} Nymåne • i • Vandbæreren {

[ NYMÅNE: Solen & Månen i konjunktion 23° i Vandbæreren 11. feb. kl. 14.47 ]

• Følte vi os trætte & helt flade dagene & aftenen op til gårsdagens Nymåne i Vandbæreren, ja, så har den nye, friske energi — i alle fald, for nogles vedkommende — taget os med optimisme, vigør & højt solskin — & sikke en lettelse! Dette skyldes bl.a. Venus’ møde med Jupiter, der stod eksakt under selve Nymånen, men som er en forbindelse vi mærker ugen ud — ligesom at Merkur Retrograd møder Jupiter i dag, d. 13 (Venus’ transformerende & skabende tal). Disse to planetmøder indgyder begge både ekspansion, optimisme & opfindsomhed i os, hvilket kan være enormt rart ovenpå den meget intense & forløsende Nymåne i Vandbæreren. Nogle kan dog stadig føle sig påvirkede af en overdreven kognitiv aktivitet, ængstelighed, trætte nerver, udbrændthed, generel uro eller bare en grundlæggende udmattelse. Og er man én af dem, er det vigtigt at ære dette behov for ro & genopladning!

• Bortset fra det energiskifte, der altid ligger i den genstart Nymånen tilbyder, som forvandler vores energi fra en indadvendt, træt visnen — til implosionen, der resulterer i det nye æg eller frø, der kan spire (lidt ligesom Føniksfuglen, der brænder op, når den dør & efterlader sig et nyt æg i sin egen aske) — så arbejdede denne Nymåne også med hele vores karmiske efterslæb, som vi har haft/har mulighed for at heale & slippe disse dage.

• Som jeg skrev, er dette den første Nymåne i Vandbæreren (der, hvor vi sår vores spæde små visioner eller intentioner for fremtiden) i den første Vandbærersæson siden vi gik over tærsklen ind i Vandbærerens Tidsalder — og dermed ser den gamle energi fra Fiskens Æra ebbe ud, mens den ny energi fra Vandbærerens Tid stille skyller ind over os. Selvom nogle mener, at vi allerede ER i Vandbærerens Tid — og det er vi også på en måde, så er det ikke så enkelt. Da alt bevæger sig i bølger (eller vibrationer) vil det være mere korrekt at se den tid vi står i som et vadested, hvor vi stille går imellem to have, to energier — ja, endda hele to forskellige verdensordener — nemlig Fiskens på den ene side, som vi (mere eller mindre frivilligt) slipper — & Vandbærerens, som vi (mere eller mindre frivilligt) etablerer os i. Det er klart, at dette skifte ikke forekommer fra den ene dag til den anden, når vi taler om energier, der skaber hele civilisationer (men mere om det i det kommende opslag } Vandbærerens • Tidsalder {).

• Man kan sige, at vi ser et slip imellem den gamle tid, der bærer præg af Stenbukkens storhed & det patriarkalskes dominans — og dermed også en hel række af gamle mønstre, metoder, følelser, personaer, livstilgange (fx, at man skal hærdes, ikke må vise følelser & at den stærkeste overlever) som vi skal blive bevidste om, forlade, slippe, forvandle, heale & integrere. Og da det er 28 år siden Saturn sidst stod i Vandbæreren, initierer han også en helt ny cyklus, der viser os et helt nyt udviklingstrin for hele vores art — men især for dem, der er omkring de 28-30 år er denne nye cyklus speciel, fordi den indebærer deres første Saturns Genkomst. (Denne cyklusforædling sker i princippet hver gang Saturn skifter tegn, hvert tredje år. Jeg plejer selv at se udvikling som en vindeltrappe, hvor man besøger de samme længdegrader, men nu på en ny breddegrad).

• Samtidig med dette slip, inviterer vi også de nye energier ind, her er plads til sårbarhed, åbenhed, at vi kan være i vores følelser uden at skjule, undertrykke eller fortrænge dem. Selvom Vandbæreren er et maskulint tegn, så svinger vi over i den feminine pol nu & åbner op for det modtagende princip, hvor det ikke længere er den stærkeste — den med størst rundsave på albuerne, der vinder — men den, der er bedst til at samarbejde med flest mulige, sameksistere & tilpasse sig. Det er et markant skifte i vores oplevelse & opfattelse — ligesom at vi på sigt vil se decentralisering af magten & at individer ikke længere vil have brug for mellemmænd. Vi har ikke længere brug for at få formidlet de hellige skrifter, finansmarkedet, computerens kodesprog osv. Idéen om mester & lærling vil forvandle sig, blandt andet.

