} T r a n s f o r m a t i o n {

• Selvom jeg først havde tænkt at skrive om Fuldmåneformørkelsen om 5 dage, er der alligevel sket så meget på de 5 dage året har været i gang, at jeg fik lyst til at dele noget om årets energi.
• 2020 er i gang & for Søren, hvor er det vildt! For mig personligt har det været en kæmpe befrielse at skifte vibration! Hurra, hvor min sjæl jubler! Der er mange ting, der stadig er udfordrende & skal på plads, men der er en lettelse, optimisme & glæde, der pludselig kan komme til udtryk.
• Dette står dog i vild kontrast til de begivenheder, der finder sted ude i verden – & selvom jeg ser livet inkarneret på Jorden som en læringsvej, hvor alle begivenheder tjener et formål, kan vi ikke ignorere de begivenheder, der finder sted. Det spirituelle må aldrig blive en sovepude for at ignorere konflikter, undskylde adfærd eller ligegyldiggøre kriser. Vi er alle inkarneret på denne jord sammen &, like it or not, vores handlinger, overbevisninger & valg har konsekvenser for os selv såvel som andre.
• Jeg opfordrer ikke til at vi skal lade følelserne tage os. Men ej heller til at vi skal fortrænge, ignorere eller skubbe dem fra os. Jeg opfordrer til at 2020 bliver året, hvor vi alle føler vores følelser & anerkender os selv (i stedet for at søge den anerkendelse hos andre)& at vi skiller følelse & pragmatik ad & handler kærligt på begge.
• Den vise Stenbuk ved, at den fysiske virkelighed skal fikses på det fysiske plan, det følelsesmæssige på det astrale plan, det kognitive på det intellektuelle plan & det åndelige på det spirituelle plan. Vi kan ikke blande alle disse planer sammen & lave en fysisk løsning på et emotionelt problem (som krig i min optik er). Nogle gange (oftest) aktiverer fysiske udfordringer emotionelle problemer, & i sådanne tilfælde er vi nødt til at løse det emotionelle først (på dets plan) & så løse pragmatikken & logistikken bagefter. Det er (efter min erfaring) oftest der, hvor dagligdags skænderier tager fart. Der er noget logistik, der skal løses, men begge parter har negative følelser i fht situationen & derfor bliver man uvenner over noget så tosset som vasketøj eller opvask.
• Dette gør sig selvfølgelig også gældende i/imellem store multinationale selskaber eller regeringer verden over. Nogle relativt simple problemer bliver pludselig meget komplekse, fordi vi kommer til at rode følelser & logistik sammen & lader vores små, sårede ego’er køre bussen uden vores vidende.
• Denne type problematik blev for alvor synlig i 2019. Alle vores sår fra tidligere oplevelser kom op til overfladen & viste os, hvordan vi (alle) mere eller mindre bevidst har ladet os styre af disse sår. Det var ubehageligt at få øje på, sårbart, måske endda pinligt for nogle – men det var lærerigt & lægende! 2020 bliver ikke hårdt på samme måde, men det bliver intenst på anden vis. 2020 bliver året for klarsyn, hvor vi skal stå på mål for vores valg. Privat som kollektivt! Valget af Trump som præsident & valget om ikke at tage klimakrisen alvorligt nok i tide, fx.
• Dette år kunne derfor meget vel bære overskriften *Big Changes* eller *The Year of Choice*. Som jeg skrev, kommer 2020 til at være et år, der handler om fællesskaber, samarbejder & det at kunne lytte ind. Vi bliver alle bedt om at træffe et bevidst valg. I alle henseender. Og forandringerne kommer rullende som tsunamier – om vi griber dem & surfer på toppen, eller om vi bliver fanget ind af den stærke understrøm & oversvømmet, handler om vores evner til at være tro imod os selv & handle med sand (næste)kærlig intention. Vores ego er en overlevelsesmekanisme, der er installeret for at sikre artens overlevelse (& er derfor vigtig), men hvis ego’et underbevidst sidder & dikterer alt hvad vi gør udfra angst & selvfokus, forbliver vi små i vores energi; vores syn på verden snævert & vores aftryk på jorden uvidende/skadende.
• Vi kan ikke gøre for de overbevisninger vi har fået installeret under vores opvækst, men vi har et ansvar for at tage ansvar for dem som voksne: Undersøge dem, være pertentlig med udvælgelsen af hvilke mønstre vi vil reproducere & hvilke vi vil tilgive/acceptere & sætte fri. Det handler om bevidst intention; vi kan ikke længere undskylde vores adfærd eller handlinger med uvidenhed & dermed lægge ansvaret fra os. Dette gælder også vores forbrugsvaner, tanker om andre mennesker/os selv & vores holdning til verden, økonomi, fællesskab & kærlighed, for at nævne nogle.
• Mange af disse begreber har nogle konnotationer (medbetydninger), vi ubevidst har knyttet sammen med ordene i løbet af vores sproglige udvikling, for bedre at kunne forstå dem. Vi antager, at vi er enige om, hvad de betyder. Vi tror, at ordene betyder de samme ting for os alle. Men sagen er, jo mere abstrakt et fænomen et ord beskriver, desto flere opfattelser er der af dette ord. Så – hvornår har du sidst spurgt dig selv, hvad du forbandt med ord som tillid, tryghed, kærlighed, loyalitet, fred, overflod? Jo mere du kan eksaminere, hvad du præcis tænker på, desto mere intention kan du sætte i dine manifestationer & tanker.
• Hvis vi fx har en konnotation til ordet kærlighed, der hedder ”urealistisk”, ”disney” eller ”luksus” kan disse medbetydninger godt forhindre os i at t i l l a d e os at modtage den kærlighed, vores inderste væsen egentlig længes efter. Eller i fht andre; hvis frihed fx betyder ”at have økonomisk råd til at gøre lige hvad du har lyst til, hver dag” for dig, men for din partner betyder ”at man ikke skal stå til ansvar for sine handlinger” kan det godt være man er lidt uenige om, hvad det egentlig var man aftalte, da man lovede hinanden frihed. På denne måde kan vi let misforstå hinanden & hinandens intention – og måske også vores egne, hvis ikke vi er klar over, hvilke underbetydninger vi ubevidst har knyttet til disse ord.
• For mange mennesker ligger der fx også en negativ underkonnotation til ordet rig, som kunne være ”grisk”, ”ond”, ”selvcentreret” eller ”udnyttende” & disse kvaliteter (som de fleste sjældent ønsker at være) kan forhindre os i at tjene de penge, der gør at man kan leve i overflod (også selvom man år efter år har skrevet på sin manifestationsliste, at man ønsker at være økonomisk uafhængig).
• Tænk over det, hvilke konnotationer har du på ord som kærlighed, partnerskab eller venskab? Kommenter evt hvilke billeder/ord I får inde i hovedet ud fra ordet “Afrika”.
• Vedr livet på denne planet; vær kærlig & del ud af dig selv, når du kan; giv hvad du kan undvære – men ikke mere. & tilgiv! Forsøg at handle med intention; jo flere vi er der gør det, desto bedre🌱🙏

Billedet er endnu en version af “The Magic Carpet” (Flying Сarpet) af russeren Victor Vasnetsov.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0