} Merkur • Retrograd • pt. II {

30 september, 2021

[ Merkur Retrograd i Vægten (25°) 27. september kl. 07.10 — (10°) 18. oktober kl. 17.16 ] • Denne retrograd er den sidste ud af de tre årlige Merkur Rx — som i år smukt nok matcher 2021’s dynamiske, frihedssøgende & foranderlige 5’er energi — & dermed alle falder i lufttegn. Dvs at vi stiller skarpt på vores evne til at socialisere, interagere, holde det store overblik, vores perception, at være nøgterne eller objektive, samt vores evner til at kunne forstå abstrakte situationer & sammenhænge. • Når Merkur er retrograd opmuntrer han os til at reflektere over hvordan vi tænker, kommunikerer & modtager (ikke mindst!) verden omkring os. Han ønsker at vise os, at vi sjældent er i stand til at se ting uden vores følelser & at vores idéer om klarhed, nøgtern finesse & objektivitet altid er farvet af vores paradigmer & den måde vi har lært at tænke & anvende vores sind på. Derfor er det vigtigt at møde andre med ydmyghed & ikke antage at man ved eller forstår hvordan verden omkring en nødvendigvis virker. • Med denne Merkur Retrograd er der et særligt fokus på vores sind, en mulighed for at gå andre veje & se de indre kringelkroge efter i sømmene, genbesøge, revurdere & undersøge vores indre processer, hvordan vores sind fungerer & udfolder sig samt vores tankestrømme, tankemønstre, overbevisninger & idéer. Vores sind er et værktøj for vores sjæl, ikke et fængsel eller en ængsteligheds-generator, vi skal tyranniseres af. Det er vigtigt at det […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • Retrograd • pt. I {

28 september, 2021

[ Merkur Retrograd i Vægten (25°) 27. september kl. 07.10 — (10°) 18. oktober kl. 17.16 ] • Når Merkur er retrograd genbesøger vi en periode, vi allerede har været igennem, både graderne i horoskopet, men især i vores liv. I princippet er hans baglænssnurrende bevægelse en optisk illusion — ligesom at Månen skifter form (fase) — eller at menneskelivet er flygtigt & vi alle er separeret fra hinanden. Ingen af disse tilsyneladende sandheder er reelle*. Men de er vigtige i forhold til at udfolde & udforske det at leve inkarnation efter inkarnation her på Jorden (*vil du læse uddybelser af mine påstande, kan du det i slutningen af indlægget**). • Disse afbræk i den kollektive energistrøm er nødvendige. Denne opbremsning i energien er en forudsætning for os & vores sind, for at vi kan fungere. Det er en indbygget hvileperiode på samme måde, som at vores sind har brug for at sove sammenhængende hver nat. Retrogradperioderne er en slags pause, som er lagt ind i den måde alting udfolder sig på; ligesom vi som mennesker har brug for hvile & søvn for at kunne virke aktivt, når vi er vågne, så bliver energistrømmene omdirigeret i ny & næ. Denne slags “søvn” eller omstrukturering af hjernebølgerne, handler imidlertid ikke om at komme ned i deltasøvn & afstresse hjernen på samme måde, som når vi sover. Disse cyklusser er meget længere & i højere grad forbundet til vores sjæl, intuition & nervesystem. • Almindeligvis er Merkur retrograd kendt for at at […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Mars ● Saturn {

27 september, 2021

[ Mars i 7° i Vægten i trigon til Saturn Rx i 7° i Vandbæreren, 25. september kl. 23.49 ] • Saturn & Mars er i oldtidens astrologi kendt som nogle af de malefikke planeter, der skaber udfordringer, besværligheder & bekymringer. I dag anser man dem i højere grad for forskellige temperamenter eller livsaldre & som duo udgør de oftest nogle gode læremestre. • Saturn er den gamle seje, patriark, der værner om traditionen, strukturen & forstår & respekterer livets begrænsninger — mens Mars er den unge, oprørske rebel, der handler før han tænker, men har troen på sig selv, livet & fremtiden. • Når de står i det blødeste af alle de primære aspekter — den harmonisøgende & lette trigon — så har vi mulighed for at bringe den sammentrækkende kraft (Saturn) sammen med den fremad-drivende (Mars) & dermed mestre den fysiske verdens begrænsninger & stadig opnå flotte resultater. Trigonen, der almindeligvis giver så let ved tingene, at man enten kommer til at tage sine evner for givet, fordi man ikke forstår, at det ikke er et talent alle måske besidder — eller som gør det hele så let som en leg, at man bliver doven & undlader at anvende det — for hvorfor skulle man egentlig anstrenge sig? Når dette utrolig harmonisøgende aspekt møder to så besværlige planeter som Mars & Saturn, har vi faktisk rigtige gode muligheder for at anvende deres positive kvaliteter. • Denne planetforbindelse giver styrke, ærgerrighed, ambition & udholdenhed. Her kan vi påtage os […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur • stationerer • Retrograd {

