} Sol ● Pluto {

[ Solen i 24° i Vægten i kvadrat til Pluto i 24° i Stenbukken, 17. oktober kl. 14.12 ]

• Denne uge har haft mange planetforbindelser & endda nogle lidt heftige nogle. Kl. 14 i søndags mødte Solen (24° i Vægten) Pluto (24° i Stenbukken) i kvadrat. Kvadratet er det mest friktionsskabende af alle aspekter, der tvinger os (eller dem der har det i deres horoskop) til at forholde sig til den spændingsakse, aspektet skaber. Kvadrater er fantastiske udviklings-potentialer, vi simpelthen ikke får lov at ignorere, da de konstant minder os om en indre konflikt eller modstrid i vores person. Det samme gør sig gældende, når vi kollektivt bevidner et kvadrat-møde på himlen.

• Når Solen, der repræsenterer vores væsenskerne, & Pluto, der repræsenterer skaberviljen eller urkraften (som oftest kammer over i angst & kontrolbehov for os små mennesker, der har svært ved at rumme energien, der skaber universer) mødes, bliver vi oftest konfronteret med en mangel, en usikkerhed, en forhindring eller en mindre personlig krise. Pluto kan opleves tvangspræget — både som noget der kommer inde fra os selv eller ude fra vores omgivelser — & har oftest en agenda omkring overgivelse; At vi må smidiggøre os & læne os ind i, hvad end vi er udfordret på. (Med kvadrat-aspekter er det dog oftest en indre spænding, mens oppositions-aspekter typisk vil opleves som en ydre spænding.)

• Dette aspekt hænder 2 gange årligt, når Solen nærmer sig Plutos placering & når Solen fjerner sig fra Pluto igen (Solen når en hel runde rundt i Dyrekredsen på et år). Dette er 2021’s andet Sol●Pluto-møde i kvadrat & er det aspekt, der nærmer sig & er en opfølgning på et emne, vi blev konfronteret omkring 16. april i år. Dette møde vil også mime tiden omkring januar i år, hvor Solen stod i konjunktion med Pluto. Dengang blev de emner & temaer, der kommer op den uge initieret, men nu ser vi dem blot på en meget mere synlig & konfliktende facon.

• Med konjunktioner kan det være svært at observere, hvad der egentlig sker, da de to planeters energi står så tæt, at den ene enten skygger for den anden eller at de smelter sammen — men når vi får den anden planet ud med en armslængde, i kvadratet fx, kan vi pludselig se, hvad det er, der foregår & situationens omstændigheder bliver tegnet ganske skarpt op.

• Så kan du huske, hvad du tænkte, følte & oplevede omkring 14. januar i år? Måske følte vi os handlingslammede, i tvivl, usikre, angst, mindreværd eller at det hele var uoverskueligt? Eller blev vi enten udsat for — eller skabte — magtkampe, dominanslege & manipulation? Få mennesker vil også kunne have følt sig revitaliserede, egnede, handlekraftige & måske endda uovervindelige, da en balance imellem Solens selvfokus & Plutos magtfulde destruktions/skabelses-kraft, kan have denne effekt, men for de fleste vil ugen omkring 14. januar nok ikke have gjort et stort væsen af sig — de fleste vil have oplevet det som fysiske eller indre ubeskrivelige følelser & stemninger, som man enten ikke forstod eller kærede sig synderligt om.

• Alt det ser dog meget anderledes ud nu; Verden er i den grad også en anden her 17. oktober 2021. Meget er forandret de sidste to år & vi oplever kollektivt verden som et mere usikkert & måske barskt sted! De anelser & temaer vi privat blev præsenteret for i begyndelsen af året, vil vi nu for alvor få mulighed for at undersøge. 2021 varslede et område i vores private horoskop, hvor vi vil opleve markante skift & omvæltninger, nybrud, nye tilgange, idéer, men også en stor transformation af, hvordan vi ser os selv & ikke mindst agerer & er i verden.

