} Mars ● Pluto {

[ Mars i 26° i Krebsen i opposition til Pluto Rx i 26° i Stenbukken, 5. juni kl. 21.45 ]

• Når handlekraften, ærgerrigheden, selvtilliden & vredens krigerplanet, Mars, møder underverdenens hersker, Pluto, der er herre over liv, død, magtforhold, skaberkraft & dyb sjælelig & fysisk transformation, kan vi opleve voldsomme udbrud, skift, følelser eller forandringer i vores liv. Denne forbindelse giver tilsvarende en utrolig kraft formår man at kanalisere den ud i noget konstruktivt, men kan som oftest — især hvis energien forbliver ubevidst — virke destruktiv, hæmmende eller kontrollerende.

• Så har du oplevet en stigende intensitet siden 20. maj, ja, så er det formentlig Mars & Plutos brydertag, du har kunnet mærke — & har du ikke kunnet mærke det, så er der ingen alarm, for der er masser af mere at tage af, da vi faktisk vil kunne mærke understrømmen af denne forbindelse helt frem til sæsonskiftet 21. juni, selvom den kulminerer disse dage omkring sin eksakte forbindelse 5. juni.

• Når de to herrer danner aspekt (faktisk et hvilket som helst aspekt) ser vi altså en meget energisk & kraftig forbindelse. Mars kan være handling, evner & vilje i sin reneste form, mens Pluto forstærker alt han berører. Det giver sig selv, at der er rigtigt, RIGTIG mange hestekræfter at hente i denne maskine. Så mange, at vi faktisk kan knokle til vi falder døde om (i bogstaveligste forstand) under denne forbindelse. [Det er dog ikke noget, vi skal være bange for, når de blot er i transit, men for mennesker med Mars●Pluto-forbindelser i fødselshoroskopet (især de hårde aspekter som opposition & kvadrat) kan det være et reelt problem, at man ikke kan mærke, hvornår man er træt & hvis man kan, har man viljestyrke nok til at smadre igennem alligevel.] Dette nævner jeg primært for at illustrere HVOR meget vilje denne forbindelse kan mønstre, & at vi derfor den kommende tid kan udrette rigtig meget, formår vi at være fornuftige med vores energi.

• At denne forbindelse er så kraftfuld skyldes, at begge planeter er Skorpionens herskere; Mars er den kaldæiske (gamle) & Pluto er den moderne. Viljen til sejr — både på det psykologiske & fysiske plan — er altså til stede under dette møde & giver os evnerne til at spidde enhver problemstilling & nå til bunds i den — ligegyldig hvor kompleks, uklar eller dyster, den måtte være. Skorpionens passion & udholdenhed mimes faktisk også i dette års forbindelse, hvor Mars står i den passionerede, handlekraftige & beskyttende Krebs, mens Pluto står i den ultimative hårdtarbejdende knokleenergi, Stenbukken.

• Når to planeter står i opposition illustrerer de en akse, vi skal balancere. Denne forbindelse mimer de seneste års Måneknudeakse nemlig Krebsens & Stenbukkens. Vi skal nemlig her på overgangen til Vandbærerens tidsalder lige have den sidste kødelige erfaring med fra Plutos ophold i Stenbukken — & vi skal lytte disse år, for når Pluto forlader den dedikerede buk i 2024, kommer han ikke til at besøge Stenbukken igen i vores levetid (næste gang han atter gør sin entre i Stenbukkens materialiserede jordtegn er til februar i 2254, så den erfaring må vores 10 x tipoldebørn have til gode. Jeg bliver altid lidt rørstrømsk når jeg tænker på de store perspektiver).

• Oppositionen — som er den forbindelse Mars & Pluto mødes under denne uge — er et drilsk aspekt (& på den måde passer det ganske glimrende til Tvillingens nysgerrige tricksterenergi & Merkur Retrograd, som vi også er under påvirkning af, hvorfor nogle vil opleve de besværlige & forsinkende effekter særligt kraftigt; husk at Pluto forstærker & hæmmer). Når oppositionen er aktiv har vi nemlig med en slags interessekonflikt at gøre & oftest kommer vi til at projicere denne konflikt ud på et andet (sagesløst & måske uvidende) menneske. Der er imidlertid ikke en hemmelighed, at frustrationen & konflikten, dette aspekt initierer, ikke er en konflikt udenfor os selv (selvom det tilsyneladende ligner det), men en konflikt inde i os selv, vi — af den ene eller anden grund — kan have svært ved at tage ejerskab over & derfor projicerer ud på en anden.

• Kunsten er her, at identificere, hvem du har et horn i siden på for tiden — eller hvor i dig selv du oplever en modstridende konflikt. Har du både behov for at have dig selv med følelsesmæssigt i det, du gør? & har du mest lyst til at indrette dine dage efter dit humør & dine energireserver den pågældende dag — men har du samtidig en uendelig to-do-liste & et utrolig stort kontrolbehov mht at nå dine deadlines? Ja, så føler du nok Mars●Pluto an på tænderne.

