} Pluto • Retrograd {

[ Fra 0°22′ i Vandbæreren, 1. maj kl. 19.09 — 27°53′ i Stenbukken, 11. oktober kl. 03.08 ]

• Efter 6 måneders fremadskridende gang stationerede Pluto Retrograd dagene op til Måneformørkelsen i hans eget tegn, Skorpionen, for at begynde sin årlige, fem måneder lange retræte. Først igennem Vandbærerens spæde begyndelse, som han entrerede 23. marts i år — for så at vende tilbage til Stenbukkens allersidste grader & binde den seneste 15årige cyklus op én gang for alle, før han forlader tegnet de næste ca 233 år. Planeten, der viser os vores dybere livsvilje & højere formål; Skaberkraften, transformationen, forvandlingen & genfødslens planet, der også hersker over vores psykologi, sex, død, tab, magt, penge, gæld samt underbevidsthed, bevæger sig nu ned igennem sit eget indre, dybdepsykologiske terræn — eller underverdenen, kunne vi i bedste mytologiske stil betegne det.

• Når Pluto bevæger sig Retrograd vil hans almindelig temaer omkring at sønderrive, erodere, opløse & transformere sine omgivelser virke på et indre plan. Denne retrograd begyndte midt mellem Solformørkelsen i Vædderen, der både var et startskud på den nye Måneknuderejse, men også en afslutning på en meget intens Væddersæson med to Nymåner — og Måneformørkelsen i Skorpionen, blev et startskud til at kigge på vores egne ressourcer & forholde os til, hvad vores egne sande, autentiske værdier egentlig er, så vi er parate til at dykke ned under overfladen & undersøge, hvor vi ikke ærer vores egen autenticitet & lever vores egen sandhed. Hvor respekterer vi ikke vores egne grænser (& dermed har svært ved at mærke, forstå eller respektere andres grænser), samt hvor vi har blokeringer på at modtage, nyde & tillade?

• Alle disse indsigter kan nu arbejde videre i vores sind, mens Pluto de næste 5 måneder snurrer baglæns igennem de indre landskaber. Vi skal altså forberede os på en dyb, indre transformation. Nogle vil allerede have mærket helt klart, hvad deres temaer er, mens andre vil opleve at det lader vente lidt på sig. Det skyldes bl.a. de forgangne formørkelsers placeringer i vores personlige horoskoper (27° Vædderen + 16° Tyren) — men også hvor vi har Stenbukkens sidste + Vandbærerens første grader henne (hvis du ikke ved, hvilket hus du har Stenbukken i, kan du benytte oversigten nederst i opslaget her; den vil give et indtryk af, hvilke temaer, der er aktive for dig. Det er selvfølgelig lidt forenklet & den vil ikke passe på alle. Men med 90% sikkerhed).

• Når Pluto er retrograd får vi mulighed for at undersøge & forstå nogle af de mekanismer, der almindelig ligger hen i det ubevidste. Alt vi frygter, føler os hæmmet, blokeret eller kontrolleret af rummer imidlertid en stor styrke. I det øjeblik vi bliver bevidste, generobrer narrativerne omkring os selv, vores liv, væsen & performance, så frigiver vi mange af de fortrængte & undertrykte energireserver, der ligger begravet her. Ting vi frygter bruger vi oftest uforvarende meget energi på — enten i kraft af at kontrollere vores omgivelser; ved at bekymre os omkring det eller foretage en lang række krumspring for at undgå *det* // at blive konfronteret med det. Disse emner får vi nu muligheden for at arbejde i dybden med.

• Derved har vi et overordnet tema, der handler om frigørelse. Pluto ønsker at sætte vores bevidstheder & liv fri med Vandbærerens revolutionære energi; nedbryde vores kulturelle dogmer/låste opfattelser omkring magthierarkier, sociale strukturer & fællesskaber. Dertil ønsker han at vise os, at der ikke kun findes én bevidsthedsmæssig eller følelsesmæssig frigørelse, men også en åndelig: Når vi slipper frygten & kontrollen samt traumet, der skabte begge, så finder stor & dyb healing sted — og det er i virkeligheden dét Pluto ønsker for os: at vi kan smide alt det, der ikke bringer os direkte i kontakt med vores evige, guddommelige skaberkræfter.

• Pluto går igennem Vandbæreren nu, men tager henover sommeren også et kort visit i Stenbukkens materielle & strukturelle tegn. Her høster han så de allersidste læringer fra tegnet, som vi har erfaret siden 2008. Det er Plutos sidste besøg i Stenbukken de kommende 233 år. Stenbukken er porten imellem den fysiske & den bevidsthedsmæssige verden. Her ser vi Stenbukkens seje bukkeforkrop med begge klove forankret dybt i materiens rigdom, overflod & succes, som den selv har knoklet sig til, mens dens bagkrop er en glitrende havslange-hale, der viser os den indviede vej ind i den åndelige verden; det er med andre ord tærskelen til den fysiske virkelighed.

