} MerKur • Retrograd {

[ Merkur går Retrograd i Tvillingen: 30. maj kl. 00.33 — 11. juli kl. 22.25 ]

• Året mest markante & effektfulde Merkur Retrograd er igang! Det skyldes at han i år går en af sine smukke omveje igennem eget myldrende & rastløse tegn, nemlig det bevægelige lufttegn Tvillingen. Er du ikke så bekendt med Merkurs drillesyge natur & hvordan den forstærkes, når han befinder sig i egne, hjemlige luftlag, kan du læse mere om, hvordan han virker i eget tegn, her: } Merkur • i • Tvillingerne • pt. I {

• En anden grund til, at denne Merkur Retrograd er 2021’s kraftigste, skyldes, at den skydes igang just efter en konjunktion med Venus, en forbindelse, der tapper ind i 2020’s tema & understreger alt det vi lærte under Venus Retrograd i Tvillingen sidste år, som vi Gudhjælpemig også har brug for at blive mindet lidt om her i 2021.
Læs evt mere om 2020, hvis du har brug for en opfriskning her eller hvis du bare vil nørde:
} Tvillingens • kollektive • lære • i • 2020 {} Måneknudernes • akseskift {} Venus • Retrograd • pt. I {} Venus • Retrograd • pt. II {} Venus • Retrograd • pt. III {} Opsummering • Venus Rx {

• Dette forstærkes selvfølgelig også yderligere af, at retrograden finder sted midt under formørkelsessæsonen. Denne formørkelsessæson mimer pudsigt nok også sidste sommers, der fandt sted lige efter at Måneknuderne (der bestemmer hvor de forskellige eclipser falder) havde skiftete tegn ind i Tvillingen (Nordknuden) & Skytten (Sydknuden). Man kan alt i alt sige, at vi genbesøger temaerne omkring verdensopfattelse, værdier, hjerterum, samvittighed, perspektiv & en grundlæggende omskoling eller omrokering af vores måde at se, tænke & tale om verden på — en disciplin vi åbenbart jf Merkur selv kan blive endnu bedre til. Og i tilgift mødes han med Solen & Månen under den totale Solformørkelse d. 10. juni i næsten eksakt konjunktion (orbis 1°) & i tilgift lige ved siden af MC (det højeste punkt på himlen) her i Danmark. Der er altså VIRKELIG fokus på vores kommunikation & hvordan vi udtrykker den i det offentlige; lever vi op til egne forbilledlige forventninger eller? Det bliver spændende at se hvad Mette Frederiksen har at sige den dag.

• Alt dette begyndte i princippet i går nat, halv 1, men vi er nok en del, der har kunnet fornemme energien standse op den seneste uge. Merkur er altså officielt begyndt på sin retrograd & vil tage os med på en række tågede & illusionerende erkendelser måske omkring kærlighed, måske omkring rimelighed (pga sin kvadrat til Neptun) de kommende 22 dage — til og med d. 22. juni. Han har som skrevet været i sin pre-skyggefase siden d. 15 maj & vil først bevæge sig helt ud af sin post-skygge d. 7. juli, så der er rige muligheder for at få undersøgt vores kognition & gået på nysgerrig opdagelse i vores sind & de ting, følelser, tanker & overbevisninger som vi kan møde her, de kommende uger.

• Når Merkur er retrograd genbesøger vi en periode vi allerede har været igennem, både graderne i horoskopet, men især i vores liv. I princippet er hans baglænssnurrende bevægelse en optisk illusion — ligesom at Månen skifter form (fase) — eller at menneskelivet er flygtigt & vi alle er separeret fra hinanden. Ingen af disse tilsyneladende sandheder er reelle*. Men de er vigtige i forhold til at udfolde & udforske det at leve inkarnation efter inkarnation her på Jorden (*vil du læse uddybelser af mine påstande, kan du det i slutningen af indlægget**).

• Disse afbræk i den kollektive energistrøm er nødvendige. Denne opbremsning i energien er en forudsætning for os & vores sind, for at vi kan fungere. Det er en indbygget hvileperiode på samme måde, som at vores sind har brug for at sove sammenhængende hver nat. Retrogradperioderne er en slags pause, som er lagt ind i den måde alting udfolder sig på; ligesom vi som mennesker har brug for hvile & søvn for at kunne virke aktivt, når vi er vågne, så bliver energistrømmene omdirigeret i ny & næ. Denne slags “søvn” eller omstrukturering af hjernebølgerne, handler imidlertid ikke om at komme ned i deltasøvn & afstresse hjernen på samme måde som når vi sover. Disse cyklusser er meget længere & i højere grad forbundet til vores sjæl, intuition & nervesystem.

