} Tvillingernes • Sæson {

[ Solen i Tvillingen 20. maj kl. 20.25 — 21. juni kl. 04.18 ]

• Tvillingens luftige sæson er endelig over os & energien har skiftet til en lettere, flyvsk, mere sorgløs & ubekymret energi. Vi har lyst til at sludre, socialisere & komme hinanden ved, ligesom en legende, spøgefuld nysgerrighed vil komme over de fleste. Kontrasten til Tyrens faste jordforbindelse kan virke meget forløsende & frisættende, især for dem, der er meget Merkur- eller luftprægede i deres horoskop.

• Tvillingens pludrende, letsindige & omskiftelige tegn hører til den bevægelige dynamik & elementet luft! Det repræsenterer både det logiske & intuitive sind (med sin tvillingedualitet) & dermed også venstre & højre hjernehalvdel. Det er Dyrekredsens første lufttegn, et tegn, der er forankret i intellektet & altså der, hvor den bevidste tanke første gang optræder.

• Havde vi i Vædderens sæson en ukuelig livsbegejstring & oplevelse af vores vilje, & i Tyrens sæson en opdagelse af nydelsen & sanserne, så har vi i Tvillingens sæson en erkendelse af vores kommunikationsevner (eller mangel på samme) samt en nysgerrighed på sindet, tankerne, ordene & hvad der kan vokse ud af disse. Tvillingens arketype er kamæleonisk, dynamisk, flydende, legende, nysgerrig, undersøgende & ubegrænset.

• Tvillingen repræsenterer de to sider, altings dualitet — forsider med bagsider & det sure med det søde. Med Tvillingen bliver livet komplekst. Vores opfattelser af verden nuancerede & vores oplevelse af os selv, mangefacetteret. Her bliver vores evne til at skelne, inddele & arrangere vores omgivelser for alvor aktiveret. Men med skelneevnen bliver vi også opmuntret til at se sammenhænge, samhørighed & enhed. Kan man for alvor tappe ind i den enhed, der ligger bag den dualistiske verden, som Tvillingen pludselig viser os, kan dette tegns indsigt opleves som en lille alef. Et punkt, der bliver centrum for en total viden, hvor sindet kan opfatte helheden af alle fænomener, deres årsager og deres betydning. Her er dødelighed & udødelighed ubrydeligt kædet sammen. Oplevelsen af separation coeksisterer med den evige enhed. Disse poler danser deres dans & er i en konstant udveksling.

• Tvillingen viser os paradokset & alle nuancerne i livet. Var tilværelsen hos Vædderen & Tyren enkelt & lige til, så er den hos Tvillingen det stik modsatte. Her møder egoet, vores første selv, sjælen eller vores indre lys, det andet selv. Disse to kan smelte sammen & efter vi har været ude i verden & forsøgt at vende hver en sten & forstå, alt hvad der er, kan vi med det andet selv, vores Tvilling, åbne os imod vores indre verden & den vej, der ligger hos os her.

• Denne sæson bliver altså en udforskning af vores sind, med særligt fokus på tænkning & hvordan vi oplever, skaber forbindelser, formulerer os samt processer mentale stimuli. Idéer, indsigter & viden er nu på programmet, & det er et travlt program med mange kanaler, vi kan optage information via; kognitive, rationelle, skriftlige, verbale, auditive, intuitive, visionære, mm. Men man kan også vende sit blik indad — & det vil Merkur bestemt opmuntre os til med sin forestående retrograd — & søge at afdække vores indre verden & den vej, vi hver især går af. Her er der tilsvarende mange ting at forstå & dem, der ønsker det, kan bruge deres intuition til at undersøge de landskaber, der findes her.

• Med Tyrens sæson, som vi just har forladt, skabte vi forbindelse til vores krop & dens sanser og lagde et fundament; vi definerede klart & uden omsvøb vores ønsker, behov, begær & længsler — med Tvillingens sæson bliver vi nu inviteret til at gøre os tanker omkring, hvordan det hele skal planlægges & formidles, så vi får kommunikeret vores idéer, ønsker & visioner direkte ud til andre.

• I urhoroskopet hersker Tvillingen over tredje hus, vores skolegang, forhold til søskende, naboer, lokalmiljø, samt det at lære at tale, læse & skrive; dvs indlæring af alle generelle kognitive færdigheder. Herunder hører al udveksling, indsamling, opgørelse over data & at dele, lege & undersøge denne information igennem samtaler & relationer.

