} 1 2 • 1 2 ● 2 1 • 1 2 {

[ 10 • d a g e s • H e a l i n g s • P o r t a l ]
• Som nævnt i sidste opslag aktiverede torsdagens Fuldmåne i Tvillingen d. 12/12 en 12/3 portal på 10 dage som ender d. 21/12.
• Numerologisk set bevæger vi os altså fra den forvirrede, misforståede egobundne energi, 12/3 kaldet ”Den hængte”, som det kommer til udtryk, når vibrationen står ubalanceret eller lever sine skygger ud, & transformerer al denne Jupiter-energi (3) til en lignende, men meget mere velafbalanceret vibration, nemlig 21/3, der også går under navnet ”Magiens Krone” eller i Tarotten ”Verden”.
• Denne vibration handler om at hvile i sin proces – mod succes, ambition, kærlighed & udvikling. Tage tingene et skridt ad gangen mod fuldendelsen af vores mål. Lyder det bekendt? Det lyder som Jupiter i Stenbukken, der netop i dag står i trigon til Uranus & bebuder positive & opmuntrende forandringer, som vi med bevidsthed, aktivt, men uden at forhaste os, bevæger os imod! Her får vi overrakt nøglen til at forstå vores personlige vej til indre succes, hvis vi tør træde ind i vores højeste potentiale.
• Disse 10 dage opsummerer hele 2019, kunne man sige, & åbner for at vi kan heale, tilgive eller erkende (hvad end du foretrækker, at se det som) hvor vi kom fra, hvem vi plejede at være & hvem vi er nu. Jeg tror at størstedelen af os har oplevet 2019 som et ekstremt transformativt år, især sidste halvdel, som har sat mange ting på spidsen.
• Alt har på en eller anden måde været oppe i luften i år: Vores vaner, programmering, overbevisninger. Alle vores irrationelle, mangel- eller frygtbaserede tanker & følelser, der holder vores energi lille & reducerer os til nogle ufrie reproduktioner af de familiemønstre vi kommer af, bliver synlige – hvis ikke du allerede har fået øje på dem, er den vibrationsforædling vi oplever i denne 12-21-portal her for at pege på de steder, hvor du er usynlig for dit sind.
• Denne intense udrensning kan få os til at føle os ængstelige, stressede, forvirrede, rastløse eller udbrændte… & hovedpine eller søvnløshed er også en hel almindelig konsekvens af denne sitrende, nervøse energi. Oplever du dette, er egenomsorg & tid alene, gerne i naturen, nogle virkelig gode måder at forbinde os til os selv på.
• Med denne energitiske opstigen får vi muligheden for at løfte os selv ud af alle vores gamle mønstre & — med Fuldmånens klarhed — se os selv udefra; se vores dualitet; vores to sider, vores lys & mørke, egoet & ånden, der lever i smuk coeksistens. Her er det vigtigt at vi hverken opgiver den ene eller den anden. Opgiver vi egoet, ender vi som den identitetsløse munk på bjergtinden, afskåret fra det jordiske liv & alle dets pinsler… men også alle dets glæder. Opgiver vi ånden, høster vi måske de sociale eller økonomiske point, som vores kultur er sammenstykket af, men vil ikke føle os lykkelige, opfyldte eller set.
• Vi har brug for en balance imellem begge poler. Under Tvillingen & Skyttens indflydelse er det vigtigt at vi holder os for øje at holde kontakten til hjertet & sjælen, da alt meget let flyver op i den kognitive sektor. Men som sagt giver dette fokus også gode muligheder for at forstå os selv. Det er en balance imellem hjertet & hjernen.
• Denne portal aktiverer også noget andet: en slags tilbageblik på det sidste årti. Vi har i løbet af de seneste måneder smidt mange af de sociale skaller & masker, som vi almindeligvis bærer rundt på; vi kan ikke længere opretholde den perfekte, kølige eller kontrollerede overflade, de undertrykte, fortrængte & ubearbejdede følelser krakelerer vores facader og trænger igennem.
• Måske har nogle af jer også fået øje på, at der er nogle mønstre der er gået igen det sidste årti? Bliver vi ved med at tiltrække de samme problemer, igen & igen i forskellig forkældning? Det skyldes ofte at vi har en lektie, vi brændende ønsker os at lære, men hvilken? Har du nogle mønstre, du får bekræftet igen & igen? & oplever du dem som negative? Det behøver de ikke være. De peger blot på, at noget vi gør ikke tjener vores mål eller ønsker, men hvad? Hvis vi kan stilne vores galoperende sind disse dage, er der rige muligheder for at nå disse indsigter. & ellers er det her, hvor nogle af de okkulte discipliner er oplagte at ty til, da de kan bringe en anden slags klarhed over det skjulte; astrologi & tarot er begge gode portaler til selvindsigt. 🙏❤️