• Kollektivt har vi fået lov til at se, hvordan det kapitalistiske samfunds mønstre ikke er det endegyldige svar på løsninger for det moderne liv, & hvordan den “balance” alle vores samfund stod & vippede på, viste sig at være meget mere skrøbelig & afhængig af andre nationer, end vi har lyst til & havde forestillet os. Nu banker en ny tid & nye tilgange på døren, men hvilken én skal man vælge?

• Hvordan vi end oplevede Sol●Pluto-konjunktionen 14. januar, får vi nu muligheden for at se os selv, situationerne eller angsten fra en anden vinkel. En dyb sjæls-undersøgelse begyndte måske under konjunktionen (bevidst, som ubevidst) & har siden arbejdet i det skjulte (som Pluto ynder) først til 16. april, hvor vi så første konflikt, hvor disse emner kom fuldt frem i lyset — & nu i tredje kvartal, hvor aspektet skinner ned på os med sine indsigter. Har vi opdaget nye ting om os selv & vores indre strukturer? Er vores egne kontrolbehov eller destruktive mønstre blevet synlige? Hvor handler vi imod vores egen inderste kerne? Af frygt for at blive udstødt, afvist, dømt ude, kritiseret, svigtet, forladt, etc?

• Når Solen møder Pluto i kvadrat vil de ubevidste eller usikre sider, vi fik en forsmag på under deres sidste møde, blusse op. Vi kan opleve et øget kontrolbehov, ønske os at forstå tingene til bunds eller få styr på det hele i den fysiske verden én gang for alle! Interessekonflikter imellem ønsket om tilhørsforhold, fred & harmoni (Vægten) & fornuften, nødvendigheden & frygten (Stenbukken) kan også blive synlige, ligesom vi — hvis vi ikke gør os umage — kan komme til at projicere disse indre spændinger ud på vores omgivelser & aflade på dem, skabe konflikter med andre mennesker eller institutioner.

• Kvadrater handler som nævnt om, at vi er nødt til at ændre tilgang eller indstilling. Så hvor er du for låst i dine idéer om, hvordan tingene, rytmerne, dit liv, din økonomi, dine interesser, dit selvbillede skal se ud? Er der områder, hvor du ubevidst har sat dig selv i umulige situationer, der kun kan ende med skuffelse, ulykke eller sorg? Insisterer du på et minimumsbeløb, en vane, et dagligt ritual, en idé, et selvbillede, en opfattelse eller en relation — der måske har fået tildelt en værdi & betydning af dig, som det/den slet ikke har/fortjener?

• Pluto viser os, at der hvor vi holder fast i ting, der har udtjent deres formål (både fysiske genstande, men også livs-epoker, idéer om realiteterne, vores opfattelse af vores egen person, vores behov & vores rettigheder, etc) — & der hvor vi insisterer på specifikke omstændigheder & tilstande, der vil vi blive ramt af hans transformation. Præmisset for livet på jorden er evig impermanens — lige meget hvor meget vi ønsker at fastholde en idé, et udseende, en levestandart, et menneske eller en omstændighed — så vil der være perioder, hvor alle disse ting forandrer sig, forsvinder ud af vores liv & afløses af noget andet.

• Menneskets iboende frygt, når forandringen banker på døren, er altid, at tingene bliver værre. Og set ud fra den kapitalistiske idé om, at alt enten er godt/værdifuldt eller dårligt/værdiløst, giver det også mening, at vores mentale tilgang (eller programmering) oplever vores nuværende kollektive situation som yderst skræmmende & ildevarslende.

• Pluto ønsker imidlertid at vise os, at nogle positioner er umulige at flytte sig fra; Vi kan mure os selv så meget inde i bekvemmelighed & hygge & overspringshandlinger & selvmedlidenhed, at vi ikke længere kan få øje på hverken vores dybeste, inderste kerne — eller de ting, der i sandhed betyder noget for os. Og i disse tilfælde står han parat til at rive indbildningernes slør fra vores øjne & affortrylle os. Pluto viser os realiteterne; viser os hvem vi er & hvad vi elsker, men han gør det ved at skrælle alle vores lag af, helt indtil den friske kerne. De stædige af os, kan dog have brug for lidt ekstra skruetvinge før vi opgiver vores idéer & overgiver os. Her er især mennesker med dominerende placeringer i faste tegn typisk stærkt repræsenteret, dvs. Tyre-, Løve-, Skorpion- & Vandbærer-placeringer.