• Under sin retrograd vender Pluto sin kontante & ekstreme skaberkraft indad; ind i vores indre, for at afdække vores ubevidste, det ubekendte & den åndelige vej, hvor vi knap tror, at det er muligt. Vi bliver inviteret til at gentænke det område, hvor Stenbukken står i vores horoskop med Bukkens overordnede temaer & idealer såsom status, karriere, der hvor vi er ved at opbygge vores *imperium*, vores forhold til autoriteter, forhold/engagement mht ansvar, vores sikkerheds-foranstaltninger & sidst de karmiske temaer, vi har med os.

• Han ønsker at berige os med den besked: Hvad end vi giver vores opmærksomhed, vokser. Vores fokus intensiverer alt, det berør; iagttageren påvirker det iagttagne, med andre ord. Her afdækker han det skjulte, den slørede sandhed, afslører det foregøglede, observerer & transformerer. Fra livet ind i døden i retrograden (hvileperioden, natten, udåndingen, søvn, osv) & så tilbage til livet; vi genfødes på ny ind i Stenbukkens materie før han går ret i midten af oktober & så til januar næste år permanent går i Vandbærerens futuristiske, innovative, teknologiske tegn, og dermed for alvor fører os ind i den spæde begyndelse af Vandbærerens tidsalder.

• Alt der er relateret til kontrol; selvkontrol, social kontrol, manipulation, magtudøvelse, både dét der sker med os velvidende & det vi ubevidst bliver kontrolleret af; + det vi måske har gjort os selv til slave af? Vil nu skinne frem af mørket — og det vil være tid til at skrælle de lag af: sige farvel til ting, overbevisninger, mennesker, steder, situationer eller mønstre, der kontrollerer eller skaber frygt i dig. Det vil være overvældende at konfrontere dette, men den frihed & lettelse, der kommer på den anden side, vil være det hele værd! Blot fordi noget er ubehageligt eller gør os ukomfortable, skal vi ikke nødvendigvis undgå det. Pluto viser os, hvordan vi skal dykke ned i materien, undersøge den, smide ubevidsthedens kutte & tage smertens ringbrynje af — rejse os igen, frigjorte, selvforsørgende & langt stærkere end før. Som føniksen, der rejser sig fra asken (billedet på den indre frigørelse, det vi også kunne kaldes sjælens alkymi).

• Det er tid til at gentænke, genoverveje, genbesøge & undersøge det seneste års dramatiske begivenheder, transformationer & transitioner. Kollektivt kan vi opleve forandringer mht Den Gamle Verdens idealer, traditioner, patriarkalsk lederskab, hvem der bestrider topposter, arv, eftermæle, kollektiv karma, grænser (fx landegrænser) & fundamenter, samt hvordan masserne møder magtsystemer, regimer, mm.

• Denne retrograd inviterer os altså til at kigge på os selv; hvilket forhold har vi til kontrol, til strukturer, der regulerer vores ressourcer, vores værdier & kroppe? Til døden, til det evigt foranderlige? Til frygt eller angst? Til de ting, vi ikke selv er “herre” over? Hvilke temaer frygter du, som du har opdaget at du er nødt til at slippe/forvandle denne Pluto Retrograd?

• Nu åbner Pluto for at vi kan foretage en indre opstigen, en overskridelse af vores almindelige eksistens; en åbning imod transcendent transformation. Han genopretter vores evige & udødelige forbindelse til Kilden. Det indre lys, Gud, Gudinden, Universet eller hvad du ønsker at kalde det.

• Denne indflydelse er allerkraftigst disse dage, hvorfor hans påvirkning nok allerede har sat gang i en masse temaer i de fleste. Temaer der handler om at afdække det skjulte — enten inde i os selv, i andre, i organisationer eller i tilgange (alt efter hvilket hus Pluto står i i dit horoskop). Skiftet vil opleves tydeligst nu, da vi mærker en planets retningsskifte kraftigst i begyndelsen & afslutningen af en retrograd (samt under dens midtpunkt, hvor den retrograde planet altid står i opposition til Solen).

• Har du [ indsæt din ascendant ] & er født i Danmark, så har du sandsynligvis Pluto i [ et af de huse, der er nævnt; læse evt begge to ]
& skaber fokus på:

~ Vædder-ascendant = (10.)/ 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Tyre-ascendant = 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Tvillinge-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Krebse-ascendant = 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres værdier, penge & ressourcer. // 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Løve-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Jomfru-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Vægt-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Skorpion-ascendant (2.)/3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser.

~ Skytte-ascendant (1.)/ 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Stenbukke-ascendant (12.)/1. hus: Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen & udseende.

~ Vandbærer-ascendant: 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Fiske-ascendant: 12. hus eller 11. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).

..
..
Billedet er af Votech Klimkovic (Slovak, 1833-1885) & hedder “Still Life with a Skull and a Forget-Me-Not”, 1860.

Plutos første retrograde minut. Bemærk trigonen til Ceres/Månen i Jomfruen. Bikvintilen til Venus i Tvillingen, kvadratet til Jupiter i Vædderen & sekstilen til Neptun i Fisken.
Plutos sidste retrograde minut for denne ombæring: sekstilen til Neptun er intakt & har fulgt ham på hele rejsen. Mens nu danner han kvadrat til Mars & trigon til Uranus i stedet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0