} Sol ● Neptun {

• På søndag indtræffer det Sol●Neptun kvadrat nogle måske har kunnet mærke komme snigende. Vi kan have følt os afkræftede, trætte, sovet ekstra meget & haft livagtige, foruroligende drømme — eller været helt udmattede men ligget lysvågen eller haft urolig eller afbrudt søvn.
• Fysisk svaghed, sygdom eller psykisk ustabilitet er også helt almindelige konsekvenser af at opløsningens planet møder vores væsenskerne & vitalitet, Solen, i hårdt aspekt. Ligesom hypokondri også er ganske almindeligt under denne transit.
• Det kan også komme ud som mismod; at man generelt føler sig slået ud af livet eller de nuværende omstændigheder. Det kan være svært at finde entusiasmen frem & hårdt, fokuseret arbejde tiltaler overhovedet ikke én.
• Mennesker & begivenheder kan forårsage forvirring, bekymring, usikkerhed, skyld eller skabe en meget undskyldende adfærd hos os.
• Man kan have lyst til at overspringshandle, flygte fra forpligtelserne & bare socialisere eller julehygge. Det bør dog noteres at Neptun er rusens planet; så rusmiddelindtag af en hver art (også medicin) kan have en kraftigere effekt nu end normalt. Især hvis man almindeligvis er ganske følsom overfor påvirkninger, har markante Fiske-placeringer eller dealer med paranoia eller depression. Neptun står nemlig forstærket i Fisken, hans eget tegn. Dette gælder også hvis Du har Fisken i 1. 6. 8. eller 12. hus.
• Der kan også være en udtalt lyst til at dagdrømme, tegne; udtrykke sig kreativt & tage det hele lidt mere ubekymret. Det sidste kan dog godt blive en udfordring, da realiteterne, vi prøver at flygte fra, hele tiden vil ligge i baghovedet & rumstere.
• Dette skyldes at løsslupne & lattermilde Jupiter er transittet ind i den alvorsbetonede & fokuserede Stenbuk, så vores ekspansionskraft  e r  fokuseret imod fremtiden & de forhindringer/udfordringer den vil bringe. Sol●Neptun kan godt føles som en modreaktion, et ønske om ikke at ville være voksen lige nu & give en lidt Peter Pan-agtig indstilling til forpligtelser generelt.
• Der er også en tendens til at se andre i et forskønnet eller ophøjet lys & have svært ved at forholde sig til realiteterne. Overidealisering af andre mennesker, situationer eller idéer forekommer oftest & vi ser typisk hverken os selv eller andre klart. Det pudsige ved denne transit er, at vi oftest ser os selv som skyldige, dårlige, forkerte eller talentløse, mens alle de positive kvaliteter (vi selv indeholder) er noget vi projicerer ud på vores omgivelser. Derfor er der også netop nu temaer omkring at sammenligne sig selv med andre & typisk føle sig underlegen eller ikke god nok. Alt dette er selvfølgelig ikke sandheden; Neptun har det med at kaste sit trylleslør ud mellem os & virkeligheden & skabe overdrevne fantasiacenarier, hvor vi er den underlegne, svage, hjælpeløse part & andre er de gudsbenådede talentfulde, smukke, behændige & heldige.
• Det siger sig selv, at hvis man tror helt blåøjet på de perceptioner, man modtager netop nu (& de stemmer overens med ovenstående beskrivelse) at man kan risikere at blive (selv)bedraget, forhandle dårlige aftaler, blive udnyttet eller måske direkte snydt.
• Den bedste måde at møde denne transit på er, at være bevidst om, at ens realitetssans har fået et skud tryllestøv & dermed være ekstra forberedt i de anliggender, man er nødt til at forholde sig til. & er der aftaler, forhandlinger eller dokumenter, der skal underskrives, giver det mening at udsætte dem en uge, hvis muligt. Denne transit er typisk udfordrende for vores stressniveau & derfor bør man så vidt muligt undgå kompetitative situationer, der kan være belastende for vores system. Vær også opmærksom på at blive overtalt til ting, du egentlig ikke har lyst til, både privat & på arbejdet. Hemmeligheder kan både være svære at holde, men også at få afklaring på. Det er jo trods alt Neptun & han kaster røgslør ud i begge retninger.
• Positive sideeffekter af denne ellers lidt udfordrende & dystre transit er som nævnt højnet kreativitet & ønske om at socialisere. At donere ting vi ikke længere har brug for eller give en 20er til nogen, der trænger, kan være en fin måde at imødekomme Neptun næstekærlighed på (men husk ikke at give mere end du kan). Meditation, yoga & andet der kunne forbinde os med vores indre væsen eller korsang, fællesskabsfølelser eller måske endda at tage til gudstjeneste kan forløse dybereliggende emotionel eller psykologisk smerte eller sorg & kan virke meget healende på os netop denne weekend.
• Venus møder også Neptun på søndag om eftermiddagen & giver i sit positive aspekt, de kreative & næstekærlige tendenser lidt ekstra medvind, men mere om det i næste opslag.
..
..
Billedet er et klassisk eksempel på tendenser i slut 1800tallet kaldet Fin de siècle, et samlebegreb for tendenser af en vis mentalitet, der behandlede angsten ved århundredeskiftet, dekadence, almindelig træthed, nervøsitet og livslede. Helt passende. Billedet er af Østrigeren Sergius Hruby (1869-1943) & bærer tilten: “Apotheosis”, 1901. Titlen er i øvrigt græsk & betyder at “guddommeliggøre” & beskriver at glorificere et objekt til et ophøjet & guddommeligt niveau. Hej Neptun 😅

