} Nymåne • i • Tvillingen • pt. III {

[ Nymåne i Tvillingen (Solen i Tvillingen) 2° kl. 19.38, 22. maj 2020: Numerologien bag samt aspekter ]
• Denne dag har måske været den mest massive dag dette forår med 4 astrologiske skift:
~ Merkur●Venus Rx i konjunktion i 20° i Tvillingen, kl. 10.41
~ Solen●Saturn Rx i trigon i hhv 1° i Tvillingen & Vandbæreren, kl. 14.01
~ Merkur●Neptun i kvadrat i hhv 20° i Tvillingen & Fisken, kl. 17.42
~ Nymåne 02° i Tvillingen, kl. 19.38
samt en meget massiv 22-20-20-02-20-20-20 talkode, der både mimer Det Store Stellium (følg evt tagget nederst) vi så 12. januar, Tvillingens dualitet, Månens blidhed & samarbejde (tallet 2), samt året 2020! Alle disse Måne/Tvillinge tal peger — sammen med Venus Retrograd & hendes 13-tal magi — i retning af fremtiden & den nye verdensorden, vi stille & stødt nærmer os.
• Nymånen beder os som sagt om at transformere vores virkelighed, bevæge os ud af stagneret energi, tankegange & forestillinger & aktivt bruge vores ord, luft & sprog til at skabe nye virkeligheder. Vores forestillingsevne er første skridt i retning af at skabe en alternativ virkelighed, & hvis vi bliver ved med at fokusere på de ting, der ikke fungerer for os — eller som vi er vrede over, reproducerer vi disse, ved at give al “dårligdommen” vores udelte fokus.
• Tvillingens konstant skiftende energi minder os om, at vores syn på livet som noget fast, holdbart & defineret er en illusion, & desto hurtigere vi omfavner dette & begynder at sam-skabe verden omkring os, jo lettere vil det være at begynde at leve & forme det liv & den fremtid, vi ønsker os — privat såvel som kollektivt!
Så hvor holder du dig tilbage? Hvor er du kritisk & mistroisk overfor livet, systemet, samfundet eller andre? Og har du selv en andel i at reproducere de mønstre, du ikke bryder dig om? Alt dette bliver sat på spidsen nu.
• Vores ord & tanker skaber vores virkelighed & ved at guide/praje dem i en retning vi glædes over, kan vi omforme & genskabe en ny virkelighed, der er mere i overensstemmelse med vores person & værdier. Hver gang vi tænker eller taler former vi vores liv; prøv lige at tænk, bare et øjeblik over hvordan du taler om dit liv til andre. Hvad fokuserer du på? Hvad er det du går op i & gerne vil tale om? Bringer det dig tættere på — eller længere fra det, du ønsker at se i verden? At vi former vores liv med vores ord, gælder sådan set altid & ikke kun nu, men fordi vi står midt i en værdimæssig transformation, er det særlig vigtigt, at vi de kommende uger/måneder udtrykker os klart, uden omsvøb, fra et autentisk sted inde i os selv, hvor vi taler fra vores ukrænkelige værdighed, vores evige kærlighed & dybere sandhed.
• Vi brobygger kollektivt med andre ord imellem den gamle verden & den kommende; går du med? Eller står du tilbage & venter? Hvornår vi hver især går over regnbuen, må vi selv om — vil vi presses med konflikt & drama eller går vi frivilligt med let hjerte efter at have sluppet vores gamle dramamønstre?
• Tvillingens dualitet, der ekkoer i de oceaner af 2taller vi også ser, viser os den skillevej vi står overfor: Vi kan vælge at blive i den gamle verden & i offerrollen; bibeholde de dogmer, begrænsninger & den lidelse, der eksisterer her — eller vi kan vælge kærlighed & ejerskab & tage ansvar for vores egen & vores arts videre færd — med nysgerrighed, kreativitet & opfindsomhed. Vi kan vælge den gamle verden, der fokuserer på separation & deler vejen imellem hjertet & hjernen — eller vi kan som Tvillingen opløse disse poler & lade det hele smelte sammen; skabe en direkte forbindelse imellem intellektet & intuitionen & forene hjerte & hjerne, som en solnedgang, hvor vi hverken behøver at vælge lyset eller mørket, men kan eksistere i fred med begge veje.
• At forstå, at valget altid er vores, & at vi er de største skabere i livet er en af de højere esoteriske hemmeligheder. Så hvilken virkelighed vælger du? Du er helt fri til at skabe din virkelighed, som du ønsker den. I bund & grund er det en af de dybere sandheder vi alle er her på Jorden for at erfare: Du er skaberen, guddommen eller universet selv. Det er din vej & du vælger den hver dag — indtil du vælger noget nyt. Vores rejse er evige & spiralformet; vi genbesøger indsigter på forskellige planer & niveauer igen & igen i vores udvikling; Den Evige Gentagelse. Både på det personlige menneskelige plan, men også igennem generationerne, hvor vi reproducerer vores art & æts mønstre — indtil vi omformer dem.
• 2-tallene symboliserer også den guddommelige synkronisitet, det cykliske; som vi evigt vekselvirker imellem. Din rejse er din egen & der er uendelige dimensioner & facetter af den at udforske! Men hver gang vil du stå over for valget; der vil i den jordiske eksistens altid være flere muligheder; at være inkarneret på jorden er en oplevelse i kunne acceptere & tilpasse sig vekselvirkningen eller dualiteten. Der vil altid være et valg, 2 sider af en sag, 2 stier vi kan gå ned ad & 2 parter i en konflikt — eller i en kærlighedsrelation (enten imellem dig & et andet menneske — eller imellem dig & dit højere selv).
