} Mars • i • Vædderen • pt. II {

[ Har man selv — eller kender/dater man én, der har — Mars i Vædderen ]
• Med Mars i eget tegn; Dyrekredsens allerførste tegn — der i tilgift er kardinal ild — altså ledende & aktiv begejstring & engagement, er man et aktivt væsen. Dette gælder næsten ligegyldigt hvilke andre blidere placeringer man end måtte have, da Mars’ krigeriske & iltre energi forstærkes betydeligt af sit eget tegn. Mennesker med denne placering er oftest ekstremt energiske, med Dyrekredsens nok højeste aktivitetsniveau. Utrættelige! De elsker at gøre ting & trives allerbedst, når de er travle bier, med tusind gøremål, projekter & mennesker de skal ses med & engagere.
• Det der med engagement er en hjørnesten i VædderMars. Når handlekraftens virksomme, utålmodige & begærlige planet kanaliserer Vædderens spontane, pionerånd er tempo, temperament & kampgejst resultatet. At lede, tage initiativ & sætte sig selv — men også meget gerne andre — i sving er næsten et livspræmis.
• At være impulsiv, utålmodig, nysgerrig, iværksættende & resultatorienteret er ganske naturligt for VædderMars, der ønsker at skabe et image af individualistisk selvsikkerhed, selvstændighed & uafhængighed — også selvom det ikke altid er sådan de føler det inderst inde. Denne placering hader imidlertid at være afhængig, bundet eller kontrolleret af andre mennesker, fysiske situationer eller omstændigheder, hvorfor de gerne gør sig ekstra umage for at kunne klare sig selv — på alle parametre her i livet.
• Mange mennesker kan føle sig udmattede eller energiforladte ved siden af VædderMars’ aktivitetsniveau, ligesom at VædderMars ofte kan blive opfattet som aggressiv, påståelig, selvcentreret & utilregnelig. Dette skyldes typisk at VædderMars er meget selvstændig & gerne vil gøre tingene på sin egen måde, sine egne præmisser & i sit eget (oftest hyperaktive) tempo. De er ikke så tilpasningsdygtige — & at være diplomatiske eller tålmodige med situationer, konflikter eller mennesker er ikke deres stærke sider.
• Derfor kan de let få skudt i skoene at de er intrigante, dominerende & dårlige til at samarbejde — & det er nok ikke helt forkert. Et samarbejde, der tilfredsstiller VædderMars er enten totalt autonomt — eller et, hvor de sole får lov til at lede & bestemme — får de til gengæld det, er de dygtige frontløbere & de tager mindst ligeså stor en del af slæbet, som de forlanger af deres medarbejdere. De er modige, kompromisløse, stædige & står med glæde i skudlinjen, når der skal kæmpes for en sag. De elsker fare & spænding; Vi skal mærke at vi lever, right?! Ligesom at de er meget ivrige & har et stort behov for at manifestere sig fysisk i konkrete kraftpræstationer.
• VædderMars handler først & tænker (måske, hvis de er i humør til det) bagefter. Det kan der komme en del drama ud af, da andre kan opleve én som anmasende, provokerende & måske endda hidsig. Imidlertid er fortrydelse ikke noget, der fylder det store — for man kan jo altid bare lave det om igen, skabe noget nyt eller gøre noget andet… Personer med VædderMars kan være ekstremt målrettede — især hvis målet er indenfor rækkevidde — mens de lidt mere langsigtede mål, skal inddeles i små bedrifter, der kan opnås løbende for at fastholde VædderMars’ fokus.
