} MerKur • i • Vandbæreren • pt. I {

[ I transit: 8. januar kl. 12.52 — 15. marts kl. 23.17
~ Merkur Retrograd 26°, 30. januar kl. 16.51
~ Merkur Ret 11° 21. februar kl. 01.51 ]

• 2021 starter lidt vildt ud — og vi får allerede lidt ekstra fornemmelse af, hvad Vandbærerens energi vil os. I går eftermiddag slap Merkur den alvorlige & lidt mere træge energi i Stenbukkens kardinale jord & bevægede sig ind i Vandbærerens faste luft. Hvis man forestillede sig, at Stenbukken var slem til at sige tingene råt for usødet & være brutalt kontant & at det ville blive lettere med den næste transit, ja, så tog man fejl.

• Vandbæreren er kendt for at være et af de sandhedssøgende tegn (sammen med Skorpionen, Skytten — og måske endda også Stenbukken) & pakker — ligesom Skytten — ikke noget ind. Selvom tegnene kan fremstå hensynsløse — især overfor de høflige, mere sensitive & diplomatiske tegn — så handler det egentlig ikke om at være uhøflige eller træde på nogen, men mere at kommunikere så præcist som overhovedet muligt. Sandheden skal frem — til tider koste hvad det vil.

• Vandbæreren har ikke intentioner om at være hensyns- eller skånselsløs, men de skatter ærlighed, ægthed & sandhed så højt, at de hellere vil være sårende end lyve eller forstille sig. Det mener de i bund & grund hverken at de selv eller andre er tjent med. Merkur i Vandbæreren er oftest skåret meget skarpt for tungebåndet & kan sige velmenende ting — endda give komplimenter — på de værste måder. Nogle gange uden intention, men andre gange kan de også more sig skjult over forargelsen.

• Vandbæreren følger ikke den slagne gang & hvis man forventer noget af dem, gør de typisk det stik modsatte; sådan en slags automatisk oppositions-position. Dette gør selvsagt VandbærerMerkur virkelig svær at diskutere med & kan ligesom VægtMerkur til tider finde på at lege djævelens advokat, bare for at undersøge/teste hvor veludbygget deres modparts argumentation er. Og da Merkurs transitbevægelser farver vores kommunikation kollektivt, så er tendensen til at sige noget hovedløst, være en rigtig drillepind eller bare modsætte sig autoriteterne for at være på tværs — nok nogle af de tendenser, vi skal vogte os lidt for de kommende 9,5 uge.

• Merkur slipper nu den lange & seje Stenbukkeenergi & bevæger sig ind i de mere utilregnelige luftlag, der udgør Vandbærerens domicil. Dette terræn bringer lidt lettere forbindelse til de geniale idéer & måske også lidt kærkommen emotionel distance til alle de temaer, vi har arbejdet så hårdt med de sidste måneder! Men vi slipper ikke helt den alvorstunge erfaring, for inde i Vandbæreren møder Merkur Stenbukkens hersker, knaphedens, frygten, mindreværdets & livets fysiske begrænsningers bastion: Saturn!

• Så til trods for den lettere energi, kommer de kommende dage ikke nødvendigvis til at være nemme: Det skyldes at Saturn står lige indenfor dørtærsklen i Vandbærerens tegn & kalder til samling — en energi han vil hjælpe os med at modnes igennem de kommende 3 år; men også et tegn han, jf. den gamle græske (kaldæiske) tradition, også er hersker over.
(I det gamle herskersystem hersker Saturn over Stenbukken OG Vandbæreren, de to nabotegn, der danner opposition til de to himmellys’, Månen & Solen, tegn; Krebsen & Løven. Vi har altså jf denne gamle tradition, Saturn som modner vores væsener, både på indre & ydre planer igennem udfordringer, modgang & erfaring. Dengang troede man, at han var den yderste planet i Solsystemet & blev derfor kaldt tærskelvogteren; hans bane rundt om Solen, var den yderste kant af den fysiske verden & bag den var Himlen eller den åndelige verden.)

• Vi ser altså de kommende uger en god samling af placeringer i Vandbærerens tegn med Merkur, Saturn & Jupiter, der pt befinder sig i det visionære, faste lufttegn, mens Venus & Solen (+ Månen under Nymånen) alle slutter sig til forsamlingen. Det vil skabe en markant spændingsakse (se første & anden af de nedenstående oversigter) de kommende uger imellem alle placeringerne i Vandbæreren & Mars & Uranus, der befinder sig i Tyrens faste, jordnære & rutineelskende tegn.

