} 1. • Kvartal • Måne {

• Her til middag står Månen allerede i sit 1. kvartal efter Nymånen i Vædderen & det betyder, at der er gået en uge siden vi smed sidste års trætte fiskeham & trådte ind i Vædderens livskraftighed i det nye astrologiske år.
• Alle de primære Måner vi ser denne måned er kardinale. Det betyder, at de indgyder handling, lederskab & fremdrift i os alle. Blandt de kardinale tegn er ét fra hvert element; Ild, Vand, Luft & Jord. Disse tegn ønsker at inspirere deres omgivelser, vise dem, hvordan man med ansvarlighed & fokus tager ejerskab for sig selv, livet & sine omgivelser.
• I Nymånen så vi Vædderens nysgerrige ildhu, der gerne vil invitere os alle til aktivt at vælge en retning i livet, kaste os hovedkuls ud i det hele & forelske os op over begge ører i alle de fantastiske muligheder livet byder på.
• I dag står Månen halvt fuld & hjemme i Krebsens nærende & omsorgsfulde tegn, der viser os at trofasthed, lederskab fra hjertet, samt opmærksomhed & samhørighed med vores omgivelser er nøglen til at være i fred med naturen omkring os, samt vores egen inderste natur.
• Vædderen & Krebsen kan godt være lidt uenige om, hvad der skal fokus på. Selvom de er enige om metoden: aktivt lederskab, er de uenige om, hvorfra vi skal lede. Krebsen vil gerne lede fra hjertet med fokus på det indre liv & de nære relationer, mens Vædderen gerne vil lede fra inspirationen & begejstringen, med fokus på vores egen sjæls kreative udfoldelse.
• Fuldmånen i Vægten om en uge skaber en opposition til Vædderens fokus på selv & åbner op for den stik modsatte tilgang: fokus på den anden. Fuldmånen ønsker at balancere vores forhold mellem selvkærlighed/jeg-fokus & kærlighed til en anden/du-fokus. Vægtens autoritet handler om idealerne & ønsker at lede os imod perfektion eller den ultimative balance imellem ydre/indre, aktivt/passivt, givende/modtagende, indånding/udånding, nat/dag. Vægten mener, at både Vædderen & Krebsen har et for nært fokus & glemmer de overordnede linjer; der hvor alt tager sin begyndelse: Visionen eller tanken. Vi må have det overordnede perspektiv & lede fra det højeste ideal, for altid at kunne styre imod det fælles bedste & mest ideelle for alle.
• Sidst har vi 3. kvartals Månen om 2 uger, halvt Ny, i Stenbukken, det kollektive Jordtegn. Stenbukken mener, at vi må lede ud fra, hvad der er muligt & lade-sig-gørligt på det fysiske plan. Vi må have et sigte på den overordnede helhed & forstå, hvordan tid, ting, mennesker & muligheder flytter sig, forandrer sig, åbner sig & ikke mindst lukker sig. Vi må først & fremmest forholde os til de store linjer, perspektiver & strukturer, & se det hele i materiens fortættede ånd. Vi kan ikke have fokus på os selv (Vædderen), vores kære (Krebsen) eller de nærmeste mennesker (Vægten). Vi må have det største & mest fortættede fokus — på det kollektive! At orientere sig efter engagement (Vædderen), sine følelser (Krebsen) eller vidtløftige luftkasteller (Vægten) kan umulig være fornuftig, brummer Stenbukken, & beder os alle om at lede ud fra erfaringen & de fysiske muligheder med fokus på det højeste, materielle gode for os alle på kloden, kollektivt.
• Alle disse Månefaser, har det tilfælles, at de handler om lederskab. Selvom denne Væddersæson er væsentligt mere begrænset end den almindelig kan være (med kun én planet i ild & det er Solen selv), så bliver vi alligevel kaldet til at se livet fra disse 4 verdenshjørner i løbet af de kommende uger. Kunsten vil være at implementere vores intellekt (Vægten), med vores motivation (Vædderen), med vores indlevelse (Krebsen) med de fysiske rammer & muligheder (Stenbukken). Så vi får rigeligt at se til med at få disse fire perspektiver til at smelte sammen til én kærlige autoritet, der kan lede os ud af krisen.
• Helt lavpraktisk ser vi i dag, desuden nogle herligt kreative aspekter imellem Månen & Neptun/Merkur, så har man lyst til at formidle, tale til masserne eller kommunikere andre emotionelle, intuitive eller dybtliggende emner kunstnerisk, igennem kroppen eller med vores stemmer, er i dag virkelig en smuk dag at give sig i kast med det på — også selvom Solen & Månen konflikter lidt om ledelsesstrategien og Saturn/Mars & Uranus, stadig står i den massive kvadrat jeg skrev om i går.