• Denne forbindelse kan selvfølgelig komme til udtryk på 1000 måder, men ovenstående er et klassisk eksempel. Man kan dog også projicere en af de to planeter over på et andet menneske. Oftest vil man ubevidst “vælge” en planet (typisk den, man i sit eget horoskop er mest fortrolig med — & her har vi en tendens til at identificere os mest med de personlige planeter (Sol, Måne, Merkur, Venus & Mars)), mens vi projicerer den anden planet (typisk de ydre) ud på en anden, på en institution, en omstændighed, etc. Så oplever du at rollen som Den Anstrengende Indpisker (oftest Pluto) bliver spillet til punkt & prikke af din mor, chef, partner eller bossy roomie? Ja, så er det også Mars●Pluto, der er på spil. Nogle vil også opleve at skifte imellem selv at være Pluto & projicere Mars ud (på fx emotionelle, utidige, umodne, oprørske typer) i nogle områder af livet & så selv senere være Mars, der projicerer Plutos overmagt & dominans ud (på fx staten et system eller lign). Men som sagt, så vil konflikten altid være intern først & fremmest, hvorefter den manifesterer sig fysisk, hvis man er ubevidst om den &/eller fornægter at konflikten eksisterer inde i en.

• Frustration, hidsighed, vrede eller oprørsfølelser er altså ganske forventelige disse dage & det skyldes, at vi både har et ønske om at bryde fri (Mars) & holde fast i kontrollen (Pluto) samtidig. Når de to herrer står i hårdt aspekt kræves der af os, at vi tager ejerskab over konflikterne i vores liv (hvad end de er inde i os eller udenfor os selv). Vi kan ikke længere lades som ingenting. De gamle mønstre, roller, domaninsspil, destruktive vaner, angst, sorg, etc vil komme op nu. At føle sig hæmmet af ovenstående vil være hovedtemaet for de fleste, men også gamle overbevisninger, knoklementalitet, status & perfekte karakterer, kan vi opleve et opgør med. Mars i Krebsen minder os om, at vi skal have hjertet, omsorgen & selvrespekten med i alt vi gør, & at menneskelige relationer er vigtigere end blå stempler på eksamenspapirer. De kan være rare, men de kan ikke give dig et kram, når du får et angstanfald over dit (forestillede) imposter-syndrom på dit nye prestigefyldte job.

• Dette aspekt er en slags ventil, kunne man sige, hvor vi har brug for at lukke al dampen, usikkerheden, frygten, etc. ud & stadig kunne holde om os selv & sige til os selv, at vi er gode nok også selvom vi ikke får 12, fx. Dette møde handler om dybtliggende strukturer i vores kultur & opvækst overfor vores dybereliggende behov for nærhed, ægthed & vores iboende utæmmede natur. Krebsens skyggesider, som vi kan opleve et viltert oprør omkring er barnlighed, selvmedlidenhed, offerfølelse, at lade sig træde på, skyhed, at bære nag og hade dem der har gjort os ondt/uret i årevis. Det nytter selvsagt ikke at give andre mennesker eller omstændigheder magt over os (& dermed fralægge os ansvaret for os selv & vores liv) eller forære dem vores personlige power. Krebsen er trods alt et kardinalt tegn, der udemærket er i stand til at skabe handling på egen hånd. Vi er selv herre over, hvad vi giver energi, opmærksomhed & hvem vi tillader at udøve magt over os — & det skal vi huske, når Mars er ved at løbe af med os. Selvfølgelig kan (& skal!) vi ikke kontrollere andre mennesker eller verden, men vi kan vælge hvordan vi vil tænke, forholde os og reagere på givne situationer.

• Dette gør sig også især gældende i familiære relationer, da familiemønstre, især de dysfunktionelle, kan være særlig aktive netop nu. Det skyldes at både Mars & Venus står i Krebsen & skaber dermed et øget fokus på familien som institution, på idéen om at være en familie & hvad det vil sige for os hver især — men også vores egen familie (både den vi er vokset op i, men måske også den vi selv har skabt & lever i til hverdag) + de værdier & ønsker vi har omkring familielivet. Derfor (med støtte fra både Merkur Retrograd & Formørkelsessæsonen) er gammel programmering & familiemønstre aktive hos en hel del af os for tiden. Det sker for at vi kan blive bevidste om, hvad vi har med, så vi kan rydde op i det — ikke lade os styre eller kontrollere af det — & på sigt frigøre os fra det & omprogrammere vores umiddelbare respons, når vi bliver konfronteret med magtforhold & magtudøvelse — både i det kollektive & samfundet (Stenbukken, hvor Pluto står) samt vores nære relationer & familien.

• Mars●Pluto danner altså en opposition på himlen imellem gamle autoriteter, magtmekanismer & gamle idéer om, hvad struktur og orden er (Stenbukken) — overfor det nærværende, nære, familiære og sårbare (Krebsen). Man skal dog ikke tage fejl: både Stenbukken og Krebsen er kardinale tegn, hvilket betyder at de (samt Vædderen & Vægten) er de tegn i Dyrekredsen, der skaber handling, forvandling og afsæt imod nye tider. Vi skal altså som kollektiv omfavne hinanden & slås for at verden bliver et sted, hvor vores fælles værdier i højere grad handler om åbenhed, tillid og sympati for hverandre fremfor kontrol, regneark, struktur, magt & hierarki.

• Den bedste måde at anvende denne ret svære forbindelse vil være at kombinere Mars styrke, gåpåmod & kreativitet (der er højnet i Krebsen) sammen med hans kærlige, menneskeelskende passion & forstærke disse positive kvaliteter med Plutos ukuelige målrettethed & bruge Plutos uhyre fokus & evne til ikke at helme, før vi er i mål. Vi kan derfor opleve at være exceptionelt fokuserede & have en ubændig vilje imod at opnå vores dybeste ønsker — hvad end det kræver; højt spil, konkurrence & måske endda også ufine metoder kan blive taget i brug. Det er dog vigtigt at nævne, at succes på sigt udelukkende vil forekomme, hvis man holder sin sti ren. At smede rænker, manipulere, true eller intimidere andre mennesker vil som oftest give tilbagefald & bagslag.

