} 1. Kvartal • Måne {

[ Solen & Månen i kvadrat kl. 15.23 ]
• Vi er ikke mange timer inde i Skorpionens intense & lidt mere dystre sæson, før vi ser Månens første kvartal & nogle bud på den introspektion, alvor & sjælegranskning, vi vil møde de næste 4 uger. Vi slipper nu for de mange kvadrataspekter til tripletten (Jupiter, Saturn & Pluto) i den alvorlige, ambitiøse & traditionsbundne Stenbuk, der har presset os til at se kritisk på os selv, vores forhold & vores relation til samfundets dybere sociale strukturer under Vægtens sæson. I stedet vil vi de kommende uger i stedet opleve oppositioner mellem Solen/Merkur & Uranus, dvs hvor vi selv eller andre kommer til at stå i kontrast til fællesskabets behov & ønsker.
• Alt dette understreges af 1. Kvartal Månen, der smukt binder en sløjfe på de seneste astrologiske begivenheder, men faktisk også et underliggende tema, der har ligget som underlægningsmusik hele 2020.
• Fænomenet “HalvMåne” (her i Vandbærerens futuristiske, omvæltende & frihedskæmpene tegn) markerer halvvejen imellem Nymånen i Vægten for en uge siden & Fuldmånen i Tyren om en uge. Første kvartal viser os en eksakt halv Måne på himlen & betyder, at Månen står i det aktive, konfliktende kvadrat-aspekt til Solen. Dvs at der er en spænding (oftest indre) imellem vores væsenskerne (Solen) & vores instinkter, indre liv eller dybe behov (Månen).
• Begge himmellys stod her til eftermiddag i 0° i hhv Skorpionen (Solen) & Vandbæreren (Månen). 0’et er Pluto (Skorpionens hersker)s tal, og ekkoer livets skaberkraft, universets enhed & måske endda selve oprindelsen eller Big Bang. Dvs at disse to placeringer har en enorm kraft & momentum på hver deres bevægelse just som de mødes & duellerer.
• Solen står i Skorpionens dybdepsykologiske vande, der insisterer på at vi skal afsløre, afdække & forvandle vores sorg, traumer, hemmeligheder, skygger & karma i vores eget private indre, mens Vandbærerens fremtids-orienterede, højere luftlag skubber os i retning af nytænkning, nybrud, nye opfindelser med fokus på, hvad der vil tjene det kollektive & fremtidige generationer.

• Kombineres disse to i harmoni bliver vi inviteret til at forvandle, heale & frigive vores forfædres nedarvede familiekarma, så vi kan kigge ned i afgrunden, smide alle vores udtjene slangehamme, åbenbare livets mysterium & frit udfolde vores sjæles kald i nye, kærlige & kollektive cirkler med fremtiden & menneskehedens fælles overlevelse for øje.
• Vi skal med andre ord rydde ud i os selv, transcendere (forvandle os fra Skorpionen, til Slangen, til Ørnen & sidst Føniksen) & læges, så vi alle kan bidrage til den kollektive forædling, vi i øjeblikket er vidne til her på Jorden. As above so below — og hos Skorpionen begynder vi med below. Livets fraktaler kan udfolde sig for os når som helst. Vi får altså mulighed for at komme i kontakt med eksistensens dybere strømme, hemmeligheder, forbindelser & sandheder; tør vi åbne os, overgive os (nøgleord denne sæson) & har vi tålmodighed til at lade disse udfolde sig foran os, i det vi kunne kalde livets dans eller den evige gentagelse.
• Vi står overfor en oldgammel læring, der måske stammer helt fra urtiden, samtidig med at det hele er en helt ny begyndelse! Vi kan frigive flere generationers traumer, uretfærdigheder, destruktive, hæmmende eller forklejnende mønstre dette efterår. Vi transformerer alle sammen menneskeheden igennem Skorpionens transgressive portaler, er vi modige nok til at se ærligt på os selv & se sandheden i øjnene — den kollektive, fællesmenneskelige, såvel som vores egen private.
• Første kvartals Måne viser os netop dette. Både Vandbæreren & Skorpionen er fast i deres overbevisninger & nogle stædige, men dybt sandhedssøgende tegn. Vandbæreren søger svar i det kosmiske, universelle & interplanetariske, mens Skorpionen søger det i skabelsen; sammensmeltningen imellem to mennesker, sjælen & psykens ukendte landskaber. Det er her vi skal forene Skorpionens fokus på det menneskelige, men opgive dens hang til magt, kontrol & dominans (pga angst & egoet), men samtidig ikke lade os afskære fra det emotionelle med Vandbæreren, der visionært, næstekærligt & sandhedskær søger det idealistiske, men har en tendens til at glemme (og underkende) det menneskelige element.
• Vi har i 2020 set en drejning imod en mere nydende, inkluderende, hjertelig, lokal, omsorgsfuld, anerkendende & feminin (Yin) tilgang til det kollektive med det store Venus tema (13); samtidig med at vi ser et kollaps & en revurdering af den dominerende, topstyrede, konkurrencemindede patriarkalske (maskuline) tilgang med Mars (især her under hans retrograd, træder et skridt tilbage og anerkender den feminine pol) & Saturn.
• Der er imidlertid noget påfaldende ved netop de placeringer vi har på himlen pt: Månen står i 0° i Vandbæreren, dér hvor Saturn stod i foråret, da vi så et Lockdown af Danmark, men også et forbud/aflysning af al flytrafikken (Vandbæreren er opfindelsernes, luftfarten & rumrejsernes tegn, mens Saturn begrænser, forsinker, hæmmer & sammentrækker, hvorend han kommer, hvis han føler sig utryg). Under denne begivenhed stod han i kvadrat til Uranus (Vandbærerens hersker), der pt residerer i Tyren (Venus’, nydelsens & den faste jords tegn).
• Denne kvadrat kan (måske) anses for at være igangsætteren eller måske selve årsagen til at samfund verden over har været hæmmet, lukket ned & låst (Saturn), samtidig med at vi ser optøjer, oprør, civil ulydighed, demonstrationer mm (Uranus), fordi vi INSISTERER på nye livsmåder, leveforhold osv. Og det passer da også formidabelt i fht Det Store Stellium vi så 12. Januar, hvor Saturn (strukturer, systemer, samfundsorden, normer & traditioner) & Pluto (magtmønstre, institutioner, agendaer, angst, dominans, vold, overmagt & skjulte agendaer) lovede os, at vi vil se nybrud i fht normer, traditioner, opfattelser & tilgange (Saturn) til kønsroller, kønsidentiteter, seksualitet, race, kultur, virkelighedsopfattelse, den dybere sandhed & magtforhold (Pluto).

• Dette sjældne kvadrat imellem Vandbærerens traditionelle (Saturn) & moderne (Uranus) herskere, blev aktivt 1. Februar, da Saturn gik ind i 25° i Stenbukken (præcis der hvor han står nu!) & kan ses som en spæd indikation på det nye verdenssamfund & den nye verdensorden, Vandbærerens tidsalder unægteligt vil bringe (måske ikke i vores levetid, da en tidsalder varer omkring 2100 år & topper omkring halvvejs, men you get the picture).
• Pga diverse retrograder i år, vil vi se denne kvadrat igen til foråret 2021, når Saturn (denne gang ledsaget af Jupiter) krydser tærsklen til Vandbæreren & dermed skyder Vandbærerens tidsalder igang. Kvadraten vil blive genaktiveret 11.december i år (bemærk her at Saturn gik retrograd 11.maj), mens Månen atter står i Skorpionen.
• Vi ser altså en trekantsdans imellem Tyren (Uranus), Skorpionen (Solen & Månen) & Vandbæreren (Saturn), der har udfoldet sig hele året. Og de faste tegn (alle ovennævnte) er da også den afgørende dynamik, når vi skal skabe, grundlæggende & videreformidle vores faste værdier. (Tyren & Skorpionen hersker over egne & andres værdier; åndelige, politiske såvel som materielle — og så har vi Vandbæreren, der viser vejen — både med sit mentale overblik & sin tidsalder).
• Kort sagt minder denne 1. Kvartals Måne os altså om, det maskebal der pt foregår i det store perspektiv, og peger på, hvordan vi i det små; hverdagen & vores egne private & personlige liv, bidrager til det store & hele billede. Her ser vi også, hvordan vi må være modige & omformulere, samt redefinere vores værdier i forhold til både os selv & andre, for at vi kollektivt kan rykke os & skabe en mildere, kærligere, mere omsorgsfuld & inkluderende verden.
• Dette er ikke en proces vi mestrer natten over, men universet giver os en masse små invitationer & skubber os blidt, men bestemt imod fremtiden, hvor vi nok skal lære det før eller senere — for lad os se det i øjnene, der er ingen vej uden om! I morgen kommer, hvadend vi vil det eller ej, så vi kan lige så godt være ambitiøse (Saturn) & få det bedste ud af det (Uranus).
2021 bliver noget ganske andet end 2020, men en ting, jeg anser for næsten sikkert, er, at vi ikke vender tilbage til den verden af i går. Den Gamle Verden, som vi kendte den, vil være evigt forandret & ligeså vil vi; forvandlet med Plutos dybdeborende transformative, men også reinkarnerende kræfter!
..
..
Billede 1) er af E. Plontke, Berlin 1909 & hedder “Der Trinker”.
Billede 2), 3) & 4) er oversigter over dagens transitter med Sol●Måne kvadratet. Mens 3) er 1. februar, da Saturn●Uranus dannede kvadrat første gang, mens 4) er næste gang Saturn●Uranus danner kvadrat, 11. december i år.