• 2020 var et Wake up call for hele menneskeheden. Vi har længe vidst, at der var ting, der ikke fungerede heeeeeeelt optimalt i fht vores samspil med Kloden & naturen, men vi har ikke været villige til at opgive vores privilegier & bekvemmelighed, så vi har udskudt handlingen til vi stod helt ude på skrænten… hvor vi står nu. 2021 er akseskiftet; bevægelsen imod noget andet. Der er imidlertid en balance imellem os alle sammen hver især & Kosmos — & denne balance er vi begyndt at kalibrerer igen; Saturn●Uranus-kvadratet har råbt det op hele 2021. Hvor der før var for meget, skal der modereres & hvor der før var for lidt, skal der fyldes op.

• Under netop denne dags transit, vil mange af disse skygger & ubevidste behov & følelser komme op. Nogle vil kunne have mærket det hele ugen, mens andre måske først fornemmer det i dag. At blive dybt trigget eller konfronteret med mangler i ens liv er derfor i højsædet denne uge. Vid dog, at det på sigt er til for det bedste. Jo mere vi kan få øje på, hvor det niver, desto lettere vil vi kunne tage vores smerte, usikkerhed eller frygt frem i lyset & forstå den. I det øjeblik vi får afdækket vores kontrolbehov & forstår deres bagvedliggende årsag, fra det punkt vil vi kunne forvandle os, vokse til en højere bevidsthed, tilgive, give slip, slappe af & føle os mindre truede & mere frie.

• Tør man rigtig gå i dybden nu med sine traumer eller temaer, vil man kunne opleve dette aspekt som en kæmpe befrielse & genfødsel. Vi kan komme ud på den anden side totalt forandrede & lettede, med en følelse af en øget indre styrke & tro på os selv. Fra da af kan denne enorme friktionskraft kanaliseres ud i kreative projekter (Vægten/Solen), & intensiteten (Pluto) kan forvandles til succes (Jupiter) igennem målrettet handling & gåpåmod (Mars).

• Aspektet har været aktivt siden d. 9. oktober, hvor Solen stod sammen med Mars & Merkur Rx i konjunktion i 15°/16°. Som bekendt er 16 Tårnet i Tarotten & varsler store & dybe, fysiske omvæltninger med åndelige indsigter som gevinst på den lange bane. Aspektet toppede d. 17/10, men vil være aftagende (& dermed stadig virksomt) helt frem til d. 25. oktober. Så det har virkelig været en interessant & hidsig Fuldmåne i Vædderen, der har været farvet af dette Sol+Mars kvadrat til Pluto, som en slags heftig aktivering af Skorpionens sæson, der begynder her d. 23.oktober. Det bliver især spændende af det faktum, at Solen er repræsentant for vores væsenskerne. Den står allersværest i Skorpionen, det man kalder dens *fald*. Og optakten til dette års Skorpionsæson er Solen spiddet & flankeret af begge Skorpionens herskere (Pluto, den moderne, Mars, dens kaldæiske). Jeg tror nok vi skal forvente os en intens & transformativ sæson i underbevidstheden tegn i år.

Solen i kvadrat til Pluto, 17. oktober 2021
~ 16. Apr: Solen 26° i Vædderen ● Pluto 26° i Stenbukken, kl. 15.26, 2021
~ 17. Okt: Solen 24° i Vægten ● Pluto 24° i Stenbukken, kl. 14.12, 2021
~ 18. Apr: Solen 28° i Vædderen ● Pluto 28° i Stenbukken, kl. 17.14, 2022
~ 19. Okt: Solen 26° i Vægten ● Pluto 26° i Stenbukken, kl. 15.33, 2022
~ 20. Apr: Solen 0° i Tyren ● Pluto 0° i Vandbæreren, kl. 18.26, 2023
~ 21. Okt: Solen 27° i Vægten ● Pluto 27° i Stenbukken, kl. 15.09, 2023

..
..
Billedet er af Megan Rieker & hedder “Fruit of Life”.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0