• Som nævnt vil *forhindringen* eller *blokeringen* for vores ønsker/mål oftest tage skikkelse af et andet menneske — gerne en specifik person, vi føler os truet eller udfordret af. Det vigtige er dog her ikke at obsesse over denne person & bide sig fast på at “slå” vedkommende. At flytte fokus fra den anden til os selv, vil oftest give de bedste resultater — især fordi denne forbindelse indeholder et voldspotentiale, vi meget gerne vil undgå at aktivere. Om kampen kommer til udtryk som intern eller ekstern vil som sagt variere, men i bund & grund vil de fleste inderst inde konkurrere imod dem selv & om at udleve sit fulde potentiale — eller om ikke andet blot præstere bedre end sidste gang — & formår vi det, er det jo egentlig underordnet, hvordan andre præsterer.

• Denne kombination gør altså usædvanlige præstationer mulige, hvorfor aspektet kan være særligt gunstige i forbindelse med sportslige eller videnskabelige kapløb. Generelt alle fysiske & kreative forehavender er favoriseret, men især dem, der kræver mod & styrke…. Men nogle gange er det bare ikke vores dag & det kræver som bekendt både overblik & snilde at kunne vælge sine kampe. Er overmagten eller presset for stort for tiden, skal vi huske, at der ingen skam er i at give op, skifte fokus, retning eller omstrukturere sine mål. Denne forbindelse minder os også om, at æren i behold bestemt også er noget værd & at alle kampe ikke er værd at tage — om ikke andet, så i hvert fald ikke på alle tidspunkter. Nogle gange skal man give op & lade det ligge — uden skam. Og hellere beholde hovedet end at miste det, kunne man groft sige.

• Denne stærke, næsten primale overlevelsesdrift er altså aktiv i os kollektivt hele denne måned; en energi, der i bund & grund handler om konflikt, krig, kontrol & frihed — hvorfor temaer omkring fight & flight kan komme op (& pga Merkur Retrograd kan det sagtens være tidligere oplevelser). Det kan være nødvendigt at arbejde i dybden med oplevelserne for at låse nogle dybtliggende hæmninger, kontrolbehov eller urfrygte i os op. Det kan virke udfordrende eller måske endda destruerende, men vid, at med Mars & Pluto har vi faktisk evnerne til at konfrontere & håndtere disse energier — især hvis vi bevidst handler udfra intentionen om at kunne beherske & mestre os selv samt at vi inderst inde ønsker at vokse.

• Man kan også anvende denne forbindelse til at øge sin selvbevidsthed & afdække mønstre omkring adfærd, handlemåder & vores evne til at virke i verden på. Denne bevidsthed vil lettest opstå igennem dybe undersøgelser af hvad vi er drevet af, ønsker os & begærer — men især hvordan vi i kraft af disse fremstår i andres øjne. En vinkel, der vil være særligt synlig under oppositions-aspektet. Denne erfaring er ikke en vi kan læse os til — men kommer kun igennem hårdt arbejde, blod, sved & tårer — & der er ikke andet for, end at vi må prøve os frem & begå fejl, før vi kan mestre det. Dette kan føles som en hård prøve indtil vi kan håndtere intensiteten

• Mars●Pluto giver os i tilgift stor karisma & en mørk sexappeal, der kan virke meget dragende & tiltalende på andre. Denne brusende skorpionagtige handlekraftighed, der har farvet os kollektivt på det seneste, kan let virke imponerende & respektindgydende på vores omgivelser, men vi kan også løbe i favnen på nogen, der er mere i kontakt med denne energi end vi selv er. Derfor er de utrolig vigtigt, at vi lytter til vores mavefornemmelse, når vi går efter vores lyst & sikrer os, at andre mennesker samtykker. Med den mystiske & måske lidt krigeriske appel, kan misforståelser hurtigt opstå. Derfor er det uhyre vigtigt at vi respekterer vores egne & ANDRES grænser under denne transit, da man lettere end normalt kan (komme til at) overskride dem. Overgreb, kontrollerende & dominerende adfærd kan nemlig også blive forstærket af denne transit, så høje etiske værdier, et menneskekærligt moralkodeks samt en karmisk, bevidst ansvarlighed er nødvendig nu. Derfor skal man også passe lidt ekstra på sig selv. Det er så vigtigt at vi ikke udfolder vores vilje i et sådant omfang at vi begrænser eller krænker andre. Som sagt eksisterer der en skyggeside af dette aspekt, der kan aflede vold også den seksuelt motiveret & det ønsker vi selvfølgelig at undgå.

• Alt i alt er der altså muligheder for de ypperligste præstationer, holder vi tungen lige i munden & er os ansvaret bevidst. Men der er også udtalte temaer omkring dominans, krig, konflikt & kontrol — så at vi respekterer andre & besinder os, når det kommer til eksplosive vredesudbrud (som kan være en konsekvens af længe, glemte, undertrykte følelser; tænk en kedel fuld af damp) er VIRKELIG vigtigt. For vi ønsker hverken at overfuse, forskrække, være aggressive, konfrontatoriske eller kontrollerende. Så fat din selvkontrol og vær herre over hvad du tænker, føler, siger & gør — og så brug din energi konstruktivt & lad være med at lade dig stresse, presse eller provokere til at tabe hovedet, besindelsen eller humøret & blive angst, ængstelig eller hektisk!