• 2 er også Månens omskiftelige cykliske forbindelse imellem lyset & mørket, moderen & barnet, eller de to, der udgør en relation. 2’er energien handler om at lytte til det højere. Have tillid, lytte, tune ind. Du & den højere kilde. Alt relationelt. Dette år, 2020, skaber en højere bevidsthed om nødvendigheden & værdien i samarbejde. Fra år 2000 er vi trådt ind i en ny periode af den menneskelige eksistens. Vi har sluppet idéen om at skabe & lede i 1900-tallet & bevæget os videre til samarbejdet & sameksistensens årtusind! Det er en meget spændende transformationstid vi står midt i & mange af de temaer, vi har oppe nu, bliver lanterner vi senere vil lyse ind i fremtiden med. Vi udgraver med andre ord 2-tallet & dets betydning for os som art & den udvikling vi vil se de næste 1000 år!
• Og bemærk lige, hvor mange 2-taller vi har: 22. maj 2020, Tvillingerne er 2! Venus & Merkur står sammen (de to planeter, der står Solen tættest) i Tvillingens tegn i 20°, Nymånen (Solen & Månen, der står sammen set fra Jorden) står også 2 i Tvillingens tegn i 2°! Nymånen danner aspekt til Mars i et andet bevægeligt & dualt tegn, Fiskene, der også udtrykkes igennem to; Den ene Fisk, der svømmer i overflodens jordiske vande, mens den anden, svømmer i åndens forlutrede, sfæriske bølger. Mars står ganske vidst i 6° — men 6 er Venus’ tal (denne Nymånes anden hovedperson) & i tarottens store arkana er det sjette kort, Tvillingernes kort, repræsenteret som De Elskende! Igen; tosomheden eller dualiteten er til stede over alt! Tilsvarende danner Neptun også aspekt fra Fiskenes duale energi til Venus & Merkur, da også han står i 20°! Bliver det mere magisk, drømmende, bevægeligt, dualt & smidigt? Næppe.
• Denne dualitet handler også om at forstå at livet er en form for overgivelse, en øvelse i at forstå lys & mørke; det evigt foranderlige, men også det evige ensartede. Dualitetens grænser kridtes op for os nu. 2 er Månens tal for samarbejde & kærlighed, mens 22 er et mastertal kaldet Fredens arkitekt. Dette giver os et indblik i, hvad det er stjernerne ønsker for os pt. Vi står overfor en række valg; vi er Skaberne af vores egen eksistens! Men før vi træffer et valg; det uundgåelige valg i den duale verden, så er vi nødt til at være i fred. Vi kan ikke træffe gode valg fra et stridsomt eller konfliktfyldt sted! Merkur er i 20° i Tvillingen & møder Venus i konjunktion; vi må altså forholde os til vores idéer, intellekt & forståelse — samtidig med at vi tager vores værdier, følelser & ønsker med i overvejelserne. For at træffe en god beslutning er vi nødt til at forholde os til begge sider, acceptere dem, bringe dem til balance & træffe et valg.
• Tvillingen viser os at alt vekselvirker her på jorden; liv/død, dag/nat, lys/mørke, godhed/ondskab, bevægelse/hvile, hjerne/hjerte, intellekt/intuition, erkendelse/erindring, maskulin/feminin, indånding/udånding, flod/ebbe, tænkning/sansning, etc. Dette repræsenterer menneskets dualistiske natur, som vi som sjæle er kommet for at opleve. Vi er her for at opdage vores iboende styrke & kraft; drage os den erfaring, at vi er i stand til at træffe et valg. Dualiteten er her altså for at få os til at forstå. Kontrasten er vores guide. Kontrasten imellem det vi ønsker os — & det vi har. Eller kontrasten imellem det, vi kan lide, & det vi ikke kan lide. Dette er en guide, hvor vi hele tiden bliver inviteret til at skabe noget, der er mere i overensstemmelse med vores inderste sande kerne. Ligesom afvisning. Vi bliver ikke afvist, fordi vi er uværdige, men fordi vi er værdige. Det lyder måske en anelse besynderligt, men andre mennesker eller muligheder i livet “afviser” os for at henlede vores opmærksomhed på, hvor vi går på kompromis & ikke træder rent ind i vores ønske, vilje eller væsen; hvor gør vi os små eller hvor er vi ikke i fred? Vil vi noget for meget (& har dermed ikke vores værdighed med os)? Eller er vi faktisk ikke interesseret i at opgive vores privilegier? Eller er vi måske ikke helt parat til at overgive eller binde os? Alle disse faktorer (& mange andre) kan være årsagen til at vi oplever afvisning af noget, vi tror vi ønsker os. For at kunne se forskellen, se bagom problemet er vi nødt til at kunne se begge sider & være i fred med os selv for at kunne vælge den rigtige vej eller retningen. Alt er nødt til at være balanceret & gå op i en højere enhed.
• Almindeligvis er det Fuldmåner, der handler om poler, kulmination & skelneevne, men denne Nymåne bærer også dette præg. Den henviser til de indre opdagelser; vi bliver med Venus Rx & de mange 2-taller bedt om at kontakte vores indre feminine kraft (uanset køn) & at stole på vores intuition & med Tvillingens nysgerrighed udforske dette.
• Selvom Tvillingen hersker over det lavere, rationelle, dataindsamlende sind; her hvor vi tænker (alt for meget, måske) — så har tegnet også en højere oktav, hvor vi kan forbinde os til det intuitive & sfæriske (den anden Tvilling). & du må gerne bruge din matematisk/logiske kognition så længe du bruger det på en intelligent måde: indsaml dine informationer, men husk at mærke efter, om det den indsamlede data siger, føles rigtig for dig. Vi må bruge vores højere visdom til at forstå/handle nu. Vi må se begge sider; kommunikere & oversætte. Hvordan vil vi fortsætte fremover? Både i vores private liv & som samfund? Kan vi berige os selv ved at bruge Tvillingens talenter? Igennem Kommunikation, at dele, skrive & tale med andre. Eller i kraft af vores nærmiljø, søskende eller små rejser?
