} M e r K u r • R e t r o g r a d {

• I dag er Merkur standset op for at gå retrograd de kommende 21 dage, dvs fra i dag til og med d. 20 november. Han har været i sin pre-skyggefase siden d. 11 oktober & vil først bevæge sig helt ud af sin post-skygge d. 7. december, så der er rige muligheder for at få et dyk ned i vores psyke, og for nogle vil denne lidt forsinkede kommunikation have været aktiv i nogen tid allerede.
.
• Dvs Retrograd-fasen består af 3 perioder:
~ Pre-skyggefase: hvor Merkur bevæger sig hen over de grader han senere vil snurre baglæns igennem. Her: fra 11. Okt — 31. Okt; 11°-27° i Skorpionen.
~ Retrograd: 31. Okt — 20. Nov. Merkur bevæger sig baglæns fra 27°-11°.
~ Post-skyggefase: Merkur går ret fra 11°-27° fra d. 20. Nov — 7. Dec, hvor han bevæger sig ind i en helt ny grad!
.
• Når Merkur er retrograd genbesøger vi en periode vi allerede har været igennem. Helt konkret går han fra den 27. grad i Skorpionen, hvor han i dag også har stået i konjunktion med Venus — til den 11. grad i samme tegn, hvor han lander d. 20. November.
• Almindeligvis er Merkur retrograd kendt for at at bringe bagvendt kommunikation, teknologiske fejl/sammenbrud, nervøs energi, ængstelighed, forsinkelser på trafik, breve, kontrakter (etc) samt forsvundne genstande. Det skyldes, at vi nu skal gå igennem den flod vi allerede har krydset. Men i modsætningen til grækeren Heraklits forestilling om, at man ikke kan krydse den samme flod to gange, tilbyder Merkur Rx os at gå baglæns, mens vandet også løber baglæns i floden. Den oplevelse vi får er derfor ikke *magen* til den første, men vi genbesøger allerede besøgte temaer og får nu mulighed for at se det på ny/fra en anden vinkel. Almindeligvis dukker nye synspunkter, erfaringer & manglende informationer op, når vi går baglæns ad vores sti.
• Derfor plejer jeg også at mane til besindelse. Merkur Rx er ikke en forbandelse, der forsøger at forhindre os i at nå vores mål. Tværtimod er det en påmindelse om, at nogle områder af livet skal tages med ro & at det giver gode resultater at tænke sig om en ekstra gang eller to, for måske var der mere til den situation, arbejdsopgave eller erfaring end vi først troede?
• Denne retrograd er den sidste ud af de tre årlige Merkur Rx — som i 2019 alle er faldet i vandtegn (nedenstående tags for at læse årets tidligere opslag om dette & for mere info om Merkur Rx).
• Denne vil være årets mest blide, da Venus giver os en god portion kærlighed & held med i rykken. De almindelige Merkur Rx misforståelser & konflikter (der opstår, når vi forsøger at undertrykke den indadvendte energi & haste igennem denne baglænssnurrende bevægelse; presse aftaler præmaturtok igennem eller nå deadlines, det ikke giver mening at nå) vil have lettere ved at blive løst denne gang. Skorpionens psykologiske røntgenblik vil give os klarhed over egne eller andres motiver & gøre det lettere for os, at sætte os i andres sted & dermed samarbejde — især de dage fra d. 14-20 nov, hvor Merkur atter står i trigon til Neptun vil 10øren falde hurtigere end sædvanligt.
• Venus & Neptuns indflydelse på denne Merkur Rx vil give os et højere næstekærligt fokus samt et øget ønske om harmoni & kooperation!
• De temaer der rørte på sig omkring fredag d. 11 oktober vi indikere hvilke temaer denne retrograd vil handle om for dig. Om det handler om at afklare bestemte opfattelser, relationer, pengeanliggender, retning eller generet kommunikation eller trafik vi vise sig her.
• For nogle vil denne *usædvanlige* kommunikations energi gøre det lettere for dem at udtrykke deres følelser, så hvis du får overraskende kærlighedserklæringer, vær da ikke så overrasket, da denne retrograd som nævnt falder meget kærligt. Skorpionens store hjerte vil for nogle blive yderst synligt de kommende uger & gavmildhed & kærlighed fra kanter man ikke forventede kan komme i ens retning.
• Så smil til verden & lad appelsinerne falde ned i din turban. Og tag dig lidt ekstra tid til at lade tingene falde på plads som de var tiltænkt, i stedet for at lade vores samfunds misforståede Mars-energi presse afleveringerne igennem før de er færdige 🙏😅 håber I har klaret den første dag uden at brænde maden alt for meget på, komme for sent til jeres aftaler eller glemme at handle toiletpapir for 2. gang ❤️

