} Chiron • går • retrograd {

[ Chiron retrograd:
9° i Vædderen d. 11. juli kl. 23.09 — 4° i Vædderen d. 15. december kl. 23.16 ]
• Der har været lidt stille på himlen denne uge & det er vi nogle, der har haft brug for. I dag er der dog en række skift. Månen for sin part har en del planetmøder & så befinder vi os på en dobbelt 11’er dag. 11. juli & juli er i 2020 en 11’er måned. Dermed får vi i dag muligheden for at komme i kontakt med 11.11 manifestationsportens nærvær, intuitive bevidsthed, intuition, guddommeligt lys & muligheden for at træde et skridt nærmere at opløse følelsen af separation imellem os selv & andre mennesker.
• Vi står et sted historisk, hvor vi denne sommer lægger de første sten på den nye vej, vi kollektivt skal gå fremover. Så hvordan ønsker vi at fortsætte? Hvad ville være det mest opmuntrende & glædende udfald af denne transformation? (Det er tilladt at drømme stort): Vi skaber sammen den virkelighed, vi går i møde, & derfor er vi nødt til både at holde os selv ansvarlige, men også at holde humøret & modet oppe!
• Venus, kærlighedens planet står i sekstil til Chiron, den sårede healer, disse dage & ønsker for os, at vi kan læge vores psykiske, sjælelige & fysiske sår, & at vi kan bevæge os fremad i kærlighed til os selv, vores eksistens & andre. Dagen i dag er i tilgift en universel 13-dag (1+1+7+2+2=13), der atter aktiverer hele Venus kærlige, blide Yin-forvandling hun denne forsommer har inviteret os til at træde ind i. Vi har altså både 11.11; Intuitionens manifestation & 13; guddommelig feminin transformation — der aktiveres yderligere af forbindelsen imellem Chiron & Venus; en vækkelse af dybere, hellig fællesmenneskelig kærlighed & healing.
• Dagens energier; 13’tallets hellige, transformative Yin-energi & nye begyndelser med det dobbelte 11-tal, giver os altså mulighed for at åbne yderligere op for den proces vi står midt i & puster lidt ekstra vind i sejlene i fht at komme et skridt nærmere på at forandre vores omgivelser & bringe dem i balance.
• Månen har i tilgift mødtes med Neptun i Fisken i løbet af de seneste døgn & har dermed også højnet vores intuition samt opløst mange af vores forestillinger. Sammen har de udhvisket grænserne for vores fornemmelser & følelser (som måske har fået fri spil?) — eller har blandet sig sammen med vores tanker på de mærkværdigste måder. Mange af os kan også have haft intuitive klare eller særligt sælsomme drømme — især siden Månen gik i tomgang (også kendt som Void of Course) i går kl 13 efter sin konjunktion med Neptun Retrograd.
• Når Månen er i tomgang betyder det, at hun ikke danner nye aspekter til andre planeter før hun atter skifter tegn. Denne fase giver os en periode, hvor nogle astrologer mener, at det er særlig oplagt at vende sin energi indad & praktisere blid selvransagelse. Her kan de personlige, subjektive følelser, sansninger & tanker få plads igennem non-materielle praksisser som bøn, rituelt bad, yoga, læsning, psykoterapi eller andre passive oplevelser som hvile, søvn eller meditation — så har du haft brug for særlig hvile de sidste døgn giver det mening.
• I morges ved 7tiden gik hun så i Vædderen, hvilket kan skabe en rastløs eller urolig stemning i os, der måske føles lidt ubehageligt i fht den drømmende & fredfyldte Fisks energi, vi just befandt os i. Og skiftet falder da også en dag, hvor hun både mødes i konjunktion med Vædderens krigeriske hersker, Mars, samt asteroiden Chiron, vores kollektive læremester & healer. Chiron har stået i Vædderen siden 18. februar 2019 — & har en af sine ganske lange transitter (han befinder sig uens antal år i hvert tegn pga sin excentriske bane om Solen) hvorfor han vil opholde sig i selvtilliden, handlekraftigheden & optøjernes iltre tegn helt indtil 14. april 2027!
• Dette er i øvrigt også første gang, at vi kan observere Chiron i Vædderen siden hans opdagelse i 1977. Det betyder, at den type forandring han bebuder her primært vil handle om at øjne, åbne & anerkende de dybe, sjælelige sår vi har pådraget os selv & hinanden (som art) i vores forsøg på at udtrykke vores subjektivitet, eksercere vores frie vilje & følge vores impulser & instinkter. Det vil altså sige, at vi de kommende 7 år vil blive konfronteret med, hvor vi har påført andre smerte, krænket & undertrykt dem igennem vores begær & handlinger — men også hvor vi har såret os selv & måske endda amputeret vores følelser for at kunne agere, som vi gjorde — lige såvel som hvor andre har gjort os uret, udnyttet, krænket eller misbrugt os, vores midler eller arbejdskraft.