• Almindeligvis er Merkur retrograd kendt for at at bringe bagvendt kommunikation, teknologiske fejl/sammenbrud, nervøs energi, ængstelighed, forsinkelser på trafik, breve, kontrakter (etc) samt forsvundne genstande — & det er da også sandt at beskeder kan havne de forkerte steder, forsendelser forsvinde, osv — men det er i højere grad følgevirkninger af det egentlige fænomen — især hvis vi ignorerer eller fornægter det — end det er selve fænomenet. Den bedste måde, vi kan møde Merkur Retrograd (& i princippet alle retrograder), er at skrue ned for tempoet, snusfornuften & det skeptiske sind. Øvelsen her går ud på at åbne op for mulighederne, tilfældighederne, uvisheden, tvivlen, ydmygheden, de bredere perspektiver & måske endda også guddommelig indgriben. Vi skal nu gentænke, genbesøge, revurdere, overveje, evaluere & forbinde os til de højere & skjulte indsigter, der venter på at blive erkendt — om muligt.

• At det kan resultere i at vores dagligsdags kommunikation (& dets apparater) kan drille, skyldes, at vi nu skal gå igennem den (tanke)flod vi allerede har krydset siden 15. maj (men temaer fra sidste sommers Merkur Rx kan også dukke op igen). Men i modsætningen til grækeren Heraklits forestilling om, at man ikke kan krydse den samme flod to gange, tilbyder Merkur Rx os nu at gå baglæns, mens vandet også løber baglæns i floden. Den oplevelse vi får er derfor ikke *magen* til den første, men vi genbesøger allerede besøgte temaer og får nu mulighed for at se dem på nye måder/fra helt andre vinkler. Almindeligvis dukker nye synspunkter, erfaringer & manglende informationer op, når vi går baglæns ad vores indre sti.

• Derfor plejer jeg også at mane til besindelse. Merkur Rx er ikke en forbandelse, der forsøger at forhindre os i at nå vores mål. Tværtimod er det en påmindelse om, at nogle områder af livet skal tages med ro & at det giver gode resultater at tænke sig om en ekstra gang eller to, for måske var der mere til den situation, arbejdsopgave eller erfaring end vi først troede? At denne Merkur Retrograd begyndte med en konjunktion med Venus initierer også et enormt potentiale for at åbne sig endnu dybere & læne sig ind i total tillid & aktivere sin modtagermagnet. Det gør man bedst muligt ved at sænke paraderne, holde op med at forsøge at please eller kontrollere, at have tillid til at det hele nok skal gå & at det, der er allerbedst for én, sker, også selvom man lige nu ikke kan se det. Så missede du det hus, det job, den opringning, den kæreste, den ferie eller lign, så prøv at sige pyt. Hvis det var tiltænkt dig, var det kommet & kom det ikke, kommer noget andet, der er mere på bølgelængde med hvem du er & hvor du er i dit liv!

• Denne retrograd er den midterste ud af de tre årlige Merkur Rx — som i år smukt nok matcher 2021’s dynamiske, frihedssøgende & foranderlige 5’er energi — & dermed alle er falder i lufttegn & derfor stiller skarpt på vores evne til at socialisere, interagere, holde det store overblik & kunne forstå abstrakte situationer & sammenhænge.

• Med denne Merkur Retrograd i Tvillingerne er der et særligt fokus på vores sind, en mulighed for at gå andre de indre kringelkroge efter i sømmene, genbesøge, revurdere & undersøge vores indre processer, hvordan vores sind fungerer & udfolder sig samt vores tankestrømme, tankemønstre, overbevsninger & idéer. Vores sind er et værktøj for vores sjæl, ikke en fængsel eller en ængstelighedsgenerator vi skal tyranniseres af. Det er vigtigt at det er os, der med bevidst intention kører bussen & ikke vores ubevidste, nedarbejde kulturelle eller familiære programmering. Og hvilket magisk & kraftfuldt værktøj!

• Så hvordan bruger vi vores sind? Det er det helt store spørgsmål under denne retrograd. Anvender vi dets ultimative potentiale eller genanvender vi gammel, destruktive mønstre? Er vores ubevidste historier & overlevelsesstrategier fra vores barndom i overensstemmelse med vores sandhed & det menneske vi er i dag? Lad alt der dukker op de kommende 22 dage fange din opmærksomhed. Undersøg det, analyser & eventuelt disseker det, hvis det ikke giver sig selv. Alt der dukker op er temaer, mønstre, emner, adfærd mm, der skal undersøges & formentlig transformeres til en mere nutidig version. Det er dog vigtigt at I ikke læser det her som en arbejds-opgave, det er ikke mening at vi skal gøre alt muligt, det vigtige er at lytte, stoppe op, observere, tænke, holde pause mens man drikker en kop te i solen. Da Merkur mødtes med Venus i forgårs er det vigtigt at vi husker at gå ind i denne proces med en modtagelighed & tillid. En blid, langsom energi, der åbner os & gør os stabile & rolige.

