mere maskulin kvalitet, korresponderer med den potentielle moderne hersker dværgplanet Eris, splidens gudinde, der viser den duellerende & mere krigeriske side af Vægten (nogle husker måske myten om Stridens Æble, der var optakten til Den Trojanske Krig).

• Nogle Vægte pendulerer imellem disse to poler, mens andre personificerer den ene af dem; men fælles for alle er, at der både er en blid & en barsk side af dette intelligente lufttegn. & de to skåle skal jo også balanceres: der findes ikke lys uden mørke & der findes intet sort uden hvidt.

• Heldigvis er sæsonen oftest en hyggelig sæson, hvor man mingler, fester, møder mennesker & nyder den blide Venus-indflydelse, som disse 30 dage (oftest) bærer præg af — selvom vi dog i år godt kunne se mere til den stridslystne & debatterende Vægtside; da vi Solen & Merkur begge vil danne inkonjunktion til både Saturn i Fiskene & Jupiter + Uranus i Tyren. Vi vil også se en slags afvikling; “konklusion” på den Mars-Neptun opposition vi så i slutningen af august samt Solens opposition til Neptun vi lige har set eksakt her 19. september, da inkonjunktionerne (eller kvinkunserne) altid viser os en begyndelse eller afslutning på en oppositionskrise.

• Og med Mars i førertrøjen, som den første af de personlige planeter, der entrerer tegnene dette efterår & med Merkur som sidevogn — kan vi blive udfordret på vores vilje, mod & grænser, ligesom vi vil få særligt syn for sagen & mulighed for at revurdere vores handlemønstre, forestillinger om retfærdighed & rettigheder + vores værdier, tanker & forventninger til relationer & romantisk kærlighed.

Under denne Vægtsæson er:
~ vores ærlighed, opmærksomhed & tid et kærlighedssprog (en gave), vi giver til andre.
~ der god mulighed for at få integreret vores skygger & spejlet os selv i alle 1-1-møder, vi har denne måned.
~ det muligt at have dybe, bevidste samtaler & opdage, at man har lyst til at ændre mening eller skifte perspektiv. Hvilket er totalt i orden!
~ det helt ok at være vægelsindet, i tvivl & vente med at træffe en beslutning til vi kan mærke det rigtige i vores mave.
~ det ok at have en masse lyst til livet & flirte med alle man møder, hvis man har lyst.
~ det ok at foretrække fred over konflikt — eller omvendt.
~ det meningsfuldt at have behov for at ytre sine grænser — eller bevidst slække på dem for fredens skyld.
~ det meningsfuldt at stå op for os selv & ytre vores sandhed med mod.
~ det frugtbart at skrive dagbog til sig selv & åbne for nye idéer & kreativitet.
~ det meningsfuldt at reflektere over, hvad vores idealer, mål, visioner, ønsker & drømme er.
~ det givtigt at undersøge sig selv & se, hvor vi måske har forandret os dette år.
~ det en mulighed at begynde nye vaner, der er mere i balance/overensstemmelse med vores nuværende værdier.

Jeg håber I får et herligt tegnskifte & at der trods alt vil være tid & overskud til også at nyde de blidere energier, samt værdsætte & hygge sig lidt med dem man elsker.

..
..
Billedet er af Bernardino Luini & hedder “Salome with the Head of Saint John the Baptist”, c.1515-1525.

Bemærk at denne dag godt kan opleves lidt stridsom med hele 5 sesquikvadrater (de lilla stiplede linjer i horoskopet herunder), som især kommer fra StenbukkeMånen til Venus/Uranus (de danner tilsammen en Thorshammer), ligesom Pluto er i sesquikvadrat til Pluto, Saturn er det til Mars & Jupiter er det til Solen. Det betyder faktisk at alle de store planeter/himmellys er i et konfliktende aspekt til hverandre, undtagen Neptun. Det er ret specielt. Dette aspekt gør os særligt stridslystne, fordi vi kan opleve at blive uretfærdigt behandlede, misforståede eller urigtigt anklagede for at skabe strid, splid eller være rebelske på uhensigtsmæssige måder.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0