} Saturn ● Uranus • optakt {

[ ~ Saturn 7° i Vandbæreren i kvadrat til Uranus 7° i Tyren d. 17. feb kl.20.08 ~ Saturn Rx 13° i Vandbæreren i kvadrat til Uranus 13° i Tyren d. 15. juni kl. 00.00
~ Saturn 11° i Vandbæreren i kvadrat til Uranus Rx 11° i Tyren d. 24. dec kl. 08.16 ]

• Når planeten for de fysiske begrænsninger, generelle udfordringer, kulturelle traditioner, indre & ydre autoriteter, personlig ansvarlighed & kollektive strukturer — Saturn — møder omvæltningernes, revolutionernes, opfindelsernes, teknologien, frihedens & elektricitetens planet — Uranus — i et insisterende, arbejdende & aktiverende aspekt, er der selvsagt lagt op til et opgør imellem det velkendte & det ukendte, fortiden & fremtiden, orden & kaos, systematik & fri, ureguleret udfoldelse.

• Vi ser en forstyrrelse af vores almindelige rytmer & vaner, vores forventninger, traditioner & tilgange til livet — både i lille & stor skala. På det personlige plan kan vi ønske at bryde fri, forandre, frigive, slippe & sige farvel til en masse gamle ting; møbler, tøj, steder, jobs, mennesker, etc. Vi kan ønske en grundlæggende forandring i vores retning, mål eller formål. Især under Merkur retrograd. Først i Vandbæreren, første gang forbindelsen stod eksakt, følte vi os måske kaldet til at zoome ud på det store perspektiv & undersøge, hvor det egentlig er vi ønsker at lægge en indsats & bidrage. Denne kombination imellem Merkur retrograd, hvis baglæns bevægelse giver os introspektion & personlig refleksion + Vandbæreren, der bidrager vision & perspektiv, er der mulighed for nogle unikke & massive gennembrud.

Under dette Saturn●Uranus-møde ser det hele lidt anderledes ud. For det første befinder Saturn sig nu i sin årlige retrograd, hvilket betyder at vi vender blikket indad imod indre idéer, overbevisninger & strukturer. Tænkemåder, arbejdsgange, samt forestillinger omkring hvordan vores sind virker, fungerer & arbejder kan nu eksamineres. & med Merkur Retrograd, der står atter over os, men denne gang i Tvillingens dynamiske bevægelige luft, kan vi nu med nye, levende øjne virkelig få øje på vores låste idéer & tilgange. I modsætningen til Vandbærerens fikserede fokus mod fremtiden & faste kvaliteter & værdier, får vi nu øje på hæmninger, der interfererer med vores glade, frie udfoldelse. Måske dukker gamle idéer op, der nu kalder på at blive aktiveret — eller måske ser vi muligheden for at slippe gamle personaer, emotionelle mønstre eller fysiske rutiner, vi måske har siddet fast i i årevis.

• Konflikten vi ser på himlen under disse tre Saturn●Uranus-forbindelser er en insisteren på at afbalancere det strukturerede, disciplinerede, principfaste & robuste — overfor det spontane, rebelske, tøjlesløse & foranderlige. Denne spænding vil på sigt bringe en forløsning. Men lige nu, handler det om at undersøge os selv & ikke eksplodere. At pendulere imellem to yderpoler, er ikke længere en løsning, hvorfor Saturn da også står i Vandbæreren for at minde os om, at man ikke kan leve et liv uden konsekvenser, fysiske love eller begrænsninger. Frihed under ansvar, er en forudsætning for at virke, handle & leve i den fysiske verden. Vi kan sagtens frasige os al ansvar her i livet, men i den ombæring forhindrer vi os selv i at se livet bære frugt i mange henseender.

• Derfor minder denne planetforbindelse os om, at der er en tid til tradition & en tid til nybrud. En tid til ansvarlighed & en tid til løsrivelse. En tid til forpligtelse & en tid til frisættelse. Det er The Way of Life — en evig vekselvirkning. En sammentrækning & en udvidelse — præcis som et åndedrag. Det giver ikke mening at se det som to separate handlinger, for de eksisterer kun i kraft af hinanden. Indånding står i kontrast til udånding, men defineres altid i samspil. Uden det ene, ville der ikke være liv.

• Og denne metafor minder os om, hvad det egentlig er, der foregår for tiden: siden Saturn bevægede sig ind i kvadraten til Uranus 1. februar 2020, har vi kunnet mærke denne sammentrækkende, begrænsende fornemmelse.