27 september, 2021

[ Merkur Retrograd i Vægten (25°) 27. september kl. 07.10 — (10°) 18. oktober kl. 17.16 ] • Årets sidste Merkur Retrograd er over os! De seneste dage er han stationeret retrograd (dvs. at han har sagtens farten & standset op indtil han endelig begyndte at bevæge sig baglæns her 10 over 7 i morges). Man siger, at de aspekter Merkur danner mens han stationerer er indikatorer for hvordan transitten vil forløbe & deres energisk “aftryk” om man vil, vil farve temaerne. De eneste to aspekter han danner i år er to aftagende, der stod eksakt i tirsdag & onsdags sidste uge; en trigon til Jupiter i Vandbæreren, der løfter os & åbner for at vi kan formidle vores visioner igennem samarbejde & en kvadrat til Pluto, der tvinger os til at forholde os til praktikaliteter, de menneskelige begrænsninger & vores evne til at omdanne udfordringer til fordele. Disse to planeter er kendt som Solsystems forstørrelsesglas (Jupiter) & mikroskop (Pluto), da de forstørrer & forstærker alt de kommer i kontakt med. Aspektet afgør så hvordan energistrømmen forplanter sig i os, samt hvor let/svært det er an anvende energien konstruktivt eller hensigtsmæssigt. Det korte & det lange er, at disse aspekter åbner for en nysgerrighed & evne til at gennembore komplekse oplevelser, traumer & indtryk, som vi almindeligvis ikke har tid eller kapacitet til at undersøge i dybden. Vi kan komme ud for intense menneskemøder & dykke ned i glemte, skjulte eller fortrængte oplevelser eller begivenheder, hvilket selvfølgelig forstærkes yderligere af […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus ● Uranus {

23 september, 2021

[ Venus i 14° i Skorpionen i opposition til Uranus Rx i 14° i Tyren, 23. september kl. 11.40 ]• Når Venus; værdierne, kærlighedens & selvværdets planet, møder Uranus; omvæltningerne, nybruddet, fremtiden & frihedens planet i eksakt opposition, kan vi opleve at alt er sat på spidsen & vores værdier & visioner, kan have svært ved at mødes — eller at der er en konflikt imellem vores hjerte/følelser & vores frihedstrang. (Eller at vi ønsker en dybere & mere intim forbindelse, mens vores partner er mere optaget af at skabe en tryg & fri tilværelse for dem selv. Der er nemlig altid en god mulighed for at projicere en opposition ud på vores nærmeste omgivelser). • Alt kan føles som om, det er sat på spidsen med Venus/Uranus (i bogstaveligste forstand) & samtidig bliver vi bedt om at skifte perspektiver, undersøge vores værdier & selvforståelse (+ alle andre Venus-relaterede emner, såsom skønhed, penge, selvværd & forventninger til kærlighed & romantik) & måske endda omvælte eller forkaste (Uranus) disse værdier, hvis de viser sig at være forældede. • Det kan være svært her under Vægtens konsensussøgende sæson, hvor vi egentlig helst bare vil have komfort, gøre det nemt for os selv, flyde med & skabe harmoni, at vi bliver bedt om så kraftig en stillingtagen til fremtiden, vores trivsel, længsler & behov. Uranus & Venus mødes på Tyre/Skorpion-aksen, der handler om spiring & forfald, sikkerhed & overlevelse, egne værdier & ressourcer overfor andres/det kollektives værdier & ressourcer — & selvom vi […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Fuldmåne • i • Fisken {