} D e c e m b e r s • T r a n s i t o v e r s i g t {

• Her en oversigt over Decembers planetariske møder! & det er en hel del enklere juletid vi kommer til at få i år sammenlignet med september, oktober & november — og det er vi mange der er lykkelige over, tænker jeg!
• Denne måned vil være præget af nogle virkelig behagelig & opbyggelige aspekter ~ med undtagelse af nogle lidt udfordrende placeringer omkring fuldmånen d. 12.
• Bortset fra disse er det generelt en virkelig fredelig jul & en meget smuk Solformørkelse d. 26. med månedens næstmest markante begivenhed oveni, der simpelthen tilsmiler hele det nye årti! Held med held på — men det fortjener vi nu også allesammen her på falderebet!
Så godt kæmpet! 💕🙏
..
..
December:
1.
2. Jupiter skifter tegn 0° ♑ kl. 18.26
3. Merkur 21°♏ ✴Pluto 21°♑ kl. 06.20
— Venus 9°♑ ✴ Mars 9°♏ kl. 16.39
4. 1. Kvartal Måne 🌓 11°♓ kl. 07.57
5.
6.
7.
8. Sol 15° ♐🔶️ Neptun 15° ♓ kl. 09.58
– Venus 15°♑ ✴Neptun 15° ♓ kl. 22.43
9. Merkur skifter tegn 0° ♐ kl. 10.33
10.
11. Venus🔵Saturn 19°♑ kl. 10.54
12. Fuld Måne 🌕 19°♊ kl. 06.12
13. Mars 16°♏ 🔺️ Neptun 16°♓ kl. 12.37
– Venus🔵Pluto 21°♑ kl. 16.00
14.
15. Jupiter 2°♑ 🔺️ Uranus 2°♉ kl. 19.53
16.
17.
18.
19. 3. Kvartal Måne 🌗 26°♍ kl. 05.56
– Mars 19°♏ ✴ Saturn 19° ♑ kl. 10.45
20. Merkur 16°♐ 🔶️ Neptun 16°♓ kl. 05.05
– Venus skifter tegn 0° ♒ kl. 07.32
21.
22. Solen skifter tegn 0° ♑ kl. 05.08
– Venus 2°♒🔶️ Uranus 2°♉ kl. 14.24
– Mars 22°♏ ✴Pluto 22°♑kl. 15.18
23.
24. Måne 16°♐🔶️ Neptun 16°♓ kl. 21.54
– Sol 2°♑🔺️ Uranus 2°♉ kl. 22.43
25.
26. Solformørkelse/Nymåne🌑☀️ 4°♑ kl.06.12
27. Måne 🔵 Saturn 20° ♑ kl. 13.07
– Måne 🔵 Pluto 22° ♑ kl. 15.42
– Sol 🔵Jupiter 05° ♑ kl. 18.58
28.
29. Merkur skifter tegn 0° ♑ kl. 05.47
30. Merkur 2°♑🔺️ Uranus 2° ♉ kl. 23.10
31. Godt Nytår 🎆 & Hej 2020!🎉🎊
1. Måne 🔵 Neptun 16° ♓ kl. 01.14
..
..
Billedet er eget billede & en smuk solnedgangs Måne over Jagtvej.