• Gårsdagens Nymåne var altså en markant én, der initierede nye verdensordener — & på nogle områder mimer den temaer fra sidste års Nymåne i Vandbæreren. Dengang så vi ét eneste (hårdt) aspekt til Vandbærerens hersker, Uranus (der også dengang stod i Tyren), planeten for abrupte forandringer, nybrud, genialitet & nye tilgange — og allerede dengang mindede Nymånen & Uranus os om, at Times they are a-changin’ & det må man sige, at 2020 har vist sig at være — et forandringens år. (Læs om Nymånen i Vandbæreren sidste år, her: }N y m å n e • i • V a n d b æ r e r e n{ det er stadig aktuelt, det jeg skrev om den).

• Denne forandring ser dog SÅ meget mere massiv ud her i 2021 — her på den anden side af Den Store Konjunktion i december — hvor alt virker som om, det er rykket op med rode. Snart et år i (mere eller mindre) Lockdown. Nye vaner, nye virkeligheder & nye levemåder er opstået — og ikke kun til det lykkeligere. Men vi er langt fra færdige med denne proces — og ligeså trist det kan virke, ligeså dybdegående er denne forandring. Uranus minder os om, at det ikke altid er muligt at skabe den type forandring, der skal til, hvis ikke man ødelægger det, der står & optager pladsen, først. Det kan virke uretfærdigt eller brutalt, men det er altid svært at se det store perspektiv, når man står midt i det — ligesom når man renoverer et hus, man samtidig bor i.

• Uranus, fremtidens bebuder, viser os, at vi ikke var kommet uden om denne forandring (faktisk har man mindet os om det igennem aspekter til Nymånen hver eneste måned allerede fra efteråret 2019) & vi står da også et spændende — omend uforudsigeligt — sted i dag med en stor planettæthed i Vandbæreren. Ja, det virker næsten som om, at planeterne flokkes netop dér, for at være dén, hvis energi & guidance, der tager os (menneskeheden) igennem det lille ormehul vi er i færd med at passere — lige fluks ind i den Ny Tid.

• Denne Nymåne er også speciel af en anden årsag — og det er, at det er Måne-nytår, eller som de fleste kender det, som: Det Kinesiske Nytår. Der findes nemlig et meget markant energiskifte her, hvert år. At det så i år er særlig intenst med 6 himmellegemer i Vandbæreren er en helt anden snak. Skiftet fra d. 11 til i går ER et vendepunkt så markant som nytåret.

• Og derfor giver det mening de kommende dage at fundere lidt over, hvordan fremtiden skal se ud. (Jeg vil som sagt ikke sætte egentlige intentioner pga Merkur Retrograd, der inviterer os til at binde gamle projekter op & praktisere både mental & huslig forårsrengøring), men jeg vil anbefale, at I sætter jer ned & tænker over svar på alle de spørgsmål de forskellige planeter stiller os: Læs sidste opslag). At skrive det hele ned, er en virkelig konstruktiv måde, at håndtere al den højaktive mentale energi, vi oplever for tiden — & med Månen allerede i Fiskens oceaniske drømmende tegn, får vi mulighed for at forestille os det hele igennem en særlig idealiseret & kærlig linse (både Fisken & Vandbæreren er utrolig idealistiske tegn, der elsker alle: Fisken igennem sin næstekærlighed; som i bogstaveligste forstand kan lide alle & Vandbæreren igennem sin altruisme, der dog er lidt mere reserveret i virkeligheden, har man den på nært hold).

• Denne indbyggede modstrid i Vandbærerens tegn, ser vi faktisk flere steder — en slags konflikt imellem ideal & realitet — eller idé & praksis — & Vandbæreren har da også et delt herskerskab mellem Saturn (gammel hersker) & Uranus (ny hersker). Dette skaber en forkærlighed til struktur, mønstre & faste værdier, men samtidig et ønske om at gå imod strømmen, destruere alt det stivnede i jagten på at finde sandheden.

