} Solen ● Merkur {

[ Solen & Merkur i konjunktion i 24° Krebsen, 16. juli kl. 21.37 ]

• Her til aften mødes Solen & Merkur i eksakt konjunktion i Krebsen i en af deres 6-7 årlige konjunktioner. Det betyder, at der er gode muligheder for at få tænkt & talt om, hvordan man egentlig har det for tiden; Krebsens bløde, omsorgsfulde energi gør det lettere for os, at åbne os imod andre mennesker & være ærlige & sårbare. Men samtidig højner det også vores evner til at rumme & lytte til andre. At få sig en ærlig snak med nogen, man holder af, hvor man tør være sig selv & måske tale om emner, man almindeligvis ville have undgået eller ikke turde kaste sig ud i er altså højnet disse dage.

• Det specielle ved dette møde mellem Solen & Merkur er ikke hyppigheden, men snarere tegnene de foregår i, hvordan* de mødes, samt hvordan vi hver især modtager energien. (*Med hvordan mener jeg: er det en ægte Cazimi, hvilket dette er! (hvor Merkur krydser ind over/bagom Solspejlet set fra Jorden) / & om er det en øvre eller nedre konjunktion.)

• Grunden til at Solen & Merkur mødes så ofte i konjunktion, skyldes at Merkur er den planet, der står Solen allernærmest & de to himmellegemer derfor oftest går hånd i hånd igennem tegnene — hvilket også er årsagen til, at Merkur er den planet, der har flest retrograd-perioder overhovedet (nemlig 3 på et år — & i 2022 er der lidt exceptionelt hele 4 retrograder for Merkur). Pga deres indbyrdes dans (& Merkur retrograd, der placerer Merkur skiftevis før & efter Solen på himlen) kan man sige, at de årligt fletter sig ind & ud af hinandens brydergreb i øvre (dominerende) eller nedre (underkastende) konjunktioner.

• Dette møde er altså relativt almindeligt i astrologien & et af dem, man kalder et neutralt møde, da det relativt let kan aktiveres & vi sjældent har nogle dybere konflikter eller temaer knyttet til disse to positioner. Dog kan Merkur godt brænde sig på Solen & få begrænset/overskygget nogle af sine færdigheder & det kan være en skam — men tilsvarende kan vi også se en sammensmeltning imellem Solen & Merkurs kvaliteter under en Cazimi. Det mest almindelige, når vi taler kollektive transit-påvirkninger er dog, at dette møde aktiverer kommunikation & øger vores tankeaktivitet — hvilket både kan forekomme på godt & ondt.

• Under en Cazimi, som betyder >> I hjertet << befinder den transittede planet sig på Solens skød & er dermed omfavnet (beskyttet, kunne vi sige) af Solen, da planeten befinder sig tæt på Solens kraftfulde & kærlige hjerte. Selvom man almindeligvis taler om, at planeter, der transitter tæt på Solen kan *brænde* sig på dens stråler & dermed miste noget af deres kraft, så har en Cazimi modsat effekt. Her ser vi en sammensmeltning, en forhøjelse, et helle — et sted, hvor Solen forstærker den pågældende planets kvaliteter (i dette tilfælde Merkur); en slags kraftfuldt centrum midt i orkanens øje, hvor Merkur bliver inviteret til at sidde på Solens trone — på skødet af Solen! Den højeste forening imellem de to energier, der virker som en velsignelse, et friskt pust & et frirum, for den besøgende planet.

• Til aften vil vi opleve en øvre konjunktion. Det er den måde de fleste planeter kan mødes på — kun Merkur & Venus (hvis baner befinder sig imellem Jorden & Solen) kan have underkastende (nedre) konjunktioner, hvor de bevæger sig imellem Jorden & Solen. Den type svarer til Nymånen, hvor hele den side, der reflekterer Solens lys er vendt væk fra Jorden (imod Solen) — mens den dominerende konjunktion har status af Fuldmåne, da planetens fulde illuminerede flade er vendt mod Jorden, selvom planeterne står “bag” Solen. (Bemærk her, at der er forskel på eksakt konjunktion ude i det tredimensionelle verdensrum, hvor en planet skygger for en anden; også kaldet en okkultation, kendt som Cazimi i astrologien (hvis det involverer Solen) & en konjunktion, hvor to himmellegemener står i den samme grad af himlen, som horoskopets 2-D oversigt er. Og her er det værd at bemærke at denne konjunktion faktisk karakterises som en Cazimi, da Merkur bevæger sig bagom Solskivens nedre del, se billedet her:

• Aftenens konjunktion er altså svarende til Fuldmånen & en illumination af vores sind; en stærk forbindelse, hvor Merkurs færdigheder forstærkes & farver Sol-energien. Og når Giver af alt liv; Solen, livets kilde & repræsentanten for vores væsenskerne & essens — mødes med den bevingede budbringer; den lille, vakse stenplanet, så har vi gode muligheder for at få nogle indsigter omkring nogle sinds-anliggender eller måder, hvorpå vi ser os selv eller opfatter verden igennem eget billede.