• Tvillingen herskers af kommunikationens planet, Gudernes budbringer: Merkur, der i år også residerer i tegnet netop nu (sammen med Venus). Dette giver et ekstra fokus på det luftige, hvorfor nogle måske føler sig særligt flyvske, rastløse, forvirrede, fulde af idéer, tankemylder, mm. For mennesker med mange luftkvaliteter i deres horoskop vil denne påvirkning virke særlig kraftigt & man kan måske ligefrem opleve en hvis uvirkelighedsfølelse; at man er suget ind i sine egne tankestrømme, kan dagdrømme uden at ænse tiden eller følelsen af en manglende jordforbindelse, hvor man næsten svæver et par cm over fortovet.

• Tvillingen er altså altid på vej et sted hen (om ikke andet i deres sind) & den flygtighed skildres fx glimrende i kunstretningen fluxus. Det konceptuelle, det idelige & det konstruerede hører alt sammen til her. Ligesom livets evige impermanente strømmen & omskiftelighed. Al denne forskelligartethed virkeliggør Tvillingen, der kan have et hav af udtryk, personaner eller sågar personligheder; kender du en Tvilling, ved du hvad jeg mener.

• Tvillingen er nærmest kropsliggjort nysgerrighed & minder os om, at selvom vi kan opfinde, konstruere, dissekere & analysere med vores sind, kan vi aldrig fange & fastholde livets øjeblikke eller sindets (for den sags skyld) kompleksitet; livet skal leves & undersøges nu! At være åben & modtagelige overfor alt, hvad der kommer til én de kommende 4 uger, er i min optik, den bedste måde at møde denne sæson på. Det kan vi bla. gøre ved at have samtaler med en masse forskellige slags mennesker, høj som lav, eller ved at friskrive dagbog ca 10 min hver dag (bare skrive alt, hvad der falder dig ind ud i én lang smøre), bare for at få afløb for vores indre ordstrømme.

• At hænge sig i forståelsen af én ting eller én definitionen er ikke Tvillingens projekt; den er meget mere optaget af at undersøge & smage på alle kagerne end at definere hvilken én, der er den bedste (det må Tyren altså gøre). Tvillingen er ekstremt tilpasningsdygtig & kommunikativ, så det er oplagt netop nu at dygtiggøre sig indenfor færdigheder såsom at konversere, formulere sig, argumentere, skrive, fabulere, formidle, undervise, rådgive samt analysere & arrangere data, mm.

• Dette tegn har brug for stor omskiftelighed, fleksibilitet & agerer en evig dualitet, som hele tiden er i stand til at forstå enhver situation eller sag fra flere sider, hvorfor den ofte skifter synspunkt. Denne hurtige, hvileløse energi kan være så pludselig & spontan i sine overvejelser & handlinger, at andre, langsommere tegn, ikke kan følge dets rationale. Det tager Tvillingen sig imidlertid ikke af; at få ret eller blive forstået på en bestemt måde er ikke en hovedpine, Tvillingen lider under. Deres perceptioner af livet & deres eget mentale indre er så livligt & rigt, at de sagtens kan basere beslutninger på et indtryk de havde netop nu; så pyt med at andre ikke kan følge deres overvejelser & interne logik.

• Det mentales uendelige potentialer vil altså kunne aktiveres nu for de fleste & mange vil også opleve denne bevægelige, sjove energi som et friskt pust af inspiration & frihed.

• Bagsiden af denne omskiftelige energi kan være: Nervøsitet, ængstelighed, overspændthed, rastløshed eller angst, som let opstår ud af de kaskader af sansninger & tanker vi kollektivt bliver præsenteret for denne sæson. Ubeslutsomhed & uro kan også være en konsekvens, ligesom en følelse af at være ufokuseret eller usammenhængende, fordi der simpelthen bare er for mange kanaler, der kører på én gang. En anden konsekvens kan være en slags ufølsomhed, hvor en overdreven rationalisering, der distancerer os fra vores egne (& andres) følelser, toner frem samt vores sympati for andres. En god modvægt kan være at drikke mindre kaffe (!), ikke overstimulere sig selv ved at swipe alt for meget igennem nyhedsstrømme, social media etc. Eller have alt for mange skærme kørende på én gang.

• At lave en øvelse, der forbinder os til vores krop hver eneste dag, vil også være en god idé for de fleste; træk gerne vejret dybt ned i lungerne flere gange om dage. 8 sekunder ind, hold vejret i 8 sekunder & så 8 sekunder på udånding vil gøre underværker. Merkur hersker over lunger, arme & hænder. For nogle kan det være at meditere være rigtig godt, men er det for luftigt for dig, kan et brusebad (især for vandtegn), en massage, en lur, eller en tur i det nærmeste naturskønne område med en bog, en podcast eller måske bare en flaske vand også gøre tricket.