• Der er med andre ord en masse selvransagelse af ego’et & det egodrevne — men også muligheder for at indtage nye positioner, hvor vi står op for os selv, siger nej & fra og tager ejerskab over vores egne følelser, behov, ønsker & omstændigheder. Med andre ord: dem, der har dyrket Vædderens umodne, selvoptagelse selvhævdelse vil opleve at skulle træde et skridt tilbage & smidiggøre sig, mens dem, der har oplevet at blive trumlet, udnyttet eller har givet afkald på deres selvopretholdelsesdrift vil blive skubbet til at træde i karakter, slippe offerrollerne & pleasertendenserne og stå opfor & ved sig selv & det vil formentlig nive — både for den ene & den anden position.
• & vi har da allerede fået forsmagen på denne proces kollektivt de seneste år; vi ser bølger af mennesker, der bliver kaldt ud på deres egoisme, brutalitet & grådighed — & vi ser ofre, der bliver kaldt frem i lyset & bedt om at stå ved, at der er blevet begået overgreb imod dem. Det er hårdt for vores selvbillede — både individuelt & kollektivt (tænkt at sådan noget overhovedet kan finde sted, kan vi måske forfærdes…) — men ikke før vi har fået luget ud i vores kollektive skyld & skygger, kan vi i sandhed vende os imod en lysere fremtid — og denne er vi alle nødt til at bidrage til ved at se sandhederne om mennesket & vores natur i øjnene.
• Heldigvis er Universet altid med os (hvis det da ikke bare ER os) & giver os nu hele 5 måneders retrograd til at undersøge & fundere over disse sår. Chiron stationerer retrograd i aften lidt over 11 & slutter sig dermed til bunken af retrograde planeter & asteroider denne sommer. Her får vi altså et halvt år med Chiron & Mars i Vædderen (der også tager sin 65 dage lange retrograd i eget tegn i år) — & dermed bringer os masser af retrograde indsigter til at forstå, hvordan vi enten ikke har udtrykt os, handlet eller gået efter vores lyst — eller hvordan vi har overgjort netop dét på andres bekostning. Det kan blive smertefuldt — men det vil være nødvendigt at få ryddet ud i det hvepsebo disse skygger er — & den fred, kærlighed, selvaccept & frihed, der ligger på den anden side er så absolut uvurderlig — især, hvis vi ønsker os at bygge en ny & bedre verden for os alle sammen.

• Bemærk i øvrigt, hvordan Chiron bevæger sig fra 9° — 4° i sin retrograd. 9 er Mars’ energi kanaliseret ind i den modne, vise leder, der med indsigt & gåpåmod leder vejen til nye, bedre verdener — mens 4 er 2020’s sum & Uranus’ gestaltende & omvæltende tal. Vi har altså et indre, transformativt lederskab at se frem til på den anden side af denne transit & det bliver så umådeligt smukt! Og når både Månen & Venus berør både Mars & Chiron er der ingen tvivl om, at vi får syn for sagen; hun illuminerer vores sår, vrede & smerte — mens hun nærmer sig sit 3. kvartal (den ydre krise) & viser os, at der er meget i det ubevidste, der bliver hentet frem i lyset for at blive forløst eller integreret. Derfor kan vi også disse dage have ekstra let ved at blive triggede, ligesom vi måske genbesøger tidligere offerpositioner eller følelser af, at være blevet gjort uret.
• Vi bliver med andre ord lettere vrede, forurettede, sårede, ulykkelige & frustrerede end sædvanligvis & det er derfor væsentligt at dyrke selvkærlige praksisser denne weekend & ikke aflade sin hidsige Vædderenergi på andre — især ikke vores kære. Vi oplever alle denne tunge, sorgfulde energi kollektivt & det kan være svært at se i øjnene & rumme — men det bliver absolut ikke bedre, hvis andre oveni er vrede & skælder ud på os.
• Så vær god ved dig selv & se på os andre med milde øjne — ingen er bedre end det miljø de kommer fra & den opdragelse man har fået — selvom det selvfølgelig altid er vores eget ansvar at genopdrage os selv som voksne, hvis vi har fået en mangelfuld eller ukomplet guidance i vores unge år.