• De to ovenstående horoskoper viser de to gange Saturn●Uranus-kvadraten blev aktiveret i 2020. Her fik vi optakten til de forandringer som denne kvadrat vil medføre — i kølvandet af Det Store Stellium, der 12. januar sidste år bebudede at store forandringer ville cementere sig på det fysiske plan (5 planeter mødtes i 22° i jord, nærmere bestemt Stenbukken, der initierede, at dybe samfundstrukturer & vores måde at virke — & især lede — i verden ville blive forvandlet radikalt). Vores topstyrede, profitorienterede, kapitalistiske tankegange ville blive “afsløret”, destrueret, transformeret & genfødt (Pluto) i årene efter denne konjunktion. At det både vil resultere i en angst, der vil skabe kontrol- & dominansforsøg, samt en generel frygt for det nye, ukendte, ukontrollerede, ureglementerede & rebelske, blev synligt. Bevægelsen vil blive endnu tydeligere, når Pluto i 2024 bevæger sig ind i Vandbæreren — men mere om det til den tid. Denne ubændige frihedstrang vi allerede så 12. januar sidste år bliver altså endnu mere synlig nu, både med Saturns placering i Vandbæreren (samt den planettæthed vi generelt har set i Vandbæreren dette forår) & Uranus’ omvæltende, saboterende & befriende bevægelse igennem vores komfort, nydelses & finans-sektor: Tyren, også et billede på. Alt skal rykkes op med rode, ompottes & plantes på ny. Dette kvadrat er en af de veje vi skal undersøge for at gå fremtiden & friheden i møde. Ligesom at den Uranus●Pluto-kvadrat vi så fra 2012-2016 var en anden indikator på det store skifte vi går igennem nu her kollektivt.

• Disse meget langsomme cyklusser, som de tunge, ydre planeter går igennem er typisk generationelle bevægelser. Altså noget, som alle, der er født/lever indenfor en bestemt årrække vil mærke enten i deres personlige horoskoper (dem der er født omkring disse transitter) eller i deres voksenliv (fordi planeterne transitter & påvirker livet & tiden).

• Fx gav Pluto i Skorpionen i slut 80’erne & begyndelsen af 90’erne både en interesse i kink & mere alternative seksuelle udfoldelser hos nogle, mens det også skabte en opblomstring af seksuelt overførte sygdomme (bl.a. klamydia) & dermed en udpræget angst for Aids til den generation (født i 60’erne) der var unge her, mens den for de børn, der blev født omkring denne tid, har givet en tabu-brydende, dyb & mørk længsel, der kan resultere i smertefuld & krænkende, men også mulighed for dybt transformerende & frigørende seksuelle oplevelser.

• Ligesom Månen bevæger aller planeterne sig igennem cyklusser, der minder om Nymåne, 1.kvartal Måne, Fuldmåne & 3.kvartal Måne. Hvis vi sammenligner Saturn●Uranus-cyklussen ser vi nu 1.kvartal mødet imellem dem. Det er altså den første store krise i den nye cyklus, der har til formål at transformere vores indre landskaber. Deres dans trykkede på genstart-knappen tilbage i begyndelsen af 1988, hvor Saturn, Uranus & faktisk også Mars stod i konjunktion i 0° i Stenbukken. Dem, der har levet længere end disse 33 år, kan måske se tilbage på den tid & mindes om nogle af de temaer, der blev konstitueret dengang står i en krise eller et springende punkt nu, hvor en transformation eller et retningsskift er uundgåeligt? For os andre, er der ikke andet for, end at kigge i historiebøgerne. Her ser vi bla en række uafhængigheds begivenheder; opløsning af Sovjet (en langsommelig proces), uafhængighedskrige i en række afrikanske lande, sammenstød mellem israelsk politi & palæstinensiske demonstranter foran the Dome of Rock i Jerusalem, det første fairtrade mærke lanceres, det første transatlantiske telefonkabel (!) + de første europæiske internet forbindelser etableres sammen med planerne for the world wide web diskuteres. NASA genoptager deres Space Shuttle program efter det har ligget brak siden en ulykke i 1986, der dræbte en række astronauter. Så hvad vil vi se det kommende år? En løsning på Palæstinas besættelse? En ny måde internettet udvikler sig på? Flere rumprogrammer? Det bliver spændende at se.

I det spæde forår i 2021 stod de to gaskæmper ENDELIG i kvadrat. En dans vi har haft mærket hele 2020 on-off. Alle planeterne er samlet indenfor 5 tegn & med det heftige besøg i Vandbæreren er der mange kvadrater til både Uranus (Månen) & Mars i Tyren. Det var en intens & låst tid. Begge planeter går ret.
Anderledes ser det ud nu. Himlen er mere åben — & det er samfundet i Danmark & mange steder er Verden det også. De tre inkonjunktioner (grønne streger) varsler nogle begyndende kriser, der vil bringe os klarsyn & stå i fuld opposition i løbet af en måneds tid. Bemærk også hvordan Månen i Løven danner en opposition til Saturn & en kvadrat til Uranus & dermed illuminerer Saturn-Uranus-kvadratet. Uranus revolutionerende potentiale bliver det springende punkt, der både konflikter med vores følelser, tryghedsbehov & gænge selvforståelse (Månen i Løven), samt med vores etablerede idéer om samfundet, systemer & strukturer & hvordan disse skal udvikle sig i fremtiden/giver os mest mulig frihed (Saturn i Vandbæreren).

..
..
Billedet er af John Martin & hedder “The Last Judgement”, 1853.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0