} Smukke • 8.marts • møder { [ Solen●Neptun // Venus●Uranus ]

•  I år bliver kvindernes internationale kampdag for alvor tilsmilet af Universet! Vi har nemlig to markante planetmøder (konjunktioner; dvs de står præcis på linje ude i kosmos — eller “ovenpå” hinanden set i horoskopets model). Møderne finder sted mellem to af solsystemets opbyggende planeter & to af de mest nyskabende! Et par planetmøder, der ønsker at vise os noget om vores menneskelige natur; At vi både er uendeligt kærlige & har muligheden for at fluktuere imellem flere yderpunkter — & at vi er flydende, bevægelige & kan ændre positioner.
• Først mødes Solen & Neptun i Fisken i 18° kl. 13.18 & om aftenen mødes Venus & Uranus i Uranus eget tal; 4° kl. 20.26. Denne dynamik giver en begivenhedsrig dag, men mange energiskifte. Begge aspekter finder sted én gang årligt, så sjældne er de ikke, men lidt spektakulært at det sker samme dag & lige 8. marts.
• Dagen begynder med Månen i Løven, der danner en række aspekter til alle de modstående planeter på skift. LøveMånen giver os et fokus på vores egne behov & opfordrer til en sund selvopretholdelsesdrift; vi kan ikke give andre iltmasken på, før vi har sikret os, at vi selv kan trække vejret. Henad dagen træder hun dog ind i Jomfruens healende, praktiske høsttegn & forbereder morgendagens Fuldmåne. Det meste af dagen vil hun stå i opposition til Merkur Rx & i trigon til Uranus/Venus:
~ Når Månen står i trigon til Venus oplever vi tillid til os selv & andre, harmoni & en behagelig følelse af at være i egen krop; vi forbinder os lettere med moderinstinkter & omsorgsgener (uafhængigt køn) & åbner os i kærlig nysgerrighed imod andre.
~ Når Månen står i trigon til Uranus kan vi opleve mange forskelligartede følelser & mulighed for at udtrykke eller handle på disse; vi kan være impulsive & har let ved at tilpasse os forandringer, som vi finder spændende, opløftende & inspirerende.
~ Ovenstående aspekter bløder lidt op for Månens opposition til Merkur Rx, der viser os et konfliktende aspekt, hvor vi almindeligvis kan have en tendens til polariseret kassetænkning & være usmidige & firkantede i vores tilgange. Misforståelser & stærke projektioner er højnede under denne transit.
• Månen repræsenterer både vores inderste væsen; vores dybeste tilknytninger & vores evne til at danne følelsesmæssige relationer — men viser os også noget om vores forhold til offentligheden, & hvordan mennesker i større grupper opfatter, virker & agerer. Her er det væsentligt at notere sig, at store folkemængder kan opføre sig ganske frygtsomt, instinktivt & barnligt; alle træk, der knytter sig til den umodne Måne.
• Merkur bevæger sig baglæns & belyser alle de sider & områder, vi tidligere ikke var bevidste om eller tog ansvar for. Han står i Vandbærerens sidste grader & viser os kærlighed til det kollektive ved at bevare et nøgternt & analytisk overblik! Der er også et tema omkring stivnakkethed & at insistere på, at ting nu engang er på én måde (ganske Vandbæreragtigt) & at dette står i skarp opposition til Månen (offentligheden).
• Det er dog her, at visdommen omkring oppositionsaspekter kommer os til gode; for disse to poler, der tilsyneladende udspiller sig som en interessekonflikt ude i verden, er faktisk en konflikt inde i os selv. Vi er både bærere af den magthavende struktur & af oprøret. Disse to sider kan forenes, forbindes & komplimentere hinanden, hvis vi gør os smidige, nysgerrige & er villige til at indgå kompromis.

