} Solen ● Nordknuden {

[ Solen & Nordknuden i konjunktion i 10° Tvillingen, 1. juni kl. 02.22 ]

• Vi befinder os midt i formørkelsessæsonen & i dag bevidnede vi en meget vigtig transit, der er en lige så sikker bestanddel af enhver eclipseseason som selve Sol- & Måneformørkelsen, nemlig Solens møde med en af Måneknuderne, i dette tilfælde Nordknuden. Det karmiske knudepunkt, der hvor Månens bane skærer Jordens bane. (NB: til Vinter-formørkelsessæsonen vil Solen også møde et af Månens knudepunkter, men denne gang vil det være Sydknuden i Skytten). Hver evig eneste år har Solen et møde med Nordknuden & Sydknuden med 6 måneder imellem sig, ca midt i mellem de to formørkelser.

• Det usædvanlige i år, er altså ikke denne transit, men at det sker som følge af først Merkurs & så Venus’ møde med Nordknuden. De aktiverede begge dette punkt for nogle dage siden. Solen er altså den sidste ud af tre, der på række aktiverer vores kollektive vej videre & det sætter et fokus på vores måde at se & forstå verden på (Merkur), vores værdier, ret, rimelighed & selvfølelse (Venus) samt hvordan vi ser os selv & vores ansvar i denne kontekst.

• Når Solen står på disse skæbneportes akse, befinder vi os på et illuminationspunkt. Porten er åben! Lyset er tændt. Det er et tidspunkt, hvor vi får muligheden for at se — sådan virke se os selv & verden; hvad er det egentlig vi laver, hvor er vi på vej hen & hvordan føles det? Føles det rigtigt? Solen oplyser alt den berør. Når Solen står i konjunktion med Nordknuden har vi adgang til at møde vores højeste potentiale. & når det tilmed sker i Tvillingen, oplever vi en masse nye ting, der skal integreres & meget ny information kommer til os. Sløret trækkes fra vores øjne & nye, dybe indsigter om vores vej i dette liv kan komme til os — hvis vi giver os selv tid & plads til at mærke efter & lytte ind.

• Solen repræsenterer vores væsenskerne, vores sjæls uddødelighed, vores allesammens guddommelighed, men også individet, individualitet & eget lederskab. At vi kan være os selv. At vi er frie til at være os selv, hvis vi tør tage ansvaret for vores egen frihed & fremtid. Med dette møde kan gamle, glemte erkendelser komme op, måske husker vi, hvem vi inderst inde er; en gammel visdom fra tidligere liv. Måske oplever vi “bare” tilladelse til at stå i vores egen energi. Til at stå i vores egen guddommelige skaberkraft. Det ene er dog ikke bedre end det andet. Det der er dit i dette liv, kommer til dig.
No stress, du skal nok nå det hele. Vitterlig.

• Jeg vil gerne uddybe lidt: Jeg tror (eller ved, hvis vi skal undlade at gøre det til et spørgsmål om tro & tvivl) at vi allesammen har levet mange liv på denne eller andre planeter. Jeg tror, at vi er mange gamle sjæle, der er her med gammel visdom. Og at vi allesammen er her med et formål, som er vores egen unikke sandhed & årsag til at inkarnere. En erfaring vores sjæl har valgt at beskæftige sig med i netop dette liv, & dermed også de udfordringer, der skal til for at vi kan undersøge & måske beherske dette formål. Det er dog også meget vigtigt for mig at punktere idéen om, at dette formål er eller kan være ophøjet eller specielt — eller skal være det. Et sjælsformål kan være at skulle lære at nyde. Eller at tilgive. Eller at inspirere andre. De kan være ufatteligt enkle, men trække os igennem meget komplekse & udfordrende liv alligevel. Men ingen af disse formål er specielle eller særlige. Alle formål er lige vigtige — for de bidrager på deres egen måde til vores fælles kollektive udvikling. Vi er alle blot en puslespilsbrik i livets store puslespil. Ligegyldigt hvilken brik, der mangler, så er det irriterende. Her er kongen ikke højere en bonden.

• Så idéen om, at nogen kan være bedre, mere rigtige eller spirituelle end andre, er i min optik en gammel rest fra Kirken (& kapitalismen). Kirken, der havde brug for at hævde sig, at bilde meningmand ind, at de, præsterne, var den eneste kilde/forbindelse til Gud. For hvis bonden opdagede sin egen iboende guddommelighed & kontakt til ånden, ja, så var præsten pludselig overflødig & det blev det, at betale aflad for sine synder også… og hvordan skulle Kirken så tjene penge? Det samme gælder kapitalismen. Hvis du er glad & tilfreds, så er du en dårligere kunde. Det er sværere at sælge ting til folk, de ikke har brug for, hvis de ikke er utilfredse eller har behov for at være specielle eller særlige… Men at inkarnere handler ikke om specialness & narcissistisk selvfokus, det handler om at opleve & erfare — sammen med andre mennesker. At dele sine sorger & glæder.