• I astrologien repræsenterer Merkur vores evner til at udveksle; ord, pakker, beskeder, data, mm. Og som i vores private horoskoper viser han os kvaliteten af vores personlige stil indenfor verbal såvel som skriftlig kommunikation. Merkur er altså omdrejningspunktet for kommunikation både internt i vores sind & med andre. Dertil afslører han også vores foretrukne kommunikationsudtryk & -form i fødselshoroskopet. Samt vores tankemønstre, rationale & evne til at ræsonnere. Ligesom almen skolegang, vores evne til at skrive, formulere os & lære sprog også hører til her sammen med beskedudveksling, transaktioner (af enhver art) & nyhedsstrømme. Merkur er hurtig, vekselvirkende, dynamisk, omskiftelig, tilpasningsdygtig, nysgerrig & usentimental!

• Når Solen & Merkur forbinder sig, oplever vi en harmoni imellem vores væsen, vores sind & den måde vi udtrykker os på. De giver et skærpet sind & et mere vågent øje — vi er halvvejs i Sol-Merkur-cyklussen & ser en form for fuldbyrdelse af indeværende cyklus (ligesom med Fuldmånen). Dertil sætter denne konjunktion et øget fokus på vores tænkning; hvordan vi tænker, oplever & kommunikerer. Måske ser vi pludselig vores brister eller også opdager vi, at ting eller måder — vi ellers anså for fællesmenneskelige — måske er noget særegent for os selv eller vores familie.

• Når Merkur, kommunikationen & rationalets bevingede budbringer møder vores væsenskerne, Solen, er der ekstra tempo (eller pres) på vores sind & kognition. Mentalt kan vi altså opleve at flyve rundt; især når mødet finder sted i lufttegn eller dynamiske ildtegn, som det var/er tilfældet størstedelen af 2022, der på den led gentager temaerne fra 2021 (i en opgraderet udgave). De få undtagelser, hvor deres møder falder i Vandtegnen, som dette møde i Krebsens kardinale & initierende vand, forbereder os med andre ord til næste års Merkur-cyklus, hvor de fleste Merkur retrograd vil finde sted i Vandtegnene — & vi dermed vil have størstedelen af konjunktionerne mellem Merkur & Solen i jord & vand (med undtagelse af én i Vægten!).

• I dag står Solen & Merkur sammen i Krebsens kardinale vand & sætter ekstra fokus & skub i vores indre liv, vores mindre, erindringer, dybere følelser, fornemmelser, traumer, uafsluttede følelsesmæssige tematikker & måske også en slat utålmodighed — eller sorg; vi føler os typisk mere sårbare & oplevelser af at være uvigtig eller nedprioriteret kan også være aktive disse dage — det skyldes at Merkur & Solen begge nærmer sig en opposition til Pluto, der viser os dybere sider af livet & strukturer som vi frygter, undgår eller måske forsøger at kontrollere eller fortrænge. I sin ubevidste form kommer Pluto typisk ud for dominansspil, undertrykkelse, tab, angst & kontrol… — så får vi indsigtsrige eller særligt insisterende følelser omkring oplevelser vi har haft (måske i vores barndom; Krebsen er også tegnet for hjem, familie, opvækst, barndom & minder), kan der være nogen fornuft i at undersøge dem & tillade dem at blive bevidstgjorte (med Merkur), så de kan blive integreret i vores bevidste person/selvforståelse (Solen). Dette kan især blive forstærket ovenpå onsdagens Fuldmåne (der stod i opposition til Merkur, dog ikke helt eksakt). Vores sind er højaktivt under denne påvirkning, så især interaktioner & udvekslinger er tilsmilede disse dage — men vi skal da også være lidt på vagt for ikke at være ALT for følsomme, nærtagende, mistænksomme eller mismodige, for det kan være bagsiden af denne energi.

• Når Solen & Merkur mødes i konjunktion sætter det et øget fokus på vores tænkning; hvordan vi tænker, oplever & kommunikerer. Måske ser vi pludselig vores brister eller også opdager vi, at ting eller måder — vi ellers anså for fællesmenneskelige — måske er noget særegent for os selv eller vores familie.

