} Nymåne • i • Tvillingen • pt. III {

[ Nymåne i Tvillingen (Solen i Tvillingen) 2° kl. 19.38, 22. maj 2020: Numerologien bag samt aspekter ]
• Denne dag har måske været den mest massive dag dette forår med 4 astrologiske skift:
~ Merkur●Venus Rx i konjunktion i 20° i Tvillingen, kl. 10.41
~ Solen●Saturn Rx i trigon i hhv 1° i Tvillingen & Vandbæreren, kl. 14.01
~ Merkur●Neptun i kvadrat i hhv 20° i Tvillingen & Fisken, kl. 17.42
~ Nymåne 02° i Tvillingen, kl. 19.38
samt en meget massiv 22-20-20-02-20-20-20 talkode, der både mimer Det Store Stellium (følg evt tagget nederst) vi så 12. januar, Tvillingens dualitet, Månens blidhed & samarbejde (tallet 2), samt året 2020! Alle disse Måne/Tvillinge tal peger — sammen med Venus Retrograd & hendes 13-tal magi — i retning af fremtiden & den nye verdensorden, vi stille & stødt nærmer os.
• Nymånen beder os som sagt om at transformere vores virkelighed, bevæge os ud af stagneret energi, tankegange & forestillinger & aktivt bruge vores ord, luft & sprog til at skabe nye virkeligheder. Vores forestillingsevne er første skridt i retning af at skabe en alternativ virkelighed, & hvis vi bliver ved med at fokusere på de ting, der ikke fungerer for os — eller som vi er vrede over, reproducerer vi disse, ved at give al “dårligdommen” vores udelte fokus.
• Tvillingens konstant skiftende energi minder os om, at vores syn på livet som noget fast, holdbart & defineret er en illusion, & desto hurtigere vi omfavner dette & begynder at sam-skabe verden omkring os, jo lettere vil det være at begynde at leve & forme det liv & den fremtid, vi ønsker os — privat såvel som kollektivt!
Så hvor holder du dig tilbage? Hvor er du kritisk & mistroisk overfor livet, systemet, samfundet eller andre? Og har du selv en andel i at reproducere de mønstre, du ikke bryder dig om? Alt dette bliver sat på spidsen nu.
• Vores ord & tanker skaber vores virkelighed & ved at guide/praje dem i en retning vi glædes over, kan vi omforme & genskabe en ny virkelighed, der er mere i overensstemmelse med vores person & værdier. Hver gang vi tænker eller taler former vi vores liv; prøv lige at tænk, bare et øjeblik over hvordan du taler om dit liv til andre. Hvad fokuserer du på? Hvad er det du går op i & gerne vil tale om? Bringer det dig tættere på — eller længere fra det, du ønsker at se i verden? At vi former vores liv med vores ord, gælder sådan set altid & ikke kun nu, men fordi vi står midt i en værdimæssig transformation, er det særlig vigtigt, at vi de kommende uger/måneder udtrykker os klart, uden omsvøb, fra et autentisk sted inde i os selv, hvor vi taler fra vores ukrænkelige værdighed, vores evige kærlighed & dybere sandhed.
• Vi brobygger kollektivt med andre ord imellem den gamle verden & den kommende; går du med? Eller står du tilbage & venter? Hvornår vi hver især går over regnbuen, må vi selv om — vil vi presses med konflikt & drama eller går vi frivilligt med let hjerte efter at have sluppet vores gamle dramamønstre?
• Tvillingens dualitet, der ekkoer i de oceaner af 2taller vi også ser, viser os den skillevej vi står overfor: Vi kan vælge at blive i den gamle verden & i offerrollen; bibeholde de dogmer, begrænsninger & den lidelse, der eksisterer her — eller vi kan vælge kærlighed & ejerskab & tage ansvar for vores egen & vores arts videre færd — med nysgerrighed, kreativitet & opfindsomhed. Vi kan vælge den gamle verden, der fokuserer på separation & deler vejen imellem hjertet & hjernen — eller vi kan som Tvillingen opløse disse poler & lade det hele smelte sammen; skabe en direkte forbindelse imellem intellektet & intuitionen & forene hjerte & hjerne, som en solnedgang, hvor vi hverken behøver at vælge lyset eller mørket, men kan eksistere i fred med begge veje.
• At forstå, at valget altid er vores, & at vi er de største skabere i livet er en af de højere esoteriske hemmeligheder. Så hvilken virkelighed vælger du? Du er helt fri til at skabe din virkelighed, som du ønsker den. I bund & grund er det en af de dybere sandheder vi alle er her på Jorden for at erfare: Du er skaberen, guddommen eller universet selv. Det er din vej & du vælger den hver dag — indtil du vælger noget nyt. Vores rejse er evige & spiralformet; vi genbesøger indsigter på forskellige planer & niveauer igen & igen i vores udvikling; Den Evige Gentagelse. Både på det personlige menneskelige plan, men også igennem generationerne, hvor vi reproducerer vores art & æts mønstre — indtil vi omformer dem.