Husk at tage en dyb vejrtrækning før du træffer en beslutning & kun handle udfra inspireret (glædesfuld & fredfyldt) handling.

• Datoen d. 22.5.2020 giver sammen en universel 13-dag ( 2 + 2 + 5 + 2 + 2 = 13). 13 er Gudindens tal, Urmoderen eller Det Guddommelige Feminine! Når Det Guddommelige Feminine aktiverer en Lunation som denne (hun er både nærværende i talkoderne & i Venus Rx, der står i konjunktion med Nymånens hersker, Merkur) så forandrer vi os dybt. 13-tallet er nemlig repræsentant for Livets Mysterier, der i tarotten repræsenteres som Døden. Dette skyldes at der i skabelsen af Livet nødvendigvis ligger kimen til død, men også genfødsel; Livets evige cyklus (bemærk at vekselvirkningen også er aktiv her). Hun skal altså lede os igennem en slags genfødsel i løbet af sin retrograd periode, men det må følge i et andet opslag.

Venus RxMerkur i kvadrat til Neptun:
Den nydelsessyge kærlighedsplanet, Venus, bevægede sig præcis henover Merkur i 20° i Tvillingen, netop som Nymånen stod på sit højeste, og forstærkede dermed den kraftige 2020-kode. Selvom disse to ikke direkte kontakter Tvillinge-Nymånen i 2° & dette planetmøde ikke er sjældent, var dette møde alligevel særegent & lidt anderledes, da Venus almindeligvis har en stærkere harmonisk indflydelse på Merkurs intellektuelle nøgternhed, men nu hvor de begge står i Merkurs eget tegn & Venus’ energi er indadvendt, er hendes charmerende blidhed mere skjult & hæmmet. Vi er med andre ord mere tænksomme omkring vores værdier, finanser & kærlighedsrelationer (både til venner, familie & partnere); ligesom det for nogle også kan være sværere at sætte kærlige ord på vores følelser (selvom vi måske ønsker det) — i stor kontrast til et mere traditionelt Merkur●Venus-møde, hvor vi ellers får lettere ved at udtrykke vores affekt. Dette aspekt forstyrres yderligere af begges hårde kvadrat til idealerne, illusionerne & (selv)bedragets planet, Neptun i Fiskene også i 20°, der gør vores oplevelser, værdier & følelser meget mere diffuse & forvirrende — for hvad er egentlig virkeligt lige nu? Hvad kan vi lide & hvad mener vi? Verden omkring os virker lidt som om den er i opløsning — & selvom vi i Danmark så småt er begyndt at åbne landet igen, er det ikke det samme som før… så hvordan er det nu? Dette aspekt tjener imidlertid til at afvikle & opgive vores forestillinger & illusioner om os selv, ved igennem diffus tåge at dekonstruere vores begrænsede (selv)billeder & idéer. Smide alle disse tidligere slangehamme, så vi kan komme ind til kernen & den klarhed, der ligger dér vil blive synlig for os, når Venus vender tilbage fra sin retrograd & reintroducerer sine dybeste værdier & sin ædleste værdighed.

Nymåne (SolMåne) i trigon Saturn:
De intentioner vi satte/sætter nu vil kunne have vidtrækkende konsekvenser, hvorfor det er vigtigt at de træffes med hjertet/intuitionen (Ved hjælp af Venus’ guidance) & ikke med intellektet/egoet. Saturn, tidens vogter, viser os dybden af vores handlinger & de langsigtede effekter, de har i det fysiske. Han værner om tradition & bekymrer sig altid om det hele nu er godt nok, om der er nok & om det, der er nu også er holdbart. I stor kontrast til denne meget omskiftelige & flyvske energi, vi har oplevet den seneste uge, som dog kan — hvis vi mestrer den — bringe gennembrud, ikke blot til nuet & vores personlige inderste, men også til de højere lag af den menneskelige eksistens. Saturn ærer traditionen, familien & de gamle mønstre & systemer, men i Vandbæreren er han nødsaget til at skifte fokus fra fortiden til fremtiden: nu udfordres vi til at skabe nye traditioner for fremtiden; fremtidens samfund, fremtidens familier & hvordan vi som art skal leve på denne Jord.
Mulighederne ligger i at udvikle os igennem at lære fra os. Igennem videreformidling & undervisning bliver vi selv mestre. Tvillingen repræsenterer evighedsstudenten & det tillærte, mens Saturn viser os, at nu er det tid at anvende, hvad vi har lært, i praksis & lære fra os. Denne gensidige udveksling imellem eleven & læremesteren udvikler vores færdigheder både som elev, men også læremesteren får et dybere niveau af visdom ved at tage nybegynderens nysgerrighed ind & se alt det lærte igennem disse nye øjne.

Nymåne (SolMåne) i kvadrat til Mars:
Konflikter & forvirrede/uklare intentioner. At lægge planer nu er ikke så tilrådeligt, da målet endnu ikke ligger klart foran os. Det kan være frustrerende for Mars ikke at have et klart mål eller en retning. Desværre er tiden ikke inde til dens slags ilter handling. Derfor vil det være mest gunstigt at kanalisere denne energi ud i kreative udtryk eller lege med mulighederne, fremfor at lægge sig fast på endegyldige retninger. Da Venus er retrograd & Mars er i Fisken er det heller ikke oplagt at begynde nye projekter. Derimod giver det mening at revurdere, evaluere & reflektere over projekter vi allerede er igang med & igennem vores dybere fornemmelser, kreativitet & intuition mærke ind i, om der er noget der skal ændres her.