• Tiden læger ikke alle sår, men det gør aktivt traumearbejde, tilgivelse & accept minder Chiron os om. 2020 er et arbejdets år — & nu da Saturn er tilbage i Stenbukken med Jupiter, Pluto & Pallas — der alle snart står i direkte opposition til Solen — må man da også sige, at det eneste der nytter nu er knofedt & at smøge ærmerne op. Men Rom blev ikke bygget på én dag — & hvis vi skal gøre dem kunsten efter (men uden at benytte underbetalt arbejdskraft), ja, så er vi nødt til at lægge os i selen & gøre en indsats. Heldigvis har vi hinanden & processen har også altid været meget mere spændende end resultatet (selvom den kapitalistiske profit-kultur har prøvet at overbevise os om noget andet de sidste 200 år)!
Rigtig god weekend!
..
..
Billedet er af William-Adolphe Bouguereau & bærer titlen: “Battle of the Centaurs and the Lapithae” (Bataille des Centaures contre les Lapithes), 1852.

} V e n u s ● C h i r o n {

• En uge efter Lilith mødtes med Chiron i 2° i Vædderen, for at løsne op for vores fortrængte & dæmoniserede billeder af “Kvinden”, det kvindelige eller forskellige kvinderoller, mødtes han med en anden feminin repræsentant, nemlig Venus 2°, for også at integrere denne blidere side af det modtagende princip.
• Selvom man måske skulle tro, at vores selvværd sad hos Mars & blev aktiveret af hans virkelyst & -kraft, er dette ikke tilfældet. Mars hjælper os med selvtilliden, mens Venus hersker over vores selvværd. Dette betyder også, at formår vi som menneske ikke at tappe ind i vores feminine energi, kan vi faktisk ikke modtage frugten af vores hårde arbejde. I min optik er det en af de store udfordringer vi møder i Den Vestlige Verden, da den maskuline energi/tilgang er så hyldet & rost, mens den feminine anses for at være doven, magelig, talentløs, vag, emotionel & uselvstændig. Det er imidlertid en KÆMPE misforståelse! Vi har brug for begge energier for at kunne opfylde vores behov; forestil dig hvor meget vi ville få ud af at hente vand ved brønden, hvis vi ikke ville tillade os selv at modtage/drikke det efterfølgende…? Disse to energier er livsnødvendige for vores overlevelse, & vi kan ikke eksistere uden dem begge.
• Dette helende møde mellem planeten for modtagelighed & romantisk kærlighed & asteroiden for vores kollektive sårhealer fandt sted mandag d. 10. februar, morgenen efter Løvefuldmånen opfordrede os til at være modige & kærlige! Denne tendens samler Chiron & Venus op og siger; at vi kun igennem kærlighed, tilgivelse & (egen)omsorg, kan læge de sår vi kollektivt bærer rundt på! Men også vores individuelle sår omkring kvindelighed, selvværd, selvkærlighed & at fortjene alt det bedste; inklusiv rigdom, overflod & dyb kærlighed & tilhørsforhold, kan vi med fordel undersøge disse dage.
• I den impulsive, frie & spontane Vædder er Venus som sagt mere aggressiv & mindre modtagelig end hun almindeligvis foretrækker. Hun giver os dog en energi i dette tegn, der hjælper os alle. I sit møde med Chiron, hvor vi bliver opmuntret til at tage ejerskab over vores værd, sætte grænser, sige nej, hvis noget ikke tjener os eller gør os små, er det en stor fordel at hun i forvejen er lidt på krigsstien. Vrede er en fornem motivationsfaktor, der kan transformere vores situationer igennem handling samt at kunne fjerne sig fra fortidige forbindelser & konflikter, man måske ikke kan løse på almindelig diplomatisk facon, som Venus ellers foretrækker. Men i det maskuline Marsstyrede tegn tager hun sagen anderledes i egen hånd! Hvis man ikke kan samarbejde, må man få kniven; helt enkel Vædderlogik.
• Når Venus møder Chiron bliver vi konfronteret med de følelsesmæssige sår omkring vores selvværd, kærlighed & evner til at modtage; de bliver bragt fra vores underbevidste, mørke hav ind i vores vågne bevidstheds fyrtårns lyskegle. Det er her vi får mest ud af det, ved at være HELT ærlige med os selv! Hvor ærer vi ikke vores eget indre, naturligt høje værd & hvorfor? Er det kærlighed, familie, penge, status etc, vi ikke helt føler vi fortjener at modtage, hvis vi bare er helt upolerede, rå, ærlige & nøgne? Hvad har vi blokeringer på & hvorfor/hvordan kommer det til udtryk? Må vi snyde, bedrage, narre, forstille eller fake os til vores højeste ønsker & hvilke overbevisninger bilder os det ind?