} Merkur ● Uranus {

[Merkur i 9° i Skorpionen i opposition til Uranus Rx i 9° i Tyren, 7. okt 22.55]
• Merkur er som bekendt i Skorpionen disse uger & gør vores måde at se information på mere intuitiv, kritisk & dybdeborende… senere på måneden vil han standse op & gå retrograd, så vi får særlig meget syn for sagen med de skygger & dybder vi ikke har fået ryddet ud i sidste efterår eller i løbet af denne Saturn● Pluto-æra hele 2020 har været — Og så tager vi da lige dette aspekt én gang til til den tid!
• De seneste uger er den bevingede trickster dog også listet ind i en tiltagende opposition til Uranus — en planet, der ikke bare spiller en stor rolle disse transformative år (hele sidste efterår dannede han aspekt til alle Fuld- & Nymåner — og i år & næste år vil hans danse sin takkede kvadrat-dans med Saturn, der nok skal ændre alle de måder vi tænker, vurderer & bygger på i fremtiden), men som insisterer på, at når hans tidsalder bliver skudt igang til december i år, ja, så kommer der nye boller på suppen.
• Vi har med andre ord Merkur, det lavere intellekt, i Skorpionens dybdeborende, transformative & bundløse sorte dyb; fast vand (Plutos hjemtegn; den dybe & synderrivende forvandlings tusmørke-land) & Uranus, det højere intellekt, i det sensuelle, sansende, back-to-basics, hands-on, nydende, Venusstyrede & pragmatiske, faste jordtegn, Tyren.
• Når disse to planeter mødes i opposition er der lagt op til en form for perspektiv eller gennembrud — en polarisering af vores sind, hvor nye perspektiver træder frem for vores indre blik — ligesom når Solen i opposition til Månen illuminerer dennes fulde flade.
• Denne forbindelse højner vores intuition, mavefornemmelse (Uranus) & skarpheden på vores tungebånd (hvis ikke vi er lidt efter os selv; Merkur i Skorpionen). Vi har forladt den diplomatiske Vægts beroligende tale for Skorpionens nådesløse sandhedssøgen.
• I fødselshoroskopet giver dette aspekt en lynende intelligent, omskiftelig, vilter & (til tider) utæmmelig rebel, der kræver højt spændingsniveau samt masser af intellektuel stimuli, men også angst & sarte nerver kan følge med denne placering.
• I transit giver aspektet os lidt mere hovedpine, da det øger vores mentale tempo & gør os meget omskiftelige i vores sind(stilstande). Det hektiske element (der er nerverne igen) kan efterlade os udbrændte & usammenhængende med en indre utålmodighed, utilfredshed eller uro — eller i værste fald angst.
• Opgaver der kræver stort fokus, langsigtet planlægning eller finesse skal man om muligt undgå under denne transit, da resultatet oftest vil være noget utålmodigt sjusk. Tålmodighed & selvdisciplin er ligeledes byer i Rusland.
• Til gengæld er der gode muligheder for at få en lysende idé, opfinde noget helt nyt eller få vendt sit verdenssyn igennem samtale med andre, da denne transit bryder med det forventelige, kontrollerede & allerede tænkte.
• Ideerne kan have været ualmindeligt klare siden i onsdags (hvor aspektet stod eksakt) med en usædvanligt gennemborende dybde eller fokus (pga Skorpionen) & vi bliver opmuntret til at skifte syn på vores overbevisninger omkring værdier, kvaliteter, forhold til finanser, luksus &/eller kærlighed (Tyren). Ligesom omskiftelighed i vores ideer om verden, eller hvad vi vil eller skal/hvad vi har godt af, også kan have været temaer; især idéer omkring dybere emner såsom det okkulte (skjulte), vores psyke, eller tanker vedr. selve det at leve (eller dø) kan have været aktive i dag.
• Planer, rejser, trafik & kommunikation kan skifte eller blive afbrudt lidt abrupt disse dage, men hvis man dobbelttjekker sin kalender/tog/flytider burde det gå godt, men vær obs på at denne transit kan minde en smule om Merkur Retrograd også mht at huske at backe op & generelt tage sine forholdsregler med at misforstå kommunikation eller komme til at ødelægge elektronik! 🔭🔬📡📺💡🚀 Må opfindelserne & kreativiteten være med jer 🙏

Merkur Rx i opposition til Uranus Rx, 7. okt // 19. okt // 17. nov 2020
~ 7. Okt: Merkur 5° i Skorpionen ● Uranus 5° i Tyren, kl. 08.12, 2019
~ 7. Okt: Merkur 9° i Skorpionen ● Uranus (Rx) 9° i Tyren, kl. 22.51, 2020
~ 20. Okt: Merkur (Rx) 9° i Skorpionen ● Uranus (Rx) 9° i Tyren, kl. 04.53
~ 17. Nov: Merkur 8° i Skorpionen ● Uranus (Rx) 8° i Tyren, kl. 09.07
~ 13. Nov: Merkur 12° i Skorpionen ● Uranus (Rx) 12° i Tyren, kl. 17.07, 2021
~ 9. Nov: Merkur 16° i Skorpionen ● Uranus 16 (Rx)° i Tyren, kl. 03.33, 2022
~ 4. Nov: Merkur 21° i Skorpionen ● Uranus (Rx) 21° i Tyren, kl. 17.07, 2023
~ 30. Okt: Merkur 25° i Skorpionen ● Uranus (Rx) 25° i Tyren, kl. 23.27, 2024
..
..
Billede 1) er af William Blake & bærer titlen “Jerusalem” eller “Los Entering the Grave”, 1804.
Billede 2) er en oversigt over himlen på det eksakte transit-tidspunkt. Bemærk hvordan Mars 9’er symbolik (se opslaget } Oktobers • transitter { for kontekst) bliver markeret her & at Uranus er i konjunktion med Lilith i Tyren & aktiverer vores dybere overlevelsesaspekter, skam & modvilje. Læs evt mere uddybende om Lilith via tagget herunder).