• Selvom det for nogle uden tvivl vi være årets med forvirrende, stressende & rastløse Merkur Retrograd er der også mulighed med bevidst intention, at forvandle den til årets mest blide, da Venus giver os en god portion kærlighed & held med i ryggen. De almindelige Merkur Rx misforståelser & konflikter (der opstår, når vi forsøger at undertrykke den indadvendte energi & haste igennem denne baglænssnurrende bevægelse; presse aftaler præmaturt igennem eller nå deadlines, det ikke giver mening at nå) vil have lettere ved at blive løst denne gang, hvis vi husker at have værdigheden (både vores egen & andres) & kærligheden med os. Tvillingens dualistiske & nuancerede blik på livet vil give os mulighed for indsigter omkring egne eller andres motiver & adfærd + gøre det lettere for os, at sætte os i andres sted & dermed samarbejde — især de dage fra d. 15-29 juni, hvor Merkur nærmer sig trigon til Saturn vil det være lettere at acceptere sin rolle & ansvar, samt tage det på sig. Og her vil vi være mere modtagelige for at læge helt gamle mønstre omkring frihed, selvstændighed, selvværd & kommunikation.

• Der er dog også en anden meget markant indflydelse på denne Merkur Rx & det er kvadraten til Neptun, som han & Venus står/stod eksakt i i løbet af den seneste uge. Neptun er illusionernes, drømmenes, sygdommens & det opløste egos planet. Hans indflydelse på denne Merkur Rx vil give os et højere næstekærligt fokus, måske endda selvopofrende eller selvudslettende samt et øget ønske om harmoni & kooperation, men desværre vil det for de fleste komme til udtryk som mangel på samme, nedslåethed, mismod, frygt, manglende tillid eller direkte deprim pessimisme! Især dagene nu & frem til Solformørkelsen d. 10. juni kan opleves meget tågede, forvirrede & måske endda uvirkelige. Så undgå vigtige begivenheder, præstationer eller praktiske gøre mål især omkring formørkelsen. Ja, faktisk er det en slags energetisk nulpunkt, så de fleste af os vil føle sig voldsomt trætte & drænede, hvorfor det bestemt kan anbefales at være så blid & passiv som muligt. Og dage efterfølgende vil nogle især opleve at få serveret nogle kælderkolde sandheder (eller få brudt sine illusioner), man egentlig har undgået, fordi de var for smertefulde eller krævede for meget af en at forholde sig fornuftigt til (men her hjælper Saturns modenhed & ansvarlighed os endnu en gang). De bevægelige tegn Tvillingerne, Jomfruen, Skytten & Fisken vil være kraftigst påvirkede af dette.

• Oplevelser eller emner der rørte på sig omkring d. 15. samt 29. maj vil indikere hvilke temaer denne retrograd vil handle om for dig. Om der er fokus på at afklare bestemte opfattelser, relationer, pengeanliggender, retning eller generel kommunikation, trafik eller noget helt andet, vil vise sig her.

• For nogle vil denne *usædvanlige* kommunikationsenergi gøre det lettere for dem at kommunikere generelt, blive forstået eller udtrykke deres følelser (gælder især for mennesker, der har Merkur Rx i fødselshoroskopet), så hvis du får overraskende kærlighedserklæringer, vær da ikke så overrasket, da denne retrograd som nævnt falder meget kærligt. Tvillingens store nysgerrighed, umiddelbarhed & menneskefascination vil for nogle blive yderst synligt de kommende uger & gavmildhed & kærlighed fra kanter man ikke forventede kan også komme i ens retning, hvis man tør tro på det.

• Så smil til verden & lad appelsinerne falde ned i din turban, mens du tager den med ro — tager en afgang senere, griner af at du var lige ved at sende den besked til din chef, som din partner skulle have, osv. Og tag dig lidt ekstra tid til at lade tingene falde på plads som de var tiltænkt, i stedet for at lade vores samfunds misforståede Mars-energi presse afleveringerne igennem før de er færdige, halse efter umulige & urealistiske deadlines, osv. Send hellere sms’en senere, meld afbud til den kaffedate eller meld ud, at du desværre bliver en halv time forsinket. Overskuddet denne tid kommer ikke af at presse Merkurs baglæns strømmen ned i en forlæns form, men ved at acceptere, at det hele forløber anderledes & måske på nye & spændende måder. Husk at vi kan lære meget ved at se os selv udefra & vores hverdag & mønstre på ny, som vi ikke er åbne for, hvis vi er stressede over, at rytmen & dagene ikke forløber som de plejer.