~ De langsommere planeter har mere faste aspekter; Solen/Neptun danner opbyggende & arbejdsomme sekstiler til Mars, Jupiter & Pluto, hvilket giver vores i forvejen højnede intuition, betænksomhed & indlevelsesevner (Sol/Neptun) mulighed for at blive udtrykt givtigt (Mars), kærligt (Neptun) & med store, transformative (Pluto) & heldige (Jupiter) udfald! Vi er med andre ord mere orienteret imod fællesskabet & andre menneskers behov & ønsker, som vi gerne vil eksistere i harmoni med.
~ Saturn danner dog også et begyndende kvadrataspekt til Uranus/Venus, der kan føles en smule irriterende.
~ Når Venus; værdien & selvværdets planet møder opbruddet, opfindsomheden & det væbnede oprørs planet, Uranus, giver det os rige muligheder for at omvælte, ændre eller reformere vores værdier, kultur, skønhedsidealer & forestillinger om skønhed & selvværd; især i Tyrens jordiske, sanselige & kærlige tegn. De modtager dog begge et kvadrat fra Saturn, strukturen, autoriteten, traditionen, men også frygten & mindreværdets planet. Hverken Venus eller Uranus bryder sig om at blive spiddet & konfronteret af Saturns usikre formynderi & får lyst til at gøre op med de gamle, bedagede, angstdrevne samfundsstrukturer: Hvorfor er det egentlig lige, at vi skal gøre, det vi altid har gjort? råber Venus & Uranus fra Tyrens 4.grad. Som de faktisk også gjorde d. 14.juli 1789 i Paris; der var det dog i 4° i Løvens stolte & modige tegn & også i konjunktion med Jupiter (der nok forstørrede de franske bønders blodtørst en hel del; forhåbentlig slipper vi uden rullende hoveder denne gang).
• Så nyd dagen! Støt dine medkvinder! Lad os glæde os over, hvor langt vi er nået & se med nysgerrighed, opfindsomhed, kærlighed & kreativitet på de områder, der stadig halter bagefter — & lad os huske, at alle, uanset køn, på et plan er underlagt de arkaiske, firkantede, patriarkalske strukturer & lider herunder. Nu er der måske nogen der tænker, hov! Det er kvindernes internationale kampdag; det skal ikke handle om cismænd! & det er jeg sådan set enig i. Det jeg peger på er blot, at det, der undertrykker os, ikke er en bestemt gruppering i samfundet, men snarere de snævre, stereotype billeder & fordomme, som vi kollektivt bærer rundt på & som eksisterer i vores allesammens underbevidsthed indtil vi aktivt har gjort op med dem!
• Månen & Merkur Rx understreger netop denne tendens i dag & viser os, at vi alle har et fælles ansvar for at identificere, forstå & afvikle disse mønstre inde i os selv (først & fremmest) i stedet for at projicere dem ud på vores omverden, for derefter at forsøge at gøre oprør imod vores egne skygger ovre i andre. (Det er lettere at se splinten i sin næstes øje end bjælken i sit eget.) At vi kollektivt har denne forsvarsmekanisme er der imidlertid ingen skam i, vi er opflasket med den & projektioner er en af egoets største beskyttelsesmekanismer; vi er altså ikke forkerte, dumme eller dårlige fordi vi kommer til at projicere. Men vi har et ansvar for disse følelser & for at tage hånd om dem, inden vi dæmoniserer andre i vores eget billede.
• Disse stereotype, kulturelle mønstre indprenter sig typisk hos os, mens vi er helt små, & før vi kan begynde at være kritiske overfor dem; derfor er vi typisk heller ikke bevidste om, hvilke (kulturelle) forestillinger vi er bærere af før vi har undersøgt det. Det gælder kønsroller såvel som vores idéer om sundhed, sandhed, kærlighed, etc.