• Mens Stenbukken værner om tradition, ophav & arv — noget, hvis fejl & mangler, vi igennem hele 2020 er blevet præsenteret for & konfronteret med af Saturn & Pluto — så higer Vandbæreren efter at gøre op med alt det forældede, bryde fri & lede efter en dybere, bagvedliggende mening, samt en række nye universelle lovmæssigheder & verdensordener, vi i stedet kan leve efter/under. Det bliver spændende at se, hvad 2021 vil bringe for os — både som art, men også som individer!

• En anden formidabel ting ved denne Nymåne er dens numerologi. Som jeg har nævnt før, så er 2021 bærer af 5’erens kommunikative Merkur-energi, der sætter fokus på fleksibilitet, smidighed, handel, mangfoldighed & frihed. Ikke nok med det finder Nymånen sted i 23° — i numerologien er dette en af de højeste & mest beskyttende energier, der hedder Løvens Kongelige Stjerne. Står man under denne vibration er man beskyttet af engle, siges det. Denne vibration reduceres også til 5 = 23/5. Både Solen & Månen står altså i 23° under denne Nymåne, i et universelt 5’er år … plus: dette er den femte(! & næst sidste) Nymåne, der står i 23°! Vi ender altså med at have hele 6 Nymåner i træk, der kalder 5’er energien til os & holder en beskyttende & guidende hånd over vores hoveder.

(Her er det også interessant at huske på spændingsaksen imellem Vandbæreren, det kollektive tegn, der repræsenterer gruppen overfor dets modstående tegn, Løven, der kropsliggør individet — men som altså også er repræsenteret i denne guddommelige 23/5 vibration. Vandbæreren forbinder os alle, som en stor menneskelig familie, samtidig med at vi ærer vores unikke individualitet. Bevægelsen er her altså for at støtte det enkelte individ i at udfolde sig & vokse, samtidig med at vi forener os kollektivt. — Denne oplevelse kan være særlig stærk i nat, da Månen netop transitter hen over Neptun & legemliggør, hvordan vi i vores grundform alle er ren, grænseløs kærlighed — opløst — i evig fred & ubrydelig enhed — nå, det var et sidespor.)

• Én ting er, at vi har en sjælden 6 måneder lang Nymåne-portal, der bærer & beskytter os ind i denne nye, smidige 5’er energi — en transformation, der begyndte allerede optil at Pluto, Jupiter & Saturn stod i konjunktion i efteråret; påbegyndelsen af Den Store Konjunktion, som vi så kulminere 21. december 2020 — en anden ting er, at det sker for andet år i træk!!! Det er altså virkelig ualmindeligt!

• Jer der har fulgt mig i lidt over et år, husker måske, at Nymånerne sidste år dannede et tilsvarende mønster! Der så vi nemlig 6 Nymåner i træk — også henover årsskiftet stå i 2020’s tværsum, nemlig 4°, som om de langsomt kaldte os ind i den Nye Tid (mens Fuldmånerne vekslede imellem 19° & 20°, som for at sige, energier altid er overlappende). 4 er i øvrigt Uranus’ tal; et tal, der også bærer dobbeltheden af Stenbukkens faste & konkrete energi, samt Vandbærerens omskiftelige & utilregnelige energi. Et tal der kan bygge verdener, men så lige så let destruere dem igen.

• I Tarotten er 4tallet repræsenteret ved det Store Arkana kort Kejseren, der handler om at tage ejerskab & ansvar, for alt hvad vi gør, har & skaber. & her skal man ikke lade sig narre! Selvom Uranus er den rebelske forgangsperson, der gerne bryder alle traditioner, normer & udtjente strukturer, kan han selv være lidt af en patriark — & her kan Vandbærerens selvmodsigende natur atter spores, ligesom tegnets egen usmidige & faste karakter kommer til udtryk. Påståelig, stivnakket & en lidt bedrevidende facon, når det omhandler, hvad der er sandt & fornuftigt. Kejseren er i øvrigt Vædderens kort & et smukt billede på en ny cyklus eller genfødsel.

• Til sammenligning er 5tallet i Tarotten Ypperstepræsten (Tyrens kort). Her ser vi en smuk forbindelse imellem Rosen & Liljen (hjertet & sindet), der skal minde os om, at vi må balancere lyset & mørket, bevidstheden & intuitionen, Yang & Yin — eller det maskuline & det feminine. 2021 bliver et smukt år vi vil glædes over — måske ikke i morgen eller mens vi er i det, men de indsigter & den visdom det vil bringe, er noget vi vil tage med os i vore hjerter & sjæle frem over.

