} Merkur • Retrograd • pt. I {

[ Merkur Retrograd i Vægten (25°) 27. september kl. 07.10 — (10°) 18. oktober kl. 17.16 ]

• Når Merkur er retrograd genbesøger vi en periode, vi allerede har været igennem, både graderne i horoskopet, men især i vores liv. I princippet er hans baglænssnurrende bevægelse en optisk illusion — ligesom at Månen skifter form (fase) — eller at menneskelivet er flygtigt & vi alle er separeret fra hinanden. Ingen af disse tilsyneladende sandheder er reelle*. Men de er vigtige i forhold til at udfolde & udforske det at leve inkarnation efter inkarnation her på Jorden (*vil du læse uddybelser af mine påstande, kan du det i slutningen af indlægget**).

• Disse afbræk i den kollektive energistrøm er nødvendige. Denne opbremsning i energien er en forudsætning for os & vores sind, for at vi kan fungere. Det er en indbygget hvileperiode på samme måde, som at vores sind har brug for at sove sammenhængende hver nat. Retrogradperioderne er en slags pause, som er lagt ind i den måde alting udfolder sig på; ligesom vi som mennesker har brug for hvile & søvn for at kunne virke aktivt, når vi er vågne, så bliver energistrømmene omdirigeret i ny & næ. Denne slags “søvn” eller omstrukturering af hjernebølgerne, handler imidlertid ikke om at komme ned i deltasøvn & afstresse hjernen på samme måde, som når vi sover. Disse cyklusser er meget længere & i højere grad forbundet til vores sjæl, intuition & nervesystem.

• Almindeligvis er Merkur retrograd kendt for at at bringe bagvendt kommunikation, teknologiske fejl/sammenbrud, nervøs energi, ængstelighed, forsinkelser mht trafik, breve, kontrakter (etc) samt forsvundne genstande — & det er da også sandt at beskeder kan havne de forkerte steder, forsendelser forsvinde, osv — men det er i højere grad følgevirkninger af det egentlige fænomen — især hvis vi ignorerer eller fornægter det — end det er selve fænomenet. Den bedste måde, vi kan møde Merkur Retrograd (& i princippet alle retrograder), er at skrue ned for tempoet, snusfornuften & det skeptiske sind. Øvelsen her går ud på at åbne op for mulighederne, tilfældighederne, uvisheden, tvivlen, ydmygheden, de bredere perspektiver & måske endda også guddommelig indgriben. Vi skal nu gentænke, genbesøge, revurdere, overveje, evaluere & forbinde os til de højere & skjulte indsigter, der venter på at blive erkendt — om muligt.

• At det kan resultere i at vores dagligsdags kommunikation (& dets apparater) kan drille, skyldes, at vi nu skal gå igennem den (tanke)flod vi allerede har krydset siden 6. september (temaer fra sidste Merkur Rx kan også dukke op igen). Men i modsætningen til grækeren Heraklits forestilling om, at man ikke kan krydse den samme flod to gange, tilbyder Merkur Rx os nu at gå baglæns, mens vandet også løber baglæns i floden. Den oplevelse vi får er derfor ikke *magen* til den første, men vi genbesøger allerede besøgte temaer og får nu mulighed for at se dem på nye måder/fra helt andre vinkler. Almindeligvis dukker nye synspunkter, erfaringer & manglende informationer op, når vi går baglæns ad vores indre sti.

• Derfor plejer jeg også at mane til besindelse. Merkur Rx er ikke en forbandelse, der forsøger at forhindre os i at nå vores mål. Tværtimod er det en påmindelse om, at nogle områder af livet skal tages med ro & at det giver gode resultater at tænke sig om en ekstra gang eller to, for måske var der mere til den situation, arbejdsopgave eller erfaring end vi først troede? At denne Merkur Retrograd falder i det Venusstyrede tegn Vægten, mens Venus selv befinder sig i det gennemborende, dybdepsykologiske nabotegn, Skorpionen, initierer også et enormt potentiale for at åbne os mod endnu dybere indsigter & med tillid læne os ind i total overgivelse & på den måde aktivere vores iboende magnetisme. Det gør man bedst ved at sænke paraderne, holde op med at forsøge at please (Vægten) eller kontrollere (Skorpionen), at have tillid til at det hele nok skal gå & at det, der er allerbedst for én, sker, også selvom man lige nu ikke kan se det lige nu. Så missede du det hus, det job, den opringning, den kæreste, den ferie eller lign, så prøv at sige pyt. Hvis det var tiltænkt dig, var det kommet & kom det ikke, kommer noget andet, der er mere på bølgelængde med hvem du er & hvor du er i dit liv!

..
..
Billedet er af Jacques Joseph Tissot (1836-1902) & hedder passende “A Passing Storm”, 1876.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0