} S o l ● P l u t o {

[ Solen i 23° i Krebsen i opposition til Pluto Rx 23° i Stenbukken ]
• Selvom vi kun har nogle få eksakte møder denne uge, står vi alligevel under nogle massive oppositionsaspekter, der har været tiltagende fra ca. 4. juli & de er altså (mere eller mindre) aktive de kommende 10 dage — & for Saturns vedkommende faktisk helt til d. 31. juli.
• Energierne er dermed lidt blandede, da både Jupiter, Pluto & Saturn påvirker Solen disse dage. Det vil være forskelligt, hvordan man oplever ugen, alt efter hvilken planets energi man er mest påvirket af — & derfor kan disse dage sanses ganske forskelligt, selvom de fleste nok vil medgive at det hele er ret intenst lige for tiden.
• I går havde vi d. 15. juli. En dato, der i år både indeholder vibrationen 15/6, det mest okkulte tal, der repræsenterer spirituel alkymi & en evne til at rejse imellem de forskellige verdener, samt dagens essenstal 17/8; klarsyn, indsigt & udødelighed. 15/6 repræsenterer en dybere mystik & uendelige ressourcer, der kan lyse ind i mørket & heale andre — et Venustal, der i balance kan opløfte vores omgivelser igennem glæde & indsigt — men som i ubalance kan skabe drama, manipulation, ubevidste egomanifestationer, sladder & ubearbejdede følelser. Det er ret specielt at netop denne mystiske, stærke feminine vibration, jeg personligt forbinder meget med Skorpionens rejse, er aktiv netop som Solen står i sin årlige opposition til Pluto; underverdenen & Skorpionens hersker. Denne opposition finder sted når han er halvvejs sin retrograd, dybt ned i vores underbevidste, hvor han stædigt øser vores ubearbejdede følelser & skygger ud af bunden på vores sinds galej.
• Yderligere støttes vi af den højeste vibration 23/5, for både Solen & Pluto stod i 23° under deres eksakte møde; endnu en kommunikationsvibration (5) — der dog er en af de mest velsignede & klarsynede af alle & lover os en højere, åndelig beskyttelse — hvilket bestemt kan være rart, når vi har med så dyb en sjælsudrenselse at gøre.
• At Solen pt står i opposition til Pluto markerer halvårsdagen for Det Store Stellium. Det er nu 185 dage siden at Solen, Markur, Saturn & Pluto mødtes i konjunktion 12. januar (22° i Stenbukken) & vi ser nu en slags genfødsel af de temaer, der rørte på sig dengang. Alt hvad der er sket de sidste 6 måneder, bindes op nu; står i fuldt flor & blomster — eller afvikles. Selvom denne type dyb transformation (nogle vil opleve det som destruktion) kan være hårdt for vores menneskelige tilgange & idéer om, hvad der er værd at fastholde — & hvad der ikke er — så er det nu, at vi skal overgive os til livets naturlige cyklusser af liv, død & genfødsel. Selvom det kan virke uoverskueligt at læne sig ind i foranderlighedens strømme & acceptere, at vi pt befinder os i en overgangsfase — eller udslusningskanal — hvor vi transgresserer vores kognitive, åndelige & fysiske grænser, fordi vi bevæger os ind i helt nyt territorium — er det væsentligt ikke at kæmpe imod.
• Dette kan være lettere sagt end gjort, alt efter hvilket livsområde, der er påvirket. Dem, der har Krebse/Stenbukke-aksen i nogle af de materielle huse, kan opleve denne transit som ganske svær, mens dem, der har den i de kognitive, relationelle eller åndelige huse, vil have en lidt lettere periode. Det bedste vi kan gøre er imidlertid at tro på, at denne proces er en forædling & at vi vokser psykologisk, materielt & modenhedsmæssigt — & hvordan denne proces på sigt vil give en enorm Empowerment. Især hvis vi har tillid til, at forandringer altid skaber til vækst. (Jupiter står som bekendt stadig sammen med Pluto & da de begge forstørrer (Jupiter) & forstærker (Pluto) alt hvad de berør, så er der gode muligheder for at få en række gevinster ud af denne skyggeforløsningsproces).
• Vi bliver også mindet om, at vi som art er ved at skifte gear & bevæge os ind i Vandbærerens tidsalder (til december), hvilket betyder (på sigt) at vores opfattelse af tidslighed vil skifte fra nutidens lineære til en spiraliserende — i takt med at vi igennem en højere fællesmenneskelig bevidsthed får kontakt til andre & højere sfærer. Vi bevæger os altså fra denne begrænsede 3D-bevidsthed ind i en højere, galaktisk bevidsthed. Her vil vi stille & roligt begynde at føle os mere & mere tilpas i en ny smidighed, fordi vi konstant vil bevæge os; som vand, der strømmer (det ultimative yin-energetiske udtryk).
• Ligesom jeg skrev i forgårs i opslaget om Jupiter i opposition til Solen, skaber disse oppositionsaspekter oftest en tendens til at projicere noget (oftest vores ubevidste skygger eller noget vi ikke kan lide/vil kendes ved i os selv) ud på andre. Tør vi acceptere at den modstand vi til syneladende møder udefra er noget inde i os selv — & tør vi smide den “gode & rigtige” maske, der dækker over denne skyggeside — vil vi have mulighed for at forbinde os til et dybt & meget forløsende healingsarbejde disse dage. De ting vi skjuler for os selv (eller andre) kan være smerte, depression, lidelse, raseri, forurettelse, skuffelse, livslede, liderlighed, mismod, had, foragt, selvdestruktion, dødsønsker mm. (indsæt selv noget du oplever som tabuiseret, forfærdeligt, forargeligt eller forkasteligt…).
• Man kan sige at dette oppositionsmøde er at tegne kontrasterne skarpt op imellem vores klareste lys & væsenkerne (det vi er stolte af & identificerer os med; Solen) overfor vores dybeste mørke & forkastede skyggesider (dvs alt det vi skammer os over & ikke vil stå ved; angst, skyld, begær & brutalitet; Pluto). Det er menneskeligt; vi besidder alle disse poler — også selvom det vil være variationer over det samme tema, som vi skjuler for os selv & hinanden.
• D. 12 januar i år, blev disse skjulte skygger aktiveret & nu 6 måneder senere holder oppositionsaspektet dette skjulte mørke & fordærv frem i strakt arm for at vi virkelig kan få et godt kig på disse undertrykte, dæmoniserede & måske endda forkrøblede sider af os selv. Det er imidlertid vigtigt at vi anerkender, at disse sider ER vores egne — allesammen! — vi kan ikke slippe afsted med at projicere dem over på andre; underkende vores egen andel eller beskylde andre for at være mindre menneskelige eller rigtige end os! Hvor end du vender dig i verden & ser brutalitet, udbyttelse, overgreb & forfærdelse er vi nødt til — kollektivt som individuelt — at tage det på os, at det er os selv vi ser; vores eget væsen, vores egen natur, vores egne skygger. Måske bilder vi os ind, at vi aldrig kunne handle SÅ brutalt, som det vi ser på de sociale medier, men det er vigtigt at holde sig for øje, at mange af os i den vestlige verden ikke behøver (& derfor måske aldrig har været i kontakt med vores dybeste overlevelsesinstinkt & dermed heller ikke vores indre dræber). Det er let at fordømme andre mindre bemidlede skæbner for vold, brutalitet & dyrisk adfærd — & fornægte at vi ville handle eller reagere præcis ligeså, var vi i samme sted — når vi ikke selv er truede på liv, leveomstændigheder eller vores familie.
• Dvs oplever vi konflikter med autoriteter, institutioner eller folk, der tilsyneldende er i en magtposition i fht os — kan også være forældre, partner eller andre “fader”figurer — er det oftest et område, hvor vi har givet vores magt væk. Dette møde skinner lys på den uhelede, underkendte, fordømte eller undertrykte side af os selv, som denne figur repræsenterer. Derved kan vores indre offer, barn, krænker, sabotør, sårede selv, etc. bliver synligt for os; komme frem i lyset & blive læget. Pluto peger altid på de udstødte & uhele sider af os selv, der ønsker at blive forenet med os igennem en dybdepsykologisk integration. Dette er Plutos lære. Ligesom 15/6 vibrationen ønsker han at vise os det dybeste mørke & med Solens hjælp skinne lys derind: En alkymistisk proces, hvor vi transformerer vores psykologiske bly (skyld, skam, vrede, ubrugte reserver & ressourcer) til guld (vender disse skygger til selvaccept, -kærlighed & integrerer disse svagheder & gør dem til styrker). Det er en dyb & kraftfuld proces, vi bliver inviteret til at dykke ned i denne uge!
• Så har du følt dig lidt mast den seneste tid eller føler, du stirrer ned i et mørkt, depressivt dyb, hvor livet, opgaver, ønsker etc virker uoverskuelige, håbløse & umulige, fortvivl ikke. Det er ikke hele sandheden om dit liv, men blot et spejl af din inderste smerte. Måske føler du dig udsat, udstødt eller alene, mens du stirrer ned i din sjæls uudgrundelige afgrund — det uendelig, mørke tomrum, der findes et sted inde i os allesammen; der hvor de fleste af os er så bange for at gå ind alene.
• I går kl 21.12 (bemærk igen 12-21-koden) stod aspektet eksakt & var altså det tidspunkt, hvor energiens intensitet var højest — da dette er en ganske træg transit, der har været aktivt længe, vil det kunne mærkes de kommende 8-10 dage (også selvom det er aftagende) da Pluto bevæger sig så langsomt.
• Pluto handler altid om angst, magt & kontrol, men også det forvandlingspotentiale & den frigørelse, der ligger i den totale overgivelse (tænk genfødsel igennem død på et billedligt plan). Når han så er i opposition til Solen, vores væsenskerne, kan vi let komme til at føle os klemt, afsondrede, kontrolleret, afvist, utilstrækkelige el.lign. (indsæt selv).
• Oppositioner er oftest en type spændingsforhold, der kridter to poler op, og derfor er det almindeligt at vi kommer til at indtage den ene pol & projicere den anden pol over på et andet menneske, der er “villig” (i højere eller mindre grad frivilligt) til at agere modstanderen. Fordi denne opposition er imellem væsenskernen & diktatoren indtager vi oftest Solpositionen i vores liv og vælger at projicere Plutosiden udad.
• Dette aspekt er perfekt til at luge ud i sine projektioner. Så hvem kommer du til at give magt over dig ved at projicere dine skyggesider overpå?
• Hvordan kommer det til udtryk? Oplever du at de manipulerer, kontrollerer, tyranniserer eller?
• Eller søger de medlidenhed igennem offermagt (eller gør du)? Og hvordan/hvorfor tillader du dem at have den magt over dig? Andre mennesker kan ikke kontrollere os — med mindre vi på et eller andet plan har afgivet vores egenbestemmelseskraft — eller at de har noget, vi ønsker os, som dermed gør os villige til at gå på kompromis med os selv.
• Typisk fungerer kontrol sådan, at vi bliver ekskluderet fra fællesskaber, frynsegoder, kærlighed etc, men deres magt virker jo kun, så længe vi køber ind i, at vi ikke er mere værd end, at vi må underkaste os for at være med. Et sundt & kærligt fællesskab, familieliv, parforhold eller arbejdsplads fungerer uden eksklusionsstrategier, og det er vel i grunden det, vi allerhelst vil have: Omgivelser der elsker og respekterer os for hvem vi dybest inde er, og ikke fællesskaber, der kun vil have os med, hvis vi underkaster os.
• Pluto har også en fantastisk evne til at få os til at føle mindreværd; at vi ikke kan, er gode nok, har evnerne, motivationen, udseendet – Ja, faktisk er der ikke det, der ikke kan være “galt”. Al denne *smallness* er dog ikke noget, vi behøver tage ind. Hvis disse følelser kommer op i løbet af det næste stykke tid, så giver det god mening at minde sig selv om, at det er en mindreværds-illusion og at succes oftest er en række vel-kuraterede fejltagelser & fejlslagne forsøg. Så hvis angsten siger nej, se om du ikke kan overkomme det alligevel. Den sejr det kan være at kaste sig ud i noget, man ikke føler man kan, og så finde ud af, at det gik fint, er lige præcis sådan vi kan vende Plutos forkrøblende angstregime til en stor personlig power, hvor vi hverken er bange for at tabe ansigt eller miste, fordi vi ved, at vi har prøvet genfødslens vej før, og derfor kan vi gøre det igen — om nødvendigt.
• Jeg håber at denne lille note gør din Plutoopposition en smule lettere og hvis dem (du føler dig kontrolleret af) ikke nødvendigvis er nogen, du har kær, så husk at de fleste mennesker kun bruger denne type strategi, hvis de selv er bange for at blive ekskluderet eller tror, de ikke kan blive elsket for hvem de i inderst inde er. #kærliggrænsesætning
• Healing kommer i mange former. Husk at søge professionel hjælp, hvis du ikke kan klare det alene </3
• Mars & Chiron er stadig aktive i deres konjunktion & er med til at markere anden del af 2020, samt påbegyndelsen af det oprydnings/healingsarbejde som er noget af den rejse vi sammen skal på resten af året. Med denne påvirkning oveni Solen i opposition til Stelliumet i Stenbukken, kan det hele føles meget intenst, men prøv om du kan kanalisere noget af intensiteten fra denne opposition ind i en specifik intention eller et mål du har; vi kan nå langt, hvis vi overgiver os & med en høje ambitioner sætter vores kærlige & frisættende mål. Træk vejret dybt, mediter gerne disse dage — & giv slip! Månen står pt i Tvillingen & nærmer sig sin anden Nymåne denne sæson. Hun er stærkt aftagende & vender sin blide energi indad for at vi kan reflektere & ræsonnerer med os selv & alle disse nye indsigter, der pt kommer til os.

• Hjælp til at finde din Sol●Pluto-tematik? Har du et hjulhoroskop foran dig, kan du nøjes med at finde 23˚ i Stenbukken: ♑︎ (Symbolet for Stenbukken, kan have variationer, men ser ca. sådan der ud, de fleste steder) & 23˚ i Krebsen: ♋︎.

Har du ikke et hjulhoroskop, men kender din ascendant, så er nedenstående liste 90% sikker, hvis du er født i Danmark. Listen nedenfor markerer Stenbukkens placering i dit horoskop; Krebsen befinder sig stik modsat. Dvs har du Jomfruascendant befinder Pluto sig i Stenbukken i 5.hus — & dermed befinder Solen i Krebsen sig overfor i 11. hus. Derfor giver det mening at læse om 5. & 11. hus.
Husparene fordeler sig således:
1. & 7. hus
2. & 8. hus
3. & 9. hus
4. & 10. hus
5. & 11. hus
6. & 12. hus
— eller omvendt, hvid du har Stenbukken i 12.hus har du Krebsen i 6.hus.
Har du spørgsmål er du velkommen til at kommentere, så hjælper jeg dig gerne.

Har du [ indsæt din ascendant ] falder Sol●Pluto sandsynligvis i [ se hus/tema nedenfor ] & skaber fokus på:
~ Vædder-ascendant = (10.)/ 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Tyre-ascendant = 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Tvillinge-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Krebse-ascendant = 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres værdier, penge & ressourcer.
// 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Løve-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Jomfru-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Vægt-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Skorpion-ascendant (2.)/3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser.

~ Skytte-ascendant (1.)/ 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Stenbukke-ascendant (12.)/1. hus: Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen & udseende.

~ Vandbærer-ascendant: 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Fiske-ascendant: 12. hus eller 11. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).
..
..
Billedet 1) er af nulevende kunstner Aykut Aydogdu & bærer titlen: “Black”.
Billede 2) er Franz von Stuck (1863-1928) & hedder “Pluto”, 1909.

} Energetisk • Opsummering {

Der sker rigtig meget på himmelen for tiden & mange energier er i spil. I dette opslag vil jeg skitsere, hvor vi kollektivt står energetisk i dag — & senere skrive nogle mere uddybende opslag om de forskellige temaer.
• 2020 er som forudsagt et virkelig vildt & forvandlende år! Pt står vi midt i orkanens øje & mærker transformations vinde blæse, ja, måske endda næsten sønderrive den verden, vi kender — på godt & ondt. Og vi er da også langt fra i mål med, hvad dette år vil bringe (faktisk har vi kun gennemført 1:4) — jeg skriver ikke dette som en nedslående kommentar eller for at forurolige nogen, men for at give perspektiv & måske kaste lidt lys over de påvirkninger, vi bliver udsat for nu & hvad vi *måske* vil se bagefter.
• Mange — & sjældne — astrologiske begivenheder farver i år & aktiverer denne massive transformationsenergi, vi alle mærker så kraftigt disse dage. Der er imidlertid altid en forklaring på energierne & denne weekend er ingen undtagelse.
Kaster vi et hurtigt tilbageblik på årets første kvartal, ser vi:

~ 12. januar: Den sjældne Saturn●Pluto-konjunktion (1:1; sker ca. hver 34.-38. år) — stod sammen med Solen, Merkur & Ceres (dværgplanet) — en femdobbelt konjunktion er ekstremt sjældent!

