} Nymåne • i • Jomfruen • pt. II {

[ Nymåne: Solen & Månen i konjunktion i 14° i Jomfruen, 7. september kl. 02.51 + trigon til Uranus i 14° i Tyren = 14.14.14-kode ]

ASPEKTER & NUMEROLOGI

• Det mest dominerende aspekt Nymånen dannede, var en næsten fuldstændig eksakt trigon til Uranus (med kun 2 bueminutters afvigelse, hvilket er meget sjældent) i 14°. 14 er et Merkur-tal, fordi det reduceres til 5, Merkurs dynamiske, omskiftelige, udvekslende, foranderlige & forandrende tal; et tal, der ligger & tipper mellem det ene, snart det andet.

• 5tallet ligger i midten af alle de små tal: 1,2,3,4(5)6,7,8,9 & bliver derved et skifte/en tippen/et vendepunkt fra nogle indre erfaringer(1,2,3,4), der handler om at cementere eller skabe på det ydre plan; at stofliggøre & dele disse erfaringer(6,7,8,9). Oftest peger denne energi på noget, der ikke fungerer & som må forandres. Denne forandringsproces forstærkes yderligere af Uranus, der glad & nysgerrigt med den innovative tanke for øjet kalder os ind i fremtiden — en fremtid, der bryder med gammeldags normer, vaner & tilgange. Knokle- & mangelmentaliteten, der netop har bragt os hen til det sted hvor vores samfund & klode er: udpint, udplyndret, udaset, udnyttet, ufrugtbart, stresset, udmattet & ødelagt.

• Og det er de heller ikke nogen hemmelighed, at 2021’s mest markante aspekt Uranus’ kvadrat til Saturn aktiverer & repræsenterer netop dette brud med fortiden. Et aspekt, som Nymånens trigon til Uranus netop aktiverer, da de to herrer står i deres kvadrat hele året. Og der bliver råbt vagt i gevær! Forandringerne kommer & vi kan ikke presse os selv ind i gamle tilgange, overbevisninger eller levemåder; den gamle verdens tilgange er udtjent & tiden er en anden. Og det kan føles sorgfuldt, frygtindgydende, foruroligende & forfærdeligt. Men det er kun vores menneskelige dom over den utilregnelige Uranus energi (som denne kommunikative 5’er kode forstærker). 5’er energien er netop en sjov, fordi den ikke dømmer. Den er bare dynamisk; ikke interesseret i om noget er “godt” eller “dårligt”. At vi som mennesker kan synes at 5tallet er svært, handler i min optik om, at vi ikke er så villige til at flyde med strømmen & skifte perspektiv, fordi vi holder for meget af det, som der er lige nu, & vi ikke er så interesserede i at det forsvinder eller forandrer sig — eller at vi faktisk ikke tør vende blikket mod fremtiden & smide skik & brug, sædvanen, reglementet & de gamle normer ud, fordi det var alt, der gav os magt, ret & autoritet (her tænker jeg især på Mette Frederiksen, der helt tonedøvt insisterer på at vi skal fortsætte med at leve i den gamle verden).

• Uranus, planeten for frihed, omvæltninger & forandringer insisterer på at blive ved med at udfordre Saturn, vores strukturer, begrænsninger, frygte, traditioner & rigide gamle systemer. Så selvom Saturn mener at de gamle måder, der har fungeret i hundreder af år er stolte, opdyrkede metoder, så bliver Uranus ved med at drille ham & spørge hvor tilpasningsdygtige de systemer egentlig er, hvor fremsynede, bæredygtige, inkluderende, innovative & progressive de er? Vi er altså næsten konstant blevet udfordret på vores mest forankrede systemer, overbevisninger & strukturere — især dem, der er skåret i den fysiske materie samt de overbevisninger, der følger med de fremherskende måder at se vores verden på, såsom de konstruerede køn(sroller), de fremherskende videnskabelige paradigmer & økonomiske teorier, infrastrukturer i samfundet, inddelinger af landegrænser, kulturer & folkeslag, vores politiske idéer, polariteter & styreformer, vores tilgange til hvad et godt, rigt & alsidigt liv, hvad det vil sige at “bidrage til samfundet” & hvordan man bør & skal opføre sig for at være normal & ved sin sunde fornuft. Saturn hersker også — lidt overraskende — over vores mentale, intellektuelle & endda spirituelle systemer, regler & levemåder. Alle disse tilgange bliver nu udfordret af Uranus, hvorfor skepsis overfor mange af de ældste “sandheder” nu opstår. Uranus mistillid til autoriteter, undertrykkende mekanismer & systemer sparker da også ind (& har gjort det de seneste år) med alle mulige slags fællesskaber & grupperinger, der pludselig begyndte at tro at Jorden er flad (for at pege på en af de mere Sølvpapirshattede tendenser), men også helt reelle spørgsmål omkring blind tillid til medicinal industrien, det gavnlige ved adskillelseskulturen & institutionaliseringen af vores børn, samt tilgange til overforbrug, magtmisbrug, udbytning af mennesker, planter & dyr på vores kære klode.

• Tovtrækkeriet imellem den gamle & den nye verden er da heller ikke ovre endnu, da vi vil se den sidste (ud af tre) eksakte kvadrater imellem de to kæmper på selveste Juleaften. Denne Nymåne aktiverede med andre ord, hvilke forandringer denne kværnende konflikt har af betydning i vores hver især personlige liv samt hvilke områder, de vil gøre sig gældende på i resten af 2021, men måske endda også længere ud i fremtiden.