• Selvom stædighed bestemt er et af mennesker med denne placerings største udfordringer, er det også en af deres største styrker! De helmer nemlig ikke — de er ubendige i fht deres ønsker & vilje! Har de først sat sig noget for, skal de nok få det, som de vil have det! Koste hvad det vil! Dette gælder også i kærlighedsanliggender. Har en VædderMars set sig lun på dig vil de (måske næsten i bogstaveligste forstand) forfølge disse følelser til de er gengældt. Det kan selvfølgelig være lidt overvældende — men er også ganske smigrende. Dette menneske VIL dig — & som man siger: i krig & kærlighed gælder alle kneb.
• Selvbevidsthed for VædderMars skabes primært igennem handlen & energiudfoldelse; derfor er det meget væsentligt at en VædderMars får lov til at gøre sig sine egne erfaringer både som barn & senere hen i voksenlivet — ligesom det også er vigtigt at sætte nogle faste rammer & grænser for dem. Ikke at de nødvendigvis finder sig i eller respekterer disse grænser, men det er væsentligt (skal man bo sammen/danne par med dem) at få udtrykt sig klart. Hvis der er én ting en VædderMars respekterer, så er det at man står op for sig selv, siger fra & sætter grænser — gør man ikke det, risikerer man som blidere gemyt at blive trumlet, domineret & i værste fald forladt, da Vædderen har brug for en modpart at spille bold med.
• Her bør det også nævnes at VædderMars utålmodige, hidsige, højstemte, dynamiske & til tider irritable gemyt oftest nyder et godt gammeldags skænderi (& måske endda kærligt slagsmål). Der ligger en passion i vreden; kan man blive rigtig uvenner, viser det at man er investeret, går op i relationen samt sig selv & sine meninger, hvilket alt sammen er noget, der betyder meget for VædderMars; så kan de mærke ens væsen, vilje & livsgnist, hvilket er noget af det, de finder allermest attraktivt!
• Vrede & aggression kan altså let kamme over i lidenskab & det er væsentligt at forstå denne dynamik — især hvis du har en partner med Venus eller Mars i Vædderen, der tit gerne vil skændes med dig. Det kan skyldes at de synes du virker fraværende, er uinteresseret i dem eller relationen eller måske er for optaget af dit arbejde eller studie & virker for alvorlig & kedelig på dem. Som oftest handler det ikke om at pisse dig af, men snarere om at aktivere dig, din krop & dit følelsesliv, så de igen kan mærke dig, dine grænser & relationen.
I’m prepaired to go to war for your heart kunne være et motto for Mars & Venus i Vædderen — for her er Kærlighed krig & krig er passion, levedygtighed & livslyst.
• Kendte eksempler på Mars i Vædderen er Angelina Jolie, Daniel Craig, Steve Jobs, Stephen Hawking, Cristiano Ronaldo, Nicolas Sarkozy, Vladimir Lenin & Marquis De Sade.
..
..
Billedet er af Osmar Schindler (1867-1927) & bærer titlen “Young Warrior with Helmet”, 1902.

