} Solen ● Merkur {

[ Solen & Merkur i konjunktion i 9° Løven, 1. august kl. 16.07 ]

• I går eftermiddags mødtes Solen & Merkur i konjunktion. Et møde, der pga deres indbyrdes dans finder sted 6-7 gange om året; hvor de årligt fletter sig ind & ud af hinandens brydergreb i øvre (dominerende) eller nedre (underkastende) konjunktioner. Det skyldes at Merkur er den planet, der står Solen allernærmest & de to himmellegemer derfor oftest går hånd i hånd igennem tegnene — hvilket også årsagen til, at Merkur er den planet, der har flest retrogradperioder overhovedet (nemlig 3 på et år).

• Dette møde er altså relativt almindeligt i astrologien & et af dem, man kalder et neutralt møde, da det relativt let kan aktiveres & vi sjældent har nogle dybere konflikter eller temaer knyttet til disse to positioner. Dog kan Merkur godt brænde sig på Solen & få begrænset/overskygget nogle af sine færdigheder & det kan være en skam — men tilsvarende kan vi også se en sammensmeltning imellem Solen & Merkurs kvaliteter. Det mest almindelige, når vi taler kollektive transit-påvirkninger er dog, at dette møde aktiverer kommunikation & øger vores tankeaktivitet — hvilket både kan forekomme på godt & ondt.

• I går oplevede vi en øvre konjunktion. Det er den måde de fleste planeter kan mødes på — kun Merkur & Venus (hvis baner befinder sig imellem Jorden & Solen) kan have underkastende (nedre) konjunktioner, hvor de bevæger sig imellem Jorden & Solen. Den type svarer til Nymånen, hvor hele den side, der reflekterer Solens lys er vendt væk fra Jorden (imod Solen) — mens den dominerende konjunktion har status af Fuldmåne, da planetens fulde illuminerede flade er vendt mod Jorden, selvom planeterne står “bag” Solen. (Bemærk her, at der er forskel på eksakt konjunktion ude i det tredimensionelle verdensrum, hvor en planet skygger for en anden; også kaldet en okkultation, kendt som Cazimi i astrologien & en konjunktion, hvor to himmellegemener står i den samme grad af himlen, som horoskopets 2-D oversigt er.)

• Gårsdagens konjunktion var altså svarende til Fuldmånen & en illumination af vores sind; en stærk forbindelse, hvor Merkurs færdigheder forstærkes & farver Sol-energien. Og når giver af alt liv; Solen, livets kilde & repræsentanten for vores væsenskerne & essens — mødes med den bevingede budbringer; den lille, vakse stenplanet, så har vi gode muligheder for at få nogle indsigter omkring nogle sinds-anliggender eller måder, hvorpå vi ser os selv eller opfatter verden igennem eget billede.

• I astrologien repræsenterer Merkur vores evner til at udveksle; ord, pakker, beskeder, data, mm. Og som i vores private horoskoper viser han os kvaliteten af vores personlige stil indenfor verbal såvel som skriftlig kommunikation. Merkur er altså omdrejningspunktet for kommunikation både internt i vores sind & med andre. Dertil afslører han også vores foretrukne kommunikationsudtryk & -form i fødselshoroskopet. Samt vores tankemønstre, rationale & evne til at ræsonnere. Ligesom almen skolegang, vores evne til at skrive, formulere os & lære sprog også hører til her sammen med beskedudveksling, transaktioner (af enhver art) & nyhedsstrømme. Merkur er hurtig, vekselvirkende, dynamisk, omskiftelig, tilpasningsdygtig, nysgerrig & usentimental!

• Når Solen & Merkur forbinder sig, oplever vi en harmoni imellem vores væsen, vores sind & den måde vi udtrykker os på. De giver et skærpet sind & et mere vågent øje — vi er halvvejs i Sol-Merkur-cyklussen & ser en form for fyldbyrdelse af indeværende cyklus (ligesom med Fuldmånen). Dertil sætter denne konjunktion et øget fokus på vores tænkning; hvordan vi tænker, oplever & kommunikerer. Måske ser vi pludselig vores brister eller også opdager vi, at ting eller måder — vi ellers anså for fællesmenneskelige — måske er noget særegent for os selv eller vores familie.

• Når Merkur, kommunikationen & rationalets planet møder vores væsenskerne er der ekstra tempo (eller pres) på vores sind & kognition. Mentalt kan vi altså opleve at flyve rundt; især når mødet finder sted i lufttegn eller dynamiske ildtegn, som vi ser hele 2021 — i modsætning til sidste år, hvor størstedelen af konjunktionerne fandt sted i jord & vand. I dag står de altså sammen i Løvens faste ild & sætter ekstra fokus & skub i vores begejstring, livsglæde, selvkærlighed & stolte tilfredshed — så får vi indsigtsrige eller særligt insisterende idéer, kan der være nogen fornuft i at lytte til dem. Vores sind er højaktivt under denne påvirkning, så især interaktioner & udvekslinger er tilsmilede disse dage.

• Så oplever vi øget aktivitet mht samtaler, møder, socialiseren, arrangementer, opringninger, mails, kontakt til naboer, søskende, lokal miljø, skoler eller mennesker via internettet er det helt efter bogen. Men også selvbillede, tanker omkring selvet & dettes udfoldelse vil vi stifte bekendtskab med — hvilket især er forstærket, når vi befinder os i selvets tegn, Løven, også kendt som Solens hjemsted. Især der, hvor vi måske godt kunne bruge lidt mere mod, selvstændighed, selvtillid eller selvsikkerhed (dette skyldes at både Merkur & Solen står i Løven (tegnet for identitet, selvfølelse & selvtillid) & er i opposition til Saturn i Vandbæreren — planeten for fysiske begrænsninger, mindreværd, usikkerhed & manglende erfaring, man samtidig også dygtiggørelse igennem slid & lidelse samt på sigt optrænede færdigheder. Når han befinder sig i Vandbæreren kan vi opleve mismod & usikkerhed omkring fællesskaber, fremtiden & vores evner — især dem af boglig, intellektuel & abstrakt art.