21 september, 2021

[ Fuldmåne i 28° i Fisken — Solen i 28° i Jomfruen, 21. september kl. 01.54 ] • Den intuitive, sensitive fuldmåne har haft en massiv optakt den seneste uge, så hvis du virkelig have been feling the feels, giver det helt god mening. Fisken hersker over vores 12. hus, som er der hvor alt det ubevidste ligger; alle de fællesmenneskelig arketyper (der bla anvendes i Tarot), vores drømme, den oceaniske del af den menneskelige psyke, der blot er en uendelig strømmen, vi enten forsøger at tappe ind i eller stilne, når vi mediterer. Dette forklarer, hvis underliggende eller fortrængte følelser er kommet ud eller op til overfladen, de seneste dage. For de fleste kulminerede det i går, men andre vil også opleve at det varer ved nogle dage endnu. Se det som en renselsesproces, hvor den renlige & praktiske Jomfrusol samarbejder med den intuitive & indlevende Fiskemåne, om kærligt at få al sindets bundfald hvirvlet op & siet fra. • Disse dage står og vipper på den akse jeg beskrev i sidste opslag: imellem arbejde & indre liv. Og hvis du har overgjort det eller spændt buen for hårdt, vil det komme op som følelsesmæssige udbrud netop nu. Og er det tilfældet, ja, så er der ikke andet for, end at føle alle følelserne! • Neptun står i Fiskene sammen med Månen, dog i en lidt bred orbis af 7° & giver yderligere et drømmende & fortryllet skær til dagen & han i tilgift også i opposition til Mars i […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Fuldmåne • Optakt {

20 september, 2021

[ Fuldmåne i 28° i Fisken — Solen i 28° i Jomfruen, 21. september kl. 01.54 ]• HøstFuldmånen står over os & vil skinne med sin klare blå cirkel på os, både i de tidlige aften timer & i de sene morgentimer de kommende dage. Selvom hun er aftagende allerede fra i morgen tidlig vil hun stå strunk & smuk de kommende morgener frem til omkring kl 08 & fro hver dag, vil hun være synlig længere & længere helt frem til middagstid. Og omkring d. 30 september, vil hun næsten være på himmelen hele dagen. • HøstFuldmånen falder sent i år & minder os om balancen imellem detaljen & det store billede. Det er nemlig astrologisk set en vandren imellem det pragmatiske, jordnære, dagligsdagsorienterede, strukturerede & ordnede i Jomfruens tegn overfor det mystiske, drømmende, verdensfjerne, flydende & kaotiske i Fiskens. • Med Solen i Jomfruen (vores selvbillede & væsenskerne) & Månen i Fiskene (vores indre liv & relationelle tilknytninger) disse dage, er der højnede chancer for at forbinde os til det clairvoyante samt have sublime, besynderlige & meget livagtige drømme. Men det er også her hvor Fiskens ubevidste, verdensfjerne forbindelser kan hyle os ud af dem, gøre det komplekst for os at skelne imellem os selv & andre, samt sætte grænser. Det kan være frygteligt overvældende & vi kan få lyst til at gemme os, stikke hovedet i en busk eller decideret forsvinde i Neptuns opløsende tåger. • Her kan Jomfruens pragmatiske jordbundenhed hjælpe os & de dynamiske Fiskevande […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Venus ● Saturn {

18 september, 2021

[ Venus i 7° i Skorpionen i kvadrat til Saturn i 7° i Vandbæreren, 17. september kl. 08.14 ] • Der er sket en del på himlen på det seneste & mange planeter står i udfordrende aspekter, som en slags optakt til Fuldmånen i Fisken om nogle dage. 7 er Neptuns klokkeklare, clairvoyante vibration • I løbet af de seneste dage har Venus bevæget sig ind i de hårde aspekter til både Uranus (tiltagende) & Saturn, der både kan virke umulige, utrygge &/eller nedslående. Hun er almindeligvis ikke en særlig stærk planet, hvorfor hun desværre må føje de hårdere & tungere planeters vilje, hver gang hun valser ind i hårde aspekter til dem. Og det sker jo flere gange årligt, da hun er let & hurtigbenet & bevæger sig rundt om Solen på under en jord-år. • Når Venus står i kvadrat til Saturn handler det typisk om mindreværd, så hvis vi har været usikre på os selv, fremtiden, parforholdet, vores evner, vores projekter etc de seneste dage, så frygt ej! Det er ikke dig, din partner eller dit projekt, den er gal med. Faktisk er den ikke gal med noget, men vi bliver mindet om, at vi også er nødt til at lægge et godt stykke arbejde i os selv, vores parforhold, job eller hvad der nu har været berørt af dagens transit. • Denne type Saturn-påvirkning gør os sky, generte, angste, distancerede eller bekymrede. Forsinkelser eller (følelsen af) manglende evner forekommer også hyppigt. Venus hersker over alt vi […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Merkur ● Jupiter {

