} Nymåne • i • Vægten • pt. I {

[ Nymåne i 13° i Vægten i konjunktion med Mars 13° i Vægten + i inkonjunktion med Uranus i 13° i Tyren, 6. oktober kl. 13.05 ]

• Som jeg skrev i går er Oktober Nymånen, der i skrivende stund, nærmer sig sin kulmination en meget kraftig & lidt ualmindelig Måne. Og som med alt andet med Vægtens to skåle, der skal balanceres er der en mild, opbyggende & favnende energi — der understreges af månedens & datoens 6’er energi & den mystisk feminine urkraft i tallet 13, der er repræsenteret hele 4 gange i Solen, Månen, Mars & Uranus placeringer på himlen, men som også forstærkes yderligere af at Nymånen er eksakt kl. 13. dansk tid. — Og en stridslysten, opfarende, udfordrende energi, der aktiveres af Mars + Nymånen, der alle står i drilleaspektet kvinkunsen (eller inkonjunktionen) til revolutionernes, friheden, oprøret & nybruddets planet Uranus. Og selvom der er meget fokus på dybe indsigter, opbrud, transformation & fremskridt, så er der også et forstærket fokus på Venus, da begge hendes herskertegn er aktive (Tyren, hendes blide, nydelsesfulde, sensuelle nattetegn & Vægten, hendes idealistiske, æstetiske & skønhedselskende dagstegn).

• Nymåner er almindeligvis en introvert tid, hvor vi har brug for at lade op, være stille, mærke os selv, vores behov & lytte indad — & det har vi selvfølgelig også disse dage, selvom Mars giver en anden følelse af aktivitet. Nymånen er en kulmination på Yin-energien, den tid på måneden hvor natten er mørkest, det skjulte, inderlige & hemmelige, der hvor livet spirer, udfolder sig & vokser i den mørke muld (eller inde i livmoderen), før det bryder igennem jordskorpen & skyder op med små, spæde kimblade.

• Og i almindelighed er Nymånen i Vægten også en harmonisk & harmonisøgende tid, hvor vi har mulighed for at forny vores måde at møde andre på, vores evne til at relatere, bygge & udfolde relationer. Det er en påmindelse om at livet er sødere med selskab & at vi ikke behøver at gøre eller klare alt alene. At vi gerne må modtage hjælp & assistere andre. At to hoveder tænker bedre end et, & at andre kan se & forstå sider af os selv, som er skjulte for vores eget synspunkt — & at mødet, samspillet & udvekslingen med dem, beriger os, åbner vores væsen & gør os klogere på os selv. At vi har brug for at blive spejlet for at forstå vores handlinger — & at samarbejde er en måde at overkomme sine egne svagheder & ufuldstændigheder på.

• Nymånen i Vægtens tegn handler om at rebalancere. Her bliver vi bedt om at prioritere vores menneskelige forbindelser & undersøge de områder, hvor der ikke er harmoni. Vægtens skåle repræsenterer retfærdighed, ligeværdighed, lighed, enighed, samhørighed, gensidig tillid samt udvekslinger, aftaler & samarbejde, men hvor lykkes det os ikke at kanalisere Vægtens højeste potens? Oplever vi magtkampe, kontrol, manipulation, grænseoverskridende adfærd, dominans, etc. i vores relationer? Og hvad er respekt? Samarbejde? Fairness, retfærdighed & ligeværdighed, egentlig? Forstår vi disse begreber på samme måde eller skal vi ophøre med at antage & begynde at spørge nysgerrigt ind? Alle disse skyggesider af Vægtens energi — kollektivt & i vores relationer — er særligt highlightede igen(!) i år!