• Husk at tage tid offline, hvil dine nerver & dit sind, lad det simre uden skærm & tusind indtryk. Og så vi jeg også minde alle om, at vi aldrig bliver præsenteret for emner eller temaer, vi ikke er klar til eller har evnerne til at håndtere eller forvandle. Vores underbevidsthed kender os godt & beskytter os imod ting, vi ikke kan rumme eller er parate til at håndtere (deraf fortrængningsmekanismen). Så hvad kan du udfolde med denne nye bevidsthed? & hvordan bidrager den til din udvikling & personlige rejse? Det vil være nogle spændende spørgsmål de næste par uger & husk også: Tvillingens spidskompetence er fleksibilitet & omstillingsparathed. Det vil være nogle gode egenskaber at kunne trække på, den kommende tid.
Rigtig god mandag…

..
..
Alle billeder er af Theodor Kittelsen (1857-1914) & hedder:
Billede 1) “Far far away Soria Moria Palace shimmered like Gold”.
Billede 2) “Nokken som hvit hest”, 1909.
Billede 3) “Nøkken”, 1904.
Billede 4) “Op under Fjeldet toner en Lur”.

**Redegørelse for ovenstående påstande: Merkurs tilsyneladende baglæns bevægelse på himlen en optisk illusion, der skyldes at han ikke bevæger sig rundt om Jorden (som man antog i middelalderen, hvis man benyttede sig af Geocentriske verdensbilleder), men at han bevæger sig rundt om Solen. Da både Merkur (eller en hvilken som helst andet planet) & Jorden bevæger sig rundt om Solen i forskellig tempi, vil vi se nogle forskydninger af banerne — men da alt vi observerer fra Jorden ligner det finder sted på en stor blå baggrund vi kalder Himmelhvælvingen, så er der perioder i en planets omløbstid, hvor den (set fra Jordens synspunkt) ser ud som om den bevæger sig baglæns på himlen (bemærk at alle planeter er retrograd på et tidspunkt & at planeterne fra Jupiter & ud har årlige & meget lange retrograder).
Månen skifter ikke form. Nej, hun er sådan ca rund & vender altid sit kølige & godmodige ansigt (den samme side) mod Jorden, men alt efter hvor hun befinder sig i sin bane rundt om Jorden på himlen, vil Solen (hendes evige lyskilde) skinne på forskellige sider. Under Nymånen oplyser Solen fx hele hendes bagside & derfor er hun usynlig for os set fra Jorden. Men husk Månen er altid Fuld set fra Solens perspektiv. Det leder mig til den sidste pointe. Se, fra det individuelle menneskes synspunkt er livet en lang række af vilkårlige begivenheder, der er separeret fra hinanden, ligesom vi er uafhængige & separate fra andre mennesker. Det er imidlertid også en optisk illusion, der skyldes, at vi har glemt, hvor vi egentlig kommer fra. Det er et præmis for at inkarnere, for at få “mest mulig” ud af inkarnationen. Fra det Jordiske livs perspektiv oplever vi flod & ebbe. Vi ser det i Månens faser, i havet, i livet; mennesker fødes, lever & dør. Vi har dag & nat, indånding & udånding, & fysisk eksistens samt ophør af den selvsamme fysiske eksistens — det evigt foranderlige, livets impermanens. Det ændrer imidlertid ikke på, at hvis vi zoomer ud i et større perspektiv, så kan vi se, at Solen altid skinner. Månen altid er Fuld — at der ikke findes dag & nat, kun vores kære klode, der hvileløst roterer konstant. Der findes intet op & ned, selv tiden virker besynderlig & ugyldig der ude i det store verdensrum. I virkeligheden er der kun masse, rum & energi. Det består vi som mennesker imidlertid også af: krop, der udfolder sig i tid & rum + energi. Denne energi kunne vi kalde bevidsthed, men vi kunne også kalde den personlighed, liv, ånd eller Sjælen. Fysikkerne er enige med os om, at energien i Universet er konstant. Består vores nerver & bevidsthed af elektromagnetiske impulser, der sender til vores hjerne, må denne “energi” jo altså bevæge sig et andet sted hen, når vi dør. Om man tror på Sjælen (eller ånden) eller ej er i min optik underordnet. Noget mere end en klump kød & knogler er vi jo. Og dette “noget mere”, denne energi, der findes i os; elektriciteten i vores nervesystem — er altså evig. Og den er universel. Den er aktiv i alt liv der eksister — både på Jorden & andre steder, hvorend det kunne være. Pointen er, at alle disse illusioner tjener et formål & måske endda et pædagogisk et af slagens.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0