} Nymåne • Optakt {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 21° i Jomfruen, 15. september kl. 03.40 ]

• Månen står Ny i nat kl 03.40 i Jomfruens tegn for naturens cykliske visdom, høst, forrådssamlen, helse & healing.

• Nymåner inviterer os til at vende blikket indad & modtage indsigter om vores krop, vores rytme & behov, samt den situation vi pt befinder os i + ønsker for vores videre færd. Dette forstærkes yderligere, når den står i Jomfruens logiske, strukturerede, kropsbevidste & selvkærlige tegn.

• Nymånen er der, hvor vi vender blikket indad, lader op & sætter intentionerne for, hvordan vi vil handle i fremtiden. Vi planter et kim, der vil spire & blomstre til JomfruFuldmånen i Fiskens sæson om 6 måneder. Denne cykliske bevægelse mimer også kroppens, især dem af os, der oplever månedlig blødning. Nymånen repræsenterer blødningen; en forløsning af det, vi ikke skal bruge alligevel og samtidig en forvandling & udrenselsesproces, hvor vi gør klar til at så den næste, nye spire. Fuldmånen er ægløsningen, hvor alle vores anstrengelser kan bære frugt, hvis vi har forberedt os fyldestgørende. Man kunne også beskrive Nymånen som indåndingen overfor Fuldmånen som udåndingen.

• Alt dette betyder, at der er gode muligheder i dette døgn for at sidde nogle minutter i stilhed & forestille sig, hvordan resten af 2023 — & endda det næste halve år — helt indtil Jomfrumånen står Fuld til februar næste år — skal udfolde sig.

• Hvis Fisken repræsenterer den intuitive, flydende, ulegemlige, ubegrænsede åndelige forbindelse, er Jomfruen den praktiske, jordbundne, legemlige, rituelle åndelige forbindelse. Jomfruens intuition er en slags mavefornemmelse, hvor de mærker naturen, stemninger, & hvordan det hele bedst anvendes fysisk. Der er altså en forbindelse til Moderjord, de cykliske processer såsom årstidernes gang & den frodighed, der følger med, hvorfor ernæring også er en del af Jomfruens område. Og det er da heller ikke et tilfælde at Jomfruens kropslige region er maven & vores fordøjelsessystem; der hvor vi tager alle vores oplevelser ind, næres & fordøjer på det indtagede & det oplevede. Tegnet associeres også med frugtbarheds- & høst-dværgplaneten Ceres (som er den moderne hersker for Jomfruen; Merkur er den gamle kaldæiske).

• Vi har altså rig mulighed for at komme godt fra start & planlægge de næste 6 måneder frem — & hjælpe os med at høste det fulde udbytte af denne Nymåne & lægge et stærkt fundament igennem tjenstvillighed, andagt & healing. Denne Nymåne er endnu en af dem, der står i eksakt, opbyggende aspekt til Uranus, Vandbærerens fremtidsorienterede visionære, frihedselskende hersker, & giver os frugtbare muligheder for at tilpasse os til morgendagens verden med en ansvarsbevidst, kærlig, innovativ & fremsynet tilgang; hvis vi tør vokse med opgaven, prøve nye grænser af, tage ansvar for vores handlinger, vores relationer & ære vores egne grænser — i stedet for at insistere på at andre skal kunne regne vores behov ud & respektere os. Vi kan kun skabe nærende, opbyggende relationer til vores omgivelser, hvis vi kan lytte, blive nysgerrige & øve os i at samarbejde. Det kræver ofte at vi mærker ind & reflekterer over vores egne reaktioner; hvorfor bliver vi fx vrede? Er der steder, hvor vi ikke fik æret vores egne grænser? For at kunne flytte os må vi slippe Jomfruens skygger som er pedanteri, rigide ordens- eller høfligheds-strukturer, ængstelighed, frygt, nervøsitet, mistillid, kontrolbehov & måske endda angst.

• Den balsamiske Månefase vi pt befinder os i, hjælper os altså med at slippe, transformere & frisætte alt det gamle; fortiden & det, der ikke længere tjener os — og med det bevægelige, jordiske tegn, Jomfruen, slipper vi også på det fysiske plan; mennesker, steder, minder, det forgangne & forhenværende — ligesom sommeren, der langsomt bevæger sig over i efteråret, suger sin saft & kraft til sig igen for at kunne overleve vinteren på vågeblus & puste livskraft & kærlighed i de mest essentielle & basale funktioner i naturen — & i os.

• I min verden giver det mening at ære dette slip — før vi initierer nyt. Især da dette september-slip for nogen er særlig stærkt i år, da Merkur er retrograd & Venus stadig befinder sig i post-skyggen efter sin retrograd i Løven. Merkur står stærkt i eget nattetegn Jomfruen & forstærker JomfruNymånen; her står han & rydder op i vores skygger; falsk, undertrykkende høflighed, steder, hvor vi måske er kommet til at give mere end vi skulle — uden øje for balance (Jomfruen er nemlig også et købmandstegn, der ærer hverdagens cyklus mht udveksling, at få føde på bordet & ære sine færdigheder, der i år forstærkes af Merkur, handelen & tyvenes gud, i tegnet). Så hvor kommer vi til at overskride vores egne grænser? Vi må rydde op i rigide tankemønstre & opfattelser, samt forestillinger om, at *ting* skal være på bestemte måder.