Står du overfor store beslutninger i livet? Undersøg da dine muligheder, læg i stilling til at vælge din vej, men handl først efter d. 28. juni. Her er Venus nemlig gået ret igen (d. 25) & Mars har skiftet tegn fra Fiskens drømmende vande til Vædderens proaktive virketrang — for før da, ved vi nemlig ikke med sikkerhed, hvad vi egentlig ønsker os!
I mellemtiden kan vi udnytte denne introspektionsfase & spørge os selv: Hvordan kan vi forvandle vores drømme & visioner til virkelighed? Er vi et sted, hvor vi mentalt er i stand til at modtage vores drømme (apropos at bruge afvisning, som en rettesnor)?
..
Ps: Jeg beklager mit ganske flyske skriftlige udtryk for tiden, det skyldes at både min Sol, Merkur & Venus er påvirket af de transitter, der pt finder sted, hvorfor det er sværere for mig end normalt at samle mit sinds kognitive højspændte, flersporede motorvej til et konkret, skriftligt udtryk. Håber ikke I oplever det som noget alt for uforståeligt volapyk.
..
..
Oversigten er fra da Nymånen stod eksakt & I vil kunne se alle ovenstående beskrivelser, hvordan planeterne står eksakt i de grader.
Billedet herunder er af Maxfield Parrish & hedder “Stars”, 1924.

} Nymåne • i • Tvillingen • pt. II {

[ Nymåne i Tvillingen (Solen i Tvillingen) 2° kl. 19.38, 22. maj 2020 ]

• Der sker meget på de indre planer for tiden & selvom vi har været med Månen i Krebsen de seneste dage & vendt energien indad/imod de mennesker vi elsker & ønsker at nære (forstærket af Mars●Ceres-konjunktionen i 8° i Fisken, der har været aktiv siden d. 22), så virker Nymånen stadig i os.
• Denne Nymåne var også lidt speciel; både fordi den varslede sommerens 3 formørkelser vi hastigt nærmer os, men også fordi den pegede udaf mod andre mennesker & den dualitet vi møder i verden — en bevægelse vi ellers mest genkender fra Fuldmånens kulminerende oppositioner. Denne Måne åbner op for en slags port, hvor vi med den seneste numerologiske talportal fra d. 10-19. maj bevægede os igennem alle tallene & deres sol- & skyggesider, for nu i juni & juli, hvis vi tør, at træde over tærsklen til en ny verden.
• Tvillingens duale virkelighed viser os de to verdener vi står imellem; den vi kommer af, fanget i intellektet & det lavere sind rationelle & mangelmentalitet eller den frie nye, intuitive, uudforskede parallel. Disse overgange, der leder optil de tre formørkelser 5. juni, 21. juni & 5. juli, markerer et kollektivt gearskifte, som vi alle mærker kraftigt disse dage (om man er bevidst om det eller ej; det kan føles som en sitren, uro, stress, nervøsitet, forvirring, manglende jordforbindelse, glædesfølelser, lykke eller massiv træthed — eller det hele hulter til bulter).
• Energierne intensiveres disse uger, mens vi mærker os selv & vores menneske dybere & dybere. De fleste har nok meget livlige drømme for tiden eller oplever, at mange gamle følelser, tanker & mønstre dukker op på ny. Dette er den udrenselse som 2020 lovede os ville komme & selvom det ikke er videre behageligt, mens det står på, letter det utroligt på den anden side! Jo mere vi løsriver os & frigør os fra alle vores gamle sår & (offer)historier, desto lettere & friere vil vi blive. Denne periode er en chance for vokse ud af vores gamle hamme & spire på ny; en slags spirituel knopskud. Vi kan trække sløret omkring den menneskelige eksistens til side & forbinde os bevidst (vi er altid ubrydeligt forbundet også selvom vi ikke kan mærke det) med vores guddommelige, højere selv; vores sjæletvilling.
• Dette bevidsthedsniveau giver klarhed, fred & frihed til at udtrykke dig selv — uden forbehold, uden frygt, uden skam, uden de sociale bånd, rammer & masker vi almindeligvis kollektivt gemmer os bag for ikke at blive dømt, afvist eller udstødt!
• Denne Nymåne — & Venus retrograd, der under kulminationen stod i konjunktion med Nymånens hersker; Merkur, ønsker for os at vi kan udtrykke vores sande væsen; vores inderste kerne, vores værdi & vores værdighed. At vi kan opleve & leve alt, der vækker os & glæder os. At vi med den rette portion ejerskab kan slippe livets tyngde, tristhed & alvor & med Tvillingens legende lethed omfavne livets glædeligste sider. At vi kan frigøre os fra den Jordiske lidelse; mærke sindets grænseløshed & forbinde os til de skjulte lag af eksistensen. At vi tør lege os ind i en ny verden, hvor vi lader vores feminine sider guide os. En verden hvor vi ikke længere dømmer det feminine uselvstændigt, dovent & ubrugeligt eller udskammer det for at være svagt eller passivt. Men hvor vi omfavner den tillid, lykke & overflod, der ligger her & i det intuitive.
• Vi er selv med til at skrive vores egen (& verdens historie); så hvad ønsker vi at se? Hvordan skal livet formidles fremover? Vi får nu mulighed for at forstå & mærke vores inderste værdier & genskrive menneskehedens historie! Genfortolke, skabe nye narrativer & vinkler. Tvillingen viser os at vi har et valg; når der findes to poler, kan man altid vælge et nyt perspektiv. Så hvilke forandringer ønsker vi at se? Disse kan du assistere på vej ved at visualisere at det er muligt; at der i den nye verden er en verdensorden, der er mere kærlig, inkluderende & rummelig — & vigtigst af alt, hvordan vi selv indgår i denne på en støttende, fri & tilpas måde. Men det kræver at vi begynder med os selv. At vi slipper vores egne domme. Både over os selv & andre.
..
