} Pluto • Retrograd {

[ Pluto Retrograd 26° i Stenbukken, 27. april kl. 22.01 — 24° i Stenbukken, 6. oktober kl. 20.28 ]

• Efter 6 måneders fremadskridende gang stationerede Pluto Retrograd dagene op til Fuldmånen, for timerne efter (årets intense & dybdegående Supermoon i Skorpionen, hans tegn) at begynde sin årlige, 5 måneder lange retræte igennem Stenbukkens sidste dekan (3. dekan strækker sig fra 20°-29° i ethvert tegn). Skaberkraften, transformationen, forvandlingen & genfødslens planet, der også hersker over vores psykologi, sex, død, tab, magt, penge, samt underbevidste bevæger sig nu ned igennem sit eget indre, dybdepsykologiske terræn — eller underverdenen, kunne vi i bedste mytologiske stil betegne det.

• Når Pluto bevæger sig Retrograd vil hans almindelig temaer omkring at sønderrive, erodere, opløse & transformere sine omgivelser virke på et indre plan. Fuldmånen i Skorpionen blev et startskud til at kigge under overfladen & undersøge, hvor vi ikke ærer vores egen autenticitet & lever vores sandhed, hvor vi ikke respekterer vores egne grænser (& dermed kan have svært ved at mærke, forstå eller respektere andres grænser), samt hvor vi har blokeringer på at modtage, nyde & tillade.

• Alle disse indsigter kan nu arbejde videre i vores sind, mens Pluto de næste 5 måneder snurrer baglæns igennem de indre landskaber. Vi skal altså forberede os på en dyb, indre transformation. Nogle vil allerede have mærket helt klart, hvad deres temaer er, mens andre vil opleve at det lader vente lidt på sig. Det skyldes bl.a. den forgangne Fuldmånes placering i vores personlige horoskoper — men også hvor vi har Stenbukkens sidste grader henne (hvis du ikke ved, hvilket hus du har Stenbukken i, kan du benytte oversigten nederst i opslaget her; den vil give et indtryk af, hvilke temaer, der er aktive for dig. Det er selvfølgelig lidt forenklet & den vil ikke passe på alle. Men med 90% sikkerhed).

• Når Pluto er retrograd får vi mulighed for at undersøge & forstå nogle af de mekanismer, der almindelig ligger hen i det ubevidste. Alt vi frygter, føler os hæmmet, blokeret eller kontrolleret af rummer imidlertid en stor styrke. I det øjeblik vi bliver bevidste, generobrer narrativerne omkring os selv, vores liv, væsen & performance, så frigiver vi mange af de fortrængte & undertrykte energireserver, der ligger begravet her. Ting vi frygter bruger vi oftest uforvarende meget energi på — enten i kraft af at kontrollere vores omgivelser; ved at bekymre os omkring det eller foretage en lang række krumspring for at undgå *det* // at blive konfronteret med det. Disse emner får vi nu muligheden for at arbejde i dybden med.

• Derved har vi et overordnet tema, der handler om frigørelse. Vores identitet & væsenskerne — vores livskraft — Solen, står sammen med lænkebryderen, Uranus, disse dage & sætter vores bevidstheder & væsner fri, men Pluto befrier vores sind (Merkur, som han danner en tiltagende trigon til), vores kulturelle dogmer omkring rigdom, selvstændighed & nydelse. Dertil ønsker han at vise os, at der ikke kun findes én bevidsthedsmæssig eller følelsesmæssig frigørelse, men også en åndelig: Når vi slipper frygten & kontrollen samt traumet, der skabte begge, så finder stor & dyb healing sted — og det er i virkeligheden dét Pluto ønsker for os: at vi kan smide alt det, der ikke bringer os direkte i kontakt med vores evige, guddommelige skaberkræfter.

• Pluto går igennem Stenbukken, der er porten imellem den fysiske verden & den bevidsthedsmæssige. Her ser vi Stenbukkens seje bukkeforkrop med begge klove forankret dybt i materiens rigdom, overflod & succes, som den selv har knoklet sig til, mens dens bagkrop er en glitrende havslange-hale, der viser os den indviede vej ind i den åndelige verden; det er med andre ord tærskelen til den fysiske virkelighed. Her vender Pluto sin kontante & ekstreme skaberkraft indad; ind i vores indre, for at afdække vores ubevidste, det ubekendte & den åndelige vej, hvor vi knap tror, at det er muligt. Vi bliver inviteret til at gentænke det område, hvor Stenbukken står i vores horoskop med Bukkens overordnede temaer & idealer såsom status, karriere, der hvor vi er ved at opbygge vores *imperium*, vores forhold til autoriteter, forhold/engagement mht ansvar, vores sikkerheds-foranstaltninger & sidst de karmiske temaer, vi har med os.

