} Solen ● Merkur Rx + Mars {

[ Solen & Mars i konjunktion i 15° i Vægten, 8. oktober kl. 06.00
~ Solen & Merkur Retrograd i konjunktion i 16° i Vægten, 9. oktober kl. 18.18
~ Merkur Retrograd & Mars i 16° i Vægten, 10. oktober kl. 00.48 ]

• I forgårs mødtes de to ildbrødre, Solen & Mars i 15° i partnerskabets tegn & fulgtes ad ind i 16° i går, hvor Solen mødte Merkur Rx. I dag mødtes Merkur Rx så eksakt med Mars. I astrologien kaldes et sådant møde for en triplet & denne forbindelse aktiveredes faktisk allerede under Nymånen for fire dage siden (d. 6/10) & har egentlig farvet os siden — & vil farve vores energi nogle dage endnu.

• 15 er et mystisk, skorpion-lignende Venus tal, der bringer nye erkendelser af det okkulte & de skjulte sammenhænge til os med et overjordisk karisma & sensuel-fornemmelse — i Tarotten korresponderer dette tal med Djævelen. 16 er et åndeligt & meget spirituelt tal, der viser os sjælens dybeste indsigter igennem afmagt, tab & omvæltninger af de jordiske systemer. Det kan med andre ord være nogle lidt hårde energier at have indgående erkendelser omkring sig selv under. 16 repræsenteret også ved Tårnet i Tarotten & forstærkes yderligere af denne dags 16.16.16-kode.

• Når Merkur også er med i mixet & Månen står med sin tynde sabel i Skytten i konjunktion med Venus opstår der muligheder for at dele mere personlige, følelsesmæssige eller tabuiserede emner & skaber dermed en kanal hvor denne snarrådige & bestemte energi kan komme ud på en konstruktiv & måske endda sårbar måde.

• Gårsdagens Solen-Merkur er et relativt almindeligt møde (i modsætningen til Solen & Mars’ der kun finder sted ca hvert andet år), hvor Solen mødes med sin nærmeste planet i Solsystemet; den lille bevingede budbringer, der i astronomien er repræsenteret ved den lille, vakse stenplanet, Merkur — der i astrologien repræsenterer vores evner til at udveksle; ord, pakker, beskeder, data, mm. Og som i vores private horoskoper viser kvaliteten & vores personlige stil indenfor verbal såvel som skriftlig kommunikation.

• Rent teknisk mødes Solen & Merkur i konjunktion ca hver anden måned, pga Merkurs 3 årlige retrograder, hvilket betyder at vi ser dem krydse hinanden 6-7 gange om året; hvor de fletter sig ind & ud af hinandens baner (set fra Jorden) & mødes i øvre (dominerende) eller nedre (underkastende) konjunktioner. Det skyldes at Merkur er den planet, der står Solen allernærmest & de to himmellegemer derfor oftest går hånd i hånd igennem tegnene — hvilket også årsagen til, at Merkur er den planet, der har flest retrogradperioder overhovedet.

• Dette møde er altså relativt almindeligt i astrologien & et af dem, man kalder et neutralt møde, da det relativt let kan aktiveres & vi sjældent har nogle dybere konflikter eller temaer knyttet til disse to positioner. Dog kan Merkur godt brænde sig på Solen & få begrænset/overskygget nogle af sine færdigheder & det kan være en skam — men tilsvarende kan vi også se en sammensmeltning imellem Solen & Merkurs kvaliteter. Det mest almindelige, når vi taler kollektive transit-påvirkninger er dog, at dette møde aktiverer kommunikation & øger vores tankeaktivitet — hvilket både kan forekomme på godt & ondt.

• I går oplevede vi en nedre konjunktion. Er Merkur Retrograd krydser han henover/forbi Solskiven, han bevæger sig med andre ord ind imellem Jorden & Solen. Det er altså ‘nattensiden’ af planeten vi ser her fra Jorden. Det betyder at han er usynlig & svarer derfor til Nymånen, hvor hele den side, der reflekterer Solens lys er vendt væk fra Jorden (imod Solen). (Bemærk her, at der er forskel på eksakt konjunktion ude i det tredimensionelle verdensrum, hvor en planet skygger for en anden; også kaldet en okkultation, kendt som Cazimi i astrologien & en konjunktion, hvor to himmellegemer står i den samme grad af himlen, som horoskopets 2-D oversigt er.)

• Gårsdagens konjunktion var altså svarende til Nymåne & begyndelsen på en ny Merkur-Sol-cyklus. Den er et kim til en ny spire i forhold til vores bevidsthed omkring os selv, hvor Merkurs færdigheder forstærkes & farver Sol-energien. Og når giver af alt liv; Solen, livets kilde & repræsentanten for vores væsenskerne & essens — mødes med den bevingede budbringer; den lille, vakse stenplanet, så har vi gode muligheder for at aktivere nogle nye tilgange omkring vores sinds-anliggender eller måder, hvorpå vi ser os selv eller opfatter verden igennem eget billede.

