} Nymåne • i • Skytten {

[ Solformørkelse // Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i Skytten i 23°, 14. dec kl. 17.16 ]

• Her til eftermiddag står Solen & Månen i konjunktion, også kendt som Nymåne. Når Månen er helt usynlig fra jorden er vi i en fase, hvor vi slipper, forvandler & transformerer. Vi har just dvælet ved den balsamiske Måne, ladet alt afvikles, trække sig tilbage, afsluttes! Med den sorte Måne vender vi os imod mørket & det inderste lille lys, vi altid bærer på vores rejser — om det så er i livets sprudlende udtryk eller i dødens hylsterslippende tilbagevenden til det evige udgangspunkt. Dette lille lys er evigt & altid med os på vores rejse! Dette lys går fra at slippe alle de ydre skaller & hylstre i mørket, til at vende sig imod den nye åbning; på ny at spire.

• Dette er årsagen til at forskellige Nymåner opleves forskelligt for forskellige mennesker. Nogle vil opleve en specifik Nymåne, som værende en afslutning, en tilbagetrækning, en indre ro, tid til fordybelse & healing — andre vil opleve samme Måne som en ny bølge af ekspansion, der trækker os ud i livet. & nogle Nymåner vil kunne rumme begge bevægelser. Månen er cyklisk & minder os om, at bevægelse eller vekselvirkning er et evigt livspræmis for den fysiske inkarnation. Der hvor der er flod, må der nødvendigvis også komme ebbe! & det gælder alle processer her i livet.

• Når det så er sagt er Skyttenymånen generelt et spiringsudgangpunkt; altså en bevægelse ud i verden, i livet, imod nye fremmede egne & al den læring, visdom & ave, der er forbundet med at sanse noget ganske nyt & uerfaret! Skyttens sæson deler sine karakteristika med os alle sammen & gør os en smule mere visionære, generøse, glade, direkte, risikovillige, entusiastiske, idealistisk, overmodige, venskabelige, morsomme & opfordrer os (i modsætning til Stenbukken) til ikke at tage livet alvorligt!

• Skyttens sæson handler om at overgive sig, lytte til sin højere indsigt, forbindelse & transcendere al vores samlede viden & lytte indad (Skyttens modstående tegn er Tvillingen, hvis sole livstilgang handler om at indsamle, ordne & sortere information, mens Skytten derefter erkender & anvender udvalgt information; den brugbare, kunne man tilføje).

• Nu kan undere ske, som når de hellige 3 konger ser den lille stjernesol over Bethlehem & beslutter sig for at besøge den himmelkonge, der nu engang må være blevet født. Det er nu vi skal overgive os til Universets uforudsigelige orden, ride på bølgen af overordnet held & næsten magiske sammenfald. Når vi læner os ind i tillid & åbner os for miraklerne sker de oftest! En anden ting, vi kan lære nu er, at se alt der møder os — på godt & ondt — som en form for læring, vi kan trække essensen ud af. Hvad viser universet dig? Oplever du at folk er søde, omsorgsfulde & hjælpsomme? Eller det modsatte? & kunne du ændre noget for at se det anderledes, hvis du ikke bryder dig om, hvad du oplever? Holdning, tilgang, synspunkt som ville ændre situationerne til det bedre?

• Skytten vipper på aksen imellem optimisme/frihed & overmod/hensynsløshed — hvor den ene side befrier os & åbner os op for højere bevidsthed, omfavner vores egen lyst & retning, giver os mere selvtillid, selvværd & giver os fokus på vores egen plan! Den anden er der, hvor vi glemmer omgivelserne, bliver lidt for uafhængige, målrettede & idealistiske. Så hvilken side hælder du til? Skal du løsne lidt mere op & tage lidt mindre hensyn, eller skal du kigge dig om & tage de mennesker der pt er nærmest med ind i dine overvejelser? Det vil veksle fra person til person.