Hold humøret oppe — og husk: renoveringsprojekter er altid et stort svineri; intet virker, der er støv overalt, man kan ikke finde noget, der roder & man er træt & frustreret — og så tager det altid længere tid end først antaget.

..
..
Det første billede er desværre ukendt.
Herunder ser I alle de sidste 6 Nymåner & deres dobbelte eller tredobbelt 23/5 energi! Universet minder os om, vi er holdt, guidet & elsket. Også selvom vores menneske sinds længsel efter orden & system ikke umiddelbart bliver mødt af den uorden & kaos vi umiddelbart ser omkring os. Vid at det kun er igennem vores begrænsede sanseapparater, at det ser sådan ud, bag ved er alt i sin skønneste orden.

Nymåne 16. oktober tilbage i 2020 i Vægtens tegn i 23°!


Nymåne 15. november tilbage i 2020 i Skorpionens tegn i 23°!
+ Jupiter & Pallas i 23° i Stenbukken.
Nymåne 14. december tilbage i 2020 i Skyttens tegn i 23°!
+ Pluto i 23° i Stenbukken.
Nymåne 13. januar i Stenbukkens tegn i 23°!
Nymåne 11. februar i Vandbærerens tegn i 23°!
Og spændende nok, er vi altså ikke helt færdige med Nymåner i 23°, vi tager nemlig årets sidste d. 13. marts i Fiskens tegn — også i 23°!
Og en lille pudsig omstændighed, da jeg sad og redigerede det her opslag sent om aftenen.