} N y m å n e • i • S k o r p i o n e n • pt. II {

• Det hele bliver forstærket af Uranus egen vibration 4, som både han selv & Solen & Månen står i. Et firtal der cementerer & destruerer fysiske strukturer, verdener & hierakier. Derfor skal vi også bevæge os med ekstra årvågenhed & generelt ikke tage vovede beslutninger.
• At Uranus retrograd står i eksakt opposition til nymånen i Skorpionen varsler dette års måske største transformation, en indre transformation! Den behøver ikke at finde sted disse dage, men vi vil nok de kommende uger enten erkende, h v o r  meget vi har forandret os de sidste 6 måneder — eller måske have en helt konkret transformationsoplevelse.
• Her giver det mening at forestille sig det klassiske døds/transformationssymbol: Sommerfuglen. Skorpionen viser os, at for at vi kan bevæge os fra larvens forsvarsløse, ubevidste bløddyrslignende tilstand, forpuppe os & forvandles til hvad vi er kommet her for — er vi nødt til 1) at gennemgå den totale transformation & 2) have tillid til at den opløsningsproces, der finder sted inde i puppen hjælper os med at blive, hvad vi i sandhed er. Men at turde overgive sig & lade alt velkendt opløses, transformeres, skifte plads for at blive sammenstykket på ny er voldsomt & overvældende. Men før vi kan flyve, må vi først gro vinger!
• Det kan også opleves lidt sorgfuldt, som om at alle vores vante referencerammer pludselig er blevet ugyldige; at livet er noget ganske andet end vi forestillede os &/eller at de forbilleder vi almindeligvis har haft, eller de veje vi troede vi skulle gå ikke virker realistiske, gangbare eller ønskværdige længere. Vores tidligere selvoptagethed kan især blive synlig i dag, da Uranus forsøger at vise os kollektiv kærlighed & hvordan vi samarbejder & coeksisterer som art. I hans verden er det massernes trivsel over det enkelt individs rigdom. Hvis vi kan møde disse bevægelser med et åbent sind, en velvillighed & et ønske om transformation er vi klart klædt bedst på til i dag.
•For at øge forvirringen står Mars i inkonjunktion til Neptun, der måske gør vores ønsker, vilje eller endda handlinger en anelse tågede eller uklare for os, samtidig med at gårsdagens hårde Saturn●Mars aspekt stadig er ganske aktivt. Vi bør altså overveje alting en ekstra gang, besinde os & ikke tage alt for drastiske eller resolutte beslutninger disse dage.
• Der ligger dog også et lille kim til at realisere vores drømme i den tiltagende Saturn●Neptun sekstil, der nok er Novembers mest markante aspekt, som vi vil se i fuldt flor til Tyre-Fuldmånen d. 12 november, så der er noget at glæde sig til! Tillykke med din udvikling & de nye indsigter!
• En helt ny start på en helt ny uge! 🌑🙏

} N y m å n e • i • S k o r p i o n e n pt. I {

• Denne Nymåne i Skorpionen er lidt speciel af flere årsager. For det første står den eksakt ny, mens MC (horoskopets højeste punkt, der markerer retning) rører Månens nordknude i Krebsen. Vi får med andre ord et glimt af vores arts fulde potentiale i dag. Der er en monumental kraft, men samtidig en mildhed (der sjovt nok understreges af datoen) 28/10. 2 er Månens tal, der både er nærværende i kraft af Nordknuden i Krebsen, det tegn Månen hersker over, men også selve Nymånen. Samtidig er Saturns tal 8 særligt repræsenteret ved at Saturn står i sit eget tegn, Stenbukken, i opposition til Nordknuden & vid orbis til Sydknuden. Når Måneknuderne bliver aktiveret kalder det på transformation på højere planer. Denne omvæltning kan for nogle virke foruroligende & måske bringe angstbølger med sig.
•Dette understreges yderligere af dagens mest markante aspekt, nemlig Nymånens eksakte opposition til Uranus, der yderligere forstærkes, da han er den eneste planet, der er i aspekt. Uranus, rebellen, nyskaberen, ham der forvandler verdener & værdier, bryder lænkerne & river ubrugelige strukturer ned. Når Solen & Månen sammen står i opposition til den uregerlige frihedskæmper er der langt op til et temposkifte. Vi kan ikke længere trisse rundt i vores dagligdags trommerum med skyklapper på! Vi kan ikke længere ignorere vores behov, vores frihedstrang, nysgerrighed, inderste ønsker eller vores visioner, alt det vi måske har frygtet, ønsket, men ikke haft modet til at kaste os ud i, bliver synligt med Uranus! Vi kan ikke længere se til mens verden falder fra hinanden eller lade stå til i umiddelbar uvidenhed. Hvad end, der bliver aktiveret i dig i dag, er Uranus kommet for at forandre det for stedse! Vores selvbillede, vores ideer om behov & værdier får en kold spand vand i ansigtet. Vi kan ikke længere gå igennem livet søvngængeragtigt uden at tage stilling til os selv & vores omgivelser! Vi må ryste det sovende, vaneramte, kedsommelige, forudsigelige af os & springe ud i livet med energi, skaberkræfter & vildskab!
• For nogle vil dette være ganske angstprovokerende! Vi kan opleve chokerende begivenheder, drastiske forandringer eller måske endda helt reelt måne-vanvid (forhåbentlig ikke!), så vær forsigtig i trafikken & når du håndterer elektriske apparater!
(Fortsættes i næste opslag)
..
..
Billedet er af den katalanske maler Miguel Carbonell i Selva (1854 – 1896) billedet hedder Safo & er fra 1881