} Mars • i • Fisken • pt. II {

[ Har man selv — eller dater/kender man en der har — Mars i Fisken ]
• Når Vædderens hersker, den lille, hidsige, røde planet for Krig, begær, handling & fysisk arbejde træder ind i Neptuns oceaniske, virkelighedsfjerne & idealistiske drømmerige, Fisken.
• Mennesker med denne placering er ofte idealister & dagdrømmere. De kan være forsigtige, sarte, lidt sky eller generte. De folder sig som regel først ud, når de er trygge med folk & er oftest formummede sammen med fremmede. Dette kan de gemme bag en distanceret skødesløshed, forstillet uinteresse eller en sjælden gang imellem et fandenivoldsk (men tavst) overmod (nej, de er ikke de store talere).
• Da Mars i Vandtegn har sværere ved at udtrykke sin drift, lyst, handlekraft, aggression & vrede, kan energien hos mennesker med denne placering besidde ganske forskelligartet udtryk. Fiskens tendens til at være vag, bøjelig eller måske endda usammenhængende, kan især være en tendens med denne placering. Det energetiske udtryk kan være diffust & vekslende fra dag til dag & derfor er det også oftest en nøgle, at vide med sig selv, at nogle dage har man meget energi & lyst — mens andre dage føler man sig vag, træt & uoplagt. Vitaliteten er meget påvirkelig & det hele kommer meget an på, hvordan man har det emotionelt. Mennesker med denne placerings vitalitet & livslyst er altså utrolig afhængig af deres humør, deres trivsel & deres omgivelser(s humør & trivsel).
• Generelt er FiskeMars ikke særlig interesseret i uvedkommende & gør sig umage for at beskytte sit private- & indreliv fra omverdenen, som han oplever som porøst, påvirkeligt & skrøbeligt. Snager man eller udspørger dem, har de ingen moralske skrupler omkring at fortie eller fordreje sandheden eller sågar stikke én lodrette løgne for at beskytte deres autonomi. Denne placering giver en blid eller sart karakter, der oftest er meget fintfølende & intelligent. Der eksisterer en stor menneskeforståelse & en fantastisk evne til at sætte sig i andres sted.
• Dette kan dog også medføre en tendens til at foregøgle virkeligheden, lægge drømmeslør ud & måske manipulere andre til at få sin vilje. Det FiskeMars ikke har i ilterhed, har han i snilde & den personlige & seksuelle mystik er i højsædet (gælder alle køn), når de er i humør. Dette er også et af hans bedste værktøjer til få arrangeret livet, som han ønsker (Kunne jeg bo på din sofa en måned(er-ish), sagde du?). Der er nemlig en iboende følelse af, at han ikke selv har evnerne til at lykkes, orker at arrangere sig eller er i stand til at opfylde sine egne behov (hvilket selvfølgelig er en illusion).
• At være ganske reserveret eller glad for sit eget indre liv er en gennemgående tendens & FiskeMars holder af at være udenfor gruppen & bruge megen tid alene på sine hemmelige (oftest kunstneriske) skærmydsler. Selvom denne placering ikke giver et vildt & blodigt begær (men snarere en lidt forførende erotisk udstråling), så er den meget trofast. Har man endelig vundet hans tillid er hans hengivenhed dyb & overstrømmende — og han vil udtrykke & være i besiddelse af næsten overraskende stærke følelser (i fht hans ellers før så passive udtryk).
• Næstekærligheden er stor & man tilsidesætter gerne sig selv for andre eller den større helhed. FiskeMars er en føler, der gerne vil være der for folk & som holder af at lytte til & engagere sig i andre mennesker & deres problemer. Der kan dog også lidt være en tendens til at blive folks private, gratis psykolog. Men FiskeMars holder af at føle sig behøvet & kan kaldes en vaskeægte Sjælesørger, der gerne lider & føler med andre mennesker & deres ulykke.
• Selvom der er brug for meget alenetid til at tænke & opleve livets store & evige sandheder, kan der være tendens til følelsesmæssig-afhængighed (codependency), anden afhængighed eller virkelighedsflugt. Nogle gange kan drømmen, rusen eller fantasien virke væsentligt mere tillokkende end realiteterne, virkeligheden & den sure, grå hverdag, hvorfor fysiske forpligtelser på ingen måde er FiskeMars favorit. At udskyde det i det uendelige, sumpe hen eller ignorere visse behov, kan i yderste ekstrem være konsekvenserne.