• 2-tallene symboliserer også den guddommelige synkronisitet, det cykliske; som vi evigt vekselvirker imellem. Din rejse er din egen & der er uendelige dimensioner & facetter af den at udforske! Men hver gang vil du stå over for valget; der vil i den jordiske eksistens altid være flere muligheder; at være inkarneret på jorden er en oplevelse i kunne acceptere & tilpasse sig vekselvirkningen eller dualiteten. Der vil altid være et valg, 2 sider af en sag, 2 stier vi kan gå ned ad & 2 parter i en konflikt — eller i en kærlighedsrelation (enten imellem dig & et andet menneske — eller imellem dig & dit højere selv).
• 2 er også Månens omskiftelige cykliske forbindelse imellem lyset & mørket, moderen & barnet, eller de to, der udgør en relation. 2’er energien handler om at lytte til det højere. Have tillid, lytte, tune ind. Du & den højere kilde. Alt relationelt. Dette år, 2020, skaber en højere bevidsthed om nødvendigheden & værdien i samarbejde. Fra år 2000 er vi trådt ind i en ny periode af den menneskelige eksistens. Vi har sluppet idéen om at skabe & lede i 1900-tallet & bevæget os videre til samarbejdet & sameksistensens årtusind! Det er en meget spændende transformationstid vi står midt i & mange af de temaer, vi har oppe nu, bliver lanterner vi senere vil lyse ind i fremtiden med. Vi udgraver med andre ord 2-tallet & dets betydning for os som art & den udvikling vi vil se de næste 1000 år!
• Og bemærk lige, hvor mange 2-taller vi har: 22. maj 2020, Tvillingerne er 2! Venus & Merkur står sammen (de to planeter, der står Solen tættest) i Tvillingens tegn i 20°, Nymånen (Solen & Månen, der står sammen set fra Jorden) står også 2 i Tvillingens tegn i 2°! Nymånen danner aspekt til Mars i et andet bevægeligt & dualt tegn, Fiskene, der også udtrykkes igennem to; Den ene Fisk, der svømmer i overflodens jordiske vande, mens den anden, svømmer i åndens forlutrede, sfæriske bølger. Mars står ganske vidst i 6° — men 6 er Venus’ tal (denne Nymånes anden hovedperson) & i tarottens store arkana er det sjette kort, Tvillingernes kort, repræsenteret som De Elskende! Igen; tosomheden eller dualiteten er til stede over alt! Tilsvarende danner Neptun også aspekt fra Fiskenes duale energi til Venus & Merkur, da også han står i 20°! Bliver det mere magisk, drømmende, bevægeligt, dualt & smidigt? Næppe.
• Denne dualitet handler også om at forstå at livet er en form for overgivelse, en øvelse i at forstå lys & mørke; det evigt foranderlige, men også det evige ensartede. Dualitetens grænser kridtes op for os nu. 2 er Månens tal for samarbejde & kærlighed, mens 22 er et mastertal kaldet Fredens arkitekt. Dette giver os et indblik i, hvad det er stjernerne ønsker for os pt. Vi står overfor en række valg; vi er Skaberne af vores egen eksistens! Men før vi træffer et valg; det uundgåelige valg i den duale verden, så er vi nødt til at være i fred. Vi kan ikke træffe gode valg fra et stridsomt eller konfliktfyldt sted! Merkur er i 20° i Tvillingen & møder Venus i konjunktion; vi må altså forholde os til vores idéer, intellekt & forståelse — samtidig med at vi tager vores værdier, følelser & ønsker med i overvejelserne. For at træffe en god beslutning er vi nødt til at forholde os til begge sider, acceptere dem, bringe dem til balance & træffe et valg.