• Og husk: At blive voksen i psykologisk forstand kræver at man tør kigge på sine fejl & mangler og heale; tilgive dem, sig selv og de omstændigheder, der skabte de mønstre i os. & her kan astrologien være et fremragende værktøj til at belyse mønstrene og de specifikke udfordringer vi har med i dette liv, skal jeg hilse at sige.🌞

• Dette aspekt forekommer almindeligvis kun én gang om året (grundet Mars 2-årige cyklus rundt i Dyrekredsen), men da i år er lidt særligt vil vi først se det igen til maj i 2023.

Mars i opposition til Pluto:
~ 5. Jun: Mars 26° i Krebsen ● Pluto Rx 26° i Stenbukken, kl. 21.45, 2021
~ 21. Maj: Mars 0° i Løven ● Pluto Rx 0° i Vandbæreren, 2023
~ 3. Nov: Mars 29° i Krebsen ● Pluto 29° i Stenbukken, 2024
~ 3. Jan: Mars Rx 1° i Løven ● Pluto 1° i Vandbæreren, 2025
~ 27. Apr: Mars 3° i Løven ● Pluto 3° i Vandbæreren, 2025
~ 3. Okt: Mars 3° i Løven ● Pluto Rx 3° i Vandbæreren, 2026
~ 15. Sep: Mars 6° i Løven ● Pluto Rx 6° i Vandbæreren, 2028
~ 31. Aug: Mars 10° i Løven ● Pluto Rx 10° i Vandbæreren, 2030
~ 17. Apr: Mars 13° i Løven ● Pluto Rx 13° i Vandbæreren, 2032

..
..
Billedet er af Peter Nicolai Arbo & hedder “The Wild Hunt of Odin”, 1872.

} Nymåne • aspekter {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 21° i Tyren, 11. maj kl. 20.59 ]

• Månen stod Ny på himlen i nat i Tyrens tegn & her står hun særlig stærkt, da Månen er det, man kalder forhøjet i Tyrens faste jordtegn. Dvs at hun befinder sig virkelig godt i Tyrens rytmiske, taktfaste energi & her bliver Månens naturlige styrker fremhævet.

• Den ellers lidt sarte, omskiftelige & nogle gange lidt umodne eller naive 2’er energi, Månens tal, aktiveres altså med sin allermest kærlige, inkluderende, samarbejdende & samskabende energi (der både er aktiv i dagens dato 11 = 1+1=2) & de grader Solen & Månen befinder sig i (21: det er både Månen (2) & Solens (1) tal).

• Når Månen står i Tyren lader hun sig sjældnere kue & dens faste jordenergi giver hendes cykliske energi et fortættet & mere formfuldendt udtryk.

• Under Nymånen står Månen imellem Jorden & Solen & vender dermed hele sin lysende side væk fra os. Den balsamiske Måne trækker al sin energi til sig dagene & timerne op til hun (astrologisk set) står i eksakt konjunktion med Solen (det vi kalder Nymåne). Derfra vender energien — & hun begynder så småt at tage til i fylde (dvs lysskiven bliver mere synlig fra Jorden) & aktiverer en spæd spiring.

• Derfor er Nymåner idéelle til at slippe færdige cyklusser, følelser & udtjente formål — samt at plante nye kim til den kommende Månecyklus & alle de ting, vi nu (i kraft af al den plads, der er kommet fordi vi slipper en masse gammelt) kan lade spire.

• Denne Nymåne er lidt speciel. For det første er det årets første mikroMåne. Det betyder, at Månen i sin elliptiske bane, står på en af de pladser allerlængst væk fra Jorden & dermed synes hun mindre på himlen (hvis vi altså kunne se hende). Det er ret almindeligt at mikroMåner følger SuperMåner, hvad end det er den Fulde eller Nye måne, der er Super eller mikro. I den nuværende cyklus ligger denne Mikro Nymåne i Tyren imellem to Super Fuldmåner; i Skorpionen i april & i Skytten om 14 dage.

• Dernæst er dette den først rolige Nymåne i 2021 — og så alligevel ikke. Først & fremmest har vi nemlig lige været igennem en god energetisk oprydning (som ikke alle er helt færdige med) & dernæst så er denne Nymåne faktisk startskuddet til formørkelsessæsonen. Dette er nemlig sidste Nymåne inden Måneformørkelsen i Skytten d. 26. maj, en Fuldmåne denne Nymåne deler cyklus med.

• Denne Nymåne kan altså lidt af hvert & vi vil da også opleve den forskelligt. For de fleste har den dog kaldt på ro, ro & atter ro. Langsommelighed, dybe vejrtrækninger, overgivelse & genopladning. Nogle vil dog også have oplevet, at en række gamle, genstridige mønstre, der skulle luges ud i, voksede frem i vores indre urtehave. Vildtvoksende vedbend & vidjer, der skal rykkes op med rode, fordi de spolerer vores indre græsgange.

• Der er med andre ord rige muligheder for en dyb introspektion, hvor vi har mulighed for at se vores allermørkeste sider i øjnene & konfrontere os selv med de sider, som vi almindeligvis afviser & dermed ubevidst projicerer ud på vores omverden. Dette skyldes konjunktionen med SortMåne Lilith, der viser os vores rå, uciviliserede overlevelsesdrift, & den potente sekstil til Neptun i Fiskene, der aktiverer en blidere, mere generøs & tilgivende side af Tyrens natur.