} S a t u r n ● M a r s {

• I morgen tidlig står Månen helt ny i Skorpionen, det mest transformerende & tabuafdækkende tegn. Skorpionen lader ingen sten uvendt i sin jagt på den dybere sandhed omkring det at være menneske eller at forstå den menneskelige natur. Denne nymåne har vi sparet en del op til & selvom Venus har haft nogle blide & kærlige aspekter den seneste uge, så har der i bedste skorpionstil rumsteret noget i vores underbevidsthed, der snart er klar til at komme frem fra det underjordiske dyb.
• Optakterne har været den tiltagende Sol●Uranus opposition, der vil bringe markante ændringer i fht, hvordan vi ser os selv i fht andre, men også Mars & Saturn har de seneste dage sneget sig ind i et meget markant kvadrataspekt, som her til eftermiddag stod eksakt i 15°.
• Når Mars & Saturn står hårdt sammen betyder det, at man kan føle sig hæmmet af ydre restriktioner eller autoriteter (Mars) eller man kan blive angst for andres skruppelløse, bramfrie adfærd eller deres (i Saturns øjne) utøjlede seksualitet. Alt efter hvilken planet man her identificerer sig med, vil man kunne have oplevet at føle sin trynet af gamle stive mønstre, strukturer eller normer — eller modsat føle sig mast af mere nymodens eller frivol adfærd. Om denne konflikt bliver udtrykt igennem familiestrukturer, sociale arrangementer, forhold til arbejdsplads, offentlige instanser & institutioner eller igennem partforhold/seksualliv, fx, afhænger af, hvor i din chart du har Stenbukken (hvor Saturn står) eller Vægten (Mars).
• Saturn står i sit eget tegn & står derfor stærkt i sin egen autoritære energi, mens Mars, i det blidere, mere pleasende Venusstyrede tegn Vægten (hvor han står svagt) vil have en tendens til at underkaste sig skulle en konfrontation mellem de to opstå. Mars’ almindelige krigeriske & opfarende facon vil mildnes af lufttegnets snilde eftertanke og hans ellers almindelige begærlighed vil snarere komme frem som en sensuel & løssluppen flirten.
• Andre vil opleve hele konflikten som intern. At Mars repræsenterer et ønske, en lyst eller et begær ens egen interne autoritet, pligtfølelse eller værdighed ikke vil tillade. Det kan være svært at udtrykke, hvad man mener eller få opfyldt sine behov. Slukørethed, frustration eller generel vrede kan være et resultat. Om det udtrykkes indad eller udad handler om vores generelle temperament (& vores personlige Mars-placering). I dag er ikke dagen, hvor man nødvendigvis er særlig selvtilfreds & har man afsluttet et projekt netop nu, er der risiko for at det ikke lever op til ens ambition, eller at man generelt er utilfreds med egen præstation, da den på den ene eller anden måde er blevet hæmmet. Hvis man ingen mulighed har for at kontemplere sin vrede eller frustration kan voldelig adfærd være et resultat. Men under denne transit vinder man intet ved at handle på sin aggression andet end skam & problemer.
• Undertiden ses denne transit også i fødselshoroskoper eller i parforholdsastrologi mellem elskende, og denne forbindelse bør tages ganske alvorligt & udtrykkes på en verbal eller forsonende facon. Med andre ord er denne form for aspekt noget man er NØDT til at arbejde med.
• Frustration disse dage er derfor en helt normal respons på både denne transit & morgendagens Sol●Uranus opposition. Derfor skal eksplosiv adfærd eller indestængt vrede observeres & udtrykkes med forsigtighed.
• Selvom denne transit kan være voldsom for nogle, vil andre, der allerede har arbejdet med deres forhold til de indre (& ydre) autoriteter eller vrede godt kunne have en ganske fornøjelig dag! Pas på jer selv & hinanden,
Søndagskærlighed,
A
..
..
Billedet er af den amerikanske illustrator N. C. Wyeth & her er det en illustration til Robert Louis Stevensons pirathistorie: “Treasure Island” fra 1920 (The Duel on the Beach).

} VENUS ● Saturn, Neptun & Pluto {

• Venus har farvet de sidste fem dage en hel del & det passer da også i fin tråd med at det forvandlingsarbejde, vi har bevæget os igennem de sidste 5 uger (der tager en dyb transformativ drejning til nymånen på mandag) handler om at implementere mere Yin-energi eller øge vores evner til at modtage, en af Venus’ store forcer. En stor del af vores fællesmenneskelige karma eller “oprydningsarbejde” er, at bevæge os imod en mere modtagende, rummelig, inkluderende & indholdsrig kultur/tilgang til livet.
• Vi har længe været i den aktive, udtryksfulde, målrettede Yang-energi & Nu er det på tide vi balancerer de to poler. Først inde i os selv & dernæst ude i verden ved at handle autentisk i fht os selv — & dernæst igennem at inspirere andre til at søge en lignende vej. (Altså ingen prædiken, beskylden, formaneri eller bebrejdelse — kun kærlighed igennem et aktivt, men inkluderende forbillede).
• Vi kan nemlig ikke leve et balanceret liv på Jorden (eller noget andet sted i universet for den sags skyld) uden de to ur-energier. I Østen kaldes de yin & yang, i Vesten det feminine & det maskuline, noget jeg indenfor astrologien ynder at kalde det modtagende & det givende princip. Jeg har skrevet en del om det før, men der findes ingen menneskeeksistens, der kun indeholder en af disse to poler. Vi behøver alle hvile i ny & næ, ligesom vi alle har brug for at bevæge os tilsvarende. Ingen indånding uden udånding. Intet liv uden død & så fremdeles.
• Der er meget, der rør sig for tiden astrologisk, som ovenstående billede også indikerer.
• I søndags stod Venus●Saturn i sekstil til hinanden i hhv 14° i Skorpionen & Stenbukken. Denne forbindelse bebudede en mere mild & følelsesbetonet tilgang til det at modnes & tage ansvar. Deres møde varslede et sammenfald imellem, hvad vi mener er sandt, godt & rigtigt & evnerne til at tage hånd om problemet, tage ansvar & komme i mål!
• I mandags stod hun dernæst i trigon til Neptun i 16°, sin højere oktav blandt de ydre planeter, & skabte en blid, ekstremt kreativ, næsten drømmende virkelighed, hvor vi kunne føle os i forbindelse med selve livets urkærlighed eller bare det at elske ALT (som Neptun & fisken så ihærdigt forsøger at lære os alle). Denne kontakt kan skabe en magisk forbindelse imellem dig & dem du elsker; en dyb tillid, sårbarhed & kærlighed både til dig selv og dine omgivelser.
• Det er også en flydende & direkte forbindelse imellem vores højere idealer omkring livet, kunsten & kærligheden & vores fysiske/åndelige værdier, selvværd & måden hvorpå vi modtager nydelse. Med andre ord har det potentielt set været nogle meget harmoniske & kærlige dage, du kan have haft med din partner, hvis du er i forhold. Hvis du  i k k e  er, er der altid højnede muligheder for at møde et menneske under denne transit, der kan røre os særlig dybt & selvom aspektet er aftagende er det stadig aktivt til & med i morgen, så hvem ved? Måske møder du mennesket på den hvide hest i nat, hvis du ikke allerede har mødt dem? & for at det ikke skal være løgn, bevæger Månen sig hen over Juno her til aften & belyser, hvad det er vi i sandhed søger i en fast partner…
• Tidligere i dag stod Venus i eksakt sekstil til Pluto begge i 20° & skruede op for intensiteten af vores i forvejen højnede kærlighedsfølelser. Vi kan have følt os særligt taknemmelige i dag over vores livssituation, partner, os selv etc. Alt der er forbundet med at øge vores selvværd, opbygge os (eller andre) & tage ejerskab over vores værdier & kærlighed har været i fokus med den dobbelte forbindelse til både Neptun & Pluto.
• Neptun afslører vores dybeste ønsker, drømme & idealer, mens Pluto øger intensiteten samt vores dybde & modtagelighed. Den kærlighed vi søger nu er intim, intens, forbundet på dybere planer.. Vi vil dele nydelsesfuld elskov; vi vil dele intentioner, drømme om fremtiden & visioner for hvordan kærlighed skal skabes fremover — også i de store linjer! Vi har mere lyst til at røre (& berøre) andre mennesker & vi er ikke så bange for at blive hvirvlet ind i nogens inderste, indre liv eller forbinde os på måder, der måske normalt ville skræmme os, men som nu virker helt ok, fordi vi er mere modige & nysgerrige.
• Skyggesiden kunne være en affære eller andre hemmelige forhold, der kunne blomstre op i nat med Neptuns overromantiseren af en potentiel partner (der allerede er afsat) eller andre mere tabubelagte forbindelser. Højnede seksuelle eller spirituelle forbindelser er også ganske sandsynlige & der er samtidig øgede muligheder for at afdække hemmeligheder i relationer eller se ting, forhold eller realiteter for, hvad de virkelig er.
• Sluttelig er der bare meget Kærligheds (Venus) Power (Pluto) disse dage! Nyd det! Elsk det! Få det bedste ud af det! & husk at grænsesætning også er kærlighed. Et nej er både en måde at respektere dig selv & den anden part på. Du respekterer dig selv ved ikke at gøre noget, du ikke har lyst til & du respekterer den anden ved at vise, at du har tillid, tiltro & respekt nok for dem til at dele dine inderste følelser, som se selvfølgelig ærer.