• Pga Fiskens smidige bevægelighed identificerer man sig let med andre mennesker & kan også opleve at deres følelser, behov eller adfærd, ligesom spilder over i ens egen andedam. Det kan være svært at adskille sig selv fra andre & det at have en selvstændig, uafhængig vilje, kan (med mindre andet modarbejder det i horoskopet) til tider være ganske svært. At miste sig selv eller skelne imellem, hvad der er en selv & andre, er en evne, der skal trænes ihærdigt!
• Med denne placering er din evne til at virke i verden meget påvirkelig af vind & vejr samt andre mennesker & deres vilje eller ønsker for dig. Derfor kan der også være tendenser til at have brug for en partner eller forælder, der kan heppe på & holde én til ilden. Manglende engagement, determination & en ringe evne til at fokusere længere tid af gangen eller arbejde imod et mål, er en stor udfordring med denne placering. Forvirring eller følelsen af manglende identitet eller retning kan også være en konsekvens. Ubeslutsomhed, handlingslammelse, manglende vilje, verdensfjernhed eller resignation kan være udfordringer med denne Mars. Det er vigtigt at man har noget “at leve for” & det kan oftest ikke bare være ens eget velbefindende eller trivsel. Dette medfører at mennesker med FiskeMars fejlagtigt kan opfattes som svage eller med en vag eller manglende livslyst — det er de imidlertid ikke, men der må være et højere formål end deres egen “usle” overlevelse. Generelt giver FiskeMars ikke meget for biologien, kropslige behov, videnskab & livsdrift; det åndelige, det universelle & det hinsides vækker en langt større interesse & sympati & derfor behovsudsættes der oftest i det uendelige… Søvn siger du, hvem i alverden har dog brug for det, når man kan meditere?
• Der kan også være en tendens til at se alt igennem rosenfarvede briller & tro/mene at det eneste, der er noget værd (at leve for) er kærligheden! Dette kan skabe lidt komplicerede relationer, hvor man finder emotionelt utilgængelige partnere, hvis hengivelse man stædigt forsøger at vinde (som regel uden held). Der kan være en tendens til at udskyde eller overspringshandle, fordi man ikke selv kan tage initiativ eller styring & dermed kan der være risici for at man bliver udnyttet eller ender i destruktive eller dysfunktionelle relationer. Dette bliver som regel blot brændstof til FiskeMars meget udtryksfulde kreativitet & der kan skabes meget smuk kunst ud af en stimuleret (heartbroken) FiskeMars.
• Selvom denne placering oftest er ganske konfliktsky & bøjelig, skal man ikke undervurdere at FiskeMars kan eksplodere, føler han sig tilstrækkeligt trængt op i en krog, truet eller trigget. Det ellers så milde & blide væsen bliver nu pludseligt hidsigt & aggressivt & det ellers spinkle gemyt er nu overraskende faretruende. Oftest bliver deres kærlige væsen dog virkelig ulykkelige & skamfulde bagefter, så det er bedst, om man kan undgå den slags konflikt — selvom her skal FiskeMars også selv lære at tage ejerskab over deres vrede, lære at formulere & udtrykke den, samt forstå, at selvom de almindeligvis opfatter sig selv som skrøbelige & forsvarsløse er det ikke nødvendigvis (hele) sandheden om deres væsen.
• For at aktivere sin FiskeMars er det altså vigtigt at have et højere formål at gå op i, hvor man kan føle at man hjælper, støtter eller gør en forskel for andre mennesker — det er dog også vigtigt at det ikke kammer over i den anden grøft & bliver et selvudslettende projekt, hvor man mister sig selv & kontakten med sine jordiske behov, optræder som martyr med frelser komplekser (gælder især mennesker, der identificerer sig mest med den feminine pol) eller flygter ind i at kæmpe for andre menneskers retfærdighed eller overlevelse. Generelt skal man undersøge sine domme omkring verden & dens ulykker & se, om den “onde verden” bliver en sovepude, man bruger som undskyldning for ikke at tage ansvar, ejerskab eller styring over sit eget liv & velbefindende. At arbejde med offerroller, sin evne til at være dedikeret samt egen-værdi & viljestyrke vil som regel være en nødvendighed for at kunne udvinde det fulde potentiale af denne charmerende, meget kreative & lidt udfordrede Marsplacering.
..
..
Billedet er af Henry Scott Tuke (1858-1929) “Green and Gold”, 1920.