• Men et godt mantra denne sæson kunne være at Alt i ekstremer er for meget af det gode😅 En anden ulempe ved Skyttens overoptimisme kan være, at vi ubevidst kommer til at undertrykke de dybere følelser eller lag, med den smittende begejstring, optimisme & morskab, som Skytter er fantastiske til at have. Her giver det mening at huske Skorpionens dybe lærdom & anerkende at alle følelser har brug for at blive følt; selv de små, de nærtagende eller de negative. Men som Skytten minder os om, kan vi godt nyde turen OG være nysgerrig & ikke lade vores menneskefølelser tynge vores generelle livstilgang. *Pyt* er også et godt ord denne sæson, eller som jeg skrev; at spørge sig selv, hvad man kan lære af de givne følelser eller situationer.

• Denne Nymåne hjælper os med at forbinde os til vores indre sandhed, højeste visdom & viser os (hvis vi tør kigge efter den) hvor vi hver især kan opnå den største frihed. De kommende dage vil det være givtigt at observere, hvor vores tanker vandrer hen & hvad vi længes imod. Dette er temaer, der giver os indsigter omkring, hvilken retning, det ville tjene os at bevæge os i fremover! Selvom der er en masse bagage, der skal slippes, vil det gavne, hvis vi kan møde det med optimisme og om muligt, grine lidt af os selv eller de umulige sammenfald. Dette vil være dejligt befriende & lige i den muntre Skyttes ånd.

• Så hvis du vil sætte intentioner for denne Nymåne, kan du give dig selv nogle dage til at lade det hele synke ind. Besøg gerne følgende spørgsmål med en let & åben tilgang; intet skal presses igennem eller handles på – der er absolut ingen grund til at stresse over disse indsigter; de kommer, når du er klar! Så; hvad drømmer du om? Hvad er dit højeste ønske pt? (& er det en beskeden udgave af det din sjæl inderst inde længes efter? Hvis ja, sigt højere!) Vi er her for at udvide vores horisonter, right? Så hvis du kunne skabe lige det du drømmer om, hvad skulle det så være? Form dit ønske & send det afsted som en pil, når du er klar! 🙏🌱🌑
*NB: Man skal dog huske, at Solformørkelser ikke er de mest oplagte Nymåer at sætte intentioner under; her handler det oftere om at integrere eller implementere, de ting vi har erfaret under formørkelsessæsonen — også den i sommer. Så kan du huske, hvad der kulminerede for dig under SkytteFuldmånen d. 5. juni? Mange af disse indsigter kan rigtig finde deres plads i dig nu.*
Kærlige Solformørkelses & Nymånetanker,
A
..
..
Billede 1) er af Jules Joseph Lefebvre: “Diana, Chasseresse”, 1879.
Billede 2) Julius LeBlanc Stewart (1855-1919): “Nymphs hunting”, 1898.
Billede 3) er af Guillaume Seignac (1870-1924): “Diana Hunting”, ukendt.