• Tvillingen viser os at alt vekselvirker her på jorden; liv/død, dag/nat, lys/mørke, godhed/ondskab, bevægelse/hvile, hjerne/hjerte, intellekt/intuition, erkendelse/erindring, maskulin/feminin, indånding/udånding, flod/ebbe, tænkning/sansning, etc. Dette repræsenterer menneskets dualistiske natur, som vi som sjæle er kommet for at opleve. Vi er her for at opdage vores iboende styrke & kraft; drage os den erfaring, at vi er i stand til at træffe et valg. Dualiteten er her altså for at få os til at forstå. Kontrasten er vores guide. Kontrasten imellem det vi ønsker os — & det vi har. Eller kontrasten imellem det, vi kan lide, & det vi ikke kan lide. Dette er en guide, hvor vi hele tiden bliver inviteret til at skabe noget, der er mere i overensstemmelse med vores inderste sande kerne. Ligesom afvisning. Vi bliver ikke afvist, fordi vi er uværdige, men fordi vi er værdige. Det lyder måske en anelse besynderligt, men andre mennesker eller muligheder i livet “afviser” os for at henlede vores opmærksomhed på, hvor vi går på kompromis & ikke træder rent ind i vores ønske, vilje eller væsen; hvor gør vi os små eller hvor er vi ikke i fred? Vil vi noget for meget (& har dermed ikke vores værdighed med os)? Eller er vi faktisk ikke interesseret i at opgive vores privilegier? Eller er vi måske ikke helt parat til at overgive eller binde os? Alle disse faktorer (& mange andre) kan være årsagen til at vi oplever afvisning af noget, vi tror vi ønsker os. For at kunne se forskellen, se bagom problemet er vi nødt til at kunne se begge sider & være i fred med os selv for at kunne vælge den rigtige vej eller retningen. Alt er nødt til at være balanceret & gå op i en højere enhed.
• Almindeligvis er det Fuldmåner, der handler om poler, kulmination & skelneevne, men denne Nymåne bærer også dette præg. Den henviser til de indre opdagelser; vi bliver med Venus Rx & de mange 2-taller bedt om at kontakte vores indre feminine kraft (uanset køn) & at stole på vores intuition & med Tvillingens nysgerrighed udforske dette.
• Selvom Tvillingen hersker over det lavere, rationelle, dataindsamlende sind; her hvor vi tænker (alt for meget, måske) — så har tegnet også en højere oktav, hvor vi kan forbinde os til det intuitive & sfæriske (den anden Tvilling). & du må gerne bruge din matematisk/logiske kognition så længe du bruger det på en intelligent måde: indsaml dine informationer, men husk at mærke efter, om det den indsamlede data siger, føles rigtig for dig. Vi må bruge vores højere visdom til at forstå/handle nu. Vi må se begge sider; kommunikere & oversætte. Hvordan vil vi fortsætte fremover? Både i vores private liv & som samfund? Kan vi berige os selv ved at bruge Tvillingens talenter? Igennem Kommunikation, at dele, skrive & tale med andre. Eller i kraft af vores nærmiljø, søskende eller små rejser?
Husk at tage en dyb vejrtrækning før du træffer en beslutning & kun handle udfra inspireret (glædesfuld & fredfyldt) handling.

• Datoen d. 22.5.2020 giver sammen en universel 13-dag ( 2 + 2 + 5 + 2 + 2 = 13). 13 er Gudindens tal, Urmoderen eller Det Guddommelige Feminine! Når Det Guddommelige Feminine aktiverer en Lunation som denne (hun er både nærværende i talkoderne & i Venus Rx, der står i konjunktion med Nymånens hersker, Merkur) så forandrer vi os dybt. 13-tallet er nemlig repræsentant for Livets Mysterier, der i tarotten repræsenteres som Døden. Dette skyldes at der i skabelsen af Livet nødvendigvis ligger kimen til død, men også genfødsel; Livets evige cyklus (bemærk at vekselvirkningen også er aktiv her). Hun skal altså lede os igennem en slags genfødsel i løbet af sin retrograd periode, men det må følge i et andet opslag.

Venus RxMerkur i kvadrat til Neptun:
Den nydelsessyge kærlighedsplanet, Venus, bevægede sig præcis henover Merkur i 20° i Tvillingen, netop som Nymånen stod på sit højeste, og forstærkede dermed den kraftige 2020-kode. Selvom disse to ikke direkte kontakter Tvillinge-Nymånen i 2° & dette planetmøde ikke er sjældent, var dette møde alligevel særegent & lidt anderledes, da Venus almindeligvis har en stærkere harmonisk indflydelse på Merkurs intellektuelle nøgternhed, men nu hvor de begge står i Merkurs eget tegn & Venus’ energi er indadvendt, er hendes charmerende blidhed mere skjult & hæmmet. Vi er med andre ord mere tænksomme omkring vores værdier, finanser & kærlighedsrelationer (både til venner, familie & partnere); ligesom det for nogle også kan være sværere at sætte kærlige ord på vores følelser (selvom vi måske ønsker det) — i stor kontrast til et mere traditionelt Merkur●Venus-møde, hvor vi ellers får lettere ved at udtrykke vores affekt. Dette aspekt forstyrres yderligere af begges hårde kvadrat til idealerne, illusionerne & (selv)bedragets planet, Neptun i Fiskene også i 20°, der gør vores oplevelser, værdier & følelser meget mere diffuse & forvirrende — for hvad er egentlig virkeligt lige nu? Hvad kan vi lide & hvad mener vi? Verden omkring os virker lidt som om den er i opløsning — & selvom vi i Danmark så småt er begyndt at åbne landet igen, er det ikke det samme som før… så hvordan er det nu? Dette aspekt tjener imidlertid til at afvikle & opgive vores forestillinger & illusioner om os selv, ved igennem diffus tåge at dekonstruere vores begrænsede (selv)billeder & idéer. Smide alle disse tidligere slangehamme, så vi kan komme ind til kernen & den klarhed, der ligger dér vil blive synlig for os, når Venus vender tilbage fra sin retrograd & reintroducerer sine dybeste værdier & sin ædleste værdighed.