• Lilith kan være en utilregnelig faktor. På den ene side er hun den vilde kvinde, der står udenfor samfundet & nægter at underkaste sig patriarkatet, mænd, autoriteter eller i det hele taget nogen. Hun lystrer kun sin egen lov & den hedder lyst! Dertil bliver hun en trussel imod det etablerede, det normale, det almindelige & det dagligdags. Når kvinder igennem tiden er blevet brændt på bålet eller kaldt heks, er det typisk denne frivole, selvoptagede, rå, utæmmede feminine urkraft, de er blevet beskyldt for at kropsliggøre. Hun kan også ligge & forhindre os i at fungere i fællesskaber & grupper, hvis hun opererer i os ubevidst (bare rolig, vi har alle Lilith et eller andet sted i vores horoskoper, så ingen går fri) & derfor er det vigtigt at turde se hende, ærer hendes vildskab, selvstændighed & ukuelighed.

• På en måde er det smukt, at denne kvindelige (dæmoniske, destruktive) Plutolignende kraft, der forsager kvindens domesticerede roller (især moderens, hustruen & den dydige madonna), underkastelse & overgivelse smelter sammen med denne Nymåne (de står i konjunktion med en grad imellem sig). Netop denne Måne, der handler om frugtbarhed, at stå i fuldt flor & at lade alt spire frem (i livmoderen), men også fordi mange af de nye idéer & identiteter, der fødes ud af denne tid. Og som de fleste nok er bekendt med er man i kontakt med urkræfterne under en fødsel. Det kan føles som om hele ens væsen bliver sprættet op eller revet vidt åbent, for at det nye, livet & barnet, kan vokse ud af materiens bristede former. Her er overlevelsesdriften, adrenalinen & dopaminen i en slags symbiotisk glædes-sejrrus. Endnu engang levede livet videre, endnu engang overlevede vi & arten — & endnu engang blev slægten ført videre. Denne rå, dyriske urkraft, der både er aktiv under undfangelse & fødsel er altså Liliths domæne. Dem, der kender myten om Lilith fra Bibelen, ved da også, at hun oprindeligt var Adams første kone. Gud skabte Adam & Lilith lige, begge formet i hans billede af ler. Lilith ønskede imidlertid ikke at underkaste sig Adam & forlod derfor ham & paradisets smertefri tilværelse. Hun ville hellere leve frit, i den fysiske virkeligheds udfordringer & dens lidelse end hun ville domineres af Adam. Og selvom Gud da skabte en mere lydig udgave (nu af Adams eget ribben, så hun ikke kunne stikke af — har altid moret mig over den foranstaltning; tænk at Adam ikke kunne holde på en kvinde med mindre hun var skabt af hans eget kød & blod), så endte Eva alligevel med at spise af kundskabens træ & blive bevidst, eller lig Gud. Straffen herfor var også at hun — ligesom Lilith — skulle føde sin børn i smerte. Både Lilith & Eva ønsker altså bevidstheden over uvidenheden & de vælger smerten, risikoen & det dyriske til, fremfor det stiliserede, steriliserede & ufarlige paradis.

• En anden måde, vi kan anskue denne meget potente Nymåne, der får alle safter & kræfterne i naturen til at spire frem — er, at huske, at alt her på Jorden handler om at sanse. Vi forstår & analyserer (Nymåne-herskerinden Venus står pt i Tvillingerne, så vi har ekstra momentum på forståelsen & tankerne) altså alt igennem vores sansninger. Det er vores sanser, der fortæller os, hvad der foregår & dermed også dem, der danner rammen for vores evne til at analysere det, vi har oplevet.

• Her må vi huske Tyrens visdom & læring: Om sensoriske oplevelser føles behagelige eller ubehagelige er oftere afgjort af vores tilgang til sansningen end til den egentlige sensation, vi føler. Noget, der gør ondt, kan i nogle kontekster opleves som nydelse & noget, der kan være rart (at blive aet, fx) kan, hvis man aer det samme sted for længe, på sigt føles ubehageligt. At glæde sig usigeligt meget & have sommerfugle i maven, minder egentlig utrolig meget om frygt eller eksamensangst… Forskellen på den fysiske sanseoplevelse afhænger af vores tilgang & forventning til, hvad der kommer til at ske, & hvordan vi har det med den begivenhed. Denne forventning farver med andre ord, vores oplevelse af, om noget føles behageligt eller ubehageligt for vores nervesystem. Det samme princip, kan man på en måde tale om her. Selvom vi socioøkonomisk står i en af de største kriser i mands minde — & at det kommer til at trække dybe spor langt ind i vores fremtidige livsførelse — så vil der også komme mange nye, spændende opfindelser, levemåder, tilgange, idéer & måske endda samfund & økonomier ud af denne tid. Derfor kan vi vælge at se de omvæltninger vi står midt i som muligheder — eller begrænsninger.