• Det skyldes, at denne ellers så blide Nymåne imidlertid er en ganske udfordret Måne med en række stressende aspekter & begivenheder. Nymåneherskeren, Venus, står i det Mars & Pluto-styrede tegn Skorpionen, hvor hun ikke har det nemmest, & kræver af os, at vi tør kigge under Vægt-intellektets blankpolerede & elegante overflade. At vi tør dykke dybere ned i vores egen psyke & konfrontere alle de temaer, der ligger her omkring frygt for andre mennesker, det anderledes, overmagten, kontrollen, skam over ikke at passe ind eller kunne leve op til vores perfekte forestillinger, vores internaliserede idéer om normer, det socialt acceptable & “normale” (hvad det så end er). Det kan være mørkt, smertefuldt, overvældende, angstprovokerende & nogle vil opleve det som, at de mister fodfæstet eller måske dem selv. (Hvilket selvfølgelig ikke sker. Formentlig er det, der foregår, at vi mister det jerngreb, vi almindeligvis kontrollerer os selv & vores persona med. Men hvad er der inde bag den maske? Spørger Venus i Skorpionen os.

• Denne mørkere side af Venus, der forstærkes af at Underverdenens hersker samtidig stationerer ret igen disse timer efter sin 5 måneders retrograd — viser os en mere destruktiv side af vores psyke, vores (manglende) værdighed & selvfølelse, vores mindre flatterende egodrevne værdier, overbevisninger eller holdninger (også dem, der måske er skjult for os selv — eller som vi ikke helt vil stå ved) + de mere dunkle sider af vores relationer, vores tilknytningsmønstre & vores evne til at formidle os selv, vores følelser eller behov til andre. Den almindelige charmerende, lette & flirtende energi, vi ellers forbinder med Vægten, overskrives altså af en mere dominerende påtrængende & intens energi. Alt der er relateret til frygtstyret adfærd, modstand, angst, kontrol, magt & dominans, kan vælte frem — men i alt dette virvar åbner der sig også en mulighed for blid overgivelse, smidighed, tillid, tilgivelse, sårbarhed & dybere intimitet. Det er primært et spørgsmål om hjertemod & bevidsthed, disse dage.

• Vi får altså muligheden for at undersøge den blide & den brutale side af os selv, tilværelsen & Vægtens energi disse dage: Vi kan gå med Vægten & Venus’ harmoniske, blide, tilbagelænede, magnetiske, overgivende, kærlige 6’er energi (der i øvrigt mimer mange af 2022’s temaer. Man kunne kalde det en forsmag på næste år) & den mere omvæltende, transformerende, målrettede, dynamiske bevægelse, som Uranus (Fremtid, frihed, oprør), Mars (ærgerrig, utålmodig, utilfreds & rastløs), Venus i Skorpionen + urkraften i 13’tallet (mystik, genfødsel, død) & sidst Pluto (transformation, magtforhold, erodering) står for.

• At rebalancere vores virkeligheder; mærke efter, hvor der er ubalancer, der skal tages hånd om (Venus, Mars, Uranus, Pluto) & hvor der allerede ER harmoni (Nymånen, Merkur) som vi godt kunne øve os i at få øje på, værdsætte, glæde os over & arbejde videre på. Som altid med Vægten så svinger de astrologiske Vægtskåle for retfærdighed & harmoni — og vores fokus er som altid dobbelt; gælder om at holde tungen lige i munden. Vi skal både glæde os over det søde liv, gode, det, der allerede er som det skal være + det, der skal forvandles, undersøges, afdækkes & arbejdes med.

• Disse dage kan vi få øje på ubalancer, manglende ligeværd eller retfærdighed, misforhold, ulige magtforhold eller generelt bare en ulige fordeling af ressourcer, arbejdsopgaver & midler i vores relationer, ja faktisk i alle vores 1:1 forhold!

• Men Vægten peger også på en balance imellem indre & ydre liv; vores forhold til os selv & hvordan vi distribuerer vores egen energi. Er der en balance imellem vores psyke & vores fysiske krop? Overkompenserer vi på et plan, men sylter et andet? Dyrker vi én ting på bekostning af en anden? Glemmer vi os selv i forsøget på at møde andre? Glemmer vi vores mentale helbred & indre liv til fordel for ydre succes & materiel velstand?