} S o l e n • i • S k o r p i o n e n {

• Partnerskab er alt for Skorpionen, ligesom for Vægten. Men i modsætning til Vægten & Skytten, dens to nabotegn, som den deler temaer med, så er Skorpionen ikke bange for livets mørke! Alt, hvad der er forbudt & uønsket tør Skorpionen godt kigge på. De ved instinktivt, at intet her i livet er en reel trussel. Ja, måske mister vi kroppen i vores søgen imod det indre lys, den renselse & renhed, der findes i vores krystalklare sjælekerne, men det er bare den “ydre” afgrænsning vi kalder livet & den fysiske krop; et pitstop før den næste transformation & potentielle genopstandelse, der altid er en del af den cykliske bevægelse fra fødsel, liv, død til genfødsel. Herre gud, så døde vi & den forhindring overkom vi også.
• Denne dybe livskærlighed til den inderste del af vores væsen, der er villig til at ofre alt andet (selv vores jordiske liv på vej derhen) kan af lysere mere ego- eller eksistenstilknyttede tegn ses som ondskab. Men de forstår ikke Skorpionens indsigt omkring at alt er redskaber eller kvaliteter vi kan lære af, bruge & benytte på vores vej.
• Hvilket leder os hen til at Skorpionen, ligesom Tyren forstår sig på alle slags materielle ressourcer. Der hvor Tyren har fokus på sin egen nydelse, sin egne penge, værdier eller skønhed, altså egne ressourcer, forstår Skorpionen sig på andres.
Dette gør også Skorpioner til oplagte investeringsrådgivere, psykologer, terapeuter, kunstforhandlere, jordemødre, dominatrixer, forfattere, skuespillere, etc.
• Skorpionens bevægelse er med andre ord en rejse, dybt ned i vores allermørkeste sprækker, helt ned i den slimede, brutale materie før vi igennem indre transformation & healing finder den største indre forbindelse til kilden & lyset. Skorpionen ved instinktivt, at vi alle sammen er en del af gud, derinde bag vores rå, kødelige, dyriske ydre.
• Skorpionen søger denne forvandling med en partner, præcis som Vægten. Men der hvor Vægtenes blide, flirtende konsensusleg om hvem, der skal made hvem med kage, er Skorpionen et helt andet langt mindre poleret sted. Skorpionen vil forbinde sig til sin partners livsenergi, skaberkraft, indre skønhed, smertelige nydelse & den ultimative ego-opløsning i den guddommelige & altopslugende orgasme. Din orgasme. Du skal smelte sammen med Skorpionen — ikke den anden vej. Eller dvs Skorpionen ønsker inderligt at kunne åbne sin blanke, hårde, latexskal & vise deres partnere deres dybeste, mest sårbare, bløde kød (ligesom Krebsen, har de skelettet uden på) men angsten for at din kærlighed ikke er gengældt, ligeså frygtløs, invasiv & intens skræmmer Skorpionen fra vid & sans. Dette er også årsagen til at de andre tegn kan opfatte Skorpionen som snagende, farlig, morderisk, utilregnelig & dybt kontrolleret eller kontrollerende. Skorpionens indre sårbarhed & dybeste livsangst er at blive bedraget, narret, ydmyget &/eller at blive udstødt, hvilket gør at man længe skal slås med deres hårde, kolde panser, hvis man vil nå ind til deres varme, passionerede, blødende hjerte.
• Og det skal man vide om Skorpionen, hvis man agter at være dens partner: du skal være villig til at ofre! Potentielt set ALT! Du skal lade dig dominere, underkaste dig, blive testet gang på gang. Du skal dele ud af dine inderste usikkerheder. Du skal dele din mest ødelæggende smerte & dit dybeste, hemmelige begær. Formår du dette vinder du den mest trofaste & hengivne partner, der hjælper dig med et dybt indre healingsarbejde, for de vil elsker dig så vildt & blodigt, at de lever med at transformationen flænser eller tyndslider deres egen sjæleild (for det er jo kun et pitstop inden vi alle skal videre). Selvom man ikke først ser det, er Skorpionen et af de mest loyale & kærlige tegn i dyrekredsen. Har de først givet dig deres hjerte, tager de det ikke tilbage igen. Ligegyldigt. Hvad. Du. Gør! Vold, smerte, blod, drama. Doesn’t matter — med mindre du forråder dem, selvfølgelig! Du har vundet deres tillid & åbnet op for deres mod & for det er de dig evigt taknemmelig!
• Al denne snak om sex leder os selvfølgelig hen til at Skorpionens kropsområde er de reproduktive organer & deres grundlæggende temaer deler de med 8. hus som er det hemmelige, usynlige, okkulte, de menneskelige mysterier, livets opståen, orgasmen, magtforhold, indre drifter, fødsel, død & alle typer healing & transformation.