Nymåne (SolMåne) i trigon Saturn:
De intentioner vi satte/sætter nu vil kunne have vidtrækkende konsekvenser, hvorfor det er vigtigt at de træffes med hjertet/intuitionen (Ved hjælp af Venus’ guidance) & ikke med intellektet/egoet. Saturn, tidens vogter, viser os dybden af vores handlinger & de langsigtede effekter, de har i det fysiske. Han værner om tradition & bekymrer sig altid om det hele nu er godt nok, om der er nok & om det, der er nu også er holdbart. I stor kontrast til denne meget omskiftelige & flyvske energi, vi har oplevet den seneste uge, som dog kan — hvis vi mestrer den — bringe gennembrud, ikke blot til nuet & vores personlige inderste, men også til de højere lag af den menneskelige eksistens. Saturn ærer traditionen, familien & de gamle mønstre & systemer, men i Vandbæreren er han nødsaget til at skifte fokus fra fortiden til fremtiden: nu udfordres vi til at skabe nye traditioner for fremtiden; fremtidens samfund, fremtidens familier & hvordan vi som art skal leve på denne Jord.
Mulighederne ligger i at udvikle os igennem at lære fra os. Igennem videreformidling & undervisning bliver vi selv mestre. Tvillingen repræsenterer evighedsstudenten & det tillærte, mens Saturn viser os, at nu er det tid at anvende, hvad vi har lært, i praksis & lære fra os. Denne gensidige udveksling imellem eleven & læremesteren udvikler vores færdigheder både som elev, men også læremesteren får et dybere niveau af visdom ved at tage nybegynderens nysgerrighed ind & se alt det lærte igennem disse nye øjne.

Nymåne (SolMåne) i kvadrat til Mars:
Konflikter & forvirrede/uklare intentioner. At lægge planer nu er ikke så tilrådeligt, da målet endnu ikke ligger klart foran os. Det kan være frustrerende for Mars ikke at have et klart mål eller en retning. Desværre er tiden ikke inde til dens slags ilter handling. Derfor vil det være mest gunstigt at kanalisere denne energi ud i kreative udtryk eller lege med mulighederne, fremfor at lægge sig fast på endegyldige retninger. Da Venus er retrograd & Mars er i Fisken er det heller ikke oplagt at begynde nye projekter. Derimod giver det mening at revurdere, evaluere & reflektere over projekter vi allerede er igang med & igennem vores dybere fornemmelser, kreativitet & intuition mærke ind i, om der er noget der skal ændres her.
Står du overfor store beslutninger i livet? Undersøg da dine muligheder, læg i stilling til at vælge din vej, men handl først efter d. 28. juni. Her er Venus nemlig gået ret igen (d. 25) & Mars har skiftet tegn fra Fiskens drømmende vande til Vædderens proaktive virketrang — for før da, ved vi nemlig ikke med sikkerhed, hvad vi egentlig ønsker os!
I mellemtiden kan vi udnytte denne introspektionsfase & spørge os selv: Hvordan kan vi forvandle vores drømme & visioner til virkelighed? Er vi et sted, hvor vi mentalt er i stand til at modtage vores drømme (apropos at bruge afvisning, som en rettesnor)?
..
Ps: Jeg beklager mit ganske flyske skriftlige udtryk for tiden, det skyldes at både min Sol, Merkur & Venus er påvirket af de transitter, der pt finder sted, hvorfor det er sværere for mig end normalt at samle mit sinds kognitive højspændte, flersporede motorvej til et konkret, skriftligt udtryk. Håber ikke I oplever det som noget alt for uforståeligt volapyk.
..
..
Oversigten er fra da Nymånen stod eksakt & I vil kunne se alle ovenstående beskrivelser, hvordan planeterne står eksakt i de grader.
Billedet herunder er af Maxfield Parrish & hedder “Stars”, 1924.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0