• Denne Nymåne kalder på et øget fokus på ligevægt, ligeværd, ligefordeling. Både i os selv; mellem hjerne & hjerte ydre & indre, mellem os selv & andre, mig & dig, vi & os, aktivitet & vegeteren, etc. Formålet er at ære os selv & vores eksistens — samtidig med at vi deltager & bidrager til den kollektive oplevelse. Hvor kan vi invitere freden, samarbejdet & trygheden ind? Hvordan møder vi den anden? Med Nysgerrighed, forståelse & kærlighed? & formår vi at holde os på egen banehalvdel, ære os selv, vores behov & begrænsninger? Får vi sat rimelige & kærlige grænser — både overfor os selv & andre? Hvor kan vi gøre det bedre? Kan vi se på vores tidligere fejlslagne forsøg med mildhed & kærlighed — & har vi idéer til, hvordan vi kollektivt kan gøre det bedre?

• For at ændre de ydre omstændigheder i verden, er vi nødt til at have styr på os selv, vores energi & vores indre liv først. Det er først & fremmest dét denne Nymåne ønsker af os. Nymåner er ikke tid til handling — heller ikke selvom Mars denne gang er en aktiv del af forbindelsen & kan skubbe os i retning af at fare op, gøre noget utilsigtet, overilet, som måske ikke tjener os på den lange bane. Vi bliver altså bedt om at besinde os, ikke handle i vrede eller uoverlagt, men på sigt (når vi har summet over, hvad det egentlig er, der skal gøres) tage kærlig & myndig hånd om disse ubalancer & med hjertemod & stålfast virketrang tage ansvar & ejerskab over vores relationer, uligheden & uhensigtsmæssige dynamikker — både i de små & vores private relationer — men også kollektivt i det store verdenssamfund. Men som sagt: første skridt er at blive bevidst om ubalancerne & adressere dem.*

*(Husk at Merkur stadig er retrograd; det betyder at vi stadig får en masse indsigter omkring gamle relationer, følelser omkring vores samspil med andre & måske (eller især) hvor vores grænser i disse relationer er blevet overskredet, måske endda uden vi selv opdagede det dengang. Personligt har jeg haft mange følelser omkring andre menneskers oplevelse af min person & hvordan jeg (ubevidst &) ukritisk er kommet til at acceptere rollen som syndebuk, fordi det talte ind i min følelse af at være anderledes eller forkert. I dag kan jeg se, at det slet ikke handler om mig, men at det faktisk er en kollektiv strømning, hvor jeg forstyrrede de normative opfattelser af, hvad det ville sige at være pige/kvinde & hvordan jeg (helt uden at ane det) truede folks virkelighedsopfattelser ved at bryde med normerne for “kvinde”adfærd. Når jeg tænker tilbage, ville jeg ønske, at en ældre kvinde havde fortalt mig, at det ikke var mig, den var gal med, men at jeg voksede op i en kvindefjendsk kultur med meget snævre rammer for, hvordan en kvinde kan, må & bør udfolde sig — & at hvis jeg mødte modstand, så var det et generelt billede, jeg blev set igennem & ikke noget, der specifikt var møntet på mig personligt). Denne indsigt står meget stærkt hos mig lige nu & jeg tænker, at jeg langt fra er den eneste, der har oplevet at skulle rette ind & give køb på sig selv for ikke at blive udpeget som “forkert”).

• Nymånen & Mars’ aspekt til Uranus peger os ind i fremtiden & viser os, at temaer, der er aktive under denne Nymåne faktisk er en forsmag på næste år (& måske de følgende år). Men det kan også skabe bølgegange i vores helt nære relationer her & nu, da Solen & Månen er de himmellegemer, der peger mest ind i vores egen menneskeoplevelse & dermed aktiverer vores inderste & vores nærmeste (der yderligere forstærkes af denne Nymåne, ved at den står i partnerskabet & alle 1-1-relationers tegn).

• Det betyder at vi kan opleve skift eller konflikter i vores parforhold, med vores samboer, forældre, søskende eller børn. Men det kan også skabe en genantændelse af passion i eksisterende (eller fortidige) relationer. Det kræver dog at vi tør kigge på os selv & relationen med nye & nysgerrige øjne. At vi tør skabe nye mønstre i vores samspil & nye reaktioner på gamle konflikter & uoverensstemmelser. Her er det væsentligt at vi igen med kærlig bevidsthed vælger fredens & harmoniens vej, fremfor striden & konfliktens.