} N y m å n e • i • S k y t t e n • pt. II {

[ Nymåne aspekter ]
• Dagens stillbillede viser egentlig lutter opbyggende aspekter på himmelen (se alle de blå streger), men vores oplevelse af denne optimistiske, ekspansive & frihedssøgende Nymåne vil måske føles ganske anderledes.
• Det skyldes at den primært er aspekteret af en inkonjunktion til Uranus, frihedskæmperen, rebellen & planeten for uventede forandringer; et aspekt der opildner til omvæltninger i frihedens navn! Aspektet er et spøjst aspekt, da det både kan opføre sig som en trigon eller en opposition, alt efter hvordan man tackler det. Har man ingen erfaring med at møde denne type aspekter med gåpåmod, vil de typisk opleves som hårde. Det betyder at denne Nymåne for langt de fleste, vil føles som om, vi enten er ved at bryde fri af en spændetrøje/eller at vi længes efter at gøre det, men ikke kan. Det er altså emotionel ambivalens vi møder i dag!
• Vi fik en smagsprøve på dette aspekt i går, da Solen stod (alene &) eksakt i 3° i Skytten overfor Uranus i 3° i Tyren. Så hvis du følte dig emotionelt eller psykisk mast i går; fortvivlet, frustreret eller slået ud, giver det god mening. Især fordi denne inkonjunktion mimer, det ellers aftagende, men stadig meget aktive, oppositionsaspekt mellem handlingens & viljens stædige ildplanet, Mars, & den utilregnelige opfinder, Uranus; den højere oktav af Merkur, dvs vores højere bevidsthed & genialitet. Mars, der pt står i Skorpionen og stiller skarpt på vores fysiske & kødelige behov overfor Uranus, der i Tyren er i gang med at revolutionere vores opfattelse af luksus, nydelse, idéer om komfort; generelt hele vores grundlæggende værdisystem! Denne spændingsakse mimer en indre konflikt, som Nymånen også deltager i i dag; en konflikt imellem vores ønsker/begær & den forandring/de nye tider, der banker på.
• Uranus kan være en svær planet at møde, hvis man ikke som Skytten er klar til at bryde med alle normer & alt det velkendte. De sidste mange ugers planettæthed i Skorpionen har formentlig gjort opmærksom på nogle temaer eller mønstre, som vi er nødt til at vinke farvel til, men med denne Nymåne kan det føles både smertefuldt & præmaturt at skulle gøre det netop nu.
• Selvom det bestemt på sigt vil være for det bedre, kan denne omvæltende & transformative Nymåne derfor for nogle føles brutal, mens den for andre vil opleves som en lettelse eller befrielse.
• Vi vil have lyst til at bryde fri af alle bånd, der lader til fysisk eller emotionelt at holde os tilbage. Og selvom det for nogle vil være det rette at kappe navlestrengen til denne overordnede dominans eller struktur, som man kan føle sig i krig med, anbefales det på det kraftigste at det ikke foregår i affekt under selve Nymånen!Selvom Skytten ikke er kendt for sin store tålmodighed eller strategiske kontrol, vil det alligevel give mening at kigge lidt efter Venus, der i nat gik i Stenbukken, for at stive os selv, vores tålmodighed & vores værdier en smule mere af.
• Vi skal altså se dagens astronomiske begivenhed som et tveægget sværd: vi bør både besinde os mht vredesudbrud eller pludselige beslutninger, men er vi også nødt til at overgive os til transformationen, som Uranus bringer med denne Nymåne; selvom vi som mennesker gør meget for at livets (lykkelige) stilstand skal beskyttes & de skønne øjeblikke fastholdes, er livet en lind strøm af impermanens & jo mere vi kæmper imod den indsigt, desto mere smertefuldt vil det være for os. Når det er sagt, er det o p l a g t at bruge denne måne & de kommende dage på at mærke efter, hvordan vores liv skal forandre sig fremadrettet!
• Denne Nymåne hjælper os med at forbinde os til vores indre sandhed, højeste visdom & viser os (hvis vi tør kigge efter den) hvor vi hver især kan opnå den største frihed. De kommende dage vil det være givtigt at observere, hvor vores tanker vandrer hen & hvad vi længes imod. Dette er temaer, der sammen med Jupiter●Venus konjunktion i forgårs giver os indsigter omkring, hvilken retning, det ville tjene os at bevæge os i fremover! Selvom der er en masse bagage, der skal slippes, vil det gavne, hvis vi kan møde det med optimisme og om muligt, grine lidt af os selv eller de umulige sammenfald. Dette vil være dejligt befriende & lige i den muntre Skyttes ånd.
• Så hvis du vil sætte intentioner for denne Nymåne, kan du give dig selv nogle dage til at lade det hele synke ind. Besøg gerne følgende spørgsmål med en let & åben tilgang; intet skal presses igennem eller handles på – der er absolut ingen grund til at stresse over disse indsigter; de kommer, når du er klar! Så; hvad drømmer du om? Hvad er dit højeste ønske pt? (& er det en beskeden udgave af det din sjæl inderst inde længes efter? Hvis ja, sigt højere!) Vi er her for at udvide vores horisonter, right? Så hvis du kunne skabe lige det du drømmer om, hvad skulle det så være? Form dit ønske & send det afsted, når du er klar! 🙏🌱🌑
Kærlige Nymånetanker,
A