Denne kollektiv vækkelse & Tvillingens luftige bevægelighed giver os mulighed for at undersøge & forstå en række tilgange på ny (disse spørgsmål kan supplere dem, jeg foreslog man undersøgte i begyndelsen af Tvillingens sæson):
~ Hvordan kommunikerer vi nu? & hvordan ønsker vi at kommunikere fremover?
~ Udtrykker vi os tro imod vores inderste kerne, uden dom eller censur?
~ Kan vi lade kollektive tankestrømme passere igennem os, uden vi bliver for påvirket eller fastlåst af disse idéer & uden at tage dem ind, som hele sandheden om livet & verden?
~ Dømmer & vurderer vi andre — & hvorfor egentlig?
~ Kan vi være åbne overfor at andres tanker & idéer kan lutre vores egne & øge vores bevidsthed?
~ Kan vi møde verden & andre åbne, nysgerrige & med accept, fremfor frygt, fordom eller forvirring?
~ Kan vi lytte åbent & opmærksomt uden at skulle vurdere sandhedsværdien i det sagte?
~ Kan vi omfavne divers individualitet & rumme den i det kollektive?
~ Kan vi rumme (& måske endda lade os inspirere af) dem, der tænker & agerer anderledes end os selv?
~ Kan vi lytte & lade vores nysgerrighed vække uden at definere formål, retning eller mening, men blot flyde med strømmen & lege ?
~ Kan vi være åbne overfor at der findes mange sandheder & at alle mennesker har ret til deres egen version — også uden at de af den grund er forkerte?
~ Kan vi opgive den duale tankegang: rigtig/forkert, godt/dårligt, vigtigt/uvigtigt, pænt/grimt, brugbart/ubrugeligt, etc — & blot se livet som en vekselvirkning; en strøm; en leg?
..
• Dertil kan man med fordel “rydde op” i sine ord; hvis man ikke allerede havde en impuls før Nymånen imod at afmelde nyhedsbreve man aldrig får læst, avis eller bladabonnementer, skrue ned for nyhedsstrømmen & sin swipe-afhængighed er nu et godt tidspunkt. Ryd op i din mail, på din instagram, din facebook, etc. Unfollow, afmeld, unsubscribe. Merkur retrograd nærmer sig alligevel, så at få kigget på al den relationelle kommunikation & ryddet ud nu, vi give lethed, fred & frihed. Vores frygt for at misse noget vigtigt kan dulmes med Tvillingens viden om, at vi alligevel ikke kan vide eller følge med i alt & at det er ok; hav tillid til at din intution guider dig imod de informationer, du har brug for.
• & til dem, der har lyst til at stige af rotteræset, slukke for nyhedsstrømmen & vende sig imod deres åndedrag giver dette også god mening. Vi har nok kollektivt (mere eller mindre fysisk) holdt vejret de seneste måneder; både for ikke at indånde smitte, men også af bare skræk. Det er på tide at vi frigiver alle disse muskelspændinger & den frygt, der har sat sig i dem igennem noget seriøs, dyb åndedræts-træning! Jeg lider selv af at “glemme” at trække vejret, når jeg får travlt, bliver spændt eller bekymret. Pt laver jeg en række åndedræts meditationer & det hjælper fantastisk på at komme ned i kroppen. (Kan især anbefales til lufttegn eller mennesker med meget luft i deres horoskop).
Må vi alle finde indre fred, frihed & styrke til at være lige dem vi er i denne tid & have tålmodighed & huske, at alt ikke afvikles på én gang. Hverken knuste hjerter, muskelspændinger eller dårlige vaner.
..
..
Billedet er af William Dyce & hedder “Francesca da Rimini”, 1837.

} Nymåne • i • Tvillingen {

[ Nymåne i Tvillingen (Solen i Tvillingen) 2° kl. 19.38, 22. maj 2020:
Kommunikation, voksevært & nye færdigheder ]
• I dag har vi, astrologisk set, haft en begivenhedsrigs dag, hvorfor nogle måske har følt sig lidt ekstra trætte eller uoplagte — & da vi gennemgår massive forvandlinger disse dage, er det så vigtigt at hvile nerverne & give plads til de indsigter, der nu kommer til os, hvis du har brug for det!
• Når det er sagt, så har vi en Nymåne her til aften, der kan hjælpe os med mere klarhed omkring os selv, vores virkelighedsopfattelse & vores emotionelle & adfærdsmæssige mønstre.
• Udover de fire planetariske begivenheder vi har mærket i dag, så er aftenens Nymåne (begyndelsen på en ny emotionel cyklus) også budbringer for Sommerens formørkelsessæson! Fra i aften af bevæger vi os ind i et højaktivt spændingsfelt, hvor vi energetisk rydder op i os selv & vores relationer (her kan man godt spekulere lidt på, om vi overhovedet KAN rydde mere op, & her må jeg bare sige, at ja, det ligner det altså, så hold ud!)
• Denne Nymåne handler om at forny & forvandle vores forhold til at kommunikere, forstå, formidle & blive forstået. Hvordan har vi hidtil opfattet & forstået det at kommunikere? Hvordan ser & forstår vi os selv? Ser vi os selv for dem vi er nu eller holder vi fast i gamle idéer eller overbevisninger om, hvem vi er? Er vores selvbillede 5, 10, 15 år gammelt & trænger det mon til en fornyelse? Kommer vores værdier, ønsker, mål & drømme indefra vores inderste kerne — eller er det i højere grad nogle værdier udefra; fra forældre, venner eller samfundet, som vi ønsker at leve op til? Det seneste år har bragt os igennem en rivende udvikling kollektivt, så mon ikke der er områder, hvor du kommer til at insistere på et gammelt billede af dig selv? Alt dette får vi nu mulighed for at undersøge her til aften.