} Post • Nymåne {

[ Solen & Månen i 23°13′ kl. 06.00 ]
• I morges så vi årets første hele Måne; en alvorlig, ambitiøs, meget kraftfuld & magisk Nymåne. Parallelt er der dog også nogle meget heftige aspketer aktive (der faktisk ikke er forbundet med selve Nymånen, men som dominerer himlen så meget, at det har været svært at kunne mærke andet end dem).
• Her til aften er Månen allerede i Vandbæreren og hvilken lettelse (i hvert fald for undertegnede), for nu kan jeg ENDELIG skrive igen.
• Der er SÅ meget symbolik i denne Nymåne! For præcis et år siden så vi et af nyere tids største astrologiske sammentræf nemlig Det Store Stellium. Saturn, Pluto, Solen, Ceres & Merkur mødtes i 22° i Stenbukken d. 12. Januar. 22 mimede 2020 & hele det kommende årti & den sameksistens, samarbejde, Samhørighed, fællesbevidsthed, næstekærlighed, blidhed & balance, som 20’erne vil hjælpe os kollektivt med at kalibrere & harmonere vores kerner efter.
• I år, derimod ser vi en Nymåne (nogle steder i verden d.12, men her i Danmark altså d. 13 om morgenen). En Nymåne i 23°. Vi er altså fået fra 22 til 23. I numerologien er der et stort spring fra Fjolset (22) der blidt, uden ondskab, men meget uvidende & klodset daldrer rundt i verden & kommer galt afsted. Laver ulykker, stoler på de forkerte & følger dårlige råd — til 23 det højeste mest harmoniske tal. Her har vi været igennem vores transformation & står bevidste, årvågne, kærlige & kreative, beskyttet oppefra & elsket på Jorden.
• Nymånen prøver at vise os, at det simpelthen er den metamorfose vi pt står i! 2021 er et 5’er år. 23(2 + 3 = 5) er OGSÅ en 5’er vibration. 22 = 4, 2020 = 4.
• 2019 var et afslutningsår for mange, der havde den universelle vibration 12/3. Denne vibration så vi også i datoen for Det Store Stellium d. 12 (Universelt havde den dato vibrationen 8, Saturns tunge karmiske tal; regnskabets time var kommet).
• I år har vi d. 13 (endnu et skridt opad), der giver en universel 10/1 dato (Skæbnehjulet i Tarotten, der gerne vil hjælpe os på vej) — dvs nye muligheder!!!
• Yderligere 13 er et tal der har fulgt os siden december i 2019, et tal, der viser os at en ny verdensorden står på trapperne. Dette tal findes både i datoen & i bueminutterne på tidspunktet for den eksakte Nymåne! Universet vil så gerne kaste lykke, held & glimmer på vores vej! 23 & 13 — heldet, kærligheden & den dygtige kommunikation + mystik, originalitet, kreativitet & Intuitiv orden ✨
• Dertil står Nymånen i konjunktion med Pluto, der bare vil forstærke alt, hvad vi lægger i denne Måne med øredøvende kraft! Tænk engang: for et år siden ringede Saturn & Pluto ind til den helt store forvandling, mens de stod næsten samme sted. I år afslutter denne Nymåne den forvandling & kalder på en helt ny begyndelse. Post den gamle verdensorden & der er SÅ MEGET MOMENTUM PÅ! (Undskyld for capslock). Pluto står i Venus stærkeste vibration 24° (24/6) & Venus & Uranus står her til aften i trigon også i 6° (eksakt kl 1 i nat) & bubuder harmoniske, nødvendige & store forandringer på det fysiske plan (Stenbukken & Tyren).
• 13 er også tallet for skabelse, livets mysterier, dets opståen, døden, forvandlingen & genfødslen. Som vi ser 13.13.13. Nymånen fandt sted kl 6 om morgenen, igen et Venus-tal.
• Denne begivenhed afslutter altså den voldsomme transit bevægelse hele 2020 har været & byder de nye forandringer velkommen med Saturn, Jupiter, Merkur og (her til aften også) Månen i kvadrat til Mars, vores handlemåder, gamle vaner & værdier (Tyren), der meget snart møder forandringerne, omvæltningerne & fremtidens planet, Uranus.
• Der foregår med andre ord en massiv løsrivelse fra alt det gamle & Gud hvor har energien været trung & træg. Vi ser vitterlig en kamp imellem det gamle & det nye, fortiden & fremtiden udæske hinanden. Og det føles meget intenst!
• Det bliver på ingen måde heller lettere af at Merkur er en del af blandingen, der giver store (Jupiter), forstokkede (Saturn) & vrede (Mars) udbrud.
• Jeg håber I alle har kunne holde hovedet koldt & hjertet varmt disse dage. Jeg skriver noget mere om denne Måne i morgen, for der er mere at sige om selve Stenbukken. & Jeg vil på det varmeste anbefale at sætte intentioner. Men, men, tænk dig godt om & tag dig tid(lad være med at stresse over at Månen allerede er videre i Vandbæreren osv – du har tid nok & energien vil være “ny” de næste par dage)for denne Nymånes påvirkning vil vare 2,5 års tid frem!! Dvs: det er de lange seje træks Måne. Én, hvis manifestationskraft, vi bør tage alvorligt, men uden at blive bange. Mars er i Tyren nu & minder os om: “Slow and Steady wins the Race” & “hastværk er vitterlig lastværk”. Her skal vi tage os god tid & hygge os til vores intentioner kommer frem af sig selv, så de kommer helt inde fra vores inderste sandhed & vore hjerter.
• Som en af jer følgere fik mig til at tænke på i dag: Den eneste vej ud (af krisen, red) er vitterlig ind i ens egen sandhed. Husk, at Stenbukken også er tærskelspringeren, der hjælper os til at skabe forbindelse til vores egen indre åndelighed, når først vi har overkommet den fysiske materies strabadser — som man må sige vi har været velsignet med det sidste år! 🙈😳😆
Rigtig glædelig Nymåne 🙏✨
..
..
Billede 1) er af Nikolay Dubovskoy (1859-1918) & hedder “Hushing (Calm before the Storm)”, 1890.
Billede 2) er en oversigt over dagens Nymåne. Og alt det pres vi føler er alle de røde streger I ser. Det er også dem, der skaber oprør i USA pt.