• Stolthed kan også være et tema for nogen — da Venus stadig befinder sig i Løven & arbejder sig igennem postskyggen fra sin retrograd, hvor vi integrerer de læringer vi har fået her. Nogle vil opleve at de evner & mestrer at ære deres værd — sætte en pris & holde den, mens andre måske igen står i en slags genforhandling, fordi de ikke fik sat de rigtige klare rammer fra start. Mars står i tilgift i Vægten & kan få os til at please eller bøje os, fremfor at ære konflikten & for at stå op for os selv — ligesom han kan skabe en passivaggressiv attitude, i stedet for at adressere de egentlige uoverensstemmelser eller problemer. Med Mars i Vægten kan det være svært at sige nej, men det er i særdeleshed nødvendigt, hvis det ikke er i overensstemmelse med, hvad der inderst inde er sandt for os. Og heri ligger også en accept af, at der for nogle vil være en skillevej, hvor vi siger farvel til steder, mennesker, situationer eller opgaver, fordi det simpelthen er at disrespektere vores inderste rytme at fortsætte ad den vej. Det er selvfølgelige en hårfin balance, hvornår vi skal sige nej (& respektere det nej) & hvornår vi skal søge kompromis, som jo er Vægtens spidskompetence. En essentiel tommelfingerregel er dog; kan konflikten løses, så begge parter er tilfreds, glade & tillidsfulde, så skal der indgås kompromis — står parterne på alt for forskellige ståsteder giver det bedst mening at anerkende at uenigheden ikke kan løses & at et split eller et skel må etableres. De var dagene med den balsamiske måne.

• Når vi har sluppet & sluttet fred, så er de første Nymånedage efter kulminationen en tid, hvor vi kan initiere alt det, vi ønsker os af fremtiden — & denne Nymåne er særlig stærk mht at manifestere langsigtede (Tyren) & fremsynede (Uranus) resultater: så hvad ønsker du at invitere ind? Hvad ønsker du at tage ejerskab & ansvar for? Hvad ønsker du at frigive, tilgive, heale & slippe? Hvor ønsker du at tage mere ansvar? & hvor kan du gøre en selvkærlig indsats for at få et mere opfyldende, skabende, sundt, nærende & kærligt liv? Alt dette giver mening at notere i sin Månedagbog, har man sådan én — ellers så bare på et pænt stykke papir. Når vi formulerer os på skrift, sender vi klarere intentioner ud i universet & med kommunikationens planet, Merkur, der pt står i opposition til Saturn & dermed beder os om at tage ansvar for vores opfattelser, tanker, verdenssyn, ord- & udvekslinger. Med Nymånens næsten eksakte trigon til Uranus er der nu særlig gunstige vinde til at skabe de fremskridt, vi ønsker. Venus i Løven, der repræsenterer vores evne til at skabe & tiltrække skønhed, lykke & kærlighed, får forstærket sin magnetisme yderligere af konjunktionen med Juno, vores indre hustru, der siger noget om vores evne til at dedikere os til relationer — i Løven ovenpå Venus Retrograd handler det selvfølgelig om at dedikere os til vores relation med os selv; vi har ikke brug for anerkendelse & validering udefra siger de to Gudinder — så hungrer vi efter det, er der indre værdighed & vækst at finde i vores opfattelse af livet & de forestillinger (livsfilosofier) vi har om livet (forstærket af kvadraten til Jupiter i Venus eget tegn, Tyren). Det er nemlig ekspansionens & visdommens planet, Jupiter, der støtter os i at aktivere vores iboende visdom, forståelse, skrivefærdigheder, intellekt & vores ord især med henblik på at formidle vores værdighed, drømme, ønsker & værdier. Og det vil ikke være alle, der kan (eller vil) forstå os, og det er også helt som det skal være, da det ikke alle, som er for os.

• Med så mange planeter i Jordtegn; Solen, Månen, Merkur, Pluto, Jupiter & Uranus er der altså et massivt fokus på det praktiske & at få virkeliggjort vores intentioner/visioner/visdom/opfindelser. Alle de trigoner (især den mellem Merkur Rx & Jupiter Rx) hjælper os til med at undersøge & transskribere vores ideer, tanker, værdier & ønsker om til fysiske landvindinger — & vi begynder altså denne proces med at formulere vores ønsker & tanker på papiret! Når det så er sagt, må vi dog også huske at Nymånen (vores blødningsperiode) er en introvert periode, hvor vi har brug for mere alenetid, hvile, ro, varme, næring og tid… bare til at vende opmærksomheden indad & modtage/give os selv den fornødne omsorg. Det er derfor ikke meningen, vi skal haste ud & gøre alle mulige ting lige nu (selvom vi måske føler et skub i den retning). Det er nu vi skal trække stikket, tage den med ro, prioritere & lave lister over vores mål! Det er Jomfruen heldigvis rigtig god til (så det kan vi måske alle trække lidt på med denne massive planetariske tilstedeværelse i Jordtegn).