~ 20. februar: Jupiter●Neptun-sekstilen, som vi helt ekstraordinært kommer til at oplevet hele 3 gange i år! (1:3; sker ca. med 4-9 års mellemrum).

~ 5. april: nu er vi altså kommet til den tredje største begivenhed i 2020 & det er Jupiter●Pluto-konjunktionen der finder sted i morgen tidlig (faktisk fra kl. 02.02 — 05.32). Denne konjunktion, ser vi også helt ekstraordinært 3 gange i år; hvad giver I mig? (1:3; sker med 13 års mellemrum).

~ Både Merkur & Solen har i denne periode (siden 20. december sidste år) kontaktet hinanden, Jupiter, Ceres, Saturn, Pluto & Neptun i konjunktion. Mens Mars har kontaktet Jupiter, Pluto & Saturn også i konjunktion. (Disse forbindelser er relativt hyppige; Merkur kontakter alle planeter, nogle gange flere gange (pga retrograd) i løbet af et år, mens Mars kontakter alle planeterne indenfor 2,5 år. Det usædvanlige her er, at det hele sker med så kort tidsinterval & energien er SÅ kompakt! Alle planeterne har stået så tæt sammen; deres energier har været sammenviklede; konkurreret om at få plads & skrider nu fra hinanden, som et lille Big Bang.

~ Disse 3 forbindelser er de mest markante for 2020 & vi ser derfor ikke andre massive forbindelser før Jupiter møder Saturn d. 21. december (1:1). De mest markante kontakter, vi de kommende måneder vil opleve, bliver dermed en reaktivering af det optimistiske, idealskabende & lykkebringende Jupiter●Neptun-aspekt (20. februar, 27. juli, 12. oktober) samt det transformative & ekspansive Jupiter●Pluto-aspekt (5. april, 30. juni, 12. november), som jeg skriver uddybende om i næste opslag.

• Dertil ser vi også i år de to mest sjældne retrograder blandt planeterne:
~ Venus retrograd, der kun varer 42 dage (7% af hendes samlede omløbstid) som finder sted hver 19. måned — i år fra 13. maj, 21° i Tvillingen — 25. juni, 5° i Tvillingen.
~ Mars retrograd, der varer ml. 55 — 80 dage (9% af hans samlede omløbstid) som hænder hver 25. måned — i år fra 10. september, 28° i Vædderen — 14. november, 15° i Vædderen.
(Læs videre med om hvordan disse energier udfolder sig i næste opslag)
..
..
Billedet er fra “De aetatibus mundi imagines” (The Illustrated Ages of the World) af Francisco de Holanda, 1545.

} Fredens ● Arkitekt ● & ● Talmagi {

[ Den længste 22●22●22●22●22●22●22●22●22-kode i et menneskes minde, en 4●4●4-kode, samt 2020, der ønsker at vise os, hvem vi er! ]

• Vi er løbet tør for aspekter måneden ud, hvilket giver mig lejlighed til at skrive et numerologi-opslag, jeg har villet skrive siden Det Store Stellium 12. januar. Det skyldes, som I har læst i tidligere opslag, at vi de seneste måneder har haft et meget massivt kald imod 2020 & dette års tværsum, 4.
• Al denne 2’er symbolik har sneget sig ind overalt, fra sidste Nymånes (d. 24. januar) komplette forsvinden i 4°22′ til alle Uranus-aspekter, der har masseret os (mere eller mindre barmhjertigt) efteråret ud, hvor han enten stod i 4° eller som nu, foråret ind, i 2°.
• 4 er Kejseren i tarotten, der optræder når vi må tage ejerskab over alt i vores eget liv & skabe orden i kaos! Han er manifestationen af ordet Logos & forbinder vores erfaring & kognitive evner med realiteterne på håndgribelig vis. 4 er Uranus’ tunge tal, der repræsenterer livet i manifesteret form; den solide, fysiske verden, dens stabilitet, samt vores evigt iboende mulighed for at herske over materien. Kejseren sidder på en gold trone af sten med et Ankhkors i den ene hånd & et rigsæble i den anden. Disse regalier er symboler på hans materielle rigdom, magt & indvielse. Ankhkorset repræsenterer en dybt, skjult visdom om den fysiske verden, mens rigsæblet symboliserer jordkloden, som han har i et fast greb. Tallet 4 ræsonnerer også i de 4 elementer, de 4 årstider, 4 verdenshjørner, 4 dimensioner, korset, kuben & de fire sider i en kvadrat (hvor Solen & Månen under den seneste Nymåne i Vandbæreren dannede en kvadrat (som det eneste aspekt) til Uranus, Vandbærerens hersker, der pt. står i Tyren i 2°). 2020 er et universelt 4’er år & den senest Nymåne var den fjerde Nymåne i træk, der stod i 4°. Altså 4 over alt!
• 2 er Ypperstepræstinden i tarotten & repræsenterer vores intuitive forbindelse — både opad & indad. As above, so below. Der må altid være en balance! I Rider Waite Decket ligger et månesegl ved hendes fod & viser os vores ubestridelige & medfødte forbindelse til den ældgamle, cykliske naturforståelse, ligesom hendes krone viser den tiltagende, fulde & aftagende måne; et ældgammelt symbol på Gudinden. Som du måske har gættet er 2 Månens tal. Hvor Kejseren kun opererer i lyset (Vædderen i dyrekredsen) viser Ypperstepræstinden os, at livet er en vekselvirkning imellem lys & mørke & alle de gråzoner, der findes ind imellem. Hun sidder foran et slør, der skiller det bevidste fra det ubevidste, det hinsides fra det fysiske & værner om livets mysterier, drømme, frugtbarheden & alt der er relateret til det okkulte (skjulte) & vores intuition, mens Kejseren repræsenterer handlekraftighed, den vågne, skarpe dagsbevidsthed & vores bevidste, målrettede inspiration. Ypperstepræstinden ved, at kun dem, der besidder forståelsen & accepten af den evige vekselvirkning, kan som en indviet træde ind i Kong Salomons tempel bag hende. Hun sidder i en søljeport imellem en sort & en hvid sølje med indskriptionerne: B & J. Bogstavet B står for Boaz (i styrke), mens J’et står for Jachin (Vi grundlægger) & viser os den vej, vi med ydmygt ærinde skal gå her i livet.
• Med 2020 har vi altså både Kejserens handlekraftige & rationelle energi overfor Ypperstepræstnindens frugtbare & intuitive energi, to kvaliteter vi alle må integrere for at være i kontakt med hele vores væsen. Yderligere har vi 0 som er Plutos tal, der er en form for universel urlyd, der forstærker alt den kommer i nærheden af. 2020 bliver altså en dobbelt talkode af balance, samarbejde, intuition, coeksisens, harmoni & perfekt klarsyn. 2020 indløser et potentiale vi mærkede allerede ved årtusindskiftet, da kalenderen viste 2000. Foreningen af jeg’et & Ånd, af jeg’et & ‘den anden’ (dvs alle de andre eller du’et), samt medfølelse & indbyrdes gensidigt samarbejde. Dette nye årtusind, hvis energi vi for alvor tager fat på i dette årti, skaber en fællesmenneskelig opstigen til en højere, kærligere & mere inkluderende energi — Universet guider os med andre ord til en ny forståelse af, hvordan vi kan leve mere tro imod os selv, autentisk, frit & i fulde drag!
• Vi bevæger os ind i en ny måde at anskue os selv & vores omgivelser på: Vi forstår, at vi alle sammen er afhængige af hinandens handlinger & gerninger, & at vi ikke kan anskue os selv eller vores land, for at være en lille, uafhængig del af den store verden. Ligesom alle verdenshavene, luften vi indånder & vores økonomiske systemer er dybt influerede & afhængige af alle bevægelser & beslutninger taget rundt omkring på kloden. Vi vil langsomt (men taktfast) slippe Stenbukkens tilgang til præstation & præstige & bevæge os ind i en mere flydende, konstant vekselvirkende udvikling imod større accept, kærlighed & lighed. Du, jeg, os alle sammen & vores indre, dybe forbindelse til Ånden, Gud eller Universet (hvad end du foretrækker) arbejder synkront i konstant samarbejde om at skabe vores virkelighed. Vores tidligere tilgange i den Vestlige verden, hvor vi satte alt fokus på ét mål (den maskuline tilgang) som vi knoklede for at nå, har sine åbenlyse mangler; vi mister let motivationen, hvis det mislykkes, & vi mister også let det store overblik undervejs (især, hvis det er et langsigtet mål!). Her i 2020 bliver vi vist en ny måde at fokusere på, nemlig igennem vores 3. øje! Vores intuitive kræfter (Ypperstepræsten & Månen) vågner op & aktiveres på nye niveauer nu, hvis vi tør at lytte ind & slippe mange af de jordiske, lavtvibrerende menneskefølelser såsom strid, vrede, jalousi, misundelse, frustration, sorg, håbløshed, ensomhed, etc. Dette betyder s e l v f ø l g e l i g ikke, at vi skal undertrykke eller ignorere dem, kommer de op; det betyder tværtimod, at vi skal F Ø L E , tilgive, acceptere & lade dem passere i fred mens vi mærker & anerkender dem. Nogle følelser vil være genstridige, & vi kan blive trigget mange gange & arbejde dybdegående & kærligt med dem af flere omgange, før de endelig forløses, & der må vi være tillidsfulde, omsorgsfulde & tålmodige med os selv & andre i denne proces!