• Der er en række måder vores underbevidsthed håndterer vores opvækst på & noget af det kommer til udtryk som traumer, hvilket gør det endnu mere kompliceret at forstå, forløse & afvikle, da vi naturligt har en modstand på at genbesøge traumet, da det virker ligeså virkeligt nu, som det gjorde dengang, det opstod. Dette er en delikat & ømtålelig sag & hænger ofte sammen med vores internaliserede undertrykkelsesmønstre & -mekanismer. Det er vores traumer, der er aktive, når vi bliver triggede. At være trigget kan være at blive vred, oprevet, forarget, bange, angst, ked af det, etc, når vi oplever eller bliver konfronteret med en konkret situation, der direkte (eller indirekte) minder os om en fortidig traumatisk oplevelse. Vi kan på et dybt menneskeligt plan føle os udstødt, afvist, forkert, uønsket eller afvigende, blot fordi noget vi oplever aktiverede en tidligere oplevelse, der blev omdannet til et traume, fordi det ikke var muligt at rumme, håndtere eller udtrykke vores følelser eller fjerne os fra situationen. Traumer kan opstå på flere niveauer, dem vi er mest bekendt med via psykologien er de personlige traumer, men sociale, kulturelle & historiske traumer er også noget vi kollektivt bærer rundt på, agerer under & lever med — oftest helt uden vores vidende.
• I fht strukturel undertrykkelse lider de fleste mennesker under vores gamle kollektive & kulturelle mønstre. Vi står på brinken til en kommende verden med nye behov, nye oplevelser, nye tilgange til det at eksistere & at være menneske. Den udvikling vi går i møde har brug for at vi transformerer & læger vores rødder; selvom vi kan lære meget af historien er der også noget vi er nødt til at gøre anderledes. Vi står overfor en ny måde at (co-)eksistere på denne klode på; en globaliseret, selvbevidst, selvansvarlig eksistens, der kræver rummelighed, accept, tilgivelse & ønske om at samarbejde. 2020 viser os det på en lidt brutal måde; vi bliver presset til at transformere, udfordre os selv, vores frygt, vores overbevisninger, vores tilgange & metoder. Vi må genopfinde os selv, men først må vi løsrive os fra vores fortidige smertefulde bagage.
• Det kræver at vi læger vores sår; individuelt såvel som kollektivt & får identificeret, hvor vores indre kompas er indstillet upræcist. De fleste af os har lært i løbet af vores opvækst, at noget er godt & andet er dårligt; at noget er rigtigt & andet er forkert. Det er typisk disse domme vi gør op med, når vi frigiver vores traumer: Et sted inde i os, følte vi os på et tidspunkt forkerte pga en eller anden slags point- eller værdisystem, som vi ukritisk internaliserede i vores barndom, & denne dom følger os langt ind i vores voksne liv. Det er den, der gør os vrede, aggressive, opfarende, ulykkelige, etc. når vi oplever (uretfærdigt) at blive gjort forkerte. Det sker når vi intellektuelt har genvundet det tabte terræn (der sagde at vi var forkerte), men stadig mangler at læge det på et emotionelt plan. I min optik er det oftest det der sker, når vi taler køn, seksualitet, kønsroller & alles respektive ret til at være frie & deres egne. I vores forsøg på at fastholde dette “rigtigt” & “forkert” værdisystem kan vi ikke anerkende to modsatrettede positioner uden at gøre den ene af dem “forkert”. Men livet er ikke enten eller, som Niels Bohr skrev: det er både-og! Både når det gælder atomfysisk & kønskampen.
• Vi kan altså med andre ord inkludere disse sider & følelser i os selv; acceptere vores modstridige følelser & holdninger; øve os i at gå på kompromis i samarbejder med andre mennesker. Selvfølgelig ikke gå på kompromis med hvem vi er, vores værdier eller vores følelser, dem skal vi ære! Men vi kan gå på kompromis med holdninger, mødes halvvejs & skabe fremsigtede løsninger, hvor vi kommer tættere på vores mål; der i min optik er at opløse undertrykkende strukturer i vores samfund.
• Så lad os allesammen samarbejde om en ny & bedre verden, så vi på sigt kan vinde mere frihed, selvaccept & rummelighed for alle. Lad os transformere vores kultur, for sammen i fællesskab at skabe en større, kærligere, friere, mere nysgerrig, åben & inkluderende verden!
Glædelig kampdag til alle!
..
..
Billederne er:
1) Filippo Palizzi & hedder: Fanciulla agli Scavi de Pompei, 1870.
2) “Suffragettes demonstrate for the right to vote in London, England.” Illustrationen blev udgivet i Le Pelerin 17.marts 1912.
3) “The age of Brass//or the triump of womens rights”, Currier & Ives printing firm; 1869; en satiretegning over hvad der ville ske, hvis kvinder fik rettigheder. Heldigvis fik de ret. Lad os ryge cigarer & deles om børnepasningen!
4) Gustave Courbet: “L’origine du monde”; Verdens oprindelse, 1866. Ganske enkelt.

