} S y d K n u d e n ● J u p i t e r {

• I går var en lidt skrap dag & selvom de umiddelbart mest konfliktende aspekter på himlen er Pluto/Saturn konjunktionen, vi stadig venter på står helt eksakt, (& måske Mars i opposition til Månen)… så er der et andet fænomen, der måske niver & det er Jupiter, der i går gik ind i samme grad, som Månens banes sydlige skæringspunkt. Denne placering er kendt for at være et karmapunkt, hvor vi bliver konfronteret med alt det, vi kommer af & som skal forløses & afvikles. Dette gælder også i jeres individuelle horoskoper, så kig efter hesteskosymbolet i din chart. Hvis der kun er én afbildet, skyldes det, at det er implicit at den anden står præcis modsat (se billedet).
• Stenbukkeprincippet kropsliggør handling & integritet i os alle (pga Solens placering i dette tegn), så tag imod dette med kyshånd, nu hvor Månens Sydlige Måneknude trækker hele vores kollektive karma frem i lyset & viser os fortidens grimme ansigter & alt det vi har (haft) fejet ind under gulvtæppet. Så hvis du oplever et kærligt genbesøg fra sidste års temaer (eller måske noget, der ligger endnu dybere) fortvivl ikke. Vi skal blot trække på al det bukkemod vi kan mønstre!
• Begge Måneknuder befinder sig pt i 8° i hhv Krebsen & Stenbukken (8 er Saturns tal & repræsenterer karma, magt, power & fysisk materialisering samt skæbne — 8tallet der ligesom uendelighedstallet ligger & vipper på aksen imellem det hinsides & det fysiske.. & vekselvirker mellem at transgressere mod ånden & manifestere mod jorden).
• Sydknuden står pt i eksakt konjunktion med planeten, der gør alting større, Jupiter! Så vid, at hvis det hele ser ekstra sort ud de kommende 7 dage (Jupiter bevæger sig videre d. 14/1), så skyldes det formentlig at du kigger på dine egne værste mønstre igennem (hvad der svarer til) et forstørrelsesglas. Det er ikke værre end det plejer, det er bare pludseligt blevet synligt!
• Tilsvarende står Neptun & Lilith (Dark Moon) vores ønsketænkning, intuition, højere forbindelse, men også vores selvbedrag — i konjunktion med vores rå, dyriske impulser omkring overlevelse & reproduktion. Disse to mødte hinanden i eksakt konjunktion i går, i en tilsvarende skæbnesvanger grad nemlig 16° (I Tarotten repræsenteret ved Tårnet, der lader alt smuldre, så vi kan genopbygge det hele på ny med et stærkere fundament & større klarsyn. 8 er i øvrigt oftest afbildet som Styrken, hvor vi med blidhed overkommer vores eget indre rovdyr, men repræsenteres i nogle deck som kortet Retfærdigheden, den kan vi lige lade hænge lidt…😅).
• Når Lilith berør Neptun i denne kontekst kan vi opleve smerte, da de to energier smelter sammen, & Lilith forstærker Neptuns højnede kollektive forbindelse. Værst i går, har vi måske følt hele verdens smerte, lidelse & frustration på vores skuldre. Der sker mange forskellige voldsomme ting i verden disse dage, men denne forbindelse gør os også opmærksom på, at medierne er med til at “skabe” fremstillingen af vores opfattelse af virkeligheden; & at historierne formidlet igennem deres linser ikke nødvendigvis er den rene skinbarlige sandhed.
• Så dette møde ber os om at forholde os til realiteterne! Ser vi forbi vores egne illusoriske slør? Er vi kildekritiske? Tror vi på det enkelt menneske over systemet? & er tilstandene vitterlig værre i dag eller har vi bare aldrig rigtig kigget på vores dybe (kollektive) sår før nu? (Jf forstørrelsesglasset).
• Jupiter i konjunktion med Sydknuden har også den effekt at vi mister troen eller håbet i fht fremtiden. Måske virker verden umulig at redde eller vores traumer for dybe & håbløse til nogensinde at kunne blive forløst. Men der er gode chancer for at det er foregøgleri & at vi ikke ser verden klart, når vi mismodigt kigger på skærmene & hører om WW3.
• Hvis du føler dig nede så tænk på alle de mennesker, der hver dag kæmper for at gøre det rette. Alle dem, der har taget denne kærlige Stenbukkenenergi & gjort det til et æresbevis at holde de fysiske ramme for andre, svagere mennesker & dyr, der har brug for støtte før de selv kan stå igen. Vores proces er aldrig forgæves & selvom vi føler tilbage gang, skal vi nok skride fremad igen på et senere tidspunkt! Healing er ikke linær & det er helt som det skal være! 🌱
• Når det så er sagt, må vi ikke kravle ned i offerroller! For at denne højere Neptuns bevidsthed kan komme til udtryk positivt, er vi nødt til at udrense alle fortrængte & undertrykte følelser, skygger & tematikker & netop derfor oplever vi et stærkt træk imod vores gamle mønstre, som vi let suges tilbage i.
• & Her bliver astrologien lidt strid & peger på alle de områder, hvor vores egen person er svagt afgrænset & udflydende. Det er der vi i risiko for at ansvarsfralægge & give alle andre skylden for vores egen gøren. Dette kan i værste fald lede til en voldsom offermentalitet, hvor vi giver andre, tilfældet eller de højere magter skylden for, hvordan vi selv har redt — kollektivt såvel som individuelt, & der er desværre ikke andet for end selv at gå i gang med at skovle lortet. (Undskyld mit franske).
• Men så er det jo et overordentligt lykketræf at vi har Stenbukkens nøgterne tilgang & arbejdsomhed med os disse uger; nu skal vi rigtig få ryddet ud & op i al denne uorden!
• Så hold ud! Det bliver bedre omkring d. 18, der har Jupiter sluppet Sydknuden & Saturn●Pluto er også rykket fra hinanden igen! — men indtil da er der desværre ingen vej udenom, vi er nødt til at rydde vores eget rod op! 🙏❤️

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0