• En uomtvistelig sandhed omkring at sætte mål alla den gamle verden:
~ Vi kan kun sætte mål & intentioner for fremtiden fra vores nuværende fysiske, sjælelige & emotionelle ståsted!
~ Vi kan kun sætte mål & intentioner for fremtiden udfra vores nuværende bevidsthed & forståelsesramme.
~ Vi kan kun sætte mål & intentioner baseret på vores nuværende oplevelse, tilgange & virkelighedssyn.
— Og det er så OK. Vi kan ikke gøre det bedre, end vi allerede gør & det gælder (desværre) alle. Vi kan hjælpe, støtte & uddanne os selv & andre, hvis de samtykker til at høre vores synspunkter.
• MEN! En ting vi dog kan gøre, som 2020 også på det kraftigste opmuntrer os til, er, at have tillid til vores eget flow & Universets heldige sammenfald. Ud fra vores menneskebevidsthed kan vi ikke altid vide, hvad vi har mest brug for & med Stenbukkens stålsatte tilgang til mål & ambition, forhindrer vi måske os selv i at følge hjertet, intuitionen eller det heldige sammentræf? Jo mere fikserede vi er på at kontrollere vores omgivelser, desto mindre plads er der til synkronisitet, lykketræf, mystik, umiddelbar vækst & universel overflod.
• Som fornuftsprægede individer har vi ofte svært ved at overgive os til vores mavefornemmelse, fordi vi ikke får nogen som helst garanti for at det leder os et godt & heldigt sted hen. Men det er nu immervæk på denne vis, vi får mulighed for at invitere den største lykke ind i vores liv. Ordsprog som: “Lykken står den kække bi” eller “Hvo intet vover, intet vinder” taler netop om, at vi her i livet må satse & spille (om ikke andet så engang imellem) for at vinde. & vi kan ikke aktivere Jupiters usandsynlige lykketræf & overflod, hvis vi går med ekstra livrem, seler & forsikring som Saturn.
• Så 2020 beder os, i stedet for at planlægge alt til døde, om at:
~ have TRO på vejen & universet, & at vi er i stand til at handle på vores ønsker.
~ have TILLID til processen & den guddommelige timing.
~ have TÅLMODIGHED med vores egne evner til at vokse, trives, modtage, forandre & forvandle os.
• Det Store Stellium 12. januar var et billede på faldet af den gamle, rigide, ensrettede tilgang, vi de sidste hundreder af år har haft til livet, verden & samfundet. Vores topstyrede, kontrollerende, envejs, præstation- & målorienterede system blev talt ud i bokseringen til lyden af de 9 x 22 der klang om ørene på os denne dag. Vi slap med denne storslåede implosion dedikationen til de eksterne resultater & begyndte at lytte ind i en hengivenhed til processen! Proces over resultat & produkt!

• Hengivelse er nøglen til at opnå alt vi ønsker os de kommende år (ikke knokleri)! Den bedste måde vi kan sætte intentioner for de kommende måneder er ved at lytte ind! Jeg har skrevet det før, men nævner det igen: Vi er nødt til at holde vores egne følelser op som en målestok for, hvor vi skal hen, & hvad vi ønsker os! Mål inspireret af eksterne formaliteter eller andre menneskers mål er ikke mål, der kommer fra vores egen ånd (inspiration). Ja, vi kan opnå disse mål med stålvilje, blod, sved & tårer, og også med en god portion succes, men rejser, der er motiveret af iboende glæde & hengivenhed til processen, vil bringe langt større tilfredshed på sigt. Det er ikke målet, der helliger midlet, men vejen, der giver målet mening. Så hvis vi skal forene Kejseren & Ypperstepræstinden i os dette år, skal vi lade os motiveres af inspireret hengivenhed & indsigt.

• Så 2020 beder os altså om at lytte ind i alle disse 2-taller. Det Store Stellium var en række konjunktioner, der alle faldt i 22° i Stenbukken — igen den blide intuition overfor de strenge realiteter. Merkur & Ceres mødtes endda i 22°22′, mens Saturn & Pluto nøjedes med 22°46′. StorStelliumet var et opgør med vores nuværende strukturer, som vi vil mærke efterdønningerne af de kommende måneder, mens de gamle, uddøde, fossile strukturer vil smuldre om ørerne på os. Konjunktioner afslutter altid én fase & begynder en anden; ligesom vi hver måned oplever i mindre skala med Nymånernes transformative cyklusser. Saturn●Pluto konjunktionen d. 12. januar pegede (optil selve datoen for kulminationen) på alt, hvad der skulle rydes ud i & frigives (& det mærkede vi meget kraftigt i efteråret), & peger nu (& fremad de kommende forårsmåneder) på alt, hvad der ikke fungerer, som skal omstruktureres, transformeres & forvandles!
• Det er altså et sandt implosions/kollaps & genopbygningsaspekt, vi har været igennem. Mange af jer har nok allerede bemærket, hvordan noget inde i os på besynderligste vis er forandret, & hvordan vi på nogle områder føler os som nogle helt andre (måske nye) mennesker. Men selvom nedrivning kan være en hård omgang er der ingen, der siger, at genopbygning ikke også bliver det! Så fat mod!
• Dette helt vildt massive numerologiske aspekt, viser os selvfølgelig, hvor vi skal rejse os fra murbrokkerne, & hvilken vej vi skal gå fremover: ind i intuitionen! 22 er i den pythagoræiske numerologi et mestertal & reduceres derfor ikke til sin tværsum 4. 22 er Mesterbyggeren eller Fredsarkiteten, der kan (gen)skabe alt på ny i højere balance & genopbygge faldne kulturer & verdener ud fra hjertet & næstekærligheden. Månens tal for coeksistens, blidhed, harmoni, tosomhed, kærlighed, samarbejde, intuition, etc. er repræsenteret dobbelt (ligesom i 2020). Og ikke bare en enkelt gang, men hele: 2222, 2222, 22, 22, 22. 22 gange!!!
• Vi er alle stjernevæsner, der bærer atomer fra hele universet i os. Vi er kærlighedsvæsner inkarneret i knogler & kød for at danse med os selv & lære om det fysiskes begrænsninger & glæder. Vi er her for at møde os selv & lære vores Indre Autoritet at kende & for at leve vores indre lys ud med formål. Vi er alle her på Jorden (også selvom det nogle gange virker usandsynligt) for at opleve & udleve vores inderste kærlighedsvæsen i alle aspekter & afskygninger af menneskelivet.
• Vejen herfra & frem leder os ind & ned igennem os selv, samt vores egen healing, (som Nymånen d. 24 også bebudede med sin sekstil til asteroiden, Den Sårede Healer: Chiron (der selvfølgelig stod i 2° i Vædderen) & åbner for en helt ny cyklus & genfødsel). Vi kan kun vejlede & støtte andre, når vi har gået vejen selv først. Vi kan i kraft af Månens accept, kærlighed & intuitive virkemåder forbinde os med vores indre, samt andre mennesker. Igennem nysgerrighed, drømmerejser, kærlighed & intimitet. Men vi må først åbne op for & etablere denne forbindelse til os selv igennem tilgivelse, healing & egenomsorg; Vi må åbne os imod den guddommelige kilde for at nå os selv. Så vid at du er Mesterbyggeren i din rene essens, at du er Fredens Arkitekt & at du altid er co-partneret med ånden, din inspiration (in spirit) & din intuition.

Billedet 1 er formentlig af den nulevende, iranske kunstner Freydoon Rassouli, f. 1943, mens de resterende billeder er egne.

} Planetmøder • pt. I & II {

• Det Store Stellium, vi oplevede for en uge siden nu, er så kraftigt, at vi på sigt vil se det påvirke vores verdensorden – på den ene eller anden måde.
• Jeg har nogle gange vævet over, hvordan dette møde vil skabe en slags sammenbrud i velkendte & udtjente strukturer, men jeg har endnu ikke berørt den positive effekt af dette møde. De to planeter konsoliderer magt på alle planer & ligesom at de både er dommeren, der udsteder dommen & bødlen, der eksekverer den, er de også med til at materialisere skabelsen af nyt liv & assistere det i at komme til verden. Den transformation vi oplever nu er altså også en fødsel; en fødsel på det kollektive plan af en ny verdensorden, der langsomt vil for andre vores verden, dag for dag, men også en genfødsel af vores individuelle væsenskerner.
• Når Saturn & Pluto mødes er det en cyklisk, evolutionær proces, hvor vi langsomt men taktfast bygger nye, stærkere fundamenter for fremtidens 1000årige strukturer! Deres dobbelte roller som både dommer/bøddel & jordmoder viser os vores muligheder for at udfolde vores liv, vokse med vores erfaringer, dygtiggøre os & forvandle vores omgivelser. Jo bedre vi forstår spillereglerne, jo lettere vil vi have ved at vinde i livets spil, minder Saturn os om. Og Pluto siger; kan vi trives i modvind med restriktioner & begrænsninger, så har vi i sandhed lært noget om vores inderste væsens uovervindelighed & evighed. Men ting tager tid & ligesom formørkelserne er disse stelliumer langsomme! Som jeg skrev under både Stenbukken & Skorpionens sæson er disse tegn begge nogle, der ikke er bange for tungt & hårdt arbejde på hhv det fysiske & psykiske plan. Det samme gælder deres herskere Saturn (Stenbukken) & Pluto (Skorpionen), så når de mødes er der langt op til den helt store oprydning & omstrukturering! De er vores største & mest gavmilde læremestre. Saturn lærer os om, hvad det vil sige at være menneske & viser os, hvordan vi kan med snilde, knofedt & tålmodighed, kan lære at mestre den fysiske verden. At dedikere os med krop & sjæl til noget her i livet & se det trives & vokse ved egen hånd er en af de største glæder vi kan dele med os selv.
• Pluto viser os, at selvom døden tilsyneladende er den sidste bastion, så findes der langt mere imellem døden & fødslen end vi forstår & ved. At alt her i livet handler om vores tilgang, vores evne til at acceptere eller handle. Alt hvad vi gør er en slags valg, minder Pluto os om & han ønsker at give os evnen til at skelne imellem det opbyggelige & det udtjente. At turde/kunne give slip, når tid er, men samtidig kunne holde fast & stå op for os selv & andre, når det ikke er. Han viser os med andre ord, hvornår vi skal konfrontere & handle overfor hvornår vi skal slippe & bevæge os videre.
• Man kan opleve disse kræfter meget forskelligt alt efter, hvor man står i livet. Man kan opleve at de samarbejder om at destruere hele ens livsgrundlag eller at de samarbejder om at opbygge/forvandle det, andre igen kan også opleve at de to energier konflikter, fordi Saturn vil bevare, værne & restaurere, mens Pluto vil synderrive, nedbryde & genopføre.
• Nøglen for os er, at acceptere der hvor transformationen er nødvendig & vende disse to kræfter, så de samarbejder om et fælles mål (dette er egentlig hemmeligheden i alle konjunktioner i astrologien).
[ Fortsættes i næste opslag ]
..
..
Billedet afbilder på fineste vis, hvordan Pluto & Saturn beder os om at smide den sociale maske & vise vores rå & sande natur. Billedet er af nulevende kunstner John Jude Palencar & hedder meget passende “Becoming Human”, 1995 🌱