• Denne frygt for forandringer, som konflikten imellem Saturn & Uranus fremkalder, kan også have gjort sig gældende i vores private horoskoper. Nogle vil have oplevet det som en kærkommen genfødsel; en løsrivelse, befrielse eller frigørelse fra (det område, Jomfruen repræsenterer i ens horoskop), mens andre kan have oplevet det angstfyldt, sørgmodigt, bekymrende, foruroligende eller vredesvækkende fordi dette ønske om frihed & selvstændighed ikke lader sig gøre eller er muligt. Grundlæggenden tillader Nymånen os friheden til at være os selv, vores egne & slippe de fordømmelser andre har fældet over én, som man sidenhen har internaliseret — hvor vidt man står i en situation, hvor man kan fejre det, handler altså om, hvorvidt man har turde kaste sig ud i det & tage springet endnu, sætte den grænse eller gå sin egen vej.

Er du i tvivl om, hvad Nymånen aktiverede for dig, kan du undersøge i hvilket af dine 12 huse i dit horoskop, den fandt sted? Det giver et ganske klart praj om, hvor du skal kigge hen.

• Nedenfor ser du himmelen som et hjulhoroskop da Nymånen stod eksakt. Horoskopet er inddelt af 2 akser, som deler cirklen i 4 dele, hver del er yderligere inddelt i 3 rum & disse rum kaldes huse. I kan se på de små tal, hvilket hus, der hedder hvad. På dette billede falder Nymånen (dvs Månens eksakte konjunktion med Solen; der hvor de står præcis ovenpå hinanden set i horokopset) i 3. hus (Tvillingens hus, der repræsenterer kommunikation, indlæring, skolegang, søskende, naboer, korte rejser & grund-uddannelser) i 14˚ i Jomfruen.

• Herunder er listet en ca. oversigt med stikord til de forskellige huse. (Alt efter *hvor* man er født, kan ens husstørrelse godt variere, så læs evt for tegner før (angivet i parentes), & vælg det du føler passer bedst, hvis du ikke har et hjulhoroskop foran dig).

• Nedenstående optegning er for mennesker født i Danmark & burde passe; grunden til at nogle ascendanter har to huse (fx Krebsen, der ikke deler 7. hus med nogen) skyldes Jordens hældning. I Nordeuropa er Krebse, Løve, Jomfru, Vægt, Skorpion & Skytteascendanter, de mest almindelige, mens Stenbukke, Vandbærer, Fiske, Vædder, Tyre & Tvillinge-ascendanter er de mere ualmindelige.

• Har du et hjulhoroskop foran dig, kan du nøjes med at finde 14˚ i Jomfruen: ♍︎

Har du (indsæt ascendant) faldt Nymånen sandsynligvis i nedenstående hus & skaber fokus på:

~ Vædder-ascendant = 6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Tyre-ascendant = (5.)/6. hus: Ansat arbejde, daglige rutiner & ritualer, arbejdsgange, rytmer, vaner, helbred, sundhed, ernæring & fysiske lidelser.

~ Tvillinge-ascendant = (4.)/5. hus: Selvudfoldelse, fornøjelser, underholdning, erotik, personligt overskud/selvbillede, ferier, festligheder & børn.

~ Krebse-ascendant = (3.)/4. hus: Hjem & barndomshjem, arv, miljø, slægt, familieforhold, tryghed, grobund, vækstbetingelser, minder & indre liv.

~ Løve-ascendant = (1.) 3. hus: Kommunikation, indlæring, tænkning, skolegang, naboer, søskende, trafik, dataindsamling, korte rejser & kurser

// 2. hus: (Egne) Materielle & åndelige ressourcer & værdier, penge, holdninger, skønhedsidealer, nydelse, romantik, selvværd.

~ Jomfru-ascendant = 1. Ydre fremtoning & figur, hvordan vi bliver mødt i verden, personlighedens udtryksmåde, væsen, udseende, samt eget forhold til udtryk & udseende.

// 12. hus: Det ubevidste, skjulte forhold, mystik, anonymitet, gåder, afsavn, det fælles kollektive, det åndelige/spirituelle, psykiske lidelser & institutioner; fængsler, hospitaler, klostre, etc.

~ Vægt-ascendant = (12.) 11. hus: fællesskaber, visioner, interesser, venskaber, andres børn, gruppeånd/-udfoldelse, fælles mål, & sociale cirkler.

~ Skorpion-ascendant = (9.) 10. hus: Karriere, målsætning, ambition, berømmelse, livsstræben & vores forhold til hvad succes er/hvordan det ser ud.

~ Skytte-ascendant = (8.)/ 9. hus: Videnbegærlighed, livsfilosofier, højere uddannelse, erkendelser igennem erfaring, kulturstudier, rejser, politik, jura, lovgivning, etik, moral & humor.

~ Stenbukke-ascendant (7.)/ 8. hus: Psykiske ressourcer, traume-healing, det underbevidste, skjulte potentialer, regeneration, genfødsel, det okkulte, andres vær

~ Vandbærer-ascendant: 7. hus: Partnerskab, en-til-en-relationer, forventninger & forhold til andre, samarbejdspartnere, ægtefæller & fjender.

~ Fiske-ascendant: (6.) / 7. hus (se under vandbærer-ascendant eller Vædder-ascendant).

..
..
Billedet er af Hope Gangloff & hedder “Mickey Hernandez”, 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0