} Solen ● Jupiter {

[ 20. august :
~ Solen i 27° i Løven i opposition til Jupiter Rx 27° i Vandbæreren, kl. 02.28
~ Uranus går retrograd i 14° i Tyren, kl. 03.40
~ Merkur i 14° i Jomfruen i trigon til Uranus Rx 14° i Tyren, kl. 10.05
~ Venus i 5° i Vægten i trigon til Ceres i 5° i Tvillingen, kl. 23.23 ]

• I dag ser vi en række forbindelser, der peger i retning af vores sind & højere fornemmelser & hvordan disse kan give os geniale eller banebrydende epifanier, men også store skift, omvæltninger & uforudsigelighed. Vi har en Jupiter●Sol opposition, der stod eksakt i nat — der med sammenfaldet af en kraftig Uranus energi, giver et særligt fokus på vores dagligdags sind (Merkur), vores højere mentale tilstande (Uranus) samt vores evne til at forstå & danne mening (Jupiter) af Verden med os selv som udgangspunkt (Solen).

• Solen i opposition til Jupiter er som udgangspunkt en positiv transit — ligesom alt der har med Jupiter at gøre — men med oppositionen er vi udfordret af at overgøre det hele eller polarisere i sort/hvide forestillinger. Så hvordan vi får anvendt energien, der følger med dette aspekt, er sådan set op til os — det kræver bevidsthed & intention, men har man det på plads, kan næsten alt lade sig gøre!

Solen står altså i sin årlige opposition med Jupiter disse dage, der finder sted når vi er halvvejs igennem hans retrogradperiode (Læs evt om den her: Jupiter Retrograd). Aspektet markerer altid et vendepunkt i energien & et check ind i, hvordan vores indre udvikling gør sig — Jupiter øger vores bevidsthed, vores forståelse, visdom, viden, held & evner — & så er han i øvrigt kendt for at forstørre alt han kommer i nærheden af — hvilket selvfølgelig gælder de indre planer, når han er retrograd.

• Solen & Jupiter står begge i 27°, en af de sidste intense grader af Løven & Vandbæreren, som både sætter trumf på de temaer & den læring begge placeringer høster i tegnene, men også kropsliggør vibrationen 27/9 som (anvendt opbyggende) skaber en stærk indre selvledelse, hvor man gør det der skal gøres, men i et tempo & på en måde, hvor man er tro mod sig selv & tager hensyn til sine behov. I ubalance kan der dog være en tendens til at knokle & overgøre alt — eller ikke at få fuldført, fordi forventningerne & ambitionerne er himmelsvimlende høje… Og dette er jo meget sjovt, fordi vibrationen netop mimer aspektets temaer.

• Oppositionsaspekter giver os oftest følelsen af en konflikt eller spændingsakse — enten inde i os selv eller i vores møde med verden. (Alt efter hvilke områder du har Løven & Vandbæreren i, vil de huse, hvor de falder i dit personlige horoskop, vise hvor denne konflikt eller uoverensstemmelse befinder sig.) Vi kan opleve en slags indre tovtrækning imellem vores frie ret til at udtrykke vores væsen, smag & person samt vores oplevelse af os selv (Solen i Løven) overfor vores idéer & idealer — hvordan det ideelle menneske — eller hvordan det ideelle samfund, ser ud, begår sig eller agerer. (Her tænker jeg især på mavebluse-konflikten & Afghanistan — hvor ‘andre’ vil bestemme, hvordan det enkelte individ skal have lov til at udtrykke sig/gå klædt).

• Vi kan også have oplevelsen af at skulle vælge imellem vores egen frie udfoldelse vs. at føle os sikre i samfundet. Eller hvordan en gruppe kan føle sig hæmmet af et enkelt individs idé om deres ret til fri udfoldelse. Det handler altså om individets personlige frihed overfor det kollektive ideal/samfundets indretning — & her kan begge poler fungere negative. Vi kan have et samfund, der undertrykker & placerer skyld på det enkelte individ — men vi kan også have et enkelt individ, der insisterer på sin autonomi & dermed gør skade på andre/samfundet. En balance imellem disse to udfoldelser er målet, tænker jeg. Vi kan også have lyst til at sprænge rammerne for vores egen virkelighed/magelighed disse dage & kan i samme ombæring kræve svar fra offentligheden eller andre højere instanser. Svar, som vi har gode chancer for at få — & i kølvandet på denne ekspansion, måske endda også nogle dybere indsigter om os selv & vores væsen.

• Vores frihed står altså pt i opposition til de fremherskende magtstrukturer — vi ønsker ekspansion, men vi må have tillid til forandringerne & vores intuitive impulser — skal vi handle ud fra ideal eller mavefornemmelse? Ud fra vision eller lyst? Det er denne type spørgsmål vi kan stille os selv, mens vi kollektivt bliver vist muligheder for at vokse & vækste. Der er dog den risiko at komme til at overgøre det eller vækste på andres præmisser, så det er vigtigt at vi tænker gensidig udbytte, udveksling & samarbejde ind i ligningen, når vi lægger store planer for fremtiden. Muligheder for glæde, succes & lykke er til stede disse dage, men kræver af os, at vi er omstillingsparate, modigt tør træde ind i forandringernes malstrømme med tiltro, taknemmelighed & ønsket om at samskabe med andre mennesker for at opnå en større kollektiv bevidsthed, frihed & levestandard. Her bliver vi inviteret til at se verden igennem mulighedernes linse, hvor der er masser af iboende potentialer — selv i al den tilsyneladende jordiske kaos.