• Pt har vi 5 himmellegemer i luft, så vær særligt opmærksom på at give dit sind ro her i weekenden. At tage alt helt ned i tempo & balancere vores energi i fht os selv & vores omgivelser, giver mening med den tiltagende Måne i Vægten, der her henover weekenden danner trigoner til både Solen, Venus & Merkur. Det kan være fornuftigt nok, at berolige vores nervesystem inden Fuldmånen, der også er en måneformørkelse, d. 26.

• Tvillingen er altså på sin vis både magikeren, dataanalytikeren, skolelæreren & illusionisten, der kan præsentere eller fremstille alt i et nyt eller andet lys. Tegnet er et billede på det dualistiske verdensbillede; maskulin/feminin, krop/sind, lys/mørke — eller på den menneskelige dualitet imellem hjerte & hjerne eller ånd & krop; Tvillingen hersker også over vores lunger, arme & hænder.

• Tegnet viser os (det første sted i dyrekredsen; Vægten & Fisken peger i den samme retning) at vi til enhver tid kan genoprette balance & harmoni, men at vi er nødt til at begynde med os selv — & at vi igennem sammensmeltning med alle facetter af vores personlighed; vores lyse & mørke, samt gode & onde sider, kan finde den helhed & enhed vi sådan søger — oftest i Kærlighedens samhørighed med et andet menneske.

• Denne sæson skal vi altså ikke blot lære, hvordan vi samler & akkumulerer information & viden, men også hvordan vi anvender, implementerer, leger & skaber resultater med det vi ved — både på den korte, såvel som den lange bane. Vi bliver af de kosmiske kræfter opfordret til at balancere vores tid/rum-forståelse/bevidsthed, så vi med et let hjerte kan bevæge os fremad med alle de nye bevidstheder vi måtte støde på! Tilsvarende bliver vi også inviteret til at forstå, at det at dechifrere livets hieroglyffer & omsætte det til anvendelig viden aldrig er en proces, vi bliver færdige med. Denne evige bevægelse betyder dog også, at vi aldrig kan træffe et forkert valg — for der vil i det uendelige blive ved med at være nye valg, der kan vælges: Hver gang vi har taget en beslutning, opstår der mulighed for en ny beslutning. Træffer vi det “forkerte” valg, er der altså altid endnu et valg bagefter, hvor vi får muligheden for at træffe det rette — & dette, minder Tvillingen os om, vil være en evig & personlig proces, for det rigtige & det forkerte er blot to poler på livets skala, som vi allesammen mere eller mindre (u)bevidst pendulerer imellem.
Håber I alle får en livlig, kærlig, morsom & social Tvillingesæson!

Arbejdsspørgsmål:
Ønsker du at høste mest muligt af denne energi er følgende forslag gode (husk dog at supplere med den anbefalede (eller en lignende) afslapningsøvelse i ny & næ, da dette kan give ekstre tryk på kognitionen):

~ Hvor kan vi slippe vores forestillinger om, hvad & hvordan livet er, for på ny at opleve & undersøge det?

~ Er der områder, hvor vi kan smidiggøre vores sind & overbevisninger, så vi bedre kan få øje på nye indsigter & sandheder?

~ Hvor holder vi stædigt fast i gamle overbevisninger, som faktisk ikke afspejler de egentlige forhold i vores nuværende situation? (Gælder både historier vi fortæller os selv om os selv, vores egne idéer & overbevisninger i fht livet, rigtigt/forkert mm, men også vores opfattelse af vores hvordan vores relationer er, vores idéer om andre mennesker, deres holdninger, etc.)

~ Er der områder, hvor du kan kommunikere mere klart & hvis ja, hvordan træner du dette?

~ Er du i stand til at formulere dig frit & spørge/bede direkte om, hvad du ønsker? Hvis ikke, er der så noget åbenlyst du kan øve dig i?

~ Er der noget nyt (& i så fald hvad) du gerne vil lære?

~ Hvem kunne du tænke dig at lære fra/af? & tør du opsøge dem & spørge?

~ Hvilke nye behov, visioner eller ønsker vil du gerne iværksætte & hvem kunne du tænke dig at samarbejde med i fht at virkeliggøre disse?

..
..
Billedet er af Louis Janmot (1814-1892) & hedder “Poème de l’âme (Poem of the Soul) — Virginitas”, 1854.

Ca. Horoskop for denne weekend, hvor I ser Månen (just herover) i blå aspekter til Merkur & Venus.
Horoskop for tidspunktet for sæsonskiftet. Solen (cirklen med en prik inde i) står i 0°00′

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0