} Saturn • Retrograd {

[ Saturn går retrograd 13° i Vandbæreren 23. maj kl. 11.19 — 11. oktober kl. 04.16 ]

• Saturn, Solsystemets 6. planet (5. hvis vi ikke regner Jorden med. Bemærk i øvrigt, hvordan hans symbol ligner et 5tal), der i det gamle Grækenland blev anset for at være den fysiske verdens yderste bastion, hersker over denne verden & de begrænsninger, der nu engang møder os i den materialiserede virkelighed. Tid, rum & sted. Behov for hvile, begrænset ydeevne & kapacitet osv, er Saturns domæne. Han viser os både, hvor den fysiske verdens grænser går, men ønsker samtidig at inspirere os til modigt, med blod, sved & tårer, at forme materien omkring os. Han er på én gang repræsentant for det sted, vi føler os aller mest utilstrækkelige, dumme, dårlige & uduelige — hvilket oftest resulterer i frygt & mindreværd. Men er samtidig også utrolig ambitiøs, hårdtarbejdende & målrettet. Han ønsker at vi skal vende vores største svaghed til erfaring & dermed forvandle den til vores største styrke.

• Saturn arbejder altså med fundamentet i den fysiske tilværelse & viser os hvilke strukturer vi er nødt til at underkaste os. Han peger på begrænsningerne, på det, der hæmmer os & holder os nede. Der, hvor vi føler os små, umodne eller ude af stand til at stå op for os selv eller tage ansvar for os selv. Hans ringe symboliserer alle disse fysiske begrænsninger, han gerne vil lære os at omgås & få til at arbejde for os i stedet for imod os. Derfor er grænsesætning over for os selv (& andre) alfaomega; det er vigtigt vi anerkender & ærer vores egne, andres & klodens begrænsninger.

• Saturn er jf den kaldæiske (gamle) astrologi herskerplanet for de to nabotegn Stenbukken (Jord, kardinal, feminint, nattetegn) & Vandbæreren (Luft, fast, maskulint dagstegn). Han har derfor stået særligt stærkt de sidste 3 års tid i eget konkrete, ambitiøse & hyper hårdtarbejdende tegn & tager nu ca 3 år i Vandbæreren, hvor han on-off lægger arm igennem et kvadrataspekt med Vandbærerens moderne hersker, Uranus, der pt befinder sig i Tyren. Saturns transit igennem Vandbærerens tegn & dette specifikke aspekt mellem Saturn & Uranus farver os kollektivt disse år: Vi fik en forsmag på forbindelsen i 2020 med pandemien (i samarbejde med Neptun; sygdom, smitte, udflydende grænser, opløsning af strukturer) & den omvæltning, nedbrydning & omstrukturering, som er følgevirkninger af den. En forvandling, der fortsætter her i 2021.

• Den Saturniske konkrete, sammentrækkende & fortættende krystallisering, vi kalder virkeligheden, er altså oppe til revurdering netop nu, da Saturn har påbegyndt sin årlige & 5 måneder lange Retrograd, der ophører 11. oktober i år. I denne periode vil han vende sin påvirkning af vores ydre verden til de indre verdener. Saturn kalder os til at forholde os til begrænsningerne, de fysiske love, grundprincipperne i livet & den disciplin det kræver at skabe noget på denne tunge planet. Vi har med andre ord, altså gode muligheder for at høste hans lærdom nu. Her kan vi nemlig reflektere over os selv, vores evne til at stå op for de ting, vi mener & tror på samt at tage konsekvenserne for vores handlinger — eller mangel på samme. Ikke at tage stilling eller træffe et valg, er nemlig også et valg, minder Saturn os om, & han skal nok belønne os for den indsats vi har gjort.

• Bruger vi hans energi fornuftigt, giver han os tålmodighed, målrettethed & realitetssans — så vi kan basere vores estimater på bundsolid evidens. Han hjælper os med fornuftige & realistiske mål & forventninger til vores liv & arbejde, giver en klar forståelse af, hvad vi må gøre, hvis vi vil nå disse mål, samt ambitionerne, modenheden & tålmodigheden til at gennemføre dem — også når det bliver sejt, deadlinen presser eller forsinkelserne kalder til handling.