• Vi kan ikke nå det hele & slet ikke, når vi har travlt & har brug for hvile. Denne tilbagetrukne facon omkring Nymånen er i øvrigt noget, vi alle kan mærke & er ikke reserveret til mennesker med en livmoder. Så hvis din mand, mor, partner, du selv eller dit barn har behov for ekstra hvile, er det oplagt at tillade os det i denne uge. At omlægge planer kan også være oplagt, for der er meget der skal gøres & Jomfruen holder af at have en finger i et hvert gøremål, men det giver bedst mening, når vi har overskud. Jomfruen minder os også om, at uden mad og drikke (og søvn, faste sengetider, renlighed, selvkærlighed, sunde grænser, mm.) duer helten ikke.

• Så der ER bare ekstra meget tryk på denne Nymåne, da den står i opposition til idealisten Neptun i Fisken. Faktisk danner den et dragemønster, hvor Nymånen & Neptun udgår en akse, som Uranus & Pluto balancerer. Med Nymåne-Neptun-aksen kan vi opleve at få afsløret en række illusioner vi havde omkring vores opfattelse af ting; mange kan have svært ved at navigere i, hvad der reelt foregår & illusioner kan pludselig blive meget tydelige — især i fht hverdag/daglig opfattelser & så de helt store spirituelle perspektiver; hvad er vi egentlig motiveret af? Er det ego eller ånd? Projicerer vi intentioner over på andre, antager vi, hvordan sammenhængene er? Dette forstærkes yderligere af Merkur Retrograd, tilsvarende i Jomfruen, i opposition til Saturn, også i Fisken. Det står & falder med andre ord på om vi formår at være modne & tage de ting, vi sender ud, hjem. Oplever vi noget i vores liv gentage sig, så er det en invitation til at reflektere over, hvordan man ikke bringer sig selv i den “offerposition” igen. Her spiller FiskeSaturn virkelig ind, da Saturn er ansvar & Fisken oftest blot flyder med. Så et eller andet sted har vi været for uklare omkring vores grænser eller ønsker — for ellers ville vi ikke stå i denne situation.

• Om det så er os selv, der ikke får formidlet os & æret vores grænser — eller om det er andre, der ikke ærer dem — så er der kun ét at gøre: selv at tage konsekvenserne af hele miseren & selv respektere de grænser, som tilsyneladende var så udsvævende, opløste eller udviskede. Husk at oppositioner altid handler om os selv, men at der er en tendens til at projicere den modstående planet (Neptun, den spirituelle, drømmene, illusoriske, crazy) ud på andre mennesker, når det i virkeligheden er en illusion, der findes inde i os. Tør vi tage ejerskab for vores projektioner er der meget fred & frihed at vinde, siger trigonen til Uranus i Tyren. Dette aspekt giver virkelig muligheder for at ændre på de måder, hvorpå vi møder, handler, vurderer & ser verden (& os selv) — & med den rette indstilling, overgivelse & offervillighed kan disse omvæltninger (Uranus), der uden tvivl vil bringe os nærmere fremtiden gøres relativt permanente (Tyren). Tilsvarende ser vi Pluto i Stenbukken som en vinge, et sted vi frygter kontrol, autoritet & magtforhold. Tør vi ikke selv være autoriteten, vil vi opleve andre være det i vores liv. Men her minder StenbukkePluto os om, at vi altid enten ærer vores egen autoritet & magt — eller giver den bort til andre. Der findes ikke et midt imellem, for andre mennesker kan ikke knægte os, hvis vi er frie af vores afhængigheder. Så føler du dig afhængig af andre & geres gunst? Så er der et potentiale for frihed her siger Pluto & Uranus. Men kun hvis du tør se dig selv klart & tage ansvaret for din egen trivsel & lykke. Om vi så skal sige “Nej”, “Ja”, “Undskyld” eller “Jeg tog fejl”, vil selvfølgelig variere fra situation til situation.

Ønsker jer en kraftfuld, indsigtsrig & frugtbar Nymåne!

..
..
Billedet er af Jean Charles Joseph Remond (1795–1875) & hedder ”The Mew Moon”.

Nymånen danner næsten eksakt trigon til Uranus — men aktiverer også både Jupiter & Pluto. Uranus, Pluto & Neptun (der står i opposition til Nymånen), skaber sammen vingerne & spidsen på et dragemønster, mens Nymånen agerer halepunkt/rorpind.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart0
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0