• De seneste dage har vi med den balsamiske Måne sluppet & frigivet en masse gamle følelser & tanker (måske bevidst, måske ubevidst) & er formentlig blevet gjort opmærksom på — igennem menneskemøder, gamle flammer eller natlige drømme, hvordan vores kommunikation måske har skabt distance eller konflikt i fortiden.
• Dette er især blevet forstærket af Venus Retrograd, der pt stiller skarpt på vores værdier & relationer, men særligt i dag, da Merkur, denne Nymånes hersker, mødte hende i konjunktion tidligere på dagen. Denne forbindelse har sandsynligvis belyst & bevidstgjort nogle oplevelser eller følelser fra fortiden, som vi ikke helt er afklarede med (endnu) — & selvom det kan være nedslående, smerteligt eller ubehageligt er det væsentligt at vi netop nu, får mulighed for at se alt det fortidige for, hvad det er. (& ikke romantisere det yderligere eller ønske os tilbage dertil; der er altid en årsag til at menneskene fra din fortid ikke klarede den ind i din nutid).
• Venus er som sagt en af denne sommers hovedpersoner & vil under hele formørkelsessæsonen bidrage med indsigter & følelser omkring gamle mønstre, der skal slippes. I går (Venus) & i dag (Merkur) har disse to planeter også dannet et hårdt kvadrataspekt til Neptun i Fisken; drømmen, rusen & idealernes illusoriske planet, hvorfor nogle kan nogle have følt sig særligt nostalgiske & måske endda længtes efter fortidige situationer eller relationer. At opleve en form for savn, sorg eller fortrydelse er derfor helt efter bogen! Vid dog at denne Nymåne ikke bringer alle disse følelsesladede situationer op for at vi skal svælge i fortiden (det er slet ikke Tvillingens temperament), men for at vi skal erkende, hvad det var, bevæge os videre & anvende de erkendelser vi drog os dengang, for nu at se, hvordan vi på bedste vis bevæger os fremad med os selv i behold imod fremtiden!
• Det er nemlig det, denne Nymåne vil; vise os, at livet skal leves i nuet med det der eksisterer her & nu; ikke det, der engang var — eller det, der måske kommer. Så hvordan ser dit liv ud lige nu? Det er det vi skal tage udgangspunkt i.
• Denne Nymåne bliver altså startskuddet på en helt ny cyklus; en ny begyndelse, hvor vi slipper vores gamle, stivnede overbevisninger om selv, værdighed & værdi for med nysgerrighed at vende os imod skabelsen af nye mønstre. Vi skal formidle, formulere & opfinde nye måder at beskrive vores indre livs kompleksitet på.
• Nu her fra kl 20.00 af, bevæger vi os ind i Månens nye fase, hvor vi så småt begynder at spire frem igen & åbne os imod alt det nye. Her kan vi kalibrere vores væsen på ny & sætte vores intentioner for de kommende 2 uger (indtil Fuldmånen i Skytten, som er en Solformørkelse) eller det næste halve år (Indtil Fuldmånen i Tvillingen til december).
• Så hvordan kan vi lære af de indsigter, der på det seneste er kommet til os? Hvordan kan vi åbne os mere? Finde en nyvundet nysgerrighed omkring vores indre & vores væsen? & hvordan kan vi fremadrettet kommunikere denne nye oplevelse af vores selv — mere klart, autentisk & direkte til andre? Kan vi anvende vores nysgerrighed, som en trappestige til at vokse & udvide vores horisonter?
• Vi bliver med andre ord opfordret til at se alt i et helt nyt lys. Os selv, livet, andre mennesker, livstilgange & verden. Til at møde alt det kendte, hverdagsagtige på ny uden fordom & med nysgerrighed. At integrere flere af vores legemer; det astrale (emotionelle), det mentale (kognitive) med vores ånd (det spirituelle), for at få en højere forståelse af vores væren. At kommunikere vores intuition enten igennem skrift eller ved at verbalisere den. At nære os selv igennem nye tankemønstre & intentioner.
Nymånen vil gerne hjælpe os med at forstå vores rolle i samspillet med andre mennesker; assisterer vi samværet i at komme tættere på en fælles forståelse eller skaber vi splid & forvirring? Bidrager vi til at komme hinanden nærmere ved at lytte, engagere os, spørge ind — eller fjerner vi os ved at antage, lukke af, afvise, forsvare eller argumentere?
• Med Månen, Solen, Merkur & Venus i Tvillingen har vi mulighed for at forbinde vores indre liv & følelser, vores væsen, vores hjerte & vores sind med vores tale: At kommunikere sig selv, sine værdier, tanker, følelser & omsorg ud igennem ord & på den måde skabe nærhed & intimitet med andre. Hvad føler du & hvorfor? Hvad ønsker du & hvordan kunne bedst tænke dig, at det blev opfyldt i fremtiden? Tal med mennesker omkring dig; enten din partner, dine forældre eller dine venner om, hvordan du ønsker dig at livet skal se ud fremover — & spørg også ind til, hvad de ønsker sig. Måske er der nye perspektiver, forståelser eller inspiration at hente her? Samværet, samspillet & den ligeværdige udvekslingen er vigtig her.
• Man kan også sætte intentioner ved at skrive alle de tanker eller ønsker man har ned. Lave en række ønskelister for, hvordan man vil omfavne disse nye (eller genfundne) sider af sig selv. Selv mennesker, der almindeligvis oplever at have udfordringer omkring at formulere deres følelser eller tanker vil opleve et løft. Bliver al denne kognitive hvirvlen alligevel for meget (for Jordtegn, fx) kan man alternativt lave afslappende, kærlige åndedrætsøvelser her til aften; hvor vi igennem Tvillingens organ rekalibrerer vores system med dybe vejrtrækninger! — & hvis det hele bliver for teknisk, så husk, at børn hele tiden leger sig til erfaring & forståelse, og det er der ingen hindring i, at voksne også kan!