[ Fortsat opslag ]
• Saturn, den lille tærskelvogter forkynder & opretholder af den fysiske virkeligheds rammer, begrænsninger & livets love; afstande, tid & livets cyklus. Han bygger fundamenter, langsomt & troskyldigt! Man kunne sige, at han & Plutos samarbejde kan afbildes i skyskraberen. Et prægtigt, tidskrævende byggeprojekt, der kræver udførlige beregninger & solide, bærende strukturer. For at skyskraberen kan holde til vind & vejr, er den nødt til at have et fundament, der rækker 1/3 del i grunden under det, for at stå fast. Saturn vil bygge sikkerhed, holdbarhed & skabe gode forhold for alle. Pluto er til gengæld ham, der udgraver & undersøger undergrunden for at sikre om et sundt fundament overhovedet k a n bygges! Pluto tager autoritet over livet, døden & fødslen, som dødsrigets hersker & bestemmer, hvad der skal leve, fødes eller dø. Han kan på os mennesker fremstå brutal, da han ikke skelner mellem høj eller lav eller opererer med retfærdighedens princip. Han ønsker frygtløst at afdække, afsløre, undersøge hvad end der er. Lade lyset skinne ind i mørket, så vi kan se hvile konturer, der springer os i øjnene! Dette gør han på alle planer, uden at underkende, undertrykke, fortrænge eller fordømme. Han møder med åben pande, hvad end der måtte ligge i denne undergrund & rydder alt, der ikke er stærkt, holdbart eller brugbart ud, ligegyldigt hvilken følsomhed det måtte aktivere eller hvilken affektionsværdi det end måtte have.
• Saturn & Pluto var dog ikke de eneste planeter der mødtes! Solen, Merkur & Ceres (dværgplanet) stod også i samme eller nabograden under dette eksakte møde. Denne type kvintet med 5 planeter inklusiv Saturn & Pluto er ekstremt sjælden & ikke set de sidste 1000 år. Det vil sige, at ikke nok med den nedrivende/opbyggende energi imellem Pluto & Saturn, så havde henover d. 12. & 13. et møde mellem hver af de 5 planeter; dvs hver planet havde 4 møder & dermed 4 forskellige energier, de skulle samarbejde/coeksistere med. Vores selvbillede, livsenergi (Solen), skulle sammensmelte med vores selvforståelse/hvordan vi tænker & processer (Merkur) som skulle forene sig med forståelse af hvad næring, moderlig omsorg & overflod er (Ceres), samtidig med at vi havde den alvorlige, formynderiske ansvarsenergi (Saturn) & transformationsenergien, der ville omvælte, nedbryde & genopbygge på ny. Det siger sig selv at alle energierne ikke kan komme til udtryk på én gang, & at nogle vil hæmme udtrykket for andre. Dette forklarer også hvorfor det hele føltes SÅ massivt & hvorfor vi har oplevet mødet så (relativt) forskelligt. Alt efter hvor dygtige vi er til at tackle disse energier kommer de ud som ulykke, sorg, vrede, konflikt, undertrykkelse, lettelse, livsglæde, kreativitet eller overskud.
• De kim Det Store Stellium har plantet i os vil vokse frem fra deres dybe undergrunds mulm & mørke de kommende måneder. Mit bud er, at vi vil se blomsten af nogle af disse nye tankeprocesser, oplevelser, selvbillede-skift etc til Måneformørkelsen i Stenbukken d. 5 juli! 🌱🌕
• Hvis du føler dig holdt nede, forvirret eller sorgfuld disse dage, husk: Månen står i Skorpionen & forbinder sig med de temaer, der kom op under Måneformørkelsen d. 10. Det er en bevægelse vi alle gør individuelt, men alligevel sammen, disse tider. Hav tillid til dig selv & din intuition, & overgiv dig til strømmen i dette skifte. Tænk: Hvordan ved det lille frø i den kolde, mørke vinterjord hvilken vej det skal spire? Hav tillid til de love vi ikke kan se, & at du nok helt af dig selv skal søge mod lyset. Intet af det vi oplever nu er ondt; det er en proces & processer kan være smertefulde & ubehagelige … og det er helt ok, at vi føler sådan.

• Vi er ikke forkerte eller langsomme, fordi vi er anerledes end andre, eller kan have svært ved enten at have tillid, tålmodighed eller turde overgive os. Du er i proces, jeg er i proces & vi øver os alle sammen hver dag & det er godt nok! ❤️

} S a t u r n ● P l u t o • pt. I & II {

• Saturn●Pluto konjunktion kom & gik & intet dramatisk hændte… tilsyneladende. Men denne transformation befinder sig også først & fremmest på de indre planer, for senere hen at materialisere sig i den ydre verden. Og som jeg skrev er det ej heller usædvanligt, at virkningerne af disse himmelfænomener først bliver synlige langt senere pga det langsomme tempo. Dette Saturn●Pluto møde begyndte fx allerede 22. december 2018 & varer helt til 31. januar 2021! Selvfølgelig har det hele spidset til i løbet af efteråret 2019 & vi er stadig i afmatningsprocessen, hvor meget endnu kan ske!
• Så hvad kan du få øje på har forandret sig i dit liv & i verden siden julen 2018? Hvordan er vi i verden i dag sammenlignet med dengang? & hvordan ser den ud nu?
• Når Saturn & Pluto mødes er det igennem en dans over ca 2 år, hvor de nærmer & fjerner sig fra hinanden indtil de/det endelige møde finder sted! Man kunne sige at de maser sig vej ind på livet af hinanden & at der derfor er perioder, hvor deres energier konkurrerer, om man vil. Vi oplevede det mellem 24. april — 3. oktober i 2019 & vil opleve det igen fra 24. april — 3. oktober i 2020. Dette skyldes begge planeters retrograd faser, hvor de atter nærmer sig igen! Men eftersom første tryk var opbyggende, vil dette andet tryk være afspændende. Nogle af temaerne fra sidste sommer vil altså gentage sig i år på nye måder, så hvilke temaer er du ikke helt færdig med?
• De to mødes altså hvert 33-38 år & man kunne anskue deres møde som et kollektivt Saturn Return; en planetarisk begivenhed, der påvirker os allesammen & hvordan vi møder & ser verden; et sted hvor vi bliver bedt om at revurdere alle fundamenter, strukturer, systemer, traditioner & autoriteter i vores liv; indre såvel som ydre. Og der har da også været alvor på tapetet de seneste år! Men velvilje & samarbejde er også temaer vi ser i befolkninger verden over. & selvom det er en meget mere kompliceret sag, så vil jeg alligevel fremhæve, hvordan den potentielle konflikt mellem Iran & USA lige i begyndelsen af året blev afværget pga beslutsomhed, modenhed & samarbejde, til trods for Trumps provokationer. Stabilitet, ansvarlighed & visdom; Alle kvaliteter Saturn forsøger at lære os!
• Som jeg skrev i mit forrige opslag er disse omvæltende energier ikke onde, men de kan udtrykkes mere eller mindre destruktivt (i vores optik), alt efter hvordan vi reagerer på dem. Som en stor kraftudfoldelse, hvis energi vi må dirigere. Det kræver hjertemod & stålvilje, men er bestemt muligt, individuelt såvel som kollektivt. & Saturn viser os, at i den fysiske verden er der ingen vej uden om, kun igennem!
• Når disse to planeters energier smelter sammen oplever vi enten deres ”negative” eller ”positive” aspekter (de er i citationstegn, da jeg egentlig ikke mener at en binær inddeling giver mening).
Saturn begrænser, forsinker, holder tilbage, forsikrer, strukturerer, præserverer, hæmmer & undertrykker, mens Pluto destruerer, maskerer, skjuler, korrumperer, kontrollerer, misbruger, undertrykker, dominerer, udøver magt & indgyder angst.
• Der i vore liv, hvor vi oplever ovenstående har noget med disse to herrer at gøre, både hvad angår vores personligheds konstitution, men også når vi går igennem livskriser & lignende. Det smukke ved disse to planeter & de kræfter de indeholder er, at alle disse kvaliteter kan transformeres i det øjeblik vi: 1) holder om med at fordømme disse energier, & 2) ophører med at dæmoniserer & projicerer disse kvaliteter ud på vores omverden.
[ Fortsættes i næste opslag ]
..
..
Billedet er af Władysław Podkowiński & hedder Szał uniesień, 1983.

[ Fortsat opslag ]
• Alle disse kræfter er, som jeg også skrev, et naturligt udtryk. Det er kvaliteter alt fysisk indeholder, som kan kanaliseres ud på forskellige måder. Så hvordan har du taget Januars “Mareridt”? Har du domesticeret denne rene & rå urkraft, der ligger i Pluto? & har du taget Saturns almægtige, organiserende fornuft & pligt på dig? Hvis ja, vil du begynde at kunne se nogle af de positive kvaliteter, der ligger inde bag. Hvis nej, har du sandsynligvis oplevet enten at blive trukket rundt i manegen eller set strukturer i dit liv kollapse. Heldigvis er der også en vej ud, hvis du har oplevet det sidste. Det er aldrig for sent at tage ansvar for ens behov, ønsker & handlinger.
• Når Saturn er blevet integreret (hvilket kan ske efter vores første eller andet personlige Saturn-Return) er han den gode, vise konge; ansvarsfuld, pligtopfyldende, realistisk, pragmatisk, udholden, velunderbygget, langsigtet, alvorligt, modig, moden, erfaren & en dygtig leder. Mens Pluto i sin kærlige energi tester bæredygtigheden, konfronterer, afdækker, afslører, forfører, skinner karismatisk, transformerer, leder, fordeler & er ekstremt fokuseret & udholden.
• Udholdenhed er altså to kvaliteter disse planeter deler. Selvom Saturns udholdenhed er mere beskeden & bygger på erfaringens selvtillid, & Plutos udholdenhed er den rene & brutale sejrsvilje, der opstår, når angsten slipper.
• Deres møde er altså en slags test af vores udholdenhed. En form for demonstrativ implosion, hvor alle strukturer i vores liv testes for om de kan holde til tidens tand. Pluto tilfører tyngde & pres på alle forbindelser, strukturer, forbindelser, idealer, holdninger & levemåder for at se om vores fæstninger vitterlig kan holde. Er der en sund, stærk, tro, velfunderet kerne eller er vores fundamenter bygget på falske, forlorne, forvitrede eller overfladiske grundlag? Dette tryk mimer Plutos vulkanske natur, der i bogstaveligste forstand kom til udtryk d. 12 januar med den store vulkan Taal på Filippinerne, der rør på sig.
• Pluto er den store transformator, der destruerer alt, der ikke kan tåle hans brutalitet, så kun det allerstærkeste står tilbage eller genopstår. Kollaps & destruktion er altså urkræfter, der hjælper os med at understøtte en stærk, rå & sand kerne. Så selvom vi oplever smerte i forbindelse med de to tærskelvogteres møder, bidrager de til at sikre & opretholde en sund & overlevelsesdygtig kerne samt styrke det større system. Kun det stærkeste kan bestå.
• Alle planetariske cyklusser tjener som en modningsproces af mennesker & selve menneskeheden. Livet er cyklisk & alle årstider er lige værdifulde; den foregående såvel som den kommende & det gælder selvfølgelig også vores menneskealdre, minder Saturn & Pluto os om.
• Så hvor er du blevet konfronteret med fundamenter eller strukturer (indre såvel som ydre) som virker bedagede & ikke tjener dig eller din livs tilgang længere?
..
..
Billedet er af den spanske billedkunstner Julio Romero de Torres (1874-1930) & hedder: “Le Venus de la poesía”, 1913.