• Skorpionen viser os de dybe indsigters brønd & afdækker hemmelighederne for sløret imellem verdenerne for os. Dette gør dem til ekstreme menneskekendere med gode fornemmelser, åndelige indsigter & ofte synske evner. De er intelligente, deres blik kan oftest bore sig ind i sjælen på dig & se hvad der rør sig. De er dygtige til at gennemskue mennesker & dermed til at manipulere disse med både egoistiske eller kærlige fællesmenneskelige formål. Dette er også årsagen til at de oftest får skyld for at være udspekulerede. Men om Skorpionen arbejder for sig selv eller den højere sags tjeneste afhænger af, hvor selvkærlige de er i stand til at være — hvilket også kan oversættes til hvor modne de er.
• Skorpionen kan altså både være et blidt & et brutalt væsen. Nogle gange indenfor ganske få minutter. Men man bør dog notere sig, at ligesom dyret har Skorpionen ikke en giftbrod for at skade andre. Den har en giftbrod, så den kan gøre en ende på sine dage, hvis den skulle blive fanget. For skorpioner overgiver sig aldrig. Hellere tage videre end leve som en slave. På samme måde trives menneskeskorpioner dårligt i fangenskab. Deres vilde natur har brug store vidder til at blive udtrykt & udforsket. Det er ikke fordi de vil stikke af, men de har brug for at føle, at de selv har valgt deres smerte, hvis den skulle komme.
• For alle os andre vil denne energi i transit højne vores intution, måske gøre os lidt skarpere i formuleringerne, lidt mere kontante & lidt mere kølige overfor fremmede. Men tilbyder os også dybe, sjælelige forbindelser til de mennesker vi elsker & kender — eller dem vi tør åbne os overfor. Det er de dybe vandes sæson & vi skal nok komme vidt omkring de kommende uger med både Venus & Merkur, der snart går retrograd i de sorte søers land. Det er ikke tilfældigt at Alle helgenes aften falder i Skorpionens sæson, hvor grænsen mellem den fysiske & den hinsides verden er tyndere. Vær åben overfor at de svar du har søgt hele sommeren kommer helt af sig selv til dig nu, måske via et symbol, igennem meditation eller simpelthen via en natlig drøm.
• Pas på hinanden & husk inde bag det hårde sorte panser er der dyb, uendelig & transgressiv kærlighed… Ja faktisk er der ikke andet 🙏✨
..
..
Billedet er af Maria Magdalene, der måske holder Jesu kranie. Malet af italieneren Jusepe de Ribera & bærer titlen: “Maria Maddalena in Meditazione” fra 1623.

} V æ g t s k å l • v s. • S k o r p i o n K l o s a k s {

• I dag kigger Vægtens sæson sig sørgmodigt over skulderen, da vi siger farvel til den lette & luftige sæson med festivitas & sludrevorne temperamenter.
• I dag omkring kl. 13 skifter solen fra det blødere, retfærdighedssøgende lufttegn Vægten til Skorpionens dybe, sorte, stille vande. Denne indadrettede, mystiske, dybdepsykologiske energi inviterer os til at afdække vores inderste hemmeligheder, vores skjulte begær & ønsker samt vores dybe & smertelige traumer.
• Solen står mest udfordret her, hvilket vil sige at dens almindelige løvekvaliteter; fokus på selv, vitalitet, livsvilje & selvkærlighed, har sværere ved at skinne igennem. Forestil dig hvordan solens lys så ud, hvis vi så den igennem en virkelig dyb, stillestående, jernholdig sø. Det er sådan ca. hvordan Solen virker igennem det faste, vandtegn Skorpionen. Den prøver at skinne til os fra vores sjæls dybeste sprækker …eller man kunne sige helt nede fra underverdenen.
• Skorpionens rejse er en transformation. En bevægelse ned igennem det dybeste, mest materielle, fysisk fortættede. Ned igennem alt det forbudte, tabuiserede, undertrykte, fordømte, “ulækre”. Der hvor livet bliver råt & brutalt. Hvor kroppens primære formål er den rå & voldelige reproduktion; de seksuelle spasmer & det nye liv, der gror ud af et andet væsens hinder. Hvor livet er blod, slim, fødsel, smerte, død, forrådnelse, orgasme, nyt liv. Der hvor selve menneskets inderste mysterier har bolig.
• Dette er også årsagen til at Skorpionen er et af de mest misforståede tegn. Deres rejse er nemlig en søgen efter den indre, sjælelige lyskilde, en udforskning, ligesom Skyttens, men i stedet for at give sig i kast med omverdenen, fremmede lande, sprog, filosofier & kulturer, er Skorpionens terræn et indre landskab, der skal afdækkes & kortlægges. Et indre landskab, der kun eksisterer inde i dem selv & deres partner(e). Skorpionen er meget optaget af at forstå psykologien i Den Anden; i det menneske, der står og kigger dem direkte ind i øjnene, der på den anden side af hornhinden; det palads af knogler, hinder, muskler, væv, hår, hud & kropsvæsker! Hvem er du, det vil Skorpionen vide!
..
..
Billedet er selvfølgelig et farvel med Vægtsæsonen & går under den danske titel “Pigen med Perleøreringen” det mest kendte oliemaleri af den flamske billedkunstner Johannes Vermeer. Det antages at være malet i 1665.