Hav en velsignet Nymåne allesammen!
..
..
Billedet er af Henri-Jean Guillaume Martin & hedder “Dante meets Beatrice”, 1898.

} Tvillingens • Sæson {

• Tvillingens sæson er endelig over os & energien har skiftet til en lettere, mere sorgløs & ubekymret energi. Vi har lyst til at sludre, socialisere & komme hinanden ved; & det passer heldigvis godt med vejrets skifte, Kristi Himmelfartsferie, et mere genåbnet samfund, faldende smittetal (i Danmark i hvert fald) samt et forfriskende, optimistisk Solskin.
• Tvillingens pludrende, letsindige & omskiftelige tegn hører til den bevægelige dynamik & elementet luft! Det repræsenterer både det logiske & intuitive sind (med sin tvillinge-dualitet) & dermed også venstre & højre hjernehalvdel. Det er Dyrekredsens første lufttegn, et tegn, der er forankret i intellektet & altså der, hvor den bevidste tanke første gang optræder.
• Havde vi i Vædderens sæson en ukuelig livsbegejstring//oplevelse af vores vilje; & i Tyrens sæson en opdagelse af nydelsen & sanserne, så har vi i Tvillingens sæson en erkendelse af vores kommunikationsevner (eller mangel på samme) samt en nysgerrighed på sindet, tankerne & hvad der kan vokse ud af disse. Tvillingens arketype er kamæleonisk, dynamisk, flydende, legende, nysgerrig, undersøgende & ubegrænset.
• Denne sæson bliver altså en udforskning af vores sind & hvordan vi oplever, skaber forbindelser, tænker samt processer mentale stimuli. Idéer, indsigter & viden er nu på programmet, & det er et travlt program med mange kanaler vi kan optage information via; kognitive, rationelle, skriftlige, verbale, auditive, intuitive, visionære, mm.
• Med Tyrens sæson, som vi just har forladt, skabte vi forbindelse til vores krop & dens sanser og lagde et fundament; vi definerede klart & uden omsvøb vores ønsker, behov, begær & længsler — med Tvillingens sæson bliver vi nu inviteret til at gøre os tanker omkring, hvordan det hele skal planlægges & formidles, så vi får kommunikeret vores idéer, ønsker & visioner direkte ud til andre.
• I urhoroskopet hersker Tvillingen over tredje hus, vores skolegang, forhold til søskende, naboer, lokalmiljø, samt det at lære at tale, læse & skrive; dvs indlæring af alle generelle kognitive færdigheder. Herunder hører al udveksling, indsamling, opgørelse over data & at dele, lege & undersøge denne information igennem samtaler & relationer.
• Tvillingen herskers af kommunikationens planet, Gudernes budbringer: Merkur, der i år også residerer i tegnet netop nu (sammen med Venus Rx). Dette giver et ekstra fokus på det luftige, hvorfor nogle måske føler sig særligt flyvske, rastløse, forvirrede, fulde af idéer, tankemylder, mm. For mennesker med mange luftkvaliteter i deres horoskop vil denne påvirkning virke særlig kraftigt & man kan måske ligefrem opleve en hvis uvirkelighedsfølelse; at man er suget ind i sine egne tankestrømme, kan dagdrømme uden at ænse tiden eller følelsen af en manglende jordforbindelse, hvor man næsten svæver et par cm over fortovet.
• Tvillingen er altså altid på vej et sted hen (om ikke andet i deres sind) & den flygtighed skildres fx glimrende i kunstretningen fluxus. Det konceptuelle, det idelige & det konstruerede hører alt sammen til her. Ligesom livets evige impermanente strømmen & omskiftelighed. Al denne forskelligartethed virkeliggør Tvillingen, der kan have et hav af udtryk, personaner eller sågar personligheder; kender du en Tvilling, ved du hvad jeg mener.
• Tvillingen er nærmest kropsliggjort nysgerrighed & minder os om, at selvom vi kan opfinde, konstruere, dissekere & analysere med vores sind, kan vi aldrig fange & fastholde livets øjeblikke eller sindets (for den sags skyld) kompleksitet; livet skal leves & undersøges nu! At være åben & modtagelige overfor alt, hvad der kommer til én de kommende 4 uger, er i min optik, den bedste måde at møde denne sæson på. Det kan vi bla. gøre ved at have samtaler med en masse forskellige slags mennesker, høj som lav, eller ved at friskrive dagbog ca 10 min hver dag (bare skrive alt, hvad der falder dig ind ud i én lang smøre), bare for at få afløb for vores indre ordstrømme.
• At hænge sig i forståelsen af én ting eller én definitionen er ikke Tvillingens projekt; den er meget mere optaget af at undersøge & smage på alle kagerne end at definere hvilken én, der er den bedste (det må Tyren altså gøre). Tvillingen er ekstremt tilpasningsdygtig & kommunikativ, så det er oplagt netop nu at dygtiggøre sig indenfor færdigheder såsom at konversere, formulere sig, argumentere, skrive, fabulere, formidle, undervise, rådgive samt analysere & arrangere data, mm.
• Dette tegn har brug for stor omskiftelighed, fleksibilitet & agerer en evig dualitet, som hele tiden er i stand til at forstå enhver situation eller sag fra flere sider, hvorfor den ofte skifter synspunkt. Denne hurtige, hvileløse energi kan være så pludselig & spontan i sine overvejelser & handlinger, at andre, langsommere tegn, ikke kan følge dets rationale. Det tager Tvillingen sig imidlertid ikke af; at få ret eller blive forstået på en bestemt måde er ikke en hovedpine, Tvillingen lider under. Deres perceptioner af livet & deres eget mentale indre er så livligt & rigt, at de sagtens kan basere beslutninger på et indtryk de havde netop nu; så pyt med at andre ikke kan følge deres overvejelser & interne logik.