• Hans læring til os er, at hvis vi kan tage fuldt ansvar for alt, hvad der sker i vores liv, så er vi faktisk frie. For vi har evnerne til at få alt til at ske. Kan vi visualisere det, kan det opnås, siger Saturn. Vi forstår den fysiske virkeligheden, vi ved hvordan vi skal håndtere den, så vi får det vi ønsker. Det kun er spørgsmål om hvordan & hvor lang tid. Ikke om det er muligt, selvom man nogle gange kan få følelsen af, at Saturn kun sætter begrænsninger, forhindringer & blokeringer op.

• Når Saturn går ind i sin årlige retrograd giver han os mulighed for at reflektere over fundamenterne i vores liv. Reevaluere vores ansvar & forpligtelser. Løfter vi dem? Tjener de os? Eller bærer vi i grunden rundt på ansvar, forpligtelser eller skyldfølelse, som ikke bærer frugt, tjener os eller andre? Eller tager vi tingene for let, løber fra vores forpligtelser & konsekvenserne af vores handlinger? Disse to poler bliver nu kridtet op & det er på tide at se os selv an. Nøgternt, ærligt & nøje. Den frihed vi ønsker os, kommer kun(!!!!) hvis vi tager ansvar for den & vores virke i verden. Saturn står nu i Vandbærerens faste tegn & visionære tegn & viser os, hvor vi skal cementere & gennemarbejde vores visioner for fremtiden. Hvor mangler vi erfaring, grundig planlægning, selvtillid & tiltro til egne evner i fht vores idéer, drømme eller visioner for Verden af i morgen.

• Gode tilgange til at møde denne transit er:
~ bemærk når du bliver vred eller ked af det: hvad aktiverede det & kan du reagere på en ny måde? Hvad kan du lære af denne situation? Hvad kan du gøre anderledes for ikke at havne et lignende sted næste gang?
~ Har du nogle gamle vaner, mønstre eller idéer, der ikke tjener dig længere? Er der et mønster du er klar til at frigive?
~ tænk over hvordan du tidligere har set/defineret dig selv & tillad dig selv at løsrive dig fra de billeder, du er vokset fra. Hvem er du i dag? & hvad er mest afgørende for at du kan føle fred & tryghed i dig selv?
~ hvad er dit højeste mål pt? Har det forandret sig siden du tænkte på det sidst? Hvis ikke, har d u forandret dig? Skal du eller målet tilpasses på ny?

• Saturn stationerer Retrograd i Vandbærerens 13. grad. 13 er i tarotten dødens tal (Skorpionens kort), hvis sum bliver 4, det mest materialiserede & tungeste tal (Uranus/Vandbærerens tal). Jeg tænker altid de fire verdenshjørner, der bærer den jordiske verden. Men 13 er også et Venus-tal, der indeholder en dyb, okkult & mystisk femininitet. Det er undfangelsen, fødslen, livet, døden & genfødslens tal — livets mysterium. Det er smukt i fht det forvandlingspotentiale, der bliver aktiveret. Alle vores erfaringer fra dette år skal nu forvandles til erkendelse. Vi går med andre ord igennem de fire elementers materialisering; fra ildens intuition, til luftens erkendelse, til vandets fornemmelse & til jordens fysiske favnen. Og det er netop jordtegnenes håndgribeligheden, der er nøglen her. Hvad der kommer til at ske kollektivt, de næste måneder, vil være skelsættende & vi vil blive bedt om at transformere os selv på flere planer. Denne forvandling viser dagens grad os også: 13 = Døden & den transformation han symboliserer i tarotten, mimer på smukkeste vis Plutos transformative kræfter igennem død & genfødsel.

..
..
Billedet er af spanieren Enrique Simonet (1866-1927) & hedder “La autopsia”, 1890.

Saturn går retrograd under Tvillingens sæson & danner aspekter til Venus & Månen (trigon) samt årets mest markante aspekt: hans kvadrat til Uranus.
Saturn går ret under Vægtens sæson & danner nu aspekter til Merkur Retrograd (trigon) & Venus (sekstil) samt det evige kvadrat til Uranus.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0