• Så i fht det. Er det ikke så vigtigt “hvor langt” vi er på vores egen spirituelle rejse eller opvågning. Så at være inkarneret på denne Jord betyder ikke, at vi kan huske (eller skal kunne huske) alt hvad vi er & al vores visdom for tidligere liv. Tværtimod. Hvis det var meningen, kunne vi nok huske alt. Vi fødes på ny & skal lære alt her i livet på ny i hvert liv, fordi denne proces tjener et formål. Ydmygheden, nysgerrigheden & erfaringens formål. Derfor er det heller ikke vigtigt, om vi kan huske tidligere liv eller ej. Alt hvad du har brug for, det har du lige ved hånden — & når du får brug for ting, mennesker, erfaringer eller erkendelser, så kommer de til dig. Der var mange år, hvor jeg som ung længtes efter den dybe indsigt, at kunne se tegnene klart & få direkte beskeder fra mine åndelige vejledere. At jeg kunne tappe ind i tidligere liv & hente den erfaring/forklaring på, hvorfor jeg er, som jeg er, eller har de udfordringer, som jeg har. Men nu hvor jeg kan det & ved, hvad (om ikke andet noget af det) jeg har med, så føles det mindre essentielt nu. Og det vigtigste er, selvom jeg dengang ikke vidste, hvilke begivenheder, der havde resulteret i de udfordringer jeg havde, så var udfordringerne jo tydelige også allerede dengang. Og det samme gælder for dig. Du behøver ikke nødvendigvis vide, hvorfra dine traumer eller hæmninger kommer fra. Det vigtigste er, at du tør arbejde med dem — & så skal indsigterne nok komme, når vi er parate til at modtage dem.

• Så denne transit er altså en transit, hvor der er åbent for download. Her bliver vi inviteret til at se os selv med Solen, der illuminerer vores højeste potentiale i dette liv (Nordknuden) & i stedet for at antage, at vi ved, hvem vi (eller andre) er, så se på os selv med nye nysgerrige øjne, uden forbehold eller fordømmelse (Tvillingen) — men vi bliver også inviteret til at slippe nogle ting omkring vores menneskevæsen (Solen i opposition til Sydknuden). Det kunne fx være at slippe hæmmende, selvcentrerede, selvhævdende, egoidentifikationer; alle idealerne, den bedrevidende attitude, arrogancen & de fikse ideer (Skytten). Plus tillært adfærd, der ikke er i harmoni med vores egentlige væsenskerne, så vi bedre kan udfolde hvem vi inderst inde er, & hvad vi i sandhed ønsker at gøre i dette liv.

• Dette fænomen gælder selvfølgelig ikke kun for os hver især som individer; det gør sig også gældende på verdensplan. Derfor bliver det også spændende at se, hvordan denne transit tilsvarende sætter de forskellige nationers lederskaber i fokus disse uger. Er det de kærlige, rummelige statsledere, der ønsker befolkningerne det bedste — eller er det brutale, hemmelighedsfulde eller manipulerende regeringer? Ja, det vil disse dage vise. Vi vil i højere grad se os selv & folk for dem, de er. Gamle sager vil komme frem i medierne & med Merkur Rx oveni vælter skeletterne ud af skabet. Især hvad angår informationer & sager, der er blevet mørklagt eller underkendt. Mennesker hvis stemmer & historier er blevet afvist, lukket ned for eller dræbt. Disse ting, ser nu dagens lys — & der vil være impulser imod at rette disse ugerninger (& det vil også være på tide at løfte det ansvar i fællesskab). Dette fokus ser vi forstærket i år både pga Merkur Rx & sesqui-kvadraten til Pluto (lilla stiplet linje). Med Pluto med i forbindelsen, ser vi pludselig det skjulte, det fordækte, det tabuiserede, det rådne & døde komme frem. Men også frygt, rædsel & angst, kan komme op eller historier, der er blevet hemmeligholdt. Sandheden vil frem nu. Og det er så her vi skal stråle klart; vende Plutos urkraft til vores fordel & stå stærkt i vores egen kraft & med vores egen sandhed, hvad end andre eller offentligheden anerkender den. Når vi træder ind i lyset, bliver skyggerne mørkere & mere tydelige, så vi kan se dem & afvikle/integrere/heale dem.

• Vores fællesmenneskelige karma er altså aktive disse dage, så vær opmærksom på, hvad du ser, møder, føler & oplever — der kan ligge små beskeder til dig der. Vigtige samtaler & valg vil oplyse vores retning & dér, hvor vi stadig kan vokse. Vi får nu muligheden for at forvandle vores liv, omskrive fortiden, vores mønstre & det vi er knyttet til, men vigtigst af alt, vi kan nu korrigere vores kurs, så den passer bedre til hvem vi er & hvad vi i sandhed vil. At være opmærksom på synkronisitet & åben for beskeder vil være særligt givtigt. Måske læser du noget (ud af kontekst på SoMe fx, som taler direkte til dig) — det vil sige pudsige sammenfald, en sætning, der ræsonnerer i dig eller talkoder, du ser gentaget. Alt efter hvilke tal du ser, indeholder de forskellige beskeder. (Se bla. tidspunket nedenfor, der indeholder en 222-kode). God jagt!

..
..
Billede 1) er af Hieronymus Bosch & en detalje fra “Ascent of the Blessed”, c. 1500.
Billede 2) er af William Blake & er en illustration til Henry IV af William Shakespeare, der kaldes “As if an angel dropped down from the clouds”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0