} M e r K u r ● N e p t u n • pt. II {

[+ lidt andet]
• Dette aspekt er et rigtig *Soul Searcher* aspekt, hvor vi forholder os kritisk, intellektuelt, dybdeborende, udforskende & modigt til vores psyke & alt, hvad der findes der nede, mens vi samtidig åbner for en dyb sårbarhed & overgivelse, hvor vores personlige indre kontakt med vores højeste væsen bliver aktivt & vi får mulighed for at spejde bag psykens begrænsninger & bore dybt ind, med vores penetrerende sind, i vores egen (eller måske endda andres) sjæleforbindelse.
• Indre granskelse, dyb healing igennem meditation, ceremonier eller kanalisering, samt universelle budskaber udtrykt igennem kunst & dybt kreative udtryk er særligt mulige disse dage! (Især pga Neptuns sekstil til både Saturn & Pluto, der cementerer & manifesterer vores idéer.)
• Vi kan altså enten gå ind i vores dybeste smerte & udgrave denne — eller vi kan bruge kontakten til at forbinde os til vores højere, sjælelige formål — eller til andre mennesker & udbygge en dyb, tillidsfuld & yderste empatisk tilgang til deres situation.
• Hvad end du har brug for netop nu, vid at intet er rigtigt eller forkert. Neptun viser os, at hele vores menneskelige idé om godt & dårligt er et konstrukt. Nogle gange har vi brug for at forbinde os til vores dybeste smerte for at finde lindring igennem at se vores *værste* følelse eller skræk i øjnene & opdage, at vi enten kunne håndtere det (imod forventning) eller at vi ikke kunne (og at det var helt ok), & at vi kunne få hjælp. Andre gange har vi brug for at vende os mod *lyset* (hvad det end er for dig) & elske, tilgive, hengive & overgive os.
• At være et helt menneske vil både sige, at vi kan være stærke & svage, aktive & passive, modige & bange, fokuserede & forvirrede; indsæt selv. Alt det er en del af menneskeoplevelsen & at vi snyder os selv for det magiske i denne oplevelse, ved kun at vælge alle Solsiderne til er en skam, prøver Skorpionen at vise os. Der er præcis ligeså meget lykke, nydelse, forundring & inspiration at hente i den mystiske, fordækte & mørke natside af eksistensen. Det er blot et spørgsmål om hvordan vi møder denne forbindelse -møder vi den med ro & mod? Eller angst & rædsel?
..
} Denne uge, ganske kort: {
• Den sidste uge har Merkur & (så småt) Venus bevæget sig ud af Uranus-oppositionen, så vi har afsluttet meget af den forvandling i vores måde at se & forstå os selv & verden på, som vi er gået igennem de sidste 2 uger. Og der hvor opbruddets, omvæltningerne & revolutionernes planet slap har uvirkelighedens, mystikken, det ukendte & uhåndgribeliges planet, Neptun, taget over! Vores virkelighedsoplevelse & vores måde at forholde os mentalt til vores omgivelserne på bliver altså kastet frem & tilbage imellem de ydre planeters indsigter, men vores udvidede horisont slutter ikke her!
• I morgen står kommunikationens planet i sekstil til Pluto & giver os dybde, mod & en stålsat vilje til at komme til bunds i denne sag. Merkur står som sagt i Skorpionen, som Pluto hersker over, så dobbelt skorpion-energi!
• Alle disse indsigter er nødvendige eftersom Merkur lader op til sin tredje & sidste årlige retrograd, denne gang i Skorpionen! Forvent: shit is about to get deep!
• Trafikken & signalernes planet, Merkur, er allerede i sin skyggezone & begynder at aktivere sin baglænssnurrende kvaliteter.
Vi har haft en forsmag på denne utilregnelighed de sidste to uger, da Merkur●Uranus-oppositionen gav os drilleri mht computere, telefoner, internetforbindelser & strømafbrydelser. Da Uranus er en højere oktav af Merkur, samt teknologien & elektrisitetens hersker, er det ganske forventeligt, at når de to står sammen opstår forvirrende, fejlslagen, besynderlig & utilregnelig informations-forbindelser.
• Merkur går retrograd om 12 dage henad aftenen på selveste Allehelgens aften, men mere om, når vi nærmer os. Hvis du er meget merkurstyret (dvs at dine primære placeringer Sol, Måne eller Asc er Jomfru eller Tvivlling, eller hvis du har Merkur i 1. 3. eller 6. hus — eller hvis du har Merkur i Tvillingen eller Jomfruen) vil jeg nok anbefale at du allerede nu tager en back-up af din telefon, computer eller andet teknologi, der kunne dø, forsvinde eller blive slettet. Det kommer til at handle om psyke, indre liv & følelser, så især ting vi er meget knyttet til, der er relateret til teknologi eller kommunikation generelt vil være ekstra sårbart… På den anden side, måske er det på tide vi giver slip, så hvis ekskærestens storladne kærlighedserklæringer & ophidsende sexting-beskeder forsvinder under Merkur retrograd er der nok en mening med det… Nogle gange er vi nødt til at lade det døde ligge & vende os mod livet & sige: “Pyt” & “De bedste ting sker” — for der kommer et tidspunkt hvor vores selvmedlidende & destruktive selvpineri ikke tjener os længere. Hvis et menneske ikke er i interesseret i at være sammen med os, hengive sig 1000% ( + en lille smule underkastelse) så er de ikke den rigtige, siger Skorpion-Venus, for hun vil hellere dø, forgiftet, ensom & alene end hun vil indgå i en relation, hvor hen (eller partneren) ikke kan være autentiske!
• Nå, det blev en lang monolog! Imens vi venter på Merkur retrograd i Skorpionen & de indsigter han vil bringe, må I nyde ugens Neptun●Merkur forbindelse & alle have mod til at udforske jeres egne eller andres dybe, frodige, ukendte kløfter & må I have tillid, ro & en god portion Saturn-fornuft til ikke at lade jer overvælde, tilte & miste fodfæstet.
• På den anden side, hvis det sker opdager vi måske, at vi ikke altid behøver have begge ben på jorden, men at vi engang imellem kan nøjes med blidt at svømme & flyde med strømmen & lade os føre som Fisken til takterne af vores ubevidstheds underverden & dens endnu uudforskede polyfoniske dybhavssymfoni.🌊🎶
..
..
Billedet er endnu et Dulac fra Den Lille Havfrue.