• At få styr på papirarbejde, betale regninger, sende ansøgninger, afholde møder, samtaler, castinger, korrespondancer & anden social aktivitet er oplagt under denne transit — ligesom at processe nye informationer, træffe beslutninger & lægge planer for vores videre færd her i livet er favoriseret, samt ordne mindre praktiske gøremål, foretage små rejser & handle pakkenelliker. Dertil kan nye idéer, at købe & sælge ting, forhandle eller møde nye mennesker — især igennem arbejdet — også være særlig givtigt — & alt dette forstærkes selvfølgelig yderligere af Mars i Jomfruen, der insisterer på at vi smøger ærmerne op & Saturn, der kun helmer & lader os få en smule ro for vores egen indre usikkerhed, hvis vi gør os umage & forsøger at får orden på os selv & vores omgivelser — og det støtter Mars ham gladeligt i.

• Det giver også mening at binde alle knudepunkterne fra de seneste måneder op & gøre status over, hvor vi ønsker at rette vores fokus hen fremadrettet; hvad er vores mål & hvor agter vi at bevæge os hen? Dette forstærkes yderligere af Løvens dybe kærlige værdighed & den 9’ne grad (Mars tal), der indikerer moden, bevidst lederskab. I dag har formentlig summet af praktiske gøremål, så vi kunne komme i forbindelse med vores værdier (Løven) & få skik på vores hjem & vores indre liv, så vi bedre kan trives (Mars i Jomfruen) — & denne weekend har kunnet opleves lidt mentalt kaotisk, da vi både havde Mars●Jupiter-oppositionen, der satte vores evne til at handle & respektere os selv på spidsen, hvor begge planeter skiftede tegn & dermed skiftede energierne, Ceres●Jupiter-kvadraten, der udfordrer os på vores trivsel & Venus i inkonjunktion til Saturn, der kan drille os med selvværdet, hvilket forstærkes af hans opposition til Sol●Merkur konjunktionen i dag.

• Dette er det fjerde Sol●Merkur møde i år — senest i Tvillingen under Merkurs anden retrograd, hvor denne cyklus begyndte. Her stillede han skarpt på vores usammenhængende idéer & forestillinger (eller mangel på samme) omkring hvordan verden kan opleves & afkodes & hvordan manglende evne til at samle os & holde fokus påvirker vores bevidste, daglige liv — mens konjunktionen denne gang i Løven viser os, at vi selv er herre over vores værdier & ansvarlige for at få dem videreformidlet ud i verden, samt sætte fokus på vores egen evne til at lede via eksemplets kraft.

• Man kan sige at dette møde er farvet af værdisættelse, beslutningstagen, fuldbyrdelse, indsigt, klarhed & bevidst intention. Noget, der har været i proces siden begyndelsen af maj viser sig nu i sin klarhed eller vi får mulighed for at formulere det, så vi selv kan forstå det.

• En ting, der dog farver dette Sol●Merkur møde er som nævnt oppositionen til Saturn, der genaktiverer hans kvadrat til Uranus, som Sol●Merkur nu også aktiverer i en tiltagende kvadrat. Vi ser altså atter et T-kors med Uranus som apex, der peger i retning af, at vi må vride vores frygt for fremtiden (Saturn) & magelige ego’er (Solen) & overbevisninger (Merkur), for at kunne bevæge os frie & selvkærlige ind i fremtiden. Uranus tolererer ingen gammeldags & forstokkede tilgange, her skal rydde ud & op & vi skal frigøre os fra fortiden & det opblæste egos manglende forståelse & begynde at se os selv & hele verden i et brede & mere nuanceret perspektiv.

• Store beslutninger eller bevægelser, skal helst ikke eksekveres lige nu & slet ikke, hvis det er nyt at man er begyndt at overveje dem. Nye idéer & tanker, der kommer op under denne transit, skal altså bundfældes før vi handler på dem. At meditere, holde rum for sig selv & skrive alle sine tanker ned er en god idé disse dage, især fordi der kan ligge iboende ønsker & længsler om at transformere den måde vi tænker, lever, handler, føler & virker i verden på. Tiden er inde til at få alle idéerne ned på papir, men vi må huske, at vi står midt i kulminationen af Merkur-Sol-cyklussen, så vi har brug for tid til at initiere disse tanker. Ligesom under Fuldmånen, hvor vi ser blomsten udfolde sig (men endnu venter på frugten) af de intentioner, vi såede som små kim under Merkur Retrograd i forsommeren.

~ 8. Feb: Solen●Merkur (Rx) 20° i Vandbæreren, kl. 14.45
~ 18. Apr: Solen●Merkur 29° i Vædderen, kl. 03.49
~ 11. Jun: Solen●Merkur (Rx) 20° i Tvillingen, kl. 03.09
~ 1. Aug: Solen●Merkur 9° i Løven, kl. 16.07
~ 9. Okt: Solen●Merkur (Rx) 16° i Vægten, kl. 18.18
~ 29. Nov: Solen●Merkur 7° i Skytten, kl. 05.30

..
..
Billedet er af Giovanni di Paolo (1399-1482) & hedder “The Creation of the World and the Expulsion from Paradise”, fra alterbilledet i Dominic Basilica i Sienna, 1445.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0