} Mars • i • Vandbæreren • pt. II {

[ Har man selv — eller dater/kender man en der har — Mars i Vandbæreren ]

• VandbærerMars er nysgerrig & videnbegærlig! Ikke på den sorgløse, entusiastiske Skyttemåde, men snarere som en detektiv, der må til bunds i alle livets fabelagtige mønstre. Uranus-pårvirkningen (Vandbærerens hersker) giver originale & besynderlige påfund, ejendommelige tilgange & idéaler eller handlemåder.

• VandbærerMars kan lide at overraske & måske endda chokere eller forarge omgivelserne med sine vilde påfund eller dumdristigheder.
Regler, normer & begrænsninger skal brydes ned & åbnes op! & på den måde står Vandbæreren i skærende kontrast til Stenbukken, der med sin praktiske sans, ambition & målrettethed ærer erfaring, tradition & alle disse ting. VandbærerMars går hjertens gerne på barrikaderne lige nu; ukonventionelle & opfindsomme løsninger, vil være hans måde at tilgå udfordringer eller konflikter på!

• At eksperimentere er en stor del af VandbærerMars’ identitet; fremsyn & nybrud er nærmest en del af denne placerings livstilgang, der ønsker at udfolde sit frit & uafhængigt. Andre menneskers gammeldags holdninger & begrænsede tankegange anses for at være det værste! Engagementet & entusiasmen er stor, når der øjner sig en mulighed for at nedbryde snævre & bedagede strukturer (hvor end de er). Nogle gange kan der endda være forandring eller fornyelse for enhver pris — men kun på nogle områder: her byder Vandbærerens besynderlige todelte personlighed ind; for nogle ting er ved gud grød faste! Fx, kan man ikke diskutere hvorvidt at noget, vi kan påvise videnskabeligt, kunne være en subjektiv oplevelse — & her bliver det synligt, at der er visse (videnskabelige) dogmer for Vandbæreren.

• En høj moral & altid at trække essensen ud af en konflikt eller læringssituation er en måde, hvor VandbærerMars altid har forbedringen for øje — i modsætningen til hans mere fredelige søsterplacering, Venus i Vandbæreren — ønsker Mars at handle på idealerne. Mens Venus lever efter & deler dem, præsenterer & eksekverer Mars dem.

• Originalitet & ejendommelighed er kvaliteter denne Mars værdsætter dybt — både i sig selv & i andre mennesker. Jo særere — desto bedre. Denne usædvanlige tilgang til mennesker & livet gør personer med denne placering højst uforudsigelige & omskiftelige. De er stolte af deres uafhængighed, ærer deres frihed dybt & bryder sig sjældent om at knytte alt for tætte bånd; hverken i form af samarbejder i arbejdslivet eller i romantiske kontekster (med mindre, der er noget andet i horoskopet, der står i stor kontrast til dette behov).

• VandbærerMars arbejder bedst alene & kan have en tendens til barnligt at agere Rasmus-modsat, hvis de bliver anset for at være forudsigelige eller føler sig puttet i boks. De er stolte af deres intellekt, opfindsomhed & snarrådighed & kan godt lide, at blive (subtilt) beundret for netop disse kvaliteter, forgud dem for Guds skyld (men mest din egen) ikke, de søger værdighed, ligeværdighed & venskabelighed i alle relationer, men især i kærlighedsanliggender. Er man for fan girl bliver det et pænt nej tak.

• At forfølge idéer, projekter eller opfindelser hovedkuls med glimt af gal genialitet er almindeligt, ligesom at en hvis form for held også knytter sig til denne placering. Ikke et Skyttelignende Jupiterheld, hvor alt dumper ned i skødet på én uden anstrengelse; nej, dette er en Uranus-velsignelse, hvor det usandsynlige lykkes, på næsten magisk vis, for den, der tør bruge de mest besynderlige & ejendommelige tilgange. Med denne kombination af lufttegn & ildplanet ender det ofte bedre end godt — & med nyskabende & banebrydende resultater til følge. Selvom VandbærerMars’ metoder umiddelbart ikke virker alt for velovervejede, er der som regel en mening med galskaben, kigger man grundigt nok efter.

• Personlig frihed, intellektuel samhørighed, intelligens, åndrige samtaler & venskab er det, der betyder mest for VandbærerMars i kærlighed. At definere dem som Sapioseksuelle er nok ikke helt forkert. Ligeså meget kærlighed de har til særegne — & måske endda sære væsner (du fornemmer rigtigt; de behøver ikke være menneskelige) — ligeså glade er de for at eksperimentere. De kan være opfindsomme, originale & måske endda lidt wierd i sengen. Man skal imidlertid ikke lade sig afskrække; spørg lidt skødesløst ind til deres seksuelle præferencer & lad dig ikke mærke med svaret; det vil imponere & interessere dem, for gad vide, hvad for én, du mon er?

..
..
Billedet er af den svenske illustrator John Albert Bauer (1882-1918) & hedder “Prinsessan och Trollet”, 1913.