} F u l d m å n e • O p t a k t {

• Venus i konjunktion med Solen hele dagen har givet kærlige, varme samarbejder, selvom ordvekslinger godt kan have båret præg af Uranus hårde aspekt til Merkur. Dvs nøgterne, strukturerede, til tider upersonlige — og måske råt for usødede.
• Månen i vandbæreren nærmer sig sagte sin eksakte opposition til Solen i Løven, der falder i morgen eftermiddag. I dag har hun stået i aftagende opposition til Merkur & tiltagende opposition til Solen & Venus — og derfor været en smule mast. Månen i Vandbæreren giver os et større perspektiv, systemhjerne, evner til abstrakt tænkning samt distance til alt det menneskelige & dermed også alle de følelser, der oftest skaber vores problemer. Mennesker med denne måneplacering føler sig ofte ældre end deres jævnaldrende & kan have det lidt wierd over menneskelige instinkter samt sociale kodekser & forventninger, som Vandbæreren finder besynderlige & upraktiske. Det er ikke for sjov at vandmænd oftere identificerer sig med aliens end jordboere 😅
• Nå, i dags tiltagende Måne har altså følt sig en smule anderledes & “udenfor” kunne vi sige, da Solen, Venus & Merkur alle står i Løven overfor romantiserer hverandre og holder fest & ballade. Månens mere intellektuelle & kølige udtryk skaber en distance til denne begejstring & kunne skabe et ønske inde i os, om at blive set for hvem vi virkelig er. Misforståelser kan opstå, da omsorg & kærlighed er det vi søger, men vores lidt distancerede skødesløshed spænder måske ben for os.
Dette kulminerer selv sagt i morgen i en lidt svær fuldmåne, som jeg skriver noget mere om senere.🌔
..
..
Billedet er endnu et af Emma Florence Harrison.

} p u s t e r u m {

~ med dobbelt konjunktion.
• I dag er Månen listet ind i Tyren & står i konjunktion med Uranus i 5°, det giver os god mulighed for at læne os blidt ind i sommervejret & sansning og dermed give slip på meget af den stress eller uro, vi måske har båret rundt på de sidste par uger. Uranus sætter fri, Tyremånen giver ro & nydelse, og 5-tallet, der er et dynamisk tal, skaber bevægelse. Livet er skønt & livet er nu, siger den godmodige, sorte, skinnende okse, der roligt & tålmodigt græsser på marken. Vi har tiden på vores side!
• Venus & Merkur retrograd står også i konjunktion det meste af dagen i 26° i Krebsen — der er altså et sammenfald imellem vores værdier og udtryk. Det kan kanaliseres ud som en forstærket kreativitet, hvor det er let at udtrykke den indre skønhed, men kan også komme ud som kærlighedserklæringer eller en højnet lyst (& evne) til tryllebindende brandtaler, især fordi de sammen står i trigon til Neptun, der fodrer vores drømme, idealer, overjordisk skønhed … & illusioner.
• De to konjunktioner står dog også i hårdt aspekt til hverandre og skaber måske en følelse af utålmodighed eller misforståelse, så måske skal man ikke udbasunere alle sine inderste følelser i dag… Men man kunne skrive dem ned til en regnvejrsdag.
.
Aspekt forklaring:
• Hårde Uranus●Venus relationer har en tendens til at skabe uhyre fascination, inspiration, spænding & tiltrækning, men kan også ende relationer som et lyn fra en skyfri himmel.
• Tilsvarende kan hårde Uranus●Merkur relationer skabe progressiv, men provokerende tale. En dygtig, intelligent taler, der måske er en anelse for brutal i sit ordvalg for de fleste (sandheden skal frem, koste hvad det vil).
• Måne●Merkur relationer giver som regel gode evner til at udtrykke sig & en veludviklet indlevelsesevne, men når de står hårdt, kan der være lidt flere kurre på tråden og misforståelser kan opstå.
• Måne●Venus giver en balance imellem indre liv & værdisæt. Det er som udgangspunkt meget givtige relationer, der kommer af dette blide makkerskab, men i hårde aspekter kan der opstå strid omkring, hvad der egentlig er vigtigst? Følelsesmæssig velvære eller at holde på formerne?
.
Kærligst,
A 🌿
..
..
Billedet er af Emma Florence Harrison (1877-1955) en ganske hemmelig brite, hvor primært hendes værker står tilbage. Det pudsige er, at folk i blandt er uenige om hendes fornavn overhovedet var Emma. Og tillige forveksles hun ofte med den australske illustrator Florence Susan Harrison. Derfor kan jeg ikke med sikkerhed sige, hvem der har malet ovenstående eller om billedet har en titel.