• Så oplever vi øget aktivitet mht samtaler, møder, socialiseren, arrangementer, opringninger, mails, kontakt til naboer, søskende, lokal miljø, skoler eller mennesker via internettet er det helt efter bogen. Men også vores indlevelsesevne er højnet & giver os øgede muligheder for at relatere til andre, sætte os i deres sted & have sympati for dem & deres situation. Vi kan være mere reflekterede over hvad tryghed, omsorg, samhørighed, kærlighed & tilpashed er for os — som er forstærket, når vi befinder os i det første følende tegn i Dyrekredsen, Krebsen.

• At få styr på papirarbejde, betale regninger, sende ansøgninger afholde møder, samtaler, castinger, korrespondancer & anden social aktivitet er oplagt under denne transit — ligesom at processe nye informationer, træffe beslutninger & lægge planer for vores videre færd her i livet er favoriseret, samt ordne mindre praktiske gøremål, foretage små rejser & handle pakkenelliker — især dem som er relateret til familie, fødselsdage, familieferier, osv. Det giver især mening at holde vores fokus på vores ønsker for den kommende tid, da dette møde er sammenfaldende med årets Fuldmåne i Stenbukken, der inviterer os til at tage det store lederskab på os & med stamina, ansvarsbevidsthed, pligt & ambition at aspirere mod nye mål.

• Dette er det fjerde Sol●Merkur møde i år — senest i Tvillingen under Merkurs anden retrograd i maj, hvor denne Sol●Merkur-cyklus begyndte. Her stillede han skarpt på vores verdensbilleder, vores forhold til forståelse & kommunikation, samt vores antagelser om viden, fakta & hvordan det anvendes i praksis (eller mangel på samme) i vores bevidste, daglige liv — mens konjunktionen denne gang i Krebsen viser os, at mange af vores følelser farver ind over disse informationer & skaber en værdimæssig vurdering, der kommer forud for dataens egentlig værdi, samt vores behov for at videreformidle vores kerneværdier & det, der gør vores liv værdifulde, lykkelige, trygge & konfortable, samt sætte fokus på vores egen evne til at lede via eksemplets kraft.

• Man kan sige at dette møde er farvet af omsorg, de nære relationer, ønsker & essens. Noget, der har været i proces siden slutningen af maj viser sig nu i sin klarhed — eller vi får mulighed for at formulere det, så vi selv kan forstå det.

• Store beslutninger eller bevægelser, skal helst ikke eksekveres lige nu & slet ikke, hvis det er nyt, at man er begyndt at overveje dem. Nye idéer & tanker, der kommer op under denne transit, skal altså bundfældes FØR vi handler på dem. At meditere, holde rum for sig selv & skrive alle sine tanker ned (det elsker Merkur) er en god idé disse dage, især fordi der kan ligge iboende ønsker & længsler om at transformere den måde vi tænker, lever, handler, føler & virker i verden på. Tiden er inde til at få alle idéerne ned på papir, men vi må huske, at vi står midt i kulminationen af Merkur●Sol-cyklussen, så vi har brug for tid til at initiere disse tanker. Ligesom under Fuldmånen, hvor vi ser blomsten udfolde sig (men endnu venter på frugten) af de intentioner, vi såede som små kim under Merkur Retrograd i foråret.

• Denne gang finder mødet sted — fremadskridende — i Krebsens kardinale & brusende vande. Fokus falder på vores indre liv & vores dybe behov for samhørighed, kærlighed, ro & samvær, samt hvordan vi ser/forholder os til os selv, vores relationer & vores evne til at indgå i disse relationer. Dette vil give os lyst til at snakke med andre & meningsudveksle især med henblik på at forstå os selv bedre; se hvordan vi optræder i andres øjne, præsenterer & formidler os selv som væsner samt vores idéer, opfattelser & holdninger. Samtaler, der kredser om sårbarhed, hjertemod, tilhørsforhold, tryghed & dybere behov vil være særligt dragende denne uge. Vi ønsker at se & forstå os selv; samt blive set & forstået.


~ 23. Jan: Solen●Merkur (Rx) 3° i Vandbæreren, kl. 11.27
~ 2. Apr: Solen●Merkur 13° i Vædderen, kl. 01.10
~ 21. Maj: Solen●Merkur (Rx) 0° i Tvillingen, kl. 21.17
~ 16. Jul: Solen●Merkur 23° i Krebsen, kl. 21.37
~ 23. Sep: Solen●Merkur (Rx) 0° i Vægten, kl. 08.49
~ 8. Nov: Solen●Merkur 15° i Skorpionen, kl. 17.42

..
..
Billedet er af Henri Lebasque (1865-1937) & hedder “Promenade en barque à Les Andelys”, 1915.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0