} M e r K u r ● N e p t u n • pt. I {

• Det har til syneladende været en stille uge (men det er jo sjældent helt sandt, da der altid er tiltagende eller aftagende aspekter). Men bortset fra i onsdags d. 16, hvor Merkur & Neptun begge i 16° stod i trigon til hverandre, har der siden sidste weekend ikke været nogen eksakte aspekter. Det er ikke sket siden juni! Vi har altså haft en ekstrem aktiv sensommer/tidligt efterår.
• Denne tripple 16 dag markerer markante omvæltninger i fht vores måde at forstå vores omverden & forholde os til virkeligheden på. Når kommunikationens kontante, nøgterne, & bevingede planet møder fantasiens, uvirkelighedens & rusens tryllebindende mystikker er der optræk til blændværk eller genial kreativitet. Heldigvis var det et blidt aspekt, hvilket har gjort indsigterne mere spiselige for os.
• Merkur står i det dybe stille vandtegn Skorpionen overfor Neptun i hans transgressive, opløsende, grænseløse, strømmende oceaniske rige. Neptun er retrograd & ber os om at kigge indad endnu engang. En trigon mellem to vandtegn skaber en højnet intuition samt emotionelle fornemmelser & giver evner til at se igennem dybere, skjulte planer & ind i det ubevidste/underbevidste. Sære, livagtige & komplicerede drømme er også oftere reglen end undtagelsen under denne type transit i dobbelt vandtegn.
• Neptun opløser vores grænser for rigtigt & forkert, nydelse & smerte, men også virkeligt eller drømmende & det kan være svært at skelne ting fra hverandre; alt bliver utydeligt, forvirrende, komplekst & ugennemsigtigt.
• Skorpion-Merkur ønsker at udgrave & udforske alt dette skjulte, uforståelige, tabuiserede, mystiske & hemmelige, der kommer til syne over bølgekammen. Hvis vi ikke helt aktivt & bevidst forholder os til realiteterne disse dage kan vi let med denne transit miste fodfæstet & lade os forføre af trolddommen & flyde bort. Vi kan falde i indre, psykologiske huller, som vi endnu ikke er helt parate til at se, forholde os til & håndtere & dermed blive forfærdede over vores tilstande & at vi “går i cirkler”; vi kan hvis vi lader oceanet rase, drukne i indsigter, sorg, smerte eller i værste fald vanvidslignende tilstande. Druknefølelser er ikke usædvanlige med Neptun. Eskapisme, selvdestruktion eller at sabotere &/eller manipulere sig selv under denne påvirkning er også muligt. [ Men husk, vi bevæger os alle sammen altid fremad, så længe vi lever i en 3D virkelighed, kan vi ikke gå i ring; alle huller ser ens ude nedefra! & når vi gennemgår traumebearbejdning kan den samme smerte godt skulle afdækkes på flere planer. Så at vi græder eller lider over “de samme” situationer igen & igen betyder ikke, at vi ikke flytter os eller at vi ikke healer. ]
• Vi kan dog også vende denne transit & dele ud af vores oplevelser, fantasier, drømmer, smerte, lidelse & transformere den til den fineste Neptunske menneskekærlighed. Neptun er den højere oktav af Venus, hvorfor der indebag al eskapismen, rusen, drømmen, fantasien & virkelighedsflugten ligger en universel, dyb, ubetinget, uendelig stor & stærk kærlighed. Denne kærlighed gennemsyrer alt, selv sorgen, selvhadet & destruktionen & kan lokkes frem, hvis vi tør løsrive os & tilgive. Præcis som fisken Jesus forsøgte at lære vores art for ca. 2000 år siden. Når vi tilgiver os selv eller andre inviterer vi vores omgivelser til at deltage & inspirerer dem til også at løsrive sig fra deres skyld & skam.
(Fortsættes)
..
..
..
Billedet er fra 1911 af Edmund Dulac & er en illustration til H. C. Andersens “The Little Mermaid” i den engelske udgave.