• Mennesket har generelt for vane at have modstand på at forandre sig eller reelt ændre sit udgangspunkt — ser vi bort fra små ændringer af vaner eller tilgange — næsten ligegyldigt, hvor dårligt vi har det. Det kan skyldes, at det ukendte oftest kan virke mere truende end det velkendte, vi kender ud & ind — også selvom det er sorgfuldt eller nedbøjende. Dette karaktertræk kan tilskrives Tyrens arketype, der kan være så stolt & stædig, at det kan være svært at opgive principper, idealer & forestillinger — med mindre man bliver decideret tvunget til det. Vi kan se de celestiale bevægelser netop nu, som den slags tvang. Vi kan have tendens til hellere at ville blive i det destruktive, som vi finder tryghed i — fordi det er genkendeligt & vi ved hvad vi får — end vi kan overskue at kaste os ud i en total omvæltning. Her må vi minde os selv & hinanden om, at vi oftest — i de aller fleste tilfælde — har mulighed for at se en situation fra flere sider & vide, at Tyrens behov for at bibeholde det genkendelige, trygge & velkendte, er en egenskab, der skal understøtte os — ikke modarbejde vores helbred, opfindsomhed eller udvikling.

• Sidste år så vi denne Nymåne i konjunktion med Uranus, hvorfor dette tema var særligt aktivt — & selvom forandringer også er en del at Nymånen i Tyren i år, så står Nymånen & Uranus alligevel med for bred en afstand (orbis) til at man ville regne det som en konjunktion i et transithoroskop. (I et fødselshoroskoper er en orbis på 10 grader tilladt til Solen & Månen, men det skyldes, at jo længere tid man har at arbejde med et horoskop (som fx ens fødsels eller bryllupshoroskop) desto mere vil energien udfolde sig & dermed vil selv de svage forbindelser på sigt blive aktive. Men arbejder vi med et øjebliksbillede er denne konjunktion for vid til at den tælles med.)

• Det ændrer dog ikke på at Uranus stod i eksakt aspekt til Mars i Krebsen i 11° i morges kl. 04.47 & at Mars dannede en kvadrat til Chiron i 11° kl. 01.36. Bemærk i øvrigt en skøn & sjov dobbelt talkode her: Vi har 11. maj 2021.
Kl. 21.00 har vi Nymåne i Tyren i 21° & både Solen & Månen står præcis på descendanten i Nymånehoroskopet her til aften i opposition til ascendanten også i 21°. Dertil står Nymånen i konjunktion med Lilith i 22° & i sekstil til Neptun også i 22°. Dertil har vi d. 11. + Chiron (11° i Vædderen), Uranus (11° i Tyren), Merkur (11° & senere på dagen 12° i Tvillingen) samt Mars (11° i Krebsen). Vi har altså 11+11.11 x 11.11. Denne 11.11-kode er en meget kraftfuld manifestationsportal — & tænk at det sker lige under den mest fertile & frugtbare Nymåne.

• Den klassiske Nymåne i Tyren er altid idéel til at plante finansielle frø & ønsker for bedre økonomi, en højere stilling, overflod eller en øget indtjening: hvad du planter i den frugtbare muld, skal du få tifoldigt igen, kunne man sige. Finansiel sikkerhed eller at købe hus, grund eller et stykke jord er også oplagt, for at bevæge os i de klassiske forestillinger. At manifestere disse ting, er selvfølgelig altid en mulighed med denne Nymåne & til trods for de mere introverte toner, så gør denne 11.11 portal det muligt. At sætte intentioner vil være oplagt i morgen (d. 13), da Månen både er begyndt at tage til i styrke & hvor Solen møder idealernes drømme via Neptun i sektil, Venus går igennem sin første Rosenport siden sin konjunktion med Solen & overflodens planet Jupiter skifter ind i Fiskene. Her er det vigtigt at vi har Tyrens rolige gemyt med os til at skabe balance til Fiskenes åndelige eventyr. Begge ben på Jorden, mens vi drømmer om stjernerne. Derfor vil vores ønsker om at manifestere mere overflod også bære mere frugt, hvis vi ikke kun tænker på egen vinding, men nu ber om mere overflod til verden, dem, der lider eller lign. Et næstekærligt & udtalt empatisk ønske vil blive tilsmilet af både Jupiter & Neptun.

• Dertil giver det også mening at være opmærksom på, at Mars & Chiron står i kvadrat i hhv Krebsen & Vædderen. Der bliver vores indre barn aktivt & der kan være komplicerede følelser omkring at blive vores egne, stå selvstændigt i verden & få lov til at udtrykke & udøve vores egen frie vilje. Det kan være sorgfuldt, komplekst & oftest kan disse mekanismer også forhindre os i at føle os værdige til at modtage de ting vi ber om (dette kan være en blokade i fht at manifestere penge).

• Denne Nymånes sigte er at stille skarpt på værdi & værd samt at invitere os til en dybere samhørighed med verden & naturen & lande mere kærligt & blidt i vores kroppe & sanseoplevelser. At forbinde os til vores egen indre fred, handler ikke om at søge ud eller væk & sidde i ensomhed på en bjergtinde, langt fra verdens støj & larm. Nej, at finde fred handler om at sidde midt i livets virvar af konflikt, udfordringer & hårdt arbejde & stadig være i stand til at stilne dit hjerte & være i fred med, hvad end der måtte komme.

• Vi bliver altså bedt om at kigge lidt længere ud over vores egen næsetip & ikke kun fokusere på at overleve eller samle til forråd til os selv. Det handler om sanselighed & nærvær; at genskabe eller omforme vores liv i de nye indsigters billede. I dit eget nye selvs billede. Det er den rene kerne & vores værd, der skal bestemme vores værdier, selvværd & værd — samt vores evne til at samarbejde & til at ville fællesskabet.