• Han ønsker at berige os med den besked: Hvad end vi giver vores opmærksomhed, vokser. Vores fokus intensiverer alt, det berør; iagttageren påvirker det iagttagne, med andre ord. Her afdækker han det skjulte, den slørede sandhed, afslører det foregøglede, observerer & transformerer. Fra livet ind i døden i retrograden (hvileperioden, natten, udåndingen, søvn, osv) & så tilbage til livet; vi genfødes på ny ind i Stenbukkens materie.

• Alt der er relateret til kontrol; selvkontrol, social kontrol, manipulation, magtudøvelse, både dét der sker med os velvidende & det vi ubevidst bliver kontrolleret af; + det vi måske har gjort os selv til slave af? Vil nu skinne frem af mørket — og det vil være tid til at skrælle de lag af: sige farvel til ting, overbevisninger, mennesker, steder, situationer eller mønstre, der kontrollerer eller skaber frygt i dig. Det vil være overvældende at konfrontere dette, men den frihed & lettelse, der kommer på den anden side, vil være det hele værd! Blot fordi noget er ubehageligt eller gør os ukomfortable, skal vi ikke nødvendigvis undgå det. Pluto viser os, hvordan vi skal dykke ned i materien, undersøge den, smide ubevidsthedens kutte & tage smertens ringbrynje af — rejse os igen, frigjorte, selvforsørgende & langt stærkere end før. Som føniksen, der rejser sig fra asken (billedet på den indre frigørelse, det vi også kunne kaldes sjælens alkymi).

• Det er tid til at gentænke, genoverveje, genbesøge & undersøge det seneste års dramatiske begivenheder, transformationer & transitioner. Kollektivt kan vi opleve forandringer mht Den Gamle Verdens idealer, traditioner, patriarkalsk lederskab, hvem der bestrider topposter, arv, eftermægle, kollektiv karma, grænser (fx landegrænser) & fundamenter, samt hvordan masserne møder magtsystemer, regimer, mm.

• Denne retrograd inviterer os altså til at kigge på os selv; hvilket forhold har vi til kontrol, til strukturer? Til døden, til det evigt foranderlige? Til frygt eller angst? Til de ting, vi ikke selv er “herre” over? Hvilke temaer frygter du, som du har opdaget at du er nødt til at slippe/forvandle denne Pluto Retrograd?

• Nu åbner Pluto for at vi kan foretage en indre opstigen, en overskridelse af vores almindelige eksistens; en åbning imod transcendent transformation. Han genopretter vores evige & udødelige forbindelse til Kilden. Det indre lys, Gud, Gudinden, Universet eller hvad du ønsker at kalde det.

• Denne indflydelse er allerkraftigst disse dage, hvorfor hans påvirkning nok allerede har sat gang i en masse temaer i de fleste. Temaer der handler om at afdække det skjulte — enten inde i os selv, i andre, i organisationer eller i tilgange (alt efter hvilket hus Pluto står i i dit horoskop). Skiftet vil opleves tydeligst nu, da vi mærker en planets retningsskifte kraftigst i begyndelsen & afslutningen af en retrograd (samt under dens midtpunkt, hvor den retrograde planet altid står i opposition til Solen).

• Har du [ indsæt din ascendant ] & er født i Danmark, så har du sandsynligvis Pluto i [ et af de huse, der er nævnt; læse evt begge to ]
& skaber fokus på:

~ Vædder-ascendant = (10.)/ 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Tyre-ascendant = 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Tvillinge-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Krebse-ascendant = 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres værdier, penge & ressourcer. // 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Løve-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Jomfru-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Vægt-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Skorpion-ascendant (2.)/3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser.

~ Skytte-ascendant (1.)/ 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Stenbukke-ascendant (12.)/1. hus: Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen & udseende.

~ Vandbærer-ascendant: 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Fiske-ascendant: 12. hus eller 11. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).

..
..
Billede 1) er af Jules Beranger & hedder “Nu debout”, 1899.
Billede 2) er af Alfred Émile Léopold Stevens (1823-1906) & hedder “La Boule de Vérité”: You can look at yourself, You can look at each other or You can look in the face of your God, apropos Pluto.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0