} P o s t • F u l d m å n e d a g e {

• Hvordan har I haft det siden Fuldmånen? Har I kunnet mærke de temaer (der blev sat i gang under Væddernymånen d. 5 April i år) er ved at blive foldet ud & afsluttet?
• 2019 har været præget af et handlingsønske, der var nødt til at undergå indre forvandlingsprocesser før vi kunne udtrykke det! Dengang i det sprudlende forår stod Væddernymånen også i kvadrat til Pluto. De følelser det vakte dengang var finere & mere nysgerrige, hvor den kulmination vi oplevede i søndags har været mere tydelig: Vi kan ikke længere stikke os selv blår i øjnene: Kan du huske hvordan du havde det dengang i april til sammenligning? Hvad har forandret sig for dig? Nogle har måske haft oplevelsen af at påbegynde et projekt i april, som nu enten står afsluttet eller nærmer sig afslutning? Andre har måske følelser af, at det de troede de ville tilbage i april, viser sig at være noget helt ganske andet nu?
• Har I brændt igennem de sidste par dage på bedste Væddermanér & afsluttet & spundet alle uhensigtsmæssige forbindelser op? Eller har I kæmpet med Vægtens knugende behov for fred & fordragelighed?
• Vædderens ildenergi aktiverer en pionerånd & et ønske om at forvandle alt det gamle; Lade den hellige, indre ild brænde alle begrænsninger & negative følelser bort; lade dem lutres af den helbredende, rensende flamme! Det har selvfølgelig kunnet kamme over – som med alt andet – men forhåbentlig har Månen i Tyren de seneste dage givet os lidt ro & tålmodighed med vores omgivelser, hvis vi var for temperamentsfulde & heftige i søndags.
• Indre & ydre transformation er temaer, der stadige klinger i ekkodalene i vores sjæles slugter: Den indre transformation vi mærkede så stærkt i sommer glider langsomt ud & bliver overtaget af bølgen af den ydre transformation, når Pluto snart rykker én grad frem!
• Så hvor står du nu? Er du i balance med dig selv? Vædderfuldmånen viste os at sand glæde ikke handler om at smile hele tiden & sørge for at alle har det godt, som Vægtens skyggeside kan komme til at tro. Nej, det handler om at være i fred med sig selv, være strømlinet med sit højeste indre formål; sin plads her i verden, sine intentioner & ønsker for sig selv.
• Når vi er dér, er der intet behov for at ”prøve” at være glad, nærværende, venlig eller lign for alt vil være i et naturligt fremadskridende flow; vi vil instinktivt være alle disse ting — & det er derfor vi gang på gang søger imod denne tilstand (& vil blive ved med at stræbe efter den livet igennem).
• Der kan have været tendenser til at falde tilbage i gamle mønstre, vi troede vi havde sluppet & føle at vi sidder fast, aldrig kan flytte os eller være fangede i/med vores egen ulykke. Hvis det er tilfældet, prøv at observere, hvor du alligevel reagerer anderledes end du fx gjorde tilbage i april. Vi kan også stadig have tendenser til at bebrejde andre, skyde skylden på dem (eller uheldige sammenfald) eller decideret projicerer vores egne skygger over på andre. Denne Væddermåne belyste alle disse dunkle sider & lod os se, hvilket stadie af forbindelse vi pt har til vores eget autentiske selv & vores videre vej fremad.
• Så hvordan kan du atter få kalibreret dit indre kompas imod din egen indre sandhed? Med Fuldmånens forbindelsen til både Pluto, Saturn & Månens sydknude (lidt vid orbis dog) i Stenbukken betyder dette helt konkret at tage personligt ansvar for det liv, vi lever & selv skaber. Vædderfuldmånen viser os at den frihed, der er en umiskendelig konsekvens af den indre oplysning, vi netop er gået igennem, & forbindelsen til vores egen indre Vædder (hvor end du måtte havde den stædige buk i dit horoskop), må æres sammen med forståelsen af, at VI besidder den frie vilje & de frie valg. Vi har dermed det overordnede ansvar for vores eget liv, er erkendelsen der følger i kølvandet på denne Måne.
• Udfra denne idé er vi altså konge i eget rige & vælger selv, hvem & hvordan vi vil tillade andre mennesker at agere i vores liv. Selvfølgelig kan vi ikke kontrollere vore omgivelser (& skal heller ej, selvom lysten måske ligger der med al skorpionenergien), men vi kan *vælge* hvordan vi vil respondere på de situationer, der møder os. Når vi træffer disse valg, har vi de bedste forudsætninger for at forbinde os til vores egen, indre, højere sandhed & dermed leve dét mere autentisk. Så hvem har du ladet gå eller lukket ind i dit liv fornylig? Hvis alle omkring dig er spejl af dit forhold til dig selv, hvad fortæller de dig så? Hvis andres adfærd imod dig udfordrer dig til at træde ind i dit fulde potentiale, hvad skal dit næste skridt så være? Hvilke mennesker tjener dig & hvilke gør ikke? Det er ligeså sandsynligt at føle klaustrofobiens snærende bånd disse dage, som frihedens brusende vinger. De mennesker du omgiver dig med viser dig graden af selvkærlighed, du føler over for dig selv – & hvis du ser noget, du ikke bryder dig om, har du heldigvis her muligheden for i god ro & mag at forvandle det. •Sol●Pluto-kvadraten, der ganske vist er aftagende, men som stadig spøger, viser os at noget må ofres, destrueres & forvandles, hvad angår en specifik relation – enten til en anden part eller os selv – for at den personlige frihed Vædderen ønsker for os, kan blive fuldbragt.
• Jupiter i sekstil til Solen viser os dog, at denne løsrivelse eller destruktion, hvad den end måtte handle om for dig, på sigt vil vise sig at være en tiltrængt løsrivelse & en fantastisk mulighed for at vokse & vækste på alle planer!
• Må I trives & vokse! 🌱🌕