• I astrologien repræsenterer Merkur vores evner til at udveksle; ord, pakker, beskeder, data, mm. Og som i vores private horoskoper viser han os kvaliteten af vores personlige stil indenfor verbal såvel som skriftlig kommunikation. Merkur er altså omdrejningspunktet for kommunikation både internt i vores sind & med andre. Dertil afslører han også vores foretrukne kommunikationsudtryk & -form i fødselshoroskopet. Samt vores tankemønstre, rationale & evne til at ræsonnere. Ligesom almen skolegang, vores evne til at skrive, formulere os & lære sprog også hører til her sammen med beskedudveksling, transaktioner (af enhver art) & nyhedsstrømme. Merkur er hurtig, vekselvirkende, dynamisk, omskiftelig, tilpasningsdygtig, nysgerrig & usentimental!

• Når Solen & Merkur forbinder sig, oplever vi en harmoni imellem vores væsen, vores sind & den måde vi udtrykker os på. De giver et skærpet sind & et mere vågent øje — vi er halvvejs i Sol-Merkur-cyklussen & ser en form for fyldbyrdelse af indeværende cyklus (ligesom med Fuldmånen). Dertil sætter denne konjunktion et øget fokus på vores tænkning; hvordan vi tænker, oplever & kommunikerer. Måske ser vi pludselig vores brister eller også opdager vi, at ting eller måder — vi ellers anså for fællesmenneskelige — måske er noget særegent for os selv eller vores familie.

• Når Merkur, kommunikationen & rationalets planet møder vores væsenskerne er der ekstra tempo (eller pres) på vores sind & kognition. Mentalt kan vi altså opleve at flyve rundt; især når mødet finder sted i lufttegn eller dynamiske ildtegn, som vi ser hele 2021 — i modsætning til sidste år, hvor størstedelen af konjunktionerne fandt sted i jord & vand. I dag står de altså sammen i Vægtens kardinale luft & sætter ekstra fokus samarbejde, balance & partnerskab — så får vi interessante indsigter om vores evne til at relatere eller interagere med andre, kan der være megen fornuft i at lytte til dem. Vores sind er højaktivt under denne påvirkning, så især interaktioner & udvekslinger er tilsmilede disse dage.

• Så oplever vi øget aktivitet mht samtaler, møder, socialiseren, arrangementer, opringninger, mails, kontakt til naboer, søskende, lokal miljø, skoler eller mennesker via internettet er det helt efter bogen. Men også vores parforhold, alle 1-1-relationer, vores evne til at samarbejde eller hvordan vi indgår i relationer vil vi sandsynligvis reflektere mere over under denne transit. Især der, hvor vi måske godt kunne bruge lidt mere harmoni, balance, nysgerrighed på andre & dynamik (dette skyldes at både Merkur & Solen står i Vægten (tegnet for partnerskab, ægteskab, samarbejdspartnere & sågar fjender).

• At få styr på papirarbejde, betale regninger, sende ansøgninger, afholde møder, samtaler, castinger, korrespondancer & anden social aktivitet er oplagt under denne transit — ligesom at processe nye informationer, træffe beslutninger & lægge planer for vores fremtid eller optimere vores systemer er favoriseret, samt ordne mindre praktiske gøremål, foretage små rejser & handle pakkenelliker. Dertil kan nye idéer, at købe & sælge ting, forhandle eller møde nye mennesker — især igennem arbejdet — også være særlig givtigt. Det giver også mening at binde alle knudepunkterne fra de seneste måneder op & gøre status over, hvor vi ønsker at harmonere eller balancere vores indsatser; hvor er der allerede balance & hvor kunne vi godt bringe lidt mere harmoni?

• Dette er det næste sidste Sol●Merkur møde i år: Her stiller han skarpt på vores codependency & vores evne til at stå op for os selv (eller mangel på samme) & hvordan underbevidste idéer om kærlighed, parforhold & romantik influerer vores daglige liv — mens den næste konjunktion i Skytten viser os, at vi selv er herre over vores liv & hver gang vi underkaster os, så afgiver vi selv magten & vores medbestemmelse, samt sætter fokus på vores evner til at se de store billeder & forstå, at vores visioner & idealer ikke kun farver os selv & vores børn, men bliver kollektive strømninger af “generations sandheder”, som måske i virkeligheden snarere skal betegnes som paradigmer.

~ 8. Feb: Solen●Merkur (Rx) 20° i Vandbæreren, kl. 14.47
~ 18. Apr: Solen●Merkur 29° i Vædderen, kl. 03.49
~ 11. Jun: Solen●Merkur (Rx) 20° i Tvillingen, kl. 03.09
~ 1. Aug: Solen●Merkur 9° i Løven, kl. 16.05
~ 9. Okt: Solen●Merkur (Rx) 16° i Vægten, kl. 18.18
~ 29. Nov: Solen●Merkur 7° i Skytten, kl. 05.30

..
..
Billedet er af Jules Louis Dupré (1811-1889) “Le moulin à vent”, ca. 1850.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0