• Denne Nymåne har altså aktiveret en række forskellige placeringer — om vi tænker at vi har brug for introspektion, hovedrengøring & ukrudt lugning — eller om vi er parate til at manifestere overflod, fred & frihed for hele menneskeheden, vil altså variere (eller man vil måske opleve det første under selve Nymånen & det andet fra i morgen af). For nogle har denne Måne været tung & intens, men husk, at det kun er en transit — den aftager igen & følelser er flygtige. Det er dog vigtigt at vi ærer dem; især hvis det er vores indrebarn-følelser, der er aktive. Prøv at giv dig selv fred & vær med dine følelser. Lyt ind. Hvad er dine behov? Hvorfor er de som de er? Hvad kan du gøre for at komforte dig selv, hvis de ikke kan opfyldes eller “lade sig gøre”? & hvis de kan, hvordan opfylder du dem så bedst? Alt her i livet er flygtigt, selv vores smerte — der kommer altid noget nyt; det er livets evige cyklus & vid, at det altid er tilladt at sende ønsker ud i Universet & hjælpe fremtiden lidt på vej. Vi er her hver især sammen som kraftfulde medskabere & ingen behøver været fanget af deres Skæbne, omstændigheder eller livsforhold — og slet ikke på sigt. Rigtig glædelig Nymåne.

..
..
Billedet er af Henri Jean Guillaume Martin (1860-1943) & hedder “Study for the champs elysees” Sérénité, 1938 & “La lumière guidant le poète (Dante et Béatrice).