} D e t • S t o r e • S t e l l i u m {

• Det længe ventede & måske frygtede Storstellium mødte os midt på eftermiddagen i søndags d. 12 januar!
• Bemærk lige numerologien: Sidste år havde vi en 12/3 års energi, som denne dato mimer på fineste vis: et opgør med alt hvad vi kommer af! Hvis vi lægger det sammen med januars talværdi får vi = 1 + 2 = 3 + 1 = 4, som er summen af dette år (Uranus’ tal, der markerer Fysiske omvæltninger, opbrud & revolution). Lægger vi det hele sammen med 2020 får vi 8, det store karmiske Saturn-tal, der handler om magt, power, overflod, skæbne & livets læringsvej.
• Så i dette massive fænomen har vi altså en fod i fortiden (12), en fod i fremtiden (4) & en skæbnesvanger vækkelse(8), hvor vi med Stenbukkens sæson bliver bedt om at springe over tærsklen!
• Dette Stellium eller Storkonjunktion (der er de astrologiske betegnelser for, når legemer i vores Solsystem står på én lang række) tæller både Solen, Merkur, Ceres, Saturn & Pluto (men har også Jupiter & sydknuden med sig i Stenbukken). Hoved- personerne i dette massive & ekstremt sjældne møde er Saturn & Pluto. Dette skyldes at de for det første er meget langsomme (især Pluto), men at deres møder alligevel er så hyppige, at vi kan forholde os til deres påvirkning et par gange over et menneskeliv.
[ De tre yderste (astrologisk-vedtagede) planeter i vores Solsystem efter Saturn, er Uranus, Neptun & Pluto, men da de 3 yderste herrer er hhv ca. 84 år (Uranus), 165 år (Neptun) & 248 år (Pluto) om en tur rundt om Solen, bliver vores forhold til deres transitter meget teoretisk, da intet menneske – endnu i hvert fald – har levet så længe at de kunne opleve 2x Pluto●Neptun konjunktioner & kunnet sammenligne deres påvirkning, & derfor er disse analyser oftest mundant orienteret & bygger på historiske begivenheder. Der er Saturn & Pluto mere medgørlige, da Saturn trods alt kun er ca. 30 år om at bevæge sig en hel runde i zodiakken. Det betyder at de to planeter mødes ca hver 32-38 år.
[ til sammenligning møder Uranus & Pluto hinanden i konjunktion med et interval på mellem 116-140 år ca.]
• Dernæst er Saturn & Pluto særlige fordi de er de to tærskelvogtere. Hvilket betyder, at de i nogle grene af astrologien anses som ’ondsindede’ eller ’ødelæggende’, hvilket har gjort dem frygtede & afskyede. Og det er da også sandt, at vi mennesker har en tendens til at opfatte deres projekter som brutale & grusomme: At vise det fysiske livs begrænsningers alvor (Saturn), samt at destruere & transformere alt der er overfladisk, forlorent, dødt eller udpint, for at komme ind til den hårde, friske, livskraftige kerne (Pluto).
• Den massive (& måske ubehageligt snærende) energi, der opstår når de to tærskelvogtere, Saturn (den lille) & Pluto (den store) mødes, er altså kendt for denne dybe transformationskraft, vi som mennesker godt kan have vores forbehold overfor (for det betyder oftest at alt vi elsker & kender bliver uigenkaldeligt forandret). Almindeligvis anses de for at bringe oprør, optøjer, revolutioner, kollaps, opbrud, destruktion, transformation & genfødsel i mundan astrologien, der beskæftiger sig med steder/verdensbegivenheder. & her ser vi gerne folkeslag, kulturer, landområder, ja hele verdener gå til grunde.
• Alt dette lyder jo ikke særlig rart, & selvom det da også er sandt at Saturn●Pluto konjunktioner ofte i det store billede skaber inflation, recession, epidemier, dødsfald, krig, kollaps eller lign, så er det ikke en selvfølge at det sker. I min optik er det afgørende, hvordan vi håndterer eller møder denne energi. Så er vi bange, vrede, bebrejdende, beskyldende & krigeriske – eller er vi kærlige, konsekvente, samarbejdende, inkluderende, når vi oplever knaphed eller lidelse? Jeg tror ikke at en energi kan være ond. Ligesom i naturen, hvor vi har en konstant cyklus af liv & død, en skabende & nedbrydende proces, der er nødvendig for at livet kan eksistere, lige sådan ser jeg Saturn & Pluto. Saturn er den kraft, der skaber tidslighed & mulighed for at skabe, opbygge, bevare, beholde, skatte, værdsætte & vedligeholde, mens Pluto er den kraft, der sørger for at nye idéer, verdener, planter, dyr, landområder kan opstå, forandre sig, transformeres & udvikle sig. Disse to kræfter er i min optik de allermest livsbekræftende der findes. De lover os nemlig én ting: Alt er under evig forandring & derfor skal vi ære & elske alt hvad vi formår, mens vi er her!
• Saturns motto kunne i denne kontekst være: ”Sic transit gloria mundi”, der er latin & betyder (frit oversat): “Sådan forgår verdens stråleglas” & Plutos kunne være: ”Memento mori”, lat: “Husk at du skal dø!” & selvom det er lidt tunge emner her i vintermørket, er der så meget desto mere grund til at gå ud i livets forår & skyde alle de grønne blande, som du overhovedet kan, gøre alt det du vil, elsker & ikke tør. For hvis ikke nu, hvornår så? 🌱
..
..

Billedet er af spanieren Francisco Pradilla y Ortiz (1848-1921) & hedder: “Doña Juana la loca”, 1877.

}F u l d m å n e • N o t e r • pt. I & II{

• Under en Fuldmåne optræder typisk en spændingsakse imellem to poler; en opposition. Alle tegn i Dyrekredsen står overfor et tegn, de på den ene side deler temaer med, men på den anden side kan have/har modsatrettede værdier i fht. Hvadend de har modsatrettede temaer eller ej, løser de dem helt sikkert forskelligt. Tag nu Krebsen & Stenbukken. De ønsker begge at videregive dig vigtige værdier & sørge for verden & slægten. De ønsker begge at understøtte & støtte deres afkom på bedst mulig vis. Stenbukken mener at forhåndsviden, disciplin, mådehold, arbejdsomhed & ambition er vejen frem & at regler, pligter, faste rammer & spisetider samt viden om/forståelse af de begrænsninger, der findes i det fysiske liv, er den mest kærlige måde at sende sit barn ud i livet på, mens Krebsen mener at nærvær, tætte familiebånd, at kunne udtrykke sine følelser samt kærlighed er det bedste grundlag for at blive et lykkeligt menneske & at kropskontakt, omsorg, fortrolighed, næring samt at være i stand til at mærke & imødekomme andres behov er den bedste forudsætning for at klare sig godt. Selvom begge tegns værdier & tilgange er værdifulde, givtige & vigtige har de dog fokus på hver sit sted. Stenbukken bekymrer sig om de fysiske formaliteter, opdragelse & at kunne forsørge sig selv ude i livet, mens krebsen fokuserer på evnerne til at møde, drage omsorg samt forbinde- & knytte sig til andre. Det er den helt nære relationelle, emotionelle tilgang overfor den helt selvforsynende, selvstændige, pragmatiske tilgang.
• Denne opposition optræder 2 gange årligt (ligesom alle andre oppositioner i dyrekredsen) nemlig under Ny- & Fuldmåne med 6 måneders mellemrum, & de hjælper os alle med at balancere akserne i Dyrekredsen. For det er i bund & grund det astrologi går ud på; balancere energierne, som vi i den østerlandske lære ser i sin grundessens i Yin & Yang eller det okkulte: As above, so below.
• Krebsen & Stenbukkens specifikke akse, viser os balancen imellem ambition & familie, sårbarhed & professionalisme, arbejdsplads & hjem, men den er pt også en akse, hvor den kollektive feminine & den kollektive maskuline energi prøver at møde hinanden for at polarisere & sammensmelte i en evigstrømmen. En evigt transformerende vekselvirkning; en pulseren som balancen imellem indånding & udånding, vågen tilstand & hvile, etc. Denne flod & ebbe bevægelse, viser Månen os hver måned, er en forudsætning for vores eksistens på jorden & dette forstærkes særligt, når Månen står i sit eget, handlekraftige, kardinale tegn, Krebsen overfor Solen & Saturn, i Saturns handlekraftige & kardinale tegn, Stenbukken. Begge tegnene hører til i det man kalder de indadvendte nattetegn – også nogle gange betegnet som de feminine. (I denne kontekst skal det dog mere forstås som de indadrettede/ekspansive tegn, mens de maskuline tegn ses som udadrettede/retningssøgende tegn).
Derfor er det også vigtigt at forstå, at vi almindeligvis kan ”vælge” side under en sådan opposition. Hvilken energi, man er mest komfortabel med er typisk den man vælger, men! Almindeligvis, længes vi, imod Fuldmånens tegn under en cyklus, da vi netop befinder os en hel måned i den modsatrettede energi. I dette tilfælde er vi i Stenbukkens pragmatiske, selvbevidste energi, der forstår restriktion, at ofre noget for noget andet, som sætter mål, lægger planer for at nå dem & ønsker at udrette noget! Med rettidig omhu & tålmodighed! SÅ hvis du længes efter tid alene med dig selv, mere fri eller mere kvalitetsnærvær med din partner, giver det så god mening.