• Så hvad ønsker du dig mht plads, ressourcer, fremtid, råderum & frie udfoldelsesmuligheder? Følelse af nye muligheder, optimisme, nye begyndelser & en frihed eller parathed til at kunne handle på disse muligheder kommer os i møde. Men også forpligtelser om nøje at eksaminere vores egen adfærd, idealer & overbevisninger — især dem omkring vores egne evner, styrke, udholdenhed & vores forhold til optimisme & succes vs. frygten for at fejle. Der er med andre rige muligheder for både personlig & spirituel vækst! Når Jupiter er retrograd vender vi os indad for at undersøge, hvad der i sandhed gør os lykkelige & vi har mulighed for at opdage at vores egen personlige overflod forstørres igennem glæde & taknemmelighed.

• Yderligere støttes disse dynamiske fornemmelser af en hel masse 5’er energi. 5 er Merkurs dynamiske tal for forandringer, udvekslinger, skift & frihed. Noget der passer rigtig godt sammen med Jupiter (& hans evne til at forstørre alt han berør) i Vandbæreren (tegnet for frihed, lighed, rettigheder, visioner, fremtid, oprør, omvæltninger, pludselige skift, teknologi, elektricitet & rumfart). (Her skal vi dog huske at han er retrograd, hvilket betyder, at det er de abstrakte tanker, vores personlige værdier & idealer, forståelse & indre vækst, der er i fokus).

• Udover det, ser vi i dag en forbindelse imellem Uranus i Tyren & Merkur i Jomfruen. De står i det harmoniske, opbyggende aspekt trigonen & skaber en let energetisk udveksling imellem vores lavere (Merkur) & højere (Uranus) sind. 14/5 er klar kommunikation; alt der kan skrives & publiceres, samt hele internettet & andre måder at videregive/formidle data på. Begge planeter står i 14° & Uranus skifter også retning i denne grad. Vi ser altså en 14•14•14 kode + Ceres & Venus begge i lufttegn (der også støtter 5’er energien) mødes til aften (23.23) i 5°. Bemærk at både 14 & 23 reduceres til 5. Vi kan altså næsten sige 5.5.5.5.5.5.5.

• Men selvom at Solen & Jupiter næsten altid giver meget positive & givtige møder, ligger der også en alvor over denne dag, som vi nok vil mærke resten af ugen & det skyldes Månens konjunktioner med først Pluto i Stenbukken & dernæst Saturn i Vandbæreren! Og med Uranus Retrograd kan vi føle pludselige skift af sindsstemninger (og har nok kunnet mærke det hele ugen & måske også sidste uge) & føle at hurtige beslutninger må træffes nu. Men de fleste af os vil gøre klogt i for størstedelen at være fleksibel & åben netop nu! Læg ikke hovedet på blokken eller forpligt dig til større & gennemgribende skift; om en uge er vi klogere på vores situationer & kan dermed træffe bedre, mere velovervejede beslutninger.

• I dag — & de kommende dage — er bedre til at udvikle & udvide din forståelse af at abundance eller overflod i dit liv opstår under en følelse af velvære, optimisme & taknemmelighed — hvordan din personlige oplevelse kan udfolde sig & hvorfor netop det giver indre eller ydre vækst (nu er han retrograd, så de fleste vil opleve at kunne tappe ind i en indre frihed, overflod, lethed & overskudsfølelse, hvis de ikke bliver tynget for meget af Pluto). Isoleret set kan dette aspekt oplevet som Livs Lyset (Solen) der kalder Livsglæden (Jupiter) frem; vi kan — er vi modige & nægter at lade os slå ud at nedbøjende realiteter — opleve en større synkronisering af vores liv, indsatser & det der betyder noget for os. Tør vi læne os ind i vores lyst & kald — uden at negligere pligten, men samtidig heller ikke lade os knægte eller knække under den — kan vi virkelig se os selv på en sti de kommende uger, hvor vi vil trives, blomstre op & tiltrække overskud (hvilket forsærkes af Venus & Ceres). Enten på indre eller ydre planer. Der er overflod & dygtigt samarbejde, hvis vi selv tror på det & tør! Og nå ja, de temaer, der er kommet op denne uge vil ekkoe ind i Fuldmånen på søndag, da den også er en opposition imellem Solen i Løven & nu Månen i Vandbæreren, så vær opmærksom på, hvad der udspiller sig i dit liv. (Hvis du vil have et hint af astrologien, kan du se finde ud af hvilke huse Løvens & Vandbærerens 29. grad falder i i dit horoskop).


..
..
Billedet er af Zinaida Serebriakova (1884-1967) & hedder “House of Cards”, 1919.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0