• Vi oplever alle i løbet af vores liv, at nogle afviser os på den ene eller anden baggrund, og det er en vigtig & sund læring for individet; vi vokser af at se os selv & verden igennem andres øjne, men vi skal samtidig ikke opgive vores eget synspunkt ukritisk. Dette giver os ofte, især i løbet af vores opvækst traumer, skamfulde eller ydmygende oplevelser, der farver vores selvbevidsthed, adfærd eller forventninger til os selv eller andre. Alle disse mønstre er “programmer” vi relativt (kommer an på alderen) ukritisk tager ind & nogle gange ender med at afspille helt ubevidst som voksne. Vi kan have adopteret en række begrænsende overbevisninger om, at vi ikke naturligt er gode nok, tilstrækkelige, fortjener kærlighed, omsorg, penge, etc.
• Disse mønstre skal vi gøre op med nu! Venus i Vædderen helmer ikke & i mødet med Chiron fik vi mulighed for at kigge dybt ind & observere vores sår & traumer, der holder os tilbage eller nede. Det vil være oplagt at få ryddet ud i & stået op for os selv, den resterende tid hun befinder sig i Vædderens handlekraftige tegn; hvilket er indtil 4. marts.
• Så hvordan afdækker vi disse blokeringer eller programmer, om man vil? Det er kernen i selvudviklingsprocessen eller at blive bevidstgjort om sit eget væsen & det er egentlig også her vores evner, til at skabe/manifestere det liv vi ønsker os, ligger. For at kunne skabe det liv & modtage den dybe & ubetingede kærlighed, de fleste af os stræber efter, er vi nødt til at lære os selv at kende, for at kunne udtrykke vores sande væsen uden skam (husk Lilith her).
• Venus viser os her, at de relationer vi skaber ude i livet på mange områder afbilder vores forhold til os selv. Vores møde med andre reflekterer, om & hvordan vi værdsætter os selv. Det er dog vigtigt at huske, at oplever vi at blive uretfærdigt behandlet, så er det ikke fordi vi “nok fortjener det”, så er det en invitation til at træde mere ind i vores egen ubetingede selvkærlighed & ære vores eget behov først, hvad end det så er at sige fra, tage afstand fra noget eller fjerne sig fra den situation eller de mennesker, der overskriver ens grænser.
• Saturn minder os dog om, med sit nuværende tiltagende kvadrataspekt til Uranus, at vi er nødt til at tage ansvar & ejerskab for vores eget selvværd & værdighed. Hvis andre overskrider vores grænser, må vi kommunikere til dem, at det vil vi ikke have. At trække det ansvarsfralæggende offerkort & ikke møde det andet menneske med en respektfuld forventning om, at de selvfølgelig vi respektere ens nej, er også en måde ikke at eje sit eget værd & forblive i en lille energi. Vi kan ikke stå i vores egen kærlige urkraft, hvis vi insisterer på at andre skal tage særlige hensyn til os, tankelæse, afgive plads eller på anden måde sætte os før dem selv. Vi må sætte os selv først i vores eget liv & vi må anerkende & respektere at andre gør det samme. I romantiske kærlighedsrelationer, såvel som alle andre interaktioner med ligeværdige.
• Så hvor træder du ikke ind i din dybeste selvkærlighed & værdighed? Hvad længes du (hemmeligt) efter? Hvad frygter du, & hvad ville du gøre, hvis du ikke følte denne frygt? Hvad er din største sorg & hvad gør dig mest vred? Hvad brænder du for? Hvad bliver du misundelig på (hvis du bliver det) & hvad er din dybeste sandhed? Alle disse spørgsmål kan lede os på vej til at forbinde os med et dybere niveau af os selv. Jo mere vi forstår, kan anerkende, forbinde os med & acceptere os selv for alt, hvad vi er, desto stærkere, renere & kærligere står vi i vores eget lys i verden & jo mere er vi i stand til i sandhed at elske os selv — og andre!
• Så hvad kan du gøre for at læge dig selv, dine relationer & andre? Kan du sige undskyld & tilgive? Kan du tale ærligt & dele dine følelser & tanker? Kan du acceptere & anerkende? Kollektivt er vi på en rejse, hvor vi opfordres til at udvide vores hjerte & den fællesmenneskelige kærlighed, både til os selv, alle andre individer & hele kloden. Selvom det kan være svært, sårbart, udmattende & udfordrende, så er der SÅ meget frihed, tillid & kærlighed på den anden side! Lad os være Løvemodige & møde det sammen med VædderVenus disse uger!
..
..
Billedet er af Julio Romero de Torres & bærer titlen “La bella Otero”, 1913-14.