• Når Månen står i Krebsen kalder det på vores interne emotionelle sikkerhed & er en meget privat placering, som trækker fokus imod vores indre referenceramme. Her bliver vi vist vores indre billede af den ideelle kosmiske mor, den der altid nærer os, giver os tryghed, får os til at føle os hjemme, giver os omsorg, kærlighed & blidhed ser ud (NB det er ikke kønnet at indtage moderroller & dette er DIT private svar på, hvad den ideelle mor ville være for dig, & bedst af alt, hvordan du selv kan tilbyde dig selv den omsorg & forbindelse, som du (måske) savnede til din biologiske mor). Dette behov kan have været særligt udtalt – især fordi de seneste uger har haft så meget fokus på alvorlige hændelser ude i verden, men også fordi vi knapper op, spænder ind & trækker arbejdstøjet på. Krebsemånen kalder på vores hjerte & siger: selvom vi gør alt det her i kærlighedens navn; er voksne & ansvarlige for vores børn, partner, naturen, miljøet, Verden etc, så må vi ikke glemme at nære vores eget indre barn! & Vi må ikke glemme at lege & have det sjovt! Selvom vi skal transformere vores måde at være i verden på, behøver vi ikke at lukke ned for sårbarheden, legen, kærligheden eller det at kunne grine. Månen får lyst til at afspænde denne alvorlige & hårde energi i Stenbukken & det er da også sandt, at vi kan komme til at glemme livet, lyset & glæden, hvis vi fokuserer alt for meget på nødvendighed & pligt.
• Men fordi dette ikke bare er en almindelig Fuldmåne, men en Måneformørkelse, bliver denne almindelige energistrøm imellem Solen & Månen afbrudt af Jordens passage ind over Månen. Det er en måde, hvor vi ’vågner’ & ser det hele i et andet lys (i bogstaveligste forstand). Dette strømsvigt forstyrrer vores almindelige trummerum & giver os en genopstart af hele vores system. Vi kan ikke længere køre på automatpilot eller undertrykke hvad vi føler/følte!
• Ligesom med Solformørkelsen, hvor Månens feminine energi periodisk skygger for Solens maskuline strømmen, oplever vi en anormalitet i energiflowet. Når vi skygger for den maskuline energi & lader den feminine Måneenergi skylle ind over vores sind, træder det ubevidste ind i bevidstheden, som en slags luciddrøm, hvor vi VED at vi drømmer. En højnet intuition aktiveres & vores ubalancer synliggøres. SÅ hvor vaklende har din virkelighedsoplevelse været siden d. 26? Hvis du oplever høj bølgegang fortvivl ikke, det betyder blot, at du er ved at balancere tidligere ubevidstheder & at det allerede fra midten af næste uge vil stabilisere sig lidt (ikke nødvendigvis mindre intenst, men blive mindre emotionelt & anstrengende).
• Så Måneformørkelsen fungerer altså på samme måde bortset fra, at det her er Jorden, der skygger for underbevidsthed, & Jordens skygge på Månen lader dermed den maskuline Solenergi oplyse ethvert tænkeligt tema fra vores underbevidsthed. Især dem, der har været aktive siden Solformørkelsen d. 26. & selvom portalen lukkede igen, er det ikke ensbetydende med, at vi ikke vil have erkendelser eller måske endda epifanier de kommende 3 måneder. Selvom disse begivenheder kan virke voldsomme (især for dem der identificerer sig med Krebse-polen), så kommer de oftest sådan til udtryk, hvis vi modsætter os den forandring, der kalder. Hvis det er dig, så prøv at se det som at få renset en dybt sår. Det svider mens det står på, men på sigt er man glad for at man bed smerten i sig, så såret kan hele hurtigere uden at skabe arvæv fra langvarig betændelse. Vi må sidde med, hvadend af følelser, frygte, ambitioner eller viljer, der kommer op i os & tage imod disse spæde små kim til healing eller handling (eller begge). Denne proces vil også kunne opleves som en glædesfuld, begejstrende overgang eller fødsel, hvor vi transformerer os selv & smider vores gamle Krebseskjold & træder ud i verden med stålsat & kærlig ambition.
• Vær ikke bange for smerte eller tårer disse tider; Kommer de op, skal de ud. Giv dem mest muligt tid, plads, omsorg & tålmodighed. Disse intense temaer er årsagen til, at vi har oplevet at forbinde os med alle disse fortidige traumer, oplevelser, minder, erindringer & følelser den seneste uge! Krebsen ønsker for os, at vi balancerer al denne spænding & frigiver de ting fra fortiden, der var med til at holde os fast i & opretholde vores hårde, kolde panser & masker. Pluto & Saturn har aktiveret nedrivningsprocessen i dag, da de mødtes halv 3 & afsluttede & begyndte en ny cyklus af transformation af strukturer, magtforhold & orden. Vi kan ikke længere leve som vi har gjort! Men hvad skal sættes i stedet? Det bliver det spændende vi individuelt & kollektiv skal finde ud af de kommende uger!🌱❤️🙏
..
..
Billede 1) er den famøse totale Solformøkelse fra Wien, 1842, her afbildet af Rudolf von Alt i ja, 1842. 🌕
Billede 2) er af renæssancemaleren Sandro Botticelli (1445-1510) & er selvfølgelig Urmoderen, Jomfru Maria (I den kristnefortælling ej at forglemme) her: Madonna del Magnificat, 1481, der bliver kronet af 2 engle. Billedet er et lille rundtmaleri i “tondo”-form.

} S y d K n u d e n ● J u p i t e r {

• I går var en lidt skrap dag & selvom de umiddelbart mest konfliktende aspekter på himlen er Pluto/Saturn konjunktionen, vi stadig venter på står helt eksakt, (& måske Mars i opposition til Månen)… så er der et andet fænomen, der måske niver & det er Jupiter, der i går gik ind i samme grad, som Månens banes sydlige skæringspunkt. Denne placering er kendt for at være et karmapunkt, hvor vi bliver konfronteret med alt det, vi kommer af & som skal forløses & afvikles. Dette gælder også i jeres individuelle horoskoper, så kig efter hesteskosymbolet i din chart. Hvis der kun er én afbildet, skyldes det, at det er implicit at den anden står præcis modsat (se billedet).
• Stenbukkeprincippet kropsliggør handling & integritet i os alle (pga Solens placering i dette tegn), så tag imod dette med kyshånd, nu hvor Månens Sydlige Måneknude trækker hele vores kollektive karma frem i lyset & viser os fortidens grimme ansigter & alt det vi har (haft) fejet ind under gulvtæppet. Så hvis du oplever et kærligt genbesøg fra sidste års temaer (eller måske noget, der ligger endnu dybere) fortvivl ikke. Vi skal blot trække på al det bukkemod vi kan mønstre!
• Begge Måneknuder befinder sig pt i 8° i hhv Krebsen & Stenbukken (8 er Saturns tal & repræsenterer karma, magt, power & fysisk materialisering samt skæbne — 8tallet der ligesom uendelighedstallet ligger & vipper på aksen imellem det hinsides & det fysiske.. & vekselvirker mellem at transgressere mod ånden & manifestere mod jorden).
• Sydknuden står pt i eksakt konjunktion med planeten, der gør alting større, Jupiter! Så vid, at hvis det hele ser ekstra sort ud de kommende 7 dage (Jupiter bevæger sig videre d. 14/1), så skyldes det formentlig at du kigger på dine egne værste mønstre igennem (hvad der svarer til) et forstørrelsesglas. Det er ikke værre end det plejer, det er bare pludseligt blevet synligt!
• Tilsvarende står Neptun & Lilith (Dark Moon) vores ønsketænkning, intuition, højere forbindelse, men også vores selvbedrag — i konjunktion med vores rå, dyriske impulser omkring overlevelse & reproduktion. Disse to mødte hinanden i eksakt konjunktion i går, i en tilsvarende skæbnesvanger grad nemlig 16° (I Tarotten repræsenteret ved Tårnet, der lader alt smuldre, så vi kan genopbygge det hele på ny med et stærkere fundament & større klarsyn. 8 er i øvrigt oftest afbildet som Styrken, hvor vi med blidhed overkommer vores eget indre rovdyr, men repræsenteres i nogle deck som kortet Retfærdigheden, den kan vi lige lade hænge lidt…😅).
• Når Lilith berør Neptun i denne kontekst kan vi opleve smerte, da de to energier smelter sammen, & Lilith forstærker Neptuns højnede kollektive forbindelse. Værst i går, har vi måske følt hele verdens smerte, lidelse & frustration på vores skuldre. Der sker mange forskellige voldsomme ting i verden disse dage, men denne forbindelse gør os også opmærksom på, at medierne er med til at “skabe” fremstillingen af vores opfattelse af virkeligheden; & at historierne formidlet igennem deres linser ikke nødvendigvis er den rene skinbarlige sandhed.
• Så dette møde ber os om at forholde os til realiteterne! Ser vi forbi vores egne illusoriske slør? Er vi kildekritiske? Tror vi på det enkelt menneske over systemet? & er tilstandene vitterlig værre i dag eller har vi bare aldrig rigtig kigget på vores dybe (kollektive) sår før nu? (Jf forstørrelsesglasset).
• Jupiter i konjunktion med Sydknuden har også den effekt at vi mister troen eller håbet i fht fremtiden. Måske virker verden umulig at redde eller vores traumer for dybe & håbløse til nogensinde at kunne blive forløst. Men der er gode chancer for at det er foregøgleri & at vi ikke ser verden klart, når vi mismodigt kigger på skærmene & hører om WW3.
• Hvis du føler dig nede så tænk på alle de mennesker, der hver dag kæmper for at gøre det rette. Alle dem, der har taget denne kærlige Stenbukkenenergi & gjort det til et æresbevis at holde de fysiske ramme for andre, svagere mennesker & dyr, der har brug for støtte før de selv kan stå igen. Vores proces er aldrig forgæves & selvom vi føler tilbage gang, skal vi nok skride fremad igen på et senere tidspunkt! Healing er ikke linær & det er helt som det skal være! 🌱
• Når det så er sagt, må vi ikke kravle ned i offerroller! For at denne højere Neptuns bevidsthed kan komme til udtryk positivt, er vi nødt til at udrense alle fortrængte & undertrykte følelser, skygger & tematikker & netop derfor oplever vi et stærkt træk imod vores gamle mønstre, som vi let suges tilbage i.
• & Her bliver astrologien lidt strid & peger på alle de områder, hvor vores egen person er svagt afgrænset & udflydende. Det er der vi i risiko for at ansvarsfralægge & give alle andre skylden for vores egen gøren. Dette kan i værste fald lede til en voldsom offermentalitet, hvor vi giver andre, tilfældet eller de højere magter skylden for, hvordan vi selv har redt — kollektivt såvel som individuelt, & der er desværre ikke andet for end selv at gå i gang med at skovle lortet. (Undskyld mit franske).
• Men så er det jo et overordentligt lykketræf at vi har Stenbukkens nøgterne tilgang & arbejdsomhed med os disse uger; nu skal vi rigtig få ryddet ud & op i al denne uorden!
• Så hold ud! Det bliver bedre omkring d. 18, der har Jupiter sluppet Sydknuden & Saturn●Pluto er også rykket fra hinanden igen! — men indtil da er der desværre ingen vej udenom, vi er nødt til at rydde vores eget rod op! 🙏❤️