• Som I ser, vil Merkur stå særligt længe i Vandbæreren i år, hvilket skyldes hans første retrograd. Denne indad-skuende proces vil altså aktivere en række tanker omkring fremtiden & hvordan vi vil virke i den. Alle disse nye idéer, tanker & forestillinger, som vi langsomt vil implementere resten af året vil stå i stor kontrast til vores magelighed, klassiske værdier & måske også de måder, vi har været vant til at gøre ting på. Merkur ønsker med sin transit igennem Vandbæreren at vise os, at der findes nye & anderledes måder at gøre, tænke & designe på; vores idéer om metoder er allesammen konstrukter, der kan omstruktureres — omend det kan være svært for os, både mht at tænke på helt nye måder, men også fordi vi måske har nostalgiske & romantiske følelser omkring fortiden & de gamle traditioner eller begrænsede & hæmmende tilgange til hvordan vi skal formå at gøre det anderledes.

• Når Uranus maser Saturn (vores begrænsninger, gammeldags tilgange, men også vores (livs)erfaring) & Merkur (vores forståelsesramme) udfordrer han vores opfindsomhed, vores evner til at tilpasse os et nyt miljø eller måske endda at * s k a b e * et nyt miljø! & da både Tyren & Vandbæreren er faste tegn, kan det at skulle tilpasse/indordne sig andres præmisser desværre ikke siges at være deres spidskompetencer.

• Disse aspekter sammen vil formentlig give os oplevelsen af, at der er noget grundlæggende vi må ændre i vores tilgang til livet. De opbyggende sekstiler imellem Neptun i Fiskene & Solen/Pluto i Stenbukken, viser os heldigvis en anden vej: Vi kan ikke længere handle blindt, eller drømme om idealerne vi en dag når i fremtiden (Solen & Neptun). Vi må handle på idéerne nu (Merkur i Vandbæreren), men vi må først lægge en grundig & realistisk plan (Saturn i Vandbæreren). Da Vandbæreren er stillestående luft, kan fikse idéer nogle gange blive resultatet, & der er det vigtigt vi taler med andre om vores tanker, behov & ønsker FØR vi handler (det er også altid en meget god tommelfingerregel at se Merkur Retrograd som en proces, hvor man tager indtryk ind & fordøjer dem — & dermed venter med at handle, til det hele er faldet på plads inde i én).

• Vandbærerens outreret & til tider lidt stivnakkede energi vi altså følge vores kollektive tænkemåde de næste 9 uger, men generelt vil vi i år have en luft- fremtids- & Vandbærerdomineret år, da Jupiter vil stå i tegnet i 13 måneder, mens Saturn vil stå her næste 3 år — og så vil Pluto afslutte sin 15 år lange transit i Stenbukken & bevæge sig ind i Vandbæreren januar 2024, hvor han så vil stå i 20 år — det bliver VIRKELIG spændende at se, hvordan angsten, manipulationen, begæret & fordærvets planet vil reagere. Vil han trække os ned i sin mørke undergrund & skabe en ny form for middelalder (hvor fakta er begravet under FakeNews & andre konspirationsteorier på internettet) eller vil han handle som den store transformator, der stripper vores kultur for alle bedagede overbevisninger, skrælle helt ind til den inderste rå, fremtidsvision & befri os fra begrænsende idealer, idéer & tænkemåder? Det kan vi kun gisne om nu. Pointen er, at Vandbærerens vidtløftige & finurlige genistreger, der for nogle kan forekomme som det rene volapyk, altid har sin egen interne, indbyggede logik — & denne nye verdensorden vil vi de kommende år se folde sig ud.

Denne lille Merkurtransit — den første i Vandbæreren siden Jupiter & Saturn mødtes i Den Store Konjunktion & gik hånd i hånd ind i tegnet — bliver altså en slags mildt forvarsel omkring de kommende 24 år!

..
..
Billedet er af heksen Kirke fra Odysseen & er malet af Frederick Stuart Church & hedder “Circe”, 1910.

Stilbillede af himlen på tidspunkt for Merkurs tegnskifte i 0° i Vandbæreren. Bemærk det væld af røde streget (Kvadrater) der findes imellem Mars & Uranus i Tyren & Solen, Pluto (begge i Stenbukken) & Merkur, Saturn & Uranus i Vandbæreren.
Stilbillede af det eksakte tidspunkt, hvor Merkur skifter retning efter at have stationeret retrograd det seneste døgn. Nu står Solen i Vandbæreren i konjunktion med Jupiter & alle kvadraterne er stadige aktive.
Stilbillede af himlen på det eksakte tidspunkt Merkur begynder at gå ret igen efter at have stationeret (standset op) det seneste døgn. Mars har nu bevæget sig imod de sidste grader af Tyren & overladt Uranus til at fastholde alle de transformerende kvadrater, der presser vores gamle måder, tilgange & erfaring (Saturn), vores kognition & tænkemåde (Merkur), vores evner til at ekspandere & erkende (Jupiter) & vores værdier, selvværd & evne til at acceptere (Venus). Solen har bevæget sig videre i Fiskens næstekærlige & oceaniske rige & sluppet kvadratet. Den er nu parat til at implementere de forandringer, der var så bydende nødvendige & danner nu en opbyggende, aktiverende & arbejdsom sekstil til Uranus, forandringen & fremtidens planet.


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Shopping cart
Der er ingen produkter i kurven!
Fortsæt med at handle
0