} N y m å n e • i • S k y t t e n {

• Her til eftermiddag står Solen & Månen i konjunktion, også kendt som nymåne. Når Månen er helt usynlig fra jorden er vi i en fase, hvor vi slipper, forvandler & transformerer. Vi har just dvælet ved den balsamiske Måne, ladet alt afvikles, trække sig tilbage, afsluttes! Med den sorte Måne vender vi os imod mørket & det inderste lille lys, vi altid bærer på vores rejser — om det så er i livets sprudlende udtryk eller i dødens hylsterslippende tilbagevenden til det evige udgangspunkt. Dette lille lys er evigt & altid med os på vores rejse! Dette lys går fra at slippe alle de ydre skaller & hylstre i mørket, til at vende sig imod den nye åbning; på ny at spire.
• Dette er årsagen til at forskellige nymåner opleves forskelligt for forskellige mennesker. Nogle vil opleve en specifik nymåne, som værende en afslutning, en tilbagetrækning,  en indre ro, tid til fordybelse & healing ~ andre vil opleve samme Måne som en ny bølge af ekspansion, der trækker os ud i livet. & nogle nymåner vil kunne rumme begge bevægelser. Månen er cyklisk & minder os om at bevægelse eller vekselvirkning er et evigt livspræmis for den fysiske inkarnation. Der hvor der er flod, må der nødvendigvis også komme ebbe! & det gælder alle processer her i livet.
• Når det så er sagt er Skyttenymånen generelt et spiringsudgangpunkt; altså en bevægelse ud i verden, i livet, imod nye fremmede egne & al den læring, visdom & ave, der er forbundet med at sanse noget ganske nyt & uerfaret! Skyttens sæson deler sine karakteristika med os alle sammen & gør os en smule mere visionære, generøse, glade, direkte, risikovillige, entusiastiske, idealistisk, overmodige, venskabelige, morsomme & opfordrer os (i modsætning til Stenbukken) til ikke at tage livet SÅ alvorligt!
• Skyttens sæson handler om at overgive sig, lytte til sin højere indsigt, forbindelse & transcendere al vores samlede viden & lytte indad (Skyttens modstående tegn er Tvillingen, hvis sole livstilgang handler om at indsamle, ordne & sortere information, mens Skytten derefter erkender & anvender udvalgt information; den brugbare, kunne man tilføje).
• Nu kan undere ske, som når de hellige 3 konger ser den lille stjernesol over Bethlehem & beslutter sig for at besøge den himmelkonge, der nu engang må være blevet født. Det er nu vi skal overgive os til Universets uforudsigelige orden, ride på bølgen af overordnet held & næsten magiske sammenfald. Når vi læner os ind i tillid & åbner os for miraklerne sker de oftest! En anden ting, vi kan lære nu er, at se alt der møder os — på godt & ondt — som en form for læring, vi kan trække essensen ud af. Hvad viser universet dig? Oplever du at folk er søde, omsorgsfulde & hjælpsomme? Eller det modsatte? & kunne du ændre noget for at se det anderledes, hvis du ikke bryder dig om, hvad du oplever? Holdning, tilgang, synspunkt som ville ændre situationerne til det bedre?
• Skytten vipper på aksen imellem optimisme/frihed & overmod/hensynsløshed — hvor den ene side befrier os & åbner os op for højere bevidsthed, omfavner vores egen lyst & retning, giver os mere selvtillid, selvværd & giver os fokus på vores egen plan! Den anden er der, hvor vi glemmer omgivelserne, bliver lidt for uafhængige, målrettede & idealistiske. Så hvilken side hælder du til? Skal du løsne lidt mere op & tage lidt mindre hensyn, eller skal du kigge dig om & tage de mennesker der pt er nærmest med ind i dine overvejelser? Det vil veksle fra person til person.
• Men et godt mantra denne sæson kunne være at Alt i ekstremer er for meget af det gode😅 En anden ulempe ved Skyttens overoptimisme kan være, at vi ubevidst kommer til at undertrykke de dybere følelser eller lag, med den smittende begejstring, optimisme & morskab, som Skytter er fantastiske til at have. Her giver det mening at huske Skorpionens dybe lærdom & anerkende at alle følelser har brug for at blive følt; selv de små, de nærtagende eller de negative. Men som Skytten minder os om, kan vi godt nyde turen & være nysgerrig & ikke lade vores menneskefølelser tynge vores generelle livstilgang. Pyt er også et godt ord denne sæson, eller som jeg skrev; at spørge sig selv hvad man kan lære af de givne følelser eller situationer. [ Fortsættes i næste opslag 🙏 ]
..
..
Billedet er af Jules Louis Machard (1839-1900), Selene, 1874.