17 september, 2021

[ Merkur i 23° i Vægten i trigon til Jupiter Rx i 23° i Vandbæreren, 21. september kl. 00.52 ] • Som en slags optakt til en storladen afslutning på Jomfruens sæson med en ret heftige Fuldmåne i Fisken, ser vi planeterne for vores evne til at lytte & forstå, stå i gensidigt gnidningsfri forbindelse & danne en smuk trigon. De mødes i 23°32′ & skaber dermed en en næsten guddommelig & beskyttet forbindelse & understreger væsentligheden i at bruge vores sunde fonuft, visdom & humor ved at stå i en dobbelt kommunikations grad & skaber en firdobbelt talkode af Merkurs eget tal, 5. Så kommunikativ-udveksling er altså i højsædet netop nu. • Når planeten for kommunikation møder planeten for erkendelse & de begge står i to lufttegn, så er der lagt op til at de verbale bølger kan gå højt. Vi ønsker at tale & blive forstået — & vi ønsker at lytte & erkende & lære nyt. Når Merkur & Jupiter mødes i harmoniske aspekter, er det en forbindelse imellem den oplevende side af vores sind (Merkur) & den erkendende side (Jupiter). Man plejer at sige, at der hvor Merkur indsamler & udveksler information, der forholder & forstår Jupiter det. • Man kan lidt karikeret sige, at vi nu både har muligheden for at få læst bøgerne & tilmed forstå, hvad der står i dem. Merkur ordner alle signaler, mens Jupiter afkoder dem. Disse to planeter udgør altså også det mentale makkerpar, der gør at vi kan høre […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

} Solen ● Pluto {

17 september, 2021

[ Solen i 24° i Jomfruen i trigon til Pluto Rx i 24° i Stenbukken, 17. september kl. 03.52 ] • Her i nat stod Solen i trigon til Pluto i hhv hver deres 24°. Almindeligvis er trigonaspekter opbyggende, blide energistrømne imellem to planeter (med 120°s mellemrum) & det gælder da også for Solen & Pluto. Men(!) det svære ved denne forbindelse (som vi i øvrigt kan mærke hele ugen, hvis ikke lidt længere) er, at alt, der har kontakt til underverdenens altgennemstrømmende transformations- eller destruktionskraft bliver frontet på de sider, vi ikke er helt afklarede med. • Så selvom Sol●Pluto-forbindelsen giver os mulighed for at tage al magten hjem, skabe vores liv, som vi ønsker dem, være herre i eget hus, rejse igennem dyb, healende & måske endda smertefuld transformation — og komme uskadte ud igen på den anden side — så er der også mulighed for, at vi får belyst alle de steder, hvor vi kommer til at give/projicere vores personlige power over på andre. • Det kan fx være en partner, fordi vi føler os følelsesmæssigt afhængige af deres gode humør & luner, eller det kan være nogle internaliserede idéer eller idealer omkring, hvornår man er et godt menneske. Det kan være et værdisæt eller en idé om, hvem vi selv er som person, der ikke stemmer overens med vores inderste kerne eller vice versa. Det kan også handle om seksualitet, skam, tabuer, kontrol, magtudøvelse — you name it; generelt alt Pluto-relateret, såsom dybdepsykologi, sex, magt, død, […]

For at få adgang til resten af denne artikel skal du være medlem. Det kan du blive ved at kæbe adgang via Stjernefrø Medlemskab | — uden binding, Stjernetyder Medlemskab | — uden binding or Stjernekigger Medlemskab | — uden binding. Hvis du allerede har et aktivt medlemskab kan du logge ind her. log in

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0