• Bagsiden af denne omskiftelige energi kan være: Nervøsitet, overspændthed, rastløshed eller angst, som let opstår ud af de kaskader af sansninger & tanker vi kollektivt bliver præsenteret for denne sæson. Ubeslutsomhed & uro kan også være en konsekvens — ligesom en overdreven rationalisering, der distancerer os fra vores egne følelser samt vores sympati for andres. En god modvægt kan være at drikke mindre kaffe (!), ikke overstimulere sig selv ved at swipe alt for meget igennem nyhedsstrømme, social media etc. Eller have alt for mange skærme kørende på én gang. At lave en øvelse, der forbinder os til vores krop hver eneste dag, vil også være en god idé for de fleste; for nogle kan det være at meditere, men er det for luftigt for dig, kan et brusebad (især for vandtegn), en massage, en lur, eller en tur i det nærmeste naturskønne område med en bog, en podcast eller måske bare en flaske vand også gøre tricket.
• Fra i morgen af har vi 5 himmellegemer i luft, så vær særligt opmærksom på at give dit sind ro her i weekenden. At tage alt helt ned i tempo her til aften & ære den balsamiske (sort)Måne i Tyren i nat er oplagt til lige at få beroliget vores nervesystem inden Nymånen i morgen. Især fordi morgendagen bringer os hele 4 planetmøder; Venus Rx møder Merkur i konjunktion, Solen & Saturn Rx danner trigon, både Merkur & Venus Rx danner kvadrat til Neptun & så har vi Solen & Månen, der mødes i Nymåne omkring kl 20 i morgen aften. Alle disse forbindelser sker i luft (med undtagelse af Neptun, der står i Fisken), så der er mange energiskift & indtryk vi skal fordøje det næste døgn.
• Tvillingen er altså på sin vis både magikeren, dataanalytikeren, skolelæreren & illusionisten, der kan præsentere eller fremstille alt i et nyt eller andet lys. Tegnet er et billede på det dualistiske verdensbillede; maskulin/feminin, krop/sind, lys/mørke — eller på den menneskelige dualitet imellem hjerte & hjerne eller ånd & krop; Tvillingen hersker også over vores lunger, arme & hænder.
• Tegnet viser os (det første sted i dyrekredsen; Vægten & Fisken peger i den samme retning) at vi til enhver tid kan genoprette balance & harmoni, men at vi er nødt til at begynde med os selv — & at vi igennem sammensmeltning med alle facetter af vores personlighed; vores lyse & mørke, samt gode & onde sider, kan finde den helhed & enhed vi sådan søger — oftest i Kærlighedens samhørighed med et andet menneske. Venus Retrograd er kommet for at belyse dette for os sammen med Merkur, & vi får særligt syn for sagen i morgen under Nymånen (men mere om det senere).
• Denne sæson skal vi altså ikke blot lære, hvordan vi samler & akkumulerer information & viden, men også hvordan vi anvender, implementerer, leger & skaber resultater med det vi ved — både på den korte, såvel som den lange bane. Vi bliver af de kosmiske kræfter opfordret til at balancere vores tid/rum-forståelse/bevidsthed, så vi med et let hjerte kan bevæge os fremad med alle de nye bevidstheder vi måtte støde på! Tilsvarende bliver vi også inviteret til at forstå, at det at dechifrere livets hieroglyffer & omsætte det til anvendelig viden aldrig er en proces, vi bliver færdige med. Denne evige bevægelse betyder dog også, at vi aldrig kan træffe et forkert valg — for der vil i det uendelige blive ved med at være nye valg, der kan vælges: Hver gang vi har taget en beslutning, opstår der mulighed for en ny beslutning. Træffer vi det “forkerte” valg, er der altså altid endnu et valg bagefter, hvor vi får muligheden for at træffe det rette — & dette, minder Tvillingen os om, vil være en evig & personlig proces, for det rigtige & det forkerte er blot to poler på livets skala, som vi allesammen mere eller mindre (u)bevidst pendulerer imellem.
Håber I alle får en livlig, kærlig, morsom & social Tvillingesæson!
..
Arbejdsspørgsmål:
Ønsker du at høste mest muligt af denne energi er følgende forslag gode (husk dog at supplere med den anbefalede (eller en lignende) afslapningsøvelse i ny & næ, da dette kan give ekstre tryk på kognitionen):
1) Hvor kan vi slippe vores forestillinger om, hvad & hvordan livet er, for på ny at opleve & undersøge det?
2) Er der områder, hvor vi kan smidiggøre vores sind & overbevisninger, så vi bedre kan få øje på nye indsigter & sandheder?
3) Hvor holder vi stædigt fast i gamle overbevisninger, som faktisk ikke afspejler de egentlige forhold i vores nuværende situation? (Gælder både historier vi fortæller os selv om os selv, vores egne idéer & overbevisninger i fht livet, rigtigt/forkert mm, men også vores opfattelse af vores *hvordan* vores relationer er, vores idéer om andre mennesker, deres holdninger, etc.)
4) Er der områder, hvor du kan kommunikere mere klart & hvis ja, hvordan træner du dette?
5) Er du i stand til at formulere dig frit & spørge/bede direkte om, hvad du ønsker? Hvis ikke, er der så noget åbenlyst du kan øve dig i?
6) Er der noget nyt (& i så fald hvad) du gerne vil lære?
7) Hvem kunne du tænke dig at lære fra/af? & tør du opsøge dem & spørge?
8) Hvilke nye behov, visioner eller ønsker vil du gerne iværksætte & hvem kunne du tænke dig at samarbejde med i fht at virkeliggøre disse?
..
..
Billede 1) er af den engelske maler Ernest Procter & bærer titlen: “The Day’s End”, 1927.
Billede 2) er af italieneren Giuseppe de Nittis & hedder: “Nel Grano”, 1873.