} Venus • i • Krebsen • pt. II {

[ Har man selv — eller dater / kender man én med — Venus i Krebsen ]
• Når skønhedens, nydelsens, kærligheden, selvværdet & værdiernes planet Venus står i det Urmoderlige, kardinale vandtegn Krebsen, er der lagt op til et omsorgsfuldt, emotionelt lederskab.
• Selvom Venus’ energi altid er passiv, siger hendes tilstedeværelse i tegn noget om, hvordan vi ønsker at blive set, rummet, elsket, anerkendt, forstået, holdt, draget omsorg for — & hvad vi er på udkig efter i vores nære relationer. Men hun siger også noget om, hvordan vi bedst tager imod & forbinder os med en egen indre tilfredshed; det vi også kunne kalde selvværd. Dette må dog ikke blive set som selvglæde, optimisme eller overflod (som er Jupiters domæne) eller selvtillid, handleevne, ærgerrighed eller fremtidsdrømme (som er hendes modpart, Mars’ områder).
• Har man Venus i Krebsen i sit fødselshoroskop, ønsker man at leve i//med nære, stærke, emotionelle bånd. Trygge & givende familieforhold betyder oftest meget for én & man kan længes (med hele sit vemodige krebsehjerte) efter en partner, der bare SER én for den man inderst inde er. Typisk er man romantiker om en hals — & selvom det måske ikke kommer til udtryk på samme bombastiske, rosenrøde måde som hos Tyre- eller LøveVenus — så trives KrebseVenus bedst med et forudsigeligt, hengivent, intimt, fortroligt — næsten smertefuldt nært — fast forhold.
• At være en smule gammeldags i sine romantiske tilgange — eller måske lidt sentimental er også muligt (her kan KrebseVenus minde en del om FiskeVenus, der kan drømme om prinsen på den hvide hest, der er langt mere virkelig for hende i hendes lille fantasiverden — end den fysiske bejler, der i kød & blod står lige foran hende, & ønsker sig at vinde hendes hjerte). Ulempen ved disse vandplaceringer er (som man måske kan tænke sig til), at fantasien, fortiden, de romantiske fortællinger man har set/hørt om/læst (tiltider, men især hos den mere umodne Venus) virker mere tiltalende & virkelige end de faktisk menneskerelationer, man kan have i den fysiske, nærværende hverdag. Har man tålmodighed med denne blåøjethed kan KrebseVenus dog give nogle af de mest sikre, komfortable, omsorgsfulde & nærende relationer.
• At være en smule hængt op på mere traditionelle eller heteronormative relationer med mere gammeldags kønsroller er oftest også tilfældet med denne Venusplacering, der på en måde ønsker at blive vundet over eller taget med storm — selvom andre faktorer i horoskopet selvfølgelig kan dominere, overskrive eller overdøve denne tendens. Dette betyder dog, at der også kan være umådelig stor skuffelse forbundet med kærlighed — især i den unge alder, hvor idealer & forestillinger kan opbygges til svimlende højder.
• Med Venus i Krebsens hulebyggende, hjemmeelskende & familiebetonede tegn er der oftest en stor kærlighed for smukt design, antikke møbler, skatte, tingfinderi eller bare generelt ting (fx tøj, møbler & genstande — herunder især nips), der minder én om barndommen, fortiden, rejser, oplevelser eller mennesker, der stod/står en meget nær. I værste fald kan dette hjem lidt ligne et mausoleum eller en antikvitetshandel — især for mindre nostalgiske øjne (dette er i øvrigt også en tendens, der kan findes blandt KrebseMåner, mennesker med Månen i 4.hus eller med IC i Krebsen). Denne romantiske tilgang til skønhed kommer tit også til udtryk i påklædning, hvor mere gammeldags æstetik (tænk fx 50’er pin-up) eller kønnet tøj kan komme til udtryk (her spiller ens husplacering selvfølgelig også en rolle & dette er på ingen måde skåret i sten).
• For KrebseVenus skal et hjem helst være trygt, hyggeligt & æstetisk — præcis som ens relationer! Ligesom Krebsen kan have en tendens til at klynge sig til oplevelser, bekymringer, sorger & genstande, kan KrebseVenus føle sig dybt afhæng af andres (især udkårne personers) kærlighed, anerkendelse, omsorg & opmærksomhed. Det kan være næsten børneagtigt smerteligt for dem at blive afvist på deres følelsesliv, & de ønsker brændende at ingen hemmeligheder, begrænsninger eller tanker skal skille dem fra deres elskede. Dette kan selvsagt opleves omklamrende & needy, har man en partner, der værdsætter frihed, omskiftelighed & forandringer højere end tomsomhedens symbiose.
• Tilsvarende tændes KrebseVenus kun af intellektuelle udskejelser, hvis der også er plads til at flette fingre eller mærke en følelsesmæssig forbindelse & hinandens nærvær. Bliver man distanceret, kølig eller hårdhændet i sit sprog trækker de sig oftest ind i deres skal (præcis som en krabbe eller eremitkrebs) & det kan blive ganske udfordrende at lokke dem ud igen.
• Vid at KrebseVenus aldrig kommer til at glemme din udåd & at den umodne udgave kan bære nag i årevis. Her kan man risikere virkelig at skulle bevise sin kærlighed (måske endda på urimelige måder overfor en Krabbe, der giver en the silent treatment), men angrer man oprigtigt & er i stand til dybtfølt & autentisk at udtrykke dette, kan tilgivelsen komme ligeså hurtigt som Solen, der smelter rimfrosten om foråret.
• Og det her kan være en smule paradoksalt ved denne placering: De glemmer aldrig(!!!!) hvad du gjorde (& bedrager eller sårer du dem gentagne gange vil alle disse svigt blive sparet op & hevet frem fra glemmekassen), men mener samtidig at alle fortjener en chance til, & at vi jo blot er mennesker, der begår fejl. De elsker dybt, betingelsesløst & nogle gange lidt for selvopofrende — især hvis de selv længes efter denne dybe accept & kærlighed fra dig. Oftest ligger der en dyb skræk for at blive forladt, efterladt eller udstødt til grund for denne offervillighed, der kan skyldes tidlige oplevelser af svigt eller afvisning i barndommen.
• Alt dette kan selvfølgelig være ret overvældende tilhører man selv en mere nøgtern eller hurtig type. Men er man én der selv savner/elsker den dybe, familiære tilknytning & tryghed (fx andre vandtegn & Tyren) kan dette personlighedstræk for alvor stråle & byde ind med rigtig meget styrke, ubetinget kærlighed, forbundethed & måske endda symbiose — en forbindelse man måske bedst kender fra den uadskillelige samhørighed (de fleste) som børn har oplevet med deres mor.
• Derfor er det også væsentligt at vide, at dater man en KrebseVenus (eller -Måne for den sags skyld), der virker en smule kølig, skødesløs eller uimponeret, så skyldes det oftest (ikke altid, men i langt de fleste tilfælde) at de stadig ser dig an & ikke helt tør invitere dig ind bag deres hårde skjold. Som Krebs i en moderne verden får man nemlig oftest skudt i skoende, at ens bløde, smattede indre er for emotionelt, følelsesladet, overvældende eller voldsomt til at andre kan rumme disse storladne følelser — eller følelsesudbrud. Derfor er nærhed, fortrolighed & rummelighed alle nøgler, skal man komme rigtigt ind på livet af disse følende vandvæsner.
• Sikkerhed & bekræftelse kan fylde meget & får KrebseVenus ikke det, kan hun finde på at udtænke måder, hvorpå hun kan blive be- eller afkræftet i sine bange anelser om din trofasthed, loyalitet & kærlighed. Der kan dog også være den tendens, at en fortidig relation har fyldt så meget i dette menneske, at de kan have umådeligt svært ved at vende blikket fremad eller møde andre romantiske relationer uden at sammenligne eller være emotionelt utilgængelig, fordi de stadig længes eller drømmer om den hedengangne partner.
• Derfor er det vigtigt at huske, at man ikke skal invitere til intimitet med en Krebseplacering (Sol, Måne, Venus eller Mars), hvis man faktisk ikke er oprigtigt interesseret i dem eller kan rumme deres til tider rørstrømske eller overstrømmende følelser. Da det, at turde udtrykke sig autentisk & ærligt, er dyrebart & sjældent i disse tider, bør man undgå at danne relation med en markant Krebseplacering, hvis man er bange for følelser, intimitet eller tilknytning. Især fordi at disse individer kan blive så sårede & pansre sig så voldsomt, at de ikke tør at åbne sig for andre igen & derfor hellere vil drømme om fortiden & forlist kærlighed.
• Initierer man derfor relationer med disse mennesker, må man forstå at de åbner deres hjerte for én & tage denne hengivenhed meget alvorligt. Drømmer man netop om en sådan relation er der til gengæld fantastisk grobund for en gensidigt nærende, støttende & livslang forbindelse, hvor din bedre halvdel vil elske, ære & bakke dig op resten af livet. Krebsekærlighed kan være intens & overvældende, men til gengæld finder du næppe en mere emotionelt kompetent, trofast & modig partner end din Krebseven — hvad end det så er en KrebseSol, -Måne, -Venus eller -Mars.
..
..
Billedet er af nulevende kunstner Lizzie Riches (1950–) & hedder “Flora” eller “The Gardeners Assistant”. Flora sits upon her garden stone settle, dressed in the most desirable garment imaginable — a veritable celebration of prized blooms and wild flowers from a gardener’s year.