} Nymåne • Optakt {

[ Solen & Månen i 23° i Skorpionen kl. 06.07 ]
• Årets sidste Supermoon er over os (6:6) — det er den tredje ud af 3 af de nærmeste Nymåner, vi har haft i år; et fænomen der har markeret hver Nymåne i hele efterårets sæson (sep : oktober : november). Denne Måne kommer altså tættere på Jorden end de fleste måner, & hvis den ellers var synlig, ville vi kunne se at den er 15% større end den gennemsnitlige Måne. Dette betyder selvfølgelig at energierne er ekstra intense disse dage, ligesom at tidevandet er højere, hvorfor særligt sensitive individer også vil have brug for ekstra hvile, ro & jordforbindende aktiviteter. Generelt har det været en virkelig intens uge fra sidste søndags 3.kvartal Måne, til Mars●Venus-oppositionen mandag, Solens møde med Neptun tirsdag, 11.11 portalen i onsdags, Pluto●Jupiter-konjunktionen torsdag, Venus hellige fredag d. 13, Mars retningsskift lørdag morgen & nu Nymånen i Skorpionen i dag!
• En for nogle ret tung & intens uge, hvor mange temaer kan komme frem i lyset & blive afdækket; dybdegående indsigter & undersøgelser, men også mulighed for lykke & vind i fremtidens sejl. Men også sorg, smerte, forløsning & mulighed for at manifestere nogle af vores aller inderste ønsker har været på tapetet.
• Siden sidste søndag har Månen altså været aftagende & efterladt os med mindre & mindre energi. Derfor har vi i dag & i morgen brug for at tage den ekstra med ro; mærke ind i vores kerne: Hvad er der behov for? Ro, varm mad, meditation, motion, en lang gåtur i skoven eller ved havet? Fodbad, karbad eller vinterbad? Forskellige mennesker vil have brug for forskellige ting disse dage, lyt til havde du trænger mest til, det er essentielt for os, at vi møder os selv med stille kærlighed her.
• Sidste måneds Nymåne i Vægten var også en Supermoon (den nærmeste i 2020, faktisk) & selvom dens temaer handlede om afslutning, opsummering & at gøre regnskab for året hidtil (grundet en række hårde aspekter til Mars Rx, Jupiter, Pluto & Saturn), så afslørende den alligevel, at vi kollektivt er velsignet af kosmos. Den faldt nemlig i den heldigste & kærligste vibration af dem alle: 23/5. Denne symbolik vil forstærkes af en række planetmøder den kommende tid, men altså også denne Super-Nymåne besøger den heldige grad. Vi ser dermed en opfølgning & en genaktivering af sidste Nymånes temaer & energi.
• Denne Nymåne vil dog fungere langt bedre til at sætte intentioner under, da Skorpionens ihærdige & transformative energi, hjælper os med at slippe alt det gamle — & det aktive & udvekslende sekstil-aspekt til Jupiter, Pluto & Saturn forstærker dette yderligere. Hvis vi erkendte vores hidtige færd med Nymånen i Vægten sidste måned — & fik øje på vores egen retfærdighed eller mangel på sammen — så er denne Nymåne en slags befrielse af alle de spændetrøjer, vi almindeligvis går med. Det er dog ikke os allesammen, der ønsker at blive sat helt fri & selvom det kan være uendeligt forløsende, kan friheden også være skræmmende, utryghedsskabende & måske endda forfærdende. Frihed hører trods alt med til Lachans liste over menneskets grundangster sammen med angst for Døden, Ensomheden & Meningsløsheden. Som sagt har vi måske oplevet at sorgen har gået hånd i hånd med lykken den sidste uge, & selvom følelserne omkring dette sandsynligvis er blandede, går vi en ny, spændende & stærkere fremtid i møde.
• Personligt mærker jeg allerede 2020’s energi ebbe ud & jeg glæder mig så meget til 2021’s mere bevægelige, vekselvirkende & flydende grundvibration. Bemærk hvordan 2021’s sum 5 også er begge disse Nymåners. Vi har en del talsymbolik, der lister sig ind hos os den kommende tid, men for nu, vil jeg blot skitsere 23-vibrationens guddommelige hånd.
• 23/5 kaldes blandt numerologer den højeste vibration, der giver stor beskyttelse i livet. Den har et kraftigt flow og giver stort held i livet; vi tiltrækker med lethed, hvorfor denne vibration også er ideel til at sætte intentioner. I ubalance kan man dog være forkælet, forvent eller direkte doven. I balance healer vi igennem kærlighed & selvtillid, ligesom at tallet giver en enorm karisma og beskyttelse fra de højere magter; vibrationen er kendt som “Løvens kongelige stjerne” eller “En engel på hver skulder”. Derudover giver summen 5 store talegaver, samt en smidighed, dynamik & følelse af overflod i livet.
..
..
Billedet er af Devin Leonardi & bærer titlen “Two Friends on the Shore of Long Island”