• Vægten indeholder begge poler & med Mars som en del af Nymånen i forbindelse til Uranus, er der særlig fokus på de opfarende, stridslystne & konfronterende kvaliteter, hvis man ikke er særligt bevidst herom. & netop derfor er det ekstra fokus på os selv & vores adfærd, som Merkur Retrograd bidrager med, af virkelig essentiel karakter. Her bliver vi pinligt bevidste om tidligere undertrykte & ignorerede oplevelser eller adfærd, hvor vi enten har udvist rettidig eller manglende retfærdighedssans overfor os selv eller andre. Oplevelserne af uafsluttede, fortidige begivenheder vil fortsat blive ved med at boble op til overfladen af vores bevidsthed med Merkur Rx & Mars, der snart danner opposition til Chiron i Vædderen. Her vil tidligere sårende følelser sandsynligvis dukke op — samt en evne til at håndtere konflikt med ligeværdighed & diplomati, så vi her i nutiden, kan bearbejde dem med elegance & den værdighed vi fortjente, dengang.

• De kommende uger vil der opstå et særligt fokus på fremtiden & de nye retninger, vi ønsker at udvikle os imod — og dermed også en markant bevidsthed omkring det gamle paradigme & dets forældede tilgange. (Jeg ved jeg har skrevet om det hele året, men det vil begynde at blive synligt for langt de fleste fra nu af). Dette understreges yderligere af Venus’ tegnskift ind i Skytten, d. 7/10, der skaber fokus på befrielse fra snærende bånd & en bevægelse imod øget personlig frihed & bevidsthed.

• Det er altså til tid at tænke over, hvad vi ønsker os fremadrettet, re-vurdere vores mål, ambitioner, ønsker, drømme & relationer. Formår vi at tage Venus & Vægten harmoniserende energi med os — eller bliver vi fortsat ved med at kæmpe en indædt kamp imod overmagten, os selv, vores kroppe & de gamle paradigmer? Valget er vores. Dette er en højpotent tid til at frigive gamle (& karmiske) mønstre, forældede mønstre, overansvar, pleasertendenser, sort/hvid tankegange, masker & sociale roller, der ikke tjener os. Du bliver disse dage stillet overfor et valg om, hvem du ønsker at være & at VÆLGE den nye dig. Det gælder både dit forhold til dig selv, din partner & alle andre. Så byd den nye version af dig selv, der er blevet vækket af denne Nymåne velkommen & lad stridsøksen & al det gamle drama ligge. Lige nu skaber vi i samarbejde vores virkelighed & den begynder med alle vores 1-1-relationer & alle de menneskemøder vi har, hver dag! Vores iboende kraft er altid tilgængelig i os; vi behøver ikke gøre os mindre længere for at blive accepteret eller høre til. Det væsentligste er, at vi tillader os selv, at være os, at høre til & at blive accepteret ved at tilbyde os selv alle disse kvaliteter. Magten findes altid inde i os; det er på tide vi tager den tilbage!

• Vægten er som nævnt hersket af Venus & Eris & er knyttet til nyrerne, blæren, leveren, lænden, nedre del af ryggen & vores evne til at filtrere & cirkulere væske i kroppen. Men aktiverer også vores hjertechakra & kan skabe en energetisk-forbindelse imellem de øvre & nedre chakra, derfor giver det særligt mening af undgå alkohol, stoffer & medicin (hvis man kan) disse dage & lade komme arbejde med sine processer ved at drikke urtete & spise varm, nærende grøntssagsmad alla Dhal eller supper.

• Disse dage er også yin-yoga, meditation & opløftende, harmonisk musiks dage. De kalder på indre stilhed, taknemmelighed, overgivelse, dagbogs-skrivning, at tegne, male & fordybe sig. At gå ture i solskinnet, lytte til naturens lyde samt lytte ind & mærke stemninger, fornemmelser & følelserne inde i vores krop. Mærke forbindelsen mellem det åndelige, vores sind & det legemlige — & måske bare fornemme vores egen indre stemning, & lytte til resonansen af vores egen iboende frekvens.


..
..
Billedet er af